جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر مسجدسلیمان

مسجدسلیمان | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز مسجدسلیمان

اذان صبح: ٠٤:٤٣:٠١
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٢:٥٦
اذان ظهر: ١٢:٠٤:١٩
غروب آفتاب: ١٨:٠٥:١٢
اذان مغرب: ١٨:٢٢:٢٨
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٤:٢٧

جمعه ٠٤ مهر ١٣٩٩
٠٧ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٥ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر مسجدسلیمان (شهرستان مسجدسلیمان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ مهر ٩٩ شهر مسجدسلیمان)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر مسجدسلیمان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر مسجدسلیمان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام (20 ه ق) به روایتی

امام حسن مجتبی (ع)
هیچ قومى با همدیگر مشورت نكنند، مگر آنكه به رشد و كمالشان هدایت شوند

اوقات شرعی ماه جاری شهر مسجدسلیمان

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر مسجدسلیمان در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر مسجدسلیمان ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر مسجدسلیمان (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر مسجدسلیمان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان مسجدسلیمان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٠:٢٩٠٦:٤٤:٠٧١٣:١٢:٤٧١٩:٤١:٥٧١٩:٥٩:٤٤٠٠:٣٠:٣١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٩:٠٦٠٦:٤٢:٥٧١٣:١٢:٣٣١٩:٤٢:٣٨٢٠:٠٠:٢٧٠٠:٣٠:١١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٧:٤٣٠٦:٤١:٤٨١٣:١٢:١٩١٩:٤٣:٢٠٢٠:٠١:١١٠٠:٢٩:٥١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٦:٢١٠٦:٤٠:٣٩١٣:١٢:٠٥١٩:٤٤:٠١٢٠:٠١:٥٤٠٠:٢٩:٣١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٥:٠٠٠٦:٣٩:٣١١٣:١١:٥٢١٩:٤٤:٤٣٢٠:٠٢:٣٨٠٠:٢٩:١١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٣:٣٩٠٦:٣٨:٢٤١٣:١١:٤٠١٩:٤٥:٢٥٢٠:٠٣:٢٢٠٠:٢٨:٥١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٢:١٨٠٦:٣٧:١٨١٣:١١:٢٧١٩:٤٦:٠٦٢٠:٠٤:٠٦٠٠:٢٨:٣٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٠:٥٨٠٦:٣٦:١٢١٣:١١:١٦١٩:٤٦:٤٨٢٠:٠٤:٥٠٠٠:٢٨:١٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٩:٣٨٠٦:٣٥:٠٧١٣:١١:٠٤١٩:٤٧:٣٠٢٠:٠٥:٣٤٠٠:٢٧:٥٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٨:١٩٠٦:٣٤:٠٣١٣:١٠:٥٣١٩:٤٨:١٢٢٠:٠٦:١٨٠٠:٢٧:٣٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٧:٠١٠٦:٣٣:٠٠١٣:١٠:٤٣١٩:٤٨:٥٤٢٠:٠٧:٠٣٠٠:٢٧:١٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٥:٤٣٠٦:٣١:٥٨١٣:١٠:٣٣١٩:٤٩:٣٦٢٠:٠٧:٤٧٠٠:٢٧:٠١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٤:٢٦٠٦:٣٠:٥٧١٣:١٠:٢٣١٩:٥٠:١٨٢٠:٠٨:٣٢٠٠:٢٦:٤٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٣:١٠٠٦:٢٩:٥٦١٣:١٠:١٤١٩:٥١:٠١٢٠:٠٩:١٦٠٠:٢٦:٢٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠١:٥٤٠٦:٢٨:٥٧١٣:١٠:٠٦١٩:٥١:٤٣٢٠:١٠:٠١٠٠:٢٦:١١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٠:٣٩٠٦:٢٧:٥٨١٣:٠٩:٥٨١٩:٥٢:٢٥٢٠:١٠:٤٦٠٠:٢٥:٥٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٩:٢٥٠٦:٢٧:٠١١٣:٠٩:٥٠١٩:٥٣:٠٨٢٠:١١:٣١٠٠:٢٥:٤٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٨:١٢٠٦:٢٦:٠٤١٣:٠٩:٤٤١٩:٥٣:٥٠٢٠:١٢:١٦٠٠:٢٥:٢٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٧:٠٠٠٦:٢٥:٠٩١٣:٠٩:٣٧١٩:٥٤:٣٣٢٠:١٣:٠١٠٠:٢٥:١١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٥:٤٩٠٦:٢٤:١٥١٣:٠٩:٣٢١٩:٥٥:١٥٢٠:١٣:٤٦٠٠:٢٤:٥٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٤:٣٩٠٦:٢٣:٢٢١٣:٠٩:٢٧١٩:٥٥:٥٨٢٠:١٤:٣١٠٠:٢٤:٤٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٣:٣٠٠٦:٢٢:٣٠١٣:٠٩:٢٢١٩:٥٦:٤١٢٠:١٥:١٧٠٠:٢٤:٣١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٢:٢٢٠٦:٢١:٣٩١٣:٠٩:١٨١٩:٥٧:٢٣٢٠:١٦:٠٢٠٠:٢٤:١٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥١:١٥٠٦:٢٠:٤٩١٣:٠٩:١٥١٩:٥٨:٠٦٢٠:١٦:٤٧٠٠:٢٤:٠٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٠:١٠٠٦:٢٠:٠١١٣:٠٩:١٢١٩:٥٨:٤٨٢٠:١٧:٣٢٠٠:٢٣:٥٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٩:٠٥٠٦:١٩:١٤١٣:٠٩:١٠١٩:٥٩:٣٠٢٠:١٨:١٧٠٠:٢٣:٤٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٨:٠٢٠٦:١٨:٢٨١٣:٠٩:٠٨٢٠:٠٠:١٣٢٠:١٩:٠٢٠٠:٢٣:٣٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٧:٠٠٠٦:١٧:٤٣١٣:٠٩:٠٧٢٠:٠٠:٥٥٢٠:١٩:٤٧٠٠:٢٣:٢٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٤٥:٥٩٠٦:١٧:٠٠١٣:٠٩:٠٦٢٠:٠١:٣٧٢٠:٢٠:٣١٠٠:٢٣:١٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر مسجدسلیمان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر مسجدسلیمان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر مسجدسلیمان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مسجدسلیمان

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر مسجدسلیمان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر مسجدسلیمان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مسجدسلیمان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر مسجدسلیمان

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر مسجدسلیمان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر مسجدسلیمان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر مسجدسلیمان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر مسجدسلیمان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مسجدسلیمان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر مسجدسلیمان

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر مسجدسلیمان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مسجدسلیمان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر مسجدسلیمان

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر مسجدسلیمان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر مسجدسلیمان شهر مسجدسلیمان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر مسجدسلیمان شهر مسجدسلیمان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر مسجدسلیمان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مسجدسلیمان برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر مسجدسلیمان

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر مسجدسلیمان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مسجدسلیمان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر مسجدسلیمان

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٥٨٠٦:٠١:٠٤١٢:٠٥:٢١١٨:٠٩:٠٩١٨:٢٦:٢٥٢٣:٢٥:٢٤
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٣٩٠٦:٠١:٤١١٢:٠٥:٠٠١٨:٠٧:٥٠١٨:٢٥:٠٦٢٣:٢٥:٠٥
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٢٠٠٦:٠٢:١٩١٢:٠٤:٣٩١٨:٠٦:٣١١٨:٢٣:٤٧٢٣:٢٤:٤٦
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٠١٠٦:٠٢:٥٦١٢:٠٤:١٩١٨:٠٥:١٢١٨:٢٢:٢٨٢٣:٢٤:٢٧
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٤٢٠٦:٠٣:٣٤١٢:٠٣:٥٨١٨:٠٣:٥٣١٨:٢١:٠٩٢٣:٢٤:٠٨
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٢٢٠٦:٠٤:١١١٢:٠٣:٣٨١٨:٠٢:٣٥١٨:١٩:٥١٢٣:٢٣:٤٩
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٠٣٠٦:٠٤:٤٩١٢:٠٣:١٧١٨:٠١:١٦١٨:١٨:٣٢٢٣:٢٣:٣٠
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٤٣٠٦:٠٥:٢٨١٢:٠٢:٥٧١٧:٥٩:٥٨١٨:١٧:١٥٢٣:٢٣:١١
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٢٣٠٦:٠٦:٠٦١٢:٠٢:٣٨١٧:٥٨:٤١١٨:١٥:٥٧٢٣:٢٢:٥٢
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٠٣٠٦:٠٦:٤٤١٢:٠٢:١٨١٧:٥٧:٢٣١٨:١٤:٤٠٢٣:٢٢:٣٣
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٤٣٠٦:٠٧:٢٣١٢:٠١:٥٩١٧:٥٦:٠٦١٨:١٣:٢٤٢٣:٢٢:١٤
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٢٣٠٦:٠٨:٠٢١٢:٠١:٤٠١٧:٥٤:٥٠١٨:١٢:٠٧٢٣:٢١:٥٦
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٠٣٠٦:٠٨:٤٢١٢:٠١:٢٢١٧:٥٣:٣٣١٨:١٠:٥٢٢٣:٢١:٣٨
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٤٣٠٦:٠٩:٢١١٢:٠١:٠٣١٧:٥٢:١٨١٨:٠٩:٣٧٢٣:٢١:٢٠
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٢٢٠٦:١٠:٠١١٢:٠٠:٤٦١٧:٥١:٠٢١٨:٠٨:٢٢٢٣:٢١:٠٢
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٠٢٠٦:١٠:٤١١٢:٠٠:٢٨١٧:٤٩:٤٧١٨:٠٧:٠٨٢٣:٢٠:٤٥
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٤٢٠٦:١١:٢٢١٢:٠٠:١١١٧:٤٨:٣٣١٨:٠٥:٥٤٢٣:٢٠:٢٨
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٢٢٠٦:١٢:٠٣١١:٥٩:٥٥١٧:٤٧:٢٠١٨:٠٤:٤٢٢٣:٢٠:١١
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٠٢٠٦:١٢:٤٤١١:٥٩:٣٩١٧:٤٦:٠٧١٨:٠٣:٢٩٢٣:١٩:٥٤
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٤٢٠٦:١٣:٢٦١١:٥٩:٢٤١٧:٤٤:٥٤١٨:٠٢:١٨٢٣:١٩:٣٨
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٢٢٠٦:١٤:٠٨١١:٥٩:٠٩١٧:٤٣:٤٢١٨:٠١:٠٧٢٣:١٩:٢٢
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٠٢٠٦:١٤:٥٠١١:٥٨:٥٤١٧:٤٢:٣١١٧:٥٩:٥٧٢٣:١٩:٠٧
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٤٢٠٦:١٥:٣٣١١:٥٨:٤٠١٧:٤١:٢١١٧:٥٨:٤٨٢٣:١٨:٥٢
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٢٣٠٦:١٦:١٦١١:٥٨:٢٧١٧:٤٠:١١١٧:٥٧:٤٠٢٣:١٨:٣٧
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٠٣٠٦:١٦:٥٩١١:٥٨:١٤١٧:٣٩:٠٣١٧:٥٦:٣٢٢٣:١٨:٢٣
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٤٤٠٦:١٧:٤٣١١:٥٨:٠٢١٧:٣٧:٥٥١٧:٥٥:٢٦٢٣:١٨:١٠
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٢٥٠٦:١٨:٢٧١١:٥٧:٥١١٧:٣٦:٤٧١٧:٥٤:٢٠٢٣:١٧:٥٦
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٠٥٠٦:١٩:١٢١١:٥٧:٤٠١٧:٣٥:٤١١٧:٥٣:١٥٢٣:١٧:٤٤
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٤٦٠٦:١٩:٥٧١١:٥٧:٢٩١٧:٣٤:٣٦١٧:٥٢:١١٢٣:١٧:٣٢
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٢٧٠٦:٢٠:٤٢١١:٥٧:٢٠١٧:٣٣:٣١١٧:٥١:٠٨٢٣:١٧:٢٠

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر مسجدسلیمان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر مسجدسلیمان شهر مسجدسلیمان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر مسجدسلیمان شهر مسجدسلیمان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر مسجدسلیمان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مسجدسلیمان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر مسجدسلیمان

مسجدسلیمان شهری تاریخی در میان کوه‌های زاگرس و از شهرهای بختیاری‌نشین استان خوزستان در کشور ایران است

شهر مسجدسلیمان در ویکیپدیا

شهر مسجدسلیمان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر مسجدسلیمان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر مسجدسلیمان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر مسجدسلیمان بر روی نقشه

شهر مسجدسلیمان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر مسجدسلیمان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر مسجدسلیمان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر مسجدسلیمان
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر مسجدسلیمان + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر مسجدسلیمان + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر مسجدسلیمان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر مسجدسلیمان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر مسجدسلیمان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر مسجدسلیمان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر مسجدسلیمان رسیده اید.

جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ مسجدسلیمان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق مسجدسلیمان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق مسجدسلیمان
افق شرعی امروز فردا مسجدسلیمان دانلود pdf
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ مسجدسلیمان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا مسجدسلیمان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق مسجدسلیمان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق مسجدسلیمان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر مسجدسلیمان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٨ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو