جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای مزرعه سورد

دره شور | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز مزرعه سورد


اذان صبح: ٠٤:٢٣:٢٦
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٩:١٨
اذان ظهر: ١٣:٠٢:٢٥
غروب آفتاب: ٢٠:٠٥:٤٥
اذان مغرب: ٢٠:٢٥:٢٢
نیمه شب: ٠٠:١٤:٢٤

چهارشنبه ١٤ خرداد ١٣٩٩
١١ شوال ١٤٤١ قمری
٠٣ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای مزرعه سورد (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ خرداد ٩٩ روستای مزرعه سورد)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای مزرعه سورد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای مزرعه سورد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

رحلت حضرت امام خمینی (رحمة االله علیه) رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (1368 هـ ش)
انتخاب حضرت آیت االله امام خامنه ای به رهبری (1368 هـ ش)

آندره موروا
یك روح آرامش جو كه آرامش و مسالمت [ =سازواری ] را در سراسر وجود خود احساس می كند، چه ترسی ممكن است به خود راه دهد؟

اوقات شرعی ماه جاری روستای مزرعه سورد

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای مزرعه سورد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای مزرعه سورد ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای مزرعه سورد (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای مزرعه سورد ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان مزرعه سورد ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٣:٥٥٠٦:٣٧:٠١١٣:٠٤:٢٧١٩:٣٢:٢٤١٩:٥٠:٠٥٠٠:٢٢:٢٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٢:٣٢٠٦:٣٥:٥١١٣:٠٤:١٣١٩:٣٣:٠٤١٩:٥٠:٤٨٠٠:٢٢:٠٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١١:١٠٠٦:٣٤:٤٢١٣:٠٣:٥٩١٩:٣٣:٤٥١٩:٥١:٣٠٠٠:٢١:٤٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٩:٤٩٠٦:٣٣:٣٣١٣:٠٣:٤٥١٩:٣٤:٢٦١٩:٥٢:١٣٠٠:٢١:٢٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٨:٢٨٠٦:٣٢:٢٥١٣:٠٣:٣١١٩:٣٥:٠٧١٩:٥٢:٥٦٠٠:٢١:٠٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٧:٠٧٠٦:٣١:١٨١٣:٠٣:١٨١٩:٣٥:٤٨١٩:٥٣:٣٩٠٠:٢٠:٤٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٥:٤٧٠٦:٣٠:١٢١٣:٠٣:٠٦١٩:٣٦:٢٩١٩:٥٤:٢٢٠٠:٢٠:٢٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٤:٢٧٠٦:٢٩:٠٦١٣:٠٢:٥٣١٩:٣٧:١٠١٩:٥٥:٠٦٠٠:٢٠:٠٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٣:٠٨٠٦:٢٨:٠١١٣:٠٢:٤٢١٩:٣٧:٥١١٩:٥٥:٤٩٠٠:١٩:٥٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠١:٤٩٠٦:٢٦:٥٧١٣:٠٢:٣٠١٩:٣٨:٣٣١٩:٥٦:٣٣٠٠:١٩:٣٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٠:٣١٠٦:٢٥:٥٣١٣:٠٢:١٩١٩:٣٩:١٤١٩:٥٧:١٦٠٠:١٩:١٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٩:١٣٠٦:٢٤:٥١١٣:٠٢:٠٩١٩:٣٩:٥٥١٩:٥٨:٠٠٠٠:١٨:٥٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٥٦٠٦:٢٣:٤٩١٣:٠١:٥٩١٩:٤٠:٣٧١٩:٥٨:٤٤٠٠:١٨:٣٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٤٠٠٦:٢٢:٤٨١٣:٠١:٤٩١٩:٤١:١٨١٩:٥٩:٢٨٠٠:١٨:٢١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٢٤٠٦:٢١:٤٩١٣:٠١:٤٠١٩:٤٢:٠٠٢٠:٠٠:١٢٠٠:١٨:٠٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:١٠٠٦:٢٠:٥٠١٣:٠١:٣٢١٩:٤٢:٤٢٢٠:٠٠:٥٦٠٠:١٧:٤٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٥٦٠٦:١٩:٥٢١٣:٠١:٢٤١٩:٤٣:٢٤٢٠:٠١:٤٠٠٠:١٧:٣٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥١:٤٣٠٦:١٨:٥٥١٣:٠١:١٧١٩:٤٤:٠٥٢٠:٠٢:٢٥٠٠:١٧:١٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٣١٠٦:١٧:٥٩١٣:٠١:١٠١٩:٤٤:٤٧٢٠:٠٣:٠٩٠٠:١٧:٠٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٩:١٩٠٦:١٧:٠٤١٣:٠١:٠٣١٩:٤٥:٢٩٢٠:٠٣:٥٣٠٠:١٦:٤٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٠٩٠٦:١٦:١١١٣:٠٠:٥٨١٩:٤٦:١١٢٠:٠٤:٣٨٠٠:١٦:٣٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٠٠٠٦:١٥:١٨١٣:٠٠:٥٣١٩:٤٦:٥٣٢٠:٠٥:٢٣٠٠:١٦:٢٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٥٢٠٦:١٤:٢٧١٣:٠٠:٤٨١٩:٤٧:٣٥٢٠:٠٦:٠٧٠٠:١٦:١٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٤٤٠٦:١٣:٣٧١٣:٠٠:٤٤١٩:٤٨:١٧٢٠:٠٦:٥٢٠٠:١٥:٥٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٣:٣٨٠٦:١٢:٤٨١٣:٠٠:٤١١٩:٤٨:٥٩٢٠:٠٧:٣٦٠٠:١٥:٤٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٢:٣٤٠٦:١٢:٠٠١٣:٠٠:٣٨١٩:٤٩:٤١٢٠:٠٨:٢١٠٠:١٥:٣٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤١:٣٠٠٦:١١:١٣١٣:٠٠:٣٦١٩:٥٠:٢٣٢٠:٠٩:٠٥٠٠:١٥:٢٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٠:٢٨٠٦:١٠:٢٨١٣:٠٠:٣٤١٩:٥١:٠٥٢٠:٠٩:٤٩٠٠:١٥:١٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:٢٦٠٦:٠٩:٤٤١٣:٠٠:٣٣١٩:٥١:٤٦٢٠:١٠:٣٤٠٠:١٥:٠٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای مزرعه سورد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای مزرعه سورد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای مزرعه سورد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مزرعه سورد

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای مزرعه سورد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای مزرعه سورد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مزرعه سورد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای مزرعه سورد

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای مزرعه سورد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای مزرعه سورد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای مزرعه سورد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای مزرعه سورد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مزرعه سورد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای مزرعه سورد

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای مزرعه سورد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مزرعه سورد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای مزرعه سورد

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٧٠٦:٠٣:٥٨١٣:٠٠:٤٩١٩:٥٨:٠٠٢٠:١٧:١١٠٠:١٤:١١
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢١٠٦:٠٣:٢٨١٣:٠٠:٥٤١٩:٥٨:٣٩٢٠:١٧:٥٢٠٠:١٤:٠٨
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٦٠٦:٠٢:٥٩١٣:٠٠:٥٩١٩:٥٩:١٨٢٠:١٨:٣٣٠٠:١٤:٠٦
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٤٠٦:٠٢:٣٢١٣:٠١:٠٥١٩:٥٩:٥٦٢٠:١٩:١٣٠٠:١٤:٠٤
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٣٠٦:٠٢:٠٦١٣:٠١:١١٢٠:٠٠:٣٤٢٠:١٩:٥٣٠٠:١٤:٠٤
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٣٠٦:٠١:٤١١٣:٠١:١٧٢٠:٠١:١١٢٠:٢٠:٣٢٠٠:١٤:٠٣
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٦٠٦:٠١:١٨١٣:٠١:٢٤٢٠:٠١:٤٧٢٠:٢١:١١٠٠:١٤:٠٤
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٠٠٦:٠٠:٥٧١٣:٠١:٣٢٢٠:٠٢:٢٣٢٠:٢١:٤٩٠٠:١٤:٠٥
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٦٠٦:٠٠:٣٧١٣:٠١:٤٠٢٠:٠٢:٥٩٢٠:٢٢:٢٧٠٠:١٤:٠٧
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٤٠٦:٠٠:١٨١٣:٠١:٤٨٢٠:٠٣:٣٣٢٠:٢٣:٠٣٠٠:١٤:٠٩
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٤٠٦:٠٠:٠١١٣:٠١:٥٧٢٠:٠٤:٠٧٢٠:٢٣:٣٩٠٠:١٤:١٢
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:١٦٠٥:٥٩:٤٥١٣:٠٢:٠٦٢٠:٠٤:٤١٢٠:٢٤:١٤٠٠:١٤:١٥
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٥٠٠٥:٥٩:٣١١٣:٠٢:١٥٢٠:٠٥:١٣٢٠:٢٤:٤٨٠٠:١٤:١٩
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٢٦٠٥:٥٩:١٨١٣:٠٢:٢٥٢٠:٠٥:٤٥٢٠:٢٥:٢٢٠٠:١٤:٢٤
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠٣٠٥:٥٩:٠٧١٣:٠٢:٣٥٢٠:٠٦:١٦٢٠:٢٥:٥٤٠٠:١٤:٢٩
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤٣٠٥:٥٨:٥٧١٣:٠٢:٤٦٢٠:٠٦:٤٦٢٠:٢٦:٢٦٠٠:١٤:٣٥
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢٤٠٥:٥٨:٤٩١٣:٠٢:٥٧٢٠:٠٧:١٥٢٠:٢٦:٥٧٠٠:١٤:٤٢
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٨٠٥:٥٨:٤٢١٣:٠٣:٠٨٢٠:٠٧:٤٤٢٠:٢٧:٢٦٠٠:١٤:٤٩
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٤٠٥:٥٨:٣٧١٣:٠٣:١٩٢٠:٠٨:١١٢٠:٢٧:٥٥٠٠:١٤:٥٦
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٢٠٥:٥٨:٣٣١٣:٠٣:٣١٢٠:٠٨:٣٨٢٠:٢٨:٢٣٠٠:١٥:٠٥
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٢٠٥:٥٨:٣٠١٣:٠٣:٤٣٢٠:٠٩:٠٣٢٠:٢٨:٤٩٠٠:١٥:١٣
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٣٠٥:٥٨:٢٩١٣:٠٣:٥٥٢٠:٠٩:٢٨٢٠:٢٩:١٥٠٠:١٥:٢٣
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٧٠٥:٥٨:٣٠١٣:٠٤:٠٧٢٠:٠٩:٥١٢٠:٢٩:٣٩٠٠:١٥:٣٢
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٤٠٥:٥٨:٣٢١٣:٠٤:٢٠٢٠:١٠:١٤٢٠:٣٠:٠٢٠٠:١٥:٤٣
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٢٠٥:٥٨:٣٥١٣:٠٤:٣٣٢٠:١٠:٣٥٢٠:٣٠:٢٤٠٠:١٥:٥٣
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٢٠٥:٥٨:٤٠١٣:٠٤:٤٥٢٠:١٠:٥٥٢٠:٣٠:٤٥٠٠:١٦:٠٥
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٤٠٥:٥٨:٤٦١٣:٠٤:٥٨٢٠:١١:١٤٢٠:٣١:٠٤٠٠:١٦:١٦
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٩٠٥:٥٨:٥٣١٣:٠٥:١١٢٠:١١:٣٢٢٠:٣١:٢٣٠٠:١٦:٢٩
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٥٠٥:٥٩:٠٢١٣:٠٥:٢٥٢٠:١١:٤٩٢٠:٣١:٤٠٠٠:١٦:٤١
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٣٠٥:٥٩:١٢١٣:٠٥:٣٨٢٠:١٢:٠٤٢٠:٣١:٥٥٠٠:١٦:٥٤
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٤٠٥:٥٩:٢٤١٣:٠٥:٥١٢٠:١٢:١٨٢٠:٣٢:٠٩٠٠:١٧:٠٧

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای مزرعه سورد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای مزرعه سورد روستای مزرعه سورد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای مزرعه سورد روستای مزرعه سورد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای مزرعه سورد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مزرعه سورد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای مزرعه سورد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای مزرعه سورد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای مزرعه سورد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای مزرعه سورد

روستای مزرعه سورد بر روی نقشه

روستای مزرعه سورد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای مزرعه سورد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای مزرعه سورد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای مزرعه سورد
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای مزرعه سورد + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای مزرعه سورد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای مزرعه سورد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای مزرعه سورد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای مزرعه سورد رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق مزرعه سورد
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ مزرعه سورد دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ مزرعه سورد دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق مزرعه سورد
زمان پخش اذان مستقیم به افق مزرعه سورد
زمان پخش اذان آنلاین به افق مزرعه سورد
زمان پخش اذان زنده به افق مزرعه سورد
جدول اوقات شرعی امروز فردا مزرعه سورد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای مزرعه سورد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو