جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر مرند

مرند | آذربایجان شرقی | ایران

اوقات شرعی امروز مرند

اذان صبح: ٠٤:٢٣:٢٥
طلوع آفتاب: ٠٦:١٣:٥٦
اذان ظهر: ١٣:٣٢:٤٤
غروب آفتاب: ٢٠:٥١:١٠
اذان مغرب: ٢١:١٢:٥٦
نیمه شب شرعی: ٠٠:٣٧:٥٠

دوشنبه ٢٣ تیر ١٣٩٩
٢١ ذیقعده ١٤٤١ قمری
١٣ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر مرند (شهرستان مرند) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٣ تیر ٩٩ شهر مرند)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر مرند)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر مرند)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز گفتوگو و تعامل سازنده با جهان

هنری فورد
من هیچ وقت در جایی كه می توانم بنشینم نمی ایستم و آنجا كه می توانم بخوابم نمی نشینم.

اوقات شرعی ماه جاری شهر مرند

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر مرند در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر مرند ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر مرند (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر مرند ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان مرند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٠:٣٤٠٦:٥٢:٣٣١٣:٢٧:١١٢٠:٠٢:٢٨٢٠:٢١:٤٩٠٠:٤٠:٣٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٨:٥٠٠٦:٥١:٠٧١٣:٢٦:٥٦٢٠:٠٣:٢٤٢٠:٢٢:٤٨٠٠:٤٠:١٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٧:٠٦٠٦:٤٩:٤٢١٣:٢٦:٤٢٢٠:٠٤:٢١٢٠:٢٣:٤٨٠٠:٣٩:٥٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٥:٢٣٠٦:٤٨:١٧١٣:٢٦:٢٨٢٠:٠٥:١٨٢٠:٢٤:٤٧٠٠:٣٩:٢٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٣:٣٩٠٦:٤٦:٥٣١٣:٢٦:١٥٢٠:٠٦:١٥٢٠:٢٥:٤٧٠٠:٣٩:٠٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١١:٥٦٠٦:٤٥:٣٠١٣:٢٦:٠٢٢٠:٠٧:١٢٢٠:٢٦:٤٧٠٠:٣٨:٤٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٠:١٤٠٦:٤٤:٠٨١٣:٢٥:٤٩٢٠:٠٨:٠٩٢٠:٢٧:٤٦٠٠:٣٨:٢٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٨:٣٢٠٦:٤٢:٤٧١٣:٢٥:٣٧٢٠:٠٩:٠٦٢٠:٢٨:٤٦٠٠:٣٧:٥٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٦:٥٠٠٦:٤١:٢٦١٣:٢٥:٢٥٢٠:١٠:٠٣٢٠:٢٩:٤٦٠٠:٣٧:٣٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٥:٠٩٠٦:٤٠:٠٦١٣:٢٥:١٤٢٠:١٠:٥٩٢٠:٣٠:٤٦٠٠:٣٧:١٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٣:٢٨٠٦:٣٨:٤٧١٣:٢٥:٠٣٢٠:١١:٥٦٢٠:٣١:٤٦٠٠:٣٦:٥٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠١:٤٨٠٦:٣٧:٢٩١٣:٢٤:٥٢٢٠:١٢:٥٣٢٠:٣٢:٤٦٠٠:٣٦:٣١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٠:٠٨٠٦:٣٦:١٢١٣:٢٤:٤٢٢٠:١٣:٥٠٢٠:٣٣:٤٦٠٠:٣٦:١٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٨:٢٩٠٦:٣٤:٥٦١٣:٢٤:٣٣٢٠:١٤:٤٧٢٠:٣٤:٤٦٠٠:٣٥:٤٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٥١٠٦:٣٣:٤١١٣:٢٤:٢٤٢٠:١٥:٤٤٢٠:٣٥:٤٦٠٠:٣٥:٢٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:١٣٠٦:٣٢:٢٨١٣:٢٤:١٥٢٠:١٦:٤٠٢٠:٣٦:٤٦٠٠:٣٥:٠٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٣٦٠٦:٣١:١٥١٣:٢٤:٠٧٢٠:١٧:٣٧٢٠:٣٧:٤٦٠٠:٣٤:٤٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٢:٠٠٠٦:٣٠:٠٣١٣:٢٤:٠٠٢٠:١٨:٣٤٢٠:٣٨:٤٦٠٠:٣٤:٢٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٢٥٠٦:٢٨:٥٣١٣:٢٣:٥٣٢٠:١٩:٣٠٢٠:٣٩:٤٦٠٠:٣٤:١١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٨:٥١٠٦:٢٧:٤٣١٣:٢٣:٤٧٢٠:٢٠:٢٧٢٠:٤٠:٤٦٠٠:٣٣:٥٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٧:١٨٠٦:٢٦:٣٥١٣:٢٣:٤١٢٠:٢١:٢٣٢٠:٤١:٤٥٠٠:٣٣:٣٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٥:٤٥٠٦:٢٥:٢٩١٣:٢٣:٣٦٢٠:٢٢:١٩٢٠:٤٢:٤٥٠٠:٣٣:١٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٤:١٤٠٦:٢٤:٢٣١٣:٢٣:٣٢٢٠:٢٣:١٥٢٠:٤٣:٤٥٠٠:٣٣:٠٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٢:٤٤٠٦:٢٣:١٩١٣:٢٣:٢٨٢٠:٢٤:١١٢٠:٤٤:٤٤٠٠:٣٢:٤٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤١:١٥٠٦:٢٢:١٦١٣:٢٣:٢٤٢٠:٢٥:٠٧٢٠:٤٥:٤٤٠٠:٣٢:٢٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٩:٤٨٠٦:٢١:١٤١٣:٢٣:٢١٢٠:٢٦:٠٢٢٠:٤٦:٤٣٠٠:٣٢:١٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٨:٢١٠٦:٢٠:١٤١٣:٢٣:١٩٢٠:٢٦:٥٨٢٠:٤٧:٤١٠٠:٣١:٥٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٦:٥٦٠٦:١٩:١٦١٣:٢٣:١٨٢٠:٢٧:٥٣٢٠:٤٨:٤٠٠٠:٣١:٤٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٥:٣٢٠٦:١٨:١٨١٣:٢٣:١٦٢٠:٢٨:٤٧٢٠:٤٩:٣٨٠٠:٣١:٢٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر مرند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر مرند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر مرند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مرند

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر مرند

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر مرند قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مرند دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر مرند

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر مرند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر مرند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر مرند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر مرند را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مرند برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر مرند

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر مرند قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مرند دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر مرند

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر مرند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر مرند شهر مرند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر مرند شهر مرند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر مرند را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مرند برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر مرند

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر مرند قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مرند دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر مرند

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٢٣٠٦:٠٣:١٨١٣:٢٨:٤٨٢٠:٥٤:١٧٢١:١٦:٣٨٠٠:٣١:٢٨
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٣٨٠٦:٠٣:٣٢١٣:٢٩:٠١٢٠:٥٤:٢٨٢١:١٦:٤٩٠٠:٣١:٤٢
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٥٦٠٦:٠٣:٤٨١٣:٢٩:١٤٢٠:٥٤:٣٧٢١:١٦:٥٨٠٠:٣١:٥٧
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:١٦٠٦:٠٤:٠٦١٣:٢٩:٢٧٢٠:٥٤:٤٥٢١:١٧:٠٤٠٠:٣٢:١٢
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٣٩٠٦:٠٤:٢٥١٣:٢٩:٤٠٢٠:٥٤:٥٠٢١:١٧:٠٩٠٠:٣٢:٢٨
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٠٥٠٦:٠٤:٤٥١٣:٢٩:٥٢٢٠:٥٤:٥٤٢١:١٧:١٢٠٠:٣٢:٤٤
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٣٤٠٦:٠٥:٠٧١٣:٣٠:٠٥٢٠:٥٤:٥٦٢١:١٧:١٣٠٠:٣٣:٠٠
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٠٥٠٦:٠٥:٣١١٣:٣٠:١٧٢٠:٥٤:٥٦٢١:١٧:١٢٠٠:٣٣:١٧
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٣٩٠٦:٠٥:٥٦١٣:٣٠:٢٩٢٠:٥٤:٥٤٢١:١٧:٠٩٠٠:٣٣:٣٥
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:١٥٠٦:٠٦:٢٢١٣:٣٠:٤١٢٠:٥٤:٥٠٢١:١٧:٠٤٠٠:٣٣:٥٢
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٥٤٠٦:٠٦:٥٠١٣:٣٠:٥٢٢٠:٥٤:٤٥٢١:١٦:٥٧٠٠:٣٤:١٠
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٣٥٠٦:٠٧:١٩١٣:٣١:٠٤٢٠:٥٤:٣٧٢١:١٦:٤٨٠٠:٣٤:٢٨
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:١٨٠٦:٠٧:٤٩١٣:٣١:١٥٢٠:٥٤:٢٨٢١:١٦:٣٦٠٠:٣٤:٤٦
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٠٤٠٦:٠٨:٢٠١٣:٣١:٢٥٢٠:٥٤:١٦٢١:١٦:٢٣٠٠:٣٥:٠٤
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٥٢٠٦:٠٨:٥٣١٣:٣١:٣٥٢٠:٥٤:٠٣٢١:١٦:٠٨٠٠:٣٥:٢٢
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٤٢٠٦:٠٩:٢٧١٣:٣١:٤٥٢٠:٥٣:٤٨٢١:١٥:٥١٠٠:٣٥:٤١
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٣٤٠٦:١٠:٠٢١٣:٣١:٥٥٢٠:٥٣:٣١٢١:١٥:٣٢٠٠:٣٥:٥٩
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٢٨٠٦:١٠:٣٩١٣:٣٢:٠٤٢٠:٥٣:١٢٢١:١٥:١١٠٠:٣٦:١٨
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٤٠٦:١١:١٦١٣:٣٢:١٣٢٠:٥٢:٥٢٢١:١٤:٤٨٠٠:٣٦:٣٧
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٢٢٠٦:١١:٥٤١٣:٣٢:٢١٢٠:٥٢:٢٩٢١:١٤:٢٢٠٠:٣٦:٥٥
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٢١٠٦:١٢:٣٤١٣:٣٢:٢٩٢٠:٥٢:٠٥٢١:١٣:٥٥٠٠:٣٧:١٣
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢٢٠٦:١٣:١٤١٣:٣٢:٣٧٢٠:٥١:٣٨٢١:١٣:٢٦٠٠:٣٧:٣٢
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٢٥٠٦:١٣:٥٦١٣:٣٢:٤٤٢٠:٥١:١٠٢١:١٢:٥٦٠٠:٣٧:٥٠
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٢٩٠٦:١٤:٣٨١٣:٣٢:٥٠٢٠:٥٠:٤٠٢١:١٢:٢٣٠٠:٣٨:٠٨
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٥٠٦:١٥:٢١١٣:٣٢:٥٦٢٠:٥٠:٠٩٢١:١١:٤٨٠٠:٣٨:٢٥
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٢٠٦:١٦:٠٥١٣:٣٣:٠٢٢٠:٤٩:٣٥٢١:١١:١٢٠٠:٣٨:٤٣
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٠٠٦:١٦:٥٠١٣:٣٣:٠٧٢٠:٤٩:٠٠٢١:١٠:٣٣٠٠:٣٩:٠٠
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٠٠٠٦:١٧:٣٥١٣:٣٣:١٢٢٠:٤٨:٢٣٢١:٠٩:٥٣٠٠:٣٩:١٧
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:١١٠٦:١٨:٢١١٣:٣٣:١٦٢٠:٤٧:٤٤٢١:٠٩:١١٠٠:٣٩:٣٣
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٢٠٦:١٩:٠٨١٣:٣٣:١٩٢٠:٤٧:٠٤٢١:٠٨:٢٧٠٠:٣٩:٤٩
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٥٠٦:١٩:٥٦١٣:٣٣:٢٢٢٠:٤٦:٢١٢١:٠٧:٤٢٠٠:٤٠:٠٥

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر مرند

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر مرند شهر مرند در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر مرند شهر مرند بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر مرند را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مرند برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر مرند

مرند یکی از شهرهای بزرگ و مهم استان آذربایجان شرقی و مرکز شهرستان مرند است. این شهر در ۶۵ کیلومتری شمال غرب تبریز واقع شده‌است

شهر مرند در ویکیپدیا

شهر مرند

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر مرند موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر مرند برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر مرند بر روی نقشه

شهر مرند بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر مرند

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر مرند است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر مرند
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر مرند + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر مرند + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر مرند + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر مرند + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر مرند + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر مرند

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر مرند رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ مرند دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا مرند دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق مرند
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق مرند
زمان پخش اذان آنلاین به افق مرند
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ مرند دانلود pdf
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ مرند دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق مرند

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر مرند یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٨ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو