جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر مرگن لر

ماکو | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز مرگن لر

اذان صبح: ٠٤:٥٨:٥٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٦:٢٢
اذان ظهر: ١٢:١٩:٤٤
غروب آفتاب: ١٨:١٢:٣٠
اذان مغرب: ١٨:٣١:٢٤
نیمه شب شرعی: ٢٣:٣٦:١٣

پنج شنبه ١٠ مهر ١٣٩٩
١٣ صفر ١٤٤٢ قمری
٠١ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر مرگن لر (شهرستان ماکو) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٠ مهر ٩٩ شهر مرگن لر)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر مرگن لر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر مرگن لر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی سالمندان

حضرت محمد (ص)
كمتر قرض بگیر تا آزاد زندگی كنی. (زیرا طلبكاران همیشه به دنبال بدهكاران می¬باشند و زندگی برای انسان بدهكار تنگ می¬شود.)

اوقات شرعی ماه جاری شهر مرگن لر

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر مرگن لر در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر مرگن لر ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر مرگن لر (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر مرگن لر ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان مرگن لر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٠:٠٤٠٦:٥٣:٣١١٣:٣٠:١٣٢٠:٠٧:٣٥٢٠:٢٧:١٢٠٠:٤٢:٥٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٨:١٧٠٦:٥٢:٠٤١٣:٢٩:٥٩٢٠:٠٨:٣٤٢٠:٢٨:١٣٠٠:٤٢:٣٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٦:٣١٠٦:٥٠:٣٨١٣:٢٩:٤٥٢٠:٠٩:٣٢٢٠:٢٩:١٥٠٠:٤٢:٠٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٤:٤٥٠٦:٤٩:١٢١٣:٢٩:٣٢٢٠:١٠:٣١٢٠:٣٠:١٦٠٠:٤١:٤٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٢:٥٩٠٦:٤٧:٤٧١٣:٢٩:١٩٢٠:١١:٣٠٢٠:٣١:١٨٠٠:٤١:٢٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١١:١٤٠٦:٤٦:٢٣١٣:٢٩:٠٦٢٠:١٢:٢٩٢٠:٣٢:٢٠٠٠:٤٠:٥٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٩:٢٩٠٦:٤٥:٠٠١٣:٢٨:٥٤٢٠:١٣:٢٧٢٠:٣٣:٢١٠٠:٤٠:٣٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٧:٤٤٠٦:٤٣:٣٧١٣:٢٨:٤٢٢٠:١٤:٢٦٢٠:٣٤:٢٣٠٠:٤٠:١٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٦:٠٠٠٦:٤٢:١٥١٣:٢٨:٣٠٢٠:١٥:٢٥٢٠:٣٥:٢٥٠٠:٣٩:٥٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٤:١٦٠٦:٤٠:٥٥١٣:٢٨:٢٠٢٠:١٦:٢٤٢٠:٣٦:٢٧٠٠:٣٩:٢٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٢:٣٣٠٦:٣٩:٣٥١٣:٢٨:٠٩٢٠:١٧:٢٢٢٠:٣٧:٢٩٠٠:٣٩:٠٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٠:٥٠٠٦:٣٨:١٦١٣:٢٧:٥٩٢٠:١٨:٢١٢٠:٣٨:٣١٠٠:٣٨:٤٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٩:٠٨٠٦:٣٦:٥٨١٣:٢٧:٥٠٢٠:١٩:١٩٢٠:٣٩:٣٣٠٠:٣٨:٢٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٧:٢٧٠٦:٣٥:٤٢١٣:٢٧:٤١٢٠:٢٠:١٨٢٠:٤٠:٣٤٠٠:٣٨:٠٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:٤٧٠٦:٣٤:٢٦١٣:٢٧:٣٢٢٠:٢١:١٦٢٠:٤١:٣٦٠٠:٣٧:٤٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٤:٠٧٠٦:٣٣:١٢١٣:٢٧:٢٤٢٠:٢٢:١٥٢٠:٤٢:٣٨٠٠:٣٧:٢١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٢:٢٨٠٦:٣١:٥٨١٣:٢٧:١٧٢٠:٢٣:١٣٢٠:٤٣:٤٠٠٠:٣٧:٠١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٥٠٠٦:٣٠:٤٦١٣:٢٧:١٠٢٠:٢٤:١٢٢٠:٤٤:٤٢٠٠:٣٦:٤٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٩:١٢٠٦:٢٩:٣٥١٣:٢٧:٠٤٢٠:٢٥:١٠٢٠:٤٥:٤٤٠٠:٣٦:٢٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٣٦٠٦:٢٨:٢٥١٣:٢٦:٥٨٢٠:٢٦:٠٨٢٠:٤٦:٤٥٠٠:٣٦:٠٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٠١٠٦:٢٧:١٧١٣:٢٦:٥٣٢٠:٢٧:٠٦٢٠:٤٧:٤٧٠٠:٣٥:٤٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٢٦٠٦:٢٦:٠٩١٣:٢٦:٤٨٢٠:٢٨:٠٤٢٠:٤٨:٤٩٠٠:٣٥:٢٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٢:٥٣٠٦:٢٥:٠٣١٣:٢٦:٤٤٢٠:٢٩:٠١٢٠:٤٩:٥٠٠٠:٣٥:١١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤١:٢١٠٦:٢٣:٥٩١٣:٢٦:٤١٢٠:٢٩:٥٩٢٠:٥٠:٥١٠٠:٣٤:٥٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٩:٥٠٠٦:٢٢:٥٦١٣:٢٦:٣٨٢٠:٣٠:٥٦٢٠:٥١:٥٢٠٠:٣٤:٣٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٨:٢١٠٦:٢١:٥٤١٣:٢٦:٣٦٢٠:٣١:٥٢٢٠:٥٢:٥٢٠٠:٣٤:٢٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٦:٥٣٠٦:٢٠:٥٤١٣:٢٦:٣٤٢٠:٣٢:٤٩٢٠:٥٣:٥٣٠٠:٣٤:٠٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٥:٢٦٠٦:١٩:٥٥١٣:٢٦:٣٣٢٠:٣٣:٤٥٢٠:٥٤:٥٢٠٠:٣٣:٥٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٣٤:٠٠٠٦:١٨:٥٨١٣:٢٦:٣٣٢٠:٣٤:٤١٢٠:٥٥:٥٢٠٠:٣٣:٣٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر مرگن لر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر مرگن لر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر مرگن لر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مرگن لر

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر مرگن لر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر مرگن لر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مرگن لر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر مرگن لر

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر مرگن لر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر مرگن لر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر مرگن لر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر مرگن لر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مرگن لر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر مرگن لر

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر مرگن لر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مرگن لر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر مرگن لر

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر مرگن لر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر مرگن لر شهر مرگن لر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر مرگن لر شهر مرگن لر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر مرگن لر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مرگن لر برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر مرگن لر

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر مرگن لر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مرگن لر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر مرگن لر

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٥٢٠٦:١٨:٠١١٢:٢٢:٤٧١٨:٢٦:٥٥١٨:٤٥:٥٠٢٣:٣٨:٥٥
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٥٤٠٦:١٨:٥٦١٢:٢٢:٢٦١٨:٢٥:١٩١٨:٤٤:١٣٢٣:٣٨:٣٧
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٥٥٠٦:١٩:٥١١٢:٢٢:٠٥١٨:٢٣:٤٢١٨:٤٢:٣٥٢٣:٣٨:١٩
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٥٦٠٦:٢٠:٤٦١٢:٢١:٤٥١٨:٢٢:٠٥١٨:٤٠:٥٩٢٣:٣٨:٠١
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٥٧٠٦:٢١:٤٢١٢:٢١:٢٤١٨:٢٠:٢٨١٨:٣٩:٢٢٢٣:٣٧:٤٣
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٥٧٠٦:٢٢:٣٧١٢:٢١:٠٤١٨:١٨:٥٢١٨:٣٧:٤٦٢٣:٣٧:٢٥
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٥٧٠٦:٢٣:٣٣١٢:٢٠:٤٣١٨:١٧:١٦١٨:٣٦:١٠٢٣:٣٧:٠٧
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٥٧٠٦:٢٤:٢٩١٢:٢٠:٢٣١٨:١٥:٤٠١٨:٣٤:٣٤٢٣:٣٦:٤٩
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٥٧٠٦:٢٥:٢٥١٢:٢٠:٠٤١٨:١٤:٠٥١٨:٣٢:٥٩٢٣:٣٦:٣١
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٥٦٠٦:٢٦:٢٢١٢:١٩:٤٤١٨:١٢:٣٠١٨:٣١:٢٤٢٣:٣٦:١٣
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٥٦٠٦:٢٧:١٨١٢:١٩:٢٥١٨:١٠:٥٥١٨:٢٩:٥٠٢٣:٣٥:٥٥
١٢ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٥٥٠٦:٢٨:١٥١٢:١٩:٠٦١٨:٠٩:٢٠١٨:٢٨:١٦٢٣:٣٥:٣٧
١٣ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٥٤٠٦:٢٩:١٢١٢:١٨:٤٨١٨:٠٧:٤٦١٨:٢٦:٤٣٢٣:٣٥:١٩
١٤ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٥٢٠٦:٣٠:١٠١٢:١٨:٣٠١٨:٠٦:١٣١٨:٢٥:١٠٢٣:٣٥:٠٢
١٥ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٣:٥١٠٦:٣١:٠٨١٢:١٨:١٢١٨:٠٤:٤٠١٨:٢٣:٣٨٢٣:٣٤:٤٥
١٦ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٤:٤٩٠٦:٣٢:٠٦١٢:١٧:٥٥١٨:٠٣:٠٧١٨:٢٢:٠٦٢٣:٣٤:٢٨
١٧ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٥:٤٨٠٦:٣٣:٠٤١٢:١٧:٣٨١٨:٠١:٣٥١٨:٢٠:٣٥٢٣:٣٤:١١
١٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٦:٤٦٠٦:٣٤:٠٣١٢:١٧:٢١١٨:٠٠:٠٤١٨:١٩:٠٥٢٣:٣٣:٥٤
١٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٧:٤٤٠٦:٣٥:٠٢١٢:١٧:٠٥١٧:٥٨:٣٣١٨:١٧:٣٥٢٣:٣٣:٣٨
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٨:٤٣٠٦:٣٦:٠١١٢:١٦:٥٠١٧:٥٧:٠٣١٨:١٦:٠٦٢٣:٣٣:٢٢
٢١ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٩:٤١٠٦:٣٧:٠١١٢:١٦:٣٥١٧:٥٥:٣٤١٨:١٤:٣٨٢٣:٣٣:٠٦
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٥:١٠:٣٩٠٦:٣٨:٠١١٢:١٦:٢٠١٧:٥٤:٠٥١٨:١٣:١١٢٣:٣٢:٥١
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٥:١١:٣٧٠٦:٣٩:٠١١٢:١٦:٠٧١٧:٥٢:٣٨١٨:١١:٤٥٢٣:٣٢:٣٦
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٥:١٢:٣٥٠٦:٤٠:٠٢١٢:١٥:٥٣١٧:٥١:١١١٨:١٠:١٩٢٣:٣٢:٢٢
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٥:١٣:٣٣٠٦:٤١:٠٣١٢:١٥:٤١١٧:٤٩:٤٤١٨:٠٨:٥٤٢٣:٣٢:٠٨
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٥:١٤:٣١٠٦:٤٢:٠٤١٢:١٥:٢٨١٧:٤٨:١٩١٨:٠٧:٣١٢٣:٣١:٥٤
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٥:١٥:٢٩٠٦:٤٣:٠٦١٢:١٥:١٧١٧:٤٦:٥٤١٨:٠٦:٠٨٢٣:٣١:٤١
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:١٦:٢٧٠٦:٤٤:٠٨١٢:١٥:٠٦١٧:٤٥:٣١١٨:٠٤:٤٦٢٣:٣١:٢٨
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:١٧:٢٥٠٦:٤٥:١٠١٢:١٤:٥٦١٧:٤٤:٠٨١٨:٠٣:٢٥٢٣:٣١:١٦
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:١٨:٢٣٠٦:٤٦:١٣١٢:١٤:٤٦١٧:٤٢:٤٦١٨:٠٢:٠٦٢٣:٣١:٠٤

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر مرگن لر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر مرگن لر شهر مرگن لر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر مرگن لر شهر مرگن لر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر مرگن لر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مرگن لر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر مرگن لر

مرگنلر شهری در بخش قره قویون شهرستان شوط استان آذربایجان غربی است. مرگن در ترکی قدیم به معنی کماندار است. الهه مرگن از خدایان ترکان باستان بوده و سوار بر اسب سفید و تیر و کمان داشته است

شهر مرگن لر در ویکیپدیا

شهر مرگن لر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر مرگن لر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر مرگن لر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر مرگن لر بر روی نقشه

شهر مرگن لر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر مرگن لر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر مرگن لر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر مرگن لر
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر مرگن لر + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر مرگن لر + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر مرگن لر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر مرگن لر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر مرگن لر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر مرگن لر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر مرگن لر رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق مرگن لر
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ مرگن لر دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا مرگن لر دانلود pdf
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ مرگن لر دانلود pdf
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ مرگن لر دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق مرگن لر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق مرگن لر
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق مرگن لر

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر مرگن لر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٥ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو