جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای مرادکهریزی

همگین | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز مرادکهریزی


اذان صبح: ٠٤:٢١:٣٩
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٨:٢٠
اذان ظهر: ١٣:٠٢:٣١
غروب آفتاب: ٢٠:٠٦:٥٥
اذان مغرب: ٢٠:٢٦:٤٠
نیمه شب: ٠٠:١٤:٠٦

چهارشنبه ١٤ خرداد ١٣٩٩
١١ شوال ١٤٤١ قمری
٠٣ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای مرادکهریزی (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ خرداد ٩٩ روستای مرادکهریزی)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای مرادکهریزی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای مرادکهریزی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

رحلت حضرت امام خمینی (رحمة االله علیه) رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (1368 هـ ش)
انتخاب حضرت آیت االله امام خامنه ای به رهبری (1368 هـ ش)

حضرت محمد (ص)
انسان بدكاری كه به رحمت خداوند بزرگ، امیدوار است از عابدی كه مأیوس است، به خداوند نزدیك‌تر است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای مرادکهریزی

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای مرادکهریزی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای مرادکهریزی ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای مرادکهریزی (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای مرادکهریزی ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان مرادکهریزی ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٣:٠٦٠٦:٣٦:٤١١٣:٠٤:٣٣١٩:٣٢:٥٦١٩:٥٠:٤٣٠٠:٢٢:١٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١١:٤٢٠٦:٣٥:٣٠١٣:٠٤:١٩١٩:٣٣:٣٨١٩:٥١:٢٧٠٠:٢١:٥٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٠:١٩٠٦:٣٤:٢٠١٣:٠٤:٠٤١٩:٣٤:١٩١٩:٥٢:١٠٠٠:٢١:٣٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٨:٥٦٠٦:٣٣:١٠١٣:٠٣:٥١١٩:٣٥:٠١١٩:٥٢:٥٤٠٠:٢١:١٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٧:٣٤٠٦:٣٢:٠١١٣:٠٣:٣٧١٩:٣٥:٤٣١٩:٥٣:٣٨٠٠:٢٠:٥٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٦:١٢٠٦:٣٠:٥٣١٣:٠٣:٢٤١٩:٣٦:٢٥١٩:٥٤:٢٢٠٠:٢٠:٣٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٤:٥٠٠٦:٢٩:٤٦١٣:٠٣:١١١٩:٣٧:٠٧١٩:٥٥:٠٦٠٠:٢٠:١٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٣:٢٩٠٦:٢٨:٣٩١٣:٠٢:٥٩١٩:٣٧:٤٩١٩:٥٥:٥٠٠٠:١٩:٥٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٢:٠٨٠٦:٢٧:٣٣١٣:٠٢:٤٧١٩:٣٨:٣١١٩:٥٦:٣٥٠٠:١٩:٤٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٠:٤٨٠٦:٢٦:٢٨١٣:٠٢:٣٦١٩:٣٩:١٣١٩:٥٧:١٩٠٠:١٩:٢١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٩:٢٩٠٦:٢٥:٢٤١٣:٠٢:٢٥١٩:٣٩:٥٦١٩:٥٨:٠٤٠٠:١٩:٠٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٨:١٠٠٦:٢٤:٢٠١٣:٠٢:١٥١٩:٤٠:٣٨١٩:٥٨:٤٨٠٠:١٨:٤٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٥٢٠٦:٢٣:١٨١٣:٠٢:٠٥١٩:٤١:٢٠١٩:٥٩:٣٣٠٠:١٨:٢٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٣٤٠٦:٢٢:١٦١٣:٠١:٥٥١٩:٤٢:٠٣٢٠:٠٠:١٨٠٠:١٨:١٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:١٨٠٦:٢١:١٥١٣:٠١:٤٦١٩:٤٢:٤٥٢٠:٠١:٠٣٠٠:١٧:٥٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٠٢٠٦:٢٠:١٦١٣:٠١:٣٨١٩:٤٣:٢٨٢٠:٠١:٤٨٠٠:١٧:٣٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥١:٤٧٠٦:١٩:١٧١٣:٠١:٣٠١٩:٤٤:١١٢٠:٠٢:٣٣٠٠:١٧:٢١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٠:٣٢٠٦:١٨:١٩١٣:٠١:٢٢١٩:٤٤:٥٤٢٠:٠٣:١٩٠٠:١٧:٠٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٩:١٩٠٦:١٧:٢٢١٣:٠١:١٥١٩:٤٥:٣٦٢٠:٠٤:٠٤٠٠:١٦:٥١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٨:٠٦٠٦:١٦:٢٧١٣:٠١:٠٩١٩:٤٦:١٩٢٠:٠٤:٤٩٠٠:١٦:٣٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٦:٥٥٠٦:١٥:٣٢١٣:٠١:٠٣١٩:٤٧:٠٢٢٠:٠٥:٣٥٠٠:١٦:٢٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٥:٤٤٠٦:١٤:٣٩١٣:٠٠:٥٨١٩:٤٧:٤٥٢٠:٠٦:٢٠٠٠:١٦:١٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٣٥٠٦:١٣:٤٧١٣:٠٠:٥٤١٩:٤٨:٢٨٢٠:٠٧:٠٦٠٠:١٥:٥٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٢٦٠٦:١٢:٥٦١٣:٠٠:٥٠١٩:٤٩:١٠٢٠:٠٧:٥١٠٠:١٥:٤٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٢:١٩٠٦:١٢:٠٦١٣:٠٠:٤٦١٩:٤٩:٥٣٢٠:٠٨:٣٧٠٠:١٥:٣٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤١:١٣٠٦:١١:١٧١٣:٠٠:٤٤١٩:٥٠:٣٦٢٠:٠٩:٢٢٠٠:١٥:٢٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:٠٨٠٦:١٠:٣٠١٣:٠٠:٤١١٩:٥١:١٩٢٠:١٠:٠٧٠٠:١٥:١٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٩:٠٥٠٦:٠٩:٤٣١٣:٠٠:٤٠١٩:٥٢:٠١٢٠:١٠:٥٢٠٠:١٥:٠٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:٠٢٠٦:٠٨:٥٩١٣:٠٠:٣٩١٩:٥٢:٤٣٢٠:١١:٣٧٠٠:١٤:٥٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای مرادکهریزی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای مرادکهریزی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای مرادکهریزی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مرادکهریزی

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای مرادکهریزی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای مرادکهریزی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مرادکهریزی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای مرادکهریزی

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای مرادکهریزی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای مرادکهریزی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای مرادکهریزی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای مرادکهریزی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مرادکهریزی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای مرادکهریزی

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای مرادکهریزی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مرادکهریزی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای مرادکهریزی

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٢٠٦:٠٣:٠٧١٣:٠٠:٥٥١٩:٥٩:٠٤٢٠:١٨:٢٢٠٠:١٣:٥٥
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٥٠٦:٠٢:٣٦١٣:٠١:٠٠١٩:٥٩:٤٤٢٠:١٩:٠٤٠٠:١٣:٥٢
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٠٠٦:٠٢:٠٦١٣:٠١:٠٥٢٠:٠٠:٢٣٢٠:١٩:٤٥٠٠:١٣:٤٩
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٦٠٦:٠١:٣٨١٣:٠١:١٠٢٠:٠١:٠٢٢٠:٢٠:٢٦٠٠:١٣:٤٨
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٤٠٦:٠١:١٢١٣:٠١:١٦٢٠:٠١:٤٠٢٠:٢١:٠٧٠٠:١٣:٤٧
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٤٠٦:٠٠:٤٧١٣:٠١:٢٣٢٠:٠٢:١٧٢٠:٢١:٤٦٠٠:١٣:٤٦
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٥٠٦:٠٠:٢٣١٣:٠١:٣٠٢٠:٠٢:٥٥٢٠:٢٢:٢٦٠٠:١٣:٤٦
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٨٠٦:٠٠:٠١١٣:٠١:٣٨٢٠:٠٣:٣١٢٠:٢٣:٠٤٠٠:١٣:٤٧
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٤٠٥:٥٩:٤٠١٣:٠١:٤٦٢٠:٠٤:٠٧٢٠:٢٣:٤٢٠٠:١٣:٤٩
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٣١٠٥:٥٩:٢١١٣:٠١:٥٤٢٠:٠٤:٤٢٢٠:٢٤:١٩٠٠:١٣:٥١
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠٠٠٥:٥٩:٠٤١٣:٠٢:٠٣٢٠:٠٥:١٧٢٠:٢٤:٥٦٠٠:١٣:٥٤
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٣١٠٥:٥٨:٤٧١٣:٠٢:١٢٢٠:٠٥:٥٠٢٠:٢٥:٣١٠٠:١٣:٥٧
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٤٠٥:٥٨:٣٣١٣:٠٢:٢١٢٠:٠٦:٢٣٢٠:٢٦:٠٦٠٠:١٤:٠١
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٩٠٥:٥٨:٢٠١٣:٠٢:٣١٢٠:٠٦:٥٥٢٠:٢٦:٤٠٠٠:١٤:٠٦
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٦٠٥:٥٨:٠٨١٣:٠٢:٤١٢٠:٠٧:٢٧٢٠:٢٧:١٣٠٠:١٤:١١
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٥٠٥:٥٧:٥٨١٣:٠٢:٥٢٢٠:٠٧:٥٧٢٠:٢٧:٤٥٠٠:١٤:١٦
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣٦٠٥:٥٧:٤٩١٣:٠٣:٠٣٢٠:٠٨:٢٧٢٠:٢٨:١٦٠٠:١٤:٢٣
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:١٩٠٥:٥٧:٤٢١٣:٠٣:١٤٢٠:٠٨:٥٦٢٠:٢٨:٤٦٠٠:١٤:٣٠
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠٤٠٥:٥٧:٣٦١٣:٠٣:٢٥٢٠:٠٩:٢٣٢٠:٢٩:١٥٠٠:١٤:٣٧
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٥١٠٥:٥٧:٣٢١٣:٠٣:٣٧٢٠:٠٩:٥٠٢٠:٢٩:٤٣٠٠:١٤:٤٥
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٠٠٥:٥٧:٢٩١٣:٠٣:٤٩٢٠:١٠:١٦٢٠:٣٠:١٠٠٠:١٤:٥٤
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٢٠٥:٥٧:٢٨١٣:٠٤:٠١٢٠:١٠:٤١٢٠:٣٠:٣٥٠٠:١٥:٠٣
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٦٠٥:٥٧:٢٩١٣:٠٤:١٣٢٠:١١:٠٤٢٠:٣١:٠٠٠٠:١٥:١٣
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٢١٠٥:٥٧:٣٠١٣:٠٤:٢٦٢٠:١١:٢٧٢٠:٣١:٢٣٠٠:١٥:٢٣
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:١٩٠٥:٥٧:٣٣١٣:٠٤:٣٨٢٠:١١:٤٩٢٠:٣١:٤٦٠٠:١٥:٣٤
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:١٩٠٥:٥٧:٣٨١٣:٠٤:٥١٢٠:١٢:٠٩٢٠:٣٢:٠٧٠٠:١٥:٤٥
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٢١٠٥:٥٧:٤٤١٣:٠٥:٠٤٢٠:١٢:٢٨٢٠:٣٢:٢٦٠٠:١٥:٥٧
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٥٠٥:٥٧:٥١١٣:٠٥:١٧٢٠:١٢:٤٦٢٠:٣٢:٤٤٠٠:١٦:٠٩
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٣١٠٥:٥٨:٠٠١٣:٠٥:٣٠٢٠:١٣:٠٣٢٠:٣٣:٠١٠٠:١٦:٢١
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٠٠٥:٥٨:١٠١٣:٠٥:٤٤٢٠:١٣:١٨٢٠:٣٣:١٧٠٠:١٦:٣٤
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٠٠٥:٥٨:٢٢١٣:٠٥:٥٧٢٠:١٣:٣٢٢٠:٣٣:٣١٠٠:١٦:٤٧

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای مرادکهریزی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای مرادکهریزی روستای مرادکهریزی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای مرادکهریزی روستای مرادکهریزی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای مرادکهریزی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مرادکهریزی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای مرادکهریزی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای مرادکهریزی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای مرادکهریزی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای مرادکهریزی

روستای مرادکهریزی بر روی نقشه

روستای مرادکهریزی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای مرادکهریزی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای مرادکهریزی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای مرادکهریزی
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای مرادکهریزی + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای مرادکهریزی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای مرادکهریزی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای مرادکهریزی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای مرادکهریزی رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق مرادکهریزی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق مرادکهریزی
جدول اوقات شرعی امروز فردا مرادکهریزی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق مرادکهریزی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق مرادکهریزی
زمان پخش اذان آنلاین به افق مرادکهریزی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق مرادکهریزی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق مرادکهریزی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای مرادکهریزی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو