جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای مزیدی

شیوه سر | پاوه | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز مزیدی


اذان صبح: ٠٥:٤٢:٤١
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٥:٤٥
اذان ظهر: ١٢:٣٨:١٥
غروب آفتاب: ١٨:١١:١٣
اذان مغرب: ١٨:٢٩:٣٠
نیمه شب: ٢٣:٥٦:٢٥

پنج شنبه ٠١ اسفند ١٣٩٨
٢٥ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٠ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای مزیدی (شهرستان پاوه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ اسفند ٩٨ روستای مزیدی)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای مزیدی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای مزیدی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جیمی كارتر
خداوند همه ی دعاهای ما را برآورده می كند. گاهی پاسخ آن، آری است، گاهی نه، گاهی پاسخ این است كه نكند شوخی‌ات گرفته!

اوقات شرعی ماه جاری روستای مزیدی

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای مزیدی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای مزیدی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای مزیدی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای مزیدی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان مزیدی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:١١:٢٦٠٦:٤١:١٦١٣:٢٢:٣٤٢٠:٠٤:٢٥٢٠:٢٣:١٦٠٠:٣٧:١٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٩:٥٨٠٦:٤٠:٠٧١٣:٢٢:٢٤٢٠:٠٥:١٤٢٠:٢٤:٠٧٠٠:٣٦:٥٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٨:٣١٠٦:٣٨:٥٨١٣:٢٢:١٤٢٠:٠٦:٠٣٢٠:٢٤:٥٩٠٠:٣٦:٣٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٧:٠٥٠٦:٣٧:٥١١٣:٢٢:٠٥٢٠:٠٦:٥٢٢٠:٢٥:٥١٠٠:٣٦:١٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٥:٤٠٠٦:٣٦:٤٤١٣:٢١:٥٦٢٠:٠٧:٤١٢٠:٢٦:٤٢٠٠:٣٥:٥٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٤:١٥٠٦:٣٥:٣٩١٣:٢١:٤٨٢٠:٠٨:٢٩٢٠:٢٧:٣٤٠٠:٣٥:٤٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٢:٥١٠٦:٣٤:٣٤١٣:٢١:٤٠٢٠:٠٩:١٨٢٠:٢٨:٢٦٠٠:٣٥:٢٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠١:٢٨٠٦:٣٣:٣١١٣:٢١:٣٣٢٠:١٠:٠٧٢٠:٢٩:١٧٠٠:٣٥:٠٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٠:٠٦٠٦:٣٢:٢٨١٣:٢١:٢٦٢٠:١٠:٥٦٢٠:٣٠:٠٩٠٠:٣٤:٥٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٨:٤٥٠٦:٣١:٢٧١٣:٢١:٢٠٢٠:١١:٤٤٢٠:٣١:٠٠٠٠:٣٤:٣٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٧:٢٤٠٦:٣٠:٢٧١٣:٢١:١٥٢٠:١٢:٣٣٢٠:٣١:٥٢٠٠:٣٤:١٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٦:٠٥٠٦:٢٩:٢٨١٣:٢١:١٠٢٠:١٣:٢٢٢٠:٣٢:٤٣٠٠:٣٤:٠٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٤:٤٧٠٦:٢٨:٣٠١٣:٢١:٠٥٢٠:١٤:١٠٢٠:٣٣:٣٥٠٠:٣٣:٥٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٣:٣٠٠٦:٢٧:٣٤١٣:٢١:٠١٢٠:١٤:٥٨٢٠:٣٤:٢٦٠٠:٣٣:٣٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٢:١٤٠٦:٢٦:٣٨١٣:٢٠:٥٨٢٠:١٥:٤٦٢٠:٣٥:١٧٠٠:٣٣:٢٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٠:٥٩٠٦:٢٥:٤٤١٣:٢٠:٥٥٢٠:١٦:٣٤٢٠:٣٦:٠٨٠٠:٣٣:١٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٩:٤٦٠٦:٢٤:٥٢١٣:٢٠:٥٣٢٠:١٧:٢٢٢٠:٣٦:٥٩٠٠:٣٢:٥٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٨:٣٤٠٦:٢٤:٠٠١٣:٢٠:٥١٢٠:١٨:١٠٢٠:٣٧:٥٠٠٠:٣٢:٤٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٧:٢٣٠٦:٢٣:١٠١٣:٢٠:٥٠٢٠:١٨:٥٧٢٠:٣٨:٤٠٠٠:٣٢:٣٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٦:١٣٠٦:٢٢:٢٢١٣:٢٠:٤٩٢٠:١٩:٤٥٢٠:٣٩:٣٠٠٠:٣٢:٢٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٥:٠٥٠٦:٢١:٣٤١٣:٢٠:٤٩٢٠:٢٠:٣٢٢٠:٤٠:٢٠٠٠:٣٢:١٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٣:٥٩٠٦:٢٠:٤٩١٣:٢٠:٥٠٢٠:٢١:١٨٢٠:٤١:١٠٠٠:٣٢:٠٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٢:٥٤٠٦:٢٠:٠٤١٣:٢٠:٥١٢٠:٢٢:٠٥٢٠:٤١:٥٩٠٠:٣١:٥٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤١:٥٠٠٦:١٩:٢١١٣:٢٠:٥٣٢٠:٢٢:٥١٢٠:٤٢:٤٨٠٠:٣١:٥٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٠:٤٨٠٦:١٨:٤٠١٣:٢٠:٥٦٢٠:٢٣:٣٧٢٠:٤٣:٣٧٠٠:٣١:٤٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٩:٤٨٠٦:١٨:٠٠١٣:٢٠:٥٩٢٠:٢٤:٢٢٢٠:٤٤:٢٥٠٠:٣١:٣٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٨:٥٠٠٦:١٧:٢٢١٣:٢١:٠٢٢٠:٢٥:٠٧٢٠:٤٥:١٣٠٠:٣١:٣٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٧:٥٣٠٦:١٦:٤٥١٣:٢١:٠٦٢٠:٢٥:٥١٢٠:٤٦:٠٠٠٠:٣١:٢٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٦:٥٨٠٦:١٦:١٠١٣:٢١:١١٢٠:٢٦:٣٥٢٠:٤٦:٤٧٠٠:٣١:٢٠
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٦:٠٥٠٦:١٥:٣٦١٣:٢١:١٦٢٠:٢٧:١٨٢٠:٤٧:٣٣٠٠:٣١:١٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مزیدی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مزیدی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مزیدی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مزیدی

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای مزیدی

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای مزیدی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مزیدی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای مزیدی

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٦:٠١:١٠٠٧:٢٧:٠٨١٢:٣٧:٠٥١٧:٤٧:٢٣١٨:٠٦:٣٣٢٣:٥٤:٠٣
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٦:٠٠:٤٢٠٧:٢٦:٣١١٢:٣٧:١٧١٧:٤٨:٢٤١٨:٠٧:٣٢٢٣:٥٤:١٩
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٦:٠٠:١٣٠٧:٢٥:٥٣١٢:٣٧:٢٩١٧:٤٩:٢٦١٨:٠٨:٣١٢٣:٥٤:٣٣
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٥٩:٤١٠٧:٢٥:١٤١٢:٣٧:٣٩١٧:٥٠:٢٧١٨:٠٩:٢٩٢٣:٥٤:٤٨
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٥٩:٠٨٠٧:٢٤:٣٢١٢:٣٧:٤٩١٧:٥١:٢٨١٨:١٠:٢٨٢٣:٥٥:٠١
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٥٨:٣٣٠٧:٢٣:٤٩١٢:٣٧:٥٨١٧:٥٢:٢٩١٨:١١:٢٧٢٣:٥٥:١٣
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٥٧:٥٧٠٧:٢٣:٠٤١٢:٣٨:٠٦١٧:٥٣:٣٠١٨:١٢:٢٦٢٣:٥٥:٢٥
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٥٧:١٩٠٧:٢٢:١٨١٢:٣٨:١٣١٧:٥٤:٣١١٨:١٣:٢٤٢٣:٥٥:٣٥
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٥٦:٣٩٠٧:٢١:٣٠١٢:٣٨:١٩١٧:٥٥:٣٢١٨:١٤:٢٣٢٣:٥٥:٤٥
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٥٥:٥٨٠٧:٢٠:٤١١٢:٣٨:٢٥١٧:٥٦:٣٣١٨:١٥:٢١٢٣:٥٥:٥٤
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٥٥:١٥٠٧:١٩:٥١١٢:٣٨:٣٠١٧:٥٧:٣٣١٨:١٦:١٩٢٣:٥٦:٠٢
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٥٤:٣١٠٧:١٨:٥٨١٢:٣٨:٣٣١٧:٥٨:٣٤١٨:١٧:١٧٢٣:٥٦:٠٩
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٥٣:٤٥٠٧:١٨:٠٥١٢:٣٨:٣٦١٧:٥٩:٣٤١٨:١٨:١٥٢٣:٥٦:١٥
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٥٢:٥٧٠٧:١٧:١٠١٢:٣٨:٣٩١٨:٠٠:٣٣١٨:١٩:١٢٢٣:٥٦:٢١
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٥٢:٠٨٠٧:١٦:١٤١٢:٣٨:٤٠١٨:٠١:٣٣١٨:٢٠:١٠٢٣:٥٦:٢٥
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٥١:١٨٠٧:١٥:١٦١٢:٣٨:٤١١٨:٠٢:٣٢١٨:٢١:٠٧٢٣:٥٦:٢٩
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٥٠:٢٦٠٧:١٤:١٧١٢:٣٨:٤١١٨:٠٣:٣١١٨:٢٢:٠٤٢٣:٥٦:٣٢
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٤٩:٣٢٠٧:١٣:١٧١٢:٣٨:٤٠١٨:٠٤:٣٠١٨:٢٣:٠٠٢٣:٥٦:٣٤
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٤٨:٣٧٠٧:١٢:١٦١٢:٣٨:٣٩١٨:٠٥:٢٨١٨:٢٣:٥٧٢٣:٥٦:٣٥
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٤٧:٤١٠٧:١١:١٤١٢:٣٨:٣٦١٨:٠٦:٢٧١٨:٢٤:٥٣٢٣:٥٦:٣٥
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٤٦:٤٤٠٧:١٠:١٠١٢:٣٨:٣٣١٨:٠٧:٢٥١٨:٢٥:٤٩٢٣:٥٦:٣٥
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٤٥:٤٥٠٧:٠٩:٠٦١٢:٣٨:٣٠١٨:٠٨:٢٢١٨:٢٦:٤٥٢٣:٥٦:٣٤
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٤٤:٤٥٠٧:٠٨:٠٠١٢:٣٨:٢٦١٨:٠٩:٢٠١٨:٢٧:٤٠٢٣:٥٦:٣١
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٤٣:٤٣٠٧:٠٦:٥٣١٢:٣٨:٢١١٨:١٠:١٧١٨:٢٨:٣٥٢٣:٥٦:٢٩
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٤٢:٤١٠٧:٠٥:٤٥١٢:٣٨:١٥١٨:١١:١٣١٨:٢٩:٣٠٢٣:٥٦:٢٥
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٤١:٣٧٠٧:٠٤:٣٧١٢:٣٨:٠٩١٨:١٢:١٠١٨:٣٠:٢٥٢٣:٥٦:٢١
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٤٠:٣١٠٧:٠٣:٢٧١٢:٣٨:٠٢١٨:١٣:٠٦١٨:٣١:٢٠٢٣:٥٦:١٥
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٣٩:٢٥٠٧:٠٢:١٦١٢:٣٧:٥٤١٨:١٤:٠٢١٨:٣٢:١٤٢٣:٥٦:٠٩
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٣٨:١٧٠٧:٠١:٠٥١٢:٣٧:٤٦١٨:١٤:٥٧١٨:٣٣:٠٨٢٣:٥٦:٠٣

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای مزیدی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای مزیدی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای مزیدی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای مزیدی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مزیدی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای مزیدی

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای مزیدی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مزیدی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای مزیدی

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٤٢:٤١٠٧:٠٥:٤٥١٢:٣٨:١٥١٨:١١:١٣١٨:٢٩:٣٠٢٣:٥٦:٢٥
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٤١:٣٧٠٧:٠٤:٣٧١٢:٣٨:٠٩١٨:١٢:١٠١٨:٣٠:٢٥٢٣:٥٦:٢١
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٤٠:٣١٠٧:٠٣:٢٧١٢:٣٨:٠٢١٨:١٣:٠٦١٨:٣١:٢٠٢٣:٥٦:١٥
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٩:٢٥٠٧:٠٢:١٦١٢:٣٧:٥٤١٨:١٤:٠٢١٨:٣٢:١٤٢٣:٥٦:٠٩
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٨:١٧٠٧:٠١:٠٥١٢:٣٧:٤٦١٨:١٤:٥٧١٨:٣٣:٠٨٢٣:٥٦:٠٣
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٧:٠٩٠٦:٥٩:٥٢١٢:٣٧:٣٧١٨:١٥:٥٢١٨:٣٤:٠١٢٣:٥٥:٥٥
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٥:٥٩٠٦:٥٨:٣٩١٢:٣٧:٢٨١٨:١٦:٤٧١٨:٣٤:٥٤٢٣:٥٥:٤٧
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٤:٤٨٠٦:٥٧:٢٥١٢:٣٧:١٨١٨:١٧:٤١١٨:٣٥:٤٧٢٣:٥٥:٣٨
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٣:٣٥٠٦:٥٦:١٠١٢:٣٧:٠٧١٨:١٨:٣٥١٨:٣٦:٤٠٢٣:٥٥:٢٩
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣٢:٢٢٠٦:٥٤:٥٤١٢:٣٦:٥٦١٨:١٩:٢٩١٨:٣٧:٣٣٢٣:٥٥:١٨
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٣١:٠٨٠٦:٥٣:٣٨١٢:٣٦:٤٥١٨:٢٠:٢٢١٨:٣٨:٢٥٢٣:٥٥:٠٧
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٩:٥٣٠٦:٥٢:٢١١٢:٣٦:٣٢١٨:٢١:١٥١٨:٣٩:١٧٢٣:٥٤:٥٦
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٨:٣٦٠٦:٥١:٠٤١٢:٣٦:٢٠١٨:٢٢:٠٧١٨:٤٠:٠٨٢٣:٥٤:٤٣
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٧:١٩٠٦:٤٩:٤٥١٢:٣٦:٠٧١٨:٢٣:٠٠١٨:٤١:٠٠٢٣:٥٤:٣٠
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٦:٠١٠٦:٤٨:٢٦١٢:٣٥:٥٣١٨:٢٣:٥٢١٨:٤١:٥١٢٣:٥٤:١٧
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤٢٠٦:٤٧:٠٧١٢:٣٥:٣٩١٨:٢٤:٤٣١٨:٤٢:٤٢٢٣:٥٤:٠٣
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢٢٠٦:٤٥:٤٧١٢:٣٥:٢٥١٨:٢٥:٣٥١٨:٤٣:٣٢٢٣:٥٣:٤٨
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠١٠٦:٤٤:٢٦١٢:٣٥:١٠١٨:٢٦:٢٦١٨:٤٤:٢٣٢٣:٥٣:٣٣
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٠٠٦:٤٣:٠٥١٢:٣٤:٥٥١٨:٢٧:١٧١٨:٤٥:١٣٢٣:٥٣:١٧
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٩:١٧٠٦:٤١:٤٤١٢:٣٤:٣٩١٨:٢٨:٠٧١٨:٤٦:٠٣٢٣:٥٣:٠١
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٧:٥٤٠٦:٤٠:٢٢١٢:٣٤:٢٤١٨:٢٨:٥٧١٨:٤٦:٥٣٢٣:٥٢:٤٤
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٠٠٦:٣٩:٠٠١٢:٣٤:٠٧١٨:٢٩:٤٧١٨:٤٧:٤٣٢٣:٥٢:٢٦
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٥٠٦:٣٧:٣٨١٢:٣٣:٥١١٨:٣٠:٣٧١٨:٤٨:٣٢٢٣:٥٢:٠٩
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:٤٠٠٦:٣٦:١٥١٢:٣٣:٣٤١٨:٣١:٢٧١٨:٤٩:٢٢٢٣:٥١:٥١
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:١٤٠٦:٣٤:٥٢١٢:٣٣:١٨١٨:٣٢:١٦١٨:٥٠:١١٢٣:٥١:٣٢
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٠:٤٧٠٦:٣٣:٢٩١٢:٣٣:٠١١٨:٣٣:٠٦١٨:٥١:٠١٢٣:٥١:١٣
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢٠٠٦:٣٢:٠٥١٢:٣٢:٤٣١٨:٣٣:٥٥١٨:٥١:٥٠٢٣:٥٠:٥٤
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥٣٠٦:٣٠:٤١١٢:٣٢:٢٦١٨:٣٤:٤٤١٨:٥٢:٣٩٢٣:٥٠:٣٤
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٤٠٦:٢٩:١٨١٢:٣٢:٠٨١٨:٣٥:٣٣١٨:٥٣:٢٨٢٣:٥٠:١٤

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای مزیدی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای مزیدی روستای مزیدی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای مزیدی روستای مزیدی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای مزیدی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مزیدی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای مزیدی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای مزیدی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای مزیدی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای مزیدی

روستای مزیدی بر روی نقشه

روستای مزیدی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای مزیدی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای مزیدی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای مزیدی
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای مزیدی + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای مزیدی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای مزیدی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای مزیدی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای مزیدی رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق مزیدی
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق مزیدی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق مزیدی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ مزیدی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق مزیدی
جدول اوقات شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ مزیدی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ مزیدی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا مزیدی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای مزیدی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو