جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای مرادعلی علیا

ترکمان | ارومیه | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز مرادعلی علیا

اذان صبح: ٠٤:٣٠:٢٤
طلوع آفتاب: ٠٦:١٨:٢٣
اذان ظهر: ١٣:٣٤:٥٥
غروب آفتاب: ٢٠:٥١:٠٨
اذان مغرب: ٢١:١٢:٣١
نیمه شب شرعی: ٠٠:٤١:١٦

یکشنبه ٢٢ تیر ١٣٩٩
٢٠ ذیقعده ١٤٤١ قمری
١٢ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای مرادعلی علیا (شهرستان ارومیه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٢ تیر ٩٩ روستای مرادعلی علیا)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای مرادعلی علیا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای مرادعلی علیا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ژان پل سارتر
نبوغ، جوهر تفكر است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای مرادعلی علیا

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای مرادعلی علیا در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای مرادعلی علیا ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای مرادعلی علیا (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای مرادعلی علیا ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان مرادعلی علیا
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٥:٣٤٠٦:٥٦:٠٠١٣:٢٩:٢٩٢٠:٠٣:٣٦٢٠:٢٢:٤٠٠٠:٤٣:٤٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٣:٥٤٠٦:٥٤:٣٧١٣:٢٩:١٥٢٠:٠٤:٣٠٢٠:٢٣:٣٧٠٠:٤٣:٢٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٢:١٤٠٦:٥٣:١٤١٣:٢٩:٠١٢٠:٠٥:٢٤٢٠:٢٤:٣٣٠٠:٤٢:٥٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٠:٣٤٠٦:٥١:٥٢١٣:٢٨:٤٧٢٠:٠٦:١٩٢٠:٢٥:٣٠٠٠:٤٢:٣٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٨:٥٤٠٦:٥٠:٣١١٣:٢٨:٣٣٢٠:٠٧:١٣٢٠:٢٦:٢٧٠٠:٤٢:١٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٧:١٥٠٦:٤٩:١١١٣:٢٨:٢٠٢٠:٠٨:٠٧٢٠:٢٧:٢٤٠٠:٤١:٥٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٥:٣٦٠٦:٤٧:٥١١٣:٢٨:٠٨٢٠:٠٩:٠٢٢٠:٢٨:٢١٠٠:٤١:٣٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٣:٥٨٠٦:٤٦:٣٢١٣:٢٧:٥٥٢٠:٠٩:٥٦٢٠:٢٩:١٨٠٠:٤١:٠٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٢:٢٠٠٦:٤٥:١٤١٣:٢٧:٤٤٢٠:١٠:٥٠٢٠:٣٠:١٥٠٠:٤٠:٤٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٠:٤٢٠٦:٤٣:٥٦١٣:٢٧:٣٢٢٠:١١:٤٥٢٠:٣١:١٣٠٠:٤٠:٢٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٩:٠٦٠٦:٤٢:٤٠١٣:٢٧:٢١٢٠:١٢:٣٩٢٠:٣٢:١٠٠٠:٤٠:٠٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٧:٢٩٠٦:٤١:٢٥١٣:٢٧:١١٢٠:١٣:٣٣٢٠:٣٣:٠٧٠٠:٣٩:٤٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٥:٥٣٠٦:٤٠:١٠١٣:٢٧:٠١٢٠:١٤:٢٨٢٠:٣٤:٠٥٠٠:٣٩:٢٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٤:١٨٠٦:٣٨:٥٧١٣:٢٦:٥١٢٠:١٥:٢٢٢٠:٣٥:٠٢٠٠:٣٩:٠٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:٤٤٠٦:٣٧:٤٤١٣:٢٦:٤٢٢٠:١٦:١٦٢٠:٣٥:٥٩٠٠:٣٨:٤٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠١:١٠٠٦:٣٦:٣٣١٣:٢٦:٣٤٢٠:١٧:١١٢٠:٣٦:٥٧٠٠:٣٨:٢٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٣٨٠٦:٣٥:٢٢١٣:٢٦:٢٦٢٠:١٨:٠٥٢٠:٣٧:٥٤٠٠:٣٨:٠٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٨:٠٦٠٦:٣٤:١٣١٣:٢٦:١٩٢٠:١٨:٥٩٢٠:٣٨:٥٢٠٠:٣٧:٤٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٦:٣٤٠٦:٣٣:٠٥١٣:٢٦:١٢٢٠:١٩:٥٣٢٠:٣٩:٤٩٠٠:٣٧:٢٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٥:٠٤٠٦:٣١:٥٨١٣:٢٦:٠٥٢٠:٢٠:٤٧٢٠:٤٠:٤٧٠٠:٣٧:١١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٣:٣٥٠٦:٣٠:٥٢١٣:٢٦:٠٠٢٠:٢١:٤٢٢٠:٤١:٤٤٠٠:٣٦:٥٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٢:٠٧٠٦:٢٩:٤٨١٣:٢٥:٥٥٢٠:٢٢:٣٥٢٠:٤٢:٤١٠٠:٣٦:٣٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٠:٤٠٠٦:٢٨:٤٥١٣:٢٥:٥٠٢٠:٢٣:٢٩٢٠:٤٣:٣٨٠٠:٣٦:٢١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٩:١٤٠٦:٢٧:٤٣١٣:٢٥:٤٦٢٠:٢٤:٢٣٢٠:٤٤:٣٥٠٠:٣٦:٠٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٧:٤٩٠٦:٢٦:٤٢١٣:٢٥:٤٣٢٠:٢٥:١٦٢٠:٤٥:٣٢٠٠:٣٥:٥١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٦:٢٥٠٦:٢٥:٤٣١٣:٢٥:٤٠٢٠:٢٦:١٠٢٠:٤٦:٢٩٠٠:٣٥:٣٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٥:٠٣٠٦:٢٤:٤٥١٣:٢٥:٣٨٢٠:٢٧:٠٣٢٠:٤٧:٢٥٠٠:٣٥:٢٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٣:٤٢٠٦:٢٣:٤٨١٣:٢٥:٣٦٢٠:٢٧:٥٦٢٠:٤٨:٢٢٠٠:٣٥:٠٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٢:٢٢٠٦:٢٢:٥٣١٣:٢٥:٣٥٢٠:٢٨:٤٨٢٠:٤٩:١٨٠٠:٣٤:٥٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای مرادعلی علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای مرادعلی علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای مرادعلی علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مرادعلی علیا

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای مرادعلی علیا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای مرادعلی علیا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مرادعلی علیا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای مرادعلی علیا

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای مرادعلی علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای مرادعلی علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای مرادعلی علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای مرادعلی علیا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مرادعلی علیا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای مرادعلی علیا

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای مرادعلی علیا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مرادعلی علیا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای مرادعلی علیا

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای مرادعلی علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای مرادعلی علیا روستای مرادعلی علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای مرادعلی علیا روستای مرادعلی علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای مرادعلی علیا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مرادعلی علیا برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای مرادعلی علیا

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای مرادعلی علیا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مرادعلی علیا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای مرادعلی علیا

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٠٢٠٦:٠٨:٤١١٣:٣١:٠٦٢٠:٥٣:٣١٢١:١٥:٢٥٠٠:٣٥:٢٤
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:١٦٠٦:٠٨:٥٥١٣:٣١:٢٠٢٠:٥٣:٤٢٢١:١٥:٣٦٠٠:٣٥:٣٨
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٣٤٠٦:٠٩:١١١٣:٣١:٣٣٢٠:٥٣:٥٢٢١:١٥:٤٥٠٠:٣٥:٥٣
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٥٤٠٦:٠٩:٢٨١٣:٣١:٤٥٢٠:٥٣:٥٩٢١:١٥:٥٢٠٠:٣٦:٠٨
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:١٦٠٦:٠٩:٤٧١٣:٣١:٥٨٢٠:٥٤:٠٥٢١:١٥:٥٨٠٠:٣٦:٢٣
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٤١٠٦:١٠:٠٧١٣:٣٢:١١٢٠:٥٤:٠٩٢١:١٦:٠١٠٠:٣٦:٣٩
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٠٩٠٦:١٠:٢٩١٣:٣٢:٢٣٢٠:٥٤:١١٢١:١٦:٠٢٠٠:٣٦:٥٥
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٩٠٦:١٠:٥٢١٣:٣٢:٣٦٢٠:٥٤:١٢٢١:١٦:٠٢٠٠:٣٧:١٢
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:١١٠٦:١١:١٦١٣:٣٢:٤٨٢٠:٥٤:١١٢١:١٥:٥٩٠٠:٣٧:٢٨
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٤٦٠٦:١١:٤٢١٣:٣٢:٥٩٢٠:٥٤:٠٧٢١:١٥:٥٥٠٠:٣٧:٤٥
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٣٠٦:١٢:٠٩١٣:٣٣:١١٢٠:٥٤:٠٣٢١:١٥:٤٩٠٠:٣٨:٠٣
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٣٠٦:١٢:٣٨١٣:٣٣:٢٢٢٠:٥٣:٥٦٢١:١٥:٤٠٠٠:٣٨:٢٠
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤٤٠٦:١٣:٠٧١٣:٣٣:٣٣٢٠:٥٣:٤٧٢١:١٥:٣٠٠٠:٣٨:٣٧
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٢٨٠٦:١٣:٣٨١٣:٣٣:٤٤٢٠:٥٣:٣٧٢١:١٥:١٨٠٠:٣٨:٥٥
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:١٣٠٦:١٤:١٠١٣:٣٣:٥٤٢٠:٥٣:٢٤٢١:١٥:٠٤٠٠:٣٩:١٣
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠١٠٦:١٤:٤٣١٣:٣٤:٠٤٢٠:٥٣:١٠٢١:١٤:٤٨٠٠:٣٩:٣٠
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٠٠٦:١٥:١٧١٣:٣٤:١٣٢٠:٥٢:٥٤٢١:١٤:٣٠٠٠:٣٩:٤٨
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٢٠٦:١٥:٥٢١٣:٣٤:٢٣٢٠:٥٢:٣٧٢١:١٤:١٠٠٠:٤٠:٠٦
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٥٠٦:١٦:٢٨١٣:٣٤:٣١٢٠:٥٢:١٧٢١:١٣:٤٨٠٠:٤٠:٢٤
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٠٠٦:١٧:٠٦١٣:٣٤:٤٠٢٠:٥١:٥٦٢١:١٣:٢٤٠٠:٤٠:٤١
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٦٠٦:١٧:٤٤١٣:٣٤:٤٨٢٠:٥١:٣٣٢١:١٢:٥٩٠٠:٤٠:٥٩
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٤٠٦:١٨:٢٣١٣:٣٤:٥٥٢٠:٥١:٠٨٢١:١٢:٣١٠٠:٤١:١٦
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٤٠٦:١٩:٠٣١٣:٣٥:٠٢٢٠:٥٠:٤١٢١:١٢:٠٢٠٠:٤١:٣٣
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢٥٠٦:١٩:٤٤١٣:٣٥:٠٩٢٠:٥٠:١٣٢١:١١:٣١٠٠:٤١:٥٠
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٧٠٦:٢٠:٢٥١٣:٣٥:١٥٢٠:٤٩:٤٢٢١:١٠:٥٨٠٠:٤٢:٠٧
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٣١٠٦:٢١:٠٨١٣:٣٥:٢١٢٠:٤٩:١١٢١:١٠:٢٣٠٠:٤٢:٢٣
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣٦٠٦:٢١:٥١١٣:٣٥:٢٦٢٠:٤٨:٣٧٢١:٠٩:٤٦٠٠:٤٢:٣٩
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤٢٠٦:٢٢:٣٥١٣:٣٥:٣٠٢٠:٤٨:٠١٢١:٠٩:٠٨٠٠:٤٢:٥٥
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٤٩٠٦:٢٣:١٩١٣:٣٥:٣٤٢٠:٤٧:٢٤٢١:٠٨:٢٨٠٠:٤٣:١١
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٥٧٠٦:٢٤:٠٥١٣:٣٥:٣٨٢٠:٤٦:٤٥٢١:٠٧:٤٦٠٠:٤٣:٢٦
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٠٦٠٦:٢٤:٥٠١٣:٣٥:٤١٢٠:٤٦:٠٥٢١:٠٧:٠٢٠٠:٤٣:٤٠

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای مرادعلی علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای مرادعلی علیا روستای مرادعلی علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای مرادعلی علیا روستای مرادعلی علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای مرادعلی علیا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مرادعلی علیا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای مرادعلی علیا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای مرادعلی علیا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای مرادعلی علیا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای مرادعلی علیا

روستای مرادعلی علیا بر روی نقشه

روستای مرادعلی علیا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای مرادعلی علیا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای مرادعلی علیا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای مرادعلی علیا
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای مرادعلی علیا + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای مرادعلی علیا + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای مرادعلی علیا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای مرادعلی علیا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای مرادعلی علیا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای مرادعلی علیا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای مرادعلی علیا رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق مرادعلی علیا
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق مرادعلی علیا
جدول اوقات شرعی امروز فردا مرادعلی علیا دانلود pdf
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ مرادعلی علیا دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق مرادعلی علیا
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق مرادعلی علیا ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ مرادعلی علیا دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق مرادعلی علیا

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای مرادعلی علیا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو