جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای مرغداری

زرین دشت | دره شهر | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز مرغداری


اذان صبح: ٠٥:٥٧:٤٣
طلوع آفتاب: ٠٧:٢٢:٥٢
اذان ظهر: ١٢:٣٠:٥٢
غروب آفتاب: ١٧:٣٩:٠٨
اذان مغرب: ١٧:٥٨:٠٨
نیمه شب: ٢٣:٤٨:٢٠

یکشنبه ٢٩ دی ١٣٩٨
٢٣ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
١٩ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای مرغداری (شهرستان دره شهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ دی ٩٨ روستای مرغداری)، ماه جاری (اوقات شرعی دی ٩٨ روستای مرغداری)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای مرغداری)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز غزه

باربارا دی آنجلیس
چنانچه می خواهید راه خود را به سوی عشق و شور زندگی بازیابید، باید راه دل و قلب خود را بیابید. آنجا، در مركز وجودی شما، تمامی آنچه هستید سكونت دارد. شما خود نور هستید؛ شما شور و شادمانی هستید؛ شما از جنس عشق هستید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای مرغداری

اوقات شرعی دی ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای مرغداری در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای مرغداری ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای مرغداری (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای مرغداری ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان مرغداری ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:١٢:٢٢٠٦:٣٩:٤٣١٣:١٨:٢٧١٩:٥٧:٤٢٢٠:١٦:٠٥٠٠:٣٤:٢١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١١:٠٠٠٦:٣٨:٣٧١٣:١٨:١٧١٩:٥٨:٢٦٢٠:١٦:٥٣٠٠:٣٤:٠٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٩:٣٩٠٦:٣٧:٣٣١٣:١٨:٠٧١٩:٥٩:١١٢٠:١٧:٤٠٠٠:٣٣:٤٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٨:١٨٠٦:٣٦:٢٩١٣:١٧:٥٨١٩:٥٩:٥٦٢٠:١٨:٢٨٠٠:٣٣:٢٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٦:٥٩٠٦:٣٥:٢٧١٣:١٧:٤٩٢٠:٠٠:٤١٢٠:١٩:١٥٠٠:٣٣:١٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٥:٤٠٠٦:٣٤:٢٥١٣:١٧:٤١٢٠:٠١:٢٦٢٠:٢٠:٠٣٠٠:٣٢:٥٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٤:٢٢٠٦:٣٣:٢٤١٣:١٧:٣٣٢٠:٠٢:١١٢٠:٢٠:٥٠٠٠:٣٢:٣٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٣:٠٤٠٦:٣٢:٢٥١٣:١٧:٢٦٢٠:٠٢:٥٦٢٠:٢١:٣٨٠٠:٣٢:٢٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠١:٤٨٠٦:٣١:٢٦١٣:١٧:١٩٢٠:٠٣:٤١٢٠:٢٢:٢٦٠٠:٣٢:٠٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٠:٣٢٠٦:٣٠:٢٩١٣:١٧:١٣٢٠:٠٤:٢٦٢٠:٢٣:١٣٠٠:٣١:٥٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٩:١٨٠٦:٢٩:٣٢١٣:١٧:٠٧٢٠:٠٥:١١٢٠:٢٤:٠١٠٠:٣١:٣٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٨:٠٤٠٦:٢٨:٣٧١٣:١٧:٠٢٢٠:٠٥:٥٦٢٠:٢٤:٤٨٠٠:٣١:٢٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٦:٥٢٠٦:٢٧:٤٣١٣:١٦:٥٨٢٠:٠٦:٤١٢٠:٢٥:٣٦٠٠:٣١:١١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٥:٤١٠٦:٢٦:٥٠١٣:١٦:٥٤٢٠:٠٧:٢٥٢٠:٢٦:٢٣٠٠:٣٠:٥٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٤:٣٠٠٦:٢٥:٥٨١٣:١٦:٥٠٢٠:٠٨:١٠٢٠:٢٧:١١٠٠:٣٠:٤٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٣:٢١٠٦:٢٥:٠٨١٣:١٦:٤٨٢٠:٠٨:٥٤٢٠:٢٧:٥٨٠٠:٣٠:٣٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٢:١٤٠٦:٢٤:١٨١٣:١٦:٤٥٢٠:٠٩:٣٩٢٠:٢٨:٤٥٠٠:٣٠:٢٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥١:٠٧٠٦:٢٣:٣٠١٣:١٦:٤٤٢٠:١٠:٢٣٢٠:٢٩:٣٢٠٠:٣٠:١٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٠:٠٢٠٦:٢٢:٤٤١٣:١٦:٤٣٢٠:١١:٠٧٢٠:٣٠:١٩٠٠:٣٠:٠٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٨:٥٨٠٦:٢١:٥٨١٣:١٦:٤٢٢٠:١١:٥١٢٠:٣١:٠٦٠٠:٢٩:٥٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٧:٥٥٠٦:٢١:١٤١٣:١٦:٤٢٢٠:١٢:٣٥٢٠:٣١:٥٢٠٠:٢٩:٤٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٦:٥٤٠٦:٢٠:٣٢١٣:١٦:٤٣٢٠:١٣:١٨٢٠:٣٢:٣٨٠٠:٢٩:٣٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٥:٥٥٠٦:١٩:٥١١٣:١٦:٤٤٢٠:١٤:٠٢٢٠:٣٣:٢٤٠٠:٢٩:٢٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٤:٥٧٠٦:١٩:١١١٣:١٦:٤٦٢٠:١٤:٤٥٢٠:٣٤:١٠٠٠:٢٩:٢٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٤:٠٠٠٦:١٨:٣٣١٣:١٦:٤٨٢٠:١٥:٢٧٢٠:٣٤:٥٦٠٠:٢٩:١٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٣:٠٥٠٦:١٧:٥٦١٣:١٦:٥١٢٠:١٦:١٠٢٠:٣٥:٤١٠٠:٢٩:١١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٢:١٢٠٦:١٧:٢٠١٣:١٦:٥٥٢٠:١٦:٥٢٢٠:٣٦:٢٥٠٠:٢٩:٠٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤١:٢٠٠٦:١٦:٤٦١٣:١٦:٥٩٢٠:١٧:٣٣٢٠:٣٧:٠٩٠٠:٢٩:٠٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٠:٣٠٠٦:١٦:١٤١٣:١٧:٠٤٢٠:١٨:١٥٢٠:٣٧:٥٣٠٠:٢٨:٥٨
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٩:٤٢٠٦:١٥:٤٣١٣:١٧:٠٩٢٠:١٨:٥٥٢٠:٣٨:٣٦٠٠:٢٨:٥٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مرغداری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مرغداری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مرغداری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مرغداری

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای مرغداری

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای مرغداری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مرغداری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای مرغداری

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:٥٥:٢٢٠٧:٢٢:٢٧١٢:٢١:٤١١٧:٢٠:٥٨١٧:٤٠:٣١٢٣:٣٨:٢١
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:٥٥:٤٤٠٧:٢٢:٤٧١٢:٢٢:١٠١٧:٢١:٣٨١٧:٤١:١٠٢٣:٣٨:٥١
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:٥٦:٠٥٠٧:٢٣:٠٥١٢:٢٢:٣٩١٧:٢٢:١٩١٧:٤١:٥٠٢٣:٣٩:٢١
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:٥٦:٢٤٠٧:٢٣:٢١١٢:٢٣:٠٨١٧:٢٣:٠١١٧:٤٢:٣١٢٣:٣٩:٥١
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:٥٦:٤٢٠٧:٢٣:٣٦١٢:٢٣:٣٧١٧:٢٣:٤٤١٧:٤٣:١٤٢٣:٤٠:٢١
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:٥٦:٥٩٠٧:٢٣:٤٩١٢:٢٤:٠٥١٧:٢٤:٢٨١٧:٤٣:٥٧٢٣:٤٠:٥١
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:٥٧:١٤٠٧:٢٤:٠٠١٢:٢٤:٣٣١٧:٢٥:١٤١٧:٤٤:٤١٢٣:٤١:٢١
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:٥٧:٢٧٠٧:٢٤:٠٩١٢:٢٥:٠١١٧:٢٦:٠٠١٧:٤٥:٢٧٢٣:٤١:٥٠
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:٥٧:٣٩٠٧:٢٤:١٧١٢:٢٥:٢٨١٧:٢٦:٤٨١٧:٤٦:١٣٢٣:٤٢:١٩
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:٥٧:٥٠٠٧:٢٤:٢٣١٢:٢٥:٥٥١٧:٢٧:٣٦١٧:٤٧:٠٠٢٣:٤٢:٤٧
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:٥٧:٥٩٠٧:٢٤:٢٧١٢:٢٦:٢١١٧:٢٨:٢٥١٧:٤٧:٤٧٢٣:٤٣:١٦
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:٥٨:٠٧٠٧:٢٤:٢٩١٢:٢٦:٤٧١٧:٢٩:١٥١٧:٤٨:٣٦٢٣:٤٣:٤٤
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:٥٨:١٣٠٧:٢٤:٢٩١٢:٢٧:١٢١٧:٣٠:٠٦١٧:٤٩:٢٥٢٣:٤٤:١١
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:٥٨:١٧٠٧:٢٤:٢٧١٢:٢٧:٣٧١٧:٣٠:٥٧١٧:٥٠:١٥٢٣:٤٤:٣٨
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:٥٨:٢٠٠٧:٢٤:٢٤١٢:٢٨:٠١١٧:٣١:٥٠١٧:٥١:٠٦٢٣:٤٥:٠٥
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:٥٨:٢١٠٧:٢٤:١٩١٢:٢٨:٢٤١٧:٣٢:٤٢١٧:٥١:٥٧٢٣:٤٥:٣١
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:٥٨:٢٠٠٧:٢٤:١٢١٢:٢٨:٤٧١٧:٣٣:٣٦١٧:٥٢:٤٨٢٣:٤٥:٥٧
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:٥٨:١٨٠٧:٢٤:٠٣١٢:٢٩:١٠١٧:٣٤:٣٠١٧:٥٣:٤١٢٣:٤٦:٢٢
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:٥٨:١٥٠٧:٢٣:٥٢١٢:٢٩:٣٢١٧:٣٥:٢٥١٧:٥٤:٣٣٢٣:٤٦:٤٧
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:٥٨:٠٩٠٧:٢٣:٤٠١٢:٢٩:٥٣١٧:٣٦:٢٠١٧:٥٥:٢٦٢٣:٤٧:١١
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:٥٨:٠٢٠٧:٢٣:٢٦١٢:٣٠:١٣١٧:٣٧:١٥١٧:٥٦:٢٠٢٣:٤٧:٣٥
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:٥٧:٥٤٠٧:٢٣:١٠١٢:٣٠:٣٣١٧:٣٨:١١١٧:٥٧:١٤٢٣:٤٧:٥٧
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:٥٧:٤٣٠٧:٢٢:٥٢١٢:٣٠:٥٢١٧:٣٩:٠٨١٧:٥٨:٠٨٢٣:٤٨:٢٠
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:٥٧:٣٢٠٧:٢٢:٣٣١٢:٣١:١٠١٧:٤٠:٠٥١٧:٥٩:٠٣٢٣:٤٨:٤١
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:٥٧:١٨٠٧:٢٢:١١١٢:٣١:٢٨١٧:٤١:٠٢١٧:٥٩:٥٨٢٣:٤٩:٠٢
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:٥٧:٠٣٠٧:٢١:٤٨١٢:٣١:٤٥١٧:٤١:٥٩١٨:٠٠:٥٣٢٣:٤٩:٢٢
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:٥٦:٤٦٠٧:٢١:٢٤١٢:٣٢:٠١١٧:٤٢:٥٦١٨:٠١:٤٨٢٣:٤٩:٤٢
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:٥٦:٢٨٠٧:٢٠:٥٧١٢:٣٢:١٦١٧:٤٣:٥٤١٨:٠٢:٤٣٢٣:٥٠:٠١
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:٥٦:٠٨٠٧:٢٠:٢٩١٢:٣٢:٣١١٧:٤٤:٥٢١٨:٠٣:٣٩٢٣:٥٠:١٩
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:٥٥:٤٦٠٧:٢٠:٠٠١٢:٣٢:٤٥١٧:٤٥:٤٩١٨:٠٤:٣٤٢٣:٥٠:٣٦

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای مرغداری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای مرغداری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای مرغداری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای مرغداری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مرغداری برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای مرغداری

در این قسمت جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای مرغداری قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مرغداری دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای مرغداری

بهمن
دی ١٣٩٨ هـ.ش
آذر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ دی ١٣٩٨٠٥:٥٢:٤٣٠٧:١٩:٥٥١٢:١٨:٤١١٧:١٧:٢٨١٧:٣٧:٠٣٢٣:٣٥:٢٠
٠٢ دی ١٣٩٨٠٥:٥٣:١٢٠٧:٢٠:٢٤١٢:١٩:١١١٧:١٨:٠٠١٧:٣٧:٣٤٢٣:٣٥:٥٠
٠٣ دی ١٣٩٨٠٥:٥٣:٤٠٠٧:٢٠:٥٢١٢:١٩:٤١١٧:١٨:٣٣١٧:٣٨:٠٧٢٣:٣٦:٢٠
٠٤ دی ١٣٩٨٠٥:٥٤:٠٨٠٧:٢١:١٨١٢:٢٠:١١١٧:١٩:٠٧١٧:٣٨:٤١٢٣:٣٦:٥٠
٠٥ دی ١٣٩٨٠٥:٥٤:٣٤٠٧:٢١:٤٢١٢:٢٠:٤١١٧:١٩:٤٣١٧:٣٩:١٦٢٣:٣٧:٢٠
٠٦ دی ١٣٩٨٠٥:٥٤:٥٨٠٧:٢٢:٠٦١٢:٢١:١١١٧:٢٠:٢٠١٧:٣٩:٥٣٢٣:٣٧:٥١
٠٧ دی ١٣٩٨٠٥:٥٥:٢٢٠٧:٢٢:٢٧١٢:٢١:٤١١٧:٢٠:٥٨١٧:٤٠:٣١٢٣:٣٨:٢١
٠٨ دی ١٣٩٨٠٥:٥٥:٤٤٠٧:٢٢:٤٧١٢:٢٢:١٠١٧:٢١:٣٨١٧:٤١:١٠٢٣:٣٨:٥١
٠٩ دی ١٣٩٨٠٥:٥٦:٠٥٠٧:٢٣:٠٥١٢:٢٢:٣٩١٧:٢٢:١٩١٧:٤١:٥٠٢٣:٣٩:٢١
١٠ دی ١٣٩٨٠٥:٥٦:٢٤٠٧:٢٣:٢١١٢:٢٣:٠٨١٧:٢٣:٠١١٧:٤٢:٣١٢٣:٣٩:٥١
١١ دی ١٣٩٨٠٥:٥٦:٤٢٠٧:٢٣:٣٦١٢:٢٣:٣٧١٧:٢٣:٤٤١٧:٤٣:١٤٢٣:٤٠:٢١
١٢ دی ١٣٩٨٠٥:٥٦:٥٩٠٧:٢٣:٤٩١٢:٢٤:٠٥١٧:٢٤:٢٨١٧:٤٣:٥٧٢٣:٤٠:٥١
١٣ دی ١٣٩٨٠٥:٥٧:١٤٠٧:٢٤:٠٠١٢:٢٤:٣٣١٧:٢٥:١٤١٧:٤٤:٤١٢٣:٤١:٢١
١٤ دی ١٣٩٨٠٥:٥٧:٢٧٠٧:٢٤:٠٩١٢:٢٥:٠١١٧:٢٦:٠٠١٧:٤٥:٢٧٢٣:٤١:٥٠
١٥ دی ١٣٩٨٠٥:٥٧:٣٩٠٧:٢٤:١٧١٢:٢٥:٢٨١٧:٢٦:٤٨١٧:٤٦:١٣٢٣:٤٢:١٩
١٦ دی ١٣٩٨٠٥:٥٧:٥٠٠٧:٢٤:٢٣١٢:٢٥:٥٥١٧:٢٧:٣٦١٧:٤٧:٠٠٢٣:٤٢:٤٧
١٧ دی ١٣٩٨٠٥:٥٧:٥٩٠٧:٢٤:٢٧١٢:٢٦:٢١١٧:٢٨:٢٥١٧:٤٧:٤٧٢٣:٤٣:١٦
١٨ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:٠٧٠٧:٢٤:٢٩١٢:٢٦:٤٧١٧:٢٩:١٥١٧:٤٨:٣٦٢٣:٤٣:٤٤
١٩ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:١٣٠٧:٢٤:٢٩١٢:٢٧:١٢١٧:٣٠:٠٦١٧:٤٩:٢٥٢٣:٤٤:١١
٢٠ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:١٧٠٧:٢٤:٢٧١٢:٢٧:٣٧١٧:٣٠:٥٧١٧:٥٠:١٥٢٣:٤٤:٣٨
٢١ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:٢٠٠٧:٢٤:٢٤١٢:٢٨:٠١١٧:٣١:٥٠١٧:٥١:٠٦٢٣:٤٥:٠٥
٢٢ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:٢١٠٧:٢٤:١٩١٢:٢٨:٢٤١٧:٣٢:٤٢١٧:٥١:٥٧٢٣:٤٥:٣١
٢٣ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:٢٠٠٧:٢٤:١٢١٢:٢٨:٤٧١٧:٣٣:٣٦١٧:٥٢:٤٨٢٣:٤٥:٥٧
٢٤ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:١٨٠٧:٢٤:٠٣١٢:٢٩:١٠١٧:٣٤:٣٠١٧:٥٣:٤١٢٣:٤٦:٢٢
٢٥ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:١٥٠٧:٢٣:٥٢١٢:٢٩:٣٢١٧:٣٥:٢٥١٧:٥٤:٣٣٢٣:٤٦:٤٧
٢٦ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:٠٩٠٧:٢٣:٤٠١٢:٢٩:٥٣١٧:٣٦:٢٠١٧:٥٥:٢٦٢٣:٤٧:١١
٢٧ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:٠٢٠٧:٢٣:٢٦١٢:٣٠:١٣١٧:٣٧:١٥١٧:٥٦:٢٠٢٣:٤٧:٣٥
٢٨ دی ١٣٩٨٠٥:٥٧:٥٤٠٧:٢٣:١٠١٢:٣٠:٣٣١٧:٣٨:١١١٧:٥٧:١٤٢٣:٤٧:٥٧
٢٩ دی ١٣٩٨٠٥:٥٧:٤٣٠٧:٢٢:٥٢١٢:٣٠:٥٢١٧:٣٩:٠٨١٧:٥٨:٠٨٢٣:٤٨:٢٠
٣٠ دی ١٣٩٨٠٥:٥٧:٣٢٠٧:٢٢:٣٣١٢:٣١:١٠١٧:٤٠:٠٥١٧:٥٩:٠٣٢٣:٤٨:٤١

دانلود اوقات شرعی دی ٩٨ - ١٣٩٨ روستای مرغداری

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای مرغداری روستای مرغداری در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای مرغداری روستای مرغداری بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای مرغداری را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مرغداری برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای مرغداری

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای مرغداری موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای مرغداری برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای مرغداری

روستای مرغداری بر روی نقشه

روستای مرغداری بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای مرغداری

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای مرغداری است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای مرغداری
اوقات شرعی دی ٩٨ روستای مرغداری + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ روستای مرغداری + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای مرغداری + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای مرغداری

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای مرغداری رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ مرغداری دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق مرغداری ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق مرغداری
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق مرغداری ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق مرغداری
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ مرغداری دانلود pdf
جدول اوقات شرعی دی ٩٨ / ١٣٩٨ مرغداری دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق مرغداری

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای مرغداری یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو