جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای مرگن قدیم

قره قویون جنوبی | شوط | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز مرگن قدیم

اذان صبح: ٠٤:٥٤:٥٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٢:٣٦
اذان ظهر: ١٢:٢١:٠٢
غروب آفتاب: ١٨:١٨:٥١
اذان مغرب: ١٨:٣٧:٤٤
نیمه شب شرعی: ٢٣:٣٧:٢٣

یکشنبه ٠٦ مهر ١٣٩٩
٠٩ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٧ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای مرگن قدیم (شهرستان شوط) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ مهر ٩٩ روستای مرگن قدیم)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای مرگن قدیم)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای مرگن قدیم)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی جهانگردی

؟
اگر مردم را به حال خودشان گذاشتی، تو را به حال خودت خواهند گذاشت.

اوقات شرعی ماه جاری روستای مرگن قدیم

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای مرگن قدیم در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای مرگن قدیم ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای مرگن قدیم (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای مرگن قدیم ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان مرگن قدیم
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٠:٠٢٠٦:٥٣:٣٠١٣:٣٠:١١٢٠:٠٧:٣٣٢٠:٢٧:١٠٠٠:٤٢:٥٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٨:١٦٠٦:٥٢:٠٣١٣:٢٩:٥٧٢٠:٠٨:٣٢٢٠:٢٨:١٢٠٠:٤٢:٣١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٦:٢٩٠٦:٥٠:٣٦١٣:٢٩:٤٣٢٠:٠٩:٣١٢٠:٢٩:١٣٠٠:٤٢:٠٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٤:٤٣٠٦:٤٩:١١١٣:٢٩:٣٠٢٠:١٠:٢٩٢٠:٣٠:١٥٠٠:٤١:٤٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٢:٥٨٠٦:٤٧:٤٦١٣:٢٩:١٧٢٠:١١:٢٨٢٠:٣١:١٦٠٠:٤١:٢٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١١:١٢٠٦:٤٦:٢١١٣:٢٩:٠٤٢٠:١٢:٢٧٢٠:٣٢:١٨٠٠:٤٠:٥٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٩:٢٧٠٦:٤٤:٥٨١٣:٢٨:٥٢٢٠:١٣:٢٦٢٠:٣٣:٢٠٠٠:٤٠:٣٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٧:٤٣٠٦:٤٣:٣٦١٣:٢٨:٤٠٢٠:١٤:٢٤٢٠:٣٤:٢١٠٠:٤٠:١١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٥:٥٨٠٦:٤٢:١٤١٣:٢٨:٢٩٢٠:١٥:٢٣٢٠:٣٥:٢٣٠٠:٣٩:٤٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٤:١٥٠٦:٤٠:٥٣١٣:٢٨:١٨٢٠:١٦:٢٢٢٠:٣٦:٢٥٠٠:٣٩:٢٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٢:٣٢٠٦:٣٩:٣٤١٣:٢٨:٠٧٢٠:١٧:٢٠٢٠:٣٧:٢٧٠٠:٣٩:٠٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٠:٤٩٠٦:٣٨:١٥١٣:٢٧:٥٧٢٠:١٨:١٩٢٠:٣٨:٢٩٠٠:٣٨:٤٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٩:٠٧٠٦:٣٦:٥٧١٣:٢٧:٤٨٢٠:١٩:١٨٢٠:٣٩:٣١٠٠:٣٨:٢٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٧:٢٦٠٦:٣٥:٤٠١٣:٢٧:٣٩٢٠:٢٠:١٦٢٠:٤٠:٣٣٠٠:٣٨:٠١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:٤٥٠٦:٣٤:٢٥١٣:٢٧:٣١٢٠:٢١:١٥٢٠:٤١:٣٥٠٠:٣٧:٤٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٤:٠٥٠٦:٣٣:١٠١٣:٢٧:٢٣٢٠:٢٢:١٣٢٠:٤٢:٣٧٠٠:٣٧:٢٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٢:٢٦٠٦:٣١:٥٧١٣:٢٧:١٥٢٠:٢٣:١٢٢٠:٤٣:٣٨٠٠:٣٧:٠٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٤٨٠٦:٣٠:٤٤١٣:٢٧:٠٨٢٠:٢٤:١٠٢٠:٤٤:٤٠٠٠:٣٦:٤٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٩:١١٠٦:٢٩:٣٣١٣:٢٧:٠٢٢٠:٢٥:٠٨٢٠:٤٥:٤٢٠٠:٣٦:٢١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٣٥٠٦:٢٨:٢٤١٣:٢٦:٥٦٢٠:٢٦:٠٦٢٠:٤٦:٤٤٠٠:٣٦:٠٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٥:٥٩٠٦:٢٧:١٥١٣:٢٦:٥١٢٠:٢٧:٠٤٢٠:٤٧:٤٥٠٠:٣٥:٤٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٢٥٠٦:٢٦:٠٨١٣:٢٦:٤٧٢٠:٢٨:٠٢٢٠:٤٨:٤٧٠٠:٣٥:٢٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٢:٥٢٠٦:٢٥:٠٢١٣:٢٦:٤٣٢٠:٢٨:٥٩٢٠:٤٩:٤٨٠٠:٣٥:١٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤١:٢٠٠٦:٢٣:٥٨١٣:٢٦:٣٩٢٠:٢٩:٥٧٢٠:٥٠:٤٩٠٠:٣٤:٥٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٩:٤٩٠٦:٢٢:٥٤١٣:٢٦:٣٧٢٠:٣٠:٥٤٢٠:٥١:٥٠٠٠:٣٤:٣٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٨:٢٠٠٦:٢١:٥٣١٣:٢٦:٣٤٢٠:٣١:٥١٢٠:٥٢:٥٠٠٠:٣٤:٢١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٦:٥١٠٦:٢٠:٥٢١٣:٢٦:٣٣٢٠:٣٢:٤٧٢٠:٥٣:٥١٠٠:٣٤:٠٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٥:٢٤٠٦:١٩:٥٤١٣:٢٦:٣٢٢٠:٣٣:٤٤٢٠:٥٤:٥١٠٠:٣٣:٥١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٣٣:٥٩٠٦:١٨:٥٦١٣:٢٦:٣١٢٠:٣٤:٣٩٢٠:٥٥:٥٠٠٠:٣٣:٣٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای مرگن قدیم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای مرگن قدیم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای مرگن قدیم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مرگن قدیم

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای مرگن قدیم

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای مرگن قدیم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مرگن قدیم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای مرگن قدیم

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای مرگن قدیم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای مرگن قدیم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای مرگن قدیم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای مرگن قدیم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مرگن قدیم برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای مرگن قدیم

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای مرگن قدیم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مرگن قدیم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای مرگن قدیم

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای مرگن قدیم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای مرگن قدیم روستای مرگن قدیم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای مرگن قدیم روستای مرگن قدیم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای مرگن قدیم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مرگن قدیم برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای مرگن قدیم

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش روستای مرگن قدیم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مرگن قدیم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای مرگن قدیم

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٥١٠٦:١٧:٥٩١٢:٢٢:٤٦١٨:٢٦:٥٤١٨:٤٥:٤٨٢٣:٣٨:٥٣
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٥٢٠٦:١٨:٥٤١٢:٢٢:٢٥١٨:٢٥:١٧١٨:٤٤:١١٢٣:٣٨:٣٥
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٥٤٠٦:١٩:٤٩١٢:٢٢:٠٤١٨:٢٣:٤٠١٨:٤٢:٣٤٢٣:٣٨:١٧
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٥٥٠٦:٢٠:٤٥١٢:٢١:٤٣١٨:٢٢:٠٣١٨:٤٠:٥٧٢٣:٣٧:٥٩
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٥٥٠٦:٢١:٤٠١٢:٢١:٢٢١٨:٢٠:٢٧١٨:٣٩:٢٠٢٣:٣٧:٤١
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٥٦٠٦:٢٢:٣٦١٢:٢١:٠٢١٨:١٨:٥١١٨:٣٧:٤٤٢٣:٣٧:٢٣
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٥٦٠٦:٢٣:٣٢١٢:٢٠:٤٢١٨:١٧:١٤١٨:٣٦:٠٨٢٣:٣٧:٠٥
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٥٦٠٦:٢٤:٢٨١٢:٢٠:٢٢١٨:١٥:٣٩١٨:٣٤:٣٣٢٣:٣٦:٤٧
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٥٥٠٦:٢٥:٢٤١٢:٢٠:٠٢١٨:١٤:٠٣١٨:٣٢:٥٧٢٣:٣٦:٢٩
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٥٥٠٦:٢٦:٢٠١٢:١٩:٤٣١٨:١٢:٢٨١٨:٣١:٢٣٢٣:٣٦:١١
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٥٤٠٦:٢٧:١٧١٢:١٩:٢٣١٨:١٠:٥٣١٨:٢٩:٤٨٢٣:٣٥:٥٣
١٢ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٥٣٠٦:٢٨:١٤١٢:١٩:٠٥١٨:٠٩:١٩١٨:٢٨:١٤٢٣:٣٥:٣٥
١٣ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٥٢٠٦:٢٩:١١١٢:١٨:٤٦١٨:٠٧:٤٥١٨:٢٦:٤١٢٣:٣٥:١٨
١٤ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٥١٠٦:٣٠:٠٨١٢:١٨:٢٨١٨:٠٦:١١١٨:٢٥:٠٨٢٣:٣٥:٠٠
١٥ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٣:٤٩٠٦:٣١:٠٦١٢:١٨:١٠١٨:٠٤:٣٨١٨:٢٣:٣٦٢٣:٣٤:٤٣
١٦ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٤:٤٨٠٦:٣٢:٠٤١٢:١٧:٥٣١٨:٠٣:٠٦١٨:٢٢:٠٤٢٣:٣٤:٢٦
١٧ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٥:٤٦٠٦:٣٣:٠٢١٢:١٧:٣٦١٨:٠١:٣٤١٨:٢٠:٣٤٢٣:٣٤:٠٩
١٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٦:٤٥٠٦:٣٤:٠١١٢:١٧:٢٠١٨:٠٠:٠٣١٨:١٩:٠٣٢٣:٣٣:٥٣
١٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٧:٤٣٠٦:٣٥:٠٠١٢:١٧:٠٤١٧:٥٨:٣٢١٨:١٧:٣٤٢٣:٣٣:٣٦
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٨:٤١٠٦:٣٥:٥٩١٢:١٦:٤٨١٧:٥٧:٠٢١٨:١٦:٠٥٢٣:٣٣:٢١
٢١ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٩:٣٩٠٦:٣٦:٥٩١٢:١٦:٣٣١٧:٥٥:٣٣١٨:١٤:٣٧٢٣:٣٣:٠٥
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٥:١٠:٣٧٠٦:٣٧:٥٩١٢:١٦:١٩١٧:٥٤:٠٤١٨:١٣:١٠٢٣:٣٢:٥٠
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٥:١١:٣٥٠٦:٣٨:٥٩١٢:١٦:٠٥١٧:٥٢:٣٦١٨:١١:٤٣٢٣:٣٢:٣٥
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٥:١٢:٣٣٠٦:٤٠:٠٠١٢:١٥:٥٢١٧:٥١:٠٩١٨:١٠:١٨٢٣:٣٢:٢٠
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٥:١٣:٣١٠٦:٤١:٠١١٢:١٥:٣٩١٧:٤٩:٤٣١٨:٠٨:٥٣٢٣:٣٢:٠٦
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٥:١٤:٢٩٠٦:٤٢:٠٢١٢:١٥:٢٧١٧:٤٨:١٧١٨:٠٧:٢٩٢٣:٣١:٥٢
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٥:١٥:٢٧٠٦:٤٣:٠٤١٢:١٥:١٥١٧:٤٦:٥٣١٨:٠٦:٠٦٢٣:٣١:٣٩
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:١٦:٢٥٠٦:٤٤:٠٦١٢:١٥:٠٤١٧:٤٥:٢٩١٨:٠٤:٤٥٢٣:٣١:٢٦
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:١٧:٢٣٠٦:٤٥:٠٨١٢:١٤:٥٤١٧:٤٤:٠٦١٨:٠٣:٢٤٢٣:٣١:١٤
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:١٨:٢١٠٦:٤٦:١١١٢:١٤:٤٤١٧:٤٢:٤٥١٨:٠٢:٠٤٢٣:٣١:٠٢

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای مرگن قدیم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای مرگن قدیم روستای مرگن قدیم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای مرگن قدیم روستای مرگن قدیم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای مرگن قدیم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مرگن قدیم برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای مرگن قدیم

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای مرگن قدیم موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای مرگن قدیم برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای مرگن قدیم

روستای مرگن قدیم بر روی نقشه

روستای مرگن قدیم بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای مرگن قدیم

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای مرگن قدیم است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای مرگن قدیم
اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای مرگن قدیم + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای مرگن قدیم + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای مرگن قدیم + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای مرگن قدیم + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای مرگن قدیم + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای مرگن قدیم

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای مرگن قدیم رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق مرگن قدیم
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق مرگن قدیم ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق مرگن قدیم
جدول اوقات شرعی امروز فردا مرگن قدیم دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق مرگن قدیم
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ مرگن قدیم دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق مرگن قدیم ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق مرگن قدیم

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای مرگن قدیم یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو