جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای مرادعلی علیا

ترکمان | ارومیه | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز مرادعلی علیا


اذان صبح: ٠٥:٤٦:٣٠
طلوع آفتاب: ٠٧:١٦:٢٤
اذان ظهر: ١٢:١٥:٢٩
غروب آفتاب: ١٧:١٤:١٥
اذان مغرب: ١٧:٣٤:٢٥
نیمه شب: ٢٣:٣٠:٤٩

شنبه ٠٢ آذر ١٣٩٨
٢٥ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٣ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای مرادعلی علیا (شهرستان ارومیه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ آذر ٩٨ روستای مرادعلی علیا)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای مرادعلی علیا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای مرادعلی علیا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ویلیام آرتور وارد
ناكامی یعنی تاخیر، نه شكست؛ مسیر انحرافی موقت است، نه كوچه ی بن بست.

اوقات شرعی ماه جاری روستای مرادعلی علیا

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای مرادعلی علیا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای مرادعلی علیا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای مرادعلی علیا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای مرادعلی علیا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان مرادعلی علیا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٥:٣١٠٦:٣٩:٥٣١٣:٢٦:٥٩٢٠:١٤:٤٢٢٠:٣٤:٢٠٠٠:٣٩:١٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٣:٥٦٠٦:٣٨:٤٠١٣:٢٦:٥٠٢٠:١٥:٣٦٢٠:٣٥:١٧٠٠:٣٨:٥٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٢:٢٢٠٦:٣٧:٢٨١٣:٢٦:٤١٢٠:١٦:٣١٢٠:٣٦:١٥٠٠:٣٨:٤٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٠:٤٩٠٦:٣٦:١٦١٣:٢٦:٣٣٢٠:١٧:٢٥٢٠:٣٧:١٢٠٠:٣٨:٢١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٩:١٦٠٦:٣٥:٠٦١٣:٢٦:٢٥٢٠:١٨:٢٠٢٠:٣٨:١٠٠٠:٣٨:٠٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٧:٤٤٠٦:٣٣:٥٨١٣:٢٦:١٨٢٠:١٩:١٤٢٠:٣٩:٠٧٠٠:٣٧:٤٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٦:١٤٠٦:٣٢:٥٠١٣:٢٦:١١٢٠:٢٠:٠٨٢٠:٤٠:٠٥٠٠:٣٧:٢٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٤:٤٤٠٦:٣١:٤٣١٣:٢٦:٠٥٢٠:٢١:٠٢٢٠:٤١:٠٢٠٠:٣٧:٠٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٣:١٥٠٦:٣٠:٣٨١٣:٢٦:٠٠٢٠:٢١:٥٦٢٠:٤١:٥٩٠٠:٣٦:٥١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥١:٤٧٠٦:٢٩:٣٣١٣:٢٥:٥٥٢٠:٢٢:٥٠٢٠:٤٢:٥٦٠٠:٣٦:٣٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٠:٢٠٠٦:٢٨:٣٠١٣:٢٥:٥٠٢٠:٢٣:٤٣٢٠:٤٣:٥٣٠٠:٣٦:١٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٨:٥٤٠٦:٢٧:٢٩١٣:٢٥:٤٦٢٠:٢٤:٣٧٢٠:٤٤:٥٠٠٠:٣٦:٠٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٧:٢٩٠٦:٢٦:٢٨١٣:٢٥:٤٣٢٠:٢٥:٣٠٢٠:٤٥:٤٧٠٠:٣٥:٤٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٦:٠٦٠٦:٢٥:٢٩١٣:٢٥:٤٠٢٠:٢٦:٢٣٢٠:٤٦:٤٣٠٠:٣٥:٣٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٤:٤٣٠٦:٢٤:٣١١٣:٢٥:٣٨٢٠:٢٧:١٦٢٠:٤٧:٣٩٠٠:٣٥:١٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٣:٢٣٠٦:٢٣:٣٥١٣:٢٥:٣٦٢٠:٢٨:٠٩٢٠:٤٨:٣٥٠٠:٣٥:٠٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٢:٠٣٠٦:٢٢:٤٠١٣:٢٥:٣٥٢٠:٢٩:٠١٢٠:٤٩:٣١٠٠:٣٤:٥٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٠:٤٥٠٦:٢١:٤٧١٣:٢٥:٣٤٢٠:٢٩:٥٣٢٠:٥٠:٢٦٠٠:٣٤:٤١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٩:٢٨٠٦:٢٠:٥٥١٣:٢٥:٣٥٢٠:٣٠:٤٤٢٠:٥١:٢١٠٠:٣٤:٢٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٨:١٣٠٦:٢٠:٠٤١٣:٢٥:٣٥٢٠:٣١:٣٦٢٠:٥٢:١٦٠٠:٣٤:١٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٧:٠٠٠٦:١٩:١٦١٣:٢٥:٣٧٢٠:٣٢:٢٧٢٠:٥٣:١٠٠٠:٣٤:٠٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٥:٤٨٠٦:١٨:٢٨١٣:٢٥:٣٨٢٠:٣٣:١٧٢٠:٥٤:٠٤٠٠:٣٣:٥٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٤:٣٨٠٦:١٧:٤٢١٣:٢٥:٤١٢٠:٣٤:٠٧٢٠:٥٤:٥٨٠٠:٣٣:٤٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٣:٢٩٠٦:١٦:٥٨١٣:٢٥:٤٤٢٠:٣٤:٥٧٢٠:٥٥:٥٠٠٠:٣٣:٤٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٢:٢٣٠٦:١٦:١٦١٣:٢٥:٤٧٢٠:٣٥:٤٦٢٠:٥٦:٤٣٠٠:٣٣:٣٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣١:١٨٠٦:١٥:٣٥١٣:٢٥:٥١٢٠:٣٦:٣٥٢٠:٥٧:٣٤٠٠:٣٣:٢٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٠:١٥٠٦:١٤:٥٥١٣:٢٥:٥٦٢٠:٣٧:٢٢٢٠:٥٨:٢٥٠٠:٣٣:١٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٩:١٤٠٦:١٤:١٨١٣:٢٦:٠١٢٠:٣٨:١٠٢٠:٥٩:١٦٠٠:٣٣:١٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٢٨:١٥٠٦:١٣:٤٢١٣:٢٦:٠٧٢٠:٣٨:٥٦٢١:٠٠:٠٥٠٠:٣٣:٠٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مرادعلی علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مرادعلی علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مرادعلی علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مرادعلی علیا

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای مرادعلی علیا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای مرادعلی علیا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مرادعلی علیا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای مرادعلی علیا

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای مرادعلی علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای مرادعلی علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای مرادعلی علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای مرادعلی علیا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مرادعلی علیا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای مرادعلی علیا

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای مرادعلی علیا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مرادعلی علیا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای مرادعلی علیا

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٥:٣٧٠٧:١٥:٢٢١٢:١٥:١٣١٧:١٤:٤٤١٧:٣٤:٥٢٢٣:٣٠:٣٧
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٦:٣٠٠٧:١٦:٢٤١٢:١٥:٢٩١٧:١٤:١٥١٧:٣٤:٢٥٢٣:٣٠:٤٩
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٧:٢٣٠٧:١٧:٢٥١٢:١٥:٤٦١٧:١٣:٤٨١٧:٣٤:٠١٢٣:٣١:٠٢
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٨:١٥٠٧:١٨:٢٦١٢:١٦:٠٣١٧:١٣:٢٣١٧:٣٣:٣٨٢٣:٣١:١٥
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٩:٠٨٠٧:١٩:٢٧١٢:١٦:٢٢١٧:١٣:٠٠١٧:٣٣:١٨٢٣:٣١:٣٠
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٩:٥٩٠٧:٢٠:٢٧١٢:١٦:٤١١٧:١٢:٣٩١٧:٣٢:٥٩٢٣:٣١:٤٥
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٠:٥١٠٧:٢١:٢٦١٢:١٧:٠١١٧:١٢:٢٠١٧:٣٢:٤٢٢٣:٣٢:٠١
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٥١:٤٢٠٧:٢٢:٢٥١٢:١٧:٢١١٧:١٢:٠٣١٧:٣٢:٢٨٢٣:٣٢:١٨
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٢:٣٣٠٧:٢٣:٢٣١٢:١٧:٤٣١٧:١١:٤٨١٧:٣٢:١٥٢٣:٣٢:٣٥
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٣:٢٣٠٧:٢٤:٢٠١٢:١٨:٠٥١٧:١١:٣٥١٧:٣٢:٠٤٢٣:٣٢:٥٤
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٤:١٢٠٧:٢٥:١٧١٢:١٨:٢٧١٧:١١:٢٤١٧:٣١:٥٥٢٣:٣٣:١٣
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٥:٠١٠٧:٢٦:١٣١٢:١٨:٥٠١٧:١١:١٦١٧:٣١:٤٩٢٣:٣٣:٣٢
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٥:٤٩٠٧:٢٧:٠٧١٢:١٩:١٤١٧:١١:٠٩١٧:٣١:٤٤٢٣:٣٣:٥٣
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٦:٣٧٠٧:٢٨:٠١١٢:١٩:٣٩١٧:١١:٠٤١٧:٣١:٤١٢٣:٣٤:١٤
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٧:٢٤٠٧:٢٨:٥٤١٢:٢٠:٠٣١٧:١١:٠٢١٧:٣١:٤١٢٣:٣٤:٣٦
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٨:١٠٠٧:٢٩:٤٦١٢:٢٠:٢٩١٧:١١:٠٢١٧:٣١:٤٢٢٣:٣٤:٥٨
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٨:٥٥٠٧:٣٠:٣٧١٢:٢٠:٥٥١٧:١١:٠٣١٧:٣١:٤٥٢٣:٣٥:٢٢
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٩:٤٠٠٧:٣١:٢٦١٢:٢١:٢١١٧:١١:٠٧١٧:٣١:٥٠٢٣:٣٥:٤٥
١٩ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٠:٢٣٠٧:٣٢:١٥١٢:٢١:٤٨١٧:١١:١٣١٧:٣١:٥٨٢٣:٣٦:١٠
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٦:٠١:٠٦٠٧:٣٣:٠٢١٢:٢٢:١٥١٧:١١:٢١١٧:٣٢:٠٧٢٣:٣٦:٣٤
٢١ آذر ١٣٩٨٠٦:٠١:٤٨٠٧:٣٣:٤٨١٢:٢٢:٤٣١٧:١١:٣١١٧:٣٢:١٨٢٣:٣٧:٠٠
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٢:٢٩٠٧:٣٤:٣٣١٢:٢٣:١١١٧:١١:٤٣١٧:٣٢:٣١٢٣:٣٧:٢٦
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٣:٠٩٠٧:٣٥:١٦١٢:٢٣:٣٩١٧:١١:٥٧١٧:٣٢:٤٦٢٣:٣٧:٥٢
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٣:٤٨٠٧:٣٥:٥٨١٢:٢٤:٠٨١٧:١٢:١٣١٧:٣٣:٠٣٢٣:٣٨:١٩
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٤:٢٦٠٧:٣٦:٣٨١٢:٢٤:٣٧١٧:١٢:٣١١٧:٣٣:٢٢٢٣:٣٨:٤٧
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٥:٠٢٠٧:٣٧:١٧١٢:٢٥:٠٦١٧:١٢:٥١١٧:٣٣:٤٣٢٣:٣٩:١٥
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٥:٣٨٠٧:٣٧:٥٤١٢:٢٥:٣٥١٧:١٣:١٣١٧:٣٤:٠٥٢٣:٣٩:٤٣
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٦:١٢٠٧:٣٨:٣٠١٢:٢٦:٠٥١٧:١٣:٣٧١٧:٣٤:٣٠٢٣:٤٠:١١
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٦:٤٦٠٧:٣٩:٠٤١٢:٢٦:٣٤١٧:١٤:٠٣١٧:٣٤:٥٦٢٣:٤٠:٤٠
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٧:١٨٠٧:٣٩:٣٧١٢:٢٧:٠٤١٧:١٤:٣١١٧:٣٥:٢٤٢٣:٤١:١٠

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای مرادعلی علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای مرادعلی علیا روستای مرادعلی علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای مرادعلی علیا روستای مرادعلی علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای مرادعلی علیا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مرادعلی علیا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای مرادعلی علیا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای مرادعلی علیا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای مرادعلی علیا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای مرادعلی علیا

روستای مرادعلی علیا بر روی نقشه

روستای مرادعلی علیا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای مرادعلی علیا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای مرادعلی علیا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای مرادعلی علیا
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای مرادعلی علیا + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای مرادعلی علیا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای مرادعلی علیا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای مرادعلی علیا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای مرادعلی علیا رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا مرادعلی علیا دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق مرادعلی علیا
افق شرعی امروز فردا مرادعلی علیا دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق مرادعلی علیا
زمان پخش اذان آنلاین به افق مرادعلی علیا
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق مرادعلی علیا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ مرادعلی علیا دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق مرادعلی علیا

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای مرادعلی علیا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو