جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای مزیدآباد

فرمهین | فراهان | مرکزی | ایران

اوقات شرعی امروز مزیدآباد


اذان صبح: ٠٤:١٨:٠٠
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٩:٣٠
اذان ظهر: ١٣:٠٩:٤١
غروب آفتاب: ٢٠:٢٠:٠٧
اذان مغرب: ٢٠:٤٠:٣٧
نیمه شب: ٠٠:١٨:٥٠

چهارشنبه ١٤ خرداد ١٣٩٩
١١ شوال ١٤٤١ قمری
٠٣ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای مزیدآباد (شهرستان فراهان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ خرداد ٩٩ روستای مزیدآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای مزیدآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای مزیدآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

رحلت حضرت امام خمینی (رحمة االله علیه) رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (1368 هـ ش)
انتخاب حضرت آیت االله امام خامنه ای به رهبری (1368 هـ ش)

وارن بنیس
رهبری، توانایی تبدیل دورنما به واقعیت است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای مزیدآباد

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای مزیدآباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای مزیدآباد ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای مزیدآباد (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای مزیدآباد ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان مزیدآباد ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٥:٠٣٠٦:٤١:٢٦١٣:١١:٤٣١٩:٤٢:٣٤٢٠:٠٠:٥٣٠٠:٢٨:٠٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٣:٣٢٠٦:٤٠:١٠١٣:١١:٢٩١٩:٤٣:٢١٢٠:٠١:٤٢٠٠:٢٧:٤١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٢:٠٢٠٦:٣٨:٥٥١٣:١١:١٥١٩:٤٤:٠٨٢٠:٠٢:٣١٠٠:٢٧:٢٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٠:٣٢٠٦:٣٧:٤٠١٣:١١:٠١١٩:٤٤:٥٥٢٠:٠٣:٢١٠٠:٢٦:٥٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٩:٠٢٠٦:٣٦:٢٦١٣:١٠:٤٧١٩:٤٥:٤٢٢٠:٠٤:١٠٠٠:٢٦:٣٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٧:٣٣٠٦:٣٥:١٢١٣:١٠:٣٤١٩:٤٦:٣٠٢٠:٠٥:٠٠٠٠:٢٦:١٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٦:٠٤٠٦:٣٣:٥٩١٣:١٠:٢٢١٩:٤٧:١٧٢٠:٠٥:٤٩٠٠:٢٥:٥٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٤:٣٦٠٦:٣٢:٤٧١٣:١٠:٠٩١٩:٤٨:٠٤٢٠:٠٦:٣٩٠٠:٢٥:٣٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٣:٠٨٠٦:٣١:٣٦١٣:٠٩:٥٨١٩:٤٨:٥٢٢٠:٠٧:٢٩٠٠:٢٥:١٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠١:٤١٠٦:٣٠:٢٦١٣:٠٩:٤٦١٩:٤٩:٣٩٢٠:٠٨:١٩٠٠:٢٤:٥٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٠:١٤٠٦:٢٩:١٦١٣:٠٩:٣٥١٩:٥٠:٢٧٢٠:٠٩:٠٩٠٠:٢٤:٣٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٨:٤٨٠٦:٢٨:٠٨١٣:٠٩:٢٥١٩:٥١:١٤٢٠:٠٩:٥٩٠٠:٢٤:١٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٢٢٠٦:٢٧:٠٠١٣:٠٩:١٥١٩:٥٢:٠٢٢٠:١٠:٤٩٠٠:٢٤:٠٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٥٨٠٦:٢٥:٥٣١٣:٠٩:٠٥١٩:٥٢:٤٩٢٠:١١:٣٩٠٠:٢٣:٤١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٣٤٠٦:٢٤:٤٨١٣:٠٨:٥٦١٩:٥٣:٣٧٢٠:١٢:٣٠٠٠:٢٣:٢٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:١٠٠٦:٢٣:٤٣١٣:٠٨:٤٨١٩:٥٤:٢٤٢٠:١٣:٢٠٠٠:٢٣:٠٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥١:٤٨٠٦:٢٢:٣٩١٣:٠٨:٤٠١٩:٥٥:١٢٢٠:١٤:١٠٠٠:٢٢:٤٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٠:٢٦٠٦:٢١:٣٦١٣:٠٨:٣٣١٩:٥٦:٠٠٢٠:١٥:٠١٠٠:٢٢:٣٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٩:٠٦٠٦:٢٠:٣٥١٣:٠٨:٢٦١٩:٥٦:٤٧٢٠:١٥:٥١٠٠:٢٢:١٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٧:٤٦٠٦:١٩:٣٤١٣:٠٨:١٩١٩:٥٧:٣٥٢٠:١٦:٤٢٠٠:٢٢:٠١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٦:٢٧٠٦:١٨:٣٥١٣:٠٨:١٤١٩:٥٨:٢٣٢٠:١٧:٣٢٠٠:٢١:٤٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٥:٠٩٠٦:١٧:٣٧١٣:٠٨:٠٩١٩:٥٩:١٠٢٠:١٨:٢٣٠٠:٢١:٣١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٣:٥٣٠٦:١٦:٤٠١٣:٠٨:٠٤١٩:٥٩:٥٨٢٠:١٩:١٣٠٠:٢١:١٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٢:٣٧٠٦:١٥:٤٤١٣:٠٨:٠٠٢٠:٠٠:٤٥٢٠:٢٠:٠٤٠٠:٢١:٠٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤١:٢٢٠٦:١٤:٥٠١٣:٠٧:٥٧٢٠:٠١:٣٣٢٠:٢٠:٥٤٠٠:٢٠:٥١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٠:٠٩٠٦:١٣:٥٦١٣:٠٧:٥٤٢٠:٠٢:٢٠٢٠:٢١:٤٤٠٠:٢٠:٣٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٨:٥٧٠٦:١٣:٠٥١٣:٠٧:٥٢٢٠:٠٣:٠٧٢٠:٢٢:٣٤٠٠:٢٠:٢٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٧:٤٦٠٦:١٢:١٤١٣:٠٧:٥٠٢٠:٠٣:٥٤٢٠:٢٣:٢٤٠٠:٢٠:١٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٦:٣٧٠٦:١١:٢٥١٣:٠٧:٤٩٢٠:٠٤:٤١٢٠:٢٤:١٤٠٠:٢٠:٠٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای مزیدآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای مزیدآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای مزیدآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مزیدآباد

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای مزیدآباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای مزیدآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مزیدآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای مزیدآباد

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای مزیدآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای مزیدآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای مزیدآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای مزیدآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مزیدآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای مزیدآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای مزیدآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مزیدآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای مزیدآباد

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٥٠٦:٠٤:٥٦١٣:٠٨:٠٥٢٠:١١:٣٨٢٠:٣١:٣٧٠٠:١٨:٥٥
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:١١٠٦:٠٤:٢١١٣:٠٨:١٠٢٠:١٢:٢١٢٠:٣٢:٢٣٠٠:١٨:٥٠
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٠٠٦:٠٣:٤٨١٣:٠٨:١٥٢٠:١٣:٠٤٢٠:٣٣:٠٨٠٠:١٨:٤٧
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٠٠٦:٠٣:١٧١٣:٠٨:٢١٢٠:١٣:٤٦٢٠:٣٣:٥٣٠٠:١٨:٤٤
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤٢٠٦:٠٢:٤٧١٣:٠٨:٢٧٢٠:١٤:٢٧٢٠:٣٤:٣٧٠٠:١٨:٤١
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥٦٠٦:٠٢:١٩١٣:٠٨:٣٣٢٠:١٥:٠٨٢٠:٣٥:٢٠٠٠:١٨:٤٠
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٢٠٦:٠١:٥٢١٣:٠٨:٤٠٢٠:١٥:٤٨٢٠:٣٦:٠٣٠٠:١٨:٣٩
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٠٠٦:٠١:٢٧١٣:٠٨:٤٨٢٠:١٦:٢٨٢٠:٣٦:٤٤٠٠:١٨:٣٨
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٤٩٠٦:٠١:٠٤١٣:٠٨:٥٦٢٠:١٧:٠٦٢٠:٣٧:٢٥٠٠:١٨:٣٩
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:١١٠٦:٠٠:٤٢١٣:٠٩:٠٤٢٠:١٧:٤٤٢٠:٣٨:٠٦٠٠:١٨:٤٠
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٥٠٦:٠٠:٢١١٣:٠٩:١٣٢٠:١٨:٢١٢٠:٣٨:٤٥٠٠:١٨:٤١
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٠١٠٦:٠٠:٠٣١٣:٠٩:٢٢٢٠:١٨:٥٨٢٠:٣٩:٢٣٠٠:١٨:٤٤
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٣٠٠٥:٥٩:٤٥١٣:٠٩:٣٢٢٠:١٩:٣٣٢٠:٤٠:٠٠٠٠:١٨:٤٧
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٠٠٠٥:٥٩:٣٠١٣:٠٩:٤١٢٠:٢٠:٠٧٢٠:٤٠:٣٧٠٠:١٨:٥٠
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٣٣٠٥:٥٩:١٦١٣:٠٩:٥٢٢٠:٢٠:٤١٢٠:٤١:١٢٠٠:١٨:٥٤
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٠٨٠٥:٥٩:٠٤١٣:١٠:٠٢٢٠:٢١:١٣٢٠:٤١:٤٦٠٠:١٨:٥٩
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٤٥٠٥:٥٨:٥٣١٣:١٠:١٣٢٠:٢١:٤٥٢٠:٤٢:١٩٠٠:١٩:٠٥
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٢٤٠٥:٥٨:٤٤١٣:١٠:٢٤٢٠:٢٢:١٦٢٠:٤٢:٥٢٠٠:١٩:١١
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٠٦٠٥:٥٨:٣٧١٣:١٠:٣٥٢٠:٢٢:٤٥٢٠:٤٣:٢٢٠٠:١٩:١٧
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٥٠٠٥:٥٨:٣١١٣:١٠:٤٧٢٠:٢٣:١٣٢٠:٤٣:٥٢٠٠:١٩:٢٥
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٣٦٠٥:٥٨:٢٧١٣:١٠:٥٩٢٠:٢٣:٤١٢٠:٤٤:٢٠٠٠:١٩:٣٣
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٢٥٠٥:٥٨:٢٤١٣:١١:١١٢٠:٢٤:٠٧٢٠:٤٤:٤٨٠٠:١٩:٤١
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:١٦٠٥:٥٨:٢٣١٣:١١:٢٤٢٠:٢٤:٣١٢٠:٤٥:١٣٠٠:١٩:٥١
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:١٠٠٥:٥٨:٢٤١٣:١١:٣٦٢٠:٢٤:٥٥٢٠:٤٥:٣٨٠٠:٢٠:٠٠
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٠٥٠٥:٥٨:٢٦١٣:١١:٤٩٢٠:٢٥:١٧٢٠:٤٦:٠١٠٠:٢٠:١١
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٠٤٠٥:٥٨:٢٩١٣:١٢:٠٢٢٠:٢٥:٣٩٢٠:٤٦:٢٣٠٠:٢٠:٢١
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٠٤٠٥:٥٨:٣٥١٣:١٢:١٥٢٠:٢٥:٥٨٢٠:٤٦:٤٣٠٠:٢٠:٣٣
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٠٧٠٥:٥٨:٤١١٣:١٢:٢٨٢٠:٢٦:١٧٢٠:٤٧:٠٢٠٠:٢٠:٤٥
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:١٢٠٥:٥٨:٥٠١٣:١٢:٤١٢٠:٢٦:٣٤٢٠:٤٧:١٩٠٠:٢٠:٥٧
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٢٠٠٥:٥٩:٠٠١٣:١٢:٥٤٢٠:٢٦:٥٠٢٠:٤٧:٣٥٠٠:٢١:١٠
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٣٠٠٥:٥٩:١١١٣:١٣:٠٧٢٠:٢٧:٠٤٢٠:٤٧:٤٩٠٠:٢١:٢٣

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای مزیدآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای مزیدآباد روستای مزیدآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای مزیدآباد روستای مزیدآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای مزیدآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مزیدآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای مزیدآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای مزیدآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای مزیدآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای مزیدآباد

روستای مزیدآباد بر روی نقشه

روستای مزیدآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای مزیدآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای مزیدآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای مزیدآباد
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای مزیدآباد + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای مزیدآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای مزیدآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای مزیدآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای مزیدآباد رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق مزیدآباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق مزیدآباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا مزیدآباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق مزیدآباد
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ مزیدآباد دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق مزیدآباد
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ مزیدآباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق مزیدآباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای مزیدآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو