جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای مرکیه

مرکیه | صومعه سرا | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز مرکیه


اذان صبح: ٠٥:٤٧:٢٢
طلوع آفتاب: ٠٧:١٩:٢٢
اذان ظهر: ١٢:٠٧:٥٣
غروب آفتاب: ١٦:٥٦:١٩
اذان مغرب: ١٧:١٧:٠٦
نیمه شب: ٢٣:٢٢:٠٩

یکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨
١٨ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٥ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای مرکیه (شهرستان صومعه سرا) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ آذر ٩٨ روستای مرکیه)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای مرکیه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای مرکیه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ایمانوئل كانت
خدا را باور كنید، برای اینكه به چنین باوری محتاجید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای مرکیه

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای مرکیه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای مرکیه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای مرکیه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای مرکیه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان مرکیه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٢:٥٢٠٦:٢٦:٢٠١٣:١١:٠٥١٩:٥٦:٢٦٢٠:١٥:٥٦٠٠:٢٣:٥٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥١:١٧٠٦:٢٥:٠٥١٣:١٠:٥٥١٩:٥٧:٢٠٢٠:١٦:٥٣٠٠:٢٣:٣١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٩:٤٢٠٦:٢٣:٥١١٣:١٠:٤٥١٩:٥٨:١٥٢٠:١٧:٥٠٠٠:٢٣:١١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٨:٠٧٠٦:٢٢:٣٨١٣:١٠:٣٦١٩:٥٩:٠٩٢٠:١٨:٤٧٠٠:٢٢:٥١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٦:٣٤٠٦:٢١:٢٦١٣:١٠:٢٧٢٠:٠٠:٠٣٢٠:١٩:٤٥٠٠:٢٢:٣٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٥:٠١٠٦:٢٠:١٥١٣:١٠:١٩٢٠:٠٠:٥٧٢٠:٢٠:٤٢٠٠:٢٢:١٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٣:٢٩٠٦:١٩:٠٦١٣:١٠:١١٢٠:٠١:٥١٢٠:٢١:٣٩٠٠:٢١:٥٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤١:٥٧٠٦:١٧:٥٧١٣:١٠:٠٤٢٠:٠٢:٤٥٢٠:٢٢:٣٦٠٠:٢١:٣٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٠:٢٧٠٦:١٦:٤٩١٣:٠٩:٥٧٢٠:٠٣:٣٩٢٠:٢٣:٣٤٠٠:٢١:١٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٨:٥٨٠٦:١٥:٤٣١٣:٠٩:٥١٢٠:٠٤:٣٣٢٠:٢٤:٣١٠٠:٢١:٠١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٧:٢٩٠٦:١٤:٣٨١٣:٠٩:٤٥٢٠:٠٥:٢٧٢٠:٢٥:٢٧٠٠:٢٠:٤٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٦:٠١٠٦:١٣:٣٤١٣:٠٩:٤٠٢٠:٠٦:٢٠٢٠:٢٦:٢٤٠٠:٢٠:٢٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٤:٣٥٠٦:١٢:٣١١٣:٠٩:٣٦٢٠:٠٧:١٣٢٠:٢٧:٢١٠٠:٢٠:١٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٣:١٠٠٦:١١:٣٠١٣:٠٩:٣٢٢٠:٠٨:٠٧٢٠:٢٨:١٧٠٠:١٩:٥٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣١:٤٥٠٦:١٠:٢٩١٣:٠٩:٢٨٢٠:٠٩:٠٠٢٠:٢٩:١٤٠٠:١٩:٤١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٠:٢٢٠٦:٠٩:٣١١٣:٠٩:٢٥٢٠:٠٩:٥٢٢٠:٣٠:١٠٠٠:١٩:٢٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٩:٠١٠٦:٠٨:٣٣١٣:٠٩:٢٣٢٠:١٠:٤٥٢٠:٣١:٠٦٠٠:١٩:١٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٧:٤٠٠٦:٠٧:٣٧١٣:٠٩:٢١٢٠:١١:٣٧٢٠:٣٢:٠٢٠٠:١٨:٥٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٦:٢١٠٦:٠٦:٤٢١٣:٠٩:٢٠٢٠:١٢:٢٩٢٠:٣٢:٥٧٠٠:١٨:٤٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٥:٠٤٠٦:٠٥:٤٩١٣:٠٩:٢٠٢٠:١٣:٢١٢٠:٣٣:٥٢٠٠:١٨:٣٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٣:٤٧٠٦:٠٤:٥٨١٣:٠٩:٢٠٢٠:١٤:١٣٢٠:٣٤:٤٧٠٠:١٨:٢٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٢:٣٣٠٦:٠٤:٠٧١٣:٠٩:٢١٢٠:١٥:٠٤٢٠:٣٥:٤١٠٠:١٨:١٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢١:٢٠٠٦:٠٣:١٩١٣:٠٩:٢٢٢٠:١٥:٥٤٢٠:٣٦:٣٥٠٠:١٨:٠١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٠:٠٨٠٦:٠٢:٣١١٣:٠٩:٢٤٢٠:١٦:٤٥٢٠:٣٧:٢٩٠٠:١٧:٥١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٨:٥٨٠٦:٠١:٤٦١٣:٠٩:٢٦٢٠:١٧:٣٤٢٠:٣٨:٢٢٠٠:١٧:٤٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٧:٥٠٠٦:٠١:٠٢١٣:٠٩:٢٩٢٠:١٨:٢٤٢٠:٣٩:١٥٠٠:١٧:٣٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٦:٤٤٠٦:٠٠:١٩١٣:٠٩:٣٣٢٠:١٩:١٣٢٠:٤٠:٠٧٠٠:١٧:٢٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٥:٤٠٠٥:٥٩:٣٩١٣:٠٩:٣٧٢٠:٢٠:٠١٢٠:٤٠:٥٨٠٠:١٧:١٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٤:٣٧٠٥:٥٩:٠٠١٣:٠٩:٤١٢٠:٢٠:٤٩٢٠:٤١:٤٩٠٠:١٧:١٣
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٣:٣٧٠٥:٥٨:٢٢١٣:٠٩:٤٦٢٠:٢١:٣٦٢٠:٤٢:٣٩٠٠:١٧:٠٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مرکیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مرکیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مرکیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مرکیه

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای مرکیه

آذر و دی ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با آذر و دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای مرکیه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مرکیه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای مرکیه

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٧٠٥:٣٤:٢٧٠٧:٠٤:٥٣١٢:٠٠:٤٦١٦:٥٦:٢٤١٧:١٦:٤٤٢٣:١٥:٥١
٠٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٨٠٥:٣٥:١٨٠٧:٠٥:٥١١٢:٠١:٠٧١٦:٥٦:٠٧١٧:١٦:٢٩٢٣:١٦:٠٨
٠٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٩٠٥:٣٦:٠٨٠٧:٠٦:٤٩١٢:٠١:٢٨١٦:٥٥:٥٢١٧:١٦:١٧٢٣:١٦:٢٥
٠٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٠٠٥:٣٦:٥٨٠٧:٠٧:٤٦١٢:٠١:٥٠١٦:٥٥:٣٩١٧:١٦:٠٦٢٣:١٦:٤٣
٠٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١١٠٥:٣٧:٤٨٠٧:٠٨:٤٣١٢:٠٢:١٢١٦:٥٥:٢٩١٧:١٥:٥٧٢٣:١٧:٠٣
٠٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٢٠٥:٣٨:٣٦٠٧:٠٩:٣٨١٢:٠٢:٣٦١٦:٥٥:٢٠١٧:١٥:٥١٢٣:١٧:٢٢
٠٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٣٠٥:٣٩:٢٥٠٧:١٠:٣٣١٢:٠٢:٥٩١٦:٥٥:١٤١٧:١٥:٤٦٢٣:١٧:٤٣
٠٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٤٠٥:٤٠:١٢٠٧:١١:٢٧١٢:٠٣:٢٤١٦:٥٥:٠٩١٧:١٥:٤٤٢٣:١٨:٠٤
٠٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٥٠٥:٤٠:٥٩٠٧:١٢:٢٠١٢:٠٣:٤٩١٦:٥٥:٠٧١٧:١٥:٤٣٢٣:١٨:٢٦
١٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٦٠٥:٤١:٤٥٠٧:١٣:١١١٢:٠٤:١٤١٦:٥٥:٠٧١٧:١٥:٤٥٢٣:١٨:٤٨
١١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٧٠٥:٤٢:٣٠٠٧:١٤:٠٢١٢:٠٤:٤٠١٦:٥٥:٠٨١٧:١٥:٤٨٢٣:١٩:١١
١٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٨٠٥:٤٣:١٥٠٧:١٤:٥١١٢:٠٥:٠٦١٦:٥٥:١٢١٧:١٥:٥٣٢٣:١٩:٣٥
١٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٩٠٥:٤٣:٥٨٠٧:١٥:٤٠١٢:٠٥:٣٣١٦:٥٥:١٨١٧:١٦:٠١٢٣:٢٠:٠٠
١٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٠٠٥:٤٤:٤١٠٧:١٦:٢٧١٢:٠٦:٠٠١٦:٥٥:٢٦١٧:١٦:١٠٢٣:٢٠:٢٤
١٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢١٠٥:٤٥:٢٣٠٧:١٧:١٣١٢:٠٦:٢٨١٦:٥٥:٣٦١٧:١٦:٢١٢٣:٢٠:٥٠
١٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٢٠٥:٤٦:٠٤٠٧:١٧:٥٧١٢:٠٦:٥٦١٦:٥٥:٤٨١٧:١٦:٣٤٢٣:٢١:١٦
١٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٣٠٥:٤٦:٤٣٠٧:١٨:٤٠١٢:٠٧:٢٤١٦:٥٦:٠٢١٧:١٦:٤٩٢٣:٢١:٤٢
١٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٤٠٥:٤٧:٢٢٠٧:١٩:٢٢١٢:٠٧:٥٣١٦:٥٦:١٩١٧:١٧:٠٦٢٣:٢٢:٠٩
١٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٥٠٥:٤٨:٠٠٠٧:٢٠:٠٣١٢:٠٨:٢٢١٦:٥٦:٣٧١٧:١٧:٢٥٢٣:٢٢:٣٧
٢٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٦٠٥:٤٨:٣٧٠٧:٢٠:٤١١٢:٠٨:٥١١٦:٥٦:٥٧١٧:١٧:٤٦٢٣:٢٣:٠٥
٢١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٧٠٥:٤٩:١٢٠٧:٢١:١٩١٢:٠٩:٢٠١٦:٥٧:١٩١٧:١٨:٠٨٢٣:٢٣:٣٣
٢٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٨٠٥:٤٩:٤٧٠٧:٢١:٥٤١٢:٠٩:٥٠١٦:٥٧:٤٣١٧:١٨:٣٣٢٣:٢٤:٠١
٢٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٩٠٥:٥٠:٢٠٠٧:٢٢:٢٩١٢:١٠:١٩١٦:٥٨:٠٩١٧:١٨:٥٩٢٣:٢٤:٣٠
٢٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٣٠٠٥:٥٠:٥٢٠٧:٢٣:٠١١٢:١٠:٤٩١٦:٥٨:٣٧١٧:١٩:٢٧٢٣:٢٥:٠٠
٢٥ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠١٠٥:٥١:٢٣٠٧:٢٣:٣٢١٢:١١:١٩١٦:٥٩:٠٧١٧:١٩:٥٧٢٣:٢٥:٢٩
٢٦ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٢٠٥:٥١:٥٢٠٧:٢٤:٠١١٢:١١:٤٩١٦:٥٩:٣٨١٧:٢٠:٢٨٢٣:٢٥:٥٩
٢٧ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٣٠٥:٥٢:٢٠٠٧:٢٤:٢٨١٢:١٢:١٩١٧:٠٠:١١١٧:٢١:٠١٢٣:٢٦:٢٩
٢٨ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٤٠٥:٥٢:٤٧٠٧:٢٤:٥٤١٢:١٢:٤٩١٧:٠٠:٤٦١٧:٢١:٣٦٢٣:٢٦:٥٩
٢٩ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٥٠٥:٥٣:١٢٠٧:٢٥:١٨١٢:١٣:١٩١٧:٠١:٢٣١٧:٢٢:١٢٢٣:٢٧:٢٩
٣٠ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٦٠٥:٥٣:٣٦٠٧:٢٥:٣٩١٢:١٣:٤٩١٧:٠٢:٠٢١٧:٢٢:٥٠٢٣:٢٨:٠٠

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای مرکیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای مرکیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای مرکیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای مرکیه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مرکیه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای مرکیه

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای مرکیه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مرکیه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای مرکیه

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:١٤٠٦:٥٨:٥٠١١:٥٨:٥٨١٦:٥٨:٤٧١٧:١٨:٥٢٢٣:١٤:٢٧
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٠٧٠٦:٥٩:٥١١١:٥٩:١٤١٦:٥٨:١٨١٧:١٨:٢٦٢٣:١٤:٣٩
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٥٩٠٧:٠٠:٥٢١١:٥٩:٣١١٦:٥٧:٥١١٧:١٨:٠٢٢٣:١٤:٥١
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٥٢٠٧:٠١:٥٣١١:٥٩:٤٨١٦:٥٧:٢٦١٧:١٧:٣٩٢٣:١٥:٠٥
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٤٤٠٧:٠٢:٥٤١٢:٠٠:٠٧١٦:٥٧:٠٣١٧:١٧:١٩٢٣:١٥:١٩
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٣٦٠٧:٠٣:٥٣١٢:٠٠:٢٦١٦:٥٦:٤٢١٧:١٧:٠٠٢٣:١٥:٣٥
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٢٧٠٧:٠٤:٥٣١٢:٠٠:٤٦١٦:٥٦:٢٤١٧:١٦:٤٤٢٣:١٥:٥١
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:١٨٠٧:٠٥:٥١١٢:٠١:٠٧١٦:٥٦:٠٧١٧:١٦:٢٩٢٣:١٦:٠٨
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٠٨٠٧:٠٦:٤٩١٢:٠١:٢٨١٦:٥٥:٥٢١٧:١٦:١٧٢٣:١٦:٢٥
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٥٨٠٧:٠٧:٤٦١٢:٠١:٥٠١٦:٥٥:٣٩١٧:١٦:٠٦٢٣:١٦:٤٣
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٤٨٠٧:٠٨:٤٣١٢:٠٢:١٢١٦:٥٥:٢٩١٧:١٥:٥٧٢٣:١٧:٠٣
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:٣٦٠٧:٠٩:٣٨١٢:٠٢:٣٦١٦:٥٥:٢٠١٧:١٥:٥١٢٣:١٧:٢٢
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٩:٢٥٠٧:١٠:٣٣١٢:٠٢:٥٩١٦:٥٥:١٤١٧:١٥:٤٦٢٣:١٧:٤٣
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٠:١٢٠٧:١١:٢٧١٢:٠٣:٢٤١٦:٥٥:٠٩١٧:١٥:٤٤٢٣:١٨:٠٤
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٠:٥٩٠٧:١٢:٢٠١٢:٠٣:٤٩١٦:٥٥:٠٧١٧:١٥:٤٣٢٣:١٨:٢٦
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٤١:٤٥٠٧:١٣:١١١٢:٠٤:١٤١٦:٥٥:٠٧١٧:١٥:٤٥٢٣:١٨:٤٨
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٢:٣٠٠٧:١٤:٠٢١٢:٠٤:٤٠١٦:٥٥:٠٨١٧:١٥:٤٨٢٣:١٩:١١
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٣:١٥٠٧:١٤:٥١١٢:٠٥:٠٦١٦:٥٥:١٢١٧:١٥:٥٣٢٣:١٩:٣٥
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٣:٥٨٠٧:١٥:٤٠١٢:٠٥:٣٣١٦:٥٥:١٨١٧:١٦:٠١٢٣:٢٠:٠٠
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٤:٤١٠٧:١٦:٢٧١٢:٠٦:٠٠١٦:٥٥:٢٦١٧:١٦:١٠٢٣:٢٠:٢٤
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٥:٢٣٠٧:١٧:١٣١٢:٠٦:٢٨١٦:٥٥:٣٦١٧:١٦:٢١٢٣:٢٠:٥٠
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٦:٠٤٠٧:١٧:٥٧١٢:٠٦:٥٦١٦:٥٥:٤٨١٧:١٦:٣٤٢٣:٢١:١٦
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٦:٤٣٠٧:١٨:٤٠١٢:٠٧:٢٤١٦:٥٦:٠٢١٧:١٦:٤٩٢٣:٢١:٤٢
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٧:٢٢٠٧:١٩:٢٢١٢:٠٧:٥٣١٦:٥٦:١٩١٧:١٧:٠٦٢٣:٢٢:٠٩
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٨:٠٠٠٧:٢٠:٠٣١٢:٠٨:٢٢١٦:٥٦:٣٧١٧:١٧:٢٥٢٣:٢٢:٣٧
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٨:٣٧٠٧:٢٠:٤١١٢:٠٨:٥١١٦:٥٦:٥٧١٧:١٧:٤٦٢٣:٢٣:٠٥
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٩:١٢٠٧:٢١:١٩١٢:٠٩:٢٠١٦:٥٧:١٩١٧:١٨:٠٨٢٣:٢٣:٣٣
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٩:٤٧٠٧:٢١:٥٤١٢:٠٩:٥٠١٦:٥٧:٤٣١٧:١٨:٣٣٢٣:٢٤:٠١
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٠:٢٠٠٧:٢٢:٢٩١٢:١٠:١٩١٦:٥٨:٠٩١٧:١٨:٥٩٢٣:٢٤:٣٠
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٠:٥٢٠٧:٢٣:٠١١٢:١٠:٤٩١٦:٥٨:٣٧١٧:١٩:٢٧٢٣:٢٥:٠٠

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای مرکیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای مرکیه روستای مرکیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای مرکیه روستای مرکیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای مرکیه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مرکیه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای مرکیه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای مرکیه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای مرکیه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای مرکیه

روستای مرکیه بر روی نقشه

روستای مرکیه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای مرکیه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای مرکیه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای مرکیه
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای مرکیه + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای مرکیه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای مرکیه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای مرکیه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای مرکیه رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق مرکیه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق مرکیه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق مرکیه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق مرکیه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق مرکیه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ مرکیه دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق مرکیه
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ مرکیه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای مرکیه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو