جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای مرغزار

بالادشت | گرمه | خراسان شمالی | ایران

اوقات شرعی امروز مرغزار


اذان صبح: ٠٤:٥٢:٥٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٢١:٠١
اذان ظهر: ١١:٢٩:٠٥
غروب آفتاب: ١٦:٣٦:٤٥
اذان مغرب: ١٦:٥٦:٢٤
نیمه شب: ٢٢:٤٥:١٧

چهارشنبه ٢٢ آبان ١٣٩٨
١٥ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٣ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای مرغزار (شهرستان گرمه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٢ آبان ٩٨ روستای مرغزار)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای مرغزار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای مرغزار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ناپلئون بناپارت
برخی از مردان اگر بخواهند به فضیلت خود، مردانگی خود و صلابت خود دست یابند به دشمنانی صادق نیاز دارند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای مرغزار

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای مرغزار در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای مرغزار ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای مرغزار (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای مرغزار ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان مرغزار ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٢:٠٩٠٥:٥٦:٠١١٢:٤٢:٣٩١٩:٢٩:٥٣١٩:٤٩:٢٥٢٣:٥٥:١٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٠:٣٥٠٥:٥٤:٤٩١٢:٤٢:٣٠١٩:٣٠:٤٦١٩:٥٠:٢٢٢٣:٥٤:٥٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٩:٠٢٠٥:٥٣:٣٧١٢:٤٢:٢١١٩:٣١:٤٠١٩:٥١:١٩٢٣:٥٤:٣٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٧:٢٩٠٥:٥٢:٢٧١٢:٤٢:١٣١٩:٣٢:٣٤١٩:٥٢:١٦٢٣:٥٤:١٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٥:٥٨٠٥:٥١:١٧١٢:٤٢:٠٥١٩:٣٣:٢٨١٩:٥٣:١٣٢٣:٥٣:٥٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٤:٢٧٠٥:٥٠:٠٩١٢:٤١:٥٨١٩:٣٤:٢١١٩:٥٤:١٠٢٣:٥٣:٣٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٢:٥٧٠٥:٤٩:٠٢١٢:٤١:٥١١٩:٣٥:١٥١٩:٥٥:٠٦٢٣:٥٣:٢٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١١:٢٨٠٥:٤٧:٥٦١٢:٤١:٤٥١٩:٣٦:٠٨١٩:٥٦:٠٣٢٣:٥٣:٠٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٠:٠٠٠٥:٤٦:٥١١٢:٤١:٣٩١٩:٣٧:٠٢١٩:٥٦:٥٩٢٣:٥٢:٤٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٨:٣٣٠٥:٤٥:٤٧١٢:٤١:٣٤١٩:٣٧:٥٥١٩:٥٧:٥٦٢٣:٥٢:٣١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٧:٠٧٠٥:٤٤:٤٥١٢:٤١:٣٠١٩:٣٨:٤٨١٩:٥٨:٥٢٢٣:٥٢:١٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٥:٤٣٠٥:٤٣:٤٤١٢:٤١:٢٦١٩:٣٩:٤١١٩:٥٩:٤٨٢٣:٥٢:٠٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٤:١٩٠٥:٤٢:٤٤١٢:٤١:٢٢١٩:٤٠:٣٣٢٠:٠٠:٤٤٢٣:٥١:٤٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٢:٥٦٠٥:٤١:٤٥١٢:٤١:٢٠١٩:٤١:٢٦٢٠:٠١:٤٠٢٣:٥١:٣١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠١:٣٥٠٥:٤٠:٤٨١٢:٤١:١٧١٩:٤٢:١٨٢٠:٠٢:٣٦٢٣:٥١:١٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٠:١٥٠٥:٣٩:٥٢١٢:٤١:١٦١٩:٤٣:١٠٢٠:٠٣:٣١٢٣:٥١:٠٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٨:٥٧٠٥:٣٨:٥٨١٢:٤١:١٤١٩:٤٤:٠٢٢٠:٠٤:٢٦٢٣:٥٠:٥١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٧:٤٠٠٥:٣٨:٠٥١٢:٤١:١٤١٩:٤٤:٥٣٢٠:٠٥:٢١٢٣:٥٠:٣٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٦:٢٤٠٥:٣٧:١٤١٢:٤١:١٤١٩:٤٥:٤٤٢٠:٠٦:١٥٢٣:٥٠:٢٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٥:١٠٠٥:٣٦:٢٤١٢:٤١:١٥١٩:٤٦:٣٥٢٠:٠٧:٠٩٢٣:٥٠:١٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٣:٥٨٠٥:٣٥:٣٥١٢:٤١:١٦١٩:٤٧:٢٦٢٠:٠٨:٠٣٢٣:٥٠:٠٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٢:٤٧٠٥:٣٤:٤٨١٢:٤١:١٨١٩:٤٨:١٦٢٠:٠٨:٥٦٢٣:٤٩:٥٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥١:٣٧٠٥:٣٤:٠٣١٢:٤١:٢٠١٩:٤٩:٠٥٢٠:٠٩:٤٩٢٣:٤٩:٤٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٠:٣٠٠٥:٣٣:١٩١٢:٤١:٢٣١٩:٤٩:٥٤٢٠:١٠:٤٢٢٣:٤٩:٣٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٩:٢٤٠٥:٣٢:٣٧١٢:٤١:٢٧١٩:٥٠:٤٣٢٠:١١:٣٣٢٣:٤٩:٣٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٨:٢٠٠٥:٣١:٥٧١٢:٤١:٣١١٩:٥١:٣١٢٠:١٢:٢٤٢٣:٤٩:٢٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٧:١٨٠٥:٣١:١٨١٢:٤١:٣٥١٩:٥٢:١٨٢٠:١٣:١٥٢٣:٤٩:١٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٦:١٨٠٥:٣٠:٤١١٢:٤١:٤٠١٩:٥٣:٠٥٢٠:١٤:٠٥٢٣:٤٩:١٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٣:٤٥:٢٠٠٥:٣٠:٠٥١٢:٤١:٤٦١٩:٥٣:٥١٢٠:١٤:٥٤٢٣:٤٩:٠٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مرغزار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مرغزار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مرغزار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مرغزار

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای مرغزار

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای مرغزار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مرغزار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای مرغزار

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای مرغزار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای مرغزار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای مرغزار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای مرغزار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مرغزار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای مرغزار

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش روستای مرغزار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مرغزار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای مرغزار

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٤:٠٧٠٥:٥٩:٣٩١١:٢٩:١٥١٦:٥٨:٢٠١٧:١٧:٠٩٢٢:٤٦:٤٠
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٥:٠٠٠٦:٠٠:٣٨١١:٢٩:٠٧١٦:٥٧:٠٦١٧:١٥:٥٧٢٢:٤٦:٣٠
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٥:٥٣٠٦:٠١:٣٦١١:٢٨:٥٩١٦:٥٥:٥٣١٧:١٤:٤٦٢٢:٤٦:٢٠
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٦:٤٧٠٦:٠٢:٣٥١١:٢٨:٥٣١٦:٥٤:٤٠١٧:١٣:٣٦٢٢:٤٦:١٠
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٧:٤٠٠٦:٠٣:٣٥١١:٢٨:٤٧١٦:٥٣:٢٩١٧:١٢:٢٧٢٢:٤٦:٠١
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٨:٣٣٠٦:٠٤:٣٤١١:٢٨:٤١١٦:٥٢:١٩١٧:١١:١٩٢٢:٤٥:٥٣
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٩:٢٧٠٦:٠٥:٣٤١١:٢٨:٣٧١٦:٥١:١١١٧:١٠:١٢٢٢:٤٥:٤٦
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٠:٢١٠٦:٠٦:٣٤١١:٢٨:٣٣١٦:٥٠:٠٣١٧:٠٩:٠٧٢٢:٤٥:٣٩
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٤١:١٤٠٦:٠٧:٣٥١١:٢٨:٣٠١٦:٤٨:٥٧١٧:٠٨:٠٣٢٢:٤٥:٣٢
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٢:٠٨٠٦:٠٨:٣٦١١:٢٨:٢٨١٦:٤٧:٥٢١٧:٠٧:٠١٢٢:٤٥:٢٧
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٣:٠٢٠٦:٠٩:٣٧١١:٢٨:٢٧١٦:٤٦:٤٩١٧:٠٦:٠٠٢٢:٤٥:٢٢
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٣:٥٦٠٦:١٠:٣٨١١:٢٨:٢٦١٦:٤٥:٤٦١٧:٠٥:٠٠٢٢:٤٥:١٨
١٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤٩٠٦:١١:٤٠١١:٢٨:٢٦١٦:٤٤:٤٥١٧:٠٤:٠١٢٢:٤٥:١٤
١٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤٣٠٦:١٢:٤٢١١:٢٨:٢٧١٦:٤٣:٤٦١٧:٠٣:٠٤٢٢:٤٥:١٢
١٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٦:٣٧٠٦:١٣:٤٤١١:٢٨:٢٩١٦:٤٢:٤٨١٧:٠٢:٠٩٢٢:٤٥:١٠
١٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣١٠٦:١٤:٤٦١١:٢٨:٣١١٦:٤١:٥١١٧:٠١:١٥٢٢:٤٥:٠٨
١٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢٥٠٦:١٥:٤٨١١:٢٨:٣٥١٦:٤٠:٥٦١٧:٠٠:٢٢٢٢:٤٥:٠٨
١٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٩٠٦:١٦:٥٠١١:٢٨:٣٩١٦:٤٠:٠٣١٦:٥٩:٣٢٢٢:٤٥:٠٨
١٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٠:١٣٠٦:١٧:٥٣١١:٢٨:٤٤١٦:٣٩:١١١٦:٥٨:٤٢٢٢:٤٥:٠٩
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٧٠٦:١٨:٥٥١١:٢٨:٥٠١٦:٣٨:٢١١٦:٥٧:٥٥٢٢:٤٥:١١
٢١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠١٠٦:١٩:٥٨١١:٢٨:٥٧١٦:٣٧:٣٢١٦:٥٧:٠٩٢٢:٤٥:١٤
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٥٠٦:٢١:٠١١١:٢٩:٠٥١٦:٣٦:٤٥١٦:٥٦:٢٤٢٢:٤٥:١٧
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٩٠٦:٢٢:٠٣١١:٢٩:١٣١٦:٣٦:٠٠١٦:٥٥:٤٢٢٢:٤٥:٢١
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٣٠٦:٢٣:٠٦١١:٢٩:٢٢١٦:٣٥:١٦١٦:٥٥:٠١٢٢:٤٥:٢٧
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٧٠٦:٢٤:٠٩١١:٢٩:٣٣١٦:٣٤:٣٥١٦:٥٤:٢٢٢٢:٤٥:٣٢
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣٠٠٦:٢٥:١١١١:٢٩:٤٤١٦:٣٣:٥٥١٦:٥٣:٤٤٢٢:٤٥:٣٩
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٤٠٦:٢٦:١٣١١:٢٩:٥٦١٦:٣٣:١٧١٦:٥٣:٠٩٢٢:٤٥:٤٧
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:١٧٠٦:٢٧:١٦١١:٣٠:٠٨١٦:٣٢:٤٠١٦:٥٢:٣٥٢٢:٤٥:٥٦
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:١١٠٦:٢٨:١٨١١:٣٠:٢٢١٦:٣٢:٠٦١٦:٥٢:٠٤٢٢:٤٦:٠٥
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٤٠٦:٢٩:٢٠١١:٣٠:٣٦١٦:٣١:٣٣١٦:٥١:٣٤٢٢:٤٦:١٥

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ روستای مرغزار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای مرغزار روستای مرغزار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای مرغزار روستای مرغزار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای مرغزار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مرغزار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای مرغزار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای مرغزار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای مرغزار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای مرغزار

روستای مرغزار بر روی نقشه

روستای مرغزار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای مرغزار

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای مرغزار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای مرغزار
اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای مرغزار + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای مرغزار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای مرغزار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای مرغزار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای مرغزار رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق مرغزار ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق مرغزار ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق مرغزار
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق مرغزار
جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ مرغزار دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا مرغزار دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق مرغزار
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق مرغزار ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای مرغزار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو