جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای مزیدی

شیوه سر | پاوه | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز مزیدی

اذان صبح: ٠٤:٥٣:٣٢
طلوع آفتاب: ٠٦:١٦:١٩
اذان ظهر: ١٢:١٥:٢٠
غروب آفتاب: ١٨:١٣:٤٩
اذان مغرب: ١٨:٣١:٤٢
نیمه شب شرعی: ٢٣:٣٤:٠٥

یکشنبه ٠٦ مهر ١٣٩٩
٠٩ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٧ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای مزیدی (شهرستان پاوه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ مهر ٩٩ روستای مزیدی)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای مزیدی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای مزیدی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی جهانگردی

امام سجاد (ع)
هر كه حاجت برادر مؤمن خود را برآورد حق تعالی صد حاجت او را برآورد كه یكی بهشت باشد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای مزیدی

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای مزیدی در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای مزیدی ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای مزیدی (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای مزیدی ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان مزیدی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٥:١٩٠٦:٥٢:٣٧١٣:٢٤:٣٠١٩:٥٦:٥٦٢٠:١٥:٢٥٠٠:٤٠:٢٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٣:٤٧٠٦:٥١:٢٠١٣:٢٤:١٥١٩:٥٧:٤٥٢٠:١٦:١٥٠٠:٤٠:٠٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٢:١٦٠٦:٥٠:٠٤١٣:٢٤:٠٢١٩:٥٨:٣٣٢٠:١٧:٠٦٠٠:٣٩:٣٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢٠:٤٥٠٦:٤٨:٤٩١٣:٢٣:٤٨١٩:٥٩:٢١٢٠:١٧:٥٧٠٠:٣٩:١٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٩:١٤٠٦:٤٧:٣٤١٣:٢٣:٣٥٢٠:٠٠:١٠٢٠:١٨:٤٧٠٠:٣٨:٥٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٧:٤٣٠٦:٤٦:٢٠١٣:٢٣:٢٣٢٠:٠٠:٥٨٢٠:١٩:٣٨٠٠:٣٨:٣٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٦:١٣٠٦:٤٥:٠٧١٣:٢٣:١٠٢٠:٠١:٤٧٢٠:٢٠:٢٩٠٠:٣٨:١٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٤:٤٤٠٦:٤٣:٥٥١٣:٢٢:٥٨٢٠:٠٢:٣٥٢٠:٢١:٢٠٠٠:٣٧:٥٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٣:١٥٠٦:٤٢:٤٣١٣:٢٢:٤٧٢٠:٠٣:٢٤٢٠:٢٢:١٢٠٠:٣٧:٣٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١١:٤٧٠٦:٤١:٣٣١٣:٢٢:٣٦٢٠:٠٤:١٣٢٠:٢٣:٠٣٠٠:٣٧:١٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١٠:١٩٠٦:٤٠:٢٣١٣:٢٢:٢٦٢٠:٠٥:٠١٢٠:٢٣:٥٤٠٠:٣٦:٥٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٨:٥٢٠٦:٣٩:١٤١٣:٢٢:١٦٢٠:٠٥:٥٠٢٠:٢٤:٤٥٠٠:٣٦:٣٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٧:٢٥٠٦:٣٨:٠٦١٣:٢٢:٠٦٢٠:٠٦:٣٩٢٠:٢٥:٣٧٠٠:٣٦:١٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٥:٥٩٠٦:٣٦:٥٩١٣:٢١:٥٧٢٠:٠٧:٢٧٢٠:٢٦:٢٨٠٠:٣٦:٠١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٤:٣٤٠٦:٣٥:٥٤١٣:٢١:٤٩٢٠:٠٨:١٦٢٠:٢٧:٢٠٠٠:٣٥:٤٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٣:١٠٠٦:٣٤:٤٩١٣:٢١:٤١٢٠:٠٩:٠٥٢٠:٢٨:١١٠٠:٣٥:٢٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠١:٤٧٠٦:٣٣:٤٥١٣:٢١:٣٣٢٠:٠٩:٥٤٢٠:٢٩:٠٣٠٠:٣٥:٠٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٠:٢٥٠٦:٣٢:٤٢١٣:٢١:٢٧٢٠:١٠:٤٢٢٠:٢٩:٥٥٠٠:٣٤:٥٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٩:٠٣٠٦:٣١:٤١١٣:٢١:٢٠٢٠:١١:٣١٢٠:٣٠:٤٦٠٠:٣٤:٣٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٧:٤٣٠٦:٣٠:٤٠١٣:٢١:١٥٢٠:١٢:٢٠٢٠:٣١:٣٨٠٠:٣٤:٢٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٦:٢٣٠٦:٢٩:٤١١٣:٢١:٠٩٢٠:١٣:٠٨٢٠:٣٢:٣٠٠٠:٣٤:٠٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٥:٠٥٠٦:٢٨:٤٣١٣:٢١:٠٥٢٠:١٣:٥٧٢٠:٣٣:٢١٠٠:٣٣:٥٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٣:٤٨٠٦:٢٧:٤٦١٣:٢١:٠١٢٠:١٤:٤٦٢٠:٣٤:١٣٠٠:٣٣:٣٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٢:٣٢٠٦:٢٦:٥١١٣:٢٠:٥٨٢٠:١٥:٣٤٢٠:٣٥:٠٤٠٠:٣٣:٢٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥١:١٧٠٦:٢٥:٥٧١٣:٢٠:٥٥٢٠:١٦:٢٢٢٠:٣٥:٥٥٠٠:٣٣:١٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٠:٠٣٠٦:٢٥:٠٤١٣:٢٠:٥٣٢٠:١٧:١٠٢٠:٣٦:٤٦٠٠:٣٣:٠٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٨:٥١٠٦:٢٤:١٢١٣:٢٠:٥١٢٠:١٧:٥٨٢٠:٣٧:٣٧٠٠:٣٢:٤٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٧:٣٩٠٦:٢٣:٢٢١٣:٢٠:٥٠٢٠:١٨:٤٦٢٠:٣٨:٢٨٠٠:٣٢:٣٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٤٦:٣٠٠٦:٢٢:٣٣١٣:٢٠:٤٩٢٠:١٩:٣٣٢٠:٣٩:١٨٠٠:٣٢:٢٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای مزیدی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای مزیدی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای مزیدی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مزیدی

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای مزیدی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای مزیدی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مزیدی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای مزیدی

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای مزیدی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای مزیدی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای مزیدی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای مزیدی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مزیدی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای مزیدی

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای مزیدی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مزیدی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای مزیدی

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای مزیدی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای مزیدی روستای مزیدی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای مزیدی روستای مزیدی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای مزیدی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مزیدی برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای مزیدی

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش روستای مزیدی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مزیدی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای مزیدی

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٢٧٠٦:١٢:٣٦١٢:١٧:٠٤١٨:٢٠:٥٩١٨:٣٨:٥٣٢٣:٣٥:٣٨
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:١٧٠٦:١٣:٢٠١٢:١٦:٤٣١٨:١٩:٣٣١٨:٣٧:٢٦٢٣:٣٥:١٩
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٠٦٠٦:١٤:٠٥١٢:١٦:٢٢١٨:١٨:٠٧١٨:٣٦:٠٠٢٣:٣٥:٠١
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٥٥٠٦:١٤:٤٩١٢:١٦:٠١١٨:١٦:٤١١٨:٣٤:٣٤٢٣:٣٤:٤٢
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٤٣٠٦:١٥:٣٤١٢:١٥:٤١١٨:١٥:١٥١٨:٣٣:٠٨٢٣:٣٤:٢٣
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٣٢٠٦:١٦:١٩١٢:١٥:٢٠١٨:١٣:٤٩١٨:٣١:٤٢٢٣:٣٤:٠٥
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٢٠٠٦:١٧:٠٤١٢:١٥:٠٠١٨:١٢:٢٤١٨:٣٠:١٧٢٣:٣٣:٤٦
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٠٨٠٦:١٧:٤٩١٢:١٤:٤٠١٨:١٠:٥٩١٨:٢٨:٥٢٢٣:٣٣:٢٧
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٥٦٠٦:١٨:٣٥١٢:١٤:٢٠١٨:٠٩:٣٤١٨:٢٧:٢٨٢٣:٣٣:٠٩
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٤٤٠٦:١٩:٢٠١٢:١٤:٠١١٨:٠٨:٠٩١٨:٢٦:٠٣٢٣:٣٢:٥٠
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٣١٠٦:٢٠:٠٦١٢:١٣:٤٢١٨:٠٦:٤٥١٨:٢٤:٤٠٢٣:٣٢:٣٢
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:١٩٠٦:٢٠:٥٣١٢:١٣:٢٣١٨:٠٥:٢١١٨:٢٣:١٦٢٣:٣٢:١٤
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٠٦٠٦:٢١:٣٩١٢:١٣:٠٤١٨:٠٣:٥٨١٨:٢١:٥٤٢٣:٣١:٥٦
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٥٣٠٦:٢٢:٢٦١٢:١٢:٤٦١٨:٠٢:٣٥١٨:٢٠:٣١٢٣:٣١:٣٨
١٥ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٤١٠٦:٢٣:١٣١٢:١٢:٢٩١٨:٠١:١٣١٨:١٩:١٠٢٣:٣١:٢٠
١٦ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٢٨٠٦:٢٤:٠٠١٢:١٢:١١١٧:٥٩:٥١١٨:١٧:٤٩٢٣:٣١:٠٣
١٧ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:١٥٠٦:٢٤:٤٨١٢:١١:٥٤١٧:٥٨:٣٠١٨:١٦:٢٨٢٣:٣٠:٤٦
١٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٣:٠٣٠٦:٢٥:٣٦١٢:١١:٣٨١٧:٥٧:٠٩١٨:١٥:٠٨٢٣:٣٠:٢٩
١٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٣:٥٠٠٦:٢٦:٢٤١٢:١١:٢٢١٧:٥٥:٤٩١٨:١٣:٤٩٢٣:٣٠:١٣
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٤:٣٧٠٦:٢٧:١٣١٢:١١:٠٦١٧:٥٤:٢٩١٨:١٢:٣١٢٣:٢٩:٥٧
٢١ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٥:٢٤٠٦:٢٨:٠٢١٢:١٠:٥٢١٧:٥٣:١١١٨:١١:١٣٢٣:٢٩:٤١
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٦:١٢٠٦:٢٨:٥١١٢:١٠:٣٧١٧:٥١:٥٣١٨:٠٩:٥٦٢٣:٢٩:٢٦
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٦:٥٩٠٦:٢٩:٤١١٢:١٠:٢٣١٧:٥٠:٣٥١٨:٠٨:٤٠٢٣:٢٩:١١
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٧:٤٧٠٦:٣٠:٣١١٢:١٠:١٠١٧:٤٩:١٩١٨:٠٧:٢٥٢٣:٢٨:٥٦
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٨:٣٤٠٦:٣١:٢٢١٢:٠٩:٥٧١٧:٤٨:٠٣١٨:٠٦:١١٢٣:٢٨:٤٢
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٩:٢٢٠٦:٣٢:١٣١٢:٠٩:٤٥١٧:٤٦:٤٨١٨:٠٤:٥٧٢٣:٢٨:٢٩
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٥:١٠:٠٩٠٦:٣٣:٠٤١٢:٠٩:٣٣١٧:٤٥:٣٤١٨:٠٣:٤٤٢٣:٢٨:١٥
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:١٠:٥٧٠٦:٣٣:٥٦١٢:٠٩:٢٣١٧:٤٤:٢١١٨:٠٢:٣٣٢٣:٢٨:٠٣
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:١١:٤٥٠٦:٣٤:٤٧١٢:٠٩:١٢١٧:٤٣:٠٨١٨:٠١:٢٢٢٣:٢٧:٥٠
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:١٢:٣٣٠٦:٣٥:٤٠١٢:٠٩:٠٣١٧:٤١:٥٧١٨:٠٠:١٢٢٣:٢٧:٣٩

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای مزیدی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای مزیدی روستای مزیدی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای مزیدی روستای مزیدی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای مزیدی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مزیدی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای مزیدی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای مزیدی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای مزیدی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای مزیدی

روستای مزیدی بر روی نقشه

روستای مزیدی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای مزیدی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای مزیدی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای مزیدی
اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای مزیدی + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای مزیدی + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای مزیدی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای مزیدی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای مزیدی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای مزیدی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای مزیدی رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق مزیدی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق مزیدی
زمان پخش اذان آنلاین به افق مزیدی
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق مزیدی
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ مزیدی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق مزیدی
افق شرعی امروز فردا مزیدی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ مزیدی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای مزیدی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو