جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای مزایجان

مزایجان | بوانات | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز مزایجان


اذان صبح: ٠٥:١٩:٠٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٣:٢٢
اذان ظهر: ١١:٤٩:٤٠
غروب آفتاب: ١٦:٥٥:٥٥
اذان مغرب: ١٧:١٤:٤٥
نیمه شب: ٢٣:٠٧:٤٩

یکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨
١٨ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٥ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای مزایجان (شهرستان بوانات) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ آذر ٩٨ روستای مزایجان)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای مزایجان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای مزایجان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

تئودور پاركر
كاش دانسته بودم چگونه زندگی كنم یا كسی را یافته بودم كه روش زندگی را به من آموزش دهد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای مزایجان

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای مزایجان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای مزایجان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای مزایجان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای مزایجان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان مزایجان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٤:٠٥٠٦:١٨:٠٠١٢:٥٢:٥٣١٩:٢٨:١٣١٩:٤٥:٥٩٠٠:١٠:٣٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٢:٥٢٠٦:١٧:٠٠١٢:٥٢:٤٣١٩:٢٨:٥٢١٩:٤٦:٤٠٠٠:١٠:١٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥١:٣٩٠٦:١٦:٠٢١٢:٥٢:٣٣١٩:٢٩:٣١١٩:٤٧:٢١٠٠:٠٩:٥٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٠:٢٧٠٦:١٥:٠٤١٢:٥٢:٢٤١٩:٣٠:١٠١٩:٤٨:٠٣٠٠:٠٩:٤٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٩:١٥٠٦:١٤:٠٧١٢:٥٢:١٥١٩:٣٠:٤٩١٩:٤٨:٤٤٠٠:٠٩:٢٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٨:٠٤٠٦:١٣:١١١٢:٥٢:٠٧١٩:٣١:٢٨١٩:٤٩:٢٦٠٠:٠٩:١١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٦:٥٤٠٦:١٢:١٦١٢:٥١:٥٩١٩:٣٢:٠٨١٩:٥٠:٠٧٠٠:٠٨:٥٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٥:٤٥٠٦:١١:٢٢١٢:٥١:٥٢١٩:٣٢:٤٧١٩:٥٠:٤٩٠٠:٠٨:٤٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٤:٣٧٠٦:١٠:٢٩١٢:٥١:٤٥١٩:٣٣:٢٦١٩:٥١:٣١٠٠:٠٨:٢٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٣:٣٠٠٦:٠٩:٣٧١٢:٥١:٣٩١٩:٣٤:٠٦١٩:٥٢:١٢٠٠:٠٨:١٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٢:٢٣٠٦:٠٨:٤٧١٢:٥١:٣٣١٩:٣٤:٤٥١٩:٥٢:٥٤٠٠:٠٨:٠١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤١:١٨٠٦:٠٧:٥٧١٢:٥١:٢٨١٩:٣٥:٢٤١٩:٥٣:٣٦٠٠:٠٧:٤٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٠:١٣٠٦:٠٧:٠٨١٢:٥١:٢٤١٩:٣٦:٠٤١٩:٥٤:١٨٠٠:٠٧:٣٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٩:١٠٠٦:٠٦:٢٠١٢:٥١:٢٠١٩:٣٦:٤٣١٩:٥٥:٠٠٠٠:٠٧:٢٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٨:٠٨٠٦:٠٥:٣٤١٢:٥١:١٦١٩:٣٧:٢٢١٩:٥٥:٤١٠٠:٠٧:١٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٧:٠٧٠٦:٠٤:٤٩١٢:٥١:١٣١٩:٣٨:٠٢١٩:٥٦:٢٣٠٠:٠٧:٠٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٦:٠٧٠٦:٠٤:٠٥١٢:٥١:١١١٩:٣٨:٤١١٩:٥٧:٠٥٠٠:٠٦:٥٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٥:٠٨٠٦:٠٣:٢٢١٢:٥١:٠٩١٩:٣٩:٢٠١٩:٥٧:٤٧٠٠:٠٦:٤٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٤:١١٠٦:٠٢:٤٠١٢:٥١:٠٨١٩:٣٩:٥٩١٩:٥٨:٢٨٠٠:٠٦:٣٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٣:١٤٠٦:٠٢:٠٠١٢:٥١:٠٨١٩:٤٠:٣٩١٩:٥٩:١٠٠٠:٠٦:٢٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٢:١٩٠٦:٠١:٢٠١٢:٥١:٠٨١٩:٤١:١٧١٩:٥٩:٥١٠٠:٠٦:٢٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣١:٢٦٠٦:٠٠:٤٣١٢:٥١:٠٩١٩:٤١:٥٦٢٠:٠٠:٣٢٠٠:٠٦:١٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٠:٣٤٠٦:٠٠:٠٦١٢:٥١:١٠١٩:٤٢:٣٥٢٠:٠١:١٣٠٠:٠٦:٠٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٩:٤٣٠٥:٥٩:٣١١٢:٥١:١٢١٩:٤٣:١٣٢٠:٠١:٥٤٠٠:٠٦:٠٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٨:٥٤٠٥:٥٨:٥٧١٢:٥١:١٤١٩:٤٣:٥٢٢٠:٠٢:٣٥٠٠:٠٥:٥٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٨:٠٦٠٥:٥٨:٢٥١٢:٥١:١٧١٩:٤٤:٣٠٢٠:٠٣:١٥٠٠:٠٥:٥٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٧:٢٠٠٥:٥٧:٥٣١٢:٥١:٢١١٩:٤٥:٠٧٢٠:٠٣:٥٥٠٠:٠٥:٥١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٦:٣٥٠٥:٥٧:٢٤١٢:٥١:٢٥١٩:٤٥:٤٥٢٠:٠٤:٣٥٠٠:٠٥:٤٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٥:٥٢٠٥:٥٦:٥٥١٢:٥١:٢٩١٩:٤٦:٢٢٢٠:٠٥:١٤٠٠:٠٥:٤٦
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٥:١١٠٥:٥٦:٢٨١٢:٥١:٣٤١٩:٤٦:٥٩٢٠:٠٥:٥٣٠٠:٠٥:٤٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مزایجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مزایجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مزایجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مزایجان

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای مزایجان

آذر و دی ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با آذر و دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای مزایجان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مزایجان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای مزایجان

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٧٠٥:٠٧:٤٥٠٦:٣٠:٤٣١١:٤٢:٣٤١٦:٥٤:١٢١٧:١٢:٤١٢٣:٠١:٢٠
٠٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٨٠٥:٠٨:٢٨٠٦:٣١:٣٢١١:٤٢:٥٤١٦:٥٤:٠٥١٧:١٢:٣٥٢٣:٠١:٣٨
٠٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٩٠٥:٠٩:١١٠٦:٣٢:٢١١١:٤٣:١٦١٦:٥٣:٥٩١٧:١٢:٣١٢٣:٠١:٥٦
٠٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٠٠٥:٠٩:٥٣٠٦:٣٣:٠٩١١:٤٣:٣٨١٦:٥٣:٥٥١٧:١٢:٢٩٢٣:٠٢:١٥
٠٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١١٠٥:١٠:٣٥٠٦:٣٣:٥٧١١:٤٤:٠٠١٦:٥٣:٥٢١٧:١٢:٢٨٢٣:٠٢:٣٥
٠٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٢٠٥:١١:١٧٠٦:٣٤:٤٥١١:٤٤:٢٣١٦:٥٣:٥٢١٧:١٢:٢٩٢٣:٠٢:٥٥
٠٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٣٠٥:١١:٥٩٠٦:٣٥:٣٢١١:٤٤:٤٧١٦:٥٣:٥٣١٧:١٢:٣١٢٣:٠٣:١٧
٠٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٤٠٥:١٢:٤٠٠٦:٣٦:١٨١١:٤٥:١١١٦:٥٣:٥٦١٧:١٢:٣٥٢٣:٠٣:٣٨
٠٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٥٠٥:١٣:٢١٠٦:٣٧:٠٤١١:٤٥:٣٦١٦:٥٤:٠٠١٧:١٢:٤١٢٣:٠٤:٠١
١٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٦٠٥:١٤:٠٢٠٦:٣٧:٤٩١١:٤٦:٠٢١٦:٥٤:٠٦١٧:١٢:٤٩٢٣:٠٤:٢٤
١١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٧٠٥:١٤:٤٢٠٦:٣٨:٣٤١١:٤٦:٢٨١٦:٥٤:١٤١٧:١٢:٥٨٢٣:٠٤:٤٨
١٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٨٠٥:١٥:٢١٠٦:٣٩:١٧١١:٤٦:٥٤١٦:٥٤:٢٤١٧:١٣:٠٨٢٣:٠٥:١٢
١٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٩٠٥:١٦:٠١٠٦:٤٠:٠٠١١:٤٧:٢١١٦:٥٤:٣٥١٧:١٣:٢٠٢٣:٠٥:٣٧
١٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٠٠٥:١٦:٣٩٠٦:٤٠:٤٢١١:٤٧:٤٨١٦:٥٤:٤٨١٧:١٣:٣٤٢٣:٠٦:٠٢
١٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢١٠٥:١٧:١٧٠٦:٤١:٢٤١١:٤٨:١٦١٦:٥٥:٠٢١٧:١٣:٥٠٢٣:٠٦:٢٨
١٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٢٠٥:١٧:٥٥٠٦:٤٢:٠٤١١:٤٨:٤٤١٦:٥٥:١٨١٧:١٤:٠٧٢٣:٠٦:٥٥
١٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٣٠٥:١٨:٣١٠٦:٤٢:٤٣١١:٤٩:١٢١٦:٥٥:٣٦١٧:١٤:٢٥٢٣:٠٧:٢٢
١٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٤٠٥:١٩:٠٧٠٦:٤٣:٢٢١١:٤٩:٤٠١٦:٥٥:٥٥١٧:١٤:٤٥٢٣:٠٧:٤٩
١٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٥٠٥:١٩:٤٣٠٦:٤٣:٥٩١١:٥٠:٠٩١٦:٥٦:١٦١٧:١٥:٠٦٢٣:٠٨:١٧
٢٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٦٠٥:٢٠:١٧٠٦:٤٤:٣٦١١:٥٠:٣٨١٦:٥٦:٣٨١٧:١٥:٢٩٢٣:٠٨:٤٥
٢١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٧٠٥:٢٠:٥١٠٦:٤٥:١١١١:٥١:٠٨١٦:٥٧:٠٢١٧:١٥:٥٣٢٣:٠٩:١٣
٢٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٨٠٥:٢١:٢٤٠٦:٤٥:٤٥١١:٥١:٣٧١٦:٥٧:٢٨١٧:١٦:١٩٢٣:٠٩:٤٢
٢٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٩٠٥:٢١:٥٧٠٦:٤٦:١٨١١:٥٢:٠٧١٦:٥٧:٥٥١٧:١٦:٤٦٢٣:١٠:١١
٢٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٣٠٠٥:٢٢:٢٨٠٦:٤٦:٥٠١١:٥٢:٣٧١٦:٥٨:٢٣١٧:١٧:١٥٢٣:١٠:٤١
٢٥ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠١٠٥:٢٢:٥٩٠٦:٤٧:٢١١١:٥٣:٠٧١٦:٥٨:٥٣١٧:١٧:٤٥٢٣:١١:١٠
٢٦ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٢٠٥:٢٣:٢٨٠٦:٤٧:٥٠١١:٥٣:٣٧١٦:٥٩:٢٤١٧:١٨:١٦٢٣:١١:٤٠
٢٧ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٣٠٥:٢٣:٥٧٠٦:٤٨:١٨١١:٥٤:٠٧١٦:٥٩:٥٦١٧:١٨:٤٨٢٣:١٢:١٠
٢٨ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٤٠٥:٢٤:٢٤٠٦:٤٨:٤٥١١:٥٤:٣٧١٧:٠٠:٣٠١٧:١٩:٢١٢٣:١٢:٤٠
٢٩ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٥٠٥:٢٤:٥١٠٦:٤٩:١٠١١:٥٥:٠٦١٧:٠١:٠٥١٧:١٩:٥٦٢٣:١٣:١١
٣٠ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٦٠٥:٢٥:١٦٠٦:٤٩:٣٤١١:٥٥:٣٦١٧:٠١:٤١١٧:٢٠:٣٢٢٣:١٣:٤١

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای مزایجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای مزایجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای مزایجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای مزایجان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مزایجان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای مزایجان

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای مزایجان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مزایجان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای مزایجان

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٦٠٦:٢٥:٤٣١١:٤٠:٤٦١٦:٥٥:٣٣١٧:١٣:٥١٢٢:٥٩:٥١
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٩٠٦:٢٦:٣٣١١:٤١:٠٢١٦:٥٥:١٥١٧:١٣:٣٥٢٣:٠٠:٠٤
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٣٠٦:٢٧:٢٤١١:٤١:١٩١٦:٥٤:٥٩١٧:١٣:٢١٢٣:٠٠:١٧
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣٦٠٦:٢٨:١٤١١:٤١:٣٦١٦:٥٤:٤٥١٧:١٣:٠٨٢٣:٠٠:٣٢
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٩٠٦:٢٩:٠٤١١:٤١:٥٥١٦:٥٤:٣٢١٧:١٢:٥٨٢٣:٠٠:٤٧
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٢٠٦:٢٩:٥٣١١:٤٢:١٤١٦:٥٤:٢١١٧:١٢:٤٨٢٣:٠١:٠٣
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٥٠٦:٣٠:٤٣١١:٤٢:٣٤١٦:٥٤:١٢١٧:١٢:٤١٢٣:٠١:٢٠
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٨٠٦:٣١:٣٢١١:٤٢:٥٤١٦:٥٤:٠٥١٧:١٢:٣٥٢٣:٠١:٣٨
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:١١٠٦:٣٢:٢١١١:٤٣:١٦١٦:٥٣:٥٩١٧:١٢:٣١٢٣:٠١:٥٦
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥٣٠٦:٣٣:٠٩١١:٤٣:٣٨١٦:٥٣:٥٥١٧:١٢:٢٩٢٣:٠٢:١٥
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:٣٥٠٦:٣٣:٥٧١١:٤٤:٠٠١٦:٥٣:٥٢١٧:١٢:٢٨٢٣:٠٢:٣٥
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:١٧٠٦:٣٤:٤٥١١:٤٤:٢٣١٦:٥٣:٥٢١٧:١٢:٢٩٢٣:٠٢:٥٥
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:٥٩٠٦:٣٥:٣٢١١:٤٤:٤٧١٦:٥٣:٥٣١٧:١٢:٣١٢٣:٠٣:١٧
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٢:٤٠٠٦:٣٦:١٨١١:٤٥:١١١٦:٥٣:٥٦١٧:١٢:٣٥٢٣:٠٣:٣٨
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:٢١٠٦:٣٧:٠٤١١:٤٥:٣٦١٦:٥٤:٠٠١٧:١٢:٤١٢٣:٠٤:٠١
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:٠٢٠٦:٣٧:٤٩١١:٤٦:٠٢١٦:٥٤:٠٦١٧:١٢:٤٩٢٣:٠٤:٢٤
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٢٠٦:٣٨:٣٤١١:٤٦:٢٨١٦:٥٤:١٤١٧:١٢:٥٨٢٣:٠٤:٤٨
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٢١٠٦:٣٩:١٧١١:٤٦:٥٤١٦:٥٤:٢٤١٧:١٣:٠٨٢٣:٠٥:١٢
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٠١٠٦:٤٠:٠٠١١:٤٧:٢١١٦:٥٤:٣٥١٧:١٣:٢٠٢٣:٠٥:٣٧
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٩٠٦:٤٠:٤٢١١:٤٧:٤٨١٦:٥٤:٤٨١٧:١٣:٣٤٢٣:٠٦:٠٢
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:١٧٠٦:٤١:٢٤١١:٤٨:١٦١٦:٥٥:٠٢١٧:١٣:٥٠٢٣:٠٦:٢٨
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٥٥٠٦:٤٢:٠٤١١:٤٨:٤٤١٦:٥٥:١٨١٧:١٤:٠٧٢٣:٠٦:٥٥
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٣١٠٦:٤٢:٤٣١١:٤٩:١٢١٦:٥٥:٣٦١٧:١٤:٢٥٢٣:٠٧:٢٢
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٠٧٠٦:٤٣:٢٢١١:٤٩:٤٠١٦:٥٥:٥٥١٧:١٤:٤٥٢٣:٠٧:٤٩
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٣٠٦:٤٣:٥٩١١:٥٠:٠٩١٦:٥٦:١٦١٧:١٥:٠٦٢٣:٠٨:١٧
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:١٧٠٦:٤٤:٣٦١١:٥٠:٣٨١٦:٥٦:٣٨١٧:١٥:٢٩٢٣:٠٨:٤٥
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥١٠٦:٤٥:١١١١:٥١:٠٨١٦:٥٧:٠٢١٧:١٥:٥٣٢٣:٠٩:١٣
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٤٠٦:٤٥:٤٥١١:٥١:٣٧١٦:٥٧:٢٨١٧:١٦:١٩٢٣:٠٩:٤٢
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٥٧٠٦:٤٦:١٨١١:٥٢:٠٧١٦:٥٧:٥٥١٧:١٦:٤٦٢٣:١٠:١١
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢٨٠٦:٤٦:٥٠١١:٥٢:٣٧١٦:٥٨:٢٣١٧:١٧:١٥٢٣:١٠:٤١

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای مزایجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای مزایجان روستای مزایجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای مزایجان روستای مزایجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای مزایجان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مزایجان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای مزایجان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای مزایجان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای مزایجان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای مزایجان

روستای مزایجان بر روی نقشه

روستای مزایجان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای مزایجان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای مزایجان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای مزایجان
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای مزایجان + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای مزایجان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای مزایجان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای مزایجان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای مزایجان رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق مزایجان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق مزایجان
افق شرعی امروز فردا مزایجان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ مزایجان دانلود pdf
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ مزایجان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ مزایجان دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ مزایجان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق مزایجان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای مزایجان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو