جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای مزرعه سورد

دره شور | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز مزرعه سورد


اذان صبح: ٠٤:٣٩:٣١
طلوع آفتاب: ٠٦:١٢:٥٢
اذان ظهر: ١٣:١٠:٣٦
غروب آفتاب: ٢٠:٠٨:٠٠
اذان مغرب: ٢٠:٢٧:١١
نیمه شب: ٠٠:٢٤:١٢

یکشنبه ٣٠ تیر ١٣٩٨
١٧ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢١ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای مزرعه سورد (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ تیر ٩٨ روستای مزرعه سورد)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای مزرعه سورد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای مزرعه سورد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

اسكات پك
دوست داشتن انسان ها به معنای دوست داشتن خود به اندازه ی دیگری است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای مزرعه سورد

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای مزرعه سورد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای مزرعه سورد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای مزرعه سورد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای مزرعه سورد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان مزرعه سورد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:٥٥٠٦:٢٤:٣٦١٣:٠٢:٠٧١٩:٤٠:٠٦١٩:٥٨:١١٠٠:١٨:٥٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٣٨٠٦:٢٣:٣٥١٣:٠١:٥٧١٩:٤٠:٤٨١٩:٥٨:٥٥٠٠:١٨:٣٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٢٢٠٦:٢٢:٣٥١٣:٠١:٤٨١٩:٤١:٣٠١٩:٥٩:٤٠٠٠:١٨:١٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:٠٧٠٦:٢١:٣٥١٣:٠١:٣٩١٩:٤٢:١٢٢٠:٠٠:٢٤٠٠:١٨:٠٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٥٣٠٦:٢٠:٣٧١٣:٠١:٣١١٩:٤٢:٥٣٢٠:٠١:٠٨٠٠:١٧:٤٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٢:٣٩٠٦:١٩:٣٩١٣:٠١:٢٣١٩:٤٣:٣٥٢٠:٠١:٥٢٠٠:١٧:٣١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥١:٢٦٠٦:١٨:٤٣١٣:٠١:١٦١٩:٤٤:١٧٢٠:٠٢:٣٧٠٠:١٧:١٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:١٤٠٦:١٧:٤٧١٣:٠١:٠٩١٩:٤٤:٥٩٢٠:٠٣:٢١٠٠:١٧:٠١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٩:٠٣٠٦:١٦:٥٢١٣:٠١:٠٣١٩:٤٥:٤١٢٠:٠٤:٠٦٠٠:١٦:٤٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٥٣٠٦:١٥:٥٩١٣:٠٠:٥٨١٩:٤٦:٢٣٢٠:٠٤:٥٠٠٠:١٦:٣٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٤٤٠٦:١٥:٠٧١٣:٠٠:٥٣١٩:٤٧:٠٥٢٠:٠٥:٣٥٠٠:١٦:٢٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٣٦٠٦:١٤:١٦١٣:٠٠:٤٨١٩:٤٧:٤٧٢٠:٠٦:١٩٠٠:١٦:٠٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٢٩٠٦:١٣:٢٥١٣:٠٠:٤٤١٩:٤٨:٢٨٢٠:٠٧:٠٣٠٠:١٥:٥٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٢٣٠٦:١٢:٣٧١٣:٠٠:٤١١٩:٤٩:١٠٢٠:٠٧:٤٨٠٠:١٥:٤٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:١٩٠٦:١١:٤٩١٣:٠٠:٣٨١٩:٤٩:٥٢٢٠:٠٨:٣٢٠٠:١٥:٣٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:١٥٠٦:١١:٠٢١٣:٠٠:٣٦١٩:٥٠:٣٣٢٠:٠٩:١٦٠٠:١٥:٢٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:١٣٠٦:١٠:١٧١٣:٠٠:٣٤١٩:٥١:١٥٢٠:١٠:٠٠٠٠:١٥:١٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٩:١٢٠٦:٠٩:٣٣١٣:٠٠:٣٣١٩:٥١:٥٦٢٠:١٠:٤٤٠٠:١٥:٠٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٨:١٢٠٦:٠٨:٥١١٣:٠٠:٣٢١٩:٥٢:٣٨٢٠:١١:٢٨٠٠:١٤:٥٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٧:١٤٠٦:٠٨:٠٩١٣:٠٠:٣٢١٩:٥٣:١٩٢٠:١٢:١٢٠٠:١٤:٤٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٦:١٧٠٦:٠٧:٢٩١٣:٠٠:٣٣١٩:٥٤:٠٠٢٠:١٢:٥٥٠٠:١٤:٤١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٥:٢٢٠٦:٠٦:٥١١٣:٠٠:٣٤١٩:٥٤:٤١٢٠:١٣:٣٩٠٠:١٤:٣٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٤:٢٨٠٦:٠٦:١٣١٣:٠٠:٣٦١٩:٥٥:٢١٢٠:١٤:٢٢٠٠:١٤:٢٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٣:٣٥٠٦:٠٥:٣٨١٣:٠٠:٣٩١٩:٥٦:٠١٢٠:١٥:٠٤٠٠:١٤:٢٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٢:٤٤٠٦:٠٥:٠٣١٣:٠٠:٤٢١٩:٥٦:٤١٢٠:١٥:٤٧٠٠:١٤:١٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣١:٥٥٠٦:٠٤:٣٠١٣:٠٠:٤٥١٩:٥٧:٢١٢٠:١٦:٢٩٠٠:١٤:١٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣١:٠٧٠٦:٠٣:٥٨١٣:٠٠:٤٩١٩:٥٨:٠٠٢٠:١٧:١١٠٠:١٤:١١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٠:٢١٠٦:٠٣:٢٨١٣:٠٠:٥٤١٩:٥٨:٣٩٢٠:١٧:٥٢٠٠:١٤:٠٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٩:٣٦٠٦:٠٢:٥٩١٣:٠٠:٥٩١٩:٥٩:١٨٢٠:١٨:٣٣٠٠:١٤:٠٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مزرعه سورد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مزرعه سورد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مزرعه سورد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مزرعه سورد

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای مزرعه سورد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای مزرعه سورد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مزرعه سورد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای مزرعه سورد

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای مزرعه سورد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای مزرعه سورد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای مزرعه سورد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای مزرعه سورد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مزرعه سورد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای مزرعه سورد

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای مزرعه سورد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مزرعه سورد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای مزرعه سورد

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٠٠٠٥:٥٩:٤٠١٣:٠٦:٠٧٢٠:١٢:٣٤٢٠:٣٢:٢٥٠٠:١٧:٢٤
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:١٤٠٥:٥٩:٥٤١٣:٠٦:٢٠٢٠:١٢:٤٥٢٠:٣٢:٣٦٠٠:١٧:٣٨
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٣١٠٦:٠٠:٠٩١٣:٠٦:٣٣٢٠:١٢:٥٥٢٠:٣٢:٤٥٠٠:١٧:٥٢
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٤٩٠٦:٠٠:٢٦١٣:٠٦:٤٦٢٠:١٣:٠٣٢٠:٣٢:٥٣٠٠:١٨:٠٦
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٠٩٠٦:٠٠:٤٤١٣:٠٦:٥٩٢٠:١٣:١٠٢٠:٣٣:٠٠٠٠:١٨:٢١
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٣١٠٦:٠١:٠٣١٣:٠٧:١١٢٠:١٣:١٥٢٠:٣٣:٠٥٠٠:١٨:٣٥
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٥٥٠٦:٠١:٢٣١٣:٠٧:٢٤٢٠:١٣:٢٠٢٠:٣٣:٠٨٠٠:١٨:٥٠
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٢١٠٦:٠١:٤٤١٣:٠٧:٣٦٢٠:١٣:٢٢٢٠:٣٣:١٠٠٠:١٩:٠٥
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٤٨٠٦:٠٢:٠٦١٣:٠٧:٤٨٢٠:١٣:٢٤٢٠:٣٣:١٠٠٠:١٩:٢١
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:١٨٠٦:٠٢:٢٩١٣:٠٨:٠٠٢٠:١٣:٢٣٢٠:٣٣:٠٩٠٠:١٩:٣٦
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٤٨٠٦:٠٢:٥٣١٣:٠٨:١١٢٠:١٣:٢٢٢٠:٣٣:٠٧٠٠:١٩:٥١
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٢١٠٦:٠٣:١٨١٣:٠٨:٢٣٢٠:١٣:١٩٢٠:٣٣:٠٢٠٠:٢٠:٠٦
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٥٤٠٦:٠٣:٤٤١٣:٠٨:٣٤٢٠:١٣:١٤٢٠:٣٢:٥٦٠٠:٢٠:٢٢
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٣٠٠٦:٠٤:١١١٣:٠٨:٤٤٢٠:١٣:٠٨٢٠:٣٢:٤٩٠٠:٢٠:٣٧
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٠٦٠٦:٠٤:٣٩١٣:٠٨:٥٥٢٠:١٣:٠٠٢٠:٣٢:٤٠٠٠:٢٠:٥٢
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٤٤٠٦:٠٥:٠٧١٣:٠٩:٠٥٢٠:١٢:٥١٢٠:٣٢:٢٩٠٠:٢١:٠٧
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٢٤٠٦:٠٥:٣٧١٣:٠٩:١٤٢٠:١٢:٤٠٢٠:٣٢:١٧٠٠:٢١:٢٢
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٠٤٠٦:٠٦:٠٧١٣:٠٩:٢٤٢٠:١٢:٢٨٢٠:٣٢:٠٣٠٠:٢١:٣٧
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٤٦٠٦:٠٦:٣٧١٣:٠٩:٣٢٢٠:١٢:١٤٢٠:٣١:٤٧٠٠:٢١:٥٢
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٢٩٠٦:٠٧:٠٩١٣:٠٩:٤١٢٠:١١:٥٨٢٠:٣١:٣٠٠٠:٢٢:٠٦
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:١٣٠٦:٠٧:٤١١٣:٠٩:٤٨٢٠:١١:٤١٢٠:٣١:١١٠٠:٢٢:٢٠
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٥٨٠٦:٠٨:١٣١٣:٠٩:٥٦٢٠:١١:٢٣٢٠:٣٠:٥١٠٠:٢٢:٣٤
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٤٤٠٦:٠٨:٤٧١٣:١٠:٠٣٢٠:١١:٠٣٢٠:٣٠:٢٩٠٠:٢٢:٤٧
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٣١٠٦:٠٩:٢٠١٣:١٠:٠٩٢٠:١٠:٤١٢٠:٣٠:٠٥٠٠:٢٣:٠٠
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:١٩٠٦:٠٩:٥٥١٣:١٠:١٥٢٠:١٠:١٨٢٠:٢٩:٤٠٠٠:٢٣:١٣
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٠٨٠٦:١٠:٢٩١٣:١٠:٢٠٢٠:٠٩:٥٤٢٠:٢٩:١٣٠٠:٢٣:٢٦
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٥٨٠٦:١١:٠٤١٣:١٠:٢٥٢٠:٠٩:٢٧٢٠:٢٨:٤٥٠٠:٢٣:٣٨
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٤٨٠٦:١١:٤٠١٣:١٠:٢٩٢٠:٠٩:٠٠٢٠:٢٨:١٥٠٠:٢٣:٤٩
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٣٩٠٦:١٢:١٦١٣:١٠:٣٣٢٠:٠٨:٣١٢٠:٢٧:٤٣٠٠:٢٤:٠١
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٣١٠٦:١٢:٥٢١٣:١٠:٣٦٢٠:٠٨:٠٠٢٠:٢٧:١١٠٠:٢٤:١٢
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٢٣٠٦:١٣:٢٩١٣:١٠:٣٩٢٠:٠٧:٢٨٢٠:٢٦:٣٦٠٠:٢٤:٢٢

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای مزرعه سورد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای مزرعه سورد روستای مزرعه سورد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای مزرعه سورد روستای مزرعه سورد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای مزرعه سورد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مزرعه سورد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای مزرعه سورد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای مزرعه سورد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای مزرعه سورد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای مزرعه سورد

روستای مزرعه سورد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای مزرعه سورد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای مزرعه سورد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای مزرعه سورد
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای مزرعه سورد + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای مزرعه سورد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای مزرعه سورد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای مزرعه سورد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای مزرعه سورد رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ مزرعه سورد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق مزرعه سورد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق مزرعه سورد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق مزرعه سورد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق مزرعه سورد
زمان پخش اذان زنده به افق مزرعه سورد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق مزرعه سورد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق مزرعه سورد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای مزرعه سورد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو