جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای مزرا

مهرگان | پارسیان | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز مزرا

اذان صبح: ٠٥:١١:٠١
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٠:٣٩
اذان ظهر: ١٢:٥٧:٠٦
غروب آفتاب: ١٩:٢٣:٥٨
اذان مغرب: ١٩:٤٠:٥٨
نیمه شب شرعی: ٠٠:١٦:٥٥

یکشنبه ٢٩ فروردین ١٤٠٠
٠٥ رمضان ١٤٤٢ قمری
١٨ آوریل ٢٠٢١ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای مزرا (شهرستان پارسیان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ فروردین ٠٠ روستای مزرا)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٠٠ روستای مزرا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای مزرا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز ارتش جمهوری اسلامی و نیروی زمینی

تااونه كینگ
مرد خسیس، گرانتر می پردازد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای مزرا

اوقات شرعی فروردین ٠٠ | اوقات شرعی آوریل ٢١ | اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای مزرا در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای مزرا ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای مزرا (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
روزهای سپری شده از ماه رمضان : ٤ روز
روزهای باقیمانده از ماه رمضان : ٢٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای مزرا ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان مزرا
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٥:٤٢٠٦:٣٤:٣٨١٢:٥٨:٠٢١٩:٢١:٥١١٩:٣٨:٤٤٠٠:١٨:١١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٤:٣٢٠٦:٣٣:٣٧١٢:٥٧:٤٧١٩:٢٢:٢٢١٩:٣٩:١٧٠٠:١٧:٥٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٣:٢١٠٦:٣٢:٣٧١٢:٥٧:٣٣١٩:٢٢:٥٤١٩:٣٩:٥١٠٠:١٧:٣٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٢:١١٠٦:٣١:٣٨١٢:٥٧:٢٠١٩:٢٣:٢٦١٩:٤٠:٢٤٠٠:١٧:١٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١١:٠١٠٦:٣٠:٣٩١٢:٥٧:٠٦١٩:٢٣:٥٨١٩:٤٠:٥٨٠٠:١٦:٥٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٩:٥٢٠٦:٢٩:٤٠١٢:٥٦:٥٣١٩:٢٤:٣٠١٩:٤١:٣٢٠٠:١٦:٣٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٨:٤٣٠٦:٢٨:٤٣١٢:٥٦:٤٠١٩:٢٥:٠٢١٩:٤٢:٠٦٠٠:١٦:١٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٧:٣٥٠٦:٢٧:٤٦١٢:٥٦:٢٨١٩:٢٥:٣٤١٩:٤٢:٤٠٠٠:١٦:٠٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٦:٢٧٠٦:٢٦:٥٠١٢:٥٦:١٦١٩:٢٦:٠٧١٩:٤٣:١٤٠٠:١٥:٤٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٥:١٩٠٦:٢٥:٥٤١٢:٥٦:٠٥١٩:٢٦:٣٩١٩:٤٣:٤٨٠٠:١٥:٢٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٤:١٣٠٦:٢٥:٠٠١٢:٥٥:٥٤١٩:٢٧:١٢١٩:٤٤:٢٣٠٠:١٥:٠٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٣:٠٧٠٦:٢٤:٠٦١٢:٥٥:٤٣١٩:٢٧:٤٥١٩:٤٤:٥٨٠٠:١٤:٥٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٢:٠١٠٦:٢٣:١٣١٢:٥٥:٣٣١٩:٢٨:١٨١٩:٤٥:٣٣٠٠:١٤:٣٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٠:٥٦٠٦:٢٢:٢٠١٢:٥٥:٢٤١٩:٢٨:٥١١٩:٤٦:٠٨٠٠:١٤:٢١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٩:٥٢٠٦:٢١:٢٩١٢:٥٥:١٥١٩:٢٩:٢٤١٩:٤٦:٤٣٠٠:١٤:٠٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٨:٤٩٠٦:٢٠:٣٩١٢:٥٥:٠٦١٩:٢٩:٥٧١٩:٤٧:١٩٠٠:١٣:٥٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٧:٤٦٠٦:١٩:٤٩١٢:٥٤:٥٩١٩:٣٠:٣١١٩:٤٧:٥٤٠٠:١٣:٣٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٦:٤٥٠٦:١٩:٠٠١٢:٥٤:٥١١٩:٣١:٠٤١٩:٤٨:٣٠٠٠:١٣:٢٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٥:٤٤٠٦:١٨:١٣١٢:٥٤:٤٤١٩:٣١:٣٨١٩:٤٩:٠٦٠٠:١٣:١١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٤:٤٤٠٦:١٧:٢٦١٢:٥٤:٣٨١٩:٣٢:١٢١٩:٤٩:٤٢٠٠:١٢:٥٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٣:٤٥٠٦:١٦:٤٠١٢:٥٤:٣٢١٩:٣٢:٤٦١٩:٥٠:١٨٠٠:١٢:٤٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٢:٤٧٠٦:١٥:٥٦١٢:٥٤:٢٧١٩:٣٣:٢٠١٩:٥٠:٥٤٠٠:١٢:٣٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥١:٤٩٠٦:١٥:١٢١٢:٥٤:٢٣١٩:٣٣:٥٤١٩:٥١:٣١٠٠:١٢:٢٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٠:٥٣٠٦:١٤:٣٠١٢:٥٤:١٩١٩:٣٤:٢٩١٩:٥٢:٠٧٠٠:١٢:١٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٩:٥٨٠٦:١٣:٤٨١٢:٥٤:١٥١٩:٣٥:٠٣١٩:٥٢:٤٤٠٠:١٢:٠٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٩:٠٤٠٦:١٣:٠٨١٢:٥٤:١٢١٩:٣٥:٣٧١٩:٥٣:٢٠٠٠:١١:٥٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:١٢٠٦:١٢:٢٩١٢:٥٤:١٠١٩:٣٦:١٢١٩:٥٣:٥٧٠٠:١١:٤٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٧:٢٠٠٦:١١:٥١١٢:٥٤:٠٩١٩:٣٦:٤٦١٩:٥٤:٣٤٠٠:١١:٣٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:٢٩٠٦:١١:١٤١٢:٥٤:٠٧١٩:٣٧:٢١١٩:٥٥:١٠٠٠:١١:٣٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای مزرا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای مزرا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای مزرا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مزرا

اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ قمری روستای مزرا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای مزرا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مزرا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ قمری روستای مزرا

شوال
رمضان ١٤٤٢ هـ.ق
شعبان

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق
روستای مزرا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق روستای مزرا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ١٤٤٢ هـ.ق روستای مزرا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای مزرا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مزرا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای مزرا

در این قسمت جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ م روستای مزرا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مزرا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای مزرا

می
آوریل ٢٠٢١ م
مارس

دانلود اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ روستای مزرا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای مزرا روستای مزرا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ میلادی روستای مزرا روستای مزرا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای مزرا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مزرا برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٠
سال ٢٠٢١ م
٢٠٢٢

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای مزرا

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ هـ.ش روستای مزرا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مزرا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای مزرا

اردیبهشت
فروردین ١٤٠٠ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٤٠٠٠٤:٤٤:٢٧٠٦:٠٠:٤١١٢:٠٤:٥٥١٨:٠٩:٣٥١٨:٢٦:٠٦٢٣:٥٦:٢٦
٠٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤٣:١٧٠٦:٥٩:٣٤١٣:٠٤:٣٧١٩:١٠:٠٦١٩:٢٦:٣٧٠٠:٢٦:٠٦
٠٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤٢:٠٧٠٦:٥٨:٢٧١٣:٠٤:١٩١٩:١٠:٣٦١٩:٢٧:٠٨٠٠:٢٥:٤٦
٠٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:٤٠:٥٦٠٦:٥٧:٢٠١٣:٠٤:٠١١٩:١١:٠٧١٩:٢٧:٣٩٠٠:٢٥:٢٦
٠٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٩:٤٥٠٦:٥٦:١٣١٣:٠٣:٤٣١٩:١١:٣٨١٩:٢٨:١٠٠٠:٢٥:٠٥
٠٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٨:٣٣٠٦:٥٥:٠٧١٣:٠٣:٢٥١٩:١٢:٠٨١٩:٢٨:٤١٠٠:٢٤:٤٥
٠٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٧:٢٢٠٦:٥٤:٠٠١٣:٠٣:٠٧١٩:١٢:٣٨١٩:٢٩:١٢٠٠:٢٤:٢٤
٠٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٦:١٠٠٦:٥٢:٥٣١٣:٠٢:٤٩١٩:١٣:٠٩١٩:٢٩:٤٣٠٠:٢٤:٠٣
٠٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٤:٥٨٠٦:٥١:٤٧١٣:٠٢:٣٠١٩:١٣:٣٩١٩:٣٠:١٤٠٠:٢٣:٤٢
١٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٣:٤٥٠٦:٥٠:٤٠١٣:٠٢:١٢١٩:١٤:٠٩١٩:٣٠:٤٥٠٠:٢٣:٢١
١١ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٢:٣٣٠٦:٤٩:٣٤١٣:٠١:٥٤١٩:١٤:٤٠١٩:٣١:١٦٠٠:٢٣:٠٠
١٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣١:٢٠٠٦:٤٨:٢٨١٣:٠١:٣٦١٩:١٥:١٠١٩:٣١:٤٧٠٠:٢٢:٣٩
١٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:٣٠:٠٨٠٦:٤٧:٢٢١٣:٠١:١٩١٩:١٥:٤٠١٩:٣٢:١٨٠٠:٢٢:١٨
١٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٨:٥٥٠٦:٤٦:١٦١٣:٠١:٠١١٩:١٦:١١١٩:٣٢:٥٠٠٠:٢١:٥٧
١٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٧:٤٣٠٦:٤٥:١١١٣:٠٠:٤٣١٩:١٦:٤١١٩:٣٣:٢١٠٠:٢١:٣٦
١٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٦:٣٠٠٦:٤٤:٠٦١٣:٠٠:٢٦١٩:١٧:١٢١٩:٣٣:٥٣٠٠:٢١:١٥
١٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٥:١٨٠٦:٤٣:٠١١٣:٠٠:٠٩١٩:١٧:٤٢١٩:٣٤:٢٥٠٠:٢٠:٥٤
١٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٤:٠٥٠٦:٤١:٥٧١٢:٥٩:٥٢١٩:١٨:١٣١٩:٣٤:٥٧٠٠:٢٠:٣٣
١٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٢:٥٣٠٦:٤٠:٥٣١٢:٥٩:٣٦١٩:١٨:٤٤١٩:٣٥:٢٩٠٠:٢٠:١٢
٢٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢١:٤٠٠٦:٣٩:٤٩١٢:٥٩:١٩١٩:١٩:١٥١٩:٣٦:٠١٠٠:١٩:٥٢
٢١ فروردین ١٤٠٠٠٥:٢٠:٢٨٠٦:٣٨:٤٦١٢:٥٩:٠٣١٩:١٩:٤٦١٩:٣٦:٣٣٠٠:١٩:٣١
٢٢ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٩:١٧٠٦:٣٧:٤٣١٢:٥٨:٤٨١٩:٢٠:١٧١٩:٣٧:٠٦٠٠:١٩:١١
٢٣ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٨:٠٥٠٦:٣٦:٤١١٢:٥٨:٣٢١٩:٢٠:٤٨١٩:٣٧:٣٨٠٠:١٨:٥١
٢٤ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٦:٥٤٠٦:٣٥:٣٩١٢:٥٨:١٧١٩:٢١:١٩١٩:٣٨:١١٠٠:١٨:٣١
٢٥ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٥:٤٢٠٦:٣٤:٣٨١٢:٥٨:٠٢١٩:٢١:٥١١٩:٣٨:٤٤٠٠:١٨:١١
٢٦ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٤:٣٢٠٦:٣٣:٣٧١٢:٥٧:٤٧١٩:٢٢:٢٢١٩:٣٩:١٧٠٠:١٧:٥٢
٢٧ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٣:٢١٠٦:٣٢:٣٧١٢:٥٧:٣٣١٩:٢٢:٥٤١٩:٣٩:٥١٠٠:١٧:٣٢
٢٨ فروردین ١٤٠٠٠٥:١٢:١١٠٦:٣١:٣٨١٢:٥٧:٢٠١٩:٢٣:٢٦١٩:٤٠:٢٤٠٠:١٧:١٣
٢٩ فروردین ١٤٠٠٠٥:١١:٠١٠٦:٣٠:٣٩١٢:٥٧:٠٦١٩:٢٣:٥٨١٩:٤٠:٥٨٠٠:١٦:٥٥
٣٠ فروردین ١٤٠٠٠٥:٠٩:٥٢٠٦:٢٩:٤٠١٢:٥٦:٥٣١٩:٢٤:٣٠١٩:٤١:٣٢٠٠:١٦:٣٦
٣١ فروردین ١٤٠٠٠٥:٠٨:٤٣٠٦:٢٨:٤٣١٢:٥٦:٤٠١٩:٢٥:٠٢١٩:٤٢:٠٦٠٠:١٦:١٨

دانلود اوقات شرعی فروردین ٠٠ - ١٤٠٠ روستای مزرا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای مزرا روستای مزرا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٤٠٠ شمسی روستای مزرا روستای مزرا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای مزرا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مزرا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٩
سال ١٤٠٠ هـ.ش
١٤٠١

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای مزرا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای مزرا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای مزرا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای مزرا

روستای مزرا بر روی نقشه

روستای مزرا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای مزرا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای مزرا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای مزرا
اوقات شرعی فروردین ٠٠ روستای مزرا + دانلود
اوقات شرعی رمضان ١٤٤٢ روستای مزرا + دانلود
اوقات شرعی آوریل ٢٠٢١ روستای مزرا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای مزرا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای مزرا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای مزرا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای مزرا رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق مزرا
جدول اوقات شرعی فروردین ٠٠ / ١٤٠٠ مزرا دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق مزرا ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق مزرا
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق مزرا
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق مزرا
افق شرعی امروز فردا مزرا دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق مزرا

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای مزرا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو