جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر مرگن لر

ماکو | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز مرگن لر


اذان صبح: ٠٦:١٣:٥٨
طلوع آفتاب: ٠٧:٤٦:٠٣
اذان ظهر: ١٢:٤١:٠١
غروب آفتاب: ١٧:٣٦:١٩
اذان مغرب: ١٧:٥٧:٠٢
نیمه شب: ٢٣:٥٤:٥٧

دوشنبه ٣٠ دی ١٣٩٨
٢٤ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢٠ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر مرگن لر (شهرستان ماکو) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ دی ٩٨ شهر مرگن لر)، ماه جاری (اوقات شرعی دی ٩٨ شهر مرگن لر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر مرگن لر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

مثل آفریقایی
دروغ شكوفه می آورد، اما میوه ندارد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر مرگن لر

اوقات شرعی دی ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر مرگن لر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر مرگن لر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر مرگن لر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر مرگن لر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان مرگن لر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٣:٥٢٠٦:٤٠:٣٦١٣:٢٨:١٧٢٠:١٦:٣٨٢٠:٣٦:٤٢٠٠:٣٩:٢٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٢:٠٩٠٦:٣٩:١٦١٣:٢٨:٠٧٢٠:١٧:٣٧٢٠:٣٧:٤٤٠٠:٣٩:٠٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٠:٢٦٠٦:٣٧:٥٨١٣:٢٧:٥٨٢٠:١٨:٣٦٢٠:٣٨:٤٧٠٠:٣٨:٤٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٨:٤٥٠٦:٣٦:٤١١٣:٢٧:٤٨٢٠:١٩:٣٥٢٠:٣٩:٤٩٠٠:٣٨:١٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٧:٠٤٠٦:٣٥:٢٤١٣:٢٧:٤٠٢٠:٢٠:٣٤٢٠:٤٠:٥١٠٠:٣٧:٥٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٥:٢٣٠٦:٣٤:٠٩١٣:٢٧:٣١٢٠:٢١:٣٢٢٠:٤١:٥٣٠٠:٣٧:٣٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٣:٤٤٠٦:٣٢:٥٥١٣:٢٧:٢٤٢٠:٢٢:٣١٢٠:٤٢:٥٥٠٠:٣٧:١٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٢:٠٥٠٦:٣١:٤٢١٣:٢٧:١٦٢٠:٢٣:٢٩٢٠:٤٣:٥٧٠٠:٣٦:٥٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٢٧٠٦:٣٠:٣٠١٣:٢٧:١٠٢٠:٢٤:٢٧٢٠:٤٤:٥٩٠٠:٣٦:٣٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٥٠٠٦:٢٩:١٩١٣:٢٧:٠٤٢٠:٢٥:٢٥٢٠:٤٦:٠٠٠٠:٣٦:٢٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:١٤٠٦:٢٨:٠٩١٣:٢٦:٥٨٢٠:٢٦:٢٣٢٠:٤٧:٠٢٠٠:٣٦:٠١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٣٩٠٦:٢٧:٠١١٣:٢٦:٥٣٢٠:٢٧:٢١٢٠:٤٨:٠٣٠٠:٣٥:٤٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٠٥٠٦:٢٥:٥٤١٣:٢٦:٤٨٢٠:٢٨:١٩٢٠:٤٩:٠٥٠٠:٣٥:٢٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٢:٣٢٠٦:٢٤:٤٩١٣:٢٦:٤٤٢٠:٢٩:١٦٢٠:٥٠:٠٦٠٠:٣٥:٠٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤١:٠٠٠٦:٢٣:٤٤١٣:٢٦:٤١٢٠:٣٠:١٣٢٠:٥١:٠٦٠٠:٣٤:٥١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:٢٩٠٦:٢٢:٤١١٣:٢٦:٣٨٢٠:٣١:١٠٢٠:٥٢:٠٧٠٠:٣٤:٣٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٨:٠٠٠٦:٢١:٤٠١٣:٢٦:٣٦٢٠:٣٢:٠٧٢٠:٥٣:٠٧٠٠:٣٤:١٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٦:٣٢٠٦:٢٠:٤٠١٣:٢٦:٣٤٢٠:٣٣:٠٣٢٠:٥٤:٠٧٠٠:٣٤:٠٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٥:٠٥٠٦:١٩:٤١١٣:٢٦:٣٣٢٠:٣٣:٥٩٢٠:٥٥:٠٧٠٠:٣٣:٤٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٣:٤٠٠٦:١٨:٤٤١٣:٢٦:٣٣٢٠:٣٤:٥٤٢٠:٥٦:٠٦٠٠:٣٣:٣٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٢:١٦٠٦:١٧:٤٩١٣:٢٦:٣٣٢٠:٣٥:٥٠٢٠:٥٧:٠٥٠٠:٣٣:٢٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٠:٥٤٠٦:١٦:٥٥١٣:٢٦:٣٤٢٠:٣٦:٤٥٢٠:٥٨:٠٤٠٠:٣٣:٠٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٩:٣٣٠٦:١٦:٠٢١٣:٢٦:٣٥٢٠:٣٧:٣٩٢٠:٥٩:٠٢٠٠:٣٢:٥٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٨:١٤٠٦:١٥:١١١٣:٢٦:٣٧٢٠:٣٨:٣٣٢٠:٥٩:٥٩٠٠:٣٢:٤٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٦:٥٧٠٦:١٤:٢٢١٣:٢٦:٣٩٢٠:٣٩:٢٦٢١:٠٠:٥٦٠٠:٣٢:٣٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٥:٤٢٠٦:١٣:٣٥١٣:٢٦:٤٢٢٠:٤٠:١٩٢١:٠١:٥٣٠٠:٣٢:٢٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٤:٢٨٠٦:١٢:٤٩١٣:٢٦:٤٦٢٠:٤١:١١٢١:٠٢:٤٩٠٠:٣٢:١٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٣:١٦٠٦:١٢:٠٥١٣:٢٦:٥٠٢٠:٤٢:٠٣٢١:٠٣:٤٤٠٠:٣٢:٠٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٢:٠٧٠٦:١١:٢٢١٣:٢٦:٥٤٢٠:٤٢:٥٤٢١:٠٤:٣٨٠٠:٣١:٥٦
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٠:٥٩٠٦:١٠:٤٢١٣:٢٦:٥٩٢٠:٤٣:٤٤٢١:٠٥:٣٢٠٠:٣١:٤٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر مرگن لر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر مرگن لر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر مرگن لر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مرگن لر

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر مرگن لر

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر مرگن لر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مرگن لر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر مرگن لر

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٦:١٣:٥٤٠٧:٤٨:٣٢١٢:٣١:٣١١٧:١٤:٣٦١٧:٣٦:٠٤٢٣:٤٤:٢٥
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٦:١٤:١٤٠٧:٤٨:٤٩١٢:٣٢:٠١١٧:١٥:١٨١٧:٣٦:٤٦٢٣:٤٤:٥٥
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٦:١٤:٣٢٠٧:٤٩:٠٤١٢:٣٢:٣٠١٧:١٦:٠٢١٧:٣٧:٢٩٢٣:٤٥:٢٦
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٦:١٤:٤٩٠٧:٤٩:١٧١٢:٣٢:٥٩١٧:١٦:٤٨١٧:٣٨:١٣٢٣:٤٥:٥٦
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٦:١٥:٠٤٠٧:٤٩:٢٨١٢:٣٣:٢٨١٧:١٧:٣٥١٧:٣٩:٠٠٢٣:٤٦:٢٦
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٦:١٥:١٧٠٧:٤٩:٣٦١٢:٣٣:٥٦١٧:١٨:٢٤١٧:٣٩:٤٧٢٣:٤٦:٥٦
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٦:١٥:٢٨٠٧:٤٩:٤٣١٢:٣٤:٢٤١٧:١٩:١٤١٧:٤٠:٣٦٢٣:٤٧:٢٦
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٦:١٥:٣٨٠٧:٤٩:٤٧١٢:٣٤:٥٢١٧:٢٠:٠٦١٧:٤١:٢٦٢٣:٤٧:٥٦
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٦:١٥:٤٦٠٧:٤٩:٤٩١٢:٣٥:١٩١٧:٢٠:٥٩١٧:٤٢:١٧٢٣:٤٨:٢٥
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٦:١٥:٥٢٠٧:٤٩:٤٩١٢:٣٥:٤٥١٧:٢١:٥٣١٧:٤٣:٠٩٢٣:٤٨:٥٤
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٦:١٥:٥٦٠٧:٤٩:٤٧١٢:٣٦:١٢١٧:٢٢:٤٨١٧:٤٤:٠٣٢٣:٤٩:٢٣
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٦:١٥:٥٨٠٧:٤٩:٤٢١٢:٣٦:٣٨١٧:٢٣:٤٥١٧:٤٤:٥٨٢٣:٤٩:٥٢
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٦:١٥:٥٨٠٧:٤٩:٣٦١٢:٣٧:٠٣١٧:٢٤:٤٣١٧:٤٥:٥٣٢٣:٥٠:٢٠
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٦:١٥:٥٧٠٧:٤٩:٢٧١٢:٣٧:٢٧١٧:٢٥:٤٢١٧:٤٦:٥٠٢٣:٥٠:٤٧
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٦:١٥:٥٣٠٧:٤٩:١٦١٢:٣٧:٥٢١٧:٢٦:٤٢١٧:٤٧:٤٨٢٣:٥١:١٥
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٦:١٥:٤٨٠٧:٤٩:٠٣١٢:٣٨:١٥١٧:٢٧:٤٢١٧:٤٨:٤٦٢٣:٥١:٤٢
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٦:١٥:٤١٠٧:٤٨:٤٨١٢:٣٨:٣٨١٧:٢٨:٤٤١٧:٤٩:٤٦٢٣:٥٢:٠٨
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٦:١٥:٣٢٠٧:٤٨:٣١١٢:٣٩:٠١١٧:٢٩:٤٧١٧:٥٠:٤٦٢٣:٥٢:٣٤
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٦:١٥:٢١٠٧:٤٨:١١١٢:٣٩:٢٢١٧:٣٠:٥٠١٧:٥١:٤٧٢٣:٥٢:٥٩
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٦:١٥:٠٨٠٧:٤٧:٥٠١٢:٣٩:٤٣١٧:٣١:٥٥١٧:٥٢:٤٩٢٣:٥٣:٢٤
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٦:١٤:٥٣٠٧:٤٧:٢٦١٢:٤٠:٠٤١٧:٣٣:٠٠١٧:٥٣:٥١٢٣:٥٣:٤٨
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٦:١٤:٣٧٠٧:٤٧:٠١١٢:٤٠:٢٤١٧:٣٤:٠٦١٧:٥٤:٥٤٢٣:٥٤:١٢
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٦:١٤:١٨٠٧:٤٦:٣٣١٢:٤٠:٤٣١٧:٣٥:١٢١٧:٥٥:٥٨٢٣:٥٤:٣٥
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٦:١٣:٥٨٠٧:٤٦:٠٣١٢:٤١:٠١١٧:٣٦:١٩١٧:٥٧:٠٢٢٣:٥٤:٥٧
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٦:١٣:٣٥٠٧:٤٥:٣٢١٢:٤١:١٩١٧:٣٧:٢٦١٧:٥٨:٠٧٢٣:٥٥:١٩
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٦:١٣:١١٠٧:٤٤:٥٨١٢:٤١:٣٦١٧:٣٨:٣٤١٧:٥٩:١٢٢٣:٥٥:٤٠
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٦:١٢:٤٥٠٧:٤٤:٢٢١٢:٤١:٥٢١٧:٣٩:٤٣١٨:٠٠:١٨٢٣:٥٦:٠٠
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٦:١٢:١٧٠٧:٤٣:٤٥١٢:٤٢:٠٧١٧:٤٠:٥٢١٨:٠١:٢٤٢٣:٥٦:١٩
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٦:١١:٤٧٠٧:٤٣:٠٦١٢:٤٢:٢٢١٧:٤٢:٠١١٨:٠٢:٣٠٢٣:٥٦:٣٨
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٦:١١:١٥٠٧:٤٢:٢٤١٢:٤٢:٣٦١٧:٤٣:١٠١٨:٠٣:٣٧٢٣:٥٦:٥٦

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر مرگن لر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر مرگن لر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر مرگن لر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر مرگن لر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مرگن لر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی شهر مرگن لر

در این قسمت جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ هـ.ش شهر مرگن لر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مرگن لر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی شهر مرگن لر

بهمن
دی ١٣٩٨ هـ.ش
آذر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ دی ١٣٩٨٠٦:١١:٢١٠٧:٤٦:٠٧١٢:٢٨:٣٢١٧:١٠:٥٨١٧:٣٢:٢٩٢٣:٤١:٢٤
٠٢ دی ١٣٩٨٠٦:١١:٥٠٠٧:٤٦:٣٦١٢:٢٩:٠٢١٧:١١:٢٩١٧:٣٣:٠٠٢٣:٤١:٥٤
٠٣ دی ١٣٩٨٠٦:١٢:١٨٠٧:٤٧:٠٣١٢:٢٩:٣٢١٧:١٢:٠٣١٧:٣٣:٣٤٢٣:٤٢:٢٤
٠٤ دی ١٣٩٨٠٦:١٢:٤٤٠٧:٤٧:٢٨١٢:٣٠:٠٢١٧:١٢:٣٩١٧:٣٤:٠٩٢٣:٤٢:٥٤
٠٥ دی ١٣٩٨٠٦:١٣:٠٩٠٧:٤٧:٥١١٢:٣٠:٣٢١٧:١٣:١٦١٧:٣٤:٤٥٢٣:٤٣:٢٤
٠٦ دی ١٣٩٨٠٦:١٣:٣٢٠٧:٤٨:١٣١٢:٣١:٠٢١٧:١٣:٥٥١٧:٣٥:٢٤٢٣:٤٣:٥٤
٠٧ دی ١٣٩٨٠٦:١٣:٥٤٠٧:٤٨:٣٢١٢:٣١:٣١١٧:١٤:٣٦١٧:٣٦:٠٤٢٣:٤٤:٢٥
٠٨ دی ١٣٩٨٠٦:١٤:١٤٠٧:٤٨:٤٩١٢:٣٢:٠١١٧:١٥:١٨١٧:٣٦:٤٦٢٣:٤٤:٥٥
٠٩ دی ١٣٩٨٠٦:١٤:٣٢٠٧:٤٩:٠٤١٢:٣٢:٣٠١٧:١٦:٠٢١٧:٣٧:٢٩٢٣:٤٥:٢٦
١٠ دی ١٣٩٨٠٦:١٤:٤٩٠٧:٤٩:١٧١٢:٣٢:٥٩١٧:١٦:٤٨١٧:٣٨:١٣٢٣:٤٥:٥٦
١١ دی ١٣٩٨٠٦:١٥:٠٤٠٧:٤٩:٢٨١٢:٣٣:٢٨١٧:١٧:٣٥١٧:٣٩:٠٠٢٣:٤٦:٢٦
١٢ دی ١٣٩٨٠٦:١٥:١٧٠٧:٤٩:٣٦١٢:٣٣:٥٦١٧:١٨:٢٤١٧:٣٩:٤٧٢٣:٤٦:٥٦
١٣ دی ١٣٩٨٠٦:١٥:٢٨٠٧:٤٩:٤٣١٢:٣٤:٢٤١٧:١٩:١٤١٧:٤٠:٣٦٢٣:٤٧:٢٦
١٤ دی ١٣٩٨٠٦:١٥:٣٨٠٧:٤٩:٤٧١٢:٣٤:٥٢١٧:٢٠:٠٦١٧:٤١:٢٦٢٣:٤٧:٥٦
١٥ دی ١٣٩٨٠٦:١٥:٤٦٠٧:٤٩:٤٩١٢:٣٥:١٩١٧:٢٠:٥٩١٧:٤٢:١٧٢٣:٤٨:٢٥
١٦ دی ١٣٩٨٠٦:١٥:٥٢٠٧:٤٩:٤٩١٢:٣٥:٤٥١٧:٢١:٥٣١٧:٤٣:٠٩٢٣:٤٨:٥٤
١٧ دی ١٣٩٨٠٦:١٥:٥٦٠٧:٤٩:٤٧١٢:٣٦:١٢١٧:٢٢:٤٨١٧:٤٤:٠٣٢٣:٤٩:٢٣
١٨ دی ١٣٩٨٠٦:١٥:٥٨٠٧:٤٩:٤٢١٢:٣٦:٣٨١٧:٢٣:٤٥١٧:٤٤:٥٨٢٣:٤٩:٥٢
١٩ دی ١٣٩٨٠٦:١٥:٥٨٠٧:٤٩:٣٦١٢:٣٧:٠٣١٧:٢٤:٤٣١٧:٤٥:٥٣٢٣:٥٠:٢٠
٢٠ دی ١٣٩٨٠٦:١٥:٥٧٠٧:٤٩:٢٧١٢:٣٧:٢٧١٧:٢٥:٤٢١٧:٤٦:٥٠٢٣:٥٠:٤٧
٢١ دی ١٣٩٨٠٦:١٥:٥٣٠٧:٤٩:١٦١٢:٣٧:٥٢١٧:٢٦:٤٢١٧:٤٧:٤٨٢٣:٥١:١٥
٢٢ دی ١٣٩٨٠٦:١٥:٤٨٠٧:٤٩:٠٣١٢:٣٨:١٥١٧:٢٧:٤٢١٧:٤٨:٤٦٢٣:٥١:٤٢
٢٣ دی ١٣٩٨٠٦:١٥:٤١٠٧:٤٨:٤٨١٢:٣٨:٣٨١٧:٢٨:٤٤١٧:٤٩:٤٦٢٣:٥٢:٠٨
٢٤ دی ١٣٩٨٠٦:١٥:٣٢٠٧:٤٨:٣١١٢:٣٩:٠١١٧:٢٩:٤٧١٧:٥٠:٤٦٢٣:٥٢:٣٤
٢٥ دی ١٣٩٨٠٦:١٥:٢١٠٧:٤٨:١١١٢:٣٩:٢٢١٧:٣٠:٥٠١٧:٥١:٤٧٢٣:٥٢:٥٩
٢٦ دی ١٣٩٨٠٦:١٥:٠٨٠٧:٤٧:٥٠١٢:٣٩:٤٣١٧:٣١:٥٥١٧:٥٢:٤٩٢٣:٥٣:٢٤
٢٧ دی ١٣٩٨٠٦:١٤:٥٣٠٧:٤٧:٢٦١٢:٤٠:٠٤١٧:٣٣:٠٠١٧:٥٣:٥١٢٣:٥٣:٤٨
٢٨ دی ١٣٩٨٠٦:١٤:٣٧٠٧:٤٧:٠١١٢:٤٠:٢٤١٧:٣٤:٠٦١٧:٥٤:٥٤٢٣:٥٤:١٢
٢٩ دی ١٣٩٨٠٦:١٤:١٨٠٧:٤٦:٣٣١٢:٤٠:٤٣١٧:٣٥:١٢١٧:٥٥:٥٨٢٣:٥٤:٣٥
٣٠ دی ١٣٩٨٠٦:١٣:٥٨٠٧:٤٦:٠٣١٢:٤١:٠١١٧:٣٦:١٩١٧:٥٧:٠٢٢٣:٥٤:٥٧

دانلود اوقات شرعی دی ٩٨ - ١٣٩٨ شهر مرگن لر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی شهر مرگن لر شهر مرگن لر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی شهر مرگن لر شهر مرگن لر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر مرگن لر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مرگن لر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر مرگن لر

مرگنلر شهری در بخش قره قویون شهرستان شوط استان آذربایجان غربی است. مرگن در ترکی قدیم به معنی کماندار است. الهه مرگن از خدایان ترکان باستان بوده و سوار بر اسب سفید و تیر و کمان داشته است

شهر مرگن لر در ویکیپدیا

شهر مرگن لر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر مرگن لر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر مرگن لر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر مرگن لر بر روی نقشه

شهر مرگن لر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر مرگن لر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر مرگن لر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر مرگن لر
اوقات شرعی دی ٩٨ شهر مرگن لر + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ شهر مرگن لر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر مرگن لر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر مرگن لر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر مرگن لر رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ مرگن لر دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق مرگن لر
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق مرگن لر
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق مرگن لر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق مرگن لر
جدول اوقات شرعی دی ٩٨ / ١٣٩٨ مرگن لر دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق مرگن لر
زمان پخش اذان مستقیم به افق مرگن لر

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر مرگن لر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٥ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو