جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر مریوان

مریوان | کردستان | ایران

اوقات شرعی امروز مریوان

اذان صبح: ٠٤:٣٣:٤٥
طلوع آفتاب: ٠٦:١٧:٤٣
اذان ظهر: ١٣:٣٠:٣٤
غروب آفتاب: ٢٠:٤٣:١٠
اذان مغرب: ٢١:٠٣:٥٨
نیمه شب شرعی: ٠٠:٣٨:٥٣

پنج شنبه ١٩ تیر ١٣٩٩
١٧ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٩ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر مریوان (شهرستان مریوان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٩ تیر ٩٩ شهر مریوان)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر مریوان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر مریوان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
‌سه چیز است كه در هر كسی باشد، خداوند بزرگ او را در پناه خودش جای می‌دهد و به بهشت‌اش داخل می‌كند: مدارا كردن با افراد ضعیف و مهربانی كردن با پدر و مادر و نیكی با افراد زیر دست.

اوقات شرعی ماه جاری شهر مریوان

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر مریوان در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر مریوان ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر مریوان (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر مریوان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان مریوان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٦:٢١٠٦:٥٤:٠٨١٣:٢٥:٣٢١٩:٥٧:٣٢٢٠:١٦:٠٦٠٠:٤١:١٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٤:٤٧٠٦:٥٢:٤٩١٣:٢٥:١٨١٩:٥٨:٢١٢٠:١٦:٥٨٠٠:٤٠:٤٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٣:١٤٠٦:٥١:٣١١٣:٢٥:٠٤١٩:٥٩:١١٢٠:١٧:٥٠٠٠:٤٠:٢٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢١:٤٠٠٦:٥٠:١٤١٣:٢٤:٥٠٢٠:٠٠:٠١٢٠:١٨:٤٢٠٠:٤٠:٠٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢٠:٠٧٠٦:٤٨:٥٧١٣:٢٤:٣٦٢٠:٠٠:٥٠٢٠:١٩:٣٤٠٠:٣٩:٤٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٨:٣٥٠٦:٤٧:٤١١٣:٢٤:٢٣٢٠:٠١:٤٠٢٠:٢٠:٢٦٠٠:٣٩:٢١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٧:٠٣٠٦:٤٦:٢٦١٣:٢٤:١١٢٠:٠٢:٣٠٢٠:٢١:١٨٠٠:٣٩:٠٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٥:٣١٠٦:٤٥:١٢١٣:٢٣:٥٨٢٠:٠٣:٢٠٢٠:٢٢:١١٠٠:٣٨:٤٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٤:٠٠٠٦:٤٣:٥٨١٣:٢٣:٤٧٢٠:٠٤:١٠٢٠:٢٣:٠٣٠٠:٣٨:١٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٢:٢٩٠٦:٤٢:٤٥١٣:٢٣:٣٥٢٠:٠٤:٥٩٢٠:٢٣:٥٦٠٠:٣٧:٥٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٠:٥٩٠٦:٤١:٣٣١٣:٢٣:٢٤٢٠:٠٥:٤٩٢٠:٢٤:٤٨٠٠:٣٧:٣٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٩:٢٩٠٦:٤٠:٢٢١٣:٢٣:١٤٢٠:٠٦:٣٩٢٠:٢٥:٤١٠٠:٣٧:٢٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٨:٠٠٠٦:٣٩:١٢١٣:٢٣:٠٤٢٠:٠٧:٢٩٢٠:٢٦:٣٣٠٠:٣٧:٠٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٦:٣٢٠٦:٣٨:٠٣١٣:٢٢:٥٤٢٠:٠٨:١٩٢٠:٢٧:٢٦٠٠:٣٦:٤٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٥:٠٤٠٦:٣٦:٥٥١٣:٢٢:٤٥٢٠:٠٩:٠٩٢٠:٢٨:١٩٠٠:٣٦:٢٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٣:٣٧٠٦:٣٥:٤٨١٣:٢٢:٣٧٢٠:٠٩:٥٩٢٠:٢٩:١٢٠٠:٣٦:٠٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٢:١١٠٦:٣٤:٤٢١٣:٢٢:٢٩٢٠:١٠:٤٩٢٠:٣٠:٠٥٠٠:٣٥:٤٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٠:٤٦٠٦:٣٣:٣٧١٣:٢٢:٢٢٢٠:١١:٣٩٢٠:٣٠:٥٨٠٠:٣٥:٣٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٩:٢٢٠٦:٣٢:٣٣١٣:٢٢:١٥٢٠:١٢:٢٩٢٠:٣١:٥٠٠٠:٣٥:١٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٧:٥٩٠٦:٣١:٣٠١٣:٢٢:٠٩٢٠:١٣:١٩٢٠:٣٢:٤٣٠٠:٣٤:٥٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٦:٣٦٠٦:٣٠:٢٩١٣:٢٢:٠٣٢٠:١٤:٠٩٢٠:٣٣:٣٦٠٠:٣٤:٤٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٥:١٥٠٦:٢٩:٢٨١٣:٢١:٥٨٢٠:١٤:٥٨٢٠:٣٤:٢٩٠٠:٣٤:٢٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٣:٥٥٠٦:٢٨:٢٩١٣:٢١:٥٣٢٠:١٥:٤٨٢٠:٣٥:٢٢٠٠:٣٤:١٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٢:٣٦٠٦:٢٧:٣١١٣:٢١:٤٩٢٠:١٦:٣٨٢٠:٣٦:١٥٠٠:٣٣:٥٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥١:١٨٠٦:٢٦:٣٥١٣:٢١:٤٦٢٠:١٧:٢٧٢٠:٣٧:٠٧٠٠:٣٣:٤٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٠:٠١٠٦:٢٥:٣٩١٣:٢١:٤٣٢٠:١٨:١٧٢٠:٣٨:٠٠٠٠:٣٣:٣١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:٤٥٠٦:٢٤:٤٥١٣:٢١:٤١٢٠:١٩:٠٦٢٠:٣٨:٥٢٠٠:٣٣:١٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٧:٣١٠٦:٢٣:٥٣١٣:٢١:٣٩٢٠:١٩:٥٥٢٠:٣٩:٤٤٠٠:٣٣:٠٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:١٨٠٦:٢٣:٠١١٣:٢١:٣٨٢٠:٢٠:٤٣٢٠:٤٠:٣٦٠٠:٣٢:٥٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر مریوان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر مریوان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر مریوان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مریوان

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر مریوان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر مریوان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مریوان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر مریوان

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر مریوان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر مریوان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر مریوان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر مریوان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مریوان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر مریوان

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر مریوان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مریوان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر مریوان

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر مریوان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر مریوان شهر مریوان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر مریوان شهر مریوان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر مریوان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مریوان برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر مریوان

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر مریوان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مریوان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر مریوان

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٥٦٠٦:١٠:١٥١٣:٢٧:٠٩٢٠:٤٤:٠٣٢١:٠٥:١٢٠٠:٣٤:٠٧
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:١١٠٦:١٠:٢٩١٣:٢٧:٢٣٢٠:٤٤:١٥٢١:٠٥:٢٣٠٠:٣٤:٢١
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٢٧٠٦:١٠:٤٥١٣:٢٧:٣٦٢٠:٤٤:٢٤٢١:٠٥:٣٢٠٠:٣٤:٣٥
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٧٠٦:١١:٠٢١٣:٢٧:٤٩٢٠:٤٤:٣٢٢١:٠٥:٤٠٠٠:٣٤:٥٠
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٨٠٦:١١:٢٠١٣:٢٨:٠١٢٠:٤٤:٣٩٢١:٠٥:٤٦٠٠:٣٥:٠٥
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٢٠٦:١١:٤٠١٣:٢٨:١٤٢٠:٤٤:٤٣٢١:٠٥:٥٠٠٠:٣٥:٢١
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٨٠٦:١٢:٠١١٣:٢٨:٢٦٢٠:٤٤:٤٦٢١:٠٥:٥٢٠٠:٣٥:٣٦
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٦٠٦:١٢:٢٣١٣:٢٨:٣٩٢٠:٤٤:٤٨٢١:٠٥:٥٣٠٠:٣٥:٥٢
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٧٠٦:١٢:٤٦١٣:٢٨:٥١٢٠:٤٤:٤٧٢١:٠٥:٥١٠٠:٣٦:٠٨
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٩٠٦:١٣:١١١٣:٢٩:٠٣٢٠:٤٤:٤٥٢١:٠٥:٤٨٠٠:٣٦:٢٤
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٣٠٦:١٣:٣٧١٣:٢٩:١٤٢٠:٤٤:٤٢٢١:٠٥:٤٣٠٠:٣٦:٤١
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٠٠٦:١٤:٠٤١٣:٢٩:٢٥٢٠:٤٤:٣٦٢١:٠٥:٣٦٠٠:٣٦:٥٧
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٨٠٦:١٤:٣٢١٣:٢٩:٣٦٢٠:٤٤:٢٩٢١:٠٥:٢٨٠٠:٣٧:١٤
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٨٠٦:١٥:٠٢١٣:٢٩:٤٧٢٠:٤٤:٢٠٢١:٠٥:١٧٠٠:٣٧:٣٠
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٠٠٦:١٥:٣٢١٣:٢٩:٥٧٢٠:٤٤:١٠٢١:٠٥:٠٥٠٠:٣٧:٤٧
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٤٠٦:١٦:٠٣١٣:٣٠:٠٧٢٠:٤٣:٥٧٢١:٠٤:٥١٠٠:٣٨:٠٣
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٩٠٦:١٦:٣٥١٣:٣٠:١٧٢٠:٤٣:٤٣٢١:٠٤:٣٥٠٠:٣٨:٢٠
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥٦٠٦:١٧:٠٩١٣:٣٠:٢٦٢٠:٤٣:٢٨٢١:٠٤:١٧٠٠:٣٨:٣٦
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤٥٠٦:١٧:٤٣١٣:٣٠:٣٤٢٠:٤٣:١٠٢١:٠٣:٥٨٠٠:٣٨:٥٣
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٣٥٠٦:١٨:١٨١٣:٣٠:٤٣٢٠:٤٢:٥١٢١:٠٣:٣٧٠٠:٣٩:٠٩
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٢٧٠٦:١٨:٥٤١٣:٣٠:٥١٢٠:٤٢:٣٠٢١:٠٣:١٣٠٠:٣٩:٢٥
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٢٠٠٦:١٩:٣١١٣:٣٠:٥٨٢٠:٤٢:٠٨٢١:٠٢:٤٩٠٠:٣٩:٤١
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:١٤٠٦:٢٠:٠٩١٣:٣١:٠٥٢٠:٤١:٤٣٢١:٠٢:٢٢٠٠:٣٩:٥٧
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:١٠٠٦:٢٠:٤٧١٣:٣١:١٢٢٠:٤١:١٧٢١:٠١:٥٤٠٠:٤٠:١٢
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٠٧٠٦:٢١:٢٦١٣:٣١:١٨٢٠:٤٠:٥٠٢١:٠١:٢٤٠٠:٤٠:٢٧
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٠٥٠٦:٢٢:٠٦١٣:٣١:٢٤٢٠:٤٠:٢١٢١:٠٠:٥٢٠٠:٤٠:٤٢
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:٠٤٠٦:٢٢:٤٦١٣:٣١:٢٩٢٠:٣٩:٥٠٢١:٠٠:١٨٠٠:٤٠:٥٧
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٠٤٠٦:٢٣:٢٧١٣:٣١:٣٣٢٠:٣٩:١٧٢٠:٥٩:٤٣٠٠:٤١:١١
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٠٥٠٦:٢٤:٠٩١٣:٣١:٣٧٢٠:٣٨:٤٣٢٠:٥٩:٠٦٠٠:٤١:٢٥
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٠٧٠٦:٢٤:٥١١٣:٣١:٤١٢٠:٣٨:٠٧٢٠:٥٨:٢٨٠٠:٤١:٣٨
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٥:١٠٠٦:٢٥:٣٤١٣:٣١:٤٤٢٠:٣٧:٣٠٢٠:٥٧:٤٧٠٠:٤١:٥١

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر مریوان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر مریوان شهر مریوان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر مریوان شهر مریوان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر مریوان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مریوان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر مریوان

مَریوان مرکز شهرستان مریوان یکی از شهرستان‌های مهم استان کردستان ایران به‌شمار می‌رود که در ۱۲۵ کیلومتری غرب شهرستان سنندج، مرکز استان کردستان قرار دارد. شهر امروزی مریوان در حدود یک سده پیشینهٔ تاریخی دارد

شهر مریوان در ویکیپدیا

شهر مریوان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر مریوان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر مریوان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر مریوان بر روی نقشه

شهر مریوان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر مریوان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر مریوان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر مریوان
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر مریوان + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر مریوان + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر مریوان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر مریوان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر مریوان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر مریوان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر مریوان رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق مریوان
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ مریوان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق مریوان
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق مریوان
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ مریوان دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق مریوان
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق مریوان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ مریوان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر مریوان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٥ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو