جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر مزایجان

بوانات | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز مزایجان

اذان صبح: ٠٤:٢٩:٢٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٢:١٧
اذان ظهر: ١٣:٠٠:٣٦
غروب آفتاب: ١٩:٥٨:٤١
اذان مغرب: ٢٠:١٧:٤٦
نیمه شب شرعی: ٠٠:١٤:٢٥

دوشنبه ٢٣ تیر ١٣٩٩
٢١ ذیقعده ١٤٤١ قمری
١٣ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر مزایجان (شهرستان بوانات) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٣ تیر ٩٩ شهر مزایجان)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر مزایجان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر مزایجان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز گفتوگو و تعامل سازنده با جهان

لئوبوسكالیا
نرمخویی همواره برآمده از قدرت است. قدرت است كه سبب می‌شود بیاموزیم كسی را به سبب ناتوانی یا ترس یا خشم، محكوم نكنیم.

اوقات شرعی ماه جاری شهر مزایجان

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر مزایجان در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر مزایجان ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر مزایجان (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر مزایجان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان مزایجان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٧:١٠٠٦:٢٨:٥٤١٢:٥٥:٠٤١٩:٢١:٤٢١٩:٣٩:٠٨٠٠:١٣:٤٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٥:٥٢٠٦:٢٧:٤٧١٢:٥٤:٤٩١٩:٢٢:٢٠١٩:٣٩:٤٧٠٠:١٣:٢٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٤:٣٤٠٦:٢٦:٤٠١٢:٥٤:٣٥١٩:٢٢:٥٨١٩:٤٠:٢٧٠٠:١٣:٠٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٣:١٦٠٦:٢٥:٣٥١٢:٥٤:٢١١٩:٢٣:٣٦١٩:٤١:٠٧٠٠:١٢:٤٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠١:٥٨٠٦:٢٤:٣٠١٢:٥٤:٠٨١٩:٢٤:١٤١٩:٤١:٤٧٠٠:١٢:٢٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٠:٤١٠٦:٢٣:٢٥١٢:٥٣:٥٥١٩:٢٤:٥٢١٩:٤٢:٢٧٠٠:١٢:٠٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٩:٢٤٠٦:٢٢:٢٢١٢:٥٣:٤٢١٩:٢٥:٣٠١٩:٤٣:٠٧٠٠:١١:٤٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٨:٠٨٠٦:٢١:١٩١٢:٥٣:٣٠١٩:٢٦:٠٩١٩:٤٣:٤٨٠٠:١١:٣١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٦:٥٣٠٦:٢٠:١٦١٢:٥٣:١٨١٩:٢٦:٤٧١٩:٤٤:٢٨٠٠:١١:١٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٥:٣٧٠٦:١٩:١٥١٢:٥٣:٠٧١٩:٢٧:٢٦١٩:٤٥:٠٩٠٠:١٠:٥٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٤:٢٣٠٦:١٨:١٤١٢:٥٢:٥٦١٩:٢٨:٠٤١٩:٤٥:٥٠٠٠:١٠:٣٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٣:٠٩٠٦:١٧:١٥١٢:٥٢:٤٥١٩:٢٨:٤٣١٩:٤٦:٣١٠٠:١٠:١٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥١:٥٦٠٦:١٦:١٦١٢:٥٢:٣٥١٩:٢٩:٢٢١٩:٤٧:١٢٠٠:١٠:٠٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٠:٤٣٠٦:١٥:١٧١٢:٥٢:٢٦١٩:٣٠:٠١١٩:٤٧:٥٣٠٠:٠٩:٤٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٩:٣١٠٦:١٤:٢٠١٢:٥٢:١٧١٩:٣٠:٤٠١٩:٤٨:٣٤٠٠:٠٩:٣٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٨:٢٠٠٦:١٣:٢٤١٢:٥٢:٠٨١٩:٣١:١٩١٩:٤٩:١٥٠٠:٠٩:١٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٧:١٠٠٦:١٢:٢٩١٢:٥٢:٠٠١٩:٣١:٥٨١٩:٤٩:٥٧٠٠:٠٨:٥٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٦:٠١٠٦:١١:٣٥١٢:٥١:٥٣١٩:٣٢:٣٧١٩:٥٠:٣٩٠٠:٠٨:٤٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٤:٥٢٠٦:١٠:٤١١٢:٥١:٤٦١٩:٣٣:١٧١٩:٥١:٢٠٠٠:٠٨:٣١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٣:٤٥٠٦:٠٩:٤٩١٢:٥١:٤٠١٩:٣٣:٥٦١٩:٥٢:٠٢٠٠:٠٨:١٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٢:٣٨٠٦:٠٨:٥٨١٢:٥١:٣٤١٩:٣٤:٣٥١٩:٥٢:٤٤٠٠:٠٨:٠٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤١:٣٢٠٦:٠٨:٠٨١٢:٥١:٢٩١٩:٣٥:١٥١٩:٥٣:٢٦٠٠:٠٧:٥١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٠:٢٨٠٦:٠٧:١٩١٢:٥١:٢٤١٩:٣٥:٥٥١٩:٥٤:٠٨٠٠:٠٧:٣٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٩:٢٤٠٦:٠٦:٣١١٢:٥١:٢٠١٩:٣٦:٣٤١٩:٥٤:٥٠٠٠:٠٧:٢٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٨:٢٢٠٦:٠٥:٤٤١٢:٥١:١٧١٩:٣٧:١٤١٩:٥٥:٣٢٠٠:٠٧:١٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٧:٢٠٠٦:٠٤:٥٩١٢:٥١:١٤١٩:٣٧:٥٣١٩:٥٦:١٤٠٠:٠٧:٠٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٦:٢٠٠٦:٠٤:١٥١٢:٥١:١٢١٩:٣٨:٣٣١٩:٥٦:٥٦٠٠:٠٦:٥٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٥:٢١٠٦:٠٣:٣٢١٢:٥١:١٠١٩:٣٩:١٢١٩:٥٧:٣٨٠٠:٠٦:٤٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٤:٢٤٠٦:٠٢:٥٠١٢:٥١:٠٩١٩:٣٩:٥١١٩:٥٨:٢٠٠٠:٠٦:٣٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر مزایجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر مزایجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر مزایجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مزایجان

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر مزایجان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر مزایجان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مزایجان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر مزایجان

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر مزایجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر مزایجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر مزایجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر مزایجان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مزایجان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر مزایجان

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر مزایجان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مزایجان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر مزایجان

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر مزایجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر مزایجان شهر مزایجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر مزایجان شهر مزایجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر مزایجان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مزایجان برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر مزایجان

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر مزایجان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مزایجان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر مزایجان

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:١٧٠٥:٥٣:٣٣١٢:٥٦:٤٠١٩:٥٩:٤٧٢٠:١٩:١٦٠٠:٠٩:٠٩
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٣١٠٥:٥٣:٤٧١٢:٥٦:٥٣١٩:٥٩:٥٩٢٠:١٩:٢٧٠٠:٠٩:٢٣
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٧٠٥:٥٤:٠٢١٢:٥٧:٠٧٢٠:٠٠:٠٩٢٠:١٩:٣٧٠٠:٠٩:٣٧
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٠٥٠٥:٥٤:١٨١٢:٥٧:١٩٢٠:٠٠:١٨٢٠:١٩:٤٦٠٠:٠٩:٥١
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٥٠٥:٥٤:٣٦١٢:٥٧:٣٢٢٠:٠٠:٢٦٢٠:١٩:٥٣٠٠:١٠:٠٦
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٦٠٥:٥٤:٥٤١٢:٥٧:٤٥٢٠:٠٠:٣٢٢٠:١٩:٥٩٠٠:١٠:٢٠
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠٩٠٥:٥٥:١٣١٢:٥٧:٥٧٢٠:٠٠:٣٧٢٠:٢٠:٠٣٠٠:١٠:٣٥
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣٣٠٥:٥٥:٣٣١٢:٥٨:١٠٢٠:٠٠:٤١٢٠:٢٠:٠٦٠٠:١٠:٥٠
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٩٠٥:٥٥:٥٥١٢:٥٨:٢٢٢٠:٠٠:٤٣٢٠:٢٠:٠٧٠٠:١١:٠٥
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٦٠٥:٥٦:١٧١٢:٥٨:٣٣٢٠:٠٠:٤٣٢٠:٢٠:٠٧٠٠:١١:١٩
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٥٠٥:٥٦:٤٠١٢:٥٨:٤٥٢٠:٠٠:٤٣٢٠:٢٠:٠٥٠٠:١١:٣٤
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢٦٠٥:٥٧:٠٤١٢:٥٨:٥٦٢٠:٠٠:٤١٢٠:٢٠:٠٢٠٠:١١:٤٩
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥٨٠٥:٥٧:٢٩١٢:٥٩:٠٧٢٠:٠٠:٣٧٢٠:١٩:٥٨٠٠:١٢:٠٤
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٣١٠٥:٥٧:٥٤١٢:٥٩:١٨٢٠:٠٠:٣٢٢٠:١٩:٥١٠٠:١٢:١٩
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٥٠٥:٥٨:٢١١٢:٥٩:٢٨٢٠:٠٠:٢٥٢٠:١٩:٤٣٠٠:١٢:٣٣
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤١٠٥:٥٨:٤٨١٢:٥٩:٣٨٢٠:٠٠:١٧٢٠:١٩:٣٤٠٠:١٢:٤٨
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٨٠٥:٥٩:١٦١٢:٥٩:٤٨٢٠:٠٠:٠٨٢٠:١٩:٢٣٠٠:١٣:٠٢
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٦٠٥:٥٩:٤٤١٢:٥٩:٥٧١٩:٥٩:٥٧٢٠:١٩:١١٠٠:١٣:١٦
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٦٠٦:٠٠:١٤١٣:٠٠:٠٥١٩:٥٩:٤٥٢٠:١٨:٥٧٠٠:١٣:٣١
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٦٠٦:٠٠:٤٤١٣:٠٠:١٤١٩:٥٩:٣١٢٠:١٨:٤١٠٠:١٣:٤٤
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٨٠٦:٠١:١٤١٣:٠٠:٢٢١٩:٥٩:١٦٢٠:١٨:٢٤٠٠:١٣:٥٨
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٠٠٦:٠١:٤٥١٣:٠٠:٢٩١٩:٥٨:٥٩٢٠:١٨:٠٦٠٠:١٤:١٢
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٤٠٦:٠٢:١٧١٣:٠٠:٣٦١٩:٥٨:٤١٢٠:١٧:٤٦٠٠:١٤:٢٥
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٨٠٦:٠٢:٤٩١٣:٠٠:٤٣١٩:٥٨:٢١٢٠:١٧:٢٤٠٠:١٤:٣٧
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٤٠٦:٠٣:٢٢١٣:٠٠:٤٩١٩:٥٨:٠٠٢٠:١٧:٠١٠٠:١٤:٥٠
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٤٠٠٦:٠٣:٥٥١٣:٠٠:٥٥١٩:٥٧:٣٨٢٠:١٦:٣٧٠٠:١٥:٠٢
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢٧٠٦:٠٤:٢٩١٣:٠١:٠٠١٩:٥٧:١٤٢٠:١٦:١١٠٠:١٥:١٤
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٤٠٦:٠٥:٠٣١٣:٠١:٠٤١٩:٥٦:٤٨٢٠:١٥:٤٣٠٠:١٥:٢٥
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٠٢٠٦:٠٥:٣٧١٣:٠١:٠٨١٩:٥٦:٢٢٢٠:١٥:١٤٠٠:١٥:٣٦
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٥١٠٦:٠٦:١٢١٣:٠١:١٢١٩:٥٥:٥٣٢٠:١٤:٤٤٠٠:١٥:٤٧
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٤١٠٦:٠٦:٤٧١٣:٠١:١٥١٩:٥٥:٢٤٢٠:١٤:١٢٠٠:١٥:٥٧

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر مزایجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر مزایجان شهر مزایجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر مزایجان شهر مزایجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر مزایجان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مزایجان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر مزایجان

مزایجان یکی از شهرهای، شهرستان بوانات در استان فارس می‌باشد و بالاترین سطح را از نظر پوشش گیاهان میوه سردسیری درجنوب کشور دارا می‌باشد. این شهر به وسعت حدود ۹٫۵ کیلومترمربع دارای ۳٬۵۶۷ تن[۱] جمعیت است.

شهر مزایجان در ویکیپدیا

شهر مزایجان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر مزایجان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر مزایجان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر مزایجان بر روی نقشه

شهر مزایجان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر مزایجان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر مزایجان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر مزایجان
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر مزایجان + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر مزایجان + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر مزایجان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر مزایجان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر مزایجان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر مزایجان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر مزایجان رسیده اید.

افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ مزایجان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق مزایجان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق مزایجان
زمان پخش اذان زنده به افق مزایجان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق مزایجان
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق مزایجان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا مزایجان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق مزایجان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر مزایجان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٦ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو