جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر مرگن لر

ماکو | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز مرگن لر


اذان صبح: ٠٥:٤٤:٣٧
طلوع آفتاب: ٠٧:١٤:٢٧
اذان ظهر: ١٣:٣٣:٥٩
غروب آفتاب: ١٩:٥٤:١١
اذان مغرب: ٢٠:١٣:١٩
نیمه شب: ٠٠:٤٨:٣١

چهارشنبه ١٣ فروردین ١٣٩٩
٠٧ شعبان ١٤٤١ قمری
٠١ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر مرگن لر (شهرستان ماکو) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٣ فروردین ٩٩ شهر مرگن لر)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر مرگن لر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر مرگن لر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز طبیعت

كریتس
هر كه هستیم و هر كجا هستیم، خودمان اینگونه خواسته ایم.

اوقات شرعی ماه جاری شهر مرگن لر

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر مرگن لر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر مرگن لر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر مرگن لر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر مرگن لر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان مرگن لر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٢:٠٩٠٦:٣٩:١٦١٣:٢٨:٠٧٢٠:١٧:٣٧٢٠:٣٧:٤٤٠٠:٣٩:٠٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٠:٢٦٠٦:٣٧:٥٨١٣:٢٧:٥٨٢٠:١٨:٣٦٢٠:٣٨:٤٧٠٠:٣٨:٤٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٨:٤٥٠٦:٣٦:٤١١٣:٢٧:٤٨٢٠:١٩:٣٥٢٠:٣٩:٤٩٠٠:٣٨:١٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٧:٠٤٠٦:٣٥:٢٤١٣:٢٧:٤٠٢٠:٢٠:٣٤٢٠:٤٠:٥١٠٠:٣٧:٥٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٥:٢٣٠٦:٣٤:٠٩١٣:٢٧:٣١٢٠:٢١:٣٢٢٠:٤١:٥٣٠٠:٣٧:٣٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٣:٤٤٠٦:٣٢:٥٥١٣:٢٧:٢٤٢٠:٢٢:٣١٢٠:٤٢:٥٥٠٠:٣٧:١٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٢:٠٥٠٦:٣١:٤٢١٣:٢٧:١٦٢٠:٢٣:٢٩٢٠:٤٣:٥٧٠٠:٣٦:٥٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٢٧٠٦:٣٠:٣٠١٣:٢٧:١٠٢٠:٢٤:٢٧٢٠:٤٤:٥٩٠٠:٣٦:٣٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٥٠٠٦:٢٩:١٩١٣:٢٧:٠٤٢٠:٢٥:٢٥٢٠:٤٦:٠٠٠٠:٣٦:٢٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:١٤٠٦:٢٨:٠٩١٣:٢٦:٥٨٢٠:٢٦:٢٣٢٠:٤٧:٠٢٠٠:٣٦:٠١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٣٩٠٦:٢٧:٠١١٣:٢٦:٥٣٢٠:٢٧:٢١٢٠:٤٨:٠٣٠٠:٣٥:٤٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٠٥٠٦:٢٥:٥٤١٣:٢٦:٤٨٢٠:٢٨:١٩٢٠:٤٩:٠٥٠٠:٣٥:٢٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٢:٣٢٠٦:٢٤:٤٩١٣:٢٦:٤٤٢٠:٢٩:١٦٢٠:٥٠:٠٦٠٠:٣٥:٠٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤١:٠٠٠٦:٢٣:٤٤١٣:٢٦:٤١٢٠:٣٠:١٣٢٠:٥١:٠٦٠٠:٣٤:٥١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:٢٩٠٦:٢٢:٤١١٣:٢٦:٣٨٢٠:٣١:١٠٢٠:٥٢:٠٧٠٠:٣٤:٣٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٨:٠٠٠٦:٢١:٤٠١٣:٢٦:٣٦٢٠:٣٢:٠٧٢٠:٥٣:٠٧٠٠:٣٤:١٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٦:٣٢٠٦:٢٠:٤٠١٣:٢٦:٣٤٢٠:٣٣:٠٣٢٠:٥٤:٠٧٠٠:٣٤:٠٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٥:٠٥٠٦:١٩:٤١١٣:٢٦:٣٣٢٠:٣٣:٥٩٢٠:٥٥:٠٧٠٠:٣٣:٤٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٣:٤٠٠٦:١٨:٤٤١٣:٢٦:٣٣٢٠:٣٤:٥٤٢٠:٥٦:٠٦٠٠:٣٣:٣٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٢:١٦٠٦:١٧:٤٩١٣:٢٦:٣٣٢٠:٣٥:٥٠٢٠:٥٧:٠٥٠٠:٣٣:٢٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٠:٥٤٠٦:١٦:٥٥١٣:٢٦:٣٤٢٠:٣٦:٤٥٢٠:٥٨:٠٤٠٠:٣٣:٠٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٩:٣٣٠٦:١٦:٠٢١٣:٢٦:٣٥٢٠:٣٧:٣٩٢٠:٥٩:٠٢٠٠:٣٢:٥٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٨:١٤٠٦:١٥:١١١٣:٢٦:٣٧٢٠:٣٨:٣٣٢٠:٥٩:٥٩٠٠:٣٢:٤٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٦:٥٧٠٦:١٤:٢٢١٣:٢٦:٣٩٢٠:٣٩:٢٦٢١:٠٠:٥٦٠٠:٣٢:٣٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٥:٤٢٠٦:١٣:٣٥١٣:٢٦:٤٢٢٠:٤٠:١٩٢١:٠١:٥٣٠٠:٣٢:٢٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٤:٢٨٠٦:١٢:٤٩١٣:٢٦:٤٦٢٠:٤١:١١٢١:٠٢:٤٩٠٠:٣٢:١٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٣:١٦٠٦:١٢:٠٥١٣:٢٦:٥٠٢٠:٤٢:٠٣٢١:٠٣:٤٤٠٠:٣٢:٠٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٢:٠٧٠٦:١١:٢٢١٣:٢٦:٥٤٢٠:٤٢:٥٤٢١:٠٤:٣٨٠٠:٣١:٥٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٠:٥٩٠٦:١٠:٤٢١٣:٢٦:٥٩٢٠:٤٣:٤٤٢١:٠٥:٣٢٠٠:٣١:٤٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر مرگن لر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر مرگن لر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر مرگن لر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مرگن لر

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر مرگن لر

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر مرگن لر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مرگن لر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر مرگن لر

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٥٥:١٠٠٧:٢٣:٥٤١٣:٣٥:٤٦١٩:٤٨:١٩٢٠:٠٧:٢٠٠٠:٥٠:٥٢
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٥٣:٢٥٠٧:٢٢:١٩١٣:٣٥:٢٨١٩:٤٩:١٨٢٠:٠٨:٢٠٠٠:٥٠:٢٩
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٥١:٤٠٠٧:٢٠:٤٤١٣:٣٥:١٠١٩:٥٠:١٧٢٠:٠٩:٢٠٠٠:٥٠:٠٦
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٤٩:٥٥٠٧:١٩:٠٩١٣:٣٤:٥٢١٩:٥١:١٥٢٠:١٠:٢٠٠٠:٤٩:٤٢
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٤٨:٠٩٠٧:١٧:٣٥١٣:٣٤:٣٤١٩:٥٢:١٤٢٠:١١:٢٠٠٠:٤٩:١٩
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٤٦:٢٣٠٧:١٦:٠١١٣:٣٤:١٧١٩:٥٣:١٣٢٠:١٢:١٩٠٠:٤٨:٥٥
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٤٤:٣٧٠٧:١٤:٢٧١٣:٣٣:٥٩١٩:٥٤:١١٢٠:١٣:١٩٠٠:٤٨:٣١
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٤٢:٥٠٠٧:١٢:٥٣١٣:٣٣:٤١١٩:٥٥:١٠٢٠:١٤:١٩٠٠:٤٨:٠٧
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٤١:٠٤٠٧:١١:١٩١٣:٣٣:٢٣١٩:٥٦:٠٨٢٠:١٥:١٩٠٠:٤٧:٤٢
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٣٩:١٧٠٧:٠٩:٤٦١٣:٣٣:٠٦١٩:٥٧:٠٦٢٠:١٦:٢٠٠٠:٤٧:١٨
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٣٧:٣٠٠٧:٠٨:١٣١٣:٣٢:٤٩١٩:٥٨:٠٥٢٠:١٧:٢٠٠٠:٤٦:٥٤
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٣٥:٤٢٠٧:٠٦:٤١١٣:٣٢:٣٢١٩:٥٩:٠٣٢٠:١٨:٢٠٠٠:٤٦:٢٩
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٣٣:٥٥٠٧:٠٥:٠٩١٣:٣٢:١٥٢٠:٠٠:٠١٢٠:١٩:٢٠٠٠:٤٦:٠٥
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٣٢:٠٨٠٧:٠٣:٣٧١٣:٣١:٥٨٢٠:٠١:٠٠٢٠:٢٠:٢١٠٠:٤٥:٤٠
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٣٠:٢٠٠٧:٠٢:٠٦١٣:٣١:٤٢٢٠:٠١:٥٨٢٠:٢١:٢١٠٠:٤٥:١٦
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٢٨:٣٣٠٧:٠٠:٣٥١٣:٣١:٢٥٢٠:٠٢:٥٦٢٠:٢٢:٢٢٠٠:٤٤:٥١
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٢٦:٤٦٠٦:٥٩:٠٥١٣:٣١:١٠٢٠:٠٣:٥٥٢٠:٢٣:٢٢٠٠:٤٤:٢٧
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٢٤:٥٩٠٦:٥٧:٣٥١٣:٣٠:٥٤٢٠:٠٤:٥٣٢٠:٢٤:٢٣٠٠:٤٤:٠٢
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:٢٣:١٢٠٦:٥٦:٠٦١٣:٣٠:٣٩٢٠:٠٥:٥٢٢٠:٢٥:٢٤٠٠:٤٣:٣٨
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:٢١:٢٥٠٦:٥٤:٣٨١٣:٣٠:٢٤٢٠:٠٦:٥٠٢٠:٢٦:٢٥٠٠:٤٣:١٤
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:١٩:٣٨٠٦:٥٣:١٠١٣:٣٠:٠٩٢٠:٠٧:٤٩٢٠:٢٧:٢٧٠٠:٤٢:٥٠
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:١٧:٥١٠٦:٥١:٤٣١٣:٢٩:٥٥٢٠:٠٨:٤٨٢٠:٢٨:٢٨٠٠:٤٢:٢٦
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:١٦:٠٥٠٦:٥٠:١٧١٣:٢٩:٤٢٢٠:٠٩:٤٦٢٠:٢٩:٢٩٠٠:٤٢:٠٣
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:١٤:١٩٠٦:٤٨:٥١١٣:٢٩:٢٨٢٠:١٠:٤٥٢٠:٣٠:٣١٠٠:٤١:٣٩
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:١٢:٣٤٠٦:٤٧:٢٧١٣:٢٩:١٥٢٠:١١:٤٤٢٠:٣١:٣٣٠٠:٤١:١٦
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٥:١٠:٤٨٠٦:٤٦:٠٣١٣:٢٩:٠٣٢٠:١٢:٤٣٢٠:٣٢:٣٤٠٠:٤٠:٥٣
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٥:٠٩:٠٣٠٦:٤٤:٤٠١٣:٢٨:٥١٢٠:١٣:٤٢٢٠:٣٣:٣٦٠٠:٤٠:٣٠
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٥:٠٧:١٩٠٦:٤٣:١٨١٣:٢٨:٣٩٢٠:١٤:٤١٢٠:٣٤:٣٨٠٠:٤٠:٠٨
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٥:٠٥:٣٥٠٦:٤١:٥٦١٣:٢٨:٢٨٢٠:١٥:٣٩٢٠:٣٥:٤٠٠٠:٣٩:٤٦
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٣:٥٢٠٦:٤٠:٣٦١٣:٢٨:١٧٢٠:١٦:٣٨٢٠:٣٦:٤٢٠٠:٣٩:٢٣

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر مرگن لر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر مرگن لر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر مرگن لر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر مرگن لر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مرگن لر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر مرگن لر

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر مرگن لر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مرگن لر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر مرگن لر

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٥:٢٨٠٦:٣٣:٢٣١٢:٣٧:٣٤١٨:٤٢:٢٤١٩:٠١:٢١٠٠:٢٣:٠٥
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٣:٤٦٠٧:٣١:٤٨١٣:٣٧:١٦١٩:٤٣:٢٤٢٠:٠٢:٢١٠٠:٥٢:٤٤
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٢:٠٤٠٧:٣٠:١٣١٣:٣٦:٥٨١٩:٤٤:٢٣٢٠:٠٣:٢١٠٠:٥٢:٢٢
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٦:٠٠:٢١٠٧:٢٨:٣٨١٣:٣٦:٤١١٩:٤٥:٢٢٢٠:٠٤:٢١٠٠:٥٢:٠٠
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٨:٣٨٠٧:٢٧:٠٣١٣:٣٦:٢٣١٩:٤٦:٢١٢٠:٠٥:٢٠٠٠:٥١:٣٨
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٦:٥٤٠٧:٢٥:٢٨١٣:٣٦:٠٥١٩:٤٧:٢٠٢٠:٠٦:٢٠٠٠:٥١:١٥
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٥:١٠٠٧:٢٣:٥٤١٣:٣٥:٤٦١٩:٤٨:١٩٢٠:٠٧:٢٠٠٠:٥٠:٥٢
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٣:٢٥٠٧:٢٢:١٩١٣:٣٥:٢٨١٩:٤٩:١٨٢٠:٠٨:٢٠٠٠:٥٠:٢٩
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥١:٤٠٠٧:٢٠:٤٤١٣:٣٥:١٠١٩:٥٠:١٧٢٠:٠٩:٢٠٠٠:٥٠:٠٦
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٩:٥٥٠٧:١٩:٠٩١٣:٣٤:٥٢١٩:٥١:١٥٢٠:١٠:٢٠٠٠:٤٩:٤٢
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٨:٠٩٠٧:١٧:٣٥١٣:٣٤:٣٤١٩:٥٢:١٤٢٠:١١:٢٠٠٠:٤٩:١٩
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٦:٢٣٠٧:١٦:٠١١٣:٣٤:١٧١٩:٥٣:١٣٢٠:١٢:١٩٠٠:٤٨:٥٥
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٤:٣٧٠٧:١٤:٢٧١٣:٣٣:٥٩١٩:٥٤:١١٢٠:١٣:١٩٠٠:٤٨:٣١
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٢:٥٠٠٧:١٢:٥٣١٣:٣٣:٤١١٩:٥٥:١٠٢٠:١٤:١٩٠٠:٤٨:٠٧
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤١:٠٤٠٧:١١:١٩١٣:٣٣:٢٣١٩:٥٦:٠٨٢٠:١٥:١٩٠٠:٤٧:٤٢
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٩:١٧٠٧:٠٩:٤٦١٣:٣٣:٠٦١٩:٥٧:٠٦٢٠:١٦:٢٠٠٠:٤٧:١٨
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٧:٣٠٠٧:٠٨:١٣١٣:٣٢:٤٩١٩:٥٨:٠٥٢٠:١٧:٢٠٠٠:٤٦:٥٤
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٥:٤٢٠٧:٠٦:٤١١٣:٣٢:٣٢١٩:٥٩:٠٣٢٠:١٨:٢٠٠٠:٤٦:٢٩
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:٥٥٠٧:٠٥:٠٩١٣:٣٢:١٥٢٠:٠٠:٠١٢٠:١٩:٢٠٠٠:٤٦:٠٥
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:٠٨٠٧:٠٣:٣٧١٣:٣١:٥٨٢٠:٠١:٠٠٢٠:٢٠:٢١٠٠:٤٥:٤٠
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:٢٠٠٧:٠٢:٠٦١٣:٣١:٤٢٢٠:٠١:٥٨٢٠:٢١:٢١٠٠:٤٥:١٦
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:٣٣٠٧:٠٠:٣٥١٣:٣١:٢٥٢٠:٠٢:٥٦٢٠:٢٢:٢٢٠٠:٤٤:٥١
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:٤٦٠٦:٥٩:٠٥١٣:٣١:١٠٢٠:٠٣:٥٥٢٠:٢٣:٢٢٠٠:٤٤:٢٧
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:٥٩٠٦:٥٧:٣٥١٣:٣٠:٥٤٢٠:٠٤:٥٣٢٠:٢٤:٢٣٠٠:٤٤:٠٢
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:١٢٠٦:٥٦:٠٦١٣:٣٠:٣٩٢٠:٠٥:٥٢٢٠:٢٥:٢٤٠٠:٤٣:٣٨
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:٢٥٠٦:٥٤:٣٨١٣:٣٠:٢٤٢٠:٠٦:٥٠٢٠:٢٦:٢٥٠٠:٤٣:١٤
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:٣٨٠٦:٥٣:١٠١٣:٣٠:٠٩٢٠:٠٧:٤٩٢٠:٢٧:٢٧٠٠:٤٢:٥٠
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:٥١٠٦:٥١:٤٣١٣:٢٩:٥٥٢٠:٠٨:٤٨٢٠:٢٨:٢٨٠٠:٤٢:٢٦
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:٠٥٠٦:٥٠:١٧١٣:٢٩:٤٢٢٠:٠٩:٤٦٢٠:٢٩:٢٩٠٠:٤٢:٠٣
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:١٩٠٦:٤٨:٥١١٣:٢٩:٢٨٢٠:١٠:٤٥٢٠:٣٠:٣١٠٠:٤١:٣٩
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:٣٤٠٦:٤٧:٢٧١٣:٢٩:١٥٢٠:١١:٤٤٢٠:٣١:٣٣٠٠:٤١:١٦

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر مرگن لر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر مرگن لر شهر مرگن لر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر مرگن لر شهر مرگن لر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر مرگن لر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مرگن لر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر مرگن لر

مرگنلر شهری در بخش قره قویون شهرستان شوط استان آذربایجان غربی است. مرگن در ترکی قدیم به معنی کماندار است. الهه مرگن از خدایان ترکان باستان بوده و سوار بر اسب سفید و تیر و کمان داشته است

شهر مرگن لر در ویکیپدیا

شهر مرگن لر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر مرگن لر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر مرگن لر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر مرگن لر بر روی نقشه

شهر مرگن لر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر مرگن لر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر مرگن لر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر مرگن لر
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر مرگن لر + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر مرگن لر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر مرگن لر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر مرگن لر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر مرگن لر رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق مرگن لر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق مرگن لر
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق مرگن لر
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ مرگن لر دانلود pdf
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ مرگن لر دانلود pdf
جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ مرگن لر دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق مرگن لر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق مرگن لر

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر مرگن لر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٥ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو