جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای مرغداری

نبوت | ایوان | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز مرغداری


اذان صبح: ٠٥:٣٠:١٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٤:٣٨
اذان ظهر: ١٢:٠٩:٠٣
غروب آفتاب: ١٧:٢٣:٠٨
اذان مغرب: ١٧:٤١:٥٥
نیمه شب: ٢٣:٢٧:٠٣

چهارشنبه ٢٢ آبان ١٣٩٨
١٥ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٣ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای مرغداری (شهرستان ایوان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٢ آبان ٩٨ روستای مرغداری)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای مرغداری)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای مرغداری)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

یوهان اسمیت
پایه ی دوستی این است كه هرچه دادید، فراموش كنید و هرچه گرفتید، به یاد بسپارید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای مرغداری

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای مرغداری در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای مرغداری ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای مرغداری (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای مرغداری ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان مرغداری ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١٢:١٤٠٦:٤١:٠٣١٣:٢٢:٣٧٢٠:٠٤:٤٢٢٠:٢٣:٢١٠٠:٣٧:٤٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:١٠:٥١٠٦:٣٩:٥٨١٣:٢٢:٢٨٢٠:٠٥:٢٩٢٠:٢٤:١٠٠٠:٣٧:٢٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٩:٢٩٠٦:٣٨:٥٤١٣:٢٢:١٩٢٠:٠٦:١٥٢٠:٢٤:٥٩٠٠:٣٧:١٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٨:٠٨٠٦:٣٧:٥١١٣:٢٢:١١٢٠:٠٧:٠٢٢٠:٢٥:٤٨٠٠:٣٦:٥٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٦:٤٨٠٦:٣٦:٤٩١٣:٢٢:٠٣٢٠:٠٧:٤٨٢٠:٢٦:٣٨٠٠:٣٦:٣٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٥:٢٩٠٦:٣٥:٤٨١٣:٢١:٥٦٢٠:٠٨:٣٥٢٠:٢٧:٢٧٠٠:٣٦:٢٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٤:١٠٠٦:٣٤:٤٨١٣:٢١:٤٩٢٠:٠٩:٢١٢٠:٢٨:١٦٠٠:٣٦:٠٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٢:٥٣٠٦:٣٣:٤٩١٣:٢١:٤٣٢٠:١٠:٠٧٢٠:٢٩:٠٥٠٠:٣٥:٥٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٥:٠١:٣٦٠٦:٣٢:٥١١٣:٢١:٣٨٢٠:١٠:٥٤٢٠:٢٩:٥٤٠٠:٣٥:٣٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٥:٠٠:٢٠٠٦:٣١:٥٥١٣:٢١:٣٣٢٠:١١:٤٠٢٠:٣٠:٤٣٠٠:٣٥:٢٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٩:٠٦٠٦:٣٠:٥٩١٣:٢١:٢٨٢٠:١٢:٢٦٢٠:٣١:٣٢٠٠:٣٥:٠٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٧:٥٢٠٦:٣٠:٠٥١٣:٢١:٢٤٢٠:١٣:١٢٢٠:٣٢:٢١٠٠:٣٤:٥٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٦:٤٠٠٦:٢٩:١٢١٣:٢١:٢١٢٠:١٣:٥٨٢٠:٣٣:٠٩٠٠:٣٤:٤٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٥:٢٩٠٦:٢٨:٢٠١٣:٢١:١٨٢٠:١٤:٤٤٢٠:٣٣:٥٨٠٠:٣٤:٣١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٤:١٩٠٦:٢٧:٢٩١٣:٢١:١٦٢٠:١٥:٢٩٢٠:٣٤:٤٧٠٠:٣٤:٢٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٣:١١٠٦:٢٦:٤٠١٣:٢١:١٤٢٠:١٦:١٥٢٠:٣٥:٣٥٠٠:٣٤:٠٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٢:٠٣٠٦:٢٥:٥٢١٣:٢١:١٣٢٠:١٧:٠٠٢٠:٣٦:٢٣٠٠:٣٣:٥٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٥٠:٥٧٠٦:٢٥:٠٦١٣:٢١:١٢٢٠:١٧:٤٥٢٠:٣٧:١١٠٠:٣٣:٤٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٩:٥٣٠٦:٢٤:٢١١٣:٢١:١٢٢٠:١٨:٣٠٢٠:٣٧:٥٩٠٠:٣٣:٤٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٨:٥٠٠٦:٢٣:٣٧١٣:٢١:١٣٢٠:١٩:١٥٢٠:٣٨:٤٧٠٠:٣٣:٣٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٧:٤٨٠٦:٢٢:٥٤١٣:٢١:١٤٢٠:١٩:٥٩٢٠:٣٩:٣٤٠٠:٣٣:٢٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٦:٤٨٠٦:٢٢:١٤١٣:٢١:١٦٢٠:٢٠:٤٣٢٠:٤٠:٢١٠٠:٣٣:١٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٥:٥٠٠٦:٢١:٣٤١٣:٢١:١٩٢٠:٢١:٢٧٢٠:٤١:٠٧٠٠:٣٣:١٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٤:٥٣٠٦:٢٠:٥٦١٣:٢١:٢٢٢٠:٢٢:١١٢٠:٤١:٥٣٠٠:٣٣:٠٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٣:٥٨٠٦:٢٠:٢٠١٣:٢١:٢٥٢٠:٢٢:٥٤٢٠:٤٢:٣٩٠٠:٣٢:٥٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٣:٠٤٠٦:١٩:٤٥١٣:٢١:٢٩٢٠:٢٣:٣٦٢٠:٤٣:٢٤٠٠:٣٢:٥٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٢:١٢٠٦:١٩:١١١٣:٢١:٣٤٢٠:٢٤:١٩٢٠:٤٤:٠٩٠٠:٣٢:٥١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤١:٢٢٠٦:١٨:٣٩١٣:٢١:٣٩٢٠:٢٥:٠٠٢٠:٤٤:٥٣٠٠:٣٢:٤٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٤٠:٣٤٠٦:١٨:٠٩١٣:٢١:٤٥٢٠:٢٥:٤٢٢٠:٤٥:٣٧٠٠:٣٢:٤٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مرغداری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مرغداری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مرغداری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مرغداری

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای مرغداری

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای مرغداری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مرغداری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای مرغداری

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای مرغداری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای مرغداری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای مرغداری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای مرغداری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مرغداری برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای مرغداری

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش روستای مرغداری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مرغداری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای مرغداری

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٤٤٠٦:٣٥:٥٠١٢:٠٩:١٣١٧:٤٢:٠٩١٨:٠٠:١٢٢٣:٢٨:١٩
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٢٩٠٦:٣٦:٤٠١٢:٠٩:٠٥١٧:٤١:٠٣١٧:٥٩:٠٧٢٣:٢٨:٠٩
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:١٥٠٦:٣٧:٣١١٢:٠٨:٥٨١٧:٣٩:٥٧١٧:٥٨:٠٣٢٣:٢٧:٥٩
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:٠١٠٦:٣٨:٢٢١٢:٠٨:٥١١٧:٣٨:٥٣١٧:٥٧:٠١٢٣:٢٧:٥٠
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٧٠٦:٣٩:١٤١٢:٠٨:٤٥١٧:٣٧:٤٩١٧:٥٥:٥٩٢٣:٢٧:٤١
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٣٠٦:٤٠:٠٦١٢:٠٨:٤٠١٧:٣٦:٤٧١٧:٥٤:٥٩٢٣:٢٧:٣٣
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:٢٠٠٦:٤٠:٥٨١٢:٠٨:٣٥١٧:٣٥:٤٦١٧:٥٤:٠٠٢٣:٢٧:٢٦
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:٠٦٠٦:٤١:٥١١٢:٠٨:٣١١٧:٣٤:٤٦١٧:٥٣:٠٢٢٣:٢٧:١٩
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:٥٣٠٦:٤٢:٤٤١٢:٠٨:٢٨١٧:٣٣:٤٨١٧:٥٢:٠٥٢٣:٢٧:١٣
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣٩٠٦:٤٣:٣٨١٢:٠٨:٢٦١٧:٣٢:٥٠١٧:٥١:١٠٢٣:٢٧:٠٨
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٦٠٦:٤٤:٣١١٢:٠٨:٢٥١٧:٣١:٥٤١٧:٥٠:١٦٢٣:٢٧:٠٤
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٣٠٦:٤٥:٢٥١٢:٠٨:٢٤١٧:٣٠:٥٩١٧:٤٩:٢٣٢٣:٢٧:٠٠
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٣:٠١٠٦:٤٦:١٩١٢:٠٨:٢٤١٧:٣٠:٠٥١٧:٤٨:٣٢٢٣:٢٦:٥٧
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٣:٤٨٠٦:٤٧:١٤١٢:٠٨:٢٥١٧:٢٩:١٣١٧:٤٧:٤٢٢٣:٢٦:٥٤
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٤:٣٥٠٦:٤٨:٠٩١٢:٠٨:٢٧١٧:٢٨:٢٢١٧:٤٦:٥٣٢٣:٢٦:٥٣
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٥:٢٣٠٦:٤٩:٠٤١٢:٠٨:٣٠١٧:٢٧:٣٣١٧:٤٦:٠٦٢٣:٢٦:٥٢
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٦:١٠٠٦:٤٩:٥٩١٢:٠٨:٣٣١٧:٢٦:٤٥١٧:٤٥:٢٠٢٣:٢٦:٥٢
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥٨٠٦:٥٠:٥٤١٢:٠٨:٣٨١٧:٢٥:٥٩١٧:٤٤:٣٦٢٣:٢٦:٥٢
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٧:٤٦٠٦:٥١:٥٠١٢:٠٨:٤٣١٧:٢٥:١٤١٧:٤٣:٥٣٢٣:٢٦:٥٤
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٨:٣٤٠٦:٥٢:٤٦١٢:٠٨:٤٩١٧:٢٤:٣٠١٧:٤٣:١٢٢٣:٢٦:٥٦
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٩:٢٢٠٦:٥٣:٤٢١٢:٠٨:٥٦١٧:٢٣:٤٨١٧:٤٢:٣٣٢٣:٢٦:٥٩
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٠:١٠٠٦:٥٤:٣٨١٢:٠٩:٠٣١٧:٢٣:٠٨١٧:٤١:٥٥٢٣:٢٧:٠٣
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٠:٥٨٠٦:٥٥:٣٤١٢:٠٩:١٢١٧:٢٢:٢٩١٧:٤١:١٨٢٣:٢٧:٠٨
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٣١:٤٦٠٦:٥٦:٣٠١٢:٠٩:٢١١٧:٢١:٥٢١٧:٤٠:٤٤٢٣:٢٧:١٣
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٢:٣٤٠٦:٥٧:٢٦١٢:٠٩:٣١١٧:٢١:١٧١٧:٤٠:١٠٢٣:٢٧:٢٠
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٣:٢٣٠٦:٥٨:٢٢١٢:٠٩:٤٢١٧:٢٠:٤٣١٧:٣٩:٣٩٢٣:٢٧:٢٧
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٤:١١٠٦:٥٩:١٨١٢:٠٩:٥٤١٧:٢٠:١١١٧:٣٩:٠٩٢٣:٢٧:٣٥
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٤:٥٩٠٧:٠٠:١٥١٢:١٠:٠٧١٧:١٩:٤١١٧:٣٨:٤٢٢٣:٢٧:٤٤
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٥:٤٧٠٧:٠١:١١١٢:١٠:٢١١٧:١٩:١٢١٧:٣٨:١٥٢٣:٢٧:٥٤
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٦:٣٥٠٧:٠٢:٠٧١٢:١٠:٣٥١٧:١٨:٤٦١٧:٣٧:٥١٢٣:٢٨:٠٥

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ روستای مرغداری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای مرغداری روستای مرغداری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای مرغداری روستای مرغداری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای مرغداری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مرغداری برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای مرغداری

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای مرغداری موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای مرغداری برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای مرغداری

روستای مرغداری بر روی نقشه

روستای مرغداری بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای مرغداری

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای مرغداری است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای مرغداری
اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای مرغداری + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای مرغداری + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای مرغداری + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای مرغداری

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای مرغداری رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق مرغداری
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق مرغداری
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق مرغداری ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ مرغداری دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا مرغداری دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ مرغداری دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق مرغداری
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ مرغداری دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای مرغداری یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو