جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای مریبی

مشراگه | رامشیر | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز مریبی

اذان صبح: ٠٤:٤٠:٥٩
طلوع آفتاب: ٠٦:١٥:٥١
اذان ظهر: ١٣:١٧:٢٧
غروب آفتاب: ٢٠:١٨:٥٠
اذان مغرب: ٢٠:٣٨:١٣
نیمه شب شرعی: ٠٠:٣٠:١٥

پنج شنبه ١٩ تیر ١٣٩٩
١٧ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٩ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای مریبی (شهرستان رامشیر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٩ تیر ٩٩ روستای مریبی)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای مریبی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای مریبی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

چارلز دیكنز
برترین ویژگی بشری، مردانگی است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای مریبی

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای مریبی در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای مریبی ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای مریبی (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای مریبی ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان مریبی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٣:٠٣٠٦:٤٥:٣٢١٣:١٢:٢٥١٩:٣٩:٤٧١٩:٥٧:٢١٠٠:٣٠:٤٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢١:٤٣٠٦:٤٤:٢٣١٣:١٢:١٠١٩:٤٠:٢٦١٩:٥٨:٠٢٠٠:٣٠:٢٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٠:٢٢٠٦:٤٣:١٦١٣:١١:٥٦١٩:٤١:٠٥١٩:٥٨:٤٤٠٠:٣٠:٠٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٩:٠٢٠٦:٤٢:٠٨١٣:١١:٤٢١٩:٤١:٤٥١٩:٥٩:٢٥٠٠:٢٩:٤٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٧:٤٣٠٦:٤١:٠٢١٣:١١:٢٩١٩:٤٢:٢٥٢٠:٠٠:٠٧٠٠:٢٩:٢٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٦:٢٤٠٦:٣٩:٥٦١٣:١١:١٦١٩:٤٣:٠٤٢٠:٠٠:٤٨٠٠:٢٩:٠٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٥:٠٥٠٦:٣٨:٥٠١٣:١١:٠٣١٩:٤٣:٤٤٢٠:٠١:٣٠٠٠:٢٨:٤٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٣:٤٧٠٦:٣٧:٤٦١٣:١٠:٥١١٩:٤٤:٢٤٢٠:٠٢:١٢٠٠:٢٨:٢٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٢:٢٩٠٦:٣٦:٤٢١٣:١٠:٣٩١٩:٤٥:٠٤٢٠:٠٢:٥٤٠٠:٢٨:٠٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١١:١٢٠٦:٣٥:٣٩١٣:١٠:٢٨١٩:٤٥:٤٤٢٠:٠٣:٣٧٠٠:٢٧:٥٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٩:٥٦٠٦:٣٤:٣٧١٣:١٠:١٧١٩:٤٦:٢٤٢٠:٠٤:١٩٠٠:٢٧:٣٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٨:٤٠٠٦:٣٣:٣٦١٣:١٠:٠٦١٩:٤٧:٠٤٢٠:٠٥:٠١٠٠:٢٧:١٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٧:٢٥٠٦:٣٢:٣٥١٣:٠٩:٥٦١٩:٤٧:٤٥٢٠:٠٥:٤٤٠٠:٢٦:٥٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٦:١٠٠٦:٣١:٣٦١٣:٠٩:٤٧١٩:٤٨:٢٥٢٠:٠٦:٢٧٠٠:٢٦:٤١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٤:٥٦٠٦:٣٠:٣٧١٣:٠٩:٣٨١٩:٤٩:٠٦٢٠:٠٧:٠٩٠٠:٢٦:٢٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٣:٤٣٠٦:٢٩:٤٠١٣:٠٩:٢٩١٩:٤٩:٤٦٢٠:٠٧:٥٢٠٠:٢٦:٠٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٢:٣١٠٦:٢٨:٤٣١٣:٠٩:٢١١٩:٥٠:٢٧٢٠:٠٨:٣٥٠٠:٢٥:٥٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠١:١٩٠٦:٢٧:٤٧١٣:٠٩:١٤١٩:٥١:٠٧٢٠:٠٩:١٩٠٠:٢٥:٣٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٠:٠٩٠٦:٢٦:٥٢١٣:٠٩:٠٧١٩:٥١:٤٨٢٠:١٠:٠٢٠٠:٢٥:٢٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٨:٥٩٠٦:٢٥:٥٩١٣:٠٩:٠١١٩:٥٢:٢٩٢٠:١٠:٤٥٠٠:٢٥:١٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٧:٥١٠٦:٢٥:٠٦١٣:٠٨:٥٥١٩:٥٣:١٠٢٠:١١:٢٨٠٠:٢٤:٥٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٦:٤٣٠٦:٢٤:١٥١٣:٠٨:٥٠١٩:٥٣:٥١٢٠:١٢:١٢٠٠:٢٤:٤٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٥:٣٧٠٦:٢٣:٢٥١٣:٠٨:٤٥١٩:٥٤:٣٢٢٠:١٢:٥٥٠٠:٢٤:٣١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٤:٣١٠٦:٢٢:٣٦١٣:٠٨:٤١١٩:٥٥:١٣٢٠:١٣:٣٩٠٠:٢٤:٢٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٣:٢٧٠٦:٢١:٤٨١٣:٠٨:٣٨١٩:٥٥:٥٣٢٠:١٤:٢٢٠٠:٢٤:٠٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٢:٢٣٠٦:٢١:٠١١٣:٠٨:٣٥١٩:٥٦:٣٤٢٠:١٥:٠٥٠٠:٢٣:٥٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥١:٢١٠٦:٢٠:١٥١٣:٠٨:٣٣١٩:٥٧:١٥٢٠:١٥:٤٩٠٠:٢٣:٤٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥٠:٢١٠٦:١٩:٣١١٣:٠٨:٣١١٩:٥٧:٥٦٢٠:١٦:٣٢٠٠:٢٣:٣٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٩:٢١٠٦:١٨:٤٨١٣:٠٨:٣٠١٩:٥٨:٣٦٢٠:١٧:١٥٠٠:٢٣:٣٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای مریبی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای مریبی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای مریبی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مریبی

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای مریبی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای مریبی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مریبی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای مریبی

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای مریبی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای مریبی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای مریبی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای مریبی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مریبی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای مریبی

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای مریبی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مریبی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای مریبی

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای مریبی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای مریبی روستای مریبی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای مریبی روستای مریبی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای مریبی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مریبی برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای مریبی

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای مریبی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مریبی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای مریبی

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢٩٠٦:٠٩:٠٤١٣:١٤:٠٢٢٠:١٨:٥٩٢٠:٣٨:٤٠٠٠:٢٥:٥١
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٤٠٦:٠٩:١٨١٣:١٤:١٥٢٠:١٩:١٠٢٠:٣٨:٥١٠٠:٢٦:٠٥
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٠٠٦:٠٩:٣٣١٣:١٤:٢٨٢٠:١٩:٢١٢٠:٣٩:٠١٠٠:٢٦:١٩
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٨٠٦:٠٩:٤٩١٣:١٤:٤١٢٠:١٩:٣٠٢٠:٣٩:١٠٠٠:٢٦:٣٣
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٣٧٠٦:١٠:٠٧١٣:١٤:٥٣٢٠:١٩:٣٧٢٠:٣٩:١٧٠٠:٢٦:٤٨
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥٩٠٦:١٠:٢٥١٣:١٥:٠٦٢٠:١٩:٤٣٢٠:٣٩:٢٢٠٠:٢٧:٠٣
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٢٠٦:١٠:٤٥١٣:١٥:١٩٢٠:١٩:٤٨٢٠:٣٩:٢٦٠٠:٢٧:١٧
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٧٠٦:١١:٠٥١٣:١٥:٣١٢٠:١٩:٥١٢٠:٣٩:٢٩٠٠:٢٧:٣٢
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:١٣٠٦:١١:٢٧١٣:١٥:٤٣٢٠:١٩:٥٣٢٠:٣٩:٣٠٠٠:٢٧:٤٧
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٤١٠٦:١١:٤٩١٣:١٥:٥٥٢٠:١٩:٥٣٢٠:٣٩:٢٩٠٠:٢٨:٠٢
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:١١٠٦:١٢:١٣١٣:١٦:٠٦٢٠:١٩:٥٢٢٠:٣٩:٢٧٠٠:٢٨:١٧
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤٢٠٦:١٢:٣٧١٣:١٦:١٧٢٠:١٩:٤٩٢٠:٣٩:٢٣٠٠:٢٨:٣٢
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:١٥٠٦:١٣:٠٢١٣:١٦:٢٨٢٠:١٩:٤٥٢٠:٣٩:١٨٠٠:٢٨:٤٧
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٤٩٠٦:١٣:٢٩١٣:١٦:٣٩٢٠:١٩:٤٠٢٠:٣٩:١١٠٠:٢٩:٠٢
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٢٤٠٦:١٣:٥٥١٣:١٦:٤٩٢٠:١٩:٣٣٢٠:٣٩:٠٣٠٠:٢٩:١٧
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٠١٠٦:١٤:٢٣١٣:١٦:٥٩٢٠:١٩:٢٤٢٠:٣٨:٥٣٠٠:٢٩:٣٢
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٣٩٠٦:١٤:٥٢١٣:١٧:٠٩٢٠:١٩:١٤٢٠:٣٨:٤١٠٠:٢٩:٤٦
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:١٨٠٦:١٥:٢١١٣:١٧:١٨٢٠:١٩:٠٣٢٠:٣٨:٢٨٠٠:٣٠:٠١
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٥٩٠٦:١٥:٥١١٣:١٧:٢٧٢٠:١٨:٥٠٢٠:٣٨:١٣٠٠:٣٠:١٥
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:٤١٠٦:١٦:٢٢١٣:١٧:٣٥٢٠:١٨:٣٥٢٠:٣٧:٥٧٠٠:٣٠:٢٩
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٢٣٠٦:١٦:٥٣١٣:١٧:٤٣٢٠:١٨:١٩٢٠:٣٧:٣٩٠٠:٣٠:٤٣
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٠٧٠٦:١٧:٢٥١٣:١٧:٥٠٢٠:١٨:٠٢٢٠:٣٧:٢٠٠٠:٣٠:٥٧
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٥٢٠٦:١٧:٥٧١٣:١٧:٥٨٢٠:١٧:٤٣٢٠:٣٦:٥٩٠٠:٣١:١٠
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٣٨٠٦:١٨:٣٠١٣:١٨:٠٤٢٠:١٧:٢٢٢٠:٣٦:٣٧٠٠:٣١:٢٣
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٢٥٠٦:١٩:٠٤١٣:١٨:١٠٢٠:١٧:٠٠٢٠:٣٦:١٣٠٠:٣١:٣٦
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٦:١٢٠٦:١٩:٣٨١٣:١٨:١٦٢٠:١٦:٣٧٢٠:٣٥:٤٧٠٠:٣١:٤٩
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٠١٠٦:٢٠:١٢١٣:١٨:٢١٢٠:١٦:١٢٢٠:٣٥:٢٠٠٠:٣٢:٠١
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٥٠٠٦:٢٠:٤٧١٣:١٨:٢٦٢٠:١٥:٤٦٢٠:٣٤:٥٢٠٠:٣٢:١٣
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٣٩٠٦:٢١:٢٣١٣:١٨:٣٠٢٠:١٥:١٨٢٠:٣٤:٢٢٠٠:٣٢:٢٤
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٣٠٠٦:٢١:٥٨١٣:١٨:٣٣٢٠:١٤:٤٩٢٠:٣٣:٥٠٠٠:٣٢:٣٥
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٢١٠٦:٢٢:٣٥١٣:١٨:٣٦٢٠:١٤:١٨٢٠:٣٣:١٧٠٠:٣٢:٤٥

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای مریبی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای مریبی روستای مریبی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای مریبی روستای مریبی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای مریبی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مریبی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای مریبی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای مریبی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای مریبی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای مریبی

روستای مریبی بر روی نقشه

روستای مریبی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای مریبی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای مریبی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای مریبی
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای مریبی + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای مریبی + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای مریبی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای مریبی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای مریبی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای مریبی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای مریبی رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق مریبی
زمان پخش اذان مستقیم به افق مریبی
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ مریبی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ مریبی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق مریبی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق مریبی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق مریبی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق مریبی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای مریبی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو