جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای مزرعه دهقان

بیدک | آباده | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز مزرعه دهقان

اذان صبح: ٠٤:٣٢:٥٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٦:٢٤
اذان ظهر: ١٣:٠٥:٠٥
غروب آفتاب: ٢٠:٠٣:٢٩
اذان مغرب: ٢٠:٢٢:٣٩
نیمه شب شرعی: ٠٠:١٨:٣٧

پنج شنبه ٢٦ تیر ١٣٩٩
٢٤ ذیقعده ١٤٤١ قمری
١٦ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای مزرعه دهقان (شهرستان آباده) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ تیر ٩٩ روستای مزرعه دهقان)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای مزرعه دهقان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای مزرعه دهقان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

سالروز تأسیس نهاد شورای نگهبان

مارك تواین
باید هوشیار باشیم و از هر تجربه، فقط حكمتی را كه در آن نهفته است كسب كنیم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای مزرعه دهقان

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای مزرعه دهقان در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای مزرعه دهقان ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای مزرعه دهقان (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای مزرعه دهقان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان مزرعه دهقان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٩:٥٠٠٦:٣٢:٢٠١٢:٥٩:١٤١٩:٢٦:٣٦١٩:٤٤:١١٠٠:١٧:٣٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٨:٣٠٠٦:٣١:١٢١٢:٥٨:٥٩١٩:٢٧:١٦١٩:٤٤:٥٢٠٠:١٧:١٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٧:١٠٠٦:٣٠:٠٤١٢:٥٨:٤٥١٩:٢٧:٥٥١٩:٤٥:٣٣٠٠:١٦:٥٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٥:٥٠٠٦:٢٨:٥٦١٢:٥٨:٣١١٩:٢٨:٣٥١٩:٤٦:١٥٠٠:١٦:٣٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٤:٣٠٠٦:٢٧:٥٠١٢:٥٨:١٨١٩:٢٩:١٤١٩:٤٦:٥٧٠٠:١٦:١٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٣:١١٠٦:٢٦:٤٤١٢:٥٨:٠٥١٩:٢٩:٥٤١٩:٤٧:٣٨٠٠:١٥:٥٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠١:٥٢٠٦:٢٥:٣٩١٢:٥٧:٥٢١٩:٣٠:٣٤١٩:٤٨:٢٠٠٠:١٥:٣٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٠:٣٤٠٦:٢٤:٣٤١٢:٥٧:٤٠١٩:٣١:١٤١٩:٤٩:٠٢٠٠:١٥:١٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٩:١٦٠٦:٢٣:٣٠١٢:٥٧:٢٨١٩:٣١:٥٤١٩:٤٩:٤٥٠٠:١٤:٥٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٧:٥٩٠٦:٢٢:٢٧١٢:٥٧:١٧١٩:٣٢:٣٤١٩:٥٠:٢٧٠٠:١٤:٣٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٦:٤٢٠٦:٢١:٢٥١٢:٥٧:٠٦١٩:٣٣:١٤١٩:٥١:٠٩٠٠:١٤:٢٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٥:٢٦٠٦:٢٠:٢٤١٢:٥٦:٥٥١٩:٣٣:٥٥١٩:٥١:٥٢٠٠:١٤:٠٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٤:١١٠٦:١٩:٢٣١٢:٥٦:٤٥١٩:٣٤:٣٥١٩:٥٢:٣٤٠٠:١٣:٤٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٢:٥٦٠٦:١٨:٢٤١٢:٥٦:٣٦١٩:٣٥:١٥١٩:٥٣:١٧٠٠:١٣:٢٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥١:٤٣٠٦:١٧:٢٥١٢:٥٦:٢٧١٩:٣٥:٥٦١٩:٥٤:٠٠٠٠:١٣:١٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٠:٢٩٠٦:١٦:٢٧١٢:٥٦:١٨١٩:٣٦:٣٦١٩:٥٤:٤٣٠٠:١٢:٥٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٩:١٧٠٦:١٥:٣٠١٢:٥٦:١٠١٩:٣٧:١٧١٩:٥٥:٢٦٠٠:١٢:٤١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٨:٠٦٠٦:١٤:٣٥١٢:٥٦:٠٣١٩:٣٧:٥٨١٩:٥٦:٠٩٠٠:١٢:٢٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٦:٥٥٠٦:١٣:٤٠١٢:٥٥:٥٦١٩:٣٨:٣٩١٩:٥٦:٥٢٠٠:١٢:١٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٥:٤٦٠٦:١٢:٤٦١٢:٥٥:٥٠١٩:٣٩:١٩١٩:٥٧:٣٦٠٠:١١:٥٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٤:٣٧٠٦:١١:٥٤١٢:٥٥:٤٤١٩:٤٠:٠٠١٩:٥٨:١٩٠٠:١١:٤٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٣:٢٩٠٦:١١:٠٢١٢:٥٥:٣٩١٩:٤٠:٤١١٩:٥٩:٠٢٠٠:١١:٣٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٢:٢٣٠٦:١٠:١٢١٢:٥٥:٣٤١٩:٤١:٢٢١٩:٥٩:٤٦٠٠:١١:٢٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤١:١٧٠٦:٠٩:٢٣١٢:٥٥:٣٠١٩:٤٢:٠٣٢٠:٠٠:٢٩٠٠:١١:٠٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٠:١٣٠٦:٠٨:٣٥١٢:٥٥:٢٧١٩:٤٢:٤٤٢٠:٠١:١٣٠٠:١٠:٥٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٩:٠٩٠٦:٠٧:٤٨١٢:٥٥:٢٤١٩:٤٣:٢٥٢٠:٠١:٥٦٠٠:١٠:٤٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٨:٠٧٠٦:٠٧:٠٢١٢:٥٥:٢٢١٩:٤٤:٠٦٢٠:٠٢:٤٠٠٠:١٠:٣٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٧:٠٦٠٦:٠٦:١٨١٢:٥٥:٢٠١٩:٤٤:٤٦٢٠:٠٣:٢٣٠٠:١٠:٢٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٦:٠٧٠٦:٠٥:٣٥١٢:٥٥:١٩١٩:٤٥:٢٧٢٠:٠٤:٠٦٠٠:١٠:١٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای مزرعه دهقان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای مزرعه دهقان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای مزرعه دهقان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مزرعه دهقان

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای مزرعه دهقان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای مزرعه دهقان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مزرعه دهقان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای مزرعه دهقان

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای مزرعه دهقان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای مزرعه دهقان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای مزرعه دهقان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای مزرعه دهقان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مزرعه دهقان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای مزرعه دهقان

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای مزرعه دهقان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مزرعه دهقان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای مزرعه دهقان

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای مزرعه دهقان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای مزرعه دهقان روستای مزرعه دهقان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای مزرعه دهقان روستای مزرعه دهقان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای مزرعه دهقان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مزرعه دهقان برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای مزرعه دهقان

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای مزرعه دهقان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مزرعه دهقان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای مزرعه دهقان

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:١٣٠٥:٥٥:٥٠١٣:٠٠:٥٠٢٠:٠٥:٥١٢٠:٢٥:٣٢٠٠:١٢:٣٩
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٧٠٥:٥٦:٠٤١٣:٠١:٠٣٢٠:٠٦:٠٢٢٠:٢٥:٤٣٠٠:١٢:٥٣
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٣٠٥:٥٦:١٩١٣:٠١:١٦٢٠:٠٦:١٢٢٠:٢٥:٥٣٠٠:١٣:٠٧
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠١٠٥:٥٦:٣٥١٣:٠١:٢٩٢٠:٠٦:٢١٢٠:٢٦:٠٢٠٠:١٣:٢١
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٢١٠٥:٥٦:٥٢١٣:٠١:٤٢٢٠:٠٦:٢٩٢٠:٢٦:٠٩٠٠:١٣:٣٦
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٤٢٠٥:٥٧:١١١٣:٠١:٥٥٢٠:٠٦:٣٥٢٠:٢٦:١٤٠٠:١٣:٥٠
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٦٠٥:٥٧:٣٠١٣:٠٢:٠٧٢٠:٠٦:٤٠٢٠:٢٦:١٨٠٠:١٤:٠٥
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٠٠٥:٥٧:٥١١٣:٠٢:٢٠٢٠:٠٦:٤٣٢٠:٢٦:٢١٠٠:١٤:٢٠
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٧٠٥:٥٨:١٣١٣:٠٢:٣٢٢٠:٠٦:٤٥٢٠:٢٦:٢٢٠٠:١٤:٣٥
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢٥٠٥:٥٨:٣٥١٣:٠٢:٤٣٢٠:٠٦:٤٥٢٠:٢٦:٢١٠٠:١٤:٥٠
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥٥٠٥:٥٨:٥٩١٣:٠٢:٥٥٢٠:٠٦:٤٤٢٠:٢٦:١٩٠٠:١٥:٠٥
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٢٦٠٥:٥٩:٢٣١٣:٠٣:٠٦٢٠:٠٦:٤١٢٠:٢٦:١٥٠٠:١٥:٢٠
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٥٨٠٥:٥٩:٤٨١٣:٠٣:١٧٢٠:٠٦:٣٧٢٠:٢٦:١٠٠٠:١٥:٣٥
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٣٠٦:٠٠:١٤١٣:٠٣:٢٨٢٠:٠٦:٣٢٢٠:٢٦:٠٣٠٠:١٥:٥٠
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٨٠٦:٠٠:٤١١٣:٠٣:٣٨٢٠:٠٦:٢٤٢٠:٢٥:٥٥٠٠:١٦:٠٥
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٥٠٦:٠١:٠٩١٣:٠٣:٤٨٢٠:٠٦:١٦٢٠:٢٥:٤٥٠٠:١٦:١٩
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٣٠٦:٠١:٣٨١٣:٠٣:٥٧٢٠:٠٦:٠٦٢٠:٢٥:٣٣٠٠:١٦:٣٤
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٢٠٦:٠٢:٠٧١٣:٠٤:٠٧٢٠:٠٥:٥٤٢٠:٢٥:٢٠٠٠:١٦:٤٩
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤٣٠٦:٠٢:٣٧١٣:٠٤:١٥٢٠:٠٥:٤١٢٠:٢٥:٠٦٠٠:١٧:٠٣
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٤٠٦:٠٣:٠٧١٣:٠٤:٢٤٢٠:٠٥:٢٧٢٠:٢٤:٤٩٠٠:١٧:١٧
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٧٠٦:٠٣:٣٩١٣:٠٤:٣٢٢٠:٠٥:١١٢٠:٢٤:٣١٠٠:١٧:٣١
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥١٠٦:٠٤:١١١٣:٠٤:٣٩٢٠:٠٤:٥٣٢٠:٢٤:١٢٠٠:١٧:٤٥
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٦٠٦:٠٤:٤٣١٣:٠٤:٤٦٢٠:٠٤:٣٤٢٠:٢٣:٥١٠٠:١٧:٥٨
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٢٠٦:٠٥:١٦١٣:٠٤:٥٣٢٠:٠٤:١٤٢٠:٢٣:٢٩٠٠:١٨:١١
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٩٠٦:٠٥:٥٠١٣:٠٤:٥٩٢٠:٠٣:٥٢٢٠:٢٣:٠٥٠٠:١٨:٢٤
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥٦٠٦:٠٦:٢٤١٣:٠٥:٠٥٢٠:٠٣:٢٩٢٠:٢٢:٣٩٠٠:١٨:٣٧
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤٥٠٦:٠٦:٥٨١٣:٠٥:١٠٢٠:٠٣:٠٤٢٠:٢٢:١٢٠٠:١٨:٤٩
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٣٤٠٦:٠٧:٣٣١٣:٠٥:١٤٢٠:٠٢:٣٧٢٠:٢١:٤٤٠٠:١٩:٠٠
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٢٣٠٦:٠٨:٠٩١٣:٠٥:١٨٢٠:٠٢:١٠٢٠:٢١:١٤٠٠:١٩:١٢
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:١٤٠٦:٠٨:٤٥١٣:٠٥:٢٢٢٠:٠١:٤٠٢٠:٢٠:٤٢٠٠:١٩:٢٣
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٠٥٠٦:٠٩:٢١١٣:٠٥:٢٥٢٠:٠١:١٠٢٠:٢٠:٠٩٠٠:١٩:٣٣

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای مزرعه دهقان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای مزرعه دهقان روستای مزرعه دهقان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای مزرعه دهقان روستای مزرعه دهقان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای مزرعه دهقان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مزرعه دهقان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای مزرعه دهقان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای مزرعه دهقان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای مزرعه دهقان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای مزرعه دهقان

روستای مزرعه دهقان بر روی نقشه

روستای مزرعه دهقان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای مزرعه دهقان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای مزرعه دهقان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای مزرعه دهقان
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای مزرعه دهقان + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای مزرعه دهقان + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای مزرعه دهقان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای مزرعه دهقان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای مزرعه دهقان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای مزرعه دهقان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای مزرعه دهقان رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق مزرعه دهقان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق مزرعه دهقان
زمان پخش اذان آنلاین به افق مزرعه دهقان
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ مزرعه دهقان دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق مزرعه دهقان
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق مزرعه دهقان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق مزرعه دهقان
زمان پخش اذان زنده به افق مزرعه دهقان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای مزرعه دهقان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو