جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای مردازما

جاستون شهه | لالی | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز مردازما


اذان صبح: ٠٥:٢٤:١٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٨:٢٦
اذان ظهر: ١١:٥٩:٣٩
غروب آفتاب: ١٧:١٠:٣٥
اذان مغرب: ١٧:٢٩:٢١
نیمه شب: ٢٣:١٧:٤٨

پنج شنبه ٣٠ آبان ١٣٩٨
٢٣ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢١ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای مردازما (شهرستان لالی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ آبان ٩٨ روستای مردازما)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای مردازما)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای مردازما)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
چه خوب عطیّه و هدیّه‌ای است، سخن حقّی كه آن را بشنوی سپس آن را به سوی برادر مسلمان خود بفرستی.

اوقات شرعی ماه جاری روستای مردازما

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای مردازما در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای مردازما ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای مردازما (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای مردازما ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان مردازما ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٥:٠١٠٦:٣٢:٠٤١٣:١١:٤٢١٩:٥١:٤٩٢٠:١٠:٠٨٠٠:٢٧:٤٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٣:٤٢٠٦:٣١:٠٢١٣:١١:٣٢١٩:٥٢:٣٢٢٠:١٠:٥٤٠٠:٢٧:٢٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٢:٢٤٠٦:٣٠:٠٠١٣:١١:٢٤١٩:٥٣:١٦٢٠:١١:٤١٠٠:٢٧:١٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠١:٠٧٠٦:٢٩:٠٠١٣:١١:١٥١٩:٥٤:٠٠٢٠:١٢:٢٧٠٠:٢٦:٥٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٩:٥١٠٦:٢٨:٠١١٣:١١:٠٨١٩:٥٤:٤٣٢٠:١٣:١٣٠٠:٢٦:٤٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٨:٣٦٠٦:٢٧:٠٢١٣:١١:٠٠١٩:٥٥:٢٧٢٠:١٣:٥٩٠٠:٢٦:٢٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٧:٢١٠٦:٢٦:٠٥١٣:١٠:٥٤١٩:٥٦:١١٢٠:١٤:٤٥٠٠:٢٦:٠٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٦:٠٨٠٦:٢٥:٠٩١٣:١٠:٤٨١٩:٥٦:٥٤٢٠:١٥:٣٢٠٠:٢٥:٥٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٤:٥٥٠٦:٢٤:١٤١٣:١٠:٤٢١٩:٥٧:٣٨٢٠:١٦:١٨٠٠:٢٥:٤١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٣:٤٤٠٦:٢٣:٢٠١٣:١٠:٣٧١٩:٥٨:٢٢٢٠:١٧:٠٤٠٠:٢٥:٢٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٢:٣٣٠٦:٢٢:٢٧١٣:١٠:٣٢١٩:٥٩:٠٥٢٠:١٧:٥٠٠٠:٢٥:١٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥١:٢٤٠٦:٢١:٣٥١٣:١٠:٢٨١٩:٥٩:٤٨٢٠:١٨:٣٧٠٠:٢٥:٠٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٠:١٥٠٦:٢٠:٤٥١٣:١٠:٢٥٢٠:٠٠:٣٢٢٠:١٩:٢٣٠٠:٢٤:٥٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٩:٠٨٠٦:١٩:٥٥١٣:١٠:٢٢٢٠:٠١:١٥٢٠:٢٠:٠٩٠٠:٢٤:٣٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٨:٠٢٠٦:١٩:٠٧١٣:١٠:٢٠٢٠:٠١:٥٨٢٠:٢٠:٥٤٠٠:٢٤:٢٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:٥٨٠٦:١٨:٢٠١٣:١٠:١٨٢٠:٠٢:٤١٢٠:٢١:٤٠٠٠:٢٤:١٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٥:٥٤٠٦:١٧:٣٥١٣:١٠:١٧٢٠:٠٣:٢٤٢٠:٢٢:٢٦٠٠:٢٤:٠٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٤:٥٢٠٦:١٦:٥١١٣:١٠:١٧٢٠:٠٤:٠٧٢٠:٢٣:١١٠٠:٢٣:٥٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٣:٥١٠٦:١٦:٠٨١٣:١٠:١٧٢٠:٠٤:٥٠٢٠:٢٣:٥٧٠٠:٢٣:٥١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٢:٥٢٠٦:١٥:٢٦١٣:١٠:١٧٢٠:٠٥:٣٢٢٠:٢٤:٤٢٠٠:٢٣:٤٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤١:٥٤٠٦:١٤:٤٦١٣:١٠:١٩٢٠:٠٦:١٤٢٠:٢٥:٢٧٠٠:٢٣:٣٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٠:٥٨٠٦:١٤:٠٨١٣:١٠:٢١٢٠:٠٦:٥٦٢٠:٢٦:١١٠٠:٢٣:٣٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٠:٠٣٠٦:١٣:٣٠١٣:١٠:٢٣٢٠:٠٧:٣٨٢٠:٢٦:٥٥٠٠:٢٣:٢٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٩:١٠٠٦:١٢:٥٤١٣:١٠:٢٦٢٠:٠٨:١٩٢٠:٢٧:٣٩٠٠:٢٣:١٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٨:١٨٠٦:١٢:٢٠١٣:١٠:٢٩٢٠:٠٩:٠٠٢٠:٢٨:٢٣٠٠:٢٣:١٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٧:٢٨٠٦:١١:٤٧١٣:١٠:٣٤٢٠:٠٩:٤١٢٠:٢٩:٠٦٠٠:٢٣:١١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٦:٤٠٠٦:١١:١٥١٣:١٠:٣٨٢٠:١٠:٢١٢٠:٢٩:٤٩٠٠:٢٣:٠٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٥:٥٤٠٦:١٠:٤٥١٣:١٠:٤٣٢٠:١١:٠١٢٠:٣٠:٣١٠٠:٢٣:٠٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٥:٠٩٠٦:١٠:١٧١٣:١٠:٤٩٢٠:١١:٤٠٢٠:٣١:١٢٠٠:٢٣:٠٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مردازما

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مردازما در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مردازما بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مردازما

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای مردازما

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای مردازما قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مردازما دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای مردازما

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای مردازما

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای مردازما در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای مردازما بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای مردازما را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مردازما برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای مردازما

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش روستای مردازما قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مردازما دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای مردازما

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٤٠٦:٢٣:٢٦١١:٥٨:١٧١٧:٣٢:٤٣١٧:٥٠:٢٩٢٣:١٨:٠٠
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٧٠٦:٢٤:١٣١١:٥٨:٠٩١٧:٣١:٣٩١٧:٤٩:٢٧٢٣:١٧:٥٠
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٠٠٦:٢٥:٠١١١:٥٨:٠٢١٧:٣٠:٣٧١٧:٤٨:٢٦٢٣:١٧:٤٠
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٣٠٦:٢٥:٥٠١١:٥٧:٥٥١٧:٢٩:٣٥١٧:٤٧:٢٦٢٣:١٧:٣١
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٦٠٦:٢٦:٣٨١١:٥٧:٤٩١٧:٢٨:٣٥١٧:٤٦:٢٧٢٣:١٧:٢٢
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٩٠٦:٢٧:٢٨١١:٥٧:٤٤١٧:٢٧:٣٥١٧:٤٥:٣٠٢٣:١٧:١٤
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٣٠٦:٢٨:١٧١١:٥٧:٣٩١٧:٢٦:٣٧١٧:٤٤:٣٤٢٣:١٧:٠٧
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٧٠٦:٢٩:٠٧١١:٥٧:٣٦١٧:٢٥:٤٠١٧:٤٣:٣٨٢٣:١٧:٠٠
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢١٠٦:٢٩:٥٧١١:٥٧:٣٣١٧:٢٤:٤٤١٧:٤٢:٤٥٢٣:١٦:٥٥
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠٥٠٦:٣٠:٤٨١١:٥٧:٣١١٧:٢٣:٥٠١٧:٤١:٥٢٢٣:١٦:٤٩
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤٩٠٦:٣١:٣٩١١:٥٧:٢٩١٧:٢٢:٥٦١٧:٤١:٠١٢٣:١٦:٤٥
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٣٣٠٦:٣٢:٣٠١١:٥٧:٢٩١٧:٢٢:٠٤١٧:٤٠:١٠٢٣:١٦:٤١
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:١٨٠٦:٣٣:٢١١١:٥٧:٢٩١٧:٢١:١٣١٧:٣٩:٢٢٢٣:١٦:٣٨
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٠٣٠٦:٣٤:١٣١١:٥٧:٣٠١٧:٢٠:٢٤١٧:٣٨:٣٤٢٣:١٦:٣٦
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٤٨٠٦:٣٥:٠٥١١:٥٧:٣٢١٧:١٩:٣٦١٧:٣٧:٤٨٢٣:١٦:٣٤
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٣٠٦:٣٥:٥٧١١:٥٧:٣٤١٧:١٨:٤٩١٧:٣٧:٠٤٢٣:١٦:٣٣
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:١٨٠٦:٣٦:٥٠١١:٥٧:٣٨١٧:١٨:٠٤١٧:٣٦:٢١٢٣:١٦:٣٣
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٣٠٦:٣٧:٤٣١١:٥٧:٤٢١٧:١٧:٢٠١٧:٣٥:٣٩٢٣:١٦:٣٤
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٤٩٠٦:٣٨:٣٦١١:٥٧:٤٧١٧:١٦:٣٧١٧:٣٤:٥٩٢٣:١٦:٣٦
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٤٠٦:٣٩:٢٩١١:٥٧:٥٣١٧:١٥:٥٦١٧:٣٤:٢٠٢٣:١٦:٣٨
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:٢٠٠٦:٤٠:٢٢١١:٥٨:٠٠١٧:١٥:١٧١٧:٣٣:٤٣٢٣:١٦:٤١
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:٠٦٠٦:٤١:١٦١١:٥٨:٠٧١٧:١٤:٣٩١٧:٣٣:٠٧٢٣:١٦:٤٥
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٢٠٦:٤٢:٠٩١١:٥٨:١٦١٧:١٤:٠٣١٧:٣٢:٣٣٢٣:١٦:٥٠
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:٣٨٠٦:٤٣:٠٣١١:٥٨:٢٥١٧:١٣:٢٨١٧:٣٢:٠١٢٣:١٦:٥٦
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢٤٠٦:٤٣:٥٧١١:٥٨:٣٥١٧:١٢:٥٥١٧:٣١:٣٠٢٣:١٧:٠٣
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٢١:١٠٠٦:٤٤:٥١١١:٥٨:٤٧١٧:١٢:٢٤١٧:٣١:٠١٢٣:١٧:١٠
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٢١:٥٦٠٦:٤٥:٤٥١١:٥٨:٥٨١٧:١١:٥٤١٧:٣٠:٣٣٢٣:١٧:١٨
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤٢٠٦:٤٦:٣٩١١:٥٩:١١١٧:١١:٢٦١٧:٣٠:٠٨٢٣:١٧:٢٧
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢٨٠٦:٤٧:٣٢١١:٥٩:٢٥١٧:١١:٠٠١٧:٢٩:٤٣٢٣:١٧:٣٧
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٤:١٥٠٦:٤٨:٢٦١١:٥٩:٣٩١٧:١٠:٣٥١٧:٢٩:٢١٢٣:١٧:٤٨

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ روستای مردازما

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای مردازما روستای مردازما در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای مردازما روستای مردازما بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای مردازما را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مردازما برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای مردازما

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای مردازما موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای مردازما برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای مردازما

روستای مردازما بر روی نقشه

روستای مردازما بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای مردازما

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای مردازما است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای مردازما
اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای مردازما + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای مردازما + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای مردازما + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای مردازما

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای مردازما رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق مردازما
جدول اوقات شرعی امروز فردا مردازما دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق مردازما
زمان پخش اذان آنلاین به افق مردازما
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق مردازما
افق شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ مردازما دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق مردازما ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق مردازما

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای مردازما یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو