جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر مریوان

مریوان | کردستان | ایران

اوقات شرعی امروز مریوان


اذان صبح: ٠٥:٣٧:٥٦
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٥:٠٩
اذان ظهر: ١٢:١٠:٤٦
غروب آفتاب: ١٧:١٦:٠٤
اذان مغرب: ١٧:٣٥:٣٣
نیمه شب: ٢٣:٢٧:٢٥

چهارشنبه ٢٩ آبان ١٣٩٨
٢٢ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٠ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر مریوان (شهرستان مریوان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ آبان ٩٨ شهر مریوان)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر مریوان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر مریوان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

پرمودا باترا
برای پدران دارا و توانگر، به دست آوردن دارایی زیاد، آسان‌تر از پرورش پسران خوب است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر مریوان

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر مریوان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر مریوان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر مریوان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر مریوان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان مریوان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٧:٣٩٠٦:٣٨:٥٦١٣:٢٣:٠٢٢٠:٠٧:٤٢٢٠:٢٦:٤٧٠٠:٣٦:٥٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٦:١١٠٦:٣٧:٤٧١٣:٢٢:٥٣٢٠:٠٨:٣٢٢٠:٢٧:٤٠٠٠:٣٦:٣٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٤:٤٤٠٦:٣٦:٤٠١٣:٢٢:٤٤٢٠:٠٩:٢٢٢٠:٢٨:٣٣٠٠:٣٦:٢٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٣:١٧٠٦:٣٥:٣٣١٣:٢٢:٣٦٢٠:١٠:١٢٢٠:٢٩:٢٦٠٠:٣٦:٠٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠١:٥٢٠٦:٣٤:٢٧١٣:٢٢:٢٨٢٠:١١:٠٣٢٠:٣٠:١٩٠٠:٣٥:٤٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٠:٢٧٠٦:٣٣:٢٢١٣:٢٢:٢١٢٠:١١:٥٣٢٠:٣١:١٢٠٠:٣٥:٢٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٩:٠٣٠٦:٣٢:١٩١٣:٢٢:١٥٢٠:١٢:٤٢٢٠:٣٢:٠٥٠٠:٣٥:١١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٧:٤٠٠٦:٣١:١٦١٣:٢٢:٠٨٢٠:١٣:٣٢٢٠:٣٢:٥٨٠٠:٣٤:٥٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٦:١٨٠٦:٣٠:١٥١٣:٢٢:٠٣٢٠:١٤:٢٢٢٠:٣٣:٥٠٠٠:٣٤:٣٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٤:٥٦٠٦:٢٩:١٥١٣:٢١:٥٨٢٠:١٥:١٢٢٠:٣٤:٤٣٠٠:٣٤:٢٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٣:٣٦٠٦:٢٨:١٦١٣:٢١:٥٣٢٠:١٦:٠١٢٠:٣٥:٣٦٠٠:٣٤:٠٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٢:١٨٠٦:٢٧:١٨١٣:٢١:٤٩٢٠:١٦:٥١٢٠:٣٦:٢٨٠٠:٣٣:٥٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥١:٠٠٠٦:٢٦:٢٢١٣:٢١:٤٦٢٠:١٧:٤٠٢٠:٣٧:٢١٠٠:٣٣:٤٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٩:٤٣٠٦:٢٥:٢٧١٣:٢١:٤٣٢٠:١٨:٢٩٢٠:٣٨:١٣٠٠:٣٣:٢٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٨:٢٨٠٦:٢٤:٣٣١٣:٢١:٤١٢٠:١٩:١٨٢٠:٣٩:٠٥٠٠:٣٣:١٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٧:١٤٠٦:٢٣:٤١١٣:٢١:٣٩٢٠:٢٠:٠٧٢٠:٣٩:٥٧٠٠:٣٣:٠٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٦:٠١٠٦:٢٢:٥٠١٣:٢١:٣٨٢٠:٢٠:٥٥٢٠:٤٠:٤٨٠٠:٣٢:٥٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٤:٥٠٠٦:٢٢:٠٠١٣:٢١:٣٨٢٠:٢١:٤٣٢٠:٤١:٤٠٠٠:٣٢:٤٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٣:٤٠٠٦:٢١:١٢١٣:٢١:٣٨٢٠:٢٢:٣٢٢٠:٤٢:٣١٠٠:٣٢:٣٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٢:٣٢٠٦:٢٠:٢٥١٣:٢١:٣٨٢٠:٢٣:١٩٢٠:٤٣:٢١٠٠:٣٢:٢٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤١:٢٥٠٦:١٩:٣٩١٣:٢١:٤٠٢٠:٢٤:٠٧٢٠:٤٤:١٢٠٠:٣٢:١٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٠:٢٠٠٦:١٨:٥٦١٣:٢١:٤١٢٠:٢٤:٥٤٢٠:٤٥:٠٢٠٠:٣٢:٠٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٩:١٦٠٦:١٨:١٣١٣:٢١:٤٤٢٠:٢٥:٤٠٢٠:٤٥:٥١٠٠:٣١:٥٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٨:١٤٠٦:١٧:٣٢١٣:٢١:٤٧٢٠:٢٦:٢٧٢٠:٤٦:٤١٠٠:٣١:٥٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٧:١٤٠٦:١٦:٥٣١٣:٢١:٥٠٢٠:٢٧:١٢٢٠:٤٧:٢٩٠٠:٣١:٤٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٦:١٥٠٦:١٦:١٥١٣:٢١:٥٤٢٠:٢٧:٥٨٢٠:٤٨:١٨٠٠:٣١:٣٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٥:١٩٠٦:١٥:٣٩١٣:٢١:٥٩٢٠:٢٨:٤٣٢٠:٤٩:٠٥٠٠:٣١:٣٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٤:٢٤٠٦:١٥:٠٥١٣:٢٢:٠٤٢٠:٢٩:٢٧٢٠:٤٩:٥٢٠٠:٣١:٢٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٣:٣١٠٦:١٤:٣٢١٣:٢٢:١٠٢٠:٣٠:١٠٢٠:٥٠:٣٨٠٠:٣١:٢٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر مریوان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر مریوان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر مریوان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مریوان

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر مریوان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر مریوان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مریوان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر مریوان

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر مریوان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر مریوان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر مریوان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر مریوان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مریوان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر مریوان

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر مریوان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مریوان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر مریوان

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٢٣٠٦:٣٨:١٠١٢:٠٩:٣٨١٧:٤٠:٣٨١٧:٥٩:٠٣٢٣:٢٧:٥٥
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:١٢٠٦:٣٩:٠٤١٢:٠٩:٣٠١٧:٣٩:٢٨١٧:٥٧:٥٥٢٣:٢٧:٤٥
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:٠١٠٦:٣٩:٥٩١٢:٠٩:٢٣١٧:٣٨:١٨١٧:٥٦:٤٧٢٣:٢٧:٣٥
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:٥١٠٦:٤٠:٥٤١٢:٠٩:١٦١٧:٣٧:١٠١٧:٥٥:٤١٢٣:٢٧:٢٥
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:٤١٠٦:٤١:٤٩١٢:٠٩:١٠١٧:٣٦:٠٣١٧:٥٤:٣٦٢٣:٢٧:١٧
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:٣١٠٦:٤٢:٤٥١٢:٠٩:٠٥١٧:٣٤:٥٧١٧:٥٣:٣٢٢٣:٢٧:٠٩
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:٢١٠٦:٤٣:٤١١٢:٠٩:٠٠١٧:٣٣:٥٢١٧:٥٢:٢٩٢٣:٢٧:٠١
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:١١٠٦:٤٤:٣٨١٢:٠٨:٥٧١٧:٣٢:٤٨١٧:٥١:٢٨٢٣:٢٦:٥٥
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٢١:٠١٠٦:٤٥:٣٥١٢:٠٨:٥٤١٧:٣١:٤٦١٧:٥٠:٢٧٢٣:٢٦:٤٨
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢١:٥١٠٦:٤٦:٣٢١٢:٠٨:٥١١٧:٣٠:٤٥١٧:٤٩:٢٨٢٣:٢٦:٤٣
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤١٠٦:٤٧:٢٩١٢:٠٨:٥٠١٧:٢٩:٤٥١٧:٤٨:٣١٢٣:٢٦:٣٨
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٣:٣٢٠٦:٤٨:٢٧١٢:٠٨:٤٩١٧:٢٨:٤٦١٧:٤٧:٣٤٢٣:٢٦:٣٤
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢٢٠٦:٤٩:٢٥١٢:٠٨:٥٠١٧:٢٧:٤٩١٧:٤٦:٤٠٢٣:٢٦:٣١
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٥:١٣٠٦:٥٠:٢٣١٢:٠٨:٥١١٧:٢٦:٥٣١٧:٤٥:٤٦٢٣:٢٦:٢٨
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٦:٠٤٠٦:٥١:٢١١٢:٠٨:٥٢١٧:٢٥:٥٩١٧:٤٤:٥٤٢٣:٢٦:٢٧
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥٤٠٦:٥٢:٢٠١٢:٠٨:٥٥١٧:٢٥:٠٦١٧:٤٤:٠٤٢٣:٢٦:٢٦
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٧:٤٥٠٦:٥٣:١٨١٢:٠٨:٥٩١٧:٢٤:١٥١٧:٤٣:١٥٢٣:٢٦:٢٥
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٨:٣٦٠٦:٥٤:١٧١٢:٠٩:٠٣١٧:٢٣:٢٥١٧:٤٢:٢٧٢٣:٢٦:٢٦
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٩:٢٧٠٦:٥٥:١٦١٢:٠٩:٠٨١٧:٢٢:٣٦١٧:٤١:٤١٢٣:٢٦:٢٧
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٠:١٨٠٦:٥٦:١٥١٢:٠٩:١٤١٧:٢١:٤٩١٧:٤٠:٥٧٢٣:٢٦:٢٩
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:٣١:٠٩٠٦:٥٧:١٥١٢:٠٩:٢١١٧:٢١:٠٤١٧:٤٠:١٤٢٣:٢٦:٣٢
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٢:٠٠٠٦:٥٨:١٤١٢:٠٩:٢٨١٧:٢٠:٢١١٧:٣٩:٣٣٢٣:٢٦:٣٦
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٢:٥١٠٦:٥٩:١٣١٢:٠٩:٣٧١٧:١٩:٣٩١٧:٣٨:٥٣٢٣:٢٦:٤٠
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٣:٤٢٠٧:٠٠:١٣١٢:٠٩:٤٦١٧:١٨:٥٨١٧:٣٨:١٦٢٣:٢٦:٤٦
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٤:٣٣٠٧:٠١:١٢١٢:٠٩:٥٦١٧:١٨:٢٠١٧:٣٧:٤٠٢٣:٢٦:٥٢
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٥:٢٤٠٧:٠٢:١١١٢:١٠:٠٧١٧:١٧:٤٣١٧:٣٧:٠٥٢٣:٢٦:٥٩
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٦:١٥٠٧:٠٣:١١١٢:١٠:١٩١٧:١٧:٠٨١٧:٣٦:٣٣٢٣:٢٧:٠٧
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٧:٠٥٠٧:٠٤:١٠١٢:١٠:٣٢١٧:١٦:٣٥١٧:٣٦:٠٢٢٣:٢٧:١٦
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٧:٥٦٠٧:٠٥:٠٩١٢:١٠:٤٦١٧:١٦:٠٤١٧:٣٥:٣٣٢٣:٢٧:٢٥
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٨:٤٧٠٧:٠٦:٠٨١٢:١١:٠٠١٧:١٥:٣٤١٧:٣٥:٠٦٢٣:٢٧:٣٦

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر مریوان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر مریوان شهر مریوان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر مریوان شهر مریوان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر مریوان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مریوان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر مریوان

مَریوان مرکز شهرستان مریوان یکی از شهرستان‌های مهم استان کردستان ایران به‌شمار می‌رود که در ۱۲۵ کیلومتری غرب شهرستان سنندج، مرکز استان کردستان قرار دارد. شهر امروزی مریوان در حدود یک سده پیشینهٔ تاریخی دارد

شهر مریوان در ویکیپدیا

شهر مریوان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر مریوان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر مریوان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر مریوان بر روی نقشه

شهر مریوان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر مریوان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر مریوان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر مریوان
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر مریوان + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر مریوان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر مریوان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر مریوان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر مریوان رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ مریوان دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق مریوان
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق مریوان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق مریوان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق مریوان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا مریوان دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق مریوان
افق شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ مریوان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر مریوان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٥ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو