جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر مرزیکلا

بابل | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز مرزیکلا


اذان صبح: ٠٥:١٢:٣٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٠:٤٩
اذان ظهر: ١١:٤٤:٣٤
غروب آفتاب: ١٦:٤٧:٥٩
اذان مغرب: ١٧:٠٧:٤٣
نیمه شب: ٢٣:٠٠:٤٤

چهارشنبه ٢٩ آبان ١٣٩٨
٢٢ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٠ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر مرزیکلا (شهرستان بابل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ آبان ٩٨ شهر مرزیکلا)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر مرزیکلا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر مرزیکلا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جرج هالاس
كسی كه بیشترین تلاش خود را می كند، هرگز پشیمان نمی شود.

اوقات شرعی ماه جاری شهر مرزیکلا

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر مرزیکلا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر مرزیکلا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر مرزیکلا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر مرزیکلا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان مرزیکلا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٨:٤٧٠٦:١١:٢٥١٢:٥٦:٥١١٩:٤٢:٥١٢٠:٠٢:١٠٠٠:١٠:٠٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٧:١٦٠٦:١٠:١٤١٢:٥٦:٤١١٩:٤٣:٤٣٢٠:٠٣:٠٥٠٠:٠٩:٤٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٥:٤٦٠٦:٠٩:٠٤١٢:٥٦:٣٣١٩:٤٤:٣٥٢٠:٠٤:٠٠٠٠:٠٩:٢٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٤:١٦٠٦:٠٧:٥٦١٢:٥٦:٢٤١٩:٤٥:٢٧٢٠:٠٤:٥٥٠٠:٠٩:٠٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٢:٤٧٠٦:٠٦:٤٨١٢:٥٦:١٧١٩:٤٦:١٩٢٠:٠٥:٥٠٠٠:٠٨:٤٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣١:١٩٠٦:٠٥:٤١١٢:٥٦:٠٩١٩:٤٧:١١٢٠:٠٦:٤٥٠٠:٠٨:٣٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٩:٥٢٠٦:٠٤:٣٦١٢:٥٦:٠٣١٩:٤٨:٠٣٢٠:٠٧:٤٠٠٠:٠٨:١٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٨:٢٦٠٦:٠٣:٣١١٢:٥٥:٥٧١٩:٤٨:٥٥٢٠:٠٨:٣٥٠٠:٠٧:٥٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٧:٠١٠٦:٠٢:٢٨١٢:٥٥:٥١١٩:٤٩:٤٦٢٠:٠٩:٣٠٠٠:٠٧:٤٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٥:٣٧٠٦:٠١:٢٦١٢:٥٥:٤٦١٩:٥٠:٣٨٢٠:١٠:٢٥٠٠:٠٧:٢٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٤:١٤٠٦:٠٠:٢٦١٢:٥٥:٤١١٩:٥١:٢٩٢٠:١١:١٩٠٠:٠٧:١٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٢:٥٢٠٥:٥٩:٢٦١٢:٥٥:٣٧١٩:٥٢:٢٠٢٠:١٢:١٤٠٠:٠٦:٥٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢١:٣١٠٥:٥٨:٢٨١٢:٥٥:٣٤١٩:٥٣:١١٢٠:١٣:٠٨٠٠:٠٦:٤١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٠:١١٠٥:٥٧:٣١١٢:٥٥:٣١١٩:٥٤:٠٢٢٠:١٤:٠٢٠٠:٠٦:٢٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٨:٥٣٠٥:٥٦:٣٥١٢:٥٥:٢٩١٩:٥٤:٥٣٢٠:١٤:٥٦٠٠:٠٦:١٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٧:٣٦٠٥:٥٥:٤١١٢:٥٥:٢٧١٩:٥٥:٤٣٢٠:١٥:٤٩٠٠:٠٦:٠٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٦:٢٠٠٥:٥٤:٤٨١٢:٥٥:٢٦١٩:٥٦:٣٤٢٠:١٦:٤٣٠٠:٠٥:٥٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٥:٠٦٠٥:٥٣:٥٧١٢:٥٥:٢٦١٩:٥٧:٢٤٢٠:١٧:٣٦٠٠:٠٥:٣٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٣:٥٣٠٥:٥٣:٠٧١٢:٥٥:٢٦١٩:٥٨:١٣٢٠:١٨:٢٩٠٠:٠٥:٢٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٢:٤٢٠٥:٥٢:١٨١٢:٥٥:٢٦١٩:٥٩:٠٣٢٠:١٩:٢١٠٠:٠٥:١٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١١:٣٢٠٥:٥١:٣٢١٢:٥٥:٢٨١٩:٥٩:٥٢٢٠:٢٠:١٤٠٠:٠٥:٠٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٠:٢٤٠٥:٥٠:٤٦١٢:٥٥:٢٩٢٠:٠٠:٤٠٢٠:٢١:٠٥٠٠:٠٤:٥٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٩:١٧٠٥:٥٠:٠٢١٢:٥٥:٣٢٢٠:٠١:٢٨٢٠:٢١:٥٧٠٠:٠٤:٥٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٨:١٣٠٥:٤٩:٢٠١٢:٥٥:٣٥٢٠:٠٢:١٦٢٠:٢٢:٤٧٠٠:٠٤:٤٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٧:٠٩٠٥:٤٨:٣٩١٢:٥٥:٣٨٢٠:٠٣:٠٣٢٠:٢٣:٣٨٠٠:٠٤:٣٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٦:٠٨٠٥:٤٨:٠٠١٢:٥٥:٤٢٢٠:٠٣:٥٠٢٠:٢٤:٢٧٠٠:٠٤:٢٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٥:٠٩٠٥:٤٧:٢٢١٢:٥٥:٤٧٢٠:٠٤:٣٦٢٠:٢٥:١٧٠٠:٠٤:٢٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٤:١١٠٥:٤٦:٤٦١٢:٥٥:٥٢٢٠:٠٥:٢٢٢٠:٢٦:٠٥٠٠:٠٤:١٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٠٣:١٦٠٥:٤٦:١٢١٢:٥٥:٥٨٢٠:٠٦:٠٧٢٠:٢٦:٥٣٠٠:٠٤:١٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر مرزیکلا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر مرزیکلا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر مرزیکلا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مرزیکلا

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر مرزیکلا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر مرزیکلا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مرزیکلا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر مرزیکلا

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر مرزیکلا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر مرزیکلا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر مرزیکلا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر مرزیکلا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مرزیکلا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر مرزیکلا

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر مرزیکلا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مرزیکلا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر مرزیکلا

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٨:١٥٠٦:١٢:٥٧١١:٤٣:٢٦١٧:١٣:٢٦١٧:٣٢:٠٤٢٣:٠١:١٦
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠٧٠٦:١٣:٥٣١١:٤٣:١٨١٧:١٢:١٤١٧:٣٠:٥٣٢٣:٠١:٠٦
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٨٠٦:١٤:٥٠١١:٤٣:١١١٧:١١:٠٢١٧:٢٩:٤٤٢٣:٠٠:٥٦
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤٩٠٦:١٥:٤٧١١:٤٣:٠٤١٧:٠٩:٥٢١٧:٢٨:٣٥٢٣:٠٠:٤٦
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٥١:٤١٠٦:١٦:٤٥١١:٤٢:٥٨١٧:٠٨:٤٣١٧:٢٧:٢٨٢٣:٠٠:٣٨
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٣٠٦:١٧:٤٣١١:٤٢:٥٣١٧:٠٧:٣٤١٧:٢٦:٢٢٢٣:٠٠:٣٠
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢٥٠٦:١٨:٤١١١:٤٢:٤٨١٧:٠٦:٢٨١٧:٢٥:١٨٢٣:٠٠:٢٢
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٧٠٦:١٩:٣٩١١:٤٢:٤٥١٧:٠٥:٢٢١٧:٢٤:١٤٢٣:٠٠:١٥
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٩٠٦:٢٠:٣٨١١:٤٢:٤٢١٧:٠٤:١٨١٧:٢٣:١٢٢٣:٠٠:٠٩
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠١٠٦:٢١:٣٧١١:٤٢:٣٩١٧:٠٣:١٤١٧:٢٢:١١٢٣:٠٠:٠٤
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٣٠٦:٢٢:٣٧١١:٤٢:٣٨١٧:٠٢:١٣١٧:٢١:١٢٢٢:٥٩:٥٩
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٥٠٦:٢٣:٣٦١١:٤٢:٣٧١٧:٠١:١٢١٧:٢٠:١٣٢٢:٥٩:٥٥
١٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٧٠٦:٢٤:٣٦١١:٤٢:٣٨١٧:٠٠:١٣١٧:١٩:١٧٢٢:٥٩:٥١
١٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٠٠٦:٢٥:٣٦١١:٤٢:٣٩١٦:٥٩:١٥١٧:١٨:٢١٢٢:٥٩:٤٩
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٢٠٦:٢٦:٣٦١١:٤٢:٤٠١٦:٥٨:١٩١٧:١٧:٢٨٢٢:٥٩:٤٧
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:١٥٠٦:٢٧:٣٧١١:٤٢:٤٣١٦:٥٧:٢٤١٧:١٦:٣٥٢٢:٥٩:٤٦
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:٠٧٠٦:٢٨:٣٧١١:٤٢:٤٦١٦:٥٦:٣١١٧:١٥:٤٤٢٢:٥٩:٤٥
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٠٠٦:٢٩:٣٨١١:٤٢:٥١١٦:٥٥:٣٩١٧:١٤:٥٥٢٢:٥٩:٤٦
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٢٠٦:٣٠:٣٩١١:٤٢:٥٦١٦:٥٤:٤٩١٧:١٤:٠٧٢٢:٥٩:٤٧
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٥٠٦:٣١:٤٠١١:٤٣:٠٢١٦:٥٤:٠٠١٧:١٣:٢١٢٢:٥٩:٤٩
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣٧٠٦:٣٢:٤١١١:٤٣:٠٩١٦:٥٣:١٣١٧:١٢:٣٧٢٢:٥٩:٥١
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٠٠٦:٣٣:٤٢١١:٤٣:١٦١٦:٥٢:٢٨١٧:١١:٥٤٢٢:٥٩:٥٥
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٢٠٦:٣٤:٤٣١١:٤٣:٢٥١٦:٥١:٤٤١٧:١١:١٣٢٢:٥٩:٥٩
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:١٥٠٦:٣٥:٤٤١١:٤٣:٣٤١٦:٥١:٠٢١٧:١٠:٣٣٢٣:٠٠:٠٥
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠٧٠٦:٣٦:٤٥١١:٤٣:٤٤١٦:٥٠:٢٢١٧:٠٩:٥٦٢٣:٠٠:١١
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٠٠٠٦:٣٧:٤٦١١:٤٣:٥٥١٦:٤٩:٤٣١٧:٠٩:٢٠٢٣:٠٠:١٨
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٥٢٠٦:٣٨:٤٧١١:٤٤:٠٧١٦:٤٩:٠٧١٧:٠٨:٤٦٢٣:٠٠:٢٥
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٤٤٠٦:٣٩:٤٨١١:٤٤:٢٠١٦:٤٨:٣٢١٧:٠٨:١٤٢٣:٠٠:٣٤
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٣٦٠٦:٤٠:٤٩١١:٤٤:٣٤١٦:٤٧:٥٩١٧:٠٧:٤٣٢٣:٠٠:٤٤
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٨٠٦:٤١:٤٩١١:٤٤:٤٨١٦:٤٧:٢٨١٧:٠٧:١٥٢٣:٠٠:٥٤

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر مرزیکلا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر مرزیکلا شهر مرزیکلا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر مرزیکلا شهر مرزیکلا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر مرزیکلا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مرزیکلا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر مرزیکلا

مرزی‌کلا از شهرهای کوچک استان مازندران و مرکز بخش بابل‌کنار شهرستان بابل است. شهر مرزی‌کلا در جنوب شهرستان بابل واقع شده‌است و بیش از ۳۳ روستا را شامل می‌شود که روستاهای سیادرکا، مرزیکلا، پیتکا و رئیس‌کلا در بخش مرکزی آن قرار دارند

شهر مرزیکلا در ویکیپدیا

شهر مرزیکلا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر مرزیکلا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر مرزیکلا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر مرزیکلا بر روی نقشه

شهر مرزیکلا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر مرزیکلا

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر مرزیکلا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر مرزیکلا
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر مرزیکلا + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر مرزیکلا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر مرزیکلا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر مرزیکلا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر مرزیکلا رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا مرزیکلا دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا مرزیکلا دانلود pdf
افق شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ مرزیکلا دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق مرزیکلا
جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ مرزیکلا دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق مرزیکلا
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ مرزیکلا دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق مرزیکلا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر مرزیکلا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو