جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر مراغه

مراغه | آذربایجان شرقی | ایران

اوقات شرعی امروز مراغه

اذان صبح: ٠٥:٤٨:١٧
طلوع آفتاب: ٠٧:١٩:٠٢
اذان ظهر: ١٢:١٣:٣٨
غروب آفتاب: ١٧:٠٨:٠٠
اذان مغرب: ١٧:٢٨:٢٥
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٨:٣٤

یکشنبه ٠٩ آذر ١٣٩٩
١٤ ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری
٢٩ نوامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر مراغه (شهرستان مراغه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ آذر ٩٩ شهر مراغه)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٩ شهر مراغه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر مراغه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت شیخ مفید

عنصرالمعالی
بسیار [ اتفاق ] افتد كه ابهت و شجاعت سود ندارد و هر دانش كه بدانی روزی به كار آید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر مراغه

اوقات شرعی آذر ٩٩ | اوقات شرعی نوامبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر مراغه در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر مراغه ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر مراغه (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر مراغه ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان مراغه
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢١:٤٣٠٦:٥٢:٠٥١٣:٢٥:٣٠١٩:٥٩:٣٣٢٠:١٨:٣٦٠٠:٣٩:٤٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٠:٠٣٠٦:٥٠:٤٢١٣:٢٥:١٥٢٠:٠٠:٢٧٢٠:١٩:٣٣٠٠:٣٩:٢٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٨:٢٣٠٦:٤٩:١٩١٣:٢٥:٠١٢٠:٠١:٢١٢٠:٢٠:٢٩٠٠:٣٩:٠٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٦:٤٣٠٦:٤٧:٥٧١٣:٢٤:٤٧٢٠:٠٢:١٥٢٠:٢١:٢٦٠٠:٣٨:٤٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٥:٠٤٠٦:٤٦:٣٦١٣:٢٤:٣٤٢٠:٠٣:٠٩٢٠:٢٢:٢٣٠٠:٣٨:١٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٣:٢٥٠٦:٤٥:١٦١٣:٢٤:٢١٢٠:٠٤:٠٤٢٠:٢٣:٢٠٠٠:٣٧:٥٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١١:٤٦٠٦:٤٣:٥٦١٣:٢٤:٠٨٢٠:٠٤:٥٨٢٠:٢٤:١٦٠٠:٣٧:٣٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٠:٠٨٠٦:٤٢:٣٧١٣:٢٣:٥٦٢٠:٠٥:٥٢٢٠:٢٥:١٣٠٠:٣٧:١١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٨:٣٠٠٦:٤١:١٩١٣:٢٣:٤٤٢٠:٠٦:٤٦٢٠:٢٦:١٠٠٠:٣٦:٥٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٦:٥٣٠٦:٤٠:٠٢١٣:٢٣:٣٣٢٠:٠٧:٤٠٢٠:٢٧:٠٨٠٠:٣٦:٢٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٥:١٦٠٦:٣٨:٤٦١٣:٢٣:٢٢٢٠:٠٨:٣٥٢٠:٢٨:٠٥٠٠:٣٦:٠٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٣:٤٠٠٦:٣٧:٣٠١٣:٢٣:١١٢٠:٠٩:٢٩٢٠:٢٩:٠٢٠٠:٣٥:٤٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٢:٠٥٠٦:٣٦:١٦١٣:٢٣:٠١٢٠:١٠:٢٣٢٠:٢٩:٥٩٠٠:٣٥:٢٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٠:٣٠٠٦:٣٥:٠٣١٣:٢٢:٥٢٢٠:١١:١٧٢٠:٣٠:٥٦٠٠:٣٥:٠٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٨:٥٦٠٦:٣٣:٥٠١٣:٢٢:٤٣٢٠:١٢:١٢٢٠:٣١:٥٤٠٠:٣٤:٤٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٧:٢٢٠٦:٣٢:٣٩١٣:٢٢:٣٥٢٠:١٣:٠٦٢٠:٣٢:٥١٠٠:٣٤:٢٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٥:٥٠٠٦:٣١:٢٩١٣:٢٢:٢٧٢٠:١٤:٠٠٢٠:٣٣:٤٨٠٠:٣٤:٠٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٤:١٨٠٦:٣٠:٢٠١٣:٢٢:١٩٢٠:١٤:٥٤٢٠:٣٤:٤٦٠٠:٣٣:٥٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٢:٤٧٠٦:٢٩:١٢١٣:٢٢:١٢٢٠:١٥:٤٨٢٠:٣٥:٤٣٠٠:٣٣:٣٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥١:١٧٠٦:٢٨:٠٥١٣:٢٢:٠٦٢٠:١٦:٤٢٢٠:٣٦:٤٠٠٠:٣٣:١٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٩:٤٨٠٦:٢٦:٥٩١٣:٢٢:٠٠٢٠:١٧:٣٦٢٠:٣٧:٣٧٠٠:٣٢:٥٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٨:٢٠٠٦:٢٥:٥٥١٣:٢١:٥٥٢٠:١٨:٣٠٢٠:٣٨:٣٤٠٠:٣٢:٤١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٥٣٠٦:٢٤:٥٢١٣:٢١:٥١٢٠:١٩:٢٣٢٠:٣٩:٣٢٠٠:٣٢:٢٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٢٧٠٦:٢٣:٥٠١٣:٢١:٤٧٢٠:٢٠:١٧٢٠:٤٠:٢٨٠٠:٣٢:١٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٠٢٠٦:٢٢:٤٩١٣:٢١:٤٣٢٠:٢١:١٠٢٠:٤١:٢٥٠٠:٣١:٥٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٢:٣٩٠٦:٢١:٥٠١٣:٢١:٤١٢٠:٢٢:٠٤٢٠:٤٢:٢٢٠٠:٣١:٤٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤١:١٧٠٦:٢٠:٥٢١٣:٢١:٣٨٢٠:٢٢:٥٧٢٠:٤٣:١٨٠٠:٣١:٢٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٩:٥٦٠٦:١٩:٥٦١٣:٢١:٣٧٢٠:٢٣:٤٩٢٠:٤٤:١٤٠٠:٣١:١٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:٣٦٠٦:١٩:٠١١٣:٢١:٣٦٢٠:٢٤:٤٢٢٠:٤٥:١٠٠٠:٣١:٠٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر مراغه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر مراغه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر مراغه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مراغه

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری شهر مراغه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر مراغه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مراغه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری شهر مراغه

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق
شهر مراغه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق شهر مراغه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق شهر مراغه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر مراغه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مراغه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر مراغه

در این قسمت جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ م شهر مراغه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مراغه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر مراغه

دسامبر
نوامبر ٢٠٢٠ م
اکتبر

دانلود اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ شهر مراغه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر مراغه شهر مراغه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر مراغه شهر مراغه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر مراغه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مراغه برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی شهر مراغه

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ هـ.ش شهر مراغه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر مراغه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی شهر مراغه

دی
آذر ١٣٩٩ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٩٠٥:٤١:٢٣٠٧:١١:٠٢١٢:١١:١١١٧:١١:٠٠١٧:٣١:٠٦٢٣:٢٦:٣٨
٠٢ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٢:١٦٠٧:١٢:٠٤١٢:١١:٢٧١٧:١٠:٣١١٧:٣٠:٤٠٢٣:٢٦:٥٠
٠٣ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٣:٠٨٠٧:١٣:٠٥١٢:١١:٤٣١٧:١٠:٠٣١٧:٣٠:١٥٢٣:٢٧:٠٢
٠٤ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٤:٠١٠٧:١٤:٠٦١٢:١٢:٠١١٧:٠٩:٣٨١٧:٢٩:٥١٢٣:٢٧:١٥
٠٥ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٤:٥٣٠٧:١٥:٠٦١٢:١٢:١٩١٧:٠٩:١٤١٧:٢٩:٣٠٢٣:٢٧:٢٩
٠٦ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٥:٤٥٠٧:١٦:٠٦١٢:١٢:٣٧١٧:٠٨:٥٣١٧:٢٩:١١٢٣:٢٧:٤٤
٠٧ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٦:٣٦٠٧:١٧:٠٥١٢:١٢:٥٧١٧:٠٨:٣٣١٧:٢٨:٥٤٢٣:٢٨:٠٠
٠٨ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٧:٢٧٠٧:١٨:٠٤١٢:١٣:١٧١٧:٠٨:١٥١٧:٢٨:٣٩٢٣:٢٨:١٦
٠٩ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٨:١٧٠٧:١٩:٠٢١٢:١٣:٣٨١٧:٠٨:٠٠١٧:٢٨:٢٥٢٣:٢٨:٣٤
١٠ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٩:٠٧٠٧:١٩:٥٩١٢:١٤:٠٠١٧:٠٧:٤٧١٧:٢٨:١٤٢٣:٢٨:٥٢
١١ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٩:٥٧٠٧:٢٠:٥٦١٢:١٤:٢٢١٧:٠٧:٣٥١٧:٢٨:٠٥٢٣:٢٩:١٠
١٢ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٠:٤٦٠٧:٢١:٥١١٢:١٤:٤٥١٧:٠٧:٢٦١٧:٢٧:٥٨٢٣:٢٩:٣٠
١٣ آذر ١٣٩٩٠٥:٥١:٣٤٠٧:٢٢:٤٦١٢:١٥:٠٩١٧:٠٧:١٩١٧:٢٧:٥٢٢٣:٢٩:٥٠
١٤ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٢:٢١٠٧:٢٣:٤٠١٢:١٥:٣٣١٧:٠٧:١٤١٧:٢٧:٤٩٢٣:٣٠:١١
١٥ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٣:٠٨٠٧:٢٤:٣٣١٢:١٥:٥٨١٧:٠٧:١١١٧:٢٧:٤٨٢٣:٣٠:٣٣
١٦ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٣:٥٥٠٧:٢٥:٢٥١٢:١٦:٢٣١٧:٠٧:١٠١٧:٢٧:٤٩٢٣:٣٠:٥٥
١٧ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٤:٤٠٠٧:٢٦:١٦١٢:١٦:٤٩١٧:٠٧:١١١٧:٢٧:٥٢٢٣:٣١:١٨
١٨ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٥:٢٥٠٧:٢٧:٠٦١٢:١٧:١٥١٧:٠٧:١٥١٧:٢٧:٥٧٢٣:٣١:٤٢
١٩ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٦:٠٩٠٧:٢٧:٥٥١٢:١٧:٤٢١٧:٠٧:٢٠١٧:٢٨:٠٤٢٣:٣٢:٠٦
٢٠ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٦:٥٢٠٧:٢٨:٤٣١٢:١٨:٠٩١٧:٠٧:٢٨١٧:٢٨:١٢٢٣:٣٢:٣١
٢١ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٧:٣٤٠٧:٢٩:٢٩١٢:١٨:٣٧١٧:٠٧:٣٧١٧:٢٨:٢٣٢٣:٣٢:٥٦
٢٢ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٨:١٦٠٧:٣٠:١٤١٢:١٩:٠٥١٧:٠٧:٤٩١٧:٢٨:٣٦٢٣:٣٣:٢٢
٢٣ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٨:٥٦٠٧:٣٠:٥٨١٢:١٩:٣٣١٧:٠٨:٠٣١٧:٢٨:٥١٢٣:٣٣:٤٩
٢٤ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٩:٣٥٠٧:٣١:٤٠١٢:٢٠:٠٢١٧:٠٨:١٩١٧:٢٩:٠٨٢٣:٣٤:١٦
٢٥ آذر ١٣٩٩٠٦:٠٠:١٣٠٧:٣٢:٢١١٢:٢٠:٣١١٧:٠٨:٣٦١٧:٢٩:٢٦٢٣:٣٤:٤٣
٢٦ آذر ١٣٩٩٠٦:٠٠:٥١٠٧:٣٣:٠٠١٢:٢١:٠٠١٧:٠٨:٥٦١٧:٢٩:٤٧٢٣:٣٥:١١
٢٧ آذر ١٣٩٩٠٦:٠١:٢٧٠٧:٣٣:٣٨١٢:٢١:٢٩١٧:٠٩:١٨١٧:٣٠:٠٩٢٣:٣٥:٤٠
٢٨ آذر ١٣٩٩٠٦:٠٢:٠١٠٧:٣٤:١٤١٢:٢١:٥٩١٧:٠٩:٤٢١٧:٣٠:٣٣٢٣:٣٦:٠٨
٢٩ آذر ١٣٩٩٠٦:٠٢:٣٥٠٧:٣٤:٤٩١٢:٢٢:٢٩١٧:١٠:٠٧١٧:٣٠:٥٩٢٣:٣٦:٣٧
٣٠ آذر ١٣٩٩٠٦:٠٣:٠٧٠٧:٣٥:٢٢١٢:٢٢:٥٩١٧:١٠:٣٥١٧:٣١:٢٦٢٣:٣٧:٠٦

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر مراغه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی شهر مراغه شهر مراغه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی شهر مراغه شهر مراغه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر مراغه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر مراغه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر مراغه

مَراغه دومین شهر بزرگ استان آذربایجان شرقی و مرکز اداری شهرستان ویژه مراغه است. این شهر در کنار رودخانهٔ صوفی‌چای در دامنهٔ جنوبی کوه سهند و در ۱۳۵ کیلومتری جنوب مرکز استان واقع شده‌است

شهر مراغه در ویکیپدیا

شهر مراغه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر مراغه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر مراغه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر مراغه بر روی نقشه

شهر مراغه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر مراغه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر مراغه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر مراغه
اوقات شرعی آذر ٩٩ شهر مراغه + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ شهر مراغه + دانلود
اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ شهر مراغه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر مراغه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر مراغه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر مراغه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر مراغه رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق مراغه
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق مراغه
زمان پخش اذان زنده به افق مراغه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق مراغه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق مراغه
زمان پخش اذان مستقیم به افق مراغه
جدول اوقات شرعی آذر ٩٩ / ١٣٩٩ مراغه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ مراغه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر مراغه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٧ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو