جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر مرگن لر

شوط | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز مرگن لر

اذان صبح: ٠٤:٤٢:٠٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٧:٥٢
اذان ظهر: ١٣:٣٦:٤٠
غروب آفتاب: ٢٠:٤٤:٥٦
اذان مغرب: ٢١:٠٦:٠٦
نیمه شب شرعی: ٠٠:٤٤:١١

پنج شنبه ٠٧ مرداد ١٤٠٠
١٨ ذیحجه ١٤٤٢ قمری
٢٩ ژوئیه ٢٠٢١ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر مرگن لر (شهرستان شوط) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٧ مرداد ٠٠ شهر مرگن لر)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٠٠ شهر مرگن لر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ١ شهر مرگن لر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

عید سعید غدیر خم (10 ه ق)

امام رضا (ع)
كسى كه در روز (غدير) مؤمنى را ديدار كند، خداوند هفتاد نور بر قبر او وارد مى كند و قبرش را توسعه مى‏ دهد و هر روز هفتاد هزار فرشته قبر او را زيارت مى‏ كنند و او را به بهشت بشارت مى‏ دهند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر مرگن لر

اوقات شرعی مرداد ٠٠ | اوقات شرعی ژوئیه ٢١ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ١

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر مرگن لر در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر مرگن لر ١٤٠١ - ٠١ شمسی | ٢٠٢٢ میلادی

برابر با سال ١٤٤٣ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ١ شهر مرگن لر (سال ١٤٠١ شمسی | ٢٠٢٢ میلادی | ١٤٤٣ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: دوشنبه ١٥ فروردین ١٤٠١ | ٠٤ آوریل ٢٠٢٢
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٩ روز
تاریخ عید فطر: ١٣ اردیبهشت ١٤٠١ | ٠٣ می ٢٠٢٢ (اول شوال ١٤٤٣)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر مرگن لر ٠١ - ١٤٠١ شمسی | ٢٠٢٢ میلادی | ١٤٤٣ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان مرگن لر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠١/٠١/١٥٠٥:٤٠:٠٨٠٧:١٠:٣٠١٣:٣٣:١٣١٩:٥٦:٣٧٢٠:١٥:٤٩٠٠:٤٧:٢٩
٠٢ رمضان | ٠١/٠١/١٦٠٥:٣٨:٢١٠٧:٠٨:٥٧١٣:٣٢:٥٦١٩:٥٧:٣٦٢٠:١٦:٥٠٠٠:٤٧:٠٥
٠٣ رمضان | ٠١/٠١/١٧٠٥:٣٦:٣٤٠٧:٠٧:٢٥١٣:٣٢:٣٩١٩:٥٨:٣٤٢٠:١٧:٥٠٠٠:٤٦:٤٠
٠٤ رمضان | ٠١/٠١/١٨٠٥:٣٤:٤٧٠٧:٠٥:٥٣١٣:٣٢:٢٢١٩:٥٩:٣٣٢٠:١٨:٥٠٠٠:٤٦:١٦
٠٥ رمضان | ٠١/٠١/١٩٠٥:٣٢:٥٩٠٧:٠٤:٢١١٣:٣٢:٠٦٢٠:٠٠:٣١٢٠:١٩:٥١٠٠:٤٥:٥٢
٠٦ رمضان | ٠١/٠١/٢٠٠٥:٣١:١٢٠٧:٠٢:٤٩١٣:٣١:٤٩٢٠:٠١:٣٠٢٠:٢٠:٥٢٠٠:٤٥:٢٧
٠٧ رمضان | ٠١/٠١/٢١٠٥:٢٩:٢٥٠٧:٠١:١٩١٣:٣١:٣٣٢٠:٠٢:٢٨٢٠:٢١:٥٢٠٠:٤٥:٠٣
٠٨ رمضان | ٠١/٠١/٢٢٠٥:٢٧:٣٨٠٦:٥٩:٤٨١٣:٣١:١٧٢٠:٠٣:٢٧٢٠:٢٢:٥٣٠٠:٤٤:٣٨
٠٩ رمضان | ٠١/٠١/٢٣٠٥:٢٥:٥٠٠٦:٥٨:١٨١٣:٣١:٠٢٢٠:٠٤:٢٥٢٠:٢٣:٥٤٠٠:٤٤:١٤
١٠ رمضان | ٠١/٠١/٢٤٠٥:٢٤:٠٣٠٦:٥٦:٤٩١٣:٣٠:٤٦٢٠:٠٥:٢٤٢٠:٢٤:٥٥٠٠:٤٣:٥٠
١١ رمضان | ٠١/٠١/٢٥٠٥:٢٢:١٦٠٦:٥٥:٢٠١٣:٣٠:٣١٢٠:٠٦:٢٢٢٠:٢٥:٥٦٠٠:٤٣:٢٦
١٢ رمضان | ٠١/٠١/٢٦٠٥:٢٠:٢٩٠٦:٥٣:٥٢١٣:٣٠:١٦٢٠:٠٧:٢١٢٠:٢٦:٥٧٠٠:٤٣:٠٢
١٣ رمضان | ٠١/٠١/٢٧٠٥:١٨:٤٣٠٦:٥٢:٢٥١٣:٣٠:٠٢٢٠:٠٨:١٩٢٠:٢٧:٥٨٠٠:٤٢:٣٨
١٤ رمضان | ٠١/٠١/٢٨٠٥:١٦:٥٦٠٦:٥٠:٥٨١٣:٢٩:٤٨٢٠:٠٩:١٨٢٠:٢٨:٥٩٠٠:٤٢:١٤
١٥ رمضان | ٠١/٠١/٢٩٠٥:١٥:١٠٠٦:٤٩:٣٢١٣:٢٩:٣٤٢٠:١٠:١٧٢٠:٣٠:٠١٠٠:٤١:٥٠
١٦ رمضان | ٠١/٠١/٣٠٠٥:١٣:٢٤٠٦:٤٨:٠٧١٣:٢٩:٢١٢٠:١١:١٥٢٠:٣١:٠٢٠٠:٤١:٢٧
١٧ رمضان | ٠١/٠١/٣١٠٥:١١:٣٩٠٦:٤٦:٤٣١٣:٢٩:٠٨٢٠:١٢:١٤٢٠:٣٢:٠٤٠٠:٤١:٠٤
١٨ رمضان | ٠١/٠٢/٠١٠٥:٠٩:٥٤٠٦:٤٥:١٩١٣:٢٨:٥٦٢٠:١٣:١٣٢٠:٣٣:٠٦٠٠:٤٠:٤١
١٩ رمضان | ٠١/٠٢/٠٢٠٥:٠٨:٠٩٠٦:٤٣:٥٧١٣:٢٨:٤٤٢٠:١٤:١١٢٠:٣٤:٠٨٠٠:٤٠:١٨
٢٠ رمضان | ٠١/٠٢/٠٣٠٥:٠٦:٢٥٠٦:٤٢:٣٥١٣:٢٨:٣٣٢٠:١٥:١٠٢٠:٣٥:١٠٠٠:٣٩:٥٦
٢١ رمضان | ٠١/٠٢/٠٤٠٥:٠٤:٤١٠٦:٤١:١٤١٣:٢٨:٢٢٢٠:١٦:٠٩٢٠:٣٦:١٢٠٠:٣٩:٣٣
٢٢ رمضان | ٠١/٠٢/٠٥٠٥:٠٢:٥٨٠٦:٣٩:٥٤١٣:٢٨:١١٢٠:١٧:٠٨٢٠:٣٧:١٤٠٠:٣٩:١١
٢٣ رمضان | ٠١/٠٢/٠٦٠٥:٠١:١٥٠٦:٣٨:٣٥١٣:٢٨:٠١٢٠:١٨:٠٧٢٠:٣٨:١٦٠٠:٣٨:٥٠
٢٤ رمضان | ٠١/٠٢/٠٧٠٤:٥٩:٣٣٠٦:٣٧:١٧١٣:٢٧:٥٢٢٠:١٩:٠٦٢٠:٣٩:١٨٠٠:٣٨:٢٩
٢٥ رمضان | ٠١/٠٢/٠٨٠٤:٥٧:٥٢٠٦:٣٦:٠٠١٣:٢٧:٤٣٢٠:٢٠:٠٤٢٠:٤٠:٢٠٠٠:٣٨:٠٨
٢٦ رمضان | ٠١/٠٢/٠٩٠٤:٥٦:١١٠٦:٣٤:٤٤١٣:٢٧:٣٥٢٠:٢١:٠٣٢٠:٤١:٢٢٠٠:٣٧:٤٧
٢٧ رمضان | ٠١/٠٢/١٠٠٤:٥٤:٣١٠٦:٣٣:٣٠١٣:٢٧:٢٧٢٠:٢٢:٠٢٢٠:٤٢:٢٤٠٠:٣٧:٢٧
٢٨ رمضان | ٠١/٠٢/١١٠٤:٥٢:٥٢٠٦:٣٢:١٦١٣:٢٧:١٩٢٠:٢٣:٠١٢٠:٤٣:٢٧٠٠:٣٧:٠٧
٢٩ رمضان | ٠١/٠٢/١٢٠٤:٥١:١٤٠٦:٣١:٠٤١٣:٢٧:١٣٢٠:٢٣:٥٩٢٠:٤٤:٢٩٠٠:٣٦:٤٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠١ - ١٤٠١ شمسی | ٢٠٢٢ میلادی | ١٤٤٣ قمری شهر مرگن لر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠١ - ١٤٠١ شمسی | ٢٠٢٢ میلادی | ١٤٤٣ قمری شهر مرگن لر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠١ - ١٤٠١ شمسی | ٢٠٢٢ میلادی | ١٤٤٣ قمری شهر مرگن لر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مرگن لر

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٢ قمری شهر مرگن لر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر مرگن لر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مرگن لر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٢ قمری شهر مرگن لر

محرم
ذیحجه ١٤٤٢ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٢ هـ.ق
شهر مرگن لر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٢ هـ.ق شهر مرگن لر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٢ هـ.ق شهر مرگن لر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر مرگن لر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مرگن لر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢١ میلادی شهر مرگن لر

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢١ م شهر مرگن لر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مرگن لر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢١ میلادی شهر مرگن لر

اوت
ژوئیه ٢٠٢١ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢١ شهر مرگن لر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢١ میلادی شهر مرگن لر شهر مرگن لر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢١ میلادی شهر مرگن لر شهر مرگن لر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر مرگن لر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مرگن لر برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠٢٠
سال ٢٠٢١ م
٢٠٢٢

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مرداد ١٤٠٠ شمسی شهر مرگن لر

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٤٠٠ هـ.ش شهر مرگن لر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مرگن لر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٤٠٠ شمسی شهر مرگن لر

شهریور
مرداد ١٤٠٠ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٤٠٠٠٤:٣٤:١٢٠٦:٢٢:٤٥١٣:٣٦:٤٢٢٠:٥٠:١١٢١:١١:٤٢٠٠:٤٢:٥٠
٠٢ مرداد ١٤٠٠٠٤:٣٥:٢٩٠٦:٢٣:٣٥١٣:٣٦:٤٤٢٠:٤٩:٢٢٢١:١٠:٥٠٠٠:٤٣:٠٥
٠٣ مرداد ١٤٠٠٠٤:٣٦:٤٧٠٦:٢٤:٢٥١٣:٣٦:٤٤٢٠:٤٨:٣٢٢١:٠٩:٥٧٠٠:٤٣:١٩
٠٤ مرداد ١٤٠٠٠٤:٣٨:٠٦٠٦:٢٥:١٦١٣:٣٦:٤٤٢٠:٤٧:٤١٢١:٠٩:٠١٠٠:٤٣:٣٣
٠٥ مرداد ١٤٠٠٠٤:٣٩:٢٥٠٦:٢٦:٠٨١٣:٣٦:٤٣٢٠:٤٦:٤٧٢١:٠٨:٠٤٠٠:٤٣:٤٦
٠٦ مرداد ١٤٠٠٠٤:٤٠:٤٥٠٦:٢٧:٠٠١٣:٣٦:٤٢٢٠:٤٥:٥٢٢١:٠٧:٠٦٠٠:٤٣:٥٩
٠٧ مرداد ١٤٠٠٠٤:٤٢:٠٦٠٦:٢٧:٥٢١٣:٣٦:٤٠٢٠:٤٤:٥٦٢١:٠٦:٠٦٠٠:٤٤:١١
٠٨ مرداد ١٤٠٠٠٤:٤٣:٢٦٠٦:٢٨:٤٥١٣:٣٦:٣٨٢٠:٤٣:٥٨٢١:٠٥:٠٤٠٠:٤٤:٢٣
٠٩ مرداد ١٤٠٠٠٤:٤٤:٤٧٠٦:٢٩:٣٨١٣:٣٦:٣٥٢٠:٤٢:٥٨٢١:٠٤:٠١٠٠:٤٤:٣٣
١٠ مرداد ١٤٠٠٠٤:٤٦:٠٨٠٦:٣٠:٣٢١٣:٣٦:٣٢٢٠:٤١:٥٧٢١:٠٢:٥٦٠٠:٤٤:٤٤
١١ مرداد ١٤٠٠٠٤:٤٧:٣٠٠٦:٣١:٢٥١٣:٣٦:٢٧٢٠:٤٠:٥٥٢١:٠١:٥٠٠٠:٤٤:٥٣
١٢ مرداد ١٤٠٠٠٤:٤٨:٥١٠٦:٣٢:١٩١٣:٣٦:٢٣٢٠:٣٩:٥١٢١:٠٠:٤٢٠٠:٤٥:٠٢
١٣ مرداد ١٤٠٠٠٤:٥٠:١٣٠٦:٣٣:١٣١٣:٣٦:١٧٢٠:٣٨:٤٦٢٠:٥٩:٣٤٠٠:٤٥:١٠
١٤ مرداد ١٤٠٠٠٤:٥١:٣٥٠٦:٣٤:٠٨١٣:٣٦:١١٢٠:٣٧:٣٩٢٠:٥٨:٢٣٠٠:٤٥:١٨
١٥ مرداد ١٤٠٠٠٤:٥٢:٥٦٠٦:٣٥:٠٢١٣:٣٦:٠٥٢٠:٣٦:٣١٢٠:٥٧:١٢٠٠:٤٥:٢٥
١٦ مرداد ١٤٠٠٠٤:٥٤:١٨٠٦:٣٥:٥٧١٣:٣٥:٥٨٢٠:٣٥:٢٢٢٠:٥٥:٥٩٠٠:٤٥:٣١
١٧ مرداد ١٤٠٠٠٤:٥٥:٣٩٠٦:٣٦:٥٢١٣:٣٥:٥٠٢٠:٣٤:١٢٢٠:٥٤:٤٥٠٠:٤٥:٣٦
١٨ مرداد ١٤٠٠٠٤:٥٧:٠١٠٦:٣٧:٤٧١٣:٣٥:٤٢٢٠:٣٣:٠٠٢٠:٥٣:٢٩٠٠:٤٥:٤١
١٩ مرداد ١٤٠٠٠٤:٥٨:٢٢٠٦:٣٨:٤٢١٣:٣٥:٣٣٢٠:٣١:٤٧٢٠:٥٢:١٣٠٠:٤٥:٤٥
٢٠ مرداد ١٤٠٠٠٤:٥٩:٤٣٠٦:٣٩:٣٧١٣:٣٥:٢٤٢٠:٣٠:٣٣٢٠:٥٠:٥٥٠٠:٤٥:٤٨
٢١ مرداد ١٤٠٠٠٥:٠١:٠٣٠٦:٤٠:٣٢١٣:٣٥:١٤٢٠:٢٩:١٧٢٠:٤٩:٣٦٠٠:٤٥:٥١
٢٢ مرداد ١٤٠٠٠٥:٠٢:٢٤٠٦:٤١:٢٧١٣:٣٥:٠٣٢٠:٢٨:٠١٢٠:٤٨:١٦٠٠:٤٥:٥٢
٢٣ مرداد ١٤٠٠٠٥:٠٣:٤٤٠٦:٤٢:٢٢١٣:٣٤:٥٢٢٠:٢٦:٤٣٢٠:٤٦:٥٦٠٠:٤٥:٥٣
٢٤ مرداد ١٤٠٠٠٥:٠٥:٠٣٠٦:٤٣:١٧١٣:٣٤:٤٠٢٠:٢٥:٢٥٢٠:٤٥:٣٣٠٠:٤٥:٥٤
٢٥ مرداد ١٤٠٠٠٥:٠٦:٢٣٠٦:٤٤:١٢١٣:٣٤:٢٨٢٠:٢٤:٠٥٢٠:٤٤:١٠٠٠:٤٥:٥٣
٢٦ مرداد ١٤٠٠٠٥:٠٧:٤١٠٦:٤٥:٠٧١٣:٣٤:١٥٢٠:٢٢:٤٤٢٠:٤٢:٤٦٠٠:٤٥:٥٢
٢٧ مرداد ١٤٠٠٠٥:٠٩:٠٠٠٦:٤٦:٠٢١٣:٣٤:٠٢٢٠:٢١:٢٢٢٠:٤١:٢١٠٠:٤٥:٥٠
٢٨ مرداد ١٤٠٠٠٥:١٠:١٨٠٦:٤٦:٥٧١٣:٣٣:٤٨٢٠:٢٠:٠٠٢٠:٣٩:٥٦٠٠:٤٥:٤٧
٢٩ مرداد ١٤٠٠٠٥:١١:٣٥٠٦:٤٧:٥٢١٣:٣٣:٣٤٢٠:١٨:٣٦٢٠:٣٨:٢٩٠٠:٤٥:٤٤
٣٠ مرداد ١٤٠٠٠٥:١٢:٥٢٠٦:٤٨:٤٧١٣:٣٣:١٩٢٠:١٧:١١٢٠:٣٧:٠١٠٠:٤٥:٤٠
٣١ مرداد ١٤٠٠٠٥:١٤:٠٩٠٦:٤٩:٤٢١٣:٣٣:٠٤٢٠:١٥:٤٦٢٠:٣٥:٣٣٠٠:٤٥:٣٥

دانلود اوقات شرعی مرداد ٠٠ - ١٤٠٠ شهر مرگن لر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٤٠٠ شمسی شهر مرگن لر شهر مرگن لر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٤٠٠ شمسی شهر مرگن لر شهر مرگن لر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر مرگن لر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مرگن لر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٩
سال ١٤٠٠ هـ.ش
١٤٠١

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر مرگن لر

مرگنلر شهری در بخش قره قویون شهرستان شوط استان آذربایجان غربی است. مرگن در ترکی قدیم به معنی کماندار است. الهه مرگن از خدایان ترکان باستان بوده و سوار بر اسب سفید و تیر و کمان داشته است

شهر مرگن لر در ویکیپدیا

شهر مرگن لر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر مرگن لر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر مرگن لر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر مرگن لر بر روی نقشه

شهر مرگن لر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر مرگن لر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر مرگن لر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر مرگن لر
اوقات شرعی مرداد ٠٠ شهر مرگن لر + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٢ شهر مرگن لر + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢١ شهر مرگن لر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ١ شهر مرگن لر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢٢ شهر مرگن لر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر مرگن لر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر مرگن لر رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق مرگن لر
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق مرگن لر
جدول اوقات شرعی امروز فردا مرگن لر دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق مرگن لر ماه رمضان ١ / ١٤٠١
جدول اوقات شرعی مرداد ٠٠ / ١٤٠٠ مرگن لر دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ١ / ١٤٠١ مرگن لر دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ١ / ١٤٠١ مرگن لر دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق مرگن لر

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر مرگن لر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٥ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو