جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای مرسم

کوهدشت | ساری | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز مرسم


اذان صبح: ٠٥:٠٧:٥٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٥:٥٣
اذان ظهر: ١١:٤١:٤٦
غروب آفتاب: ١٦:٤٧:١٨
اذان مغرب: ١٧:٠٦:٥٦
نیمه شب: ٢٢:٥٨:٠٤

یکشنبه ٢٦ آبان ١٣٩٨
١٩ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٧ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای مرسم (شهرستان ساری) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ آبان ٩٨ روستای مرسم)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای مرسم)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای مرسم)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

افلاطون
عشق بلایی است كه همه خواستارش هستند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای مرسم

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای مرسم در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای مرسم ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای مرسم (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای مرسم ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان مرسم ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٦:١٣٠٦:٠٩:٠٣١٢:٥٤:٤١١٩:٤٠:٥٤٢٠:٠٠:١٦٠٠:٠٧:٤٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٤:٤١٠٦:٠٧:٥٢١٢:٥٤:٣٢١٩:٤١:٤٧٢٠:٠١:١١٠٠:٠٧:٢٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٣:١٠٠٦:٠٦:٤٢١٢:٥٤:٢٣١٩:٤٢:٣٩٢٠:٠٢:٠٧٠٠:٠٧:١٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣١:٤٠٠٦:٠٥:٣٣١٢:٥٤:١٥١٩:٤٣:٣١٢٠:٠٣:٠٢٠٠:٠٦:٥١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٠:١١٠٦:٠٤:٢٥١٢:٥٤:٠٧١٩:٤٤:٢٤٢٠:٠٣:٥٧٠٠:٠٦:٣٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٨:٤٣٠٦:٠٣:١٨١٢:٥٤:٠٠١٩:٤٥:١٦٢٠:٠٤:٥٣٠٠:٠٦:١٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٧:١٥٠٦:٠٢:١٢١٢:٥٣:٥٣١٩:٤٦:٠٨٢٠:٠٥:٤٨٠٠:٠٥:٥٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٥:٤٩٠٦:٠١:٠٨١٢:٥٣:٤٧١٩:٤٧:٠٠٢٠:٠٦:٤٣٠٠:٠٥:٤١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٤:٢٣٠٦:٠٠:٠٤١٢:٥٣:٤٢١٩:٤٧:٥٢٢٠:٠٧:٣٨٠٠:٠٥:٢٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٢:٥٨٠٥:٥٩:٠٢١٢:٥٣:٣٧١٩:٤٨:٤٤٢٠:٠٨:٣٣٠٠:٠٥:٠٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢١:٣٥٠٥:٥٨:٠١١٢:٥٣:٣٢١٩:٤٩:٣٥٢٠:٠٩:٢٨٠٠:٠٤:٥٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٠:١٢٠٥:٥٧:٠١١٢:٥٣:٢٨١٩:٥٠:٢٧٢٠:١٠:٢٢٠٠:٠٤:٣٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٨:٥١٠٥:٥٦:٠٣١٢:٥٣:٢٥١٩:٥١:١٨٢٠:١١:١٧٠٠:٠٤:٢٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٧:٣١٠٥:٥٥:٠٦١٢:٥٣:٢٢١٩:٥٢:٠٩٢٠:١٢:١١٠٠:٠٤:١١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٦:١٢٠٥:٥٤:١٠١٢:٥٣:٢٠١٩:٥٣:٠٠٢٠:١٣:٠٦٠٠:٠٣:٥٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٤:٥٥٠٥:٥٣:١٥١٢:٥٣:١٨١٩:٥٣:٥١٢٠:١٤:٠٠٠٠:٠٣:٤٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٣:٣٨٠٥:٥٢:٢٢١٢:٥٣:١٧١٩:٥٤:٤١٢٠:١٤:٥٣٠٠:٠٣:٣٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٢:٢٤٠٥:٥١:٣٠١٢:٥٣:١٦١٩:٥٥:٣٢٢٠:١٥:٤٧٠٠:٠٣:٢١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١١:١٠٠٥:٥٠:٤٠١٢:٥٣:١٦١٩:٥٦:٢١٢٠:١٦:٤٠٠٠:٠٣:١٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٩:٥٩٠٥:٤٩:٥٢١٢:٥٣:١٧١٩:٥٧:١١٢٠:١٧:٣٣٠٠:٠٣:٠٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٨:٤٨٠٥:٤٩:٠٤١٢:٥٣:١٨١٩:٥٨:٠٠٢٠:١٨:٢٥٠٠:٠٢:٥٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٧:٤٠٠٥:٤٨:١٩١٢:٥٣:٢٠١٩:٥٨:٤٩٢٠:١٩:١٧٠٠:٠٢:٤١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٦:٣٣٠٥:٤٧:٣٤١٢:٥٣:٢٣١٩:٥٩:٣٨٢٠:٢٠:٠٩٠٠:٠٢:٣٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٥:٢٧٠٥:٤٦:٥٢١٢:٥٣:٢٥٢٠:٠٠:٢٦٢٠:٢١:٠٠٠٠:٠٢:٢٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٤:٢٤٠٥:٤٦:١١١٢:٥٣:٢٩٢٠:٠١:١٣٢٠:٢١:٥٠٠٠:٠٢:١٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٣:٢٢٠٥:٤٥:٣١١٢:٥٣:٣٣٢٠:٠٢:٠٠٢٠:٢٢:٤٠٠٠:٠٢:١١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٢:٢٢٠٥:٤٤:٥٤١٢:٥٣:٣٨٢٠:٠٢:٤٦٢٠:٢٣:٣٠٠٠:٠٢:٠٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠١:٢٤٠٥:٤٤:١٧١٢:٥٣:٤٣٢٠:٠٣:٣٢٢٠:٢٤:١٨٠٠:٠٢:٠٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٠٠:٢٨٠٥:٤٣:٤٣١٢:٥٣:٤٨٢٠:٠٤:١٧٢٠:٢٥:٠٦٠٠:٠١:٥٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مرسم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مرسم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مرسم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مرسم

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای مرسم

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای مرسم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مرسم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای مرسم

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای مرسم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای مرسم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای مرسم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای مرسم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مرسم برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای مرسم

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش روستای مرسم قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مرسم دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای مرسم

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٦:٠٧٠٦:١٠:٥٧١١:٤١:١٧١٧:١١:٠٨١٧:٢٩:٤٧٢٢:٥٩:٠٣
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٨٠٦:١١:٥٤١١:٤١:٠٩١٧:٠٩:٥٥١٧:٢٨:٣٦٢٢:٥٨:٥٢
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٧:٥٠٠٦:١٢:٥١١١:٤١:٠٢١٧:٠٨:٤٣١٧:٢٧:٢٦٢٢:٥٨:٤٢
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٨:٤٢٠٦:١٣:٤٨١١:٤٠:٥٥١٧:٠٧:٣٢١٧:٢٦:١٨٢٢:٥٨:٣٣
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣٤٠٦:١٤:٤٦١١:٤٠:٤٩١٧:٠٦:٢٣١٧:٢٥:١٠٢٢:٥٨:٢٤
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢٦٠٦:١٥:٤٤١١:٤٠:٤٤١٧:٠٥:١٤١٧:٢٤:٠٤٢٢:٥٨:١٦
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٥١:١٨٠٦:١٦:٤٣١١:٤٠:٣٩١٧:٠٤:٠٧١٧:٢٢:٥٩٢٢:٥٨:٠٩
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٠٠٦:١٧:٤٢١١:٤٠:٣٥١٧:٠٣:٠١١٧:٢١:٥٥٢٢:٥٨:٠٢
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٢٠٦:١٨:٤١١١:٤٠:٣٢١٧:٠١:٥٦١٧:٢٠:٥٣٢٢:٥٧:٥٦
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٥٠٦:١٩:٤٠١١:٤٠:٣٠١٧:٠٠:٥٣١٧:١٩:٥٢٢٢:٥٧:٥٠
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٧٠٦:٢٠:٤٠١١:٤٠:٢٩١٦:٥٩:٥١١٧:١٨:٥٢٢٢:٥٧:٤٥
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٠٠٦:٢١:٤٠١١:٤٠:٢٨١٦:٥٨:٥٠١٧:١٧:٥٣٢٢:٥٧:٤١
١٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣٢٠٦:٢٢:٤٠١١:٤٠:٢٨١٦:٥٧:٥١١٧:١٦:٥٦٢٢:٥٧:٣٨
١٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٥٠٦:٢٣:٤٠١١:٤٠:٢٩١٦:٥٦:٥٣١٧:١٦:٠١٢٢:٥٧:٣٥
١٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:١٧٠٦:٢٤:٤١١١:٤٠:٣١١٦:٥٥:٥٦١٧:١٥:٠٧٢٢:٥٧:٣٣
١٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:١٠٠٦:٢٥:٤١١١:٤٠:٣٤١٦:٥٥:٠١١٧:١٤:١٤٢٢:٥٧:٣٢
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٣٠٦:٢٦:٤٢١١:٤٠:٣٧١٦:٥٤:٠٧١٧:١٣:٢٣٢٢:٥٧:٣٢
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٦٠٦:٢٧:٤٣١١:٤٠:٤١١٦:٥٣:١٥١٧:١٢:٣٣٢٢:٥٧:٣٢
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٨٠٦:٢٨:٤٤١١:٤٠:٤٧١٦:٥٢:٢٥١٧:١١:٤٥٢٢:٥٧:٣٣
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:٤١٠٦:٢٩:٤٥١١:٤٠:٥٢١٦:٥١:٣٦١٧:١٠:٥٩٢٢:٥٧:٣٥
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣٤٠٦:٣٠:٤٧١١:٤٠:٥٩١٦:٥٠:٤٩١٧:١٠:١٤٢٢:٥٧:٣٨
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٧٠٦:٣١:٤٨١١:٤١:٠٧١٦:٥٠:٠٣١٧:٠٩:٣١٢٢:٥٧:٤١
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٠٠٦:٣٢:٤٩١١:٤١:١٥١٦:٤٩:١٩١٧:٠٨:٥٠٢٢:٥٧:٤٦
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٢٠٦:٣٣:٥١١١:٤١:٢٥١٦:٤٨:٣٧١٧:٠٨:١٠٢٢:٥٧:٥١
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٥٠٦:٣٤:٥٢١١:٤١:٣٥١٦:٤٧:٥٦١٧:٠٧:٣٢٢٢:٥٧:٥٧
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥٨٠٦:٣٥:٥٣١١:٤١:٤٦١٦:٤٧:١٨١٧:٠٦:٥٦٢٢:٥٨:٠٤
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٥٠٠٦:٣٦:٥٥١١:٤١:٥٨١٦:٤٦:٤١١٧:٠٦:٢٢٢٢:٥٨:١٢
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤٣٠٦:٣٧:٥٦١١:٤٢:١١١٦:٤٦:٠٦١٧:٠٥:٤٩٢٢:٥٨:٢٠
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٣٥٠٦:٣٨:٥٧١١:٤٢:٢٤١٦:٤٥:٣٢١٧:٠٥:١٩٢٢:٥٨:٣٠
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٢٧٠٦:٣٩:٥٧١١:٤٢:٣٩١٦:٤٥:٠١١٧:٠٤:٥٠٢٢:٥٨:٤٠

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ روستای مرسم

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای مرسم روستای مرسم در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای مرسم روستای مرسم بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای مرسم را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مرسم برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای مرسم

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای مرسم موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای مرسم برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای مرسم

روستای مرسم بر روی نقشه

روستای مرسم بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای مرسم

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای مرسم است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای مرسم
اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای مرسم + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای مرسم + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای مرسم + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای مرسم

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای مرسم رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ مرسم دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق مرسم
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق مرسم ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق مرسم
زمان پخش اذان مستقیم به افق مرسم
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق مرسم ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ مرسم دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق مرسم ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای مرسم یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو