جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای مرغداری

نبوت | ایوان | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز مرغداری


اذان صبح: ٠٤:٤٨:٣٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٦:٣٧
اذان ظهر: ١٣:٣١:٠٥
غروب آفتاب: ٢٠:٣٥:١٣
اذان مغرب: ٢٠:٥٥:٠٨
نیمه شب: ٠٠:٤٢:١٩

پنج شنبه ٢٧ تیر ١٣٩٨
١٤ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
١٨ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای مرغداری (شهرستان ایوان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ تیر ٩٨ روستای مرغداری)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای مرغداری)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای مرغداری)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جك كانفیلد
زندگی، به معنای راستین كلمه، همان چیزی‌ست كه شما از آن می‌سازید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای مرغداری

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای مرغداری در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای مرغداری ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای مرغداری (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای مرغداری ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان مرغداری ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١٣:٣٧٠٦:٤٢:٠٩١٣:٢٢:٤٧٢٠:٠٣:٥٦٢٠:٢٢:٣٢٠٠:٣٨:٠٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١٢:١٤٠٦:٤١:٠٣١٣:٢٢:٣٧٢٠:٠٤:٤٢٢٠:٢٣:٢١٠٠:٣٧:٤٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:١٠:٥١٠٦:٣٩:٥٨١٣:٢٢:٢٨٢٠:٠٥:٢٩٢٠:٢٤:١٠٠٠:٣٧:٢٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٩:٢٩٠٦:٣٨:٥٤١٣:٢٢:١٩٢٠:٠٦:١٥٢٠:٢٤:٥٩٠٠:٣٧:١٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٨:٠٨٠٦:٣٧:٥١١٣:٢٢:١١٢٠:٠٧:٠٢٢٠:٢٥:٤٨٠٠:٣٦:٥٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٦:٤٨٠٦:٣٦:٤٩١٣:٢٢:٠٣٢٠:٠٧:٤٨٢٠:٢٦:٣٨٠٠:٣٦:٣٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٥:٢٩٠٦:٣٥:٤٨١٣:٢١:٥٦٢٠:٠٨:٣٥٢٠:٢٧:٢٧٠٠:٣٦:٢٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٤:١٠٠٦:٣٤:٤٨١٣:٢١:٤٩٢٠:٠٩:٢١٢٠:٢٨:١٦٠٠:٣٦:٠٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٢:٥٣٠٦:٣٣:٤٩١٣:٢١:٤٣٢٠:١٠:٠٧٢٠:٢٩:٠٥٠٠:٣٥:٥٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٥:٠١:٣٦٠٦:٣٢:٥١١٣:٢١:٣٨٢٠:١٠:٥٤٢٠:٢٩:٥٤٠٠:٣٥:٣٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٥:٠٠:٢٠٠٦:٣١:٥٥١٣:٢١:٣٣٢٠:١١:٤٠٢٠:٣٠:٤٣٠٠:٣٥:٢٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٩:٠٦٠٦:٣٠:٥٩١٣:٢١:٢٨٢٠:١٢:٢٦٢٠:٣١:٣٢٠٠:٣٥:٠٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٧:٥٢٠٦:٣٠:٠٥١٣:٢١:٢٤٢٠:١٣:١٢٢٠:٣٢:٢١٠٠:٣٤:٥٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٦:٤٠٠٦:٢٩:١٢١٣:٢١:٢١٢٠:١٣:٥٨٢٠:٣٣:٠٩٠٠:٣٤:٤٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٥:٢٩٠٦:٢٨:٢٠١٣:٢١:١٨٢٠:١٤:٤٤٢٠:٣٣:٥٨٠٠:٣٤:٣١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٤:١٩٠٦:٢٧:٢٩١٣:٢١:١٦٢٠:١٥:٢٩٢٠:٣٤:٤٧٠٠:٣٤:٢٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٣:١١٠٦:٢٦:٤٠١٣:٢١:١٤٢٠:١٦:١٥٢٠:٣٥:٣٥٠٠:٣٤:٠٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٢:٠٣٠٦:٢٥:٥٢١٣:٢١:١٣٢٠:١٧:٠٠٢٠:٣٦:٢٣٠٠:٣٣:٥٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٥٠:٥٧٠٦:٢٥:٠٦١٣:٢١:١٢٢٠:١٧:٤٥٢٠:٣٧:١١٠٠:٣٣:٤٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٩:٥٣٠٦:٢٤:٢١١٣:٢١:١٢٢٠:١٨:٣٠٢٠:٣٧:٥٩٠٠:٣٣:٤٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٨:٥٠٠٦:٢٣:٣٧١٣:٢١:١٣٢٠:١٩:١٥٢٠:٣٨:٤٧٠٠:٣٣:٣٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٧:٤٨٠٦:٢٢:٥٤١٣:٢١:١٤٢٠:١٩:٥٩٢٠:٣٩:٣٤٠٠:٣٣:٢٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٦:٤٨٠٦:٢٢:١٤١٣:٢١:١٦٢٠:٢٠:٤٣٢٠:٤٠:٢١٠٠:٣٣:١٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٥:٥٠٠٦:٢١:٣٤١٣:٢١:١٩٢٠:٢١:٢٧٢٠:٤١:٠٧٠٠:٣٣:١٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٤:٥٣٠٦:٢٠:٥٦١٣:٢١:٢٢٢٠:٢٢:١١٢٠:٤١:٥٣٠٠:٣٣:٠٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٣:٥٨٠٦:٢٠:٢٠١٣:٢١:٢٥٢٠:٢٢:٥٤٢٠:٤٢:٣٩٠٠:٣٢:٥٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٣:٠٤٠٦:١٩:٤٥١٣:٢١:٢٩٢٠:٢٣:٣٦٢٠:٤٣:٢٤٠٠:٣٢:٥٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٢:١٢٠٦:١٩:١١١٣:٢١:٣٤٢٠:٢٤:١٩٢٠:٤٤:٠٩٠٠:٣٢:٥١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤١:٢٢٠٦:١٨:٣٩١٣:٢١:٣٩٢٠:٢٥:٠٠٢٠:٤٤:٥٣٠٠:٣٢:٤٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مرغداری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مرغداری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مرغداری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مرغداری

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای مرغداری

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای مرغداری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مرغداری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای مرغداری

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای مرغداری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای مرغداری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای مرغداری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای مرغداری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مرغداری برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای مرغداری

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای مرغداری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مرغداری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای مرغداری

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:١٧٠٦:١٤:٣٢١٣:٢٦:٤٧٢٠:٣٩:٠٢٢٠:٥٩:٣٥٠٠:٣٥:٤٧
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٣٢٠٦:١٤:٤٦١٣:٢٧:٠٠٢٠:٣٩:١٣٢٠:٥٩:٤٦٠٠:٣٦:٠١
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٤٩٠٦:١٥:٠٢١٣:٢٧:١٣٢٠:٣٩:٢٢٢٠:٥٩:٥٥٠٠:٣٦:١٥
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٠٨٠٦:١٥:١٩١٣:٢٧:٢٦٢٠:٣٩:٣٠٢١:٠٠:٠٢٠٠:٣٦:٣٠
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٢٩٠٦:١٥:٣٧١٣:٢٧:٣٩٢٠:٣٩:٣٧٢١:٠٠:٠٨٠٠:٣٦:٤٤
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٥٢٠٦:١٥:٥٦١٣:٢٧:٥١٢٠:٣٩:٤١٢١:٠٠:١٢٠٠:٣٦:٥٩
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:١٧٠٦:١٦:١٧١٣:٢٨:٠٤٢٠:٣٩:٤٥٢١:٠٠:١٥٠٠:٣٧:١٥
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٤٥٠٦:١٦:٣٩١٣:٢٨:١٦٢٠:٣٩:٤٧٢١:٠٠:١٦٠٠:٣٧:٣٠
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:١٤٠٦:١٧:٠٢١٣:٢٨:٢٨٢٠:٣٩:٤٧٢١:٠٠:١٥٠٠:٣٧:٤٦
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٤٥٠٦:١٧:٢٦١٣:٢٨:٤٠٢٠:٣٩:٤٥٢١:٠٠:١٣٠٠:٣٨:٠٢
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:١٨٠٦:١٧:٥٢١٣:٢٨:٥٢٢٠:٣٩:٤٣٢١:٠٠:٠٨٠٠:٣٨:١٨
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٥٣٠٦:١٨:١٨١٣:٢٩:٠٣٢٠:٣٩:٣٨٢١:٠٠:٠٣٠٠:٣٨:٣٤
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٣٠٠٦:١٨:٤٦١٣:٢٩:١٤٢٠:٣٩:٣٢٢٠:٥٩:٥٥٠٠:٣٨:٥٠
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٠٨٠٦:١٩:١٤١٣:٢٩:٢٥٢٠:٣٩:٢٤٢٠:٥٩:٤٦٠٠:٣٩:٠٦
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٤٨٠٦:١٩:٤٤١٣:٢٩:٣٥٢٠:٣٩:١٥٢٠:٥٩:٣٥٠٠:٣٩:٢٢
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٢٩٠٦:٢٠:١٤١٣:٢٩:٤٥٢٠:٣٩:٠٣٢٠:٥٩:٢٢٠٠:٣٩:٣٨
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:١٢٠٦:٢٠:٤٥١٣:٢٩:٥٥٢٠:٣٨:٥١٢٠:٥٩:٠٨٠٠:٣٩:٥٣
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٥٦٠٦:٢١:١٧١٣:٣٠:٠٤٢٠:٣٨:٣٦٢٠:٥٨:٥١٠٠:٤٠:٠٩
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:٤٢٠٦:٢١:٥٠١٣:٣٠:١٢٢٠:٣٨:٢٠٢٠:٥٨:٣٣٠٠:٤٠:٢٥
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٢٩٠٦:٢٢:٢٤١٣:٣٠:٢١٢٠:٣٨:٠٢٢٠:٥٨:١٤٠٠:٤٠:٤٠
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٣:١٧٠٦:٢٢:٥٨١٣:٣٠:٢٩٢٠:٣٧:٤٣٢٠:٥٧:٥٢٠٠:٤٠:٥٥
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٠٧٠٦:٢٣:٣٣١٣:٣٠:٣٦٢٠:٣٧:٢٢٢٠:٥٧:٢٩٠٠:٤١:١٠
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٥٨٠٦:٢٤:٠٩١٣:٣٠:٤٣٢٠:٣٦:٥٩٢٠:٥٧:٠٤٠٠:٤١:٢٤
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤٩٠٦:٢٤:٤٥١٣:٣٠:٤٩٢٠:٣٦:٣٥٢٠:٥٦:٣٨٠٠:٤١:٣٩
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤٢٠٦:٢٥:٢٢١٣:٣٠:٥٥٢٠:٣٦:٠٩٢٠:٥٦:٠٩٠٠:٤١:٥٣
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٦٠٦:٢٥:٥٩١٣:٣١:٠٠٢٠:٣٥:٤٢٢٠:٥٥:٤٠٠٠:٤٢:٠٦
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٠٠٦:٢٦:٣٧١٣:٣١:٠٥٢٠:٣٥:١٣٢٠:٥٥:٠٨٠٠:٤٢:١٩
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٦٠٦:٢٧:١٦١٣:٣١:٠٩٢٠:٣٤:٤٢٢٠:٥٤:٣٥٠٠:٤٢:٣٢
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢٢٠٦:٢٧:٥٥١٣:٣١:١٣٢٠:٣٤:١٠٢٠:٥٤:٠٠٠٠:٤٢:٤٥
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٥١:١٩٠٦:٢٨:٣٥١٣:٣١:١٦٢٠:٣٣:٣٦٢٠:٥٣:٢٤٠٠:٤٢:٥٧
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٧٠٦:٢٩:١٥١٣:٣١:١٩٢٠:٣٣:٠١٢٠:٥٢:٤٦٠٠:٤٣:٠٨

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای مرغداری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای مرغداری روستای مرغداری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای مرغداری روستای مرغداری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای مرغداری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مرغداری برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای مرغداری

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای مرغداری موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای مرغداری برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای مرغداری

روستای مرغداری بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای مرغداری

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای مرغداری است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای مرغداری
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای مرغداری + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای مرغداری + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای مرغداری + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای مرغداری

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای مرغداری رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق مرغداری ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ مرغداری دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق مرغداری
زمان پخش اذان آنلاین به افق مرغداری
زمان پخش اذان زنده به افق مرغداری
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق مرغداری ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ مرغداری دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ مرغداری دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای مرغداری یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو