جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای مرغ بومی جهاد

حومه | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز مرغ بومی جهاد


اذان صبح: ٠٥:٠٣:٣٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٤:٥١
اذان ظهر: ١٢:٥٦:١١
غروب آفتاب: ١٩:٢٧:٠٨
اذان مغرب: ١٩:٤٤:١٩
نیمه شب: ٠٠:١٥:٤٤

دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨
١٧ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
١٩ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای مرغ بومی جهاد (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ مرداد ٩٨ روستای مرغ بومی جهاد)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای مرغ بومی جهاد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای مرغ بومی جهاد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

کودتای آمریکا برای بازگرداندن شاه (1332 هـ ش)

بودا
به جهان چنان نگر كه به حباب یا سراب نگری، شهریار مرگ آن را كه به جهان چنین نگرد، نبیند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای مرغ بومی جهاد

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای مرغ بومی جهاد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای مرغ بومی جهاد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای مرغ بومی جهاد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای مرغ بومی جهاد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان مرغ بومی جهاد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٥٠٠٦:١٨:١١١٢:٥٠:٢٤١٩:٢٣:٠١١٩:٤٠:١٨٠٠:٠٩:٢٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٤٤٠٦:١٧:١٨١٢:٥٠:١٤١٩:٢٣:٣٥١٩:٤٠:٥٤٠٠:٠٩:٠٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٣٩٠٦:١٦:٢٥١٢:٥٠:٠٥١٩:٢٤:٠٨١٩:٤١:٣٠٠٠:٠٨:٥١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٣٤٠٦:١٥:٣٣١٢:٤٩:٥٦١٩:٢٤:٤٢١٩:٤٢:٠٦٠٠:٠٨:٣٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٣٠٠٦:١٤:٤٣١٢:٤٩:٤٨١٩:٢٥:١٧١٩:٤٢:٤٢٠٠:٠٨:٢٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥١:٢٧٠٦:١٣:٥٣١٢:٤٩:٤٠١٩:٢٥:٥١١٩:٤٣:١٨٠٠:٠٨:٠٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٢٥٠٦:١٣:٠٤١٢:٤٩:٣٣١٩:٢٦:٢٥١٩:٤٣:٥٥٠٠:٠٧:٥٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٢٣٠٦:١٢:١٦١٢:٤٩:٢٦١٩:٢٦:٥٩١٩:٤٤:٣١٠٠:٠٧:٤١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٢٣٠٦:١١:٢٩١٢:٤٩:٢٠١٩:٢٧:٣٤١٩:٤٥:٠٨٠٠:٠٧:٢٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٢٣٠٦:١٠:٤٣١٢:٤٩:١٥١٩:٢٨:٠٨١٩:٤٥:٤٥٠٠:٠٧:١٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٢٤٠٦:٠٩:٥٨١٢:٤٩:٠٩١٩:٢٨:٤٣١٩:٤٦:٢١٠٠:٠٧:٠٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٢٧٠٦:٠٩:١٤١٢:٤٩:٠٥١٩:٢٩:١٨١٩:٤٦:٥٨٠٠:٠٦:٥٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٣٠٠٦:٠٨:٣١١٢:٤٩:٠١١٩:٢٩:٥٢١٩:٤٧:٣٥٠٠:٠٦:٤٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٣٤٠٦:٠٧:٤٩١٢:٤٨:٥٧١٩:٣٠:٢٧١٩:٤٨:١٢٠٠:٠٦:٣٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٤٠٠٦:٠٧:٠٨١٢:٤٨:٥٥١٩:٣١:٠٢١٩:٤٨:٤٩٠٠:٠٦:٢٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:٤٦٠٦:٠٦:٢٩١٢:٤٨:٥٢١٩:٣١:٣٧١٩:٤٩:٢٦٠٠:٠٦:١٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٥٤٠٦:٠٥:٥٠١٢:٤٨:٥١١٩:٣٢:١١١٩:٥٠:٠٣٠٠:٠٦:٠٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٠:٠٣٠٦:٠٥:١٣١٢:٤٨:٥٠١٩:٣٢:٤٦١٩:٥٠:٤٠٠٠:٠٦:٠٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٩:١٣٠٦:٠٤:٣٧١٢:٤٨:٤٩١٩:٣٣:٢١١٩:٥١:١٧٠٠:٠٥:٥٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٨:٢٥٠٦:٠٤:٠٢١٢:٤٨:٤٩١٩:٣٣:٥٦١٩:٥١:٥٤٠٠:٠٥:٤٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٧:٣٧٠٦:٠٣:٢٨١٢:٤٨:٥٠١٩:٣٤:٣٠١٩:٥٢:٣١٠٠:٠٥:٤١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٦:٥١٠٦:٠٢:٥٦١٢:٤٨:٥١١٩:٣٥:٠٥١٩:٥٣:٠٧٠٠:٠٥:٣٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٦:٠٧٠٦:٠٢:٢٥١٢:٤٨:٥٣١٩:٣٥:٣٩١٩:٥٣:٤٤٠٠:٠٥:٣١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٥:٢٣٠٦:٠١:٥٥١٢:٤٨:٥٥١٩:٣٦:١٤١٩:٥٤:٢١٠٠:٠٥:٢٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٤:٤١٠٦:٠١:٢٦١٢:٤٨:٥٨١٩:٣٦:٤٨١٩:٥٤:٥٧٠٠:٠٥:٢٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٤:٠١٠٦:٠٠:٥٩١٢:٤٩:٠٢١٩:٣٧:٢٢١٩:٥٥:٣٣٠٠:٠٥:٢٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٣:٢٢٠٦:٠٠:٣٣١٢:٤٩:٠٦١٩:٣٧:٥٦١٩:٥٦:٠٩٠٠:٠٥:٢٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٢:٤٥٠٦:٠٠:٠٨١٢:٤٩:١١١٩:٣٨:٢٩١٩:٥٦:٤٤٠٠:٠٥:١٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٢:٠٩٠٥:٥٩:٤٥١٢:٤٩:١٦١٩:٣٩:٠٢١٩:٥٧:١٩٠٠:٠٥:١٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مرغ بومی جهاد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مرغ بومی جهاد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مرغ بومی جهاد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مرغ بومی جهاد

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای مرغ بومی جهاد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای مرغ بومی جهاد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مرغ بومی جهاد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای مرغ بومی جهاد

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای مرغ بومی جهاد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای مرغ بومی جهاد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای مرغ بومی جهاد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای مرغ بومی جهاد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مرغ بومی جهاد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای مرغ بومی جهاد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای مرغ بومی جهاد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مرغ بومی جهاد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای مرغ بومی جهاد

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٢٨٠٦:١٠:٣٨١٢:٥٨:٥٨١٩:٤٧:٠٠٢٠:٠٥:٠٩٠٠:١٥:٣٦
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:١٣٠٦:١١:١٠١٢:٥٨:٥٩١٩:٤٦:٣١٢٠:٠٤:٣٨٠٠:١٥:٤٤
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٥٨٠٦:١١:٤٢١٢:٥٩:٠٠١٩:٤٦:٠٠٢٠:٠٤:٠٥٠٠:١٥:٥٢
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤٣٠٦:١٢:١٤١٢:٥٩:٠١١٩:٤٥:٢٩٢٠:٠٣:٣٢٠٠:١٥:٥٨
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٢٨٠٦:١٢:٤٦١٢:٥٩:٠٠١٩:٤٤:٥٦٢٠:٠٢:٥٦٠٠:١٦:٠٥
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٤٠٦:١٣:١٩١٢:٥٩:٠٠١٩:٤٤:٢٢٢٠:٠٢:٢٠٠٠:١٦:١١
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٥٩٠٦:١٣:٥١١٢:٥٨:٥٨١٩:٤٣:٤٦٢٠:٠١:٤٣٠٠:١٦:١٦
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٤٥٠٦:١٤:٢٣١٢:٥٨:٥٦١٩:٤٣:١٠٢٠:٠١:٠٤٠٠:١٦:٢١
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣١٠٦:١٤:٥٦١٢:٥٨:٥٤١٩:٤٢:٣٢٢٠:٠٠:٢٤٠٠:١٦:٢٥
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:١٧٠٦:١٥:٢٨١٢:٥٨:٥١١٩:٤١:٥٣١٩:٥٩:٤٣٠٠:١٦:٢٨
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٣٠٦:١٦:٠٠١٢:٥٨:٤٧١٩:٤١:١٣١٩:٥٩:٠٠٠٠:١٦:٣١
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٤٩٠٦:١٦:٣٢١٢:٥٨:٤٢١٩:٤٠:٣٢١٩:٥٨:١٧٠٠:١٦:٣٣
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٥٠٦:١٧:٠٥١٢:٥٨:٣٧١٩:٣٩:٤٩١٩:٥٧:٣٢٠٠:١٦:٣٥
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢١٠٦:١٧:٣٧١٢:٥٨:٣٢١٩:٣٩:٠٦١٩:٥٦:٤٦٠٠:١٦:٣٦
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠٧٠٦:١٨:٠٩١٢:٥٨:٢٦١٩:٣٨:٢١١٩:٥٥:٥٩٠٠:١٦:٣٦
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٢٠٦:١٨:٤١١٢:٥٨:١٩١٩:٣٧:٣٥١٩:٥٥:١١٠٠:١٦:٣٦
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٧٠٦:١٩:١٢١٢:٥٨:١١١٩:٣٦:٤٨١٩:٥٤:٢٢٠٠:١٦:٣٥
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢٢٠٦:١٩:٤٤١٢:٥٨:٠٣١٩:٣٦:٠٠١٩:٥٣:٣٢٠٠:١٦:٣٤
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٧٠٦:٢٠:١٥١٢:٥٧:٥٤١٩:٣٥:١١١٩:٥٢:٤١٠٠:١٦:٣٢
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٢٠٦:٢٠:٤٧١٢:٥٧:٤٥١٩:٣٤:٢١١٩:٥١:٤٩٠٠:١٦:٢٩
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٦٠٦:٢١:١٨١٢:٥٧:٣٥١٩:٣٣:٣٠١٩:٥٠:٥٦٠٠:١٦:٢٥
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٠٠٦:٢١:٤٩١٢:٥٧:٢٥١٩:٣٢:٣٨١٩:٥٠:٠٢٠٠:١٦:٢١
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٤٠٦:٢٢:٢٠١٢:٥٧:١٤١٩:٣١:٤٥١٩:٤٩:٠٧٠٠:١٦:١٦
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٨٠٦:٢٢:٥٠١٢:٥٧:٠٢١٩:٣٠:٥١١٩:٤٨:١١٠٠:١٦:١١
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٣١٠٦:٢٣:٢١١٢:٥٦:٥٠١٩:٢٩:٥٧١٩:٤٧:١٤٠٠:١٦:٠٥
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٤٠٦:٢٣:٥١١٢:٥٦:٣٨١٩:٢٩:٠١١٩:٤٦:١٧٠٠:١٥:٥٩
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٦٠٦:٢٤:٢١١٢:٥٦:٢٥١٩:٢٨:٠٥١٩:٤٥:١٨٠٠:١٥:٥٢
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣٩٠٦:٢٤:٥١١٢:٥٦:١١١٩:٢٧:٠٨١٩:٤٤:١٩٠٠:١٥:٤٤
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٠٠٦:٢٥:٢١١٢:٥٥:٥٧١٩:٢٦:١٠١٩:٤٣:١٩٠٠:١٥:٣٦
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٢٠٦:٢٥:٥٠١٢:٥٥:٤٣١٩:٢٥:١١١٩:٤٢:١٨٠٠:١٥:٢٧
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٣٠٦:٢٦:٢٠١٢:٥٥:٢٨١٩:٢٤:١١١٩:٤١:١٧٠٠:١٥:١٨

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای مرغ بومی جهاد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای مرغ بومی جهاد روستای مرغ بومی جهاد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای مرغ بومی جهاد روستای مرغ بومی جهاد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای مرغ بومی جهاد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مرغ بومی جهاد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای مرغ بومی جهاد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای مرغ بومی جهاد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای مرغ بومی جهاد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای مرغ بومی جهاد

روستای مرغ بومی جهاد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای مرغ بومی جهاد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای مرغ بومی جهاد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای مرغ بومی جهاد
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای مرغ بومی جهاد + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای مرغ بومی جهاد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای مرغ بومی جهاد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای مرغ بومی جهاد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای مرغ بومی جهاد رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق مرغ بومی جهاد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق مرغ بومی جهاد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق مرغ بومی جهاد
زمان پخش اذان زنده به افق مرغ بومی جهاد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق مرغ بومی جهاد
افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ مرغ بومی جهاد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا مرغ بومی جهاد دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ مرغ بومی جهاد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای مرغ بومی جهاد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو