جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای مرسم

کوهدشت | ساری | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز مرسم


اذان صبح: ٠٣:٥٥:٣٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٠:٥٠
اذان ظهر: ١٢:٥٤:٣٢
غروب آفتاب: ٢٠:٠٨:٣٣
اذان مغرب: ٢٠:٢٩:٣٧
نیمه شب: ٠٠:٠١:٤٤

شنبه ١٠ خرداد ١٣٩٩
٠٧ شوال ١٤٤١ قمری
٣٠ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای مرسم (شهرستان ساری) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٠ خرداد ٩٩ روستای مرسم)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای مرسم)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای مرسم)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام رضا (ع)
كسى كه حضرت فاطمه معصومه را زیارت كند پاداش او بهشت است .

اوقات شرعی ماه جاری روستای مرسم

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای مرسم در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای مرسم ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای مرسم (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای مرسم ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان مرسم ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٥:٣٦٠٦:٢٤:٤٤١٢:٥٧:١١١٩:٣٠:١٥١٩:٤٩:٠٥٠٠:١٢:٠٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٣:٥٩٠٦:٢٣:٢٣١٢:٥٦:٥٧١٩:٣١:٠٧١٩:٤٩:٥٩٠٠:١١:٤٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٢:٢٢٠٦:٢٢:٠٢١٢:٥٦:٤٣١٩:٣١:٥٩١٩:٥٠:٥٣٠٠:١١:٢٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٠:٤٥٠٦:٢٠:٤٣١٢:٥٦:٢٩١٩:٣٢:٥١١٩:٥١:٤٨٠٠:١١:٠٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٩:٠٩٠٦:١٩:٢٤١٢:٥٦:١٥١٩:٣٣:٤٣١٩:٥٢:٤٢٠٠:١٠:٣٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٧:٣٣٠٦:١٨:٠٥١٢:٥٦:٠٢١٩:٣٤:٣٥١٩:٥٣:٣٧٠٠:١٠:١٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٥:٥٨٠٦:١٦:٤٨١٢:٥٥:٥٠١٩:٣٥:٢٨١٩:٥٤:٣٢٠٠:٠٩:٥٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٤:٢٢٠٦:١٥:٣١١٢:٥٥:٣٧١٩:٣٦:٢٠١٩:٥٥:٢٧٠٠:٠٩:٣٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٢:٤٨٠٦:١٤:١٥١٢:٥٥:٢٦١٩:٣٧:١٢١٩:٥٦:٢١٠٠:٠٩:١٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤١:١٣٠٦:١٣:٠٠١٢:٥٥:١٤١٩:٣٨:٠٤١٩:٥٧:١٦٠٠:٠٨:٥٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣٩:٤٠٠٦:١١:٤٦١٢:٥٥:٠٣١٩:٣٨:٥٦١٩:٥٨:١١٠٠:٠٨:٣١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣٨:٠٧٠٦:١٠:٣٢١٢:٥٤:٥٣١٩:٣٩:٤٨١٩:٥٩:٠٦٠٠:٠٨:١١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٦:٣٤٠٦:٠٩:٢٠١٢:٥٤:٤٣١٩:٤٠:٤١٢٠:٠٠:٠٢٠٠:٠٧:٥٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٥:٠٣٠٦:٠٨:٠٨١٢:٥٤:٣٣١٩:٤١:٣٣٢٠:٠٠:٥٧٠٠:٠٧:٣٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٣:٣١٠٦:٠٦:٥٨١٢:٥٤:٢٤١٩:٤٢:٢٥٢٠:٠١:٥٢٠٠:٠٧:١٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٢:٠١٠٦:٠٥:٤٩١٢:٥٤:١٦١٩:٤٣:١٧٢٠:٠٢:٤٧٠٠:٠٦:٥٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٠:٣٢٠٦:٠٤:٤٠١٢:٥٤:٠٨١٩:٤٤:٠٩٢٠:٠٣:٤٢٠٠:٠٦:٣٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٢٩:٠٣٠٦:٠٣:٣٣١٢:٥٤:٠٠١٩:٤٥:٠٢٢٠:٠٤:٣٨٠٠:٠٦:١٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٧:٣٥٠٦:٠٢:٢٧١٢:٥٣:٥٤١٩:٤٥:٥٤٢٠:٠٥:٣٣٠٠:٠٦:٠١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٦:٠٨٠٦:٠١:٢٢١٢:٥٣:٤٧١٩:٤٦:٤٦٢٠:٠٦:٢٨٠٠:٠٥:٤٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٤:٤٣٠٦:٠٠:١٨١٢:٥٣:٤٢١٩:٤٧:٣٨٢٠:٠٧:٢٣٠٠:٠٥:٢٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٣:١٨٠٥:٥٩:١٦١٢:٥٣:٣٧١٩:٤٨:٣٠٢٠:٠٨:١٨٠٠:٠٥:١٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢١:٥٤٠٥:٥٨:١٥١٢:٥٣:٣٢١٩:٤٩:٢٢٢٠:٠٩:١٣٠٠:٠٤:٥٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٠:٣١٠٥:٥٧:١٥١٢:٥٣:٢٨١٩:٥٠:١٣٢٠:١٠:٠٨٠٠:٠٤:٤٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:١٩:١٠٠٥:٥٦:١٦١٢:٥٣:٢٥١٩:٥١:٠٥٢٠:١١:٠٣٠٠:٠٤:٢٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:١٧:٥٠٠٥:٥٥:١٩١٢:٥٣:٢٢١٩:٥١:٥٦٢٠:١١:٥٨٠٠:٠٤:١٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٦:٣٠٠٥:٥٤:٢٣١٢:٥٣:٢٠١٩:٥٢:٤٧٢٠:١٢:٥٢٠٠:٠٤:٠٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٥:١٣٠٥:٥٣:٢٨١٢:٥٣:١٨١٩:٥٣:٣٨٢٠:١٣:٤٦٠٠:٠٣:٤٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٣:٥٦٠٥:٥٢:٣٥١٢:٥٣:١٧١٩:٥٤:٢٩٢٠:١٤:٤٠٠٠:٠٣:٣٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای مرسم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای مرسم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای مرسم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مرسم

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای مرسم

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای مرسم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مرسم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای مرسم

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای مرسم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای مرسم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای مرسم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای مرسم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مرسم برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای مرسم

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای مرسم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مرسم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای مرسم

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٢٢٠٥:٤٥:٣١١٢:٥٣:٣٣٢٠:٠٢:٠٠٢٠:٢٢:٤٠٠٠:٠٢:١١
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٢:٢٢٠٥:٤٤:٥٤١٢:٥٣:٣٨٢٠:٠٢:٤٦٢٠:٢٣:٣٠٠٠:٠٢:٠٥
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠١:٢٤٠٥:٤٤:١٧١٢:٥٣:٤٣٢٠:٠٣:٣٢٢٠:٢٤:١٨٠٠:٠٢:٠٠
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٠:٢٨٠٥:٤٣:٤٣١٢:٥٣:٤٨٢٠:٠٤:١٧٢٠:٢٥:٠٦٠٠:٠١:٥٦
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٩:٣٤٠٥:٤٣:١٠١٢:٥٣:٥٥٢٠:٠٥:٠٢٢٠:٢٥:٥٤٠٠:٠١:٥٢
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٨:٤٢٠٥:٤٢:٣٩١٢:٥٤:٠١٢٠:٠٥:٤٦٢٠:٢٦:٤٠٠٠:٠١:٤٩
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:٥٢٠٥:٤٢:٠٩١٢:٥٤:٠٨٢٠:٠٦:٢٩٢٠:٢٧:٢٦٠٠:٠١:٤٧
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:٠٥٠٥:٤١:٤١١٢:٥٤:١٦٢٠:٠٧:١١٢٠:٢٨:١١٠٠:٠١:٤٥
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٦:١٩٠٥:٤١:١٥١٢:٥٤:٢٤٢٠:٠٧:٥٢٢٠:٢٨:٥٥٠٠:٠١:٤٤
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٥:٣٥٠٥:٤٠:٥٠١٢:٥٤:٣٢٢٠:٠٨:٣٣٢٠:٢٩:٣٧٠٠:٠١:٤٤
١١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٤:٥٤٠٥:٤٠:٢٧١٢:٥٤:٤١٢٠:٠٩:١٢٢٠:٣٠:١٩٠٠:٠١:٤٤
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٤:١٥٠٥:٤٠:٠٦١٢:٥٤:٥٠٢٠:٠٩:٥١٢٠:٣١:٠٠٠٠:٠١:٤٥
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٣:٣٩٠٥:٣٩:٤٧١٢:٥٤:٥٩٢٠:١٠:٢٩٢٠:٣١:٤٠٠٠:٠١:٤٧
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٣:٠٤٠٥:٣٩:٢٩١٢:٥٥:٠٩٢٠:١١:٠٥٢٠:٣٢:١٩٠٠:٠١:٤٩
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:٣٣٠٥:٣٩:١٣١٢:٥٥:١٩٢٠:١١:٤١٢٠:٣٢:٥٦٠٠:٠١:٥٢
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:٠٣٠٥:٣٨:٥٩١٢:٥٥:٣٠٢٠:١٢:١٥٢٠:٣٣:٣٣٠٠:٠١:٥٦
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:٣٦٠٥:٣٨:٤٦١٢:٥٥:٤١٢٠:١٢:٤٩٢٠:٣٤:٠٨٠٠:٠٢:٠٠
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:١٢٠٥:٣٨:٣٥١٢:٥٥:٥٢٢٠:١٣:٢١٢٠:٣٤:٤٢٠٠:٠٢:٠٥
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٠:٥٠٠٥:٣٨:٢٦١٢:٥٦:٠٣٢٠:١٣:٥٢٢٠:٣٥:١٤٠٠:٠٢:١١
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٠:٣١٠٥:٣٨:١٩١٢:٥٦:١٥٢٠:١٤:٢٢٢٠:٣٥:٤٦٠٠:٠٢:١٨
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٠:١٤٠٥:٣٨:١٣١٢:٥٦:٢٧٢٠:١٤:٥٠٢٠:٣٦:١٥٠٠:٠٢:٢٥
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٠:٠٠٠٥:٣٨:١٠١٢:٥٦:٣٩٢٠:١٥:١٧٢٠:٣٦:٤٤٠٠:٠٢:٣٣
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:٤٨٠٥:٣٨:٠٧١٢:٥٦:٥١٢٠:١٥:٤٣٢٠:٣٧:١١٠٠:٠٢:٤١
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:٣٩٠٥:٣٨:٠٧١٢:٥٧:٠٤٢٠:١٦:٠٨٢٠:٣٧:٣٧٠٠:٠٢:٥٠
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:٣٣٠٥:٣٨:٠٨١٢:٥٧:١٦٢٠:١٦:٣١٢٠:٣٨:٠١٠٠:٠٣:٠٠
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:٢٩٠٥:٣٨:١١١٢:٥٧:٢٩٢٠:١٦:٥٣٢٠:٣٨:٢٣٠٠:٠٣:١١
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:٢٨٠٥:٣٨:١٦١٢:٥٧:٤٢٢٠:١٧:١٣٢٠:٣٨:٤٤٠٠:٠٣:٢٢
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:٣٠٠٥:٣٨:٢٢١٢:٥٧:٥٥٢٠:١٧:٣٢٢٠:٣٩:٠٤٠٠:٠٣:٣٣
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:٣٤٠٥:٣٨:٣٠١٢:٥٨:٠٨٢٠:١٧:٥٠٢٠:٣٩:٢١٠٠:٠٣:٤٥
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:٤١٠٥:٣٨:٣٩١٢:٥٨:٢٢٢٠:١٨:٠٦٢٠:٣٩:٣٧٠٠:٠٣:٥٨
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:٥١٠٥:٣٨:٥٠١٢:٥٨:٣٥٢٠:١٨:٢٠٢٠:٣٩:٥٢٠٠:٠٤:١١

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای مرسم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای مرسم روستای مرسم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای مرسم روستای مرسم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای مرسم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مرسم برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای مرسم

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای مرسم موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای مرسم برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای مرسم

روستای مرسم بر روی نقشه

روستای مرسم بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای مرسم

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای مرسم است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای مرسم
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای مرسم + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای مرسم + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای مرسم + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای مرسم

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای مرسم رسیده اید.

افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ مرسم دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق مرسم
زمان پخش اذان آنلاین به افق مرسم
افق شرعی امروز فردا مرسم دانلود pdf
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ مرسم دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق مرسم
جدول اوقات شرعی امروز فردا مرسم دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق مرسم

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای مرسم یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو