جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای مرتضی احسانی

قمبوان | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز مرتضی احسانی


اذان صبح: ٠٤:٢٢:٤٨
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٨:٥٢
اذان ظهر: ١٣:٠١:٥٢
غروب آفتاب: ٢٠:٠٥:٠٧
اذان مغرب: ٢٠:٢٤:٤٦
نیمه شب: ٠٠:١٣:٤٣

یکشنبه ١١ خرداد ١٣٩٩
٠٨ شوال ١٤٤١ قمری
٣١ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای مرتضی احسانی (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١١ خرداد ٩٩ روستای مرتضی احسانی)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای مرتضی احسانی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای مرتضی احسانی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی بدون دخانیات

موریس مترلینگ
وقتی عشقی در كار است، پای عقل می لنگد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای مرتضی احسانی

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای مرتضی احسانی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای مرتضی احسانی ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای مرتضی احسانی (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای مرتضی احسانی ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان مرتضی احسانی ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٢:٥٤٠٦:٣٦:٣٠١٣:٠٤:٢٣١٩:٣٢:٤٦١٩:٥٠:٣٣٠٠:٢٢:٠٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١١:٣١٠٦:٣٥:١٩١٣:٠٤:٠٨١٩:٣٣:٢٧١٩:٥١:١٦٠٠:٢١:٤٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٠:٠٨٠٦:٣٤:٠٩١٣:٠٣:٥٤١٩:٣٤:٠٩١٩:٥٢:٠٠٠٠:٢١:٢٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٨:٤٥٠٦:٣٢:٥٩١٣:٠٣:٤٠١٩:٣٤:٥١١٩:٥٢:٤٤٠٠:٢١:٠٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٧:٢٣٠٦:٣١:٥١١٣:٠٣:٢٧١٩:٣٥:٣٣١٩:٥٣:٢٨٠٠:٢٠:٤٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٦:٠١٠٦:٣٠:٤٢١٣:٠٣:١٤١٩:٣٦:١٥١٩:٥٤:١٢٠٠:٢٠:٢٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٤:٣٩٠٦:٢٩:٣٥١٣:٠٣:٠١١٩:٣٦:٥٧١٩:٥٤:٥٦٠٠:٢٠:٠٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٣:١٨٠٦:٢٨:٢٨١٣:٠٢:٤٩١٩:٣٧:٣٩١٩:٥٥:٤٠٠٠:١٩:٤٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠١:٥٧٠٦:٢٧:٢٢١٣:٠٢:٣٧١٩:٣٨:٢١١٩:٥٦:٢٥٠٠:١٩:٢٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٠:٣٧٠٦:٢٦:١٧١٣:٠٢:٢٦١٩:٣٩:٠٣١٩:٥٧:٠٩٠٠:١٩:١٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٩:١٨٠٦:٢٥:١٣١٣:٠٢:١٥١٩:٣٩:٤٦١٩:٥٧:٥٤٠٠:١٨:٥٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٧:٥٩٠٦:٢٤:٠٩١٣:٠٢:٠٤١٩:٤٠:٢٨١٩:٥٨:٣٨٠٠:١٨:٣٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٤١٠٦:٢٣:٠٧١٣:٠١:٥٤١٩:٤١:١٠١٩:٥٩:٢٣٠٠:١٨:١٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٢٣٠٦:٢٢:٠٥١٣:٠١:٤٥١٩:٤١:٥٣٢٠:٠٠:٠٨٠٠:١٨:٠٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٠٦٠٦:٢١:٠٤١٣:٠١:٣٦١٩:٤٢:٣٥٢٠:٠٠:٥٣٠٠:١٧:٤٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٥٠٠٦:٢٠:٠٥١٣:٠١:٢٧١٩:٤٣:١٨٢٠:٠١:٣٨٠٠:١٧:٢٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥١:٣٥٠٦:١٩:٠٦١٣:٠١:١٩١٩:٤٤:٠١٢٠:٠٢:٢٣٠٠:١٧:١١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٠:٢١٠٦:١٨:٠٨١٣:٠١:١٢١٩:٤٤:٤٣٢٠:٠٣:٠٩٠٠:١٦:٥٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٩:٠٧٠٦:١٧:١١١٣:٠١:٠٥١٩:٤٥:٢٦٢٠:٠٣:٥٤٠٠:١٦:٤١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٧:٥٥٠٦:١٦:١٦١٣:٠٠:٥٩١٩:٤٦:٠٩٢٠:٠٤:٣٩٠٠:١٦:٢٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٦:٤٣٠٦:١٥:٢١١٣:٠٠:٥٣١٩:٤٦:٥٢٢٠:٠٥:٢٥٠٠:١٦:١٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٥:٣٣٠٦:١٤:٢٨١٣:٠٠:٤٨١٩:٤٧:٣٥٢٠:٠٦:١٠٠٠:١٥:٥٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٢٣٠٦:١٣:٣٦١٣:٠٠:٤٣١٩:٤٨:١٨٢٠:٠٦:٥٦٠٠:١٥:٤٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٣:١٥٠٦:١٢:٤٥١٣:٠٠:٣٩١٩:٤٩:٠٠٢٠:٠٧:٤١٠٠:١٥:٣٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٢:٠٨٠٦:١١:٥٥١٣:٠٠:٣٦١٩:٤٩:٤٣٢٠:٠٨:٢٧٠٠:١٥:٢٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤١:٠٢٠٦:١١:٠٦١٣:٠٠:٣٣١٩:٥٠:٢٦٢٠:٠٩:١٢٠٠:١٥:١١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:٥٧٠٦:١٠:١٩١٣:٠٠:٣١١٩:٥١:٠٩٢٠:٠٩:٥٧٠٠:١٥:٠١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٨:٥٣٠٦:٠٩:٣٢١٣:٠٠:٢٩١٩:٥١:٥١٢٠:١٠:٤٣٠٠:١٤:٥١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٥١٠٦:٠٨:٤٧١٣:٠٠:٢٨١٩:٥٢:٣٣٢٠:١١:٢٨٠٠:١٤:٤٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای مرتضی احسانی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای مرتضی احسانی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای مرتضی احسانی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مرتضی احسانی

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای مرتضی احسانی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای مرتضی احسانی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مرتضی احسانی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای مرتضی احسانی

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای مرتضی احسانی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای مرتضی احسانی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای مرتضی احسانی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای مرتضی احسانی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مرتضی احسانی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای مرتضی احسانی

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای مرتضی احسانی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مرتضی احسانی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای مرتضی احسانی

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢١٠٦:٠٢:٥٥١٣:٠٠:٤٤١٩:٥٨:٥٤٢٠:١٨:١٢٠٠:١٣:٤٤
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٤٠٦:٠٢:٢٤١٣:٠٠:٤٩١٩:٥٩:٣٤٢٠:١٨:٥٤٠٠:١٣:٤١
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤٨٠٦:٠١:٥٥١٣:٠٠:٥٤٢٠:٠٠:١٣٢٠:١٩:٣٥٠٠:١٣:٣٩
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٤٠٦:٠١:٢٧١٣:٠١:٠٠٢٠:٠٠:٥٢٢٠:٢٠:١٦٠٠:١٣:٣٧
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٢٠٦:٠١:٠١١٣:٠١:٠٦٢٠:٠١:٣٠٢٠:٢٠:٥٧٠٠:١٣:٣٦
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٢٠٦:٠٠:٣٥١٣:٠١:١٢٢٠:٠٢:٠٨٢٠:٢١:٣٧٠٠:١٣:٣٥
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٣٠٦:٠٠:١٢١٣:٠١:٢٠٢٠:٠٢:٤٥٢٠:٢٢:١٦٠٠:١٣:٣٦
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٢٧٠٥:٥٩:٥٠١٣:٠١:٢٧٢٠:٠٣:٢١٢٠:٢٢:٥٥٠٠:١٣:٣٧
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٥٢٠٥:٥٩:٢٩١٣:٠١:٣٥٢٠:٠٣:٥٧٢٠:٢٣:٣٢٠٠:١٣:٣٨
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:١٩٠٥:٥٩:١٠١٣:٠١:٤٣٢٠:٠٤:٣٢٢٠:٢٤:١٠٠٠:١٣:٤٠
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤٨٠٥:٥٨:٥٢١٣:٠١:٥٢٢٠:٠٥:٠٧٢٠:٢٤:٤٦٠٠:١٣:٤٣
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٩٠٥:٥٨:٣٦١٣:٠٢:٠١٢٠:٠٥:٤٠٢٠:٢٥:٢٢٠٠:١٣:٤٦
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٢٠٥:٥٨:٢٢١٣:٠٢:١١٢٠:٠٦:١٣٢٠:٢٥:٥٦٠٠:١٣:٥٠
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٧٠٥:٥٨:٠٨١٣:٠٢:٢١٢٠:٠٦:٤٦٢٠:٢٦:٣٠٠٠:١٣:٥٥
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٤٠٥:٥٧:٥٧١٣:٠٢:٣١٢٠:٠٧:١٧٢٠:٢٧:٠٣٠٠:١٤:٠٠
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٤٣٠٥:٥٧:٤٧١٣:٠٢:٤١٢٠:٠٧:٤٧٢٠:٢٧:٣٥٠٠:١٤:٠٦
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٢٤٠٥:٥٧:٣٨١٣:٠٢:٥٢٢٠:٠٨:١٧٢٠:٢٨:٠٦٠٠:١٤:١٢
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠٧٠٥:٥٧:٣١١٣:٠٣:٠٣٢٠:٠٨:٤٦٢٠:٢٨:٣٦٠٠:١٤:١٩
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٢٠٥:٥٧:٢٥١٣:٠٣:١٥٢٠:٠٩:١٤٢٠:٢٩:٠٥٠٠:١٤:٢٦
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٩٠٥:٥٧:٢١١٣:٠٣:٢٦٢٠:٠٩:٤٠٢٠:٢٩:٣٣٠٠:١٤:٣٥
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٩٠٥:٥٧:١٨١٣:٠٣:٣٨٢٠:١٠:٠٦٢٠:٣٠:٠٠٠٠:١٤:٤٣
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٠٠٥:٥٧:١٧١٣:٠٣:٥٠٢٠:١٠:٣١٢٠:٣٠:٢٦٠٠:١٤:٥٢
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:١٤٠٥:٥٧:١٧١٣:٠٤:٠٣٢٠:١٠:٥٥٢٠:٣٠:٥٠٠٠:١٥:٠٢
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٠٩٠٥:٥٧:١٩١٣:٠٤:١٥٢٠:١١:١٧٢٠:٣١:١٤٠٠:١٥:١٢
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٠٧٠٥:٥٧:٢٢١٣:٠٤:٢٨٢٠:١١:٣٩٢٠:٣١:٣٦٠٠:١٥:٢٣
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٠٧٠٥:٥٧:٢٧١٣:٠٤:٤١٢٠:١١:٥٩٢٠:٣١:٥٧٠٠:١٥:٣٤
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٠٩٠٥:٥٧:٣٣١٣:٠٤:٥٤٢٠:١٢:١٨٢٠:٣٢:١٦٠٠:١٥:٤٦
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:١٣٠٥:٥٧:٤٠١٣:٠٥:٠٧٢٠:١٢:٣٦٢٠:٣٢:٣٥٠٠:١٥:٥٨
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٠٠٥:٥٧:٤٩١٣:٠٥:٢٠٢٠:١٢:٥٣٢٠:٣٢:٥٢٠٠:١٦:١٠
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٨٠٥:٥٧:٥٩١٣:٠٥:٣٣٢٠:١٣:٠٨٢٠:٣٣:٠٧٠٠:١٦:٢٣
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٨٠٥:٥٨:١٠١٣:٠٥:٤٦٢٠:١٣:٢٢٢٠:٣٣:٢٢٠٠:١٦:٣٦

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای مرتضی احسانی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای مرتضی احسانی روستای مرتضی احسانی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای مرتضی احسانی روستای مرتضی احسانی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای مرتضی احسانی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مرتضی احسانی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای مرتضی احسانی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای مرتضی احسانی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای مرتضی احسانی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای مرتضی احسانی

روستای مرتضی احسانی بر روی نقشه

روستای مرتضی احسانی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای مرتضی احسانی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای مرتضی احسانی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای مرتضی احسانی
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای مرتضی احسانی + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای مرتضی احسانی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای مرتضی احسانی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای مرتضی احسانی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای مرتضی احسانی رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق مرتضی احسانی
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق مرتضی احسانی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق مرتضی احسانی
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ مرتضی احسانی دانلود pdf
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ مرتضی احسانی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق مرتضی احسانی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق مرتضی احسانی
زمان پخش اذان مستقیم به افق مرتضی احسانی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای مرتضی احسانی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو