جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای مزرعه دهقان

بیدک | آباده | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز مزرعه دهقان


اذان صبح: ٠٥:٢٢:٣٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٧:٢١
اذان ظهر: ١١:٥٢:٢٦
غروب آفتاب: ١٦:٥٧:٢٦
اذان مغرب: ١٧:١٦:٢٤
نیمه شب: ٢٣:١٠:١٨

پنج شنبه ٢١ آذر ١٣٩٨
١٥ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٢ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای مزرعه دهقان (شهرستان آباده) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ آذر ٩٨ روستای مزرعه دهقان)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای مزرعه دهقان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای مزرعه دهقان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

فرنك بیانكو
اگر زندگی را با جست و جوی خدایی آغاز كنید كه در پیرامون شماست، هر دَم، یك عبادت می شود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای مزرعه دهقان

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای مزرعه دهقان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای مزرعه دهقان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای مزرعه دهقان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای مزرعه دهقان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان مزرعه دهقان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٥:٠٩٠٦:٢٠:١٠١٢:٥٦:٥٣١٩:٣٤:٠٥١٩:٥٢:٠٣٠٠:١٣:٥٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٣:٥٤٠٦:١٩:٠٩١٢:٥٦:٤٤١٩:٣٤:٤٦١٩:٥٢:٤٦٠٠:١٣:٤٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٢:٣٩٠٦:١٨:١٠١٢:٥٦:٣٤١٩:٣٥:٢٦١٩:٥٣:٢٩٠٠:١٣:٢٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥١:٢٦٠٦:١٧:١٢١٢:٥٦:٢٦١٩:٣٦:٠٧١٩:٥٤:١٢٠٠:١٣:١٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٠:١٣٠٦:١٦:١٤١٢:٥٦:١٧١٩:٣٦:٤٨١٩:٥٤:٥٥٠٠:١٢:٥٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٩:٠١٠٦:١٥:١٨١٢:٥٦:١٠١٩:٣٧:٢٨١٩:٥٥:٣٨٠٠:١٢:٣٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٧:٥٠٠٦:١٤:٢٣١٢:٥٦:٠٣١٩:٣٨:٠٩١٩:٥٦:٢١٠٠:١٢:٢٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٦:٣٩٠٦:١٣:٢٨١٢:٥٥:٥٦١٩:٣٨:٥٠١٩:٥٧:٠٤٠٠:١٢:١٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٥:٣٠٠٦:١٢:٣٥١٢:٥٥:٥٠١٩:٣٩:٣١١٩:٥٧:٤٨٠٠:١١:٥٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٤:٢١٠٦:١١:٤٢١٢:٥٥:٤٤١٩:٤٠:١٢١٩:٥٨:٣١٠٠:١١:٤٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٣:١٤٠٦:١٠:٥١١٢:٥٥:٣٩١٩:٤٠:٥٢١٩:٥٩:١٤٠٠:١١:٣٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٢:٠٧٠٦:١٠:٠١١٢:٥٥:٣٤١٩:٤١:٣٣١٩:٥٩:٥٨٠٠:١١:١٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤١:٠٢٠٦:٠٩:١٢١٢:٥٥:٣٠١٩:٤٢:١٤٢٠:٠٠:٤١٠٠:١١:٠٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٩:٥٨٠٦:٠٨:٢٤١٢:٥٥:٢٧١٩:٤٢:٥٥٢٠:٠١:٢٤٠٠:١٠:٥٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٨:٥٥٠٦:٠٧:٣٧١٢:٥٥:٢٤١٩:٤٣:٣٥٢٠:٠٢:٠٧٠٠:١٠:٤٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٧:٥٣٠٦:٠٦:٥٢١٢:٥٥:٢٢١٩:٤٤:١٦٢٠:٠٢:٥٠٠٠:١٠:٣٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٦:٥٢٠٦:٠٦:٠٨١٢:٥٥:٢٠١٩:٤٤:٥٧٢٠:٠٣:٣٣٠٠:١٠:٢٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٥:٥٣٠٦:٠٥:٢٥١٢:٥٥:١٩١٩:٤٥:٣٧٢٠:٠٤:١٦٠٠:١٠:١٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٤:٥٤٠٦:٠٤:٤٣١٢:٥٥:١٩١٩:٤٦:١٧٢٠:٠٤:٥٩٠٠:١٠:٠٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٣:٥٨٠٦:٠٤:٠٣١٢:٥٥:١٩١٩:٤٦:٥٧٢٠:٠٥:٤٢٠٠:١٠:٠٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٣:٠٢٠٦:٠٣:٢٤١٢:٥٥:١٩١٩:٤٧:٣٧٢٠:٠٦:٢٤٠٠:٠٩:٥٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٢:٠٨٠٦:٠٢:٤٦١٢:٥٥:٢١١٩:٤٨:١٧٢٠:٠٧:٠٧٠٠:٠٩:٤٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣١:١٦٠٦:٠٢:١٠١٢:٥٥:٢٣١٩:٤٨:٥٧٢٠:٠٧:٤٩٠٠:٠٩:٤١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٠:٢٥٠٦:٠١:٣٥١٢:٥٥:٢٥١٩:٤٩:٣٦٢٠:٠٨:٣١٠٠:٠٩:٣٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٩:٣٥٠٦:٠١:٠١١٢:٥٥:٢٨١٩:٥٠:١٥٢٠:٠٩:١٢٠٠:٠٩:٣١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٨:٤٧٠٦:٠٠:٢٩١٢:٥٥:٣١١٩:٥٠:٥٤٢٠:٠٩:٥٣٠٠:٠٩:٢٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٨:٠١٠٥:٥٩:٥٨١٢:٥٥:٣٥١٩:٥١:٣٣٢٠:١٠:٣٤٠٠:٠٩:٢٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٧:١٦٠٥:٥٩:٢٨١٢:٥٥:٤٠١٩:٥٢:١١٢٠:١١:١٥٠٠:٠٩:٢٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٦:٣٣٠٥:٥٩:٠٠١٢:٥٥:٤٥١٩:٥٢:٤٩٢٠:١١:٥٥٠٠:٠٩:٢٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مزرعه دهقان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مزرعه دهقان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مزرعه دهقان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مزرعه دهقان

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای مزرعه دهقان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای مزرعه دهقان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مزرعه دهقان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای مزرعه دهقان

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای مزرعه دهقان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای مزرعه دهقان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای مزرعه دهقان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای مزرعه دهقان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مزرعه دهقان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای مزرعه دهقان

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای مزرعه دهقان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مزرعه دهقان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای مزرعه دهقان

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٧٠٦:٣١:٢٥١١:٤٤:٥٦١٦:٥٨:١٣١٧:١٦:٤٠٢٣:٠٣:٤٢
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:١٢٠٦:٣٢:١٦١١:٤٥:١٢١٦:٥٧:٥٤١٧:١٦:٢٣٢٣:٠٣:٥٥
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥٦٠٦:٣٣:٠٧١١:٤٥:٢٩١٦:٥٧:٣٧١٧:١٦:٠٨٢٣:٠٤:٠٨
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:٤٠٠٦:٣٣:٥٩١١:٤٥:٤٧١٦:٥٧:٢١١٧:١٥:٥٥٢٣:٠٤:٢٣
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:٢٤٠٦:٣٤:٥٠١١:٤٦:٠٥١٦:٥٧:٠٨١٧:١٥:٤٣٢٣:٠٤:٣٨
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٢:٠٨٠٦:٣٥:٤٠١١:٤٦:٢٥١٦:٥٦:٥٦١٧:١٥:٣٣٢٣:٠٤:٥٤
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١٢:٥٢٠٦:٣٦:٣١١١:٤٦:٤٥١٦:٥٦:٤٥١٧:١٥:٢٥٢٣:٠٥:١١
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٦٠٦:٣٧:٢١١١:٤٧:٠٥١٦:٥٦:٣٧١٧:١٥:١٨٢٣:٠٥:٢٨
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:١٩٠٦:٣٨:١١١١:٤٧:٢٦١٦:٥٦:٣٠١٧:١٥:١٣٢٣:٠٥:٤٦
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٢٠٦:٣٩:٠٠١١:٤٧:٤٨١٦:٥٦:٢٥١٧:١٥:١٠٢٣:٠٦:٠٥
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٤٥٠٦:٣٩:٤٩١١:٤٨:١١١٦:٥٦:٢٢١٧:١٥:٠٨٢٣:٠٦:٢٥
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٨٠٦:٤٠:٣٧١١:٤٨:٣٤١٦:٥٦:٢١١٧:١٥:٠٨٢٣:٠٦:٤٦
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:١٠٠٦:٤١:٢٥١١:٤٨:٥٨١٦:٥٦:٢١١٧:١٥:١٠٢٣:٠٧:٠٧
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٥٢٠٦:٤٢:١٢١١:٤٩:٢٢١٦:٥٦:٢٣١٧:١٥:١٤٢٣:٠٧:٢٩
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٣٤٠٦:٤٢:٥٨١١:٤٩:٤٧١٦:٥٦:٢٧١٧:١٥:١٩٢٣:٠٧:٥١
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:١٥٠٦:٤٣:٤٤١١:٥٠:١٣١٦:٥٦:٣٣١٧:١٥:٢٦٢٣:٠٨:١٤
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٥٥٠٦:٤٤:٢٩١١:٥٠:٣٨١٦:٥٦:٤٠١٧:١٥:٣٤٢٣:٠٨:٣٨
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣٦٠٦:٤٥:١٤١١:٥١:٠٥١٦:٥٦:٤٩١٧:١٥:٤٤٢٣:٠٩:٠٢
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:١٥٠٦:٤٥:٥٧١١:٥١:٣٢١٦:٥٧:٠٠١٧:١٥:٥٦٢٣:٠٩:٢٧
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٥٤٠٦:٤٦:٤٠١١:٥١:٥٩١٦:٥٧:١٢١٧:١٦:٠٩٢٣:٠٩:٥٢
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٣٣٠٦:٤٧:٢١١١:٥٢:٢٦١٦:٥٧:٢٦١٧:١٦:٢٤٢٣:١٠:١٨
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٠٠٦:٤٨:٠٢١١:٥٢:٥٤١٦:٥٧:٤٢١٧:١٦:٤١٢٣:١٠:٤٤
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٤٧٠٦:٤٨:٤٢١١:٥٣:٢٣١٦:٥٧:٥٩١٧:١٦:٥٩٢٣:١١:١١
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢٤٠٦:٤٩:٢١١١:٥٣:٥١١٦:٥٨:١٨١٧:١٧:١٨٢٣:١١:٣٩
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٥٩٠٦:٤٩:٥٩١١:٥٤:٢٠١٦:٥٨:٣٨١٧:١٧:٣٩٢٣:١٢:٠٦
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٣٤٠٦:٥٠:٣٥١١:٥٤:٤٩١٦:٥٩:٠١١٧:١٨:٠٢٢٣:١٢:٣٤
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٠٨٠٦:٥١:١١١١:٥٥:١٩١٦:٥٩:٢٤١٧:١٨:٢٦٢٣:١٣:٠٣
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٤٢٠٦:٥١:٤٥١١:٥٥:٤٨١٦:٥٩:٥٠١٧:١٨:٥٢٢٣:١٣:٣٢
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:١٤٠٦:٥٢:١٨١١:٥٦:١٨١٧:٠٠:١٧١٧:١٩:١٩٢٣:١٤:٠١
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٤٥٠٦:٥٢:٥٠١١:٥٦:٤٨١٧:٠٠:٤٥١٧:١٩:٤٧٢٣:١٤:٣٠

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای مزرعه دهقان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای مزرعه دهقان روستای مزرعه دهقان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای مزرعه دهقان روستای مزرعه دهقان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای مزرعه دهقان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مزرعه دهقان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای مزرعه دهقان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای مزرعه دهقان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای مزرعه دهقان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای مزرعه دهقان

روستای مزرعه دهقان بر روی نقشه

روستای مزرعه دهقان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای مزرعه دهقان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای مزرعه دهقان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای مزرعه دهقان
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای مزرعه دهقان + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای مزرعه دهقان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای مزرعه دهقان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای مزرعه دهقان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای مزرعه دهقان رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق مزرعه دهقان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ مزرعه دهقان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق مزرعه دهقان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا مزرعه دهقان دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق مزرعه دهقان
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ مزرعه دهقان دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق مزرعه دهقان
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ مزرعه دهقان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای مزرعه دهقان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو