جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای مزارتنگل

زیبد | گناباد | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز مزارتنگل


اذان صبح: ٠٤:٥٧:١٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٠:٢٠
اذان ظهر: ١٢:٣٠:٥٤
غروب آفتاب: ١٨:٤٠:٥٦
اذان مغرب: ١٨:٥٨:٤٣
نیمه شب: ٢٣:٤٩:٣٢

سه شنبه ٢٦ شهریور ١٣٩٨
١٧ محرم ١٤٤١ قمری
١٧ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای مزارتنگل (شهرستان گناباد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ شهریور ٩٨ روستای مزارتنگل)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای مزارتنگل)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای مزارتنگل)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آنتونی رابینز
نمی توان به اصطلاح با قدرت اراده با دیگران ارتباط برقرار كرد و با كمك چماق، آنها را وادار به پدیرفتن باورها و نقطه نظرهای خود كرد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای مزارتنگل

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای مزارتنگل در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای مزارتنگل ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای مزارتنگل (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای مزارتنگل ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان مزارتنگل ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٢:٢٣٠٥:٥١:٥٠١٢:٣٤:٠٢١٩:١٦:٤٦١٩:٣٥:٣٢٢٣:٤٨:٥٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٠:٥٩٠٥:٥٠:٤٤١٢:٣٣:٥٣١٩:١٧:٣٤١٩:٣٦:٢٢٢٣:٤٨:٣٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٩:٣٥٠٥:٤٩:٣٩١٢:٣٣:٤٤١٩:١٨:٢١١٩:٣٧:١٢٢٣:٤٨:١٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٨:١٣٠٥:٤٨:٣٤١٢:٣٣:٣٦١٩:١٩:٠٩١٩:٣٨:٠٢٢٣:٤٨:٠٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٦:٥١٠٥:٤٧:٣١١٢:٣٣:٢٨١٩:١٩:٥٦١٩:٣٨:٥٢٢٣:٤٧:٤٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٥:٣٠٠٥:٤٦:٢٩١٢:٣٣:٢١١٩:٢٠:٤٣١٩:٣٩:٤٢٢٣:٤٧:٢٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٤:١٠٠٥:٤٥:٢٨١٢:٣٣:١٤١٩:٢١:٣١١٩:٤٠:٣٣٢٣:٤٧:١١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٢:٥١٠٥:٤٤:٢٩١٢:٣٣:٠٨١٩:٢٢:١٨١٩:٤١:٢٣٢٣:٤٦:٥٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١١:٣٣٠٥:٤٣:٣٠١٢:٣٣:٠٢١٩:٢٣:٠٥١٩:٤٢:١٣٢٣:٤٦:٤١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٠:١٦٠٥:٤٢:٣٢١٢:٣٢:٥٧١٩:٢٣:٥٢١٩:٤٣:٠٣٢٣:٤٦:٢٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٩:٠٠٠٥:٤١:٣٦١٢:٣٢:٥٣١٩:٢٤:٣٩١٩:٤٣:٥٣٢٣:٤٦:١٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٧:٤٥٠٥:٤٠:٤١١٢:٣٢:٤٩١٩:٢٥:٢٦١٩:٤٤:٤٢٢٣:٤٥:٥٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٦:٣٢٠٥:٣٩:٤٧١٢:٣٢:٤٥١٩:٢٦:١٣١٩:٤٥:٣٢٢٣:٤٥:٤٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٥:١٩٠٥:٣٨:٥٤١٢:٣٢:٤٣١٩:٢٧:٠٠١٩:٤٦:٢٢٢٣:٤٥:٣٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٤:٠٨٠٥:٣٨:٠٢١٢:٣٢:٤٠١٩:٢٧:٤٦١٩:٤٧:١١٢٣:٤٥:٢٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٢:٥٨٠٥:٣٧:١٢١٢:٣٢:٣٩١٩:٢٨:٣٣١٩:٤٨:٠٠٢٣:٤٥:١١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠١:٤٩٠٥:٣٦:٢٣١٢:٣٢:٣٨١٩:٢٩:١٩١٩:٤٨:٤٩٢٣:٤٥:٠٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٠:٤٢٠٥:٣٥:٣٦١٢:٣٢:٣٧١٩:٣٠:٠٥١٩:٤٩:٣٨٢٣:٤٤:٥٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٩:٣٦٠٥:٣٤:٥٠١٢:٣٢:٣٧١٩:٣٠:٥٠١٩:٥٠:٢٧٢٣:٤٤:٤١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٨:٣١٠٥:٣٤:٠٥١٢:٣٢:٣٨١٩:٣١:٣٦١٩:٥١:١٥٢٣:٤٤:٣٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٧:٢٨٠٥:٣٣:٢٢١٢:٣٢:٣٩١٩:٣٢:٢١١٩:٥٢:٠٣٢٣:٤٤:٢٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٦:٢٧٠٥:٣٢:٤٠١٢:٣٢:٤١١٩:٣٣:٠٦١٩:٥٢:٥١٢٣:٤٤:١٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٥:٢٧٠٥:٣٢:٠٠١٢:٣٢:٤٣١٩:٣٣:٥١١٩:٥٣:٣٩٢٣:٤٤:١٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٤:٢٩٠٥:٣١:٢١١٢:٣٢:٤٦١٩:٣٤:٣٥١٩:٥٤:٢٦٢٣:٤٤:٠٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٣:٣٢٠٥:٣٠:٤٤١٢:٣٢:٥٠١٩:٣٥:١٩١٩:٥٥:١٢٢٣:٤٣:٥٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٢:٣٧٠٥:٣٠:٠٨١٢:٣٢:٥٤١٩:٣٦:٠٢١٩:٥٥:٥٨٢٣:٤٣:٥٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥١:٤٤٠٥:٢٩:٣٤١٢:٣٢:٥٨١٩:٣٦:٤٥١٩:٥٦:٤٤٢٣:٤٣:٤٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٠:٥٣٠٥:٢٩:٠١١٢:٣٣:٠٣١٩:٣٧:٢٧١٩:٥٧:٢٩٢٣:٤٣:٤٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٣:٥٠:٠٤٠٥:٢٨:٣٠١٢:٣٣:٠٩١٩:٣٨:٠٩١٩:٥٨:١٣٢٣:٤٣:٤٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مزارتنگل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مزارتنگل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مزارتنگل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مزارتنگل

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای مزارتنگل

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای مزارتنگل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مزارتنگل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای مزارتنگل

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای مزارتنگل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای مزارتنگل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای مزارتنگل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای مزارتنگل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مزارتنگل برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای مزارتنگل

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای مزارتنگل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مزارتنگل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای مزارتنگل

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٤:٥٢٠٦:٠٢:٤٤١٢:٣٩:٠٠١٩:١٤:٤٤١٩:٣٣:١٠٢٣:٥٥:١٧
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٥:٥١٠٦:٠٣:٢٧١٢:٣٨:٤٤١٩:١٣:٢٩١٩:٣١:٥٣٢٣:٥٥:٠٩
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٦:٤٩٠٦:٠٤:١٠١٢:٣٨:٢٨١٩:١٢:١٣١٩:٣٠:٣٥٢٣:٥٥:٠٠
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٧:٤٧٠٦:٠٤:٥٣١٢:٣٨:١٢١٩:١٠:٥٧١٩:٢٩:١٦٢٣:٥٤:٥١
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٨:٤٥٠٦:٠٥:٣٦١٢:٣٧:٥٥١٩:٠٩:٤٠١٩:٢٧:٥٧٢٣:٥٤:٤١
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٩:٤٢٠٦:٠٦:١٩١٢:٣٧:٣٧١٩:٠٨:٢٣١٩:٢٦:٣٨٢٣:٥٤:٣١
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٠:٣٩٠٦:٠٧:٠٢١٢:٣٧:٢٠١٩:٠٧:٠٤١٩:٢٥:١٨٢٣:٥٤:٢٠
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤١:٣٥٠٦:٠٧:٤٤١٢:٣٧:٠١١٩:٠٥:٤٦١٩:٢٣:٥٧٢٣:٥٤:٠٩
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٢:٣٢٠٦:٠٨:٢٧١٢:٣٦:٤٣١٩:٠٤:٢٦١٩:٢٢:٣٦٢٣:٥٣:٥٧
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٣:٢٧٠٦:٠٩:٠٩١٢:٣٦:٢٤١٩:٠٣:٠٦١٩:٢١:١٤٢٣:٥٣:٤٤
١١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٤:٢٢٠٦:٠٩:٥٢١٢:٣٦:٠٥١٩:٠١:٤٦١٩:١٩:٥٢٢٣:٥٣:٣١
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٥:١٧٠٦:١٠:٣٤١٢:٣٥:٤٦١٩:٠٠:٢٥١٩:١٨:٢٩٢٣:٥٣:١٨
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٦:١١٠٦:١١:١٦١٢:٣٥:٢٦١٨:٥٩:٠٤١٩:١٧:٠٦٢٣:٥٣:٠٤
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٧:٠٥٠٦:١١:٥٨١٢:٣٥:٠٦١٨:٥٧:٤٢١٩:١٥:٤٣٢٣:٥٢:٥٠
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٧:٥٩٠٦:١٢:٤٠١٢:٣٤:٤٦١٨:٥٦:١٩١٩:١٤:١٩٢٣:٥٢:٣٥
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥١٠٦:١٣:٢٢١٢:٣٤:٢٦١٨:٥٤:٥٧١٩:١٢:٥٥٢٣:٥٢:٢٠
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤٤٠٦:١٤:٠٤١٢:٣٤:٠٥١٨:٥٣:٣٤١٩:١١:٣١٢٣:٥٢:٠٥
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٦٠٦:١٤:٤٦١٢:٣٣:٤٥١٨:٥٢:١٠١٩:١٠:٠٦٢٣:٥١:٤٩
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:٢٨٠٦:١٥:٢٨١٢:٣٣:٢٤١٨:٥٠:٤٧١٩:٠٨:٤١٢٣:٥١:٣٣
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٩٠٦:١٦:٠٩١٢:٣٣:٠٣١٨:٤٩:٢٣١٩:٠٧:١٦٢٣:٥١:١٦
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:١٠٠٦:١٦:٥١١٢:٣٢:٤١١٨:٤٧:٥٩١٩:٠٥:٥١٢٣:٥١:٠٠
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠١٠٦:١٧:٣٣١٢:٣٢:٢٠١٨:٤٦:٣٤١٩:٠٤:٢٥٢٣:٥٠:٤٣
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥١٠٦:١٨:١٥١٢:٣١:٥٩١٨:٤٥:١٠١٩:٠٣:٠٠٢٣:٥٠:٢٥
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤١٠٦:١٨:٥٦١٢:٣١:٣٧١٨:٤٣:٤٥١٩:٠١:٣٤٢٣:٥٠:٠٨
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣٠٠٦:١٩:٣٨١٢:٣١:١٦١٨:٤٢:٢١١٩:٠٠:٠٩٢٣:٤٩:٥٠
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٩٠٦:٢٠:٢٠١٢:٣٠:٥٤١٨:٤٠:٥٦١٨:٥٨:٤٣٢٣:٤٩:٣٢
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٨٠٦:٢١:٠٢١٢:٣٠:٣٣١٨:٣٩:٣١١٨:٥٧:١٨٢٣:٤٩:١٤
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٧٠٦:٢١:٤٤١٢:٣٠:١١١٨:٣٨:٠٦١٨:٥٥:٥٢٢٣:٤٨:٥٦
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٥٠٦:٢٢:٢٦١٢:٢٩:٥٠١٨:٣٦:٤١١٨:٥٤:٢٧٢٣:٤٨:٣٧
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٣٠٦:٢٣:٠٩١٢:٢٩:٢٨١٨:٣٥:١٦١٨:٥٣:٠١٢٣:١٨:١٩
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٠١:٢١٠٥:٢٣:٥١١١:٢٩:٠٧١٧:٣٣:٥١١٧:٥١:٣٦٢٢:٤٨:٠٠

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای مزارتنگل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای مزارتنگل روستای مزارتنگل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای مزارتنگل روستای مزارتنگل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای مزارتنگل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مزارتنگل برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای مزارتنگل

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای مزارتنگل موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای مزارتنگل برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای مزارتنگل

روستای مزارتنگل بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای مزارتنگل

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای مزارتنگل است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای مزارتنگل
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای مزارتنگل + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای مزارتنگل + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای مزارتنگل + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای مزارتنگل

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای مزارتنگل رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق مزارتنگل
زمان پخش اذان آنلاین به افق مزارتنگل
جدول اوقات شرعی امروز فردا مزارتنگل دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق مزارتنگل
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ مزارتنگل دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق مزارتنگل ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق مزارتنگل ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا مزارتنگل دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای مزارتنگل یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو