جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای مرتضی احسانی

قمبوان | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز مرتضی احسانی


اذان صبح: ٠٤:٤٠:٢٤
طلوع آفتاب: ٠٦:١٣:٤٢
اذان ظهر: ١٣:١٠:٣٨
غروب آفتاب: ٢٠:٠٧:١٢
اذان مغرب: ٢٠:٢٦:٢٢
نیمه شب: ٠٠:٢٤:١٦

چهارشنبه ٠٢ مرداد ١٣٩٨
٢٠ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٤ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای مرتضی احسانی (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مرداد ٩٨ روستای مرتضی احسانی)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای مرتضی احسانی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای مرتضی احسانی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جبران خلیل جبران
هنگامی كه به بالای كوه رسیدید، تازه آغاز بالا رفتن است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای مرتضی احسانی

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای مرتضی احسانی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای مرتضی احسانی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای مرتضی احسانی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای مرتضی احسانی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان مرتضی احسانی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٤٠٠٦:٢٣:٥٥١٣:٠٢:٠٢١٩:٤٠:٣٩١٩:٥٨:٥٠٠٠:١٨:٣١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٢٢٠٦:٢٢:٥٣١٣:٠١:٥٣١٩:٤١:٢٢١٩:٥٩:٣٥٠٠:١٨:١٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٠٥٠٦:٢١:٥١١٣:٠١:٤٣١٩:٤٢:٠٤٢٠:٠٠:٢٠٠٠:١٧:٥٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٤٩٠٦:٢٠:٥١١٣:٠١:٣٥١٩:٤٢:٤٧٢٠:٠١:٠٥٠٠:١٧:٤٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٣٣٠٦:١٩:٥١١٣:٠١:٢٦١٩:٤٣:٣٠٢٠:٠١:٥١٠٠:١٧:٢٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥١:١٨٠٦:١٨:٥٣١٣:٠١:١٩١٩:٤٤:١٣٢٠:٠٢:٣٦٠٠:١٧:٠٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٠٤٠٦:١٧:٥٥١٣:٠١:١١١٩:٤٤:٥٥٢٠:٠٣:٢١٠٠:١٦:٥٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٨:٥١٠٦:١٦:٥٩١٣:٠١:٠٥١٩:٤٥:٣٨٢٠:٠٤:٠٧٠٠:١٦:٣٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٣٩٠٦:١٦:٠٤١٣:٠٠:٥٩١٩:٤٦:٢١٢٠:٠٤:٥٢٠٠:١٦:٢٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٢٧٠٦:١٥:٠٩١٣:٠٠:٥٣١٩:٤٧:٠٤٢٠:٠٥:٣٧٠٠:١٦:١٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٥:١٧٠٦:١٤:١٦١٣:٠٠:٤٨١٩:٤٧:٤٦٢٠:٠٦:٢٣٠٠:١٥:٥٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٠٨٠٦:١٣:٢٤١٣:٠٠:٤٣١٩:٤٨:٢٩٢٠:٠٧:٠٨٠٠:١٥:٤٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٢:٥٩٠٦:١٢:٣٣١٣:٠٠:٣٩١٩:٤٩:١٢٢٠:٠٧:٥٣٠٠:١٥:٣٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤١:٥٢٠٦:١١:٤٤١٣:٠٠:٣٦١٩:٤٩:٥٤٢٠:٠٨:٣٨٠٠:١٥:٢٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:٤٦٠٦:١٠:٥٥١٣:٠٠:٣٣١٩:٥٠:٣٧٢٠:٠٩:٢٤٠٠:١٥:٠٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٩:٤٢٠٦:١٠:٠٨١٣:٠٠:٣١١٩:٥١:١٩٢٠:١٠:٠٩٠٠:١٤:٥٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:٣٨٠٦:٠٩:٢٢١٣:٠٠:٢٩١٩:٥٢:٠٢٢٠:١٠:٥٤٠٠:١٤:٤٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٧:٣٦٠٦:٠٨:٣٧١٣:٠٠:٢٨١٩:٥٢:٤٤٢٠:١١:٣٨٠٠:١٤:٣٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٦:٣٥٠٦:٠٧:٥٤١٣:٠٠:٢٨١٩:٥٣:٢٦٢٠:١٢:٢٣٠٠:١٤:٣١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٥:٣٦٠٦:٠٧:١٢١٣:٠٠:٢٨١٩:٥٤:٠٨٢٠:١٣:٠٨٠٠:١٤:٢٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٤:٣٨٠٦:٠٦:٣١١٣:٠٠:٢٨١٩:٥٤:٤٩٢٠:١٣:٥٢٠٠:١٤:١٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٣:٤١٠٦:٠٥:٥١١٣:٠٠:٣٠١٩:٥٥:٣١٢٠:١٤:٣٦٠٠:١٤:٠٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٢:٤٦٠٦:٠٥:١٣١٣:٠٠:٣١١٩:٥٦:١٢٢٠:١٥:٢٠٠٠:١٤:٠٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣١:٥٢٠٦:٠٤:٣٧١٣:٠٠:٣٤١٩:٥٦:٥٣٢٠:١٦:٠٣٠٠:١٣:٥٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣١:٠٠٠٦:٠٤:٠٢١٣:٠٠:٣٧١٩:٥٧:٣٤٢٠:١٦:٤٦٠٠:١٣:٥٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٠:١٠٠٦:٠٣:٢٨١٣:٠٠:٤٠١٩:٥٨:١٤٢٠:١٧:٢٩٠٠:١٣:٤٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٩:٢١٠٦:٠٢:٥٥١٣:٠٠:٤٤١٩:٥٨:٥٤٢٠:١٨:١٢٠٠:١٣:٤٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٨:٣٤٠٦:٠٢:٢٤١٣:٠٠:٤٩١٩:٥٩:٣٤٢٠:١٨:٥٤٠٠:١٣:٤١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٧:٤٨٠٦:٠١:٥٥١٣:٠٠:٥٤٢٠:٠٠:١٣٢٠:١٩:٣٥٠٠:١٣:٣٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مرتضی احسانی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مرتضی احسانی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مرتضی احسانی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مرتضی احسانی

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای مرتضی احسانی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای مرتضی احسانی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مرتضی احسانی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای مرتضی احسانی

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای مرتضی احسانی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای مرتضی احسانی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای مرتضی احسانی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای مرتضی احسانی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مرتضی احسانی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای مرتضی احسانی

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای مرتضی احسانی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مرتضی احسانی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای مرتضی احسانی

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٩:٣٠٠٦:١٣:٠٤١٣:١٠:٣٦٢٠:٠٧:٤٨٢٠:٢٧:٠٠٠٠:٢٤:٠٦
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:٢٤٠٦:١٣:٤٢١٣:١٠:٣٨٢٠:٠٧:١٢٢٠:٢٦:٢٢٠٠:٢٤:١٦
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:١٩٠٦:١٤:٢٠١٣:١٠:٣٩٢٠:٠٦:٣٥٢٠:٢٥:٤٣٠٠:٢٤:٢٥
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:١٤٠٦:١٤:٥٩١٣:١٠:٣٩٢٠:٠٥:٥٧٢٠:٢٥:٠٢٠٠:٢٤:٣٣
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:١٠٠٦:١٥:٣٨١٣:١٠:٣٩٢٠:٠٥:١٧٢٠:٢٤:٢٠٠٠:٢٤:٤٢
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٠٦٠٦:١٦:١٧١٣:١٠:٣٨٢٠:٠٤:٣٦٢٠:٢٣:٣٦٠٠:٢٤:٤٩
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٠٣٠٦:١٦:٥٦١٣:١٠:٣٧٢٠:٠٣:٥٤٢٠:٢٢:٥١٠٠:٢٤:٥٦
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥٩٠٦:١٧:٣٦١٣:١٠:٣٥٢٠:٠٣:١٠٢٠:٢٢:٠٥٠٠:٢٥:٠٣
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٦٠٦:١٨:١٥١٣:١٠:٣٢٢٠:٠٢:٢٥٢٠:٢١:١٧٠٠:٢٥:٠٩
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٥٣٠٦:١٨:٥٥١٣:١٠:٢٩٢٠:٠١:٣٨٢٠:٢٠:٢٨٠٠:٢٥:١٤
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥٠٠٦:١٩:٣٥١٣:١٠:٢٥٢٠:٠٠:٥١٢٠:١٩:٣٨٠٠:٢٥:١٩
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤٧٠٦:٢٠:١٤١٣:١٠:٢١٢٠:٠٠:٠٢٢٠:١٨:٤٦٠٠:٢٥:٢٣
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤٤٠٦:٢٠:٥٤١٣:١٠:١٦١٩:٥٩:١٢٢٠:١٧:٥٣٠٠:٢٥:٢٦
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٤١٠٦:٢١:٣٤١٣:١٠:١٠١٩:٥٨:٢٠٢٠:١٦:٥٩٠٠:٢٥:٢٩
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٨٠٦:٢٢:١٤١٣:١٠:٠٤١٩:٥٧:٢٨٢٠:١٦:٠٤٠٠:٢٥:٣١
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣٥٠٦:٢٢:٥٤١٣:٠٩:٥٧١٩:٥٦:٣٤٢٠:١٥:٠٨٠٠:٢٥:٣٣
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٣٢٠٦:٢٣:٣٤١٣:٠٩:٥٠١٩:٥٥:٣٩٢٠:١٤:١٠٠٠:٢٥:٣٤
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢٩٠٦:٢٤:١٣١٣:٠٩:٤٢١٩:٥٤:٤٣٢٠:١٣:١١٠٠:٢٥:٣٤
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢٥٠٦:٢٤:٥٣١٣:٠٩:٣٣١٩:٥٣:٤٥٢٠:١٢:١١٠٠:٢٥:٣٣
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢١٠٦:٢٥:٣٣١٣:٠٩:٢٤١٩:٥٢:٤٧٢٠:١١:١١٠٠:٢٥:٣٢
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:١٧٠٦:٢٦:١٢١٣:٠٩:١٤١٩:٥١:٤٨٢٠:١٠:٠٩٠٠:٢٥:٣٠
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:١٣٠٦:٢٦:٥١١٣:٠٩:٠٣١٩:٥٠:٤٧٢٠:٠٩:٠٦٠٠:٢٥:٢٨
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٩٠٦:٢٧:٣١١٣:٠٨:٥٢١٩:٤٩:٤٦٢٠:٠٨:٠٢٠٠:٢٥:٢٥
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٤٠٦:٢٨:١٠١٣:٠٨:٤١١٩:٤٨:٤٣٢٠:٠٦:٥٧٠٠:٢٥:٢١
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٩٠٦:٢٨:٤٩١٣:٠٨:٢٩١٩:٤٧:٤٠٢٠:٠٥:٥١٠٠:٢٥:١٧
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٣٠٦:٢٩:٢٨١٣:٠٨:١٦١٩:٤٦:٣٦٢٠:٠٤:٤٤٠٠:٢٥:١٢
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٨٠٦:٣٠:٠٧١٣:٠٨:٠٣١٩:٤٥:٣٠٢٠:٠٣:٣٧٠٠:٢٥:٠٦
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٢٠٦:٣٠:٤٦١٣:٠٧:٤٩١٩:٤٤:٢٤٢٠:٠٢:٢٩٠٠:٢٥:٠٠
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣٦٠٦:٣١:٢٤١٣:٠٧:٣٥١٩:٤٣:١٧٢٠:٠١:١٩٠٠:٢٤:٥٣
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٩٠٦:٣٢:٠٣١٣:٠٧:٢١١٩:٤٢:١٠٢٠:٠٠:٠٩٠٠:٢٤:٤٦
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٢٠٦:٣٢:٤١١٣:٠٧:٠٦١٩:٤١:٠١١٩:٥٨:٥٩٠٠:٢٤:٣٨

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای مرتضی احسانی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای مرتضی احسانی روستای مرتضی احسانی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای مرتضی احسانی روستای مرتضی احسانی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای مرتضی احسانی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مرتضی احسانی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای مرتضی احسانی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای مرتضی احسانی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای مرتضی احسانی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای مرتضی احسانی

روستای مرتضی احسانی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای مرتضی احسانی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای مرتضی احسانی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای مرتضی احسانی
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای مرتضی احسانی + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای مرتضی احسانی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای مرتضی احسانی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای مرتضی احسانی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای مرتضی احسانی رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق مرتضی احسانی
زمان پخش اذان مستقیم به افق مرتضی احسانی
افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ مرتضی احسانی دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ مرتضی احسانی دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا مرتضی احسانی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق مرتضی احسانی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا مرتضی احسانی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ مرتضی احسانی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای مرتضی احسانی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو