جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای مرادکهریزی

همگین | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز مرادکهریزی


اذان صبح: ٠٤:٣٧:٥٤
طلوع آفتاب: ٠٦:١٢:٠٠
اذان ظهر: ١٣:١٠:٤٢
غروب آفتاب: ٢٠:٠٩:٠٤
اذان مغرب: ٢٠:٢٨:٢١
نیمه شب: ٠٠:٢٣:٥٦

یکشنبه ٣٠ تیر ١٣٩٨
١٧ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢١ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای مرادکهریزی (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ تیر ٩٨ روستای مرادکهریزی)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای مرادکهریزی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای مرادکهریزی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ادوارد مانه
زمین و آسمان مكمل یكدیگرند و هر دو در خدمت بشر.

اوقات شرعی ماه جاری روستای مرادکهریزی

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای مرادکهریزی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای مرادکهریزی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای مرادکهریزی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای مرادکهریزی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان مرادکهریزی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٥٢٠٦:٢٤:٠٦١٣:٠٢:١٣١٩:٤٠:٤٩١٩:٥٩:٠٠٠٠:١٨:٤١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٣٤٠٦:٢٣:٠٣١٣:٠٢:٠٣١٩:٤١:٣٢١٩:٥٩:٤٥٠٠:١٨:٢٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:١٧٠٦:٢٢:٠٢١٣:٠١:٥٤١٩:٤٢:١٤٢٠:٠٠:٣٠٠٠:١٨:٠٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٠٠٠٦:٢١:٠٢١٣:٠١:٤٥١٩:٤٢:٥٧٢٠:٠١:١٥٠٠:١٧:٥١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٤٤٠٦:٢٠:٠٢١٣:٠١:٣٧١٩:٤٣:٤٠٢٠:٠٢:٠١٠٠:١٧:٣٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥١:٢٩٠٦:١٩:٠٤١٣:٠١:٢٩١٩:٤٤:٢٣٢٠:٠٢:٤٦٠٠:١٧:١٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٠:١٥٠٦:١٨:٠٦١٣:٠١:٢٢١٩:٤٥:٠٥٢٠:٠٣:٣١٠٠:١٧:٠٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٠٢٠٦:١٧:١٠١٣:٠١:١٥١٩:٤٥:٤٨٢٠:٠٤:١٧٠٠:١٦:٤٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٥٠٠٦:١٦:١٥١٣:٠١:٠٩١٩:٤٦:٣١٢٠:٠٥:٠٢٠٠:١٦:٣٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٣٩٠٦:١٥:٢٠١٣:٠١:٠٣١٩:٤٧:١٤٢٠:٠٥:٤٧٠٠:١٦:٢١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٢٨٠٦:١٤:٢٧١٣:٠٠:٥٨١٩:٤٧:٥٦٢٠:٠٦:٣٣٠٠:١٦:٠٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٤:١٩٠٦:١٣:٣٥١٣:٠٠:٥٤١٩:٤٨:٣٩٢٠:٠٧:١٨٠٠:١٥:٥٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٣:١١٠٦:١٢:٤٤١٣:٠٠:٥٠١٩:٤٩:٢٢٢٠:٠٨:٠٣٠٠:١٥:٤٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٢:٠٤٠٦:١١:٥٥١٣:٠٠:٤٦١٩:٥٠:٠٤٢٠:٠٨:٤٨٠٠:١٥:٣١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:٥٨٠٦:١١:٠٦١٣:٠٠:٤٤١٩:٥٠:٤٧٢٠:٠٩:٣٤٠٠:١٥:٢٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٩:٥٣٠٦:١٠:١٩١٣:٠٠:٤١١٩:٥١:٢٩٢٠:١٠:١٩٠٠:١٥:١٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:٥٠٠٦:٠٩:٣٣١٣:٠٠:٤٠١٩:٥٢:١٢٢٠:١١:٠٤٠٠:١٥:٠٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٧:٤٨٠٦:٠٨:٤٨١٣:٠٠:٣٩١٩:٥٢:٥٤٢٠:١١:٤٨٠٠:١٤:٥٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٦:٤٧٠٦:٠٨:٠٥١٣:٠٠:٣٨١٩:٥٣:٣٦٢٠:١٢:٣٣٠٠:١٤:٤٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٥:٤٧٠٦:٠٧:٢٣١٣:٠٠:٣٨١٩:٥٤:١٨٢٠:١٣:١٨٠٠:١٤:٣٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٤:٤٩٠٦:٠٦:٤٢١٣:٠٠:٣٩١٩:٥٤:٥٩٢٠:١٤:٠٢٠٠:١٤:٢٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٣:٥٣٠٦:٠٦:٠٢١٣:٠٠:٤٠١٩:٥٥:٤١٢٠:١٤:٤٦٠٠:١٤:١٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٢:٥٧٠٦:٠٥:٢٤١٣:٠٠:٤٢١٩:٥٦:٢٢٢٠:١٥:٣٠٠٠:١٤:١٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٢:٠٤٠٦:٠٤:٤٨١٣:٠٠:٤٤١٩:٥٧:٠٣٢٠:١٦:١٣٠٠:١٤:٠٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣١:١٢٠٦:٠٤:١٣١٣:٠٠:٤٧١٩:٥٧:٤٤٢٠:١٦:٥٦٠٠:١٤:٠٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٠:٢١٠٦:٠٣:٣٩١٣:٠٠:٥١١٩:٥٨:٢٤٢٠:١٧:٣٩٠٠:١٣:٥٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٩:٣٢٠٦:٠٣:٠٧١٣:٠٠:٥٥١٩:٥٩:٠٤٢٠:١٨:٢٢٠٠:١٣:٥٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٨:٤٥٠٦:٠٢:٣٦١٣:٠١:٠٠١٩:٥٩:٤٤٢٠:١٩:٠٤٠٠:١٣:٥٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٨:٠٠٠٦:٠٢:٠٦١٣:٠١:٠٥٢٠:٠٠:٢٣٢٠:١٩:٤٥٠٠:١٣:٤٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مرادکهریزی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مرادکهریزی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مرادکهریزی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مرادکهریزی

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای مرادکهریزی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای مرادکهریزی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مرادکهریزی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای مرادکهریزی

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای مرادکهریزی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای مرادکهریزی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای مرادکهریزی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای مرادکهریزی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مرادکهریزی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای مرادکهریزی

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای مرادکهریزی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مرادکهریزی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای مرادکهریزی

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٠٦٠٥:٥٨:٣٨١٣:٠٦:١٣٢٠:١٣:٤٨٢٠:٣٣:٤٧٠٠:١٧:٠٤
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٢٠٠٥:٥٨:٥٢١٣:٠٦:٢٦٢٠:١٣:٥٩٢٠:٣٣:٥٧٠٠:١٧:١٨
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٣٧٠٥:٥٩:٠٧١٣:٠٦:٣٩٢٠:١٤:٠٨٢٠:٣٤:٠٧٠٠:١٧:٣٢
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٥٦٠٥:٥٩:٢٤١٣:٠٦:٥٢٢٠:١٤:١٧٢٠:٣٤:١٥٠٠:١٧:٤٦
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:١٦٠٥:٥٩:٤٢١٣:٠٧:٠٤٢٠:١٤:٢٣٢٠:٣٤:٢١٠٠:١٨:٠١
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٣٨٠٦:٠٠:٠١١٣:٠٧:١٧٢٠:١٤:٢٩٢٠:٣٤:٢٦٠٠:١٨:١٦
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٠٣٠٦:٠٠:٢١١٣:٠٧:٢٩٢٠:١٤:٣٣٢٠:٣٤:٢٩٠٠:١٨:٣١
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٢٩٠٦:٠٠:٤٢١٣:٠٧:٤٢٢٠:١٤:٣٥٢٠:٣٤:٣١٠٠:١٨:٤٦
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٥٦٠٦:٠١:٠٤١٣:٠٧:٥٤٢٠:١٤:٣٧٢٠:٣٤:٣١٠٠:١٩:٠١
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٢٦٠٦:٠١:٢٨١٣:٠٨:٠٦٢٠:١٤:٣٦٢٠:٣٤:٣٠٠٠:١٩:١٧
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٥٧٠٦:٠١:٥٢١٣:٠٨:١٧٢٠:١٤:٣٤٢٠:٣٤:٢٧٠٠:١٩:٣٢
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٣٠٠٦:٠٢:١٧١٣:٠٨:٢٩٢٠:١٤:٣١٢٠:٣٤:٢٢٠٠:١٩:٤٧
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٠٤٠٦:٠٢:٤٤١٣:٠٨:٤٠٢٠:١٤:٢٦٢٠:٣٤:١٦٠٠:٢٠:٠٣
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٤٠٠٦:٠٣:١١١٣:٠٨:٥٠٢٠:١٤:١٩٢٠:٣٤:٠٨٠٠:٢٠:١٨
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:١٧٠٦:٠٣:٣٩١٣:٠٩:٠١٢٠:١٤:١١٢٠:٣٣:٥٩٠٠:٢٠:٣٤
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٥٦٠٦:٠٤:٠٨١٣:٠٩:١١٢٠:١٤:٠٢٢٠:٣٣:٤٨٠٠:٢٠:٤٩
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٣٦٠٦:٠٤:٣٧١٣:٠٩:٢٠٢٠:١٣:٥١٢٠:٣٣:٣٥٠٠:٢١:٠٤
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:١٧٠٦:٠٥:٠٨١٣:٠٩:٢٩٢٠:١٣:٣٨٢٠:٣٣:٢٠٠٠:٢١:١٩
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٠٠٠٦:٠٥:٣٩١٣:٠٩:٣٨٢٠:١٣:٢٤٢٠:٣٣:٠٤٠٠:٢١:٣٣
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٤٣٠٦:٠٦:١١١٣:٠٩:٤٦٢٠:١٣:٠٨٢٠:٣٢:٤٧٠٠:٢١:٤٨
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٢٨٠٦:٠٦:٤٣١٣:٠٩:٥٤٢٠:١٢:٥٠٢٠:٣٢:٢٧٠٠:٢٢:٠٢
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:١٤٠٦:٠٧:١٦١٣:١٠:٠٢٢٠:١٢:٣١٢٠:٣٢:٠٦٠٠:٢٢:١٦
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٠١٠٦:٠٧:٥٠١٣:١٠:٠٨٢٠:١٢:١١٢٠:٣١:٤٤٠٠:٢٢:٣٠
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٤٩٠٦:٠٨:٢٤١٣:١٠:١٥٢٠:١١:٤٩٢٠:٣١:٢٠٠٠:٢٢:٤٣
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٣٨٠٦:٠٨:٥٩١٣:١٠:٢١٢٠:١١:٢٥٢٠:٣٠:٥٤٠٠:٢٢:٥٦
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٢٨٠٦:٠٩:٣٤١٣:١٠:٢٦٢٠:١١:٠٠٢٠:٣٠:٢٦٠٠:٢٣:٠٩
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:١٨٠٦:١٠:١٠١٣:١٠:٣١٢٠:١٠:٣٣٢٠:٢٩:٥٨٠٠:٢٣:٢١
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٠٩٠٦:١٠:٤٦١٣:١٠:٣٥٢٠:١٠:٠٥٢٠:٢٩:٢٧٠٠:٢٣:٣٣
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٠١٠٦:١١:٢٣١٣:١٠:٣٩٢٠:٠٩:٣٥٢٠:٢٨:٥٥٠٠:٢٣:٤٥
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٥٤٠٦:١٢:٠٠١٣:١٠:٤٢٢٠:٠٩:٠٤٢٠:٢٨:٢١٠٠:٢٣:٥٦
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٤٧٠٦:١٢:٣٧١٣:١٠:٤٥٢٠:٠٨:٣١٢٠:٢٧:٤٦٠٠:٢٤:٠٦

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای مرادکهریزی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای مرادکهریزی روستای مرادکهریزی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای مرادکهریزی روستای مرادکهریزی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای مرادکهریزی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مرادکهریزی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای مرادکهریزی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای مرادکهریزی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای مرادکهریزی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای مرادکهریزی

روستای مرادکهریزی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای مرادکهریزی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای مرادکهریزی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای مرادکهریزی
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای مرادکهریزی + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای مرادکهریزی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای مرادکهریزی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای مرادکهریزی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای مرادکهریزی رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق مرادکهریزی
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق مرادکهریزی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق مرادکهریزی
افق شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ مرادکهریزی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق مرادکهریزی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ مرادکهریزی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق مرادکهریزی
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق مرادکهریزی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای مرادکهریزی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو