جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای مزایجان

مزایجان | بوانات | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز مزایجان


اذان صبح: ٠٥:٢٩:٠٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٥١:٤٨
اذان ظهر: ١٢:٠٤:٣٩
غروب آفتاب: ١٧:١٧:٤٣
اذان مغرب: ١٧:٣٦:٠٨
نیمه شب: ٢٣:٢٣:٢٢

جمعه ٢٧ دی ١٣٩٨
٢١ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
١٧ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای مزایجان (شهرستان بوانات) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ دی ٩٨ روستای مزایجان)، ماه جاری (اوقات شرعی دی ٩٨ روستای مزایجان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای مزایجان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

شهادت نواب صفوی، طهماسبی، برادران واحدی و ذوالقدر از فداییان اسلام (1334 هـ ش

ریچارد تمپلر
مردم دوست دارند در پیرامون كسانی باشند كه خوشبین، مثبت، شاد و دارای خودباوری هستند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای مزایجان

اوقات شرعی دی ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای مزایجان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای مزایجان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای مزایجان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای مزایجان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان مزایجان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٤:٠٥٠٦:١٨:٠٠١٢:٥٢:٥٣١٩:٢٨:١٣١٩:٤٥:٥٩٠٠:١٠:٣٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٢:٥٢٠٦:١٧:٠٠١٢:٥٢:٤٣١٩:٢٨:٥٢١٩:٤٦:٤٠٠٠:١٠:١٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥١:٣٩٠٦:١٦:٠٢١٢:٥٢:٣٣١٩:٢٩:٣١١٩:٤٧:٢١٠٠:٠٩:٥٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٠:٢٧٠٦:١٥:٠٤١٢:٥٢:٢٤١٩:٣٠:١٠١٩:٤٨:٠٣٠٠:٠٩:٤٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٩:١٥٠٦:١٤:٠٧١٢:٥٢:١٥١٩:٣٠:٤٩١٩:٤٨:٤٤٠٠:٠٩:٢٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٨:٠٤٠٦:١٣:١١١٢:٥٢:٠٧١٩:٣١:٢٨١٩:٤٩:٢٦٠٠:٠٩:١١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٦:٥٤٠٦:١٢:١٦١٢:٥١:٥٩١٩:٣٢:٠٨١٩:٥٠:٠٧٠٠:٠٨:٥٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٥:٤٥٠٦:١١:٢٢١٢:٥١:٥٢١٩:٣٢:٤٧١٩:٥٠:٤٩٠٠:٠٨:٤٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٤:٣٧٠٦:١٠:٢٩١٢:٥١:٤٥١٩:٣٣:٢٦١٩:٥١:٣١٠٠:٠٨:٢٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٣:٣٠٠٦:٠٩:٣٧١٢:٥١:٣٩١٩:٣٤:٠٦١٩:٥٢:١٢٠٠:٠٨:١٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٢:٢٣٠٦:٠٨:٤٧١٢:٥١:٣٣١٩:٣٤:٤٥١٩:٥٢:٥٤٠٠:٠٨:٠١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤١:١٨٠٦:٠٧:٥٧١٢:٥١:٢٨١٩:٣٥:٢٤١٩:٥٣:٣٦٠٠:٠٧:٤٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٠:١٣٠٦:٠٧:٠٨١٢:٥١:٢٤١٩:٣٦:٠٤١٩:٥٤:١٨٠٠:٠٧:٣٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٩:١٠٠٦:٠٦:٢٠١٢:٥١:٢٠١٩:٣٦:٤٣١٩:٥٥:٠٠٠٠:٠٧:٢٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٨:٠٨٠٦:٠٥:٣٤١٢:٥١:١٦١٩:٣٧:٢٢١٩:٥٥:٤١٠٠:٠٧:١٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٧:٠٧٠٦:٠٤:٤٩١٢:٥١:١٣١٩:٣٨:٠٢١٩:٥٦:٢٣٠٠:٠٧:٠٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٦:٠٧٠٦:٠٤:٠٥١٢:٥١:١١١٩:٣٨:٤١١٩:٥٧:٠٥٠٠:٠٦:٥٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٥:٠٨٠٦:٠٣:٢٢١٢:٥١:٠٩١٩:٣٩:٢٠١٩:٥٧:٤٧٠٠:٠٦:٤٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٤:١١٠٦:٠٢:٤٠١٢:٥١:٠٨١٩:٣٩:٥٩١٩:٥٨:٢٨٠٠:٠٦:٣٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٣:١٤٠٦:٠٢:٠٠١٢:٥١:٠٨١٩:٤٠:٣٩١٩:٥٩:١٠٠٠:٠٦:٢٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٢:١٩٠٦:٠١:٢٠١٢:٥١:٠٨١٩:٤١:١٧١٩:٥٩:٥١٠٠:٠٦:٢٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣١:٢٦٠٦:٠٠:٤٣١٢:٥١:٠٩١٩:٤١:٥٦٢٠:٠٠:٣٢٠٠:٠٦:١٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٠:٣٤٠٦:٠٠:٠٦١٢:٥١:١٠١٩:٤٢:٣٥٢٠:٠١:١٣٠٠:٠٦:٠٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٩:٤٣٠٥:٥٩:٣١١٢:٥١:١٢١٩:٤٣:١٣٢٠:٠١:٥٤٠٠:٠٦:٠٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٨:٥٤٠٥:٥٨:٥٧١٢:٥١:١٤١٩:٤٣:٥٢٢٠:٠٢:٣٥٠٠:٠٥:٥٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٨:٠٦٠٥:٥٨:٢٥١٢:٥١:١٧١٩:٤٤:٣٠٢٠:٠٣:١٥٠٠:٠٥:٥٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٧:٢٠٠٥:٥٧:٥٣١٢:٥١:٢١١٩:٤٥:٠٧٢٠:٠٣:٥٥٠٠:٠٥:٥١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٦:٣٥٠٥:٥٧:٢٤١٢:٥١:٢٥١٩:٤٥:٤٥٢٠:٠٤:٣٥٠٠:٠٥:٤٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٥:٥٢٠٥:٥٦:٥٥١٢:٥١:٢٩١٩:٤٦:٢٢٢٠:٠٥:١٤٠٠:٠٥:٤٦
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٥:١١٠٥:٥٦:٢٨١٢:٥١:٣٤١٩:٤٦:٥٩٢٠:٠٥:٥٣٠٠:٠٥:٤٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مزایجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مزایجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مزایجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مزایجان

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای مزایجان

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای مزایجان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مزایجان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای مزایجان

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:٢٥:٤٠٠٦:٤٩:٥٦١١:٥٦:٠٦١٧:٠٢:١٩١٧:٢١:٠٩٢٣:١٤:١١
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:٢٦:٠٣٠٦:٥٠:١٧١١:٥٦:٣٥١٧:٠٢:٥٧١٧:٢١:٤٧٢٣:١٤:٤١
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:٢٦:٢٥٠٦:٥٠:٣٧١١:٥٧:٠٤١٧:٠٣:٣٧١٧:٢٢:٢٦٢٣:١٥:١١
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:٢٦:٤٦٠٦:٥٠:٥٥١١:٥٧:٣٣١٧:٠٤:١٧١٧:٢٣:٠٥٢٣:١٥:٤١
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:٢٧:٠٥٠٦:٥١:١١١١:٥٨:٠٢١٧:٠٤:٥٩١٧:٢٣:٤٦٢٣:١٦:١١
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:٢٧:٢٣٠٦:٥١:٢٦١١:٥٨:٣٠١٧:٠٥:٤١١٧:٢٤:٢٨٢٣:١٦:٤١
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:٢٧:٤٠٠٦:٥١:٣٩١١:٥٨:٥٨١٧:٠٦:٢٥١٧:٢٥:١٠٢٣:١٧:١٠
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:٢٧:٥٦٠٦:٥١:٥٠١١:٥٩:٢٦١٧:٠٧:٠٩١٧:٢٥:٥٣٢٣:١٧:٣٩
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:٢٨:١٠٠٦:٥٢:٠٠١١:٥٩:٥٣١٧:٠٧:٥٤١٧:٢٦:٣٧٢٣:١٨:٠٨
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:٢٨:٢٢٠٦:٥٢:٠٨١٢:٠٠:٢٠١٧:٠٨:٤٠١٧:٢٧:٢٢٢٣:١٨:٣٧
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:٢٨:٣٤٠٦:٥٢:١٥١٢:٠٠:٤٦١٧:٠٩:٢٧١٧:٢٨:٠٧٢٣:١٩:٠٥
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:٢٨:٤٣٠٦:٥٢:٢٠١٢:٠١:١٢١٧:١٠:١٤١٧:٢٨:٥٣٢٣:١٩:٣٣
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:٢٨:٥٢٠٦:٥٢:٢٣١٢:٠١:٣٧١٧:١١:٠٢١٧:٢٩:٤٠٢٣:٢٠:٠٠
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:٢٨:٥٩٠٦:٥٢:٢٤١٢:٠٢:٠٢١٧:١١:٥٠١٧:٣٠:٢٧٢٣:٢٠:٢٧
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:٢٩:٠٤٠٦:٥٢:٢٤١٢:٠٢:٢٦١٧:١٢:٣٩١٧:٣١:١٤٢٣:٢٠:٥٤
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:٢٩:٠٨٠٦:٥٢:٢٢١٢:٠٢:٥٠١٧:١٣:٢٩١٧:٣٢:٠٢٢٣:٢١:٢٠
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:٢٩:١١٠٦:٥٢:١٩١٢:٠٣:١٣١٧:١٤:١٩١٧:٣٢:٥١٢٣:٢١:٤٥
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:٢٩:١٢٠٦:٥٢:١٣١٢:٠٣:٣٥١٧:١٥:٠٩١٧:٣٣:٣٩٢٣:٢٢:١٠
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:٢٩:١١٠٦:٥٢:٠٦١٢:٠٣:٥٧١٧:١٦:٠٠١٧:٣٤:٢٩٢٣:٢٢:٣٥
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:٢٩:٠٩٠٦:٥١:٥٨١٢:٠٤:١٨١٧:١٦:٥٢١٧:٣٥:١٨٢٣:٢٢:٥٩
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:٢٩:٠٦٠٦:٥١:٤٨١٢:٠٤:٣٩١٧:١٧:٤٣١٧:٣٦:٠٨٢٣:٢٣:٢٢
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:٢٩:٠١٠٦:٥١:٣٦١٢:٠٤:٥٨١٧:١٨:٣٥١٧:٣٦:٥٨٢٣:٢٣:٤٥
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:٢٨:٥٤٠٦:٥١:٢٢١٢:٠٥:١٧١٧:١٩:٢٧١٧:٣٧:٤٨٢٣:٢٤:٠٧
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:٢٨:٤٦٠٦:٥١:٠٧١٢:٠٥:٣٦١٧:٢٠:٢٠١٧:٣٨:٣٩٢٣:٢٤:٢٨
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:٢٨:٣٦٠٦:٥٠:٥٠١٢:٠٥:٥٣١٧:٢١:١٢١٧:٣٩:٢٩٢٣:٢٤:٤٩
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:٢٨:٢٥٠٦:٥٠:٣٢١٢:٠٦:١٠١٧:٢٢:٠٥١٧:٤٠:٢٠٢٣:٢٥:٠٩
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:٢٨:١٢٠٦:٥٠:١١١٢:٠٦:٢٧١٧:٢٢:٥٨١٧:٤١:١١٢٣:٢٥:٢٨
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:٢٧:٥٨٠٦:٤٩:٥٠١٢:٠٦:٤٢١٧:٢٣:٥١١٧:٤٢:٠٢٢٣:٢٥:٤٦
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:٢٧:٤٢٠٦:٤٩:٢٦١٢:٠٦:٥٧١٧:٢٤:٤٤١٧:٤٢:٥٣٢٣:٢٦:٠٤
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:٢٧:٢٥٠٦:٤٩:٠٢١٢:٠٧:١٠١٧:٢٥:٣٧١٧:٤٣:٤٣٢٣:٢٦:٢١

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای مزایجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای مزایجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای مزایجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای مزایجان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مزایجان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای مزایجان

در این قسمت جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای مزایجان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مزایجان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای مزایجان

بهمن
دی ١٣٩٨ هـ.ش
آذر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ دی ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥٩٠٦:٤٧:٢١١١:٥٣:٠٧١٦:٥٨:٥٣١٧:١٧:٤٥٢٣:١١:١٠
٠٢ دی ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢٨٠٦:٤٧:٥٠١١:٥٣:٣٧١٦:٥٩:٢٤١٧:١٨:١٦٢٣:١١:٤٠
٠٣ دی ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٧٠٦:٤٨:١٨١١:٥٤:٠٧١٦:٥٩:٥٦١٧:١٨:٤٨٢٣:١٢:١٠
٠٤ دی ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢٤٠٦:٤٨:٤٥١١:٥٤:٣٧١٧:٠٠:٣٠١٧:١٩:٢١٢٣:١٢:٤٠
٠٥ دی ١٣٩٨٠٥:٢٤:٥١٠٦:٤٩:١٠١١:٥٥:٠٦١٧:٠١:٠٥١٧:١٩:٥٦٢٣:١٣:١١
٠٦ دی ١٣٩٨٠٥:٢٥:١٦٠٦:٤٩:٣٤١١:٥٥:٣٦١٧:٠١:٤١١٧:٢٠:٣٢٢٣:١٣:٤١
٠٧ دی ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤٠٠٦:٤٩:٥٦١١:٥٦:٠٦١٧:٠٢:١٩١٧:٢١:٠٩٢٣:١٤:١١
٠٨ دی ١٣٩٨٠٥:٢٦:٠٣٠٦:٥٠:١٧١١:٥٦:٣٥١٧:٠٢:٥٧١٧:٢١:٤٧٢٣:١٤:٤١
٠٩ دی ١٣٩٨٠٥:٢٦:٢٥٠٦:٥٠:٣٧١١:٥٧:٠٤١٧:٠٣:٣٧١٧:٢٢:٢٦٢٣:١٥:١١
١٠ دی ١٣٩٨٠٥:٢٦:٤٦٠٦:٥٠:٥٥١١:٥٧:٣٣١٧:٠٤:١٧١٧:٢٣:٠٥٢٣:١٥:٤١
١١ دی ١٣٩٨٠٥:٢٧:٠٥٠٦:٥١:١١١١:٥٨:٠٢١٧:٠٤:٥٩١٧:٢٣:٤٦٢٣:١٦:١١
١٢ دی ١٣٩٨٠٥:٢٧:٢٣٠٦:٥١:٢٦١١:٥٨:٣٠١٧:٠٥:٤١١٧:٢٤:٢٨٢٣:١٦:٤١
١٣ دی ١٣٩٨٠٥:٢٧:٤٠٠٦:٥١:٣٩١١:٥٨:٥٨١٧:٠٦:٢٥١٧:٢٥:١٠٢٣:١٧:١٠
١٤ دی ١٣٩٨٠٥:٢٧:٥٦٠٦:٥١:٥٠١١:٥٩:٢٦١٧:٠٧:٠٩١٧:٢٥:٥٣٢٣:١٧:٣٩
١٥ دی ١٣٩٨٠٥:٢٨:١٠٠٦:٥٢:٠٠١١:٥٩:٥٣١٧:٠٧:٥٤١٧:٢٦:٣٧٢٣:١٨:٠٨
١٦ دی ١٣٩٨٠٥:٢٨:٢٢٠٦:٥٢:٠٨١٢:٠٠:٢٠١٧:٠٨:٤٠١٧:٢٧:٢٢٢٣:١٨:٣٧
١٧ دی ١٣٩٨٠٥:٢٨:٣٤٠٦:٥٢:١٥١٢:٠٠:٤٦١٧:٠٩:٢٧١٧:٢٨:٠٧٢٣:١٩:٠٥
١٨ دی ١٣٩٨٠٥:٢٨:٤٣٠٦:٥٢:٢٠١٢:٠١:١٢١٧:١٠:١٤١٧:٢٨:٥٣٢٣:١٩:٣٣
١٩ دی ١٣٩٨٠٥:٢٨:٥٢٠٦:٥٢:٢٣١٢:٠١:٣٧١٧:١١:٠٢١٧:٢٩:٤٠٢٣:٢٠:٠٠
٢٠ دی ١٣٩٨٠٥:٢٨:٥٩٠٦:٥٢:٢٤١٢:٠٢:٠٢١٧:١١:٥٠١٧:٣٠:٢٧٢٣:٢٠:٢٧
٢١ دی ١٣٩٨٠٥:٢٩:٠٤٠٦:٥٢:٢٤١٢:٠٢:٢٦١٧:١٢:٣٩١٧:٣١:١٤٢٣:٢٠:٥٤
٢٢ دی ١٣٩٨٠٥:٢٩:٠٨٠٦:٥٢:٢٢١٢:٠٢:٥٠١٧:١٣:٢٩١٧:٣٢:٠٢٢٣:٢١:٢٠
٢٣ دی ١٣٩٨٠٥:٢٩:١١٠٦:٥٢:١٩١٢:٠٣:١٣١٧:١٤:١٩١٧:٣٢:٥١٢٣:٢١:٤٥
٢٤ دی ١٣٩٨٠٥:٢٩:١٢٠٦:٥٢:١٣١٢:٠٣:٣٥١٧:١٥:٠٩١٧:٣٣:٣٩٢٣:٢٢:١٠
٢٥ دی ١٣٩٨٠٥:٢٩:١١٠٦:٥٢:٠٦١٢:٠٣:٥٧١٧:١٦:٠٠١٧:٣٤:٢٩٢٣:٢٢:٣٥
٢٦ دی ١٣٩٨٠٥:٢٩:٠٩٠٦:٥١:٥٨١٢:٠٤:١٨١٧:١٦:٥٢١٧:٣٥:١٨٢٣:٢٢:٥٩
٢٧ دی ١٣٩٨٠٥:٢٩:٠٦٠٦:٥١:٤٨١٢:٠٤:٣٩١٧:١٧:٤٣١٧:٣٦:٠٨٢٣:٢٣:٢٢
٢٨ دی ١٣٩٨٠٥:٢٩:٠١٠٦:٥١:٣٦١٢:٠٤:٥٨١٧:١٨:٣٥١٧:٣٦:٥٨٢٣:٢٣:٤٥
٢٩ دی ١٣٩٨٠٥:٢٨:٥٤٠٦:٥١:٢٢١٢:٠٥:١٧١٧:١٩:٢٧١٧:٣٧:٤٨٢٣:٢٤:٠٧
٣٠ دی ١٣٩٨٠٥:٢٨:٤٦٠٦:٥١:٠٧١٢:٠٥:٣٦١٧:٢٠:٢٠١٧:٣٨:٣٩٢٣:٢٤:٢٨

دانلود اوقات شرعی دی ٩٨ - ١٣٩٨ روستای مزایجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای مزایجان روستای مزایجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای مزایجان روستای مزایجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای مزایجان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مزایجان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای مزایجان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای مزایجان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای مزایجان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای مزایجان

روستای مزایجان بر روی نقشه

روستای مزایجان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای مزایجان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای مزایجان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای مزایجان
اوقات شرعی دی ٩٨ روستای مزایجان + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ روستای مزایجان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای مزایجان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای مزایجان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای مزایجان رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق مزایجان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ مزایجان دانلود pdf
افق شرعی دی ٩٨ / ١٣٩٨ مزایجان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق مزایجان
زمان پخش اذان آنلاین به افق مزایجان
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ مزایجان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق مزایجان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق مزایجان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای مزایجان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو