جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای مریبی

مشراگه | رامشیر | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز مریبی


اذان صبح: ٠٥:٢٠:٠٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٢:٥١
اذان ظهر: ١١:٥٧:٣٨
غروب آفتاب: ١٧:١٢:٠٩
اذان مغرب: ١٧:٣٠:٣٢
نیمه شب: ٢٣:١٦:٣١

چهارشنبه ٢٩ آبان ١٣٩٨
٢٢ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٠ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای مریبی (شهرستان رامشیر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ آبان ٩٨ روستای مریبی)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای مریبی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای مریبی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

بنجامین فرانكلین
زود خوابیدن و زود برخاستن، مرد را سلامت، ثروتمند و عاقل می كند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای مریبی

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای مریبی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای مریبی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای مریبی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای مریبی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان مریبی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٧:٠٧٠٦:٣٢:٢٢١٣:٠٩:٥٥١٩:٤٧:٥٦٢٠:٠٥:٥٥٠٠:٢٦:٥٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٥:٥٣٠٦:٣١:٢٢١٣:٠٩:٤٦١٩:٤٨:٣٦٢٠:٠٦:٣٨٠٠:٢٦:٣٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٤:٣٩٠٦:٣٠:٢٤١٣:٠٩:٣٧١٩:٤٩:١٧٢٠:٠٧:٢١٠٠:٢٦:٢٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٣:٢٦٠٦:٢٩:٢٧١٣:٠٩:٢٩١٩:٤٩:٥٧٢٠:٠٨:٠٤٠٠:٢٦:٠٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٢:١٥٠٦:٢٨:٣٠١٣:٠٩:٢١١٩:٥٠:٣٨٢٠:٠٨:٤٧٠٠:٢٥:٥١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠١:٠٣٠٦:٢٧:٣٥١٣:٠٩:١٤١٩:٥١:١٩٢٠:٠٩:٣١٠٠:٢٥:٣٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٩:٥٣٠٦:٢٦:٤١١٣:٠٩:٠٧١٩:٥٢:٠٠٢٠:١٠:١٤٠٠:٢٥:٢٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٨:٤٤٠٦:٢٥:٤٧١٣:٠٩:٠١١٩:٥٢:٤٠٢٠:١٠:٥٧٠٠:٢٥:٠٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٧:٣٥٠٦:٢٤:٥٥١٣:٠٨:٥٥١٩:٥٣:٢١٢٠:١١:٤٠٠٠:٢٤:٥٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٦:٢٨٠٦:٢٤:٠٤١٣:٠٨:٥٠١٩:٥٤:٠٢٢٠:١٢:٢٤٠٠:٢٤:٤٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٥:٢٢٠٦:٢٣:١٤١٣:٠٨:٤٥١٩:٥٤:٤٣٢٠:١٣:٠٧٠٠:٢٤:٢٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٤:١٦٠٦:٢٢:٢٥١٣:٠٨:٤٢١٩:٥٥:٢٣٢٠:١٣:٥٠٠٠:٢٤:١٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٣:١٢٠٦:٢١:٣٧١٣:٠٨:٣٨١٩:٥٦:٠٤٢٠:١٤:٣٣٠٠:٢٤:٠٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٢:٠٩٠٦:٢٠:٥٠١٣:٠٨:٣٥١٩:٥٦:٤٥٢٠:١٥:١٦٠٠:٢٣:٥٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥١:٠٧٠٦:٢٠:٠٥١٣:٠٨:٣٣١٩:٥٧:٢٥٢٠:١٦:٠٠٠٠:٢٣:٤٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٠:٠٦٠٦:١٩:٢١١٣:٠٨:٣١١٩:٥٨:٠٦٢٠:١٦:٤٣٠٠:٢٣:٣٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٩:٠٧٠٦:١٨:٣٨١٣:٠٨:٣٠١٩:٥٨:٤٦٢٠:١٧:٢٥٠٠:٢٣:٢٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٨:٠٩٠٦:١٧:٥٦١٣:٠٨:٣٠١٩:٥٩:٢٧٢٠:١٨:٠٨٠٠:٢٣:١٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٧:١٢٠٦:١٧:١٦١٣:٠٨:٣٠٢٠:٠٠:٠٧٢٠:١٨:٥١٠٠:٢٣:١٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٦:١٧٠٦:١٦:٣٧١٣:٠٨:٣١٢٠:٠٠:٤٧٢٠:١٩:٣٣٠٠:٢٣:٠٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٥:٢٣٠٦:١٥:٥٩١٣:٠٨:٣٢٢٠:٠١:٢٦٢٠:٢٠:١٦٠٠:٢٢:٥٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٤:٣٠٠٦:١٥:٢٣١٣:٠٨:٣٤٢٠:٠٢:٠٦٢٠:٢٠:٥٨٠٠:٢٢:٥٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٣:٣٩٠٦:١٤:٤٨١٣:٠٨:٣٦٢٠:٠٢:٤٥٢٠:٢١:٤٠٠٠:٢٢:٤٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٢:٥٠٠٦:١٤:١٤١٣:٠٨:٣٩٢٠:٠٣:٢٥٢٠:٢٢:٢١٠٠:٢٢:٤٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٢:٠٢٠٦:١٣:٤٢١٣:٠٨:٤٣٢٠:٠٤:٠٣٢٠:٢٣:٠٢٠٠:٢٢:٣٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤١:١٦٠٦:١٣:١١١٣:٠٨:٤٧٢٠:٠٤:٤٢٢٠:٢٣:٤٣٠٠:٢٢:٣٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٠:٣١٠٦:١٢:٤٢١٣:٠٨:٥١٢٠:٠٥:٢٠٢٠:٢٤:٢٣٠٠:٢٢:٣٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٩:٤٨٠٦:١٢:١٤١٣:٠٨:٥٦٢٠:٠٥:٥٨٢٠:٢٥:٠٣٠٠:٢٢:٣٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٩:٠٦٠٦:١١:٤٧١٣:٠٩:٠٢٢٠:٠٦:٣٥٢٠:٢٥:٤٣٠٠:٢٢:٣١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مریبی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مریبی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مریبی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مریبی

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای مریبی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای مریبی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مریبی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای مریبی

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای مریبی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای مریبی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای مریبی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای مریبی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مریبی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای مریبی

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش روستای مریبی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مریبی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای مریبی

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٩٠٦:٢٠:٠٥١١:٥٦:٣١١٧:٣٢:٣٢١٧:٥٠:٠٠٢٣:١٦:٥٠
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٩٠٦:٢٠:٤٩١١:٥٦:٢٢١٧:٣١:٣٢١٧:٤٩:٠٢٢٣:١٦:٤٠
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٩٠٦:٢١:٣٤١١:٥٦:١٥١٧:٣٠:٣٢١٧:٤٨:٠٤٢٣:١٦:٣٠
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٩٠٦:٢٢:١٩١١:٥٦:٠٨١٧:٢٩:٣٤١٧:٤٧:٠٧٢٣:١٦:٢١
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٩٠٦:٢٣:٠٤١١:٥٦:٠٢١٧:٢٨:٣٦١٧:٤٦:١١٢٣:١٦:١٣
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٩٠٦:٢٣:٥٠١١:٥٥:٥٧١٧:٢٧:٤٠١٧:٤٥:١٧٢٣:١٦:٠٥
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣٠٠٦:٢٤:٣٧١١:٥٥:٥٣١٧:٢٦:٤٥١٧:٤٤:٢٤٢٣:١٥:٥٨
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:١١٠٦:٢٥:٢٤١١:٥٥:٤٩١٧:٢٥:٥١١٧:٤٣:٣١٢٣:١٥:٥١
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥٢٠٦:٢٦:١١١١:٥٥:٤٦١٧:٢٤:٥٨١٧:٤٢:٤٠٢٣:١٥:٤٦
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٣٠٦:٢٦:٥٨١١:٥٥:٤٤١٧:٢٤:٠٧١٧:٤١:٥١٢٣:١٥:٤١
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٤٠٦:٢٧:٤٦١١:٥٥:٤٢١٧:٢٣:١٦١٧:٤١:٠٢٢٣:١٥:٣٦
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥٦٠٦:٢٨:٣٤١١:٥٥:٤٢١٧:٢٢:٢٧١٧:٤٠:١٥٢٣:١٥:٣٢
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣٨٠٦:٢٩:٢٣١١:٥٥:٤٢١٧:٢١:٣٩١٧:٣٩:٢٩٢٣:١٥:٣٠
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢٠٠٦:٣٠:١٢١١:٥٥:٤٣١٧:٢٠:٥٣١٧:٣٨:٤٥٢٣:١٥:٢٧
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٠٢٠٦:٣١:٠١١١:٥٥:٤٥١٧:٢٠:٠٧١٧:٣٨:٠٢٢٣:١٥:٢٦
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٤٤٠٦:٣١:٥٠١١:٥٥:٤٧١٧:١٩:٢٤١٧:٣٧:٢٠٢٣:١٥:٢٥
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٢٧٠٦:٣٢:٤٠١١:٥٥:٥١١٧:١٨:٤١١٧:٣٦:٣٩٢٣:١٥:٢٥
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:١٠٠٦:٣٣:٣٠١١:٥٥:٥٥١٧:١٨:٠٠١٧:٣٦:٠٠٢٣:١٥:٢٦
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٥٣٠٦:٣٤:٢٠١١:٥٦:٠٠١٧:١٧:٢٠١٧:٣٥:٢٣٢٣:١٥:٢٨
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٦٠٦:٣٥:١٠١١:٥٦:٠٦١٧:١٦:٤٢١٧:٣٤:٤٧٢٣:١٥:٣٠
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:١٩٠٦:٣٦:٠١١١:٥٦:١٣١٧:١٦:٠٥١٧:٣٤:١٢٢٣:١٥:٣٤
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٢٠٦:٣٦:٥٢١١:٥٦:٢١١٧:١٥:٣٠١٧:٣٣:٣٩٢٣:١٥:٣٨
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٤٦٠٦:٣٧:٤٣١١:٥٦:٢٩١٧:١٤:٥٧١٧:٣٣:٠٨٢٣:١٥:٤٣
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٩٠٦:٣٨:٣٤١١:٥٦:٣٨١٧:١٤:٢٥١٧:٣٢:٣٨٢٣:١٥:٤٩
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:١٣٠٦:٣٩:٢٥١١:٥٦:٤٩١٧:١٣:٥٤١٧:٣٢:٠٩٢٣:١٥:٥٦
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:٥٧٠٦:٤٠:١٦١١:٥٧:٠٠١٧:١٣:٢٥١٧:٣١:٤٢٢٣:١٦:٠٣
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:٤١٠٦:٤١:٠٨١١:٥٧:١٢١٧:١٢:٥٨١٧:٣١:١٧٢٣:١٦:١٢
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:٢٥٠٦:٤١:٥٩١١:٥٧:٢٤١٧:١٢:٣٢١٧:٣٠:٥٤٢٣:١٦:٢١
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠٩٠٦:٤٢:٥١١١:٥٧:٣٨١٧:١٢:٠٩١٧:٣٠:٣٢٢٣:١٦:٣١
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٣٠٦:٤٣:٤٣١١:٥٧:٥٢١٧:١١:٤٦١٧:٣٠:١٢٢٣:١٦:٤٢

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ روستای مریبی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای مریبی روستای مریبی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای مریبی روستای مریبی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای مریبی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مریبی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای مریبی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای مریبی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای مریبی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای مریبی

روستای مریبی بر روی نقشه

روستای مریبی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای مریبی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای مریبی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای مریبی
اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای مریبی + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای مریبی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای مریبی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای مریبی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای مریبی رسیده اید.

افق شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ مریبی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ مریبی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق مریبی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق مریبی
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق مریبی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا مریبی دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق مریبی
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق مریبی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای مریبی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو