جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر مرزیکلا

بابل | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز مرزیکلا


اذان صبح: ٠٥:٢٢:٠٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٧:٥٢
اذان ظهر: ١٣:٠٣:٢٨
غروب آفتاب: ١٩:١٩:٤٠
اذان مغرب: ١٩:٣٨:٠٢
نیمه شب: ٠٠:٢٠:٠٣

دوشنبه ١١ فروردین ١٣٩٩
٠٥ شعبان ١٤٤١ قمری
٣٠ مارس ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر مرزیکلا (شهرستان بابل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١١ فروردین ٩٩ شهر مرزیکلا)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر مرزیکلا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر مرزیکلا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت امام زین العابدین علیه السلام (38 هـ ق)

امام سجاد (ع)
اى فرزند آدم! (اى انسان! تو) خواهى مُرد و سپس محشور مى شوى و در پیشگاه خداوند متعال جهت سؤال و جواب احضار خواهى شد، پس جوابى (قانع كننده وکامل) مهیّا و آماده كن.

اوقات شرعی ماه جاری شهر مرزیکلا

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر مرزیکلا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر مرزیکلا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر مرزیکلا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر مرزیکلا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان مرزیکلا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٠:١٩٠٦:١٢:٣٦١٢:٥٧:٠٠١٩:٤١:٥٩٢٠:٠١:١٥٠٠:١٠:٢٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٨:٤٧٠٦:١١:٢٥١٢:٥٦:٥١١٩:٤٢:٥١٢٠:٠٢:١٠٠٠:١٠:٠٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٧:١٦٠٦:١٠:١٤١٢:٥٦:٤١١٩:٤٣:٤٣٢٠:٠٣:٠٥٠٠:٠٩:٤٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٥:٤٦٠٦:٠٩:٠٤١٢:٥٦:٣٣١٩:٤٤:٣٥٢٠:٠٤:٠٠٠٠:٠٩:٢٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٤:١٦٠٦:٠٧:٥٦١٢:٥٦:٢٤١٩:٤٥:٢٧٢٠:٠٤:٥٥٠٠:٠٩:٠٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٢:٤٧٠٦:٠٦:٤٨١٢:٥٦:١٧١٩:٤٦:١٩٢٠:٠٥:٥٠٠٠:٠٨:٤٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣١:١٩٠٦:٠٥:٤١١٢:٥٦:٠٩١٩:٤٧:١١٢٠:٠٦:٤٥٠٠:٠٨:٣٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٩:٥٢٠٦:٠٤:٣٦١٢:٥٦:٠٣١٩:٤٨:٠٣٢٠:٠٧:٤٠٠٠:٠٨:١٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٨:٢٦٠٦:٠٣:٣١١٢:٥٥:٥٧١٩:٤٨:٥٥٢٠:٠٨:٣٥٠٠:٠٧:٥٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٧:٠١٠٦:٠٢:٢٨١٢:٥٥:٥١١٩:٤٩:٤٦٢٠:٠٩:٣٠٠٠:٠٧:٤٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٥:٣٧٠٦:٠١:٢٦١٢:٥٥:٤٦١٩:٥٠:٣٨٢٠:١٠:٢٥٠٠:٠٧:٢٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٤:١٤٠٦:٠٠:٢٦١٢:٥٥:٤١١٩:٥١:٢٩٢٠:١١:١٩٠٠:٠٧:١٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٢:٥٢٠٥:٥٩:٢٦١٢:٥٥:٣٧١٩:٥٢:٢٠٢٠:١٢:١٤٠٠:٠٦:٥٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢١:٣١٠٥:٥٨:٢٨١٢:٥٥:٣٤١٩:٥٣:١١٢٠:١٣:٠٨٠٠:٠٦:٤١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٠:١١٠٥:٥٧:٣١١٢:٥٥:٣١١٩:٥٤:٠٢٢٠:١٤:٠٢٠٠:٠٦:٢٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٨:٥٣٠٥:٥٦:٣٥١٢:٥٥:٢٩١٩:٥٤:٥٣٢٠:١٤:٥٦٠٠:٠٦:١٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٧:٣٦٠٥:٥٥:٤١١٢:٥٥:٢٧١٩:٥٥:٤٣٢٠:١٥:٤٩٠٠:٠٦:٠٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٦:٢٠٠٥:٥٤:٤٨١٢:٥٥:٢٦١٩:٥٦:٣٤٢٠:١٦:٤٣٠٠:٠٥:٥٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٥:٠٦٠٥:٥٣:٥٧١٢:٥٥:٢٦١٩:٥٧:٢٤٢٠:١٧:٣٦٠٠:٠٥:٣٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٣:٥٣٠٥:٥٣:٠٧١٢:٥٥:٢٦١٩:٥٨:١٣٢٠:١٨:٢٩٠٠:٠٥:٢٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٢:٤٢٠٥:٥٢:١٨١٢:٥٥:٢٦١٩:٥٩:٠٣٢٠:١٩:٢١٠٠:٠٥:١٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١١:٣٢٠٥:٥١:٣٢١٢:٥٥:٢٨١٩:٥٩:٥٢٢٠:٢٠:١٤٠٠:٠٥:٠٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٠:٢٤٠٥:٥٠:٤٦١٢:٥٥:٢٩٢٠:٠٠:٤٠٢٠:٢١:٠٥٠٠:٠٤:٥٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٩:١٧٠٥:٥٠:٠٢١٢:٥٥:٣٢٢٠:٠١:٢٨٢٠:٢١:٥٧٠٠:٠٤:٥٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٨:١٣٠٥:٤٩:٢٠١٢:٥٥:٣٥٢٠:٠٢:١٦٢٠:٢٢:٤٧٠٠:٠٤:٤٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٧:٠٩٠٥:٤٨:٣٩١٢:٥٥:٣٨٢٠:٠٣:٠٣٢٠:٢٣:٣٨٠٠:٠٤:٣٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٦:٠٨٠٥:٤٨:٠٠١٢:٥٥:٤٢٢٠:٠٣:٥٠٢٠:٢٤:٢٧٠٠:٠٤:٢٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٥:٠٩٠٥:٤٧:٢٢١٢:٥٥:٤٧٢٠:٠٤:٣٦٢٠:٢٥:١٧٠٠:٠٤:٢٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٤:١١٠٥:٤٦:٤٦١٢:٥٥:٥٢٢٠:٠٥:٢٢٢٠:٢٦:٠٥٠٠:٠٤:١٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر مرزیکلا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر مرزیکلا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر مرزیکلا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مرزیکلا

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر مرزیکلا

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر مرزیکلا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مرزیکلا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر مرزیکلا

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٢٨:٢٩٠٦:٥٣:٤١١٣:٠٤:٤٠١٩:١٦:١٤١٩:٣٤:٣٢٠٠:٢١:٣٤
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٢٦:٥٣٠٦:٥٢:١٤١٣:٠٤:٢٢١٩:١٧:٠٦١٩:٣٥:٢٥٠٠:٢١:١١
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٢٥:١٧٠٦:٥٠:٤٦١٣:٠٤:٠٤١٩:١٧:٥٧١٩:٣٦:١٧٠٠:٢٠:٤٩
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٢٣:٤١٠٦:٤٩:١٩١٣:٠٣:٤٦١٩:١٨:٤٨١٩:٣٧:١٠٠٠:٢٠:٢٦
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٢٢:٠٤٠٦:٤٧:٥٢١٣:٠٣:٢٨١٩:١٩:٤٠١٩:٣٨:٠٢٠٠:٢٠:٠٣
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٢٠:٢٧٠٦:٤٦:٢٥١٣:٠٣:١٠١٩:٢٠:٣١١٩:٣٨:٥٥٠٠:١٩:٤٠
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:١٨:٥٠٠٦:٤٤:٥٨١٣:٠٢:٥٢١٩:٢١:٢٢١٩:٣٩:٤٧٠٠:١٩:١٧
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:١٧:١٣٠٦:٤٣:٣١١٣:٠٢:٣٤١٩:٢٢:١٣١٩:٤٠:٤٠٠٠:١٨:٥٤
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:١٥:٣٥٠٦:٤٢:٠٥١٣:٠٢:١٧١٩:٢٣:٠٥١٩:٤١:٣٢٠٠:١٨:٣١
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:١٣:٥٧٠٦:٤٠:٣٩١٣:٠١:٥٩١٩:٢٣:٥٦١٩:٤٢:٢٥٠٠:١٨:٠٨
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:١٢:٢٠٠٦:٣٩:١٣١٣:٠١:٤٢١٩:٢٤:٤٧١٩:٤٣:١٨٠٠:١٧:٤٤
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:١٠:٤٢٠٦:٣٧:٤٨١٣:٠١:٢٥١٩:٢٥:٣٨١٩:٤٤:١٠٠٠:١٧:٢١
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٠٩:٠٤٠٦:٣٦:٢٣١٣:٠١:٠٨١٩:٢٦:٢٩١٩:٤٥:٠٣٠٠:١٦:٥٨
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٠٧:٢٦٠٦:٣٤:٥٨١٣:٠٠:٥١١٩:٢٧:٢٠١٩:٤٥:٥٦٠٠:١٦:٣٤
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٠٥:٤٩٠٦:٣٣:٣٤١٣:٠٠:٣٥١٩:٢٨:١١١٩:٤٦:٤٩٠٠:١٦:١١
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٠٤:١١٠٦:٣٢:١١١٣:٠٠:١٩١٩:٢٩:٠٣١٩:٤٧:٤٢٠٠:١٥:٤٨
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٠٢:٣٣٠٦:٣٠:٤٨١٣:٠٠:٠٣١٩:٢٩:٥٤١٩:٤٨:٣٦٠٠:١٥:٢٥
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٠٠:٥٦٠٦:٢٩:٢٥١٢:٥٩:٤٧١٩:٣٠:٤٥١٩:٤٩:٢٩٠٠:١٥:٠٢
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٤:٥٩:١٩٠٦:٢٨:٠٣١٢:٥٩:٣٢١٩:٣١:٣٧١٩:٥٠:٢٣٠٠:١٤:٣٩
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٤:٥٧:٤٢٠٦:٢٦:٤٢١٢:٥٩:١٧١٩:٣٢:٢٨١٩:٥١:١٦٠٠:١٤:١٧
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٤:٥٦:٠٥٠٦:٢٥:٢١١٢:٥٩:٠٣١٩:٣٣:٢٠١٩:٥٢:١٠٠٠:١٣:٥٤
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٤:٥٤:٢٨٠٦:٢٤:٠١١٢:٥٨:٤٨١٩:٣٤:١١١٩:٥٣:٠٤٠٠:١٣:٣٢
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٤:٥٢:٥٢٠٦:٢٢:٤٢١٢:٥٨:٣٥١٩:٣٥:٠٣١٩:٥٣:٥٨٠٠:١٣:١٠
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٤:٥١:١٦٠٦:٢١:٢٤١٢:٥٨:٢١١٩:٣٥:٥٥١٩:٥٤:٥٣٠٠:١٢:٤٨
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٤٩:٤١٠٦:٢٠:٠٦١٢:٥٨:٠٨١٩:٣٦:٤٧١٩:٥٥:٤٧٠٠:١٢:٢٦
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٤٨:٠٦٠٦:١٨:٤٩١٢:٥٧:٥٦١٩:٣٧:٣٩١٩:٥٦:٤٢٠٠:١٢:٠٥
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٤٦:٣١٠٦:١٧:٣٣١٢:٥٧:٤٤١٩:٣٨:٣١١٩:٥٧:٣٦٠٠:١١:٤٤
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٤٤:٥٧٠٦:١٦:١٧١٢:٥٧:٣٢١٩:٣٩:٢٣١٩:٥٨:٣١٠٠:١١:٢٣
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٤٣:٢٤٠٦:١٥:٠٣١٢:٥٧:٢١١٩:٤٠:١٥١٩:٥٩:٢٦٠٠:١١:٠٣
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤١:٥١٠٦:١٣:٤٩١٢:٥٧:١٠١٩:٤١:٠٧٢٠:٠٠:٢١٠٠:١٠:٤٣

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر مرزیکلا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر مرزیکلا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر مرزیکلا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر مرزیکلا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مرزیکلا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر مرزیکلا

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر مرزیکلا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مرزیکلا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر مرزیکلا

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٧:٥٦٠٦:٠٢:٢٧١٢:٠٦:٢٧١٨:١١:٠٣١٨:٢٩:١٨٢٣:٥٣:٤٣
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٦:٢٢٠٧:٠١:٠٠١٣:٠٦:١٠١٩:١١:٥٥١٩:٣٠:١٠٠٠:٢٣:٢٢
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:٤٩٠٦:٥٩:٣٢١٣:٠٥:٥٢١٩:١٢:٤٧١٩:٣١:٠٣٠٠:٢٣:٠١
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:١٤٠٦:٥٨:٠٤١٣:٠٥:٣٤١٩:١٣:٣٩١٩:٣١:٥٥٠٠:٢٢:٣٩
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:٤٠٠٦:٥٦:٣٧١٣:٠٥:١٦١٩:١٤:٣١١٩:٣٢:٤٨٠٠:٢٢:١٨
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:٠٥٠٦:٥٥:٠٩١٣:٠٤:٥٨١٩:١٥:٢٢١٩:٣٣:٤٠٠٠:٢١:٥٦
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:٢٩٠٦:٥٣:٤١١٣:٠٤:٤٠١٩:١٦:١٤١٩:٣٤:٣٢٠٠:٢١:٣٤
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:٥٣٠٦:٥٢:١٤١٣:٠٤:٢٢١٩:١٧:٠٦١٩:٣٥:٢٥٠٠:٢١:١١
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:١٧٠٦:٥٠:٤٦١٣:٠٤:٠٤١٩:١٧:٥٧١٩:٣٦:١٧٠٠:٢٠:٤٩
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:٤١٠٦:٤٩:١٩١٣:٠٣:٤٦١٩:١٨:٤٨١٩:٣٧:١٠٠٠:٢٠:٢٦
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٠٤٠٦:٤٧:٥٢١٣:٠٣:٢٨١٩:١٩:٤٠١٩:٣٨:٠٢٠٠:٢٠:٠٣
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:٢٧٠٦:٤٦:٢٥١٣:٠٣:١٠١٩:٢٠:٣١١٩:٣٨:٥٥٠٠:١٩:٤٠
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:٥٠٠٦:٤٤:٥٨١٣:٠٢:٥٢١٩:٢١:٢٢١٩:٣٩:٤٧٠٠:١٩:١٧
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:١٣٠٦:٤٣:٣١١٣:٠٢:٣٤١٩:٢٢:١٣١٩:٤٠:٤٠٠٠:١٨:٥٤
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:٣٥٠٦:٤٢:٠٥١٣:٠٢:١٧١٩:٢٣:٠٥١٩:٤١:٣٢٠٠:١٨:٣١
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٣:٥٧٠٦:٤٠:٣٩١٣:٠١:٥٩١٩:٢٣:٥٦١٩:٤٢:٢٥٠٠:١٨:٠٨
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:٢٠٠٦:٣٩:١٣١٣:٠١:٤٢١٩:٢٤:٤٧١٩:٤٣:١٨٠٠:١٧:٤٤
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٠:٤٢٠٦:٣٧:٤٨١٣:٠١:٢٥١٩:٢٥:٣٨١٩:٤٤:١٠٠٠:١٧:٢١
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٩:٠٤٠٦:٣٦:٢٣١٣:٠١:٠٨١٩:٢٦:٢٩١٩:٤٥:٠٣٠٠:١٦:٥٨
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:٢٦٠٦:٣٤:٥٨١٣:٠٠:٥١١٩:٢٧:٢٠١٩:٤٥:٥٦٠٠:١٦:٣٤
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٥:٤٩٠٦:٣٣:٣٤١٣:٠٠:٣٥١٩:٢٨:١١١٩:٤٦:٤٩٠٠:١٦:١١
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٤:١١٠٦:٣٢:١١١٣:٠٠:١٩١٩:٢٩:٠٣١٩:٤٧:٤٢٠٠:١٥:٤٨
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٢:٣٣٠٦:٣٠:٤٨١٣:٠٠:٠٣١٩:٢٩:٥٤١٩:٤٨:٣٦٠٠:١٥:٢٥
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٠:٥٦٠٦:٢٩:٢٥١٢:٥٩:٤٧١٩:٣٠:٤٥١٩:٤٩:٢٩٠٠:١٥:٠٢
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٩:١٩٠٦:٢٨:٠٣١٢:٥٩:٣٢١٩:٣١:٣٧١٩:٥٠:٢٣٠٠:١٤:٣٩
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٧:٤٢٠٦:٢٦:٤٢١٢:٥٩:١٧١٩:٣٢:٢٨١٩:٥١:١٦٠٠:١٤:١٧
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٦:٠٥٠٦:٢٥:٢١١٢:٥٩:٠٣١٩:٣٣:٢٠١٩:٥٢:١٠٠٠:١٣:٥٤
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٤:٢٨٠٦:٢٤:٠١١٢:٥٨:٤٨١٩:٣٤:١١١٩:٥٣:٠٤٠٠:١٣:٣٢
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٢:٥٢٠٦:٢٢:٤٢١٢:٥٨:٣٥١٩:٣٥:٠٣١٩:٥٣:٥٨٠٠:١٣:١٠
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥١:١٦٠٦:٢١:٢٤١٢:٥٨:٢١١٩:٣٥:٥٥١٩:٥٤:٥٣٠٠:١٢:٤٨
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٩:٤١٠٦:٢٠:٠٦١٢:٥٨:٠٨١٩:٣٦:٤٧١٩:٥٥:٤٧٠٠:١٢:٢٦

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر مرزیکلا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر مرزیکلا شهر مرزیکلا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر مرزیکلا شهر مرزیکلا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر مرزیکلا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مرزیکلا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر مرزیکلا

مرزی‌کلا از شهرهای کوچک استان مازندران و مرکز بخش بابل‌کنار شهرستان بابل است. شهر مرزی‌کلا در جنوب شهرستان بابل واقع شده‌است و بیش از ۳۳ روستا را شامل می‌شود که روستاهای سیادرکا، مرزیکلا، پیتکا و رئیس‌کلا در بخش مرکزی آن قرار دارند

شهر مرزیکلا در ویکیپدیا

شهر مرزیکلا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر مرزیکلا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر مرزیکلا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر مرزیکلا بر روی نقشه

شهر مرزیکلا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر مرزیکلا

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر مرزیکلا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر مرزیکلا
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر مرزیکلا + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر مرزیکلا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر مرزیکلا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر مرزیکلا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر مرزیکلا رسیده اید.

جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ مرزیکلا دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق مرزیکلا
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق مرزیکلا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا مرزیکلا دانلود pdf
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ مرزیکلا دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق مرزیکلا
زمان پخش اذان آنلاین به افق مرزیکلا
افق شرعی امروز فردا مرزیکلا دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر مرزیکلا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو