جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر مرزیکلا

بابل | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز مرزیکلا

اذان صبح: ٠٤:٢٨:٣٠
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٢:٤٣
اذان ظهر: ١١:٤٩:١٧
غروب آفتاب: ١٧:٤٥:١٦
اذان مغرب: ١٨:٠٣:٢٩
نیمه شب شرعی: ٢٣:٠٧:١٩

سه شنبه ٠٨ مهر ١٣٩٩
١١ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٩ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر مرزیکلا (شهرستان بابل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٨ مهر ٩٩ شهر مرزیکلا)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر مرزیکلا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر مرزیکلا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت مولوی

اسكار وایلد
امروزه جوانان تصور می‌كنند كه پول، همه چیز است و زمانی كه بزرگتر شدند، یقین پیدا می‌كنند كه این چنین است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر مرزیکلا

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر مرزیکلا در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر مرزیکلا ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر مرزیکلا (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر مرزیکلا ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان مرزیکلا
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٦:٢٨٠٦:٢٥:٤١١٢:٥٩:٠٦١٩:٣٣:٠٧١٩:٥١:٥٧٠٠:١٤:٠٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٤:٥٢٠٦:٢٤:٢١١٢:٥٨:٥٢١٩:٣٣:٥٩١٩:٥٢:٥١٠٠:١٣:٣٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٣:١٥٠٦:٢٣:٠١١٢:٥٨:٣٨١٩:٣٤:٥١١٩:٥٣:٤٥٠٠:١٣:١٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥١:٤٠٠٦:٢١:٤٣١٢:٥٨:٢٥١٩:٣٥:٤٣١٩:٥٤:٤٠٠٠:١٢:٥٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٠:٠٤٠٦:٢٠:٢٥١٢:٥٨:١٢١٩:٣٦:٣٤١٩:٥٥:٣٤٠٠:١٢:٣٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٨:٢٩٠٦:١٩:٠٧١٢:٥٧:٥٩١٩:٣٧:٢٦١٩:٥٦:٢٨٠٠:١٢:١٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٦:٥٤٠٦:١٧:٥١١٢:٥٧:٤٧١٩:٣٨:١٨١٩:٥٧:٢٣٠٠:١١:٤٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٥:٢٠٠٦:١٦:٣٥١٢:٥٧:٣٥١٩:٣٩:١٠١٩:٥٨:١٧٠٠:١١:٢٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٣:٤٦٠٦:١٥:٢٠١٢:٥٧:٢٣١٩:٤٠:٠٢١٩:٥٩:١٢٠٠:١١:٠٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٢:١٣٠٦:١٤:٠٦١٢:٥٧:١٣١٩:٤٠:٥٤٢٠:٠٠:٠٧٠٠:١٠:٤٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٠:٤٠٠٦:١٢:٥٣١٢:٥٧:٠٢١٩:٤١:٤٦٢٠:٠١:٠١٠٠:١٠:٢٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٩:٠٨٠٦:١١:٤١١٢:٥٦:٥٢١٩:٤٢:٣٧٢٠:٠١:٥٦٠٠:١٠:٠٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٧:٣٧٠٦:١٠:٣٠١٢:٥٦:٤٣١٩:٤٣:٢٩٢٠:٠٢:٥١٠٠:٠٩:٤٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٦:٠٧٠٦:٠٩:٢٠١٢:٥٦:٣٤١٩:٤٤:٢١٢٠:٠٣:٤٦٠٠:٠٩:٢٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٤:٣٧٠٦:٠٨:١١١٢:٥٦:٢٥١٩:٤٥:١٣٢٠:٠٤:٤١٠٠:٠٩:١٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٣:٠٨٠٦:٠٧:٠٣١٢:٥٦:١٧١٩:٤٦:٠٥٢٠:٠٥:٣٦٠٠:٠٨:٥٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣١:٤٠٠٦:٠٥:٥٦١٢:٥٦:١٠١٩:٤٦:٥٧٢٠:٠٦:٣١٠٠:٠٨:٣٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٠:١٢٠٦:٠٤:٥٠١٢:٥٦:٠٣١٩:٤٧:٤٩٢٠:٠٧:٢٥٠٠:٠٨:١٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٨:٤٦٠٦:٠٣:٤٦١٢:٥٥:٥٧١٩:٤٨:٤١٢٠:٠٨:٢٠٠٠:٠٨:٠١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٧:٢٠٠٦:٠٢:٤٢١٢:٥٥:٥١١٩:٤٩:٣٢٢٠:٠٩:١٥٠٠:٠٧:٤٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٥:٥٦٠٦:٠١:٤٠١٢:٥٥:٤٦١٩:٥٠:٢٤٢٠:١٠:١٠٠٠:٠٧:٢٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٤:٣٣٠٦:٠٠:٣٩١٢:٥٥:٤١١٩:٥١:١٥٢٠:١١:٠٥٠٠:٠٧:١٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٣:١١٠٥:٥٩:٣٩١٢:٥٥:٣٧١٩:٥٢:٠٧٢٠:١١:٥٩٠٠:٠٦:٥٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢١:٥٠٠٥:٥٨:٤١١٢:٥٥:٣٤١٩:٥٢:٥٨٢٠:١٢:٥٤٠٠:٠٦:٤٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٠:٣٠٠٥:٥٧:٤٤١٢:٥٥:٣١١٩:٥٣:٤٩٢٠:١٣:٤٨٠٠:٠٦:٣٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٩:١١٠٥:٥٦:٤٨١٢:٥٥:٢٩١٩:٥٤:٤٠٢٠:١٤:٤٢٠٠:٠٦:١٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٧:٥٤٠٥:٥٥:٥٤١٢:٥٥:٢٧١٩:٥٥:٣١٢٠:١٥:٣٦٠٠:٠٦:٠٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٦:٣٨٠٥:٥٥:٠١١٢:٥٥:٢٦١٩:٥٦:٢١٢٠:١٦:٣٠٠٠:٠٥:٥٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:١٥:٢٤٠٥:٥٤:٠٩١٢:٥٥:٢٦١٩:٥٧:١٢٢٠:١٧:٢٣٠٠:٠٥:٤١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر مرزیکلا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر مرزیکلا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر مرزیکلا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مرزیکلا

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر مرزیکلا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر مرزیکلا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مرزیکلا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر مرزیکلا

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر مرزیکلا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر مرزیکلا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر مرزیکلا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر مرزیکلا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مرزیکلا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر مرزیکلا

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر مرزیکلا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مرزیکلا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر مرزیکلا

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر مرزیکلا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر مرزیکلا شهر مرزیکلا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر مرزیکلا شهر مرزیکلا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر مرزیکلا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مرزیکلا برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر مرزیکلا

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر مرزیکلا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مرزیکلا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر مرزیکلا

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢٢٠٥:٤٧:٠٥١١:٥١:٤١١٧:٥٥:٤١١٨:١٣:٥٤٢٣:٠٩:٢٨
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٣:١٦٠٥:٤٧:٥٣١١:٥١:٢٠١٧:٥٤:١١١٨:١٢:٢٤٢٣:٠٩:١٠
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٩٠٥:٤٨:٤١١١:٥٠:٥٩١٧:٥٢:٤٢١٨:١٠:٥٤٢٣:٠٨:٥٢
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٢٠٥:٤٩:٢٩١١:٥٠:٣٨١٧:٥١:١٢١٨:٠٩:٢٤٢٣:٠٨:٣٣
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٤٠٥:٥٠:١٧١١:٥٠:١٧١٧:٤٩:٤٣١٨:٠٧:٥٥٢٣:٠٨:١٥
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٦٠٥:٥١:٠٦١١:٤٩:٥٧١٧:٤٨:١٤١٨:٠٦:٢٦٢٣:٠٧:٥٦
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٨٠٥:٥١:٥٤١١:٤٩:٣٧١٧:٤٦:٤٥١٨:٠٤:٥٧٢٣:٠٧:٣٨
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٠٠٥:٥٢:٤٣١١:٤٩:١٧١٧:٤٥:١٦١٨:٠٣:٢٩٢٣:٠٧:١٩
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٢٠٥:٥٣:٣٢١١:٤٨:٥٧١٧:٤٣:٤٨١٨:٠٢:٠١٢٣:٠٧:٠١
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٤٠٥:٥٤:٢١١١:٤٨:٣٧١٧:٤٢:٢٠١٨:٠٠:٣٣٢٣:٠٦:٤٢
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٥٠٥:٥٥:١١١١:٤٨:١٨١٧:٤٠:٥٢١٧:٥٩:٠٦٢٣:٠٦:٢٤
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣١:٥٦٠٥:٥٦:٠٠١١:٤٧:٥٩١٧:٣٩:٢٥١٧:٥٧:٣٩٢٣:٠٦:٠٦
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٧٠٥:٥٦:٥٠١١:٤٧:٤١١٧:٣٧:٥٨١٧:٥٦:١٣٢٣:٠٥:٤٨
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٣٨٠٥:٥٧:٤١١١:٤٧:٢٣١٧:٣٦:٣٢١٧:٥٤:٤٧٢٣:٠٥:٣١
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٩٠٥:٥٨:٣١١١:٤٧:٠٥١٧:٣٥:٠٦١٧:٥٣:٢٢٢٣:٠٥:١٣
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٢٠٠٥:٥٩:٢٢١١:٤٦:٤٨١٧:٣٣:٤١١٧:٥١:٥٨٢٣:٠٤:٥٦
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:١١٠٦:٠٠:١٣١١:٤٦:٣١١٧:٣٢:١٦١٧:٥٠:٣٤٢٣:٠٤:٣٩
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٠٢٠٦:٠١:٠٤١١:٤٦:١٤١٧:٣٠:٥٢١٧:٤٩:١٠٢٣:٠٤:٢٢
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٥٣٠٦:٠١:٥٦١١:٤٥:٥٨١٧:٢٩:٢٨١٧:٤٧:٤٨٢٣:٠٤:٠٦
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٤٤٠٦:٠٢:٤٨١١:٤٥:٤٣١٧:٢٨:٠٥١٧:٤٦:٢٦٢٣:٠٣:٥٠
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٣٤٠٦:٠٣:٤١١١:٤٥:٢٨١٧:٢٦:٤٣١٧:٤٥:٠٥٢٣:٠٣:٣٤
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٢٥٠٦:٠٤:٣٤١١:٤٥:١٤١٧:٢٥:٢٢١٧:٤٣:٤٥٢٣:٠٣:١٩
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:١٦٠٦:٠٥:٢٧١١:٤٥:٠٠١٧:٢٤:٠١١٧:٤٢:٢٥٢٣:٠٣:٠٤
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٠٧٠٦:٠٦:٢١١١:٤٤:٤٦١٧:٢٢:٤١١٧:٤١:٠٧٢٣:٠٢:٤٩
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٥٨٠٦:٠٧:١٤١١:٤٤:٣٤١٧:٢١:٢٢١٧:٣٩:٤٩٢٣:٠٢:٣٥
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٤٩٠٦:٠٨:٠٩١١:٤٤:٢١١٧:٢٠:٠٣١٧:٣٨:٣٢٢٣:٠٢:٢٢
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٤٠٠٦:٠٩:٠٣١١:٤٤:١٠١٧:١٨:٤٦١٧:٣٧:١٦٢٣:٠٢:٠٨
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٣١٠٦:٠٩:٥٨١١:٤٣:٥٩١٧:١٧:٢٩١٧:٣٦:٠١٢٣:٠١:٥٦
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٢٢٠٦:١٠:٥٤١١:٤٣:٤٩١٧:١٦:١٣١٧:٣٤:٤٧٢٣:٠١:٤٣
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:١٣٠٦:١١:٤٩١١:٤٣:٣٩١٧:١٤:٥٩١٧:٣٣:٣٤٢٣:٠١:٣٢

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر مرزیکلا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر مرزیکلا شهر مرزیکلا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر مرزیکلا شهر مرزیکلا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر مرزیکلا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مرزیکلا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر مرزیکلا

مرزی‌کلا از شهرهای کوچک استان مازندران و مرکز بخش بابل‌کنار شهرستان بابل است. شهر مرزی‌کلا در جنوب شهرستان بابل واقع شده‌است و بیش از ۳۳ روستا را شامل می‌شود که روستاهای سیادرکا، مرزیکلا، پیتکا و رئیس‌کلا در بخش مرکزی آن قرار دارند

شهر مرزیکلا در ویکیپدیا

شهر مرزیکلا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر مرزیکلا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر مرزیکلا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر مرزیکلا بر روی نقشه

شهر مرزیکلا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر مرزیکلا

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر مرزیکلا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر مرزیکلا
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر مرزیکلا + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر مرزیکلا + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر مرزیکلا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر مرزیکلا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر مرزیکلا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر مرزیکلا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر مرزیکلا رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق مرزیکلا
جدول اوقات شرعی امروز فردا مرزیکلا دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق مرزیکلا ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ مرزیکلا دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق مرزیکلا
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ مرزیکلا دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا مرزیکلا دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق مرزیکلا ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر مرزیکلا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو