جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای مرادآباد

رحمت | مرودشت | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز مرادآباد


اذان صبح: ٠٤:٢٥:٥٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٨:٠٠
اذان ظهر: ١٢:٥٥:١٠
غروب آفتاب: ١٩:٥٢:٣٦
اذان مغرب: ٢٠:١١:٣٧
نیمه شب: ٠٠:٠٩:٠١

جمعه ٠٩ خرداد ١٣٩٩
٠٦ شوال ١٤٤١ قمری
٢٩ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای مرادآباد (شهرستان مرودشت) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ خرداد ٩٩ روستای مرادآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای مرادآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای مرادآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جبران خلیل جبران
سخت است زندگی، برای كسی كه آرزوی مرگ دارد، ولی بهر دلبندانش می‌زید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای مرادآباد

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای مرادآباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای مرادآباد ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای مرادآباد (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٢٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای مرادآباد ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان مرادآباد ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٠:٤٧٠٦:٣٢:٠٩١٢:٥٧:٥٨١٩:٢٤:١٥١٩:٤١:٣٧٠٠:١٦:٥٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٩:٣٠٠٦:٣١:٠٢١٢:٥٧:٤٤١٩:٢٤:٥٢١٩:٤٢:١٦٠٠:١٦:٣٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٨:١٢٠٦:٢٩:٥٧١٢:٥٧:٢٩١٩:٢٥:٢٩١٩:٤٢:٥٤٠٠:١٦:١٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٦:٥٥٠٦:٢٨:٥٢١٢:٥٧:١٦١٩:٢٦:٠٧١٩:٤٣:٣٤٠٠:١٥:٥٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٥:٣٩٠٦:٢٧:٤٨١٢:٥٧:٠٢١٩:٢٦:٤٤١٩:٤٤:١٣٠٠:١٥:٣٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٤:٢٣٠٦:٢٦:٤٤١٢:٥٦:٤٩١٩:٢٧:٢١١٩:٤٤:٥٢٠٠:١٥:١٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٣:٠٧٠٦:٢٥:٤١١٢:٥٦:٣٦١٩:٢٧:٥٩١٩:٤٥:٣٢٠٠:١٤:٥٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠١:٥٢٠٦:٢٤:٣٩١٢:٥٦:٢٤١٩:٢٨:٣٦١٩:٤٦:١١٠٠:١٤:٣٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٠:٣٧٠٦:٢٣:٣٧١٢:٥٦:١٢١٩:٢٩:١٤١٩:٤٦:٥١٠٠:١٤:١٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٩:٢٣٠٦:٢٢:٣٧١٢:٥٦:٠١١٩:٢٩:٥٢١٩:٤٧:٣١٠٠:١٤:٠١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٨:١٠٠٦:٢١:٣٧١٢:٥٥:٥٠١٩:٣٠:٣٠١٩:٤٨:١١٠٠:١٣:٤٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٦:٥٧٠٦:٢٠:٣٨١٢:٥٥:٤٠١٩:٣١:٠٨١٩:٤٨:٥١٠٠:١٣:٢٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٥:٤٤٠٦:١٩:٤٠١٢:٥٥:٣٠١٩:٣١:٤٦١٩:٤٩:٣١٠٠:١٣:٠٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:٣٣٠٦:١٨:٤٢١٢:٥٥:٢٠١٩:٣٢:٢٤١٩:٥٠:١٢٠٠:١٢:٥٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:٢٢٠٦:١٧:٤٦١٢:٥٥:١١١٩:٣٣:٠٢١٩:٥٠:٥٢٠٠:١٢:٣٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:١٢٠٦:١٦:٥٠١٢:٥٥:٠٣١٩:٣٣:٤١١٩:٥١:٣٣٠٠:١٢:٢٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥١:٠٣٠٦:١٥:٥٦١٢:٥٤:٥٥١٩:٣٤:١٩١٩:٥٢:١٤٠٠:١٢:٠٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٩:٥٤٠٦:١٥:٠٢١٢:٥٤:٤٧١٩:٣٤:٥٨١٩:٥٢:٥٤٠٠:١١:٥٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٨:٤٧٠٦:١٤:١٠١٢:٥٤:٤٠١٩:٣٥:٣٦١٩:٥٣:٣٥٠٠:١١:٣٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٧:٤٠٠٦:١٣:١٨١٢:٥٤:٣٤١٩:٣٦:١٥١٩:٥٤:١٧٠٠:١١:٢٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٦:٣٥٠٦:١٢:٢٨١٢:٥٤:٢٨١٩:٣٦:٥٤١٩:٥٤:٥٨٠٠:١١:١٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٥:٣٠٠٦:١١:٣٨١٢:٥٤:٢٣١٩:٣٧:٣٣١٩:٥٥:٣٩٠٠:١٠:٥٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٢٦٠٦:١٠:٥٠١٢:٥٤:١٩١٩:٣٨:١٢١٩:٥٦:٢٠٠٠:١٠:٤٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٢٤٠٦:١٠:٠٣١٢:٥٤:١٥١٩:٣٨:٥٠١٩:٥٧:٠٢٠٠:١٠:٣٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٢:٢٢٠٦:٠٩:١٧١٢:٥٤:١١١٩:٣٩:٢٩١٩:٥٧:٤٣٠٠:١٠:٢٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤١:٢٢٠٦:٠٨:٣٢١٢:٥٤:٠٨١٩:٤٠:٠٨١٩:٥٨:٢٤٠٠:١٠:١٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:٢٣٠٦:٠٧:٤٨١٢:٥٤:٠٦١٩:٤٠:٤٧١٩:٥٩:٠٥٠٠:١٠:٠٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٩:٢٥٠٦:٠٧:٠٦١٢:٥٤:٠٥١٩:٤١:٢٦١٩:٥٩:٤٧٠٠:٠٩:٥٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:٢٨٠٦:٠٦:٢٥١٢:٥٤:٠٤١٩:٤٢:٠٥٢٠:٠٠:٢٨٠٠:٠٩:٤٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای مرادآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای مرادآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای مرادآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مرادآباد

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای مرادآباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای مرادآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مرادآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای مرادآباد

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای مرادآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای مرادآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای مرادآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای مرادآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مرادآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای مرادآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای مرادآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مرادآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای مرادآباد

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٧٠٦:٠١:٠٤١٢:٥٤:٢٠١٩:٤٧:٥٤٢٠:٠٦:٣٩٠٠:٠٩:٠٠
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٥٠٦:٠٠:٣٦١٢:٥٤:٢٤١٩:٤٨:٣١٢٠:٠٧:١٨٠٠:٠٨:٥٨
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٤٠٦:٠٠:١٠١٢:٥٤:٣٠١٩:٤٩:٠٧٢٠:٠٧:٥٦٠٠:٠٨:٥٦
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٥٠٥:٥٩:٤٤١٢:٥٤:٣٥١٩:٤٩:٤٣٢٠:٠٨:٣٤٠٠:٠٨:٥٥
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٨٠٥:٥٩:٢١١٢:٥٤:٤١١٩:٥٠:١٩٢٠:٠٩:١٢٠٠:٠٨:٥٥
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٣٢٠٥:٥٨:٥٨١٢:٥٤:٤٨١٩:٥٠:٥٤٢٠:٠٩:٤٩٠٠:٠٨:٥٦
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٨٠٥:٥٨:٣٧١٢:٥٤:٥٥١٩:٥١:٢٨٢٠:١٠:٢٥٠٠:٠٨:٥٧
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٥٠٥:٥٨:١٨١٢:٥٥:٠٢١٩:٥٢:٠٢٢٠:١١:٠١٠٠:٠٨:٥٩
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٥٠٥:٥٨:٠٠١٢:٥٥:١٠١٩:٥٢:٣٦٢٠:١١:٣٧٠٠:٠٩:٠١
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٦٠٥:٥٧:٤٣١٢:٥٥:١٩١٩:٥٣:٠٩٢٠:١٢:١١٠٠:٠٩:٠٤
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٩٠٥:٥٧:٢٧١٢:٥٥:٢٧١٩:٥٣:٤١٢٠:١٢:٤٥٠٠:٠٩:٠٧
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٤٠٥:٥٧:١٣١٢:٥٥:٣٧١٩:٥٤:١٣٢٠:١٣:١٩٠٠:٠٩:١١
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:١٠٠٥:٥٧:٠١١٢:٥٥:٤٦١٩:٥٤:٤٤٢٠:١٣:٥١٠٠:٠٩:١٦
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤٩٠٥:٥٦:٥٠١٢:٥٥:٥٦١٩:٥٥:١٤٢٠:١٤:٢٣٠٠:٠٩:٢١
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٢٩٠٥:٥٦:٤٠١٢:٥٦:٠٦١٩:٥٥:٤٣٢٠:١٤:٥٤٠٠:٠٩:٢٧
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:١١٠٥:٥٦:٣٢١٢:٥٦:١٧١٩:٥٦:١٢٢٠:١٥:٢٤٠٠:٠٩:٣٣
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥٥٠٥:٥٦:٢٥١٢:٥٦:٢٧١٩:٥٦:٤٠٢٠:١٥:٥٣٠٠:٠٩:٤٠
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤١٠٥:٥٦:١٩١٢:٥٦:٣٩١٩:٥٧:٠٧٢٠:١٦:٢٢٠٠:٠٩:٤٨
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢٨٠٥:٥٦:١٥١٢:٥٦:٥٠١٩:٥٧:٣٤٢٠:١٦:٤٩٠٠:٠٩:٥٦
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٨٠٥:٥٦:١٢١٢:٥٧:٠٢١٩:٥٧:٥٩٢٠:١٧:١٦٠٠:١٠:٠٤
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٠٠٥:٥٦:١١١٢:٥٧:١٤١٩:٥٨:٢٤٢٠:١٧:٤١٠٠:١٠:١٤
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٣٠٥:٥٦:١١١٢:٥٧:٢٦١٩:٥٨:٤٧٢٠:١٨:٠٦٠٠:١٠:٢٣
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٩٠٥:٥٦:١٢١٢:٥٧:٣٨١٩:٥٩:١٠٢٠:١٨:٣٠٠٠:١٠:٣٣
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٦٠٥:٥٦:١٤١٢:٥٧:٥١١٩:٥٩:٣٢٢٠:١٨:٥٢٠٠:١٠:٤٤
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٦٠٥:٥٦:١٨١٢:٥٨:٠٣١٩:٥٩:٥٣٢٠:١٩:١٣٠٠:١٠:٥٥
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٧٠٥:٥٦:٢٤١٢:٥٨:١٦٢٠:٠٠:١٢٢٠:١٩:٣٤٠٠:١١:٠٦
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٠٠٥:٥٦:٣٠١٢:٥٨:٢٩٢٠:٠٠:٣١٢٠:١٩:٥٣٠٠:١١:١٨
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٥٠٥:٥٦:٣٨١٢:٥٨:٤٢٢٠:٠٠:٤٨٢٠:٢٠:١٠٠٠:١١:٣٠
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٢٠٥:٥٦:٤٧١٢:٥٨:٥٥٢٠:٠١:٠٥٢٠:٢٠:٢٧٠٠:١١:٤٣
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢١٠٥:٥٦:٥٨١٢:٥٩:٠٨٢٠:٠١:٢٠٢٠:٢٠:٤٣٠٠:١١:٥٦
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٣١٠٥:٥٧:٠٩١٢:٥٩:٢٢٢٠:٠١:٣٤٢٠:٢٠:٥٧٠٠:١٢:٠٩

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای مرادآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای مرادآباد روستای مرادآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای مرادآباد روستای مرادآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای مرادآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مرادآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای مرادآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای مرادآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای مرادآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای مرادآباد

روستای مرادآباد بر روی نقشه

روستای مرادآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای مرادآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای مرادآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای مرادآباد
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای مرادآباد + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای مرادآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای مرادآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای مرادآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای مرادآباد رسیده اید.

جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ مرادآباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق مرادآباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا مرادآباد دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق مرادآباد
زمان پخش اذان آنلاین به افق مرادآباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق مرادآباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق مرادآباد
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ مرادآباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای مرادآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو