جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای مرگن قدیم

قره قویون جنوبی | شوط | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز مرگن قدیم


اذان صبح: ٠٥:٤٩:٥٢
طلوع آفتاب: ٠٧:١٧:٤٣
اذان ظهر: ١٢:٤٤:٠٢
غروب آفتاب: ١٨:١٠:٥٥
اذان مغرب: ١٨:٣٠:١٨
نیمه شب: ٢٣:٥٩:٤٧

چهارشنبه ٣٠ بهمن ١٣٩٨
٢٤ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
١٩ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای مرگن قدیم (شهرستان شوط) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ بهمن ٩٨ روستای مرگن قدیم)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای مرگن قدیم)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای مرگن قدیم)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

نیچه
اینها ضعفا هستند كه اراده به سوی قدرت خودشان را به این صورت مخفی می كنند كه جهان دیگری بسازند؛ در حقیقت جهان افلاطونی همین است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای مرگن قدیم

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای مرگن قدیم در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای مرگن قدیم ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای مرگن قدیم (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای مرگن قدیم ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان مرگن قدیم ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٣:٥٠٠٦:٤٠:٣٤١٣:٢٨:١٦٢٠:١٦:٣٧٢٠:٣٦:٤١٠٠:٣٩:٢٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٢:٠٧٠٦:٣٩:١٥١٣:٢٨:٠٦٢٠:١٧:٣٦٢٠:٣٧:٤٣٠٠:٣٩:٠٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٠:٢٥٠٦:٣٧:٥٦١٣:٢٧:٥٦٢٠:١٨:٣٤٢٠:٣٨:٤٥٠٠:٣٨:٣٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٨:٤٣٠٦:٣٦:٣٩١٣:٢٧:٤٧٢٠:١٩:٣٣٢٠:٣٩:٤٧٠٠:٣٨:١٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٧:٠٢٠٦:٣٥:٢٣١٣:٢٧:٣٨٢٠:٢٠:٣٢٢٠:٤٠:٤٩٠٠:٣٧:٥٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٥:٢٢٠٦:٣٤:٠٧١٣:٢٧:٣٠٢٠:٢١:٣٠٢٠:٤١:٥١٠٠:٣٧:٣٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٣:٤٢٠٦:٣٢:٥٣١٣:٢٧:٢٢٢٠:٢٢:٢٩٢٠:٤٢:٥٣٠٠:٣٧:١٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٢:٠٤٠٦:٣١:٤٠١٣:٢٧:١٥٢٠:٢٣:٢٧٢٠:٤٣:٥٥٠٠:٣٦:٥٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٢٦٠٦:٣٠:٢٨١٣:٢٧:٠٨٢٠:٢٤:٢٦٢٠:٤٤:٥٧٠٠:٣٦:٣٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٤٩٠٦:٢٩:١٧١٣:٢٧:٠٢٢٠:٢٥:٢٤٢٠:٤٥:٥٩٠٠:٣٦:١٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:١٣٠٦:٢٨:٠٨١٣:٢٦:٥٦٢٠:٢٦:٢٢٢٠:٤٧:٠٠٠٠:٣٦:٠٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٣٧٠٦:٢٧:٠٠١٣:٢٦:٥١٢٠:٢٧:١٩٢٠:٤٨:٠٢٠٠:٣٥:٤١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٠٣٠٦:٢٥:٥٣١٣:٢٦:٤٧٢٠:٢٨:١٧٢٠:٤٩:٠٣٠٠:٣٥:٢٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٢:٣٠٠٦:٢٤:٤٧١٣:٢٦:٤٣٢٠:٢٩:١٤٢٠:٥٠:٠٤٠٠:٣٥:٠٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٠:٥٩٠٦:٢٣:٤٣١٣:٢٦:٣٩٢٠:٣٠:١١٢٠:٥١:٠٥٠٠:٣٤:٥٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:٢٨٠٦:٢٢:٤٠١٣:٢٦:٣٧٢٠:٣١:٠٨٢٠:٥٢:٠٥٠٠:٣٤:٣٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٧:٥٩٠٦:٢١:٣٨١٣:٢٦:٣٤٢٠:٣٢:٠٥٢٠:٥٣:٠٥٠٠:٣٤:١٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٦:٣١٠٦:٢٠:٣٨١٣:٢٦:٣٣٢٠:٣٣:٠١٢٠:٥٤:٠٥٠٠:٣٤:٠٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٥:٠٤٠٦:١٩:٤٠١٣:٢٦:٣٢٢٠:٣٣:٥٧٢٠:٥٥:٠٥٠٠:٣٣:٤٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٣:٣٩٠٦:١٨:٤٣١٣:٢٦:٣١٢٠:٣٤:٥٣٢٠:٥٦:٠٤٠٠:٣٣:٣٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٢:١٥٠٦:١٧:٤٧١٣:٢٦:٣١٢٠:٣٥:٤٨٢٠:٥٧:٠٣٠٠:٣٣:٢٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٠:٥٣٠٦:١٦:٥٣١٣:٢٦:٣٢٢٠:٣٦:٤٣٢٠:٥٨:٠٢٠٠:٣٣:٠٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٩:٣٢٠٦:١٦:٠١١٣:٢٦:٣٣٢٠:٣٧:٣٧٢٠:٥٩:٠٠٠٠:٣٢:٥٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٨:١٣٠٦:١٥:١٠١٣:٢٦:٣٥٢٠:٣٨:٣١٢٠:٥٩:٥٨٠٠:٣٢:٤٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٦:٥٦٠٦:١٤:٢١١٣:٢٦:٣٧٢٠:٣٩:٢٤٢١:٠٠:٥٥٠٠:٣٢:٣٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٥:٤٠٠٦:١٣:٣٣١٣:٢٦:٤٠٢٠:٤٠:١٧٢١:٠١:٥١٠٠:٣٢:٢٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٤:٢٧٠٦:١٢:٤٧١٣:٢٦:٤٤٢٠:٤١:١٠٢١:٠٢:٤٧٠٠:٣٢:١٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٣:١٥٠٦:١٢:٠٣١٣:٢٦:٤٨٢٠:٤٢:٠١٢١:٠٣:٤٢٠٠:٣٢:٠٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٢:٠٥٠٦:١١:٢١١٣:٢٦:٥٣٢٠:٤٢:٥٢٢١:٠٤:٣٦٠٠:٣١:٥٥
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٠:٥٨٠٦:١٠:٤٠١٣:٢٦:٥٨٢٠:٤٣:٤٢٢١:٠٥:٣٠٠٠:٣١:٤٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مرگن قدیم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مرگن قدیم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مرگن قدیم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مرگن قدیم

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای مرگن قدیم

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای مرگن قدیم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مرگن قدیم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای مرگن قدیم

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٦:١٠:٤٠٠٧:٤١:٣٩١٢:٤٢:٤٧١٧:٤٤:١٩١٨:٠٤:٤٢٢٣:٥٧:١٢
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٦:١٠:٠٥٠٧:٤٠:٥٤١٢:٤٢:٥٩١٧:٤٥:٢٨١٨:٠٥:٤٩٢٣:٥٧:٢٨
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٦:٠٩:٢٨٠٧:٤٠:٠٧١٢:٤٣:١٠١٧:٤٦:٣٨١٨:٠٦:٥٦٢٣:٥٧:٤٣
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٦:٠٨:٤٨٠٧:٣٩:١٩١٢:٤٣:٢١١٧:٤٧:٤٩١٨:٠٨:٠٣٢٣:٥٧:٥٨
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٦:٠٨:٠٧٠٧:٣٨:٢٨١٢:٤٣:٣١١٧:٤٨:٥٩١٨:٠٩:١١٢٣:٥٨:١٢
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٦:٠٧:٢٥٠٧:٣٧:٣٦١٢:٤٣:٤٠١٧:٥٠:٠٩١٨:١٠:١٨٢٣:٥٨:٢٥
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٦:٠٦:٤٠٠٧:٣٦:٤٢١٢:٤٣:٤٨١٧:٥١:١٩١٨:١١:٢٦٢٣:٥٨:٣٧
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٦:٠٥:٥٤٠٧:٣٥:٤٧١٢:٤٣:٥٥١٧:٥٢:٣٠١٨:١٢:٣٣٢٣:٥٨:٤٨
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٦:٠٥:٠٦٠٧:٣٤:٥٠١٢:٤٤:٠١١٧:٥٣:٤٠١٨:١٣:٤٠٢٣:٥٨:٥٨
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٦:٠٤:١٦٠٧:٣٣:٥١١٢:٤٤:٠٧١٧:٥٤:٥٠١٨:١٤:٤٨٢٣:٥٩:٠٧
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٦:٠٣:٢٥٠٧:٣٢:٥١١٢:٤٤:١١١٧:٥٦:٠٠١٨:١٥:٥٥٢٣:٥٩:١٦
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٦:٠٢:٣٢٠٧:٣١:٤٩١٢:٤٤:١٥١٧:٥٧:١٠١٨:١٧:٠٢٢٣:٥٩:٢٣
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٦:٠١:٣٧٠٧:٣٠:٤٦١٢:٤٤:١٨١٧:٥٨:٢٠١٨:١٨:٠٩٢٣:٥٩:٣٠
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٦:٠٠:٤٠٠٧:٢٩:٤١١٢:٤٤:٢١١٧:٥٩:٣٠١٨:١٩:١٦٢٣:٥٩:٣٦
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٥٩:٤٢٠٧:٢٨:٣٥١٢:٤٤:٢٢١٨:٠٠:٣٩١٨:٢٠:٢٣٢٣:٥٩:٤١
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٥٨:٤٣٠٧:٢٧:٢٨١٢:٤٤:٢٣١٨:٠١:٤٨١٨:٢١:٣٠٢٣:٥٩:٤٥
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٥٧:٤٢٠٧:٢٦:١٩١٢:٤٤:٢٣١٨:٠٢:٥٧١٨:٢٢:٣٧٢٣:٥٩:٤٨
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٥٦:٣٩٠٧:٢٥:٠٩١٢:٤٤:٢٢١٨:٠٤:٠٦١٨:٢٣:٤٣٢٣:٥٩:٥٠
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٥٥:٣٥٠٧:٢٣:٥٧١٢:٤٤:٢٠١٨:٠٥:١٥١٨:٢٤:٤٩٢٣:٥٩:٥٢
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٥٤:٢٩٠٧:٢٢:٤٥١٢:٤٤:١٨١٨:٠٦:٢٣١٨:٢٥:٥٥٢٣:٥٩:٥٣
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٥٣:٢٢٠٧:٢١:٣١١٢:٤٤:١٥١٨:٠٧:٣٢١٨:٢٧:٠١٢٣:٥٩:٥٢
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٥٢:١٣٠٧:٢٠:١٦١٢:٤٤:١٢١٨:٠٨:٤٠١٨:٢٨:٠٧٢٣:٥٩:٥١
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٥١:٠٣٠٧:١٩:٠٠١٢:٤٤:٠٧١٨:٠٩:٤٧١٨:٢٩:١٣٢٣:٥٩:٤٩
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٤٩:٥٢٠٧:١٧:٤٣١٢:٤٤:٠٢١٨:١٠:٥٥١٨:٣٠:١٨٢٣:٥٩:٤٧
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٤٨:٣٩٠٧:١٦:٢٥١٢:٤٣:٥٧١٨:١٢:٠٢١٨:٣١:٢٣٢٣:٥٩:٤٣
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٤٧:٢٥٠٧:١٥:٠٥١٢:٤٣:٥٠١٨:١٣:٠٩١٨:٣٢:٢٨٢٣:٥٩:٣٩
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٤٦:٠٩٠٧:١٣:٤٥١٢:٤٣:٤٣١٨:١٤:١٦١٨:٣٣:٣٣٢٣:٥٩:٣٤
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٤٤:٥٢٠٧:١٢:٢٤١٢:٤٣:٣٦١٨:١٥:٢٢١٨:٣٤:٣٧٢٣:٥٩:٢٨
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٤٣:٣٤٠٧:١١:٠٢١٢:٤٣:٢٨١٨:١٦:٢٨١٨:٣٥:٤١٢٣:٥٩:٢١

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای مرگن قدیم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای مرگن قدیم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای مرگن قدیم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای مرگن قدیم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مرگن قدیم برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای مرگن قدیم

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای مرگن قدیم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مرگن قدیم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای مرگن قدیم

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٦:١٣:٣٤٠٧:٤٥:٣٠١٢:٤١:١٧١٧:٣٧:٢٥١٧:٥٨:٠٦٢٣:٥٥:١٧
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٦:١٣:٠٩٠٧:٤٤:٥٦١٢:٤١:٣٤١٧:٣٨:٣٣١٧:٥٩:١١٢٣:٥٥:٣٨
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٦:١٢:٤٣٠٧:٤٤:٢١١٢:٤١:٥٠١٧:٣٩:٤١١٨:٠٠:١٦٢٣:٥٥:٥٨
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٦:١٢:١٥٠٧:٤٣:٤٣١٢:٤٢:٠٦١٧:٤٠:٥٠١٨:٠١:٢٢٢٣:٥٦:١٨
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٦:١١:٤٥٠٧:٤٣:٠٤١٢:٤٢:٢٠١٧:٤١:٥٩١٨:٠٢:٢٩٢٣:٥٦:٣٧
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٦:١١:١٤٠٧:٤٢:٢٢١٢:٤٢:٣٤١٧:٤٣:٠٩١٨:٠٣:٣٥٢٣:٥٦:٥٥
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٦:١٠:٤٠٠٧:٤١:٣٩١٢:٤٢:٤٧١٧:٤٤:١٩١٨:٠٤:٤٢٢٣:٥٧:١٢
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٦:١٠:٠٥٠٧:٤٠:٥٤١٢:٤٢:٥٩١٧:٤٥:٢٨١٨:٠٥:٤٩٢٣:٥٧:٢٨
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٩:٢٨٠٧:٤٠:٠٧١٢:٤٣:١٠١٧:٤٦:٣٨١٨:٠٦:٥٦٢٣:٥٧:٤٣
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٨:٤٨٠٧:٣٩:١٩١٢:٤٣:٢١١٧:٤٧:٤٩١٨:٠٨:٠٣٢٣:٥٧:٥٨
١١ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٨:٠٧٠٧:٣٨:٢٨١٢:٤٣:٣١١٧:٤٨:٥٩١٨:٠٩:١١٢٣:٥٨:١٢
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٧:٢٥٠٧:٣٧:٣٦١٢:٤٣:٤٠١٧:٥٠:٠٩١٨:١٠:١٨٢٣:٥٨:٢٥
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٦:٤٠٠٧:٣٦:٤٢١٢:٤٣:٤٨١٧:٥١:١٩١٨:١١:٢٦٢٣:٥٨:٣٧
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٥:٥٤٠٧:٣٥:٤٧١٢:٤٣:٥٥١٧:٥٢:٣٠١٨:١٢:٣٣٢٣:٥٨:٤٨
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٥:٠٦٠٧:٣٤:٥٠١٢:٤٤:٠١١٧:٥٣:٤٠١٨:١٣:٤٠٢٣:٥٨:٥٨
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٤:١٦٠٧:٣٣:٥١١٢:٤٤:٠٧١٧:٥٤:٥٠١٨:١٤:٤٨٢٣:٥٩:٠٧
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٣:٢٥٠٧:٣٢:٥١١٢:٤٤:١١١٧:٥٦:٠٠١٨:١٥:٥٥٢٣:٥٩:١٦
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٢:٣٢٠٧:٣١:٤٩١٢:٤٤:١٥١٧:٥٧:١٠١٨:١٧:٠٢٢٣:٥٩:٢٣
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠١:٣٧٠٧:٣٠:٤٦١٢:٤٤:١٨١٧:٥٨:٢٠١٨:١٨:٠٩٢٣:٥٩:٣٠
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٠:٤٠٠٧:٢٩:٤١١٢:٤٤:٢١١٧:٥٩:٣٠١٨:١٩:١٦٢٣:٥٩:٣٦
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٩:٤٢٠٧:٢٨:٣٥١٢:٤٤:٢٢١٨:٠٠:٣٩١٨:٢٠:٢٣٢٣:٥٩:٤١
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٨:٤٣٠٧:٢٧:٢٨١٢:٤٤:٢٣١٨:٠١:٤٨١٨:٢١:٣٠٢٣:٥٩:٤٥
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٧:٤٢٠٧:٢٦:١٩١٢:٤٤:٢٣١٨:٠٢:٥٧١٨:٢٢:٣٧٢٣:٥٩:٤٨
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٦:٣٩٠٧:٢٥:٠٩١٢:٤٤:٢٢١٨:٠٤:٠٦١٨:٢٣:٤٣٢٣:٥٩:٥٠
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:٣٥٠٧:٢٣:٥٧١٢:٤٤:٢٠١٨:٠٥:١٥١٨:٢٤:٤٩٢٣:٥٩:٥٢
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٢٩٠٧:٢٢:٤٥١٢:٤٤:١٨١٨:٠٦:٢٣١٨:٢٥:٥٥٢٣:٥٩:٥٣
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٢٢٠٧:٢١:٣١١٢:٤٤:١٥١٨:٠٧:٣٢١٨:٢٧:٠١٢٣:٥٩:٥٢
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:١٣٠٧:٢٠:١٦١٢:٤٤:١٢١٨:٠٨:٤٠١٨:٢٨:٠٧٢٣:٥٩:٥١
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٠٣٠٧:١٩:٠٠١٢:٤٤:٠٧١٨:٠٩:٤٧١٨:٢٩:١٣٢٣:٥٩:٤٩
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٥٢٠٧:١٧:٤٣١٢:٤٤:٠٢١٨:١٠:٥٥١٨:٣٠:١٨٢٣:٥٩:٤٧

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ روستای مرگن قدیم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای مرگن قدیم روستای مرگن قدیم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای مرگن قدیم روستای مرگن قدیم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای مرگن قدیم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مرگن قدیم برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای مرگن قدیم

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای مرگن قدیم موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای مرگن قدیم برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای مرگن قدیم

روستای مرگن قدیم بر روی نقشه

روستای مرگن قدیم بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای مرگن قدیم

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای مرگن قدیم است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای مرگن قدیم
اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای مرگن قدیم + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای مرگن قدیم + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای مرگن قدیم + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای مرگن قدیم

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای مرگن قدیم رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا مرگن قدیم دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق مرگن قدیم ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق مرگن قدیم
زمان پخش اذان مستقیم به افق مرگن قدیم
افق شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ مرگن قدیم دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق مرگن قدیم
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق مرگن قدیم
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق مرگن قدیم

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای مرگن قدیم یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو