جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای مراونه دو

عنافچه | باوی | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز مراونه دو


اذان صبح: ٠٤:٣٤:٣٣
طلوع آفتاب: ٠٦:١٠:١٥
اذان ظهر: ١٣:١٣:٠٧
غروب آفتاب: ٢٠:١٦:١٢
اذان مغرب: ٢٠:٣٥:٤٧
نیمه شب: ٠٠:٢٥:١٢

چهارشنبه ١٤ خرداد ١٣٩٩
١١ شوال ١٤٤١ قمری
٠٣ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای مراونه دو (شهرستان باوی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ خرداد ٩٩ روستای مراونه دو)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای مراونه دو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای مراونه دو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

رحلت حضرت امام خمینی (رحمة االله علیه) رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (1368 هـ ش)
انتخاب حضرت آیت االله امام خامنه ای به رهبری (1368 هـ ش)

حضرت محمد (ص)
جهاد بر چهار نوع است:‌ فرمان به كار خوب و نهی از كار بد و راستی در موقع صبر (سختی و فشار باعث دروغ نشود) و انزجار از شخص فاسق.

اوقات شرعی ماه جاری روستای مراونه دو

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای مراونه دو در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای مراونه دو ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای مراونه دو (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای مراونه دو ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان مراونه دو ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٤:٤٩٠٦:٤٧:٤٨١٣:١٥:٠٩١٩:٤٣:٠٠٢٠:٠٠:٤٠٠٠:٣٣:١٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٣:٢٧٠٦:٤٦:٣٩١٣:١٤:٥٥١٩:٤٣:٤١٢٠:٠١:٢٣٠٠:٣٢:٥٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٢:٠٥٠٦:٤٥:٣٠١٣:١٤:٤١١٩:٤٤:٢١٢٠:٠٢:٠٥٠٠:٣٢:٣٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٠:٤٤٠٦:٤٤:٢٢١٣:١٤:٢٧١٩:٤٥:٠٢٢٠:٠٢:٤٨٠٠:٣٢:١٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٩:٢٣٠٦:٤٣:١٤١٣:١٤:١٣١٩:٤٥:٤٢٢٠:٠٣:٣٠٠٠:٣١:٥٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٨:٠٣٠٦:٤٢:٠٧١٣:١٤:٠٠١٩:٤٦:٢٣٢٠:٠٤:١٣٠٠:٣١:٣٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٦:٤٣٠٦:٤١:٠١١٣:١٣:٤٨١٩:٤٧:٠٤٢٠:٠٤:٥٦٠٠:٣١:١٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٥:٢٣٠٦:٣٩:٥٥١٣:١٣:٣٥١٩:٤٧:٤٥٢٠:٠٥:٣٩٠٠:٣٠:٥٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٤:٠٤٠٦:٣٨:٥٠١٣:١٣:٢٤١٩:٤٨:٢٦٢٠:٠٦:٢٢٠٠:٣٠:٣٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٢:٤٦٠٦:٣٧:٤٦١٣:١٣:١٢١٩:٤٩:٠٧٢٠:٠٧:٠٦٠٠:٣٠:١٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١١:٢٨٠٦:٣٦:٤٣١٣:١٣:٠١١٩:٤٩:٤٨٢٠:٠٧:٤٩٠٠:٢٩:٥٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١٠:١٠٠٦:٣٥:٤١١٣:١٢:٥١١٩:٥٠:٢٩٢٠:٠٨:٣٢٠٠:٢٩:٤٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٨:٥٤٠٦:٣٤:٣٩١٣:١٢:٤١١٩:٥١:١١٢٠:٠٩:١٦٠٠:٢٩:٢٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٧:٣٨٠٦:٣٣:٣٩١٣:١٢:٣١١٩:٥١:٥٢٢٠:١٠:٠٠٠٠:٢٩:٠٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٦:٢٣٠٦:٣٢:٣٩١٣:١٢:٢٢١٩:٥٢:٣٣٢٠:١٠:٤٤٠٠:٢٨:٥١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٥:٠٨٠٦:٣١:٤١١٣:١٢:١٤١٩:٥٣:١٥٢٠:١١:٢٨٠٠:٢٨:٣٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٣:٥٥٠٦:٣٠:٤٣١٣:١٢:٠٦١٩:٥٣:٥٦٢٠:١٢:١٢٠٠:٢٨:١٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٢:٤٢٠٦:٢٩:٤٦١٣:١١:٥٩١٩:٥٤:٣٨٢٠:١٢:٥٦٠٠:٢٨:٠٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠١:٣٠٠٦:٢٨:٥١١٣:١١:٥٢١٩:٥٥:٢٠٢٠:١٣:٤٠٠٠:٢٧:٤٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٥:٠٠:١٩٠٦:٢٧:٥٦١٣:١١:٤٥١٩:٥٦:٠٢٢٠:١٤:٢٤٠٠:٢٧:٣٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٩:٠٩٠٦:٢٧:٠٣١٣:١١:٤٠١٩:٥٦:٤٣٢٠:١٥:٠٩٠٠:٢٧:٢٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٨:٠٠٠٦:٢٦:١٠١٣:١١:٣٥١٩:٥٧:٢٥٢٠:١٥:٥٣٠٠:٢٧:٠٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٦:٥٢٠٦:٢٥:١٩١٣:١١:٣٠١٩:٥٨:٠٧٢٠:١٦:٣٧٠٠:٢٦:٥٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٥:٤٥٠٦:٢٤:٢٩١٣:١١:٢٦١٩:٥٨:٤٩٢٠:١٧:٢٢٠٠:٢٦:٤٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٤:٤٠٠٦:٢٣:٤٠١٣:١١:٢٣١٩:٥٩:٣١٢٠:١٨:٠٦٠٠:٢٦:٣٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٣:٣٥٠٦:٢٢:٥٣١٣:١١:٢٠٢٠:٠٠:١٢٢٠:١٨:٥٠٠٠:٢٦:٢٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٢:٣٢٠٦:٢٢:٠٦١٣:١١:١٨٢٠:٠٠:٥٤٢٠:١٩:٣٥٠٠:٢٦:١٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥١:٣٠٠٦:٢١:٢١١٣:١١:١٦٢٠:٠١:٣٥٢٠:٢٠:١٩٠٠:٢٦:٠٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٥٠:٢٩٠٦:٢٠:٣٧١٣:١١:١٥٢٠:٠٢:١٧٢٠:٢١:٠٣٠٠:٢٥:٥٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای مراونه دو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای مراونه دو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای مراونه دو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مراونه دو

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای مراونه دو

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای مراونه دو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مراونه دو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای مراونه دو

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای مراونه دو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای مراونه دو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای مراونه دو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای مراونه دو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مراونه دو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای مراونه دو

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای مراونه دو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مراونه دو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای مراونه دو

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤٢:١٢٠٦:١٤:٥٣١٣:١١:٣١٢٠:٠٨:٢٩٢٠:٢٧:٣٨٠٠:٢٤:٥٨
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤١:٢٦٠٦:١٤:٢٣١٣:١١:٣٦٢٠:٠٩:٠٨٢٠:٢٨:١٩٠٠:٢٤:٥٥
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤٠:٤٢٠٦:١٣:٥٥١٣:١١:٤١٢٠:٠٩:٤٧٢٠:٢٩:٠٠٠٠:٢٤:٥٣
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:٥٩٠٦:١٣:٢٧١٣:١١:٤٧٢٠:١٠:٢٥٢٠:٢٩:٤٠٠٠:٢٤:٥٢
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:١٩٠٦:١٣:٠٢١٣:١١:٥٣٢٠:١١:٠٢٢٠:٣٠:٢٠٠٠:٢٤:٥١
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٤٠٠٦:١٢:٣٧١٣:١١:٥٩٢٠:١١:٣٩٢٠:٣٠:٥٩٠٠:٢٤:٥١
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٠٢٠٦:١٢:١٤١٣:١٢:٠٦٢٠:١٢:١٦٢٠:٣١:٣٨٠٠:٢٤:٥١
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٢٧٠٦:١١:٥٣١٣:١٢:١٤٢٠:١٢:٥١٢٠:٣٢:١٦٠٠:٢٤:٥٢
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥٣٠٦:١١:٣٣١٣:١٢:٢٢٢٠:١٣:٢٧٢٠:٣٢:٥٣٠٠:٢٤:٥٤
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٢١٠٦:١١:١٤١٣:١٢:٣٠٢٠:١٤:٠١٢٠:٣٣:٢٩٠٠:٢٤:٥٦
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٥٢٠٦:١٠:٥٧١٣:١٢:٣٩٢٠:١٤:٣٥٢٠:٣٤:٠٥٠٠:٢٤:٥٩
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٢٤٠٦:١٠:٤٢١٣:١٢:٤٨٢٠:١٥:٠٨٢٠:٣٤:٤٠٠٠:٢٥:٠٣
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٥٧٠٦:١٠:٢٨١٣:١٢:٥٨٢٠:١٥:٤١٢٠:٣٥:١٤٠٠:٢٥:٠٧
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٣٣٠٦:١٠:١٥١٣:١٣:٠٧٢٠:١٦:١٢٢٠:٣٥:٤٧٠٠:٢٥:١٢
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:١١٠٦:١٠:٠٤١٣:١٣:١٨٢٠:١٦:٤٣٢٠:٣٦:٢٠٠٠:٢٥:١٧
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥١٠٦:٠٩:٥٤١٣:١٣:٢٨٢٠:١٧:١٣٢٠:٣٦:٥١٠٠:٢٥:٢٣
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٣٣٠٦:٠٩:٤٦١٣:١٣:٣٩٢٠:١٧:٤٣٢٠:٣٧:٢٢٠٠:٢٥:٣٠
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٧٠٦:٠٩:٣٩١٣:١٣:٥٠٢٠:١٨:١١٢٠:٣٧:٥٢٠٠:٢٥:٣٧
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٣٠٦:٠٩:٣٤١٣:١٤:٠٢٢٠:١٨:٣٨٢٠:٣٨:٢٠٠٠:٢٥:٤٤
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥٠٠٦:٠٩:٣٠١٣:١٤:١٣٢٠:١٩:٠٥٢٠:٣٨:٤٨٠٠:٢٥:٥٣
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٠٠٦:٠٩:٢٨١٣:١٤:٢٥٢٠:١٩:٣٠٢٠:٣٩:١٤٠٠:٢٦:٠١
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٣٠٦:٠٩:٢٧١٣:١٤:٣٧٢٠:١٩:٥٥٢٠:٣٩:٤٠٠٠:٢٦:١١
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢٧٠٦:٠٩:٢٨١٣:١٤:٥٠٢٠:٢٠:١٨٢٠:٤٠:٠٤٠٠:٢٦:٢٠
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢٣٠٦:٠٩:٣٠١٣:١٥:٠٢٢٠:٢٠:٤٠٢٠:٤٠:٢٧٠٠:٢٦:٣١
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢١٠٦:٠٩:٣٣١٣:١٥:١٥٢٠:٢١:٠٢٢٠:٤٠:٤٩٠٠:٢٦:٤٢
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢١٠٦:٠٩:٣٨١٣:١٥:٢٨٢٠:٢١:٢٢٢٠:٤١:١٠٠٠:٢٦:٥٣
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢٤٠٦:٠٩:٤٤١٣:١٥:٤١٢٠:٢١:٤١٢٠:٤١:٢٩٠٠:٢٧:٠٤
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢٨٠٦:٠٩:٥١١٣:١٥:٥٤٢٠:٢١:٥٩٢٠:٤١:٤٧٠٠:٢٧:١٧
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٥٠٦:١٠:٠٠١٣:١٦:٠٧٢٠:٢٢:١٥٢٠:٤٢:٠٤٠٠:٢٧:٢٩
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٣٠٦:١٠:١٠١٣:١٦:٢٠٢٠:٢٢:٣١٢٠:٤٢:٢٠٠٠:٢٧:٤٢
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٥٣٠٦:١٠:٢٢١٣:١٦:٣٣٢٠:٢٢:٤٥٢٠:٤٢:٣٤٠٠:٢٧:٥٥

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای مراونه دو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای مراونه دو روستای مراونه دو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای مراونه دو روستای مراونه دو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای مراونه دو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مراونه دو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای مراونه دو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای مراونه دو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای مراونه دو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای مراونه دو

روستای مراونه دو بر روی نقشه

روستای مراونه دو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای مراونه دو

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای مراونه دو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای مراونه دو
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای مراونه دو + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای مراونه دو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای مراونه دو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای مراونه دو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای مراونه دو رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ مراونه دو دانلود pdf
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ مراونه دو دانلود pdf
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ مراونه دو دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق مراونه دو
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق مراونه دو
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق مراونه دو ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا مراونه دو دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق مراونه دو

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای مراونه دو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو