جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای مرغزار

بالادشت | گرمه | خراسان شمالی | ایران

اوقات شرعی امروز مرغزار


اذان صبح: ٠٣:٥٧:٢٢
طلوع آفتاب: ٠٥:٤١:٢١
اذان ظهر: ١٢:٥١:٢٠
غروب آفتاب: ٢٠:٠٠:٥٤
اذان مغرب: ٢٠:٢١:٤٤
نیمه شب: ٢٣:٥٩:٤٢

دوشنبه ٣١ تیر ١٣٩٨
١٨ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٢ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای مرغزار (شهرستان گرمه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ تیر ٩٨ روستای مرغزار)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای مرغزار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای مرغزار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آنتونی رابینز
مردم، حیوانات و همه‌ی موجودات زنده را دوست داشته باش و به آنها عشق بورز.

اوقات شرعی ماه جاری روستای مرغزار

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای مرغزار در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای مرغزار ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای مرغزار (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای مرغزار ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان مرغزار ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٣:٤٣٠٥:٥٧:١٥١٢:٤٢:٤٩١٩:٢٨:٥٩١٩:٤٨:٢٨٢٣:٥٥:٣٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٢:٠٩٠٥:٥٦:٠١١٢:٤٢:٣٩١٩:٢٩:٥٣١٩:٤٩:٢٥٢٣:٥٥:١٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٠:٣٥٠٥:٥٤:٤٩١٢:٤٢:٣٠١٩:٣٠:٤٦١٩:٥٠:٢٢٢٣:٥٤:٥٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٩:٠٢٠٥:٥٣:٣٧١٢:٤٢:٢١١٩:٣١:٤٠١٩:٥١:١٩٢٣:٥٤:٣٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٧:٢٩٠٥:٥٢:٢٧١٢:٤٢:١٣١٩:٣٢:٣٤١٩:٥٢:١٦٢٣:٥٤:١٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٥:٥٨٠٥:٥١:١٧١٢:٤٢:٠٥١٩:٣٣:٢٨١٩:٥٣:١٣٢٣:٥٣:٥٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٤:٢٧٠٥:٥٠:٠٩١٢:٤١:٥٨١٩:٣٤:٢١١٩:٥٤:١٠٢٣:٥٣:٣٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٢:٥٧٠٥:٤٩:٠٢١٢:٤١:٥١١٩:٣٥:١٥١٩:٥٥:٠٦٢٣:٥٣:٢٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١١:٢٨٠٥:٤٧:٥٦١٢:٤١:٤٥١٩:٣٦:٠٨١٩:٥٦:٠٣٢٣:٥٣:٠٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٠:٠٠٠٥:٤٦:٥١١٢:٤١:٣٩١٩:٣٧:٠٢١٩:٥٦:٥٩٢٣:٥٢:٤٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٨:٣٣٠٥:٤٥:٤٧١٢:٤١:٣٤١٩:٣٧:٥٥١٩:٥٧:٥٦٢٣:٥٢:٣١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٧:٠٧٠٥:٤٤:٤٥١٢:٤١:٣٠١٩:٣٨:٤٨١٩:٥٨:٥٢٢٣:٥٢:١٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٥:٤٣٠٥:٤٣:٤٤١٢:٤١:٢٦١٩:٣٩:٤١١٩:٥٩:٤٨٢٣:٥٢:٠٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٤:١٩٠٥:٤٢:٤٤١٢:٤١:٢٢١٩:٤٠:٣٣٢٠:٠٠:٤٤٢٣:٥١:٤٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٢:٥٦٠٥:٤١:٤٥١٢:٤١:٢٠١٩:٤١:٢٦٢٠:٠١:٤٠٢٣:٥١:٣١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠١:٣٥٠٥:٤٠:٤٨١٢:٤١:١٧١٩:٤٢:١٨٢٠:٠٢:٣٦٢٣:٥١:١٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٠:١٥٠٥:٣٩:٥٢١٢:٤١:١٦١٩:٤٣:١٠٢٠:٠٣:٣١٢٣:٥١:٠٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٨:٥٧٠٥:٣٨:٥٨١٢:٤١:١٤١٩:٤٤:٠٢٢٠:٠٤:٢٦٢٣:٥٠:٥١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٧:٤٠٠٥:٣٨:٠٥١٢:٤١:١٤١٩:٤٤:٥٣٢٠:٠٥:٢١٢٣:٥٠:٣٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٦:٢٤٠٥:٣٧:١٤١٢:٤١:١٤١٩:٤٥:٤٤٢٠:٠٦:١٥٢٣:٥٠:٢٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٥:١٠٠٥:٣٦:٢٤١٢:٤١:١٥١٩:٤٦:٣٥٢٠:٠٧:٠٩٢٣:٥٠:١٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٣:٥٨٠٥:٣٥:٣٥١٢:٤١:١٦١٩:٤٧:٢٦٢٠:٠٨:٠٣٢٣:٥٠:٠٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٢:٤٧٠٥:٣٤:٤٨١٢:٤١:١٨١٩:٤٨:١٦٢٠:٠٨:٥٦٢٣:٤٩:٥٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥١:٣٧٠٥:٣٤:٠٣١٢:٤١:٢٠١٩:٤٩:٠٥٢٠:٠٩:٤٩٢٣:٤٩:٤٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٠:٣٠٠٥:٣٣:١٩١٢:٤١:٢٣١٩:٤٩:٥٤٢٠:١٠:٤٢٢٣:٤٩:٣٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٩:٢٤٠٥:٣٢:٣٧١٢:٤١:٢٧١٩:٥٠:٤٣٢٠:١١:٣٣٢٣:٤٩:٣٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٨:٢٠٠٥:٣١:٥٧١٢:٤١:٣١١٩:٥١:٣١٢٠:١٢:٢٤٢٣:٤٩:٢٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٧:١٨٠٥:٣١:١٨١٢:٤١:٣٥١٩:٥٢:١٨٢٠:١٣:١٥٢٣:٤٩:١٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٦:١٨٠٥:٣٠:٤١١٢:٤١:٤٠١٩:٥٣:٠٥٢٠:١٤:٠٥٢٣:٤٩:١٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مرغزار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مرغزار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مرغزار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مرغزار

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای مرغزار

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای مرغزار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مرغزار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای مرغزار

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای مرغزار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای مرغزار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای مرغزار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای مرغزار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مرغزار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای مرغزار

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای مرغزار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مرغزار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای مرغزار

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٤:٢٤٠٥:٢٥:١٣١٢:٤٦:٤٩٢٠:٠٨:٢٤٢٠:٣٠:١١٢٣:٥١:٣١
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٤:٣٩٠٥:٢٥:٢٧١٢:٤٧:٠٢٢٠:٠٨:٣٤٢٠:٣٠:٢١٢٣:٥١:٤٥
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٤:٥٧٠٥:٢٥:٤٣١٢:٤٧:١٥٢٠:٠٨:٤٣٢٠:٣٠:٣٠٢٣:٥٢:٠٠
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٥:١٧٠٥:٢٦:٠١١٢:٤٧:٢٧٢٠:٠٨:٥٠٢٠:٣٠:٣٦٢٣:٥٢:١٥
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٥:٤٠٠٥:٢٦:٢٠١٢:٤٧:٤٠٢٠:٠٨:٥٦٢٠:٣٠:٤١٢٣:٥٢:٣٠
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٦:٠٥٠٥:٢٦:٤٠١٢:٤٧:٥٣٢٠:٠٩:٠٠٢٠:٣٠:٤٤٢٣:٥٢:٤٦
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٦:٣٣٠٥:٢٧:٠٢١٢:٤٨:٠٥٢٠:٠٩:٠٢٢٠:٣٠:٤٥٢٣:٥٣:٠٣
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٧:٠٣٠٥:٢٧:٢٥١٢:٤٨:١٧٢٠:٠٩:٠٢٢٠:٣٠:٤٥٢٣:٥٣:١٩
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٧:٣٦٠٥:٢٧:٥٠١٢:٤٨:٢٩٢٠:٠٩:٠١٢٠:٣٠:٤٢٢٣:٥٣:٣٦
١٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٨:١١٠٥:٢٨:١٦١٢:٤٨:٤١٢٠:٠٨:٥٧٢٠:٣٠:٣٨٢٣:٥٣:٥٣
١١ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٨:٤٨٠٥:٢٨:٤٣١٢:٤٨:٥٣٢٠:٠٨:٥٢٢٠:٣٠:٣١٢٣:٥٤:١٠
١٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٣٩:٢٨٠٥:٢٩:١٢١٢:٤٩:٠٤٢٠:٠٨:٤٦٢٠:٣٠:٢٣٢٣:٥٤:٢٧
١٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٠:٠٩٠٥:٢٩:٤٢١٢:٤٩:١٥٢٠:٠٨:٣٧٢٠:٣٠:١٣٢٣:٥٤:٤٥
١٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٠:٥٣٠٥:٣٠:١٢١٢:٤٩:٢٦٢٠:٠٨:٢٧٢٠:٣٠:٠١٢٣:٥٥:٠٣
١٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٤١:٣٩٠٥:٣٠:٤٥١٢:٤٩:٣٦٢٠:٠٨:١٤٢٠:٢٩:٤٦٢٣:٥٥:٢٠
١٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٢:٢٦٠٥:٣١:١٨١٢:٤٩:٤٦٢٠:٠٨:٠٠٢٠:٢٩:٣٠٢٣:٥٥:٣٨
١٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٣:١٦٠٥:٣١:٥٢١٢:٤٩:٥٦٢٠:٠٧:٤٤٢٠:٢٩:١٢٢٣:٥٥:٥٦
١٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٤:٠٧٠٥:٣٢:٢٧١٢:٥٠:٠٥٢٠:٠٧:٢٧٢٠:٢٨:٥٢٢٣:٥٦:١٣
١٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٥:٠٠٠٥:٣٣:٠٣١٢:٥٠:١٤٢٠:٠٧:٠٧٢٠:٢٨:٣١٢٣:٥٦:٣١
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٥:٥٤٠٥:٣٣:٤١١٢:٥٠:٢٢٢٠:٠٦:٤٦٢٠:٢٨:٠٧٢٣:٥٦:٤٨
٢١ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٦:٥١٠٥:٣٤:١٩١٢:٥٠:٣٠٢٠:٠٦:٢٢٢٠:٢٧:٤١٢٣:٥٧:٠٥
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٧:٤٨٠٥:٣٤:٥٨١٢:٥٠:٣٧٢٠:٠٥:٥٧٢٠:٢٧:١٤٢٣:٥٧:٢٢
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٨:٤٧٠٥:٣٥:٣٧١٢:٥٠:٤٤٢٠:٠٥:٣١٢٠:٢٦:٤٤٢٣:٥٧:٣٩
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٣:٤٩:٤٧٠٥:٣٦:١٨١٢:٥٠:٥١٢٠:٠٥:٠٢٢٠:٢٦:١٣٢٣:٥٧:٥٦
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٠:٤٩٠٥:٣٦:٥٩١٢:٥٠:٥٦٢٠:٠٤:٣٢٢٠:٢٥:٤٠٢٣:٥٨:١٢
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٣:٥١:٥٢٠٥:٣٧:٤١١٢:٥١:٠٢٢٠:٠٤:٠٠٢٠:٢٥:٠٥٢٣:٥٨:٢٨
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٢:٥٦٠٥:٣٨:٢٤١٢:٥١:٠٧٢٠:٠٣:٢٦٢٠:٢٤:٢٨٢٣:٥٨:٤٣
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٤:٠١٠٥:٣٩:٠٧١٢:٥١:١١٢٠:٠٢:٥٠٢٠:٢٣:٥٠٢٣:٥٨:٥٩
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٥:٠٧٠٥:٣٩:٥١١٢:٥١:١٥٢٠:٠٢:١٣٢٠:٢٣:١٠٢٣:٥٩:١٤
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٦:١٤٠٥:٤٠:٣٦١٢:٥١:١٨٢٠:٠١:٣٤٢٠:٢٢:٢٨٢٣:٥٩:٢٨
٣١ تیر ١٣٩٨٠٣:٥٧:٢٢٠٥:٤١:٢١١٢:٥١:٢٠٢٠:٠٠:٥٤٢٠:٢١:٤٤٢٣:٥٩:٤٢

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای مرغزار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای مرغزار روستای مرغزار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای مرغزار روستای مرغزار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای مرغزار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مرغزار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای مرغزار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای مرغزار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای مرغزار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای مرغزار

روستای مرغزار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای مرغزار

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای مرغزار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای مرغزار
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای مرغزار + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای مرغزار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای مرغزار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای مرغزار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای مرغزار رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق مرغزار ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق مرغزار ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق مرغزار
جدول اوقات شرعی امروز فردا مرغزار دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق مرغزار
افق شرعی امروز فردا مرغزار دانلود pdf
افق شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ مرغزار دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق مرغزار

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای مرغزار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو