جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر مرغزار

جاجرم | خراسان شمالی | ایران

اوقات شرعی امروز مرغزار

اذان صبح: ٠٤:٠٩:٥٢
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٥:١٤
اذان ظهر: ١١:٣٦:٢١
غروب آفتاب: ١٧:٣٦:٥٣
اذان مغرب: ١٧:٥٥:١٦
نیمه شب شرعی: ٢٢:٥٣:٥٠

جمعه ٠٤ مهر ١٣٩٩
٠٧ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٥ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر مرغزار (شهرستان جاجرم) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ مهر ٩٩ شهر مرغزار)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر مرغزار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر مرغزار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام (20 ه ق) به روایتی

امام حسن مجتبی (ع)
براى دنیایت چنان كار كن كه گویا همیشه زندگى می‌كنى، و براى آخرتت به گونه‌اى كاركن كه گویا فردا خواهى مُرد، و اگر عزّتى بدون بستگان و شكوهى بدون سلطنت خواهى، از معصیت و نافرمانى خدا به طاعت و فرمانبرى خداوند عزّوجلَّ درآى

اوقات شرعی ماه جاری شهر مرغزار

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر مرغزار در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر مرغزار ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر مرغزار (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر مرغزار ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان مرغزار
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٠:١١٠٦:١٠:٣١١٢:٤٤:٤٩١٩:١٩:٤٥١٩:٣٨:٤٧٢٣:٥٩:٠٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٨:٣٢٠٦:٠٩:٠٩١٢:٤٤:٣٥١٩:٢٠:٣٨١٩:٣٩:٤٣٢٣:٥٨:٤٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٦:٥٣٠٦:٠٧:٤٨١٢:٤٤:٢١١٩:٢١:٣٢١٩:٤٠:٣٩٢٣:٥٨:٢٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٥:١٤٠٦:٠٦:٢٧١٢:٤٤:٠٨١٩:٢٢:٢٦١٩:٤١:٣٦٢٣:٥٨:٠١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣٣:٣٦٠٦:٠٥:٠٧١٢:٤٣:٥٥١٩:٢٣:١٩١٩:٤٢:٣٢٢٣:٥٧:٣٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣١:٥٨٠٦:٠٣:٤٨١٢:٤٣:٤٢١٩:٢٤:١٣١٩:٤٣:٢٨٢٣:٥٧:١٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣٠:٢١٠٦:٠٢:٣٠١٢:٤٣:٣٠١٩:٢٥:٠٧١٩:٤٤:٢٥٢٣:٥٦:٥٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٨:٤٤٠٦:٠١:١٢١٢:٤٣:١٨١٩:٢٦:٠١١٩:٤٥:٢١٢٣:٥٦:٣٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٧:٠٧٠٥:٥٩:٥٦١٢:٤٣:٠٧١٩:٢٦:٥٤١٩:٤٦:١٨٢٣:٥٦:١٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢٥:٣١٠٥:٥٨:٤٠١٢:٤٢:٥٦١٩:٢٧:٤٨١٩:٤٧:١٤٢٣:٥٥:٥٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٣:٥٦٠٥:٥٧:٢٥١٢:٤٢:٤٥١٩:٢٨:٤٢١٩:٤٨:١١٢٣:٥٥:٣١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢٢:٢١٠٥:٥٦:١١١٢:٤٢:٣٥١٩:٢٩:٣٦١٩:٤٩:٠٨٢٣:٥٥:١١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢٠:٤٧٠٥:٥٤:٥٨١٢:٤٢:٢٦١٩:٣٠:٢٩١٩:٥٠:٠٥٢٣:٥٤:٥١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٩:١٣٠٥:٥٣:٤٦١٢:٤٢:١٧١٩:٣١:٢٣١٩:٥١:٠١٢٣:٥٤:٣٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٧:٤١٠٥:٥٢:٣٥١٢:٤٢:٠٨١٩:٣٢:١٧١٩:٥١:٥٨٢٣:٥٤:١٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٦:٠٩٠٥:٥١:٢٥١٢:٤٢:٠٠١٩:٣٣:١٠١٩:٥٢:٥٥٢٣:٥٣:٥٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٤:٣٨٠٥:٥٠:١٧١٢:٤١:٥٣١٩:٣٤:٠٤١٩:٥٣:٥٢٢٣:٥٣:٣٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١٣:٠٧٠٥:٤٩:٠٩١٢:٤١:٤٦١٩:٣٤:٥٨١٩:٥٤:٤٩٢٣:٥٣:١٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١١:٣٨٠٥:٤٨:٠٣١٢:٤١:٤٠١٩:٣٥:٥١١٩:٥٥:٤٥٢٣:٥٣:٠١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:١٠:١٠٠٥:٤٦:٥٨١٢:٤١:٣٤١٩:٣٦:٤٥١٩:٥٦:٤٢٢٣:٥٢:٤٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٨:٤٣٠٥:٤٥:٥٤١٢:٤١:٢٩١٩:٣٧:٣٨١٩:٥٧:٣٩٢٣:٥٢:٢٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٧:١٦٠٥:٤٤:٥١١٢:٤١:٢٤١٩:٣٨:٣١١٩:٥٨:٣٥٢٣:٥٢:١١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٥:٥١٠٥:٤٣:٤٩١٢:٤١:٢٠١٩:٣٩:٢٤١٩:٥٩:٣٢٢٣:٥١:٥٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٤:٢٧٠٥:٤٢:٤٩١٢:٤١:١٧١٩:٤٠:١٧٢٠:٠٠:٢٨٢٣:٥١:٤١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٣:٠٥٠٥:٤١:٥١١٢:٤١:١٤١٩:٤١:١٠٢٠:٠١:٢٤٢٣:٥١:٢٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠١:٤٣٠٥:٤٠:٥٣١٢:٤١:١٢١٩:٤٢:٠٣٢٠:٠٢:٢٠٢٣:٥١:١٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠٠:٢٣٠٥:٣٩:٥٧١٢:٤١:١٠١٩:٤٢:٥٥٢٠:٠٣:١٦٢٣:٥١:٠٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٥٩:٠٤٠٥:٣٩:٠٢١٢:٤١:٠٩١٩:٤٣:٤٧٢٠:٠٤:١١٢٣:٥٠:٤٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٣:٥٧:٤٧٠٥:٣٨:٠٩١٢:٤١:٠٩١٩:٤٤:٣٩٢٠:٠٥:٠٦٢٣:٥٠:٣٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر مرغزار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر مرغزار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر مرغزار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مرغزار

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر مرغزار

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر مرغزار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مرغزار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر مرغزار

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر مرغزار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر مرغزار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر مرغزار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر مرغزار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مرغزار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر مرغزار

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر مرغزار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مرغزار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر مرغزار

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر مرغزار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر مرغزار شهر مرغزار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر مرغزار شهر مرغزار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر مرغزار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مرغزار برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر مرغزار

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر مرغزار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مرغزار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر مرغزار

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٠٦٠٥:٣٢:٤٥١١:٣٧:٢٤١٧:٤١:٢٨١٧:٥٩:٥٢٢٢:٥٤:٤٥
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٠٢٠٥:٣٣:٣٤١١:٣٧:٠٣١٧:٣٩:٥٦١٧:٥٨:٢٠٢٢:٥٤:٢٧
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٥٧٠٥:٣٤:٢٤١١:٣٦:٤٢١٧:٣٨:٢٤١٧:٥٦:٤٨٢٢:٥٤:٠٨
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٥٢٠٥:٣٥:١٤١١:٣٦:٢١١٧:٣٦:٥٣١٧:٥٥:١٦٢٢:٥٣:٥٠
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:١٠:٤٧٠٥:٣٦:٠٥١١:٣٦:٠١١٧:٣٥:٢٢١٧:٥٣:٤٥٢٢:٥٣:٣٢
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:١١:٤٢٠٥:٣٦:٥٥١١:٣٥:٤٠١٧:٣٣:٥٠١٧:٥٢:١٤٢٢:٥٣:١٣
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:١٢:٣٦٠٥:٣٧:٤٥١١:٣٥:٢٠١٧:٣٢:٢٠١٧:٥٠:٤٣٢٢:٥٢:٥٥
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:١٣:٣٠٠٥:٣٨:٣٦١١:٣٥:٠٠١٧:٣٠:٤٩١٧:٤٩:١٣٢٢:٥٢:٣٦
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:١٤:٢٤٠٥:٣٩:٢٧١١:٣٤:٤٠١٧:٢٩:١٩١٧:٤٧:٤٣٢٢:٥٢:١٨
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:١٥:١٨٠٥:٤٠:١٨١١:٣٤:٢١١٧:٢٧:٤٩١٧:٤٦:١٣٢٢:٥٢:٠٠
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:١٦:١١٠٥:٤١:١٠١١:٣٤:٠٢١٧:٢٦:١٩١٧:٤٤:٤٤٢٢:٥١:٤٢
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:١٧:٠٤٠٥:٤٢:٠١١١:٣٣:٤٣١٧:٢٤:٥٠١٧:٤٣:١٥٢٢:٥١:٢٤
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:١٧:٥٨٠٥:٤٢:٥٣١١:٣٣:٢٤١٧:٢٣:٢١١٧:٤١:٤٧٢٢:٥١:٠٦
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:١٨:٥١٠٥:٤٣:٤٦١١:٣٣:٠٦١٧:٢١:٥٣١٧:٤٠:١٩٢٢:٥٠:٤٨
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٤٠٥:٤٤:٣٨١١:٣٢:٤٨١٧:٢٠:٢٥١٧:٣٨:٥٢٢٢:٥٠:٣١
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣٧٠٥:٤٥:٣١١١:٣٢:٣١١٧:١٨:٥٨١٧:٣٧:٢٦٢٢:٥٠:١٤
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٠٠٥:٤٦:٢٤١١:٣٢:١٤١٧:١٧:٣١١٧:٣٦:٠٠٢٢:٤٩:٥٧
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢٣٠٥:٤٧:١٧١١:٣١:٥٨١٧:١٦:٠٥١٧:٣٤:٣٥٢٢:٤٩:٤٠
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٣:١٦٠٥:٤٨:١١١١:٣١:٤٢١٧:١٤:٣٩١٧:٣٣:١٠٢٢:٤٩:٢٤
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٩٠٥:٤٩:٠٥١١:٣١:٢٦١٧:١٣:١٤١٧:٣١:٤٦٢٢:٤٩:٠٨
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠١٠٥:٥٠:٠٠١١:٣١:١١١٧:١١:٥٠١٧:٣٠:٢٣٢٢:٤٨:٥٢
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٤٠٥:٥٠:٥٤١١:٣٠:٥٧١٧:١٠:٢٧١٧:٢٩:٠١٢٢:٤٨:٣٧
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٧٠٥:٥١:٥٠١١:٣٠:٤٣١٧:٠٩:٠٤١٧:٢٧:٤٠٢٢:٤٨:٢٢
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤٠٠٥:٥٢:٤٥١١:٣٠:٣٠١٧:٠٧:٤٢١٧:٢٦:١٩٢٢:٤٨:٠٧
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٣٠٥:٥٣:٤١١١:٣٠:١٧١٧:٠٦:٢١١٧:٢٥:٠٠٢٢:٤٧:٥٣
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٦٠٥:٥٤:٣٧١١:٣٠:٠٥١٧:٠٥:٠٠١٧:٢٣:٤١٢٢:٤٧:٤٠
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٩٠٥:٥٥:٣٤١١:٢٩:٥٣١٧:٠٣:٤١١٧:٢٢:٢٣٢٢:٤٧:٢٦
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٣١:١٢٠٥:٥٦:٣١١١:٢٩:٤٢١٧:٠٢:٢٢١٧:٢١:٠٦٢٢:٤٧:١٤
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٥٠٥:٥٧:٢٨١١:٢٩:٣٢١٧:٠١:٠٥١٧:١٩:٥٠٢٢:٤٧:٠١
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥٨٠٥:٥٨:٢٦١١:٢٩:٢٢١٦:٥٩:٤٨١٧:١٨:٣٥٢٢:٤٦:٤٩

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر مرغزار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر مرغزار شهر مرغزار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر مرغزار شهر مرغزار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر مرغزار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مرغزار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر مرغزار

مرغزار روستایی در دهستان بالا دشت بخش مرکزی شهرستان گرمه استان خراسان شمالی ایران است.

شهر مرغزار در ویکیپدیا

شهر مرغزار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر مرغزار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر مرغزار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر مرغزار بر روی نقشه

شهر مرغزار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر مرغزار

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر مرغزار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر مرغزار
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر مرغزار + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر مرغزار + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر مرغزار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر مرغزار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر مرغزار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر مرغزار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر مرغزار رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا مرغزار دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ مرغزار دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق مرغزار
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ مرغزار دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ مرغزار دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا مرغزار دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق مرغزار ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق مرغزار

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر مرغزار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو