جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر مزایجان

بوانات | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز مزایجان


اذان صبح: ٠٥:١٩:٠٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٣:٢٤
اذان ظهر: ١١:٤٩:٤١
غروب آفتاب: ١٦:٥٥:٥٥
اذان مغرب: ١٧:١٤:٤٥
نیمه شب: ٢٣:٠٧:٥٠

یکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨
١٨ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٥ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر مزایجان (شهرستان بوانات) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ آذر ٩٨ شهر مزایجان)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر مزایجان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر مزایجان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

استیو چندلر
در رویارویی با دشواری‌ها، با كمك نردبان اندیشه، بالا روید و با اندیشه و بینش، به ایجاد طرح‌ها و راهكارهای منطقی دست بزنید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر مزایجان

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر مزایجان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر مزایجان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر مزایجان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر مزایجان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان مزایجان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٤:٠٥٠٦:١٨:٠٠١٢:٥٢:٥٤١٩:٢٨:١٤١٩:٤٦:٠٠٠٠:١٠:٣٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٢:٥٢٠٦:١٧:٠١١٢:٥٢:٤٤١٩:٢٨:٥٣١٩:٤٦:٤١٠٠:١٠:١٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥١:٣٩٠٦:١٦:٠٢١٢:٥٢:٣٤١٩:٢٩:٣٢١٩:٤٧:٢٣٠٠:٠٩:٥٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٠:٢٧٠٦:١٥:٠٤١٢:٥٢:٢٥١٩:٣٠:١١١٩:٤٨:٠٤٠٠:٠٩:٤٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٩:١٥٠٦:١٤:٠٨١٢:٥٢:١٦١٩:٣٠:٥٠١٩:٤٨:٤٥٠٠:٠٩:٢٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٨:٠٤٠٦:١٣:١٢١٢:٥٢:٠٨١٩:٣١:٣٠١٩:٤٩:٢٧٠٠:٠٩:١٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٦:٥٤٠٦:١٢:١٧١٢:٥٢:٠٠١٩:٣٢:٠٩١٩:٥٠:٠٩٠٠:٠٨:٥٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٥:٤٥٠٦:١١:٢٣١٢:٥١:٥٣١٩:٣٢:٤٨١٩:٥٠:٥٠٠٠:٠٨:٤٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٤:٣٧٠٦:١٠:٣٠١٢:٥١:٤٦١٩:٣٣:٢٨١٩:٥١:٣٢٠٠:٠٨:٢٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٣:٣٠٠٦:٠٩:٣٨١٢:٥١:٤٠١٩:٣٤:٠٧١٩:٥٢:١٤٠٠:٠٨:١٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٢:٢٣٠٦:٠٨:٤٧١٢:٥١:٣٤١٩:٣٤:٤٦١٩:٥٢:٥٦٠٠:٠٨:٠٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤١:١٨٠٦:٠٧:٥٧١٢:٥١:٢٩١٩:٣٥:٢٦١٩:٥٣:٣٧٠٠:٠٧:٥٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٠:١٣٠٦:٠٧:٠٨١٢:٥١:٢٤١٩:٣٦:٠٥١٩:٥٤:١٩٠٠:٠٧:٣٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٩:١٠٠٦:٠٦:٢١١٢:٥١:٢٠١٩:٣٦:٤٥١٩:٥٥:٠١٠٠:٠٧:٢٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٨:٠٨٠٦:٠٥:٣٤١٢:٥١:١٧١٩:٣٧:٢٤١٩:٥٥:٤٣٠٠:٠٧:١٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٧:٠٦٠٦:٠٤:٤٩١٢:٥١:١٤١٩:٣٨:٠٣١٩:٥٦:٢٥٠٠:٠٧:٠٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٦:٠٦٠٦:٠٤:٠٥١٢:٥١:١٢١٩:٣٨:٤٣١٩:٥٧:٠٦٠٠:٠٦:٥٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٥:٠٨٠٦:٠٣:٢٢١٢:٥١:١٠١٩:٣٩:٢٢١٩:٥٧:٤٨٠٠:٠٦:٤٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٤:١٠٠٦:٠٢:٤٠١٢:٥١:٠٩١٩:٤٠:٠١١٩:٥٨:٣٠٠٠:٠٦:٣٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٣:١٤٠٦:٠٢:٠٠١٢:٥١:٠٩١٩:٤٠:٤٠١٩:٥٩:١١٠٠:٠٦:٣٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٢:١٩٠٦:٠١:٢١١٢:٥١:٠٩١٩:٤١:١٩١٩:٥٩:٥٣٠٠:٠٦:٢٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣١:٢٦٠٦:٠٠:٤٣١٢:٥١:٠٩١٩:٤١:٥٨٢٠:٠٠:٣٤٠٠:٠٦:١٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٠:٣٣٠٦:٠٠:٠٦١٢:٥١:١١١٩:٤٢:٣٦٢٠:٠١:١٥٠٠:٠٦:١٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٩:٤٣٠٥:٥٩:٣١١٢:٥١:١٣١٩:٤٣:١٥٢٠:٠١:٥٦٠٠:٠٦:٠٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٨:٥٣٠٥:٥٨:٥٧١٢:٥١:١٥١٩:٤٣:٥٣٢٠:٠٢:٣٦٠٠:٠٥:٥٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٨:٠٦٠٥:٥٨:٢٥١٢:٥١:١٨١٩:٤٤:٣١٢٠:٠٣:١٧٠٠:٠٥:٥٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٧:١٩٠٥:٥٧:٥٣١٢:٥١:٢١١٩:٤٥:٠٩٢٠:٠٣:٥٧٠٠:٠٥:٥٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٦:٣٥٠٥:٥٧:٢٤١٢:٥١:٢٦١٩:٤٥:٤٦٢٠:٠٤:٣٦٠٠:٠٥:٤٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٥:٥٢٠٥:٥٦:٥٥١٢:٥١:٣٠١٩:٤٦:٢٤٢٠:٠٥:١٦٠٠:٠٥:٤٧
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٥:١٠٠٥:٥٦:٢٨١٢:٥١:٣٥١٩:٤٧:٠٠٢٠:٠٥:٥٥٠٠:٠٥:٤٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر مزایجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر مزایجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر مزایجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مزایجان

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر مزایجان

آذر و دی ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با آذر و دی ١٣٩٨ هـ.ش شهر مزایجان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مزایجان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر مزایجان

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٧٠٥:٠٧:٤٧٠٦:٣٠:٤٤١١:٤٢:٣٥١٦:٥٤:١٢١٧:١٢:٤١٢٣:٠١:٢١
٠٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٨٠٥:٠٨:٢٩٠٦:٣١:٣٤١١:٤٢:٥٥١٦:٥٤:٠٥١٧:١٢:٣٥٢٣:٠١:٣٨
٠٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٩٠٥:٠٩:١٢٠٦:٣٢:٢٢١١:٤٣:١٦١٦:٥٣:٥٩١٧:١٢:٣١٢٣:٠١:٥٧
٠٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٠٠٥:٠٩:٥٥٠٦:٣٣:١١١١:٤٣:٣٨١٦:٥٣:٥٥١٧:١٢:٢٩٢٣:٠٢:١٦
٠٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١١٠٥:١٠:٣٧٠٦:٣٣:٥٩١١:٤٤:٠١١٦:٥٣:٥٢١٧:١٢:٢٨٢٣:٠٢:٣٦
٠٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٢٠٥:١١:١٩٠٦:٣٤:٤٦١١:٤٤:٢٤١٦:٥٣:٥٢١٧:١٢:٢٩٢٣:٠٢:٥٦
٠٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٣٠٥:١٢:٠٠٠٦:٣٥:٣٣١١:٤٤:٤٨١٦:٥٣:٥٣١٧:١٢:٣١٢٣:٠٣:١٧
٠٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٤٠٥:١٢:٤٢٠٦:٣٦:٢٠١١:٤٥:١٢١٦:٥٣:٥٦١٧:١٢:٣٦٢٣:٠٣:٣٩
٠٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٥٠٥:١٣:٢٣٠٦:٣٧:٠٦١١:٤٥:٣٧١٦:٥٤:٠٠١٧:١٢:٤١٢٣:٠٤:٠٢
١٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٦٠٥:١٤:٠٣٠٦:٣٧:٥١١١:٤٦:٠٣١٦:٥٤:٠٦١٧:١٢:٤٩٢٣:٠٤:٢٥
١١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٧٠٥:١٤:٤٣٠٦:٣٨:٣٥١١:٤٦:٢٨١٦:٥٤:١٤١٧:١٢:٥٨٢٣:٠٤:٤٨
١٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٨٠٥:١٥:٢٣٠٦:٣٩:١٩١١:٤٦:٥٥١٦:٥٤:٢٤١٧:١٣:٠٨٢٣:٠٥:١٣
١٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٩٠٥:١٦:٠٢٠٦:٤٠:٠٢١١:٤٧:٢٢١٦:٥٤:٣٥١٧:١٣:٢١٢٣:٠٥:٣٨
١٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٠٠٥:١٦:٤١٠٦:٤٠:٤٤١١:٤٧:٤٩١٦:٥٤:٤٨١٧:١٣:٣٤٢٣:٠٦:٠٣
١٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢١٠٥:١٧:١٩٠٦:٤١:٢٥١١:٤٨:١٦١٦:٥٥:٠٢١٧:١٣:٥٠٢٣:٠٦:٢٩
١٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٢٠٥:١٧:٥٦٠٦:٤٢:٠٦١١:٤٨:٤٤١٦:٥٥:١٨١٧:١٤:٠٧٢٣:٠٦:٥٥
١٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٣٠٥:١٨:٣٣٠٦:٤٢:٤٥١١:٤٩:١٣١٦:٥٥:٣٦١٧:١٤:٢٥٢٣:٠٧:٢٢
١٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٤٠٥:١٩:٠٩٠٦:٤٣:٢٤١١:٤٩:٤١١٦:٥٥:٥٥١٧:١٤:٤٥٢٣:٠٧:٥٠
١٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٥٠٥:١٩:٤٤٠٦:٤٤:٠١١١:٥٠:١٠١٦:٥٦:١٦١٧:١٥:٠٦٢٣:٠٨:١٧
٢٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٦٠٥:٢٠:١٩٠٦:٤٤:٣٧١١:٥٠:٣٩١٦:٥٦:٣٨١٧:١٥:٢٩٢٣:٠٨:٤٦
٢١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٧٠٥:٢٠:٥٣٠٦:٤٥:١٣١١:٥١:٠٩١٦:٥٧:٠٢١٧:١٥:٥٤٢٣:٠٩:١٤
٢٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٨٠٥:٢١:٢٦٠٦:٤٥:٤٧١١:٥١:٣٨١٦:٥٧:٢٨١٧:١٦:١٩٢٣:٠٩:٤٣
٢٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٩٠٥:٢١:٥٨٠٦:٤٦:٢٠١١:٥٢:٠٨١٦:٥٧:٥٥١٧:١٦:٤٦٢٣:١٠:١٢
٢٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٣٠٠٥:٢٢:٣٠٠٦:٤٦:٥٢١١:٥٢:٣٨١٦:٥٨:٢٣١٧:١٧:١٥٢٣:١٠:٤٢
٢٥ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠١٠٥:٢٣:٠٠٠٦:٤٧:٢٣١١:٥٣:٠٨١٦:٥٨:٥٣١٧:١٧:٤٥٢٣:١١:١١
٢٦ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٢٠٥:٢٣:٣٠٠٦:٤٧:٥٢١١:٥٣:٣٨١٦:٥٩:٢٤١٧:١٨:١٦٢٣:١١:٤١
٢٧ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٣٠٥:٢٣:٥٨٠٦:٤٨:٢٠١١:٥٤:٠٨١٦:٥٩:٥٦١٧:١٨:٤٨٢٣:١٢:١١
٢٨ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٤٠٥:٢٤:٢٦٠٦:٤٨:٤٧١١:٥٤:٣٧١٧:٠٠:٣٠١٧:١٩:٢٢٢٣:١٢:٤١
٢٩ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٥٠٥:٢٤:٥٢٠٦:٤٩:١٢١١:٥٥:٠٧١٧:٠١:٠٥١٧:١٩:٥٦٢٣:١٣:١١
٣٠ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٦٠٥:٢٥:١٨٠٦:٤٩:٣٦١١:٥٥:٣٧١٧:٠١:٤١١٧:٢٠:٣٢٢٣:١٣:٤٢

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر مزایجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر مزایجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر مزایجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر مزایجان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مزایجان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر مزایجان

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش شهر مزایجان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مزایجان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر مزایجان

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٧٠٦:٢٥:٤٥١١:٤٠:٤٦١٦:٥٥:٣٣١٧:١٣:٥١٢٢:٥٩:٥٢
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:١١٠٦:٢٦:٣٥١١:٤١:٠٢١٦:٥٥:١٥١٧:١٣:٣٥٢٣:٠٠:٠٥
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٤٠٦:٢٧:٢٥١١:٤١:١٩١٦:٥٤:٥٩١٧:١٣:٢١٢٣:٠٠:١٨
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣٧٠٦:٢٨:١٥١١:٤١:٣٧١٦:٥٤:٤٥١٧:١٣:٠٩٢٣:٠٠:٣٣
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٠٠٦:٢٩:٠٥١١:٤١:٥٥١٦:٥٤:٣٢١٧:١٢:٥٨٢٣:٠٠:٤٨
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٣٠٦:٢٩:٥٥١١:٤٢:١٥١٦:٥٤:٢١١٧:١٢:٤٩٢٣:٠١:٠٤
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٧٠٦:٣٠:٤٤١١:٤٢:٣٥١٦:٥٤:١٢١٧:١٢:٤١٢٣:٠١:٢١
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٩٠٦:٣١:٣٤١١:٤٢:٥٥١٦:٥٤:٠٥١٧:١٢:٣٥٢٣:٠١:٣٨
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:١٢٠٦:٣٢:٢٢١١:٤٣:١٦١٦:٥٣:٥٩١٧:١٢:٣١٢٣:٠١:٥٧
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥٥٠٦:٣٣:١١١١:٤٣:٣٨١٦:٥٣:٥٥١٧:١٢:٢٩٢٣:٠٢:١٦
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٠:٣٧٠٦:٣٣:٥٩١١:٤٤:٠١١٦:٥٣:٥٢١٧:١٢:٢٨٢٣:٠٢:٣٦
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١١:١٩٠٦:٣٤:٤٦١١:٤٤:٢٤١٦:٥٣:٥٢١٧:١٢:٢٩٢٣:٠٢:٥٦
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٢:٠٠٠٦:٣٥:٣٣١١:٤٤:٤٨١٦:٥٣:٥٣١٧:١٢:٣١٢٣:٠٣:١٧
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٢:٤٢٠٦:٣٦:٢٠١١:٤٥:١٢١٦:٥٣:٥٦١٧:١٢:٣٦٢٣:٠٣:٣٩
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٣٠٦:٣٧:٠٦١١:٤٥:٣٧١٦:٥٤:٠٠١٧:١٢:٤١٢٣:٠٤:٠٢
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:٠٣٠٦:٣٧:٥١١١:٤٦:٠٣١٦:٥٤:٠٦١٧:١٢:٤٩٢٣:٠٤:٢٥
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٣٠٦:٣٨:٣٥١١:٤٦:٢٨١٦:٥٤:١٤١٧:١٢:٥٨٢٣:٠٤:٤٨
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٢٣٠٦:٣٩:١٩١١:٤٦:٥٥١٦:٥٤:٢٤١٧:١٣:٠٨٢٣:٠٥:١٣
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٢٠٦:٤٠:٠٢١١:٤٧:٢٢١٦:٥٤:٣٥١٧:١٣:٢١٢٣:٠٥:٣٨
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٤١٠٦:٤٠:٤٤١١:٤٧:٤٩١٦:٥٤:٤٨١٧:١٣:٣٤٢٣:٠٦:٠٣
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:١٩٠٦:٤١:٢٥١١:٤٨:١٦١٦:٥٥:٠٢١٧:١٣:٥٠٢٣:٠٦:٢٩
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٥٦٠٦:٤٢:٠٦١١:٤٨:٤٤١٦:٥٥:١٨١٧:١٤:٠٧٢٣:٠٦:٥٥
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٣٣٠٦:٤٢:٤٥١١:٤٩:١٣١٦:٥٥:٣٦١٧:١٤:٢٥٢٣:٠٧:٢٢
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٠٩٠٦:٤٣:٢٤١١:٤٩:٤١١٦:٥٥:٥٥١٧:١٤:٤٥٢٣:٠٧:٥٠
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٤٠٦:٤٤:٠١١١:٥٠:١٠١٦:٥٦:١٦١٧:١٥:٠٦٢٣:٠٨:١٧
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:١٩٠٦:٤٤:٣٧١١:٥٠:٣٩١٦:٥٦:٣٨١٧:١٥:٢٩٢٣:٠٨:٤٦
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٣٠٦:٤٥:١٣١١:٥١:٠٩١٦:٥٧:٠٢١٧:١٥:٥٤٢٣:٠٩:١٤
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٦٠٦:٤٥:٤٧١١:٥١:٣٨١٦:٥٧:٢٨١٧:١٦:١٩٢٣:٠٩:٤٣
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٥٨٠٦:٤٦:٢٠١١:٥٢:٠٨١٦:٥٧:٥٥١٧:١٦:٤٦٢٣:١٠:١٢
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٣٠٠٦:٤٦:٥٢١١:٥٢:٣٨١٦:٥٨:٢٣١٧:١٧:١٥٢٣:١٠:٤٢

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر مزایجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر مزایجان شهر مزایجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر مزایجان شهر مزایجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر مزایجان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مزایجان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر مزایجان

مزایجان یکی از شهرهای، شهرستان بوانات در استان فارس می‌باشد و بالاترین سطح را از نظر پوشش گیاهان میوه سردسیری درجنوب کشور دارا می‌باشد. این شهر به وسعت حدود ۹٫۵ کیلومترمربع دارای ۳٬۵۶۷ تن[۱] جمعیت است.

شهر مزایجان در ویکیپدیا

شهر مزایجان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر مزایجان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر مزایجان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر مزایجان بر روی نقشه

شهر مزایجان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر مزایجان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر مزایجان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر مزایجان
اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر مزایجان + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ شهر مزایجان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر مزایجان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر مزایجان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر مزایجان رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق مزایجان
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق مزایجان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق مزایجان
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق مزایجان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا مزایجان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا مزایجان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق مزایجان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ مزایجان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر مزایجان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٦ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو