جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای مزارتنگل

زیبد | گناباد | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز مزارتنگل


اذان صبح: ٠٤:٥١:١٤
طلوع آفتاب: ٠٦:١٣:٢٥
اذان ظهر: ١١:٤٩:٤٢
غروب آفتاب: ١٧:٢٦:٢٨
اذان مغرب: ١٧:٤٤:٣١
نیمه شب: ٢٣:٠٨:١٨

یکشنبه ٠٤ اسفند ١٣٩٨
٢٨ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٣ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای مزارتنگل (شهرستان گناباد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ اسفند ٩٨ روستای مزارتنگل)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای مزارتنگل)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای مزارتنگل)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام حسن مجتبی (ع)
هر گاه یكى از شما برادر خود را ملاقات كند، باید كه محلّ نور پیشانى (یعنى محلّ سجده) او را ببوسد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای مزارتنگل

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای مزارتنگل در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای مزارتنگل ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای مزارتنگل (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای مزارتنگل ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان مزارتنگل ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٢٥:١٣٠٥:٥٤:٠٥١٢:٣٤:٢٢١٩:١٥:١٢١٩:٣٣:٥٢٢٣:٤٩:٢٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٣:٤٧٠٥:٥٢:٥٧١٢:٣٤:١٢١٩:١٥:٥٩١٩:٣٤:٤٢٢٣:٤٩:١١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٢:٢٣٠٥:٥١:٥٠١٢:٣٤:٠٢١٩:١٦:٤٦١٩:٣٥:٣٢٢٣:٤٨:٥٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٠:٥٩٠٥:٥٠:٤٤١٢:٣٣:٥٣١٩:١٧:٣٤١٩:٣٦:٢٢٢٣:٤٨:٣٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٩:٣٥٠٥:٤٩:٣٩١٢:٣٣:٤٤١٩:١٨:٢١١٩:٣٧:١٢٢٣:٤٨:١٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٨:١٣٠٥:٤٨:٣٤١٢:٣٣:٣٦١٩:١٩:٠٩١٩:٣٨:٠٢٢٣:٤٨:٠٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٦:٥١٠٥:٤٧:٣١١٢:٣٣:٢٨١٩:١٩:٥٦١٩:٣٨:٥٢٢٣:٤٧:٤٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٥:٣٠٠٥:٤٦:٢٩١٢:٣٣:٢١١٩:٢٠:٤٣١٩:٣٩:٤٢٢٣:٤٧:٢٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٤:١٠٠٥:٤٥:٢٨١٢:٣٣:١٤١٩:٢١:٣١١٩:٤٠:٣٣٢٣:٤٧:١١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٢:٥١٠٥:٤٤:٢٩١٢:٣٣:٠٨١٩:٢٢:١٨١٩:٤١:٢٣٢٣:٤٦:٥٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١١:٣٣٠٥:٤٣:٣٠١٢:٣٣:٠٢١٩:٢٣:٠٥١٩:٤٢:١٣٢٣:٤٦:٤١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٠:١٦٠٥:٤٢:٣٢١٢:٣٢:٥٧١٩:٢٣:٥٢١٩:٤٣:٠٣٢٣:٤٦:٢٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٩:٠٠٠٥:٤١:٣٦١٢:٣٢:٥٣١٩:٢٤:٣٩١٩:٤٣:٥٣٢٣:٤٦:١٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٧:٤٥٠٥:٤٠:٤١١٢:٣٢:٤٩١٩:٢٥:٢٦١٩:٤٤:٤٢٢٣:٤٥:٥٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٦:٣٢٠٥:٣٩:٤٧١٢:٣٢:٤٥١٩:٢٦:١٣١٩:٤٥:٣٢٢٣:٤٥:٤٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٥:١٩٠٥:٣٨:٥٤١٢:٣٢:٤٣١٩:٢٧:٠٠١٩:٤٦:٢٢٢٣:٤٥:٣٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٤:٠٨٠٥:٣٨:٠٢١٢:٣٢:٤٠١٩:٢٧:٤٦١٩:٤٧:١١٢٣:٤٥:٢٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٢:٥٨٠٥:٣٧:١٢١٢:٣٢:٣٩١٩:٢٨:٣٣١٩:٤٨:٠٠٢٣:٤٥:١١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠١:٤٩٠٥:٣٦:٢٣١٢:٣٢:٣٨١٩:٢٩:١٩١٩:٤٨:٤٩٢٣:٤٥:٠٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٠:٤٢٠٥:٣٥:٣٦١٢:٣٢:٣٧١٩:٣٠:٠٥١٩:٤٩:٣٨٢٣:٤٤:٥٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٩:٣٦٠٥:٣٤:٥٠١٢:٣٢:٣٧١٩:٣٠:٥٠١٩:٥٠:٢٧٢٣:٤٤:٤١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٨:٣١٠٥:٣٤:٠٥١٢:٣٢:٣٨١٩:٣١:٣٦١٩:٥١:١٥٢٣:٤٤:٣٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٧:٢٨٠٥:٣٣:٢٢١٢:٣٢:٣٩١٩:٣٢:٢١١٩:٥٢:٠٣٢٣:٤٤:٢٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٦:٢٧٠٥:٣٢:٤٠١٢:٣٢:٤١١٩:٣٣:٠٦١٩:٥٢:٥١٢٣:٤٤:١٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٥:٢٧٠٥:٣٢:٠٠١٢:٣٢:٤٣١٩:٣٣:٥١١٩:٥٣:٣٩٢٣:٤٤:١٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٤:٢٩٠٥:٣١:٢١١٢:٣٢:٤٦١٩:٣٤:٣٥١٩:٥٤:٢٦٢٣:٤٤:٠٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٣:٣٢٠٥:٣٠:٤٤١٢:٣٢:٥٠١٩:٣٥:١٩١٩:٥٥:١٢٢٣:٤٣:٥٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٢:٣٧٠٥:٣٠:٠٨١٢:٣٢:٥٤١٩:٣٦:٠٢١٩:٥٥:٥٨٢٣:٤٣:٥٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥١:٤٤٠٥:٢٩:٣٤١٢:٣٢:٥٨١٩:٣٦:٤٥١٩:٥٦:٤٤٢٣:٤٣:٤٩
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٠:٥٣٠٥:٢٩:٠١١٢:٣٣:٠٣١٩:٣٧:٢٧١٩:٥٧:٢٩٢٣:٤٣:٤٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مزارتنگل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مزارتنگل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مزارتنگل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مزارتنگل

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای مزارتنگل

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای مزارتنگل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مزارتنگل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای مزارتنگل

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:١٢:٢١٠٦:٣٧:٣٦١١:٤٨:٥٢١٧:٠٠:٢٩١٧:١٩:٢٩٢٣:٠٦:١٢
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:١١:٥٤٠٦:٣٧:٠١١١:٤٩:٠٥١٧:٠١:٢٩١٧:٢٠:٢٦٢٣:٠٦:٢٨
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:١١:٢٦٠٦:٣٦:٢٤١١:٤٩:١٦١٧:٠٢:٢٩١٧:٢١:٢٤٢٣:٠٦:٤٢
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:١٠:٥٦٠٦:٣٥:٤٦١١:٤٩:٢٦١٧:٠٣:٢٩١٧:٢٢:٢١٢٣:٠٦:٥٦
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:١٠:٢٤٠٦:٣٥:٠٥١١:٤٩:٣٦١٧:٠٤:٢٩١٧:٢٣:١٩٢٣:٠٧:١٠
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٠٩:٥٠٠٦:٣٤:٢٤١١:٤٩:٤٥١٧:٠٥:٢٩١٧:٢٤:١٦٢٣:٠٧:٢٢
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٠٩:١٥٠٦:٣٣:٤١١١:٤٩:٥٣١٧:٠٦:٢٨١٧:٢٥:١٤٢٣:٠٧:٣٣
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٠٨:٣٩٠٦:٣٢:٥٦١١:٥٠:٠٠١٧:٠٧:٢٨١٧:٢٦:١١٢٣:٠٧:٤٤
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٠٨:٠٠٠٦:٣٢:١٠١١:٥٠:٠٧١٧:٠٨:٢٧١٧:٢٧:٠٨٢٣:٠٧:٥٤
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٠٧:٢٠٠٦:٣١:٢٢١١:٥٠:١٢١٧:٠٩:٢٧١٧:٢٨:٠٥٢٣:٠٨:٠٣
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٠٦:٣٩٠٦:٣٠:٣٣١١:٥٠:١٧١٧:١٠:٢٦١٧:٢٩:٠٢٢٣:٠٨:١١
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٠٥:٥٦٠٦:٢٩:٤٢١١:٥٠:٢١١٧:١١:٢٤١٧:٢٩:٥٨٢٣:٠٨:١٨
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٠٥:١١٠٦:٢٨:٥٠١١:٥٠:٢٤١٧:١٢:٢٣١٧:٣٠:٥٤٢٣:٠٨:٢٤
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٠٤:٢٥٠٦:٢٧:٥٧١١:٥٠:٢٦١٧:١٣:٢١١٧:٣١:٥٠٢٣:٠٨:٢٩
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٠٣:٣٧٠٦:٢٧:٠٢١١:٥٠:٢٨١٧:١٤:١٩١٧:٣٢:٤٦٢٣:٠٨:٣٤
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٠٢:٤٨٠٦:٢٦:٠٦١١:٥٠:٢٩١٧:١٥:١٧١٧:٣٣:٤٢٢٣:٠٨:٣٧
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٠١:٥٨٠٦:٢٥:٠٩١١:٥٠:٢٩١٧:١٦:١٥١٧:٣٤:٣٧٢٣:٠٨:٤٠
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٠١:٠٦٠٦:٢٤:١٠١١:٥٠:٢٨١٧:١٧:١٢١٧:٣٥:٣٣٢٣:٠٨:٤٢
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٠٠:١٣٠٦:٢٣:١١١١:٥٠:٢٦١٧:١٨:٠٩١٧:٣٦:٢٨٢٣:٠٨:٤٣
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٤:٥٩:١٨٠٦:٢٢:١٠١١:٥٠:٢٤١٧:١٩:٠٥١٧:٣٧:٢٢٢٣:٠٨:٤٤
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٤:٥٨:٢٢٠٦:٢١:٠٨١١:٥٠:٢١١٧:٢٠:٠٢١٧:٣٨:١٧٢٣:٠٨:٤٣
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٤:٥٧:٢٥٠٦:٢٠:٠٥١١:٥٠:١٨١٧:٢٠:٥٨١٧:٣٩:١١٢٣:٠٨:٤٢
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٤:٥٦:٢٦٠٦:١٩:٠١١١:٥٠:١٣١٧:٢١:٥٤١٧:٤٠:٠٥٢٣:٠٨:٤٠
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٤:٥٥:٢٦٠٦:١٧:٥٦١١:٥٠:٠٨١٧:٢٢:٤٩١٧:٤٠:٥٩٢٣:٠٨:٣٧
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٤:٥٤:٢٥٠٦:١٦:٤٩١١:٥٠:٠٣١٧:٢٣:٤٤١٧:٤١:٥٢٢٣:٠٨:٣٣
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٤:٥٣:٢٣٠٦:١٥:٤٢١١:٤٩:٥٦١٧:٢٤:٣٩١٧:٤٢:٤٥٢٣:٠٨:٢٩
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٤:٥٢:١٩٠٦:١٤:٣٤١١:٤٩:٥٠١٧:٢٥:٣٤١٧:٤٣:٣٨٢٣:٠٨:٢٤
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٤:٥١:١٤٠٦:١٣:٢٥١١:٤٩:٤٢١٧:٢٦:٢٨١٧:٤٤:٣١٢٣:٠٨:١٨
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٤:٥٠:٠٨٠٦:١٢:١٥١١:٤٩:٣٤١٧:٢٧:٢١١٧:٤٥:٢٣٢٣:٠٨:١١

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای مزارتنگل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای مزارتنگل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای مزارتنگل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای مزارتنگل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مزارتنگل برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای مزارتنگل

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای مزارتنگل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مزارتنگل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای مزارتنگل

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢٥٠٦:١٦:٤٩١١:٥٠:٠٣١٧:٢٣:٤٤١٧:٤١:٥٢٢٣:٠٨:٣٣
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢٣٠٦:١٥:٤٢١١:٤٩:٥٦١٧:٢٤:٣٩١٧:٤٢:٤٥٢٣:٠٨:٢٩
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٩٠٦:١٤:٣٤١١:٤٩:٥٠١٧:٢٥:٣٤١٧:٤٣:٣٨٢٣:٠٨:٢٤
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥١:١٤٠٦:١٣:٢٥١١:٤٩:٤٢١٧:٢٦:٢٨١٧:٤٤:٣١٢٣:٠٨:١٨
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٨٠٦:١٢:١٥١١:٤٩:٣٤١٧:٢٧:٢١١٧:٤٥:٢٣٢٣:٠٨:١١
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠١٠٦:١١:٠٥١١:٤٩:٢٥١٧:٢٨:١٥١٧:٤٦:١٥٢٣:٠٨:٠٤
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٧:٥٣٠٦:٠٩:٥٣١١:٤٩:١٦١٧:٢٩:٠٨١٧:٤٧:٠٧٢٣:٠٧:٥٦
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤٣٠٦:٠٨:٤١١١:٤٩:٠٦١٧:٣٠:٠١١٧:٤٧:٥٨٢٣:٠٧:٤٧
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٥:٣٣٠٦:٠٧:٢٧١١:٤٨:٥٥١٧:٣٠:٥٣١٧:٤٨:٤٩٢٣:٠٧:٣٧
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٤:٢٢٠٦:٠٦:١٣١١:٤٨:٤٤١٧:٣١:٤٥١٧:٤٩:٤٠٢٣:٠٧:٢٧
١١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٣:٠٩٠٦:٠٤:٥٩١١:٤٨:٣٣١٧:٣٢:٣٧١٧:٥٠:٣١٢٣:٠٧:١٦
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤١:٥٥٠٦:٠٣:٤٣١١:٤٨:٢١١٧:٣٣:٢٨١٧:٥١:٢١٢٣:٠٧:٠٤
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٠:٤١٠٦:٠٢:٢٨١١:٤٨:٠٨١٧:٣٤:١٩١٧:٥٢:١١٢٣:٠٦:٥٢
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٩:٢٥٠٦:٠١:١١١١:٤٧:٥٥١٧:٣٥:١٠١٧:٥٣:٠١٢٣:٠٦:٣٩
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٨:٠٩٠٥:٥٩:٥٤١١:٤٧:٤١١٧:٣٦:٠٠١٧:٥٣:٥٠٢٣:٠٦:٢٦
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٦:٥٢٠٥:٥٨:٣٦١١:٤٧:٢٧١٧:٣٦:٥٠١٧:٥٤:٣٩٢٣:٠٦:١٢
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٥:٣٣٠٥:٥٧:١٨١١:٤٧:١٣١٧:٣٧:٤٠١٧:٥٥:٢٨٢٣:٠٥:٥٧
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٤:١٤٠٥:٥٥:٥٩١١:٤٦:٥٨١٧:٣٨:٢٩١٧:٥٦:١٧٢٣:٠٥:٤٢
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٢:٥٥٠٥:٥٤:٣٩١١:٤٦:٤٣١٧:٣٩:١٨١٧:٥٧:٠٦٢٣:٠٥:٢٦
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣١:٣٤٠٥:٥٣:٢٠١١:٤٦:٢٨١٧:٤٠:٠٧١٧:٥٧:٥٤٢٣:٠٥:١٠
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٣٠:١٢٠٥:٥٢:٠٠١١:٤٦:١٢١٧:٤٠:٥٦١٧:٥٨:٤٢٢٣:٠٤:٥٣
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٨:٥٠٠٥:٥٠:٣٩١١:٤٥:٥٦١٧:٤١:٤٤١٧:٥٩:٣١٢٣:٠٤:٣٦
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٧:٢٨٠٥:٤٩:١٨١١:٤٥:٣٩١٧:٤٢:٣٢١٨:٠٠:١٨٢٣:٠٤:١٨
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٦:٠٤٠٥:٤٧:٥٧١١:٤٥:٢٣١٧:٤٣:٢٠١٨:٠١:٠٦٢٣:٠٤:٠٠
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٤:٤٠٠٥:٤٦:٣٦١١:٤٥:٠٦١٧:٤٤:٠٨١٨:٠١:٥٤٢٣:٠٣:٤٢
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٣:١٥٠٥:٤٥:١٤١١:٤٤:٤٩١٧:٤٤:٥٦١٨:٠٢:٤٢٢٣:٠٣:٢٣
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢١:٥٠٠٥:٤٣:٥٢١١:٤٤:٣٢١٧:٤٥:٤٣١٨:٠٣:٢٩٢٣:٠٣:٠٤
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٢٠:٢٤٠٥:٤٢:٣٠١١:٤٤:١٤١٧:٤٦:٣١١٨:٠٤:١٧٢٣:٠٢:٤٤
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:١٨:٥٨٠٥:٤١:٠٨١١:٤٣:٥٧١٧:٤٧:١٨١٨:٠٥:٠٤٢٣:٠٢:٢٤

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای مزارتنگل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای مزارتنگل روستای مزارتنگل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای مزارتنگل روستای مزارتنگل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای مزارتنگل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مزارتنگل برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای مزارتنگل

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای مزارتنگل موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای مزارتنگل برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای مزارتنگل

روستای مزارتنگل بر روی نقشه

روستای مزارتنگل بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای مزارتنگل

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای مزارتنگل است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای مزارتنگل
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای مزارتنگل + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای مزارتنگل + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای مزارتنگل + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای مزارتنگل

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای مزارتنگل رسیده اید.

جدول اوقات شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ مزارتنگل دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ مزارتنگل دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق مزارتنگل
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق مزارتنگل ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق مزارتنگل
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق مزارتنگل ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ مزارتنگل دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق مزارتنگل

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای مزارتنگل یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو