جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای مزیدآباد

مزرعه نو | آشتیان | مرکزی | ایران

اوقات شرعی امروز مزیدآباد


اذان صبح: ٠٥:١٥:٣٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٠:٥٠
اذان ظهر: ١١:٥٣:٢٢
غروب آفتاب: ١٧:٠٥:٣٣
اذان مغرب: ١٧:٢٤:٣١
نیمه شب: ٢٣:١١:٠٠

پنج شنبه ٢٣ آبان ١٣٩٨
١٦ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٤ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای مزیدآباد (شهرستان آشتیان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٣ آبان ٩٨ روستای مزیدآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای مزیدآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای مزیدآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ویكتور هوگو
علت اینكه ما از موسیقی خوشمان می آید این است كه در دنیای رؤیاهای خود فرو می رویم. سرشت های عالی، موسیقی را دوست می دارند، اما بهتر می دانند كه از آن به عنوان ابزاری برای رسیدن به رؤیاهای خویش استفاده كنند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای مزیدآباد

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای مزیدآباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای مزیدآباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای مزیدآباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای مزیدآباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان مزیدآباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:٤٤٠٦:٢٤:٢٢١٣:٠٦:٤٨١٩:٤٩:٤٥٢٠:٠٨:٣٢٠٠:٢١:٣٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:١٩٠٦:٢٣:١٦١٣:٠٦:٣٨١٩:٥٠:٣٣٢٠:٠٩:٢٣٠٠:٢١:١٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥١:٥٦٠٦:٢٢:١١١٣:٠٦:٣٠١٩:٥١:٢٠٢٠:١٠:١٣٠٠:٢٠:٥٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٠:٣٣٠٦:٢١:٠٦١٣:٠٦:٢١١٩:٥٢:٠٨٢٠:١١:٠٤٠٠:٢٠:٣٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٩:١١٠٦:٢٠:٠٣١٣:٠٦:١٤١٩:٥٢:٥٦٢٠:١١:٥٤٠٠:٢٠:٢٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٧:٥٠٠٦:١٩:٠١١٣:٠٦:٠٧١٩:٥٣:٤٣٢٠:١٢:٤٤٠٠:٢٠:٠٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٦:٢٩٠٦:١٨:٠٠١٣:٠٦:٠٠١٩:٥٤:٣١٢٠:١٣:٣٥٠٠:١٩:٥٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٥:١٠٠٦:١٦:٥٩١٣:٠٥:٥٤١٩:٥٥:١٨٢٠:١٤:٢٥٠٠:١٩:٣٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٣:٥١٠٦:١٦:٠٠١٣:٠٥:٤٨١٩:٥٦:٠٦٢٠:١٥:١٦٠٠:١٩:٢٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٢:٣٤٠٦:١٥:٠٣١٣:٠٥:٤٣١٩:٥٦:٥٣٢٠:١٦:٠٦٠٠:١٩:٠٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤١:١٨٠٦:١٤:٠٦١٣:٠٥:٣٨١٩:٥٧:٤٠٢٠:١٦:٥٦٠٠:١٨:٥١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٠:٠٢٠٦:١٣:١٠١٣:٠٥:٣٤١٩:٥٨:٢٨٢٠:١٧:٤٦٠٠:١٨:٣٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٨:٤٨٠٦:١٢:١٦١٣:٠٥:٣١١٩:٥٩:١٥٢٠:١٨:٣٦٠٠:١٨:٢٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٧:٣٥٠٦:١١:٢٣١٣:٠٥:٢٨٢٠:٠٠:٠٢٢٠:١٩:٢٦٠٠:١٨:١٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٦:٢٣٠٦:١٠:٣٢١٣:٠٥:٢٦٢٠:٠٠:٤٨٢٠:٢٠:١٦٠٠:١٨:٠١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٥:١٣٠٦:٠٩:٤١١٣:٠٥:٢٤٢٠:٠١:٣٥٢٠:٢١:٠٥٠٠:١٧:٤٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٤:٠٤٠٦:٠٨:٥٢١٣:٠٥:٢٣٢٠:٠٢:٢١٢٠:٢١:٥٤٠٠:١٧:٣٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٢:٥٦٠٦:٠٨:٠٥١٣:٠٥:٢٣٢٠:٠٣:٠٨٢٠:٢٢:٤٤٠٠:١٧:٢٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣١:٥٠٠٦:٠٧:١٩١٣:٠٥:٢٣٢٠:٠٣:٥٤٢٠:٢٣:٣٣٠٠:١٧:١٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٠:٤٥٠٦:٠٦:٣٤١٣:٠٥:٢٣٢٠:٠٤:٣٩٢٠:٢٤:٢١٠٠:١٧:١١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٩:٤٢٠٦:٠٥:٥٠١٣:٠٥:٢٥٢٠:٠٥:٢٥٢٠:٢٥:٠٩٠٠:١٧:٠٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٨:٤٠٠٦:٠٥:٠٨١٣:٠٥:٢٧٢٠:٠٦:١٠٢٠:٢٥:٥٧٠٠:١٦:٥٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٧:٤٠٠٦:٠٤:٢٨١٣:٠٥:٢٩٢٠:٠٦:٥٥٢٠:٢٦:٤٥٠٠:١٦:٤٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٦:٤١٠٦:٠٣:٤٩١٣:٠٥:٣٢٢٠:٠٧:٣٩٢٠:٢٧:٣٢٠٠:١٦:٤٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٥:٤٤٠٦:٠٣:١١١٣:٠٥:٣٥٢٠:٠٨:٢٣٢٠:٢٨:١٩٠٠:١٦:٣٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٤:٤٩٠٦:٠٢:٣٥١٣:٠٥:٤٠٢٠:٠٩:٠٧٢٠:٢٩:٠٥٠٠:١٦:٣١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٣:٥٦٠٦:٠٢:٠١١٣:٠٥:٤٤٢٠:٠٩:٥٠٢٠:٢٩:٥١٠٠:١٦:٢٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٣:٠٤٠٦:٠١:٢٨١٣:٠٥:٤٩٢٠:١٠:٣٢٢٠:٣٠:٣٦٠٠:١٦:٢٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٢٢:١٤٠٦:٠٠:٥٧١٣:٠٥:٥٥٢٠:١١:١٤٢٠:٣١:٢١٠٠:١٦:٢٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مزیدآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مزیدآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مزیدآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مزیدآباد

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای مزیدآباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای مزیدآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مزیدآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای مزیدآباد

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای مزیدآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای مزیدآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای مزیدآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای مزیدآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مزیدآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای مزیدآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش روستای مزیدآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مزیدآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای مزیدآباد

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٩٠٦:٢٠:٣٩١١:٥٣:٢٤١٧:٢٥:٤١١٧:٤٣:٥١٢٣:١٢:١٣
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٦٠٦:٢١:٣٠١١:٥٣:١٥١٧:٢٤:٣٣١٧:٤٢:٤٥٢٣:١٢:٠٣
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٣٠٦:٢٢:٢٣١١:٥٣:٠٨١٧:٢٣:٢٦١٧:٤١:٤٠٢٣:١١:٥٣
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٠٠٦:٢٣:١٥١١:٥٣:٠١١٧:٢٢:٢٠١٧:٤٠:٣٦٢٣:١١:٤٤
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٧٠٦:٢٤:٠٨١١:٥٢:٥٥١٧:٢١:١٦١٧:٣٩:٣٣٢٣:١١:٣٥
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٥٠٦:٢٥:٠١١١:٥٢:٥٠١٧:٢٠:١٢١٧:٣٨:٣١٢٣:١١:٢٧
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:٤٢٠٦:٢٥:٥٥١١:٥٢:٤٦١٧:١٩:١٠١٧:٣٧:٣١٢٣:١١:٢٠
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣٠٠٦:٢٦:٤٩١١:٥٢:٤٢١٧:١٨:٠٨١٧:٣٦:٣٢٢٣:١١:١٣
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:١٨٠٦:٢٧:٤٣١١:٥٢:٣٩١٧:١٧:٠٨١٧:٣٥:٣٤٢٣:١١:٠٧
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٦٠٦:٢٨:٣٨١١:٥٢:٣٧١٧:١٦:١٠١٧:٣٤:٣٧٢٣:١١:٠٢
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥٤٠٦:٢٩:٣٣١١:٥٢:٣٥١٧:١٥:١٢١٧:٣٣:٤٢٢٣:١٠:٥٧
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٢٠٦:٣٠:٢٨١١:٥٢:٣٥١٧:١٤:١٦١٧:٣٢:٤٨٢٣:١٠:٥٣
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٠٠٦:٣١:٢٤١١:٥٢:٣٥١٧:١٣:٢١١٧:٣١:٥٦٢٣:١٠:٥٠
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:١٩٠٦:٣٢:٢٠١١:٥٢:٣٦١٧:١٢:٢٨١٧:٣١:٠٤٢٣:١٠:٤٨
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠٧٠٦:٣٣:١٥١١:٥٢:٣٨١٧:١١:٣٦١٧:٣٠:١٥٢٣:١٠:٤٦
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥٦٠٦:٣٤:١٢١١:٥٢:٤٠١٧:١٠:٤٥١٧:٢٩:٢٦٢٣:١٠:٤٥
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٤٤٠٦:٣٥:٠٨١١:٥٢:٤٤١٧:٠٩:٥٦١٧:٢٨:٤٠٢٣:١٠:٤٥
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٣٣٠٦:٣٦:٠٥١١:٥٢:٤٨١٧:٠٩:٠٨١٧:٢٧:٥٤٢٣:١٠:٤٥
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٢٢٠٦:٣٧:٠١١١:٥٢:٥٣١٧:٠٨:٢٢١٧:٢٧:١٠٢٣:١٠:٤٧
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:١١٠٦:٣٧:٥٨١١:٥٢:٥٩١٧:٠٧:٣٨١٧:٢٦:٢٨٢٣:١٠:٤٩
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٠٠٠٦:٣٨:٥٥١١:٥٣:٠٦١٧:٠٦:٥٥١٧:٢٥:٤٧٢٣:١٠:٥٢
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٩٠٦:٣٩:٥٢١١:٥٣:١٣١٧:٠٦:١٣١٧:٢٥:٠٨٢٣:١٠:٥٦
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٨٠٦:٤٠:٥٠١١:٥٣:٢٢١٧:٠٥:٣٣١٧:٢٤:٣١٢٣:١١:٠٠
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٧٠٦:٤١:٤٧١١:٥٣:٣١١٧:٠٤:٥٥١٧:٢٣:٥٥٢٣:١١:٠٦
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:١٦٠٦:٤٢:٤٤١١:٥٣:٤١١٧:٠٤:١٩١٧:٢٣:٢١٢٣:١١:١٢
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:٠٦٠٦:٤٣:٤١١١:٥٣:٥٣١٧:٠٣:٤٤١٧:٢٢:٤٩٢٣:١١:١٩
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٥٠٦:٤٤:٣٩١١:٥٤:٠٤١٧:٠٣:١١١٧:٢٢:١٨٢٣:١١:٢٧
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٤٠٦:٤٥:٣٦١١:٥٤:١٧١٧:٠٢:٤٠١٧:٢١:٤٩٢٣:١١:٣٦
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣٣٠٦:٤٦:٣٣١١:٥٤:٣١١٧:٠٢:١٠١٧:٢١:٢٢٢٣:١١:٤٦
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٢٠٦:٤٧:٣٠١١:٥٤:٤٥١٧:٠١:٤٣١٧:٢٠:٥٧٢٣:١١:٥٧

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ روستای مزیدآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای مزیدآباد روستای مزیدآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای مزیدآباد روستای مزیدآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای مزیدآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مزیدآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای مزیدآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای مزیدآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای مزیدآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای مزیدآباد

روستای مزیدآباد بر روی نقشه

روستای مزیدآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای مزیدآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای مزیدآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای مزیدآباد
اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای مزیدآباد + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای مزیدآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای مزیدآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای مزیدآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای مزیدآباد رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ مزیدآباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ مزیدآباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق مزیدآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق مزیدآباد
افق شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ مزیدآباد دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق مزیدآباد
جدول اوقات شرعی امروز فردا مزیدآباد دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق مزیدآباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای مزیدآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو