جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای مدانی

برون | فردوس | خراسان جنوبی | ایران

اوقات شرعی امروز مدانی

اذان صبح: ٠٤:١٨:٣٤
طلوع آفتاب: ٠٥:٥١:٢٢
اذان ظهر: ١٢:٤٣:١٠
غروب آفتاب: ١٩:٣٤:٢٩
اذان مغرب: ١٩:٥٣:٣٨
نیمه شب شرعی: ٢٣:٥٧:٠٣

چهارشنبه ١٥ مرداد ١٣٩٩
١٥ ذیحجه ١٤٤١ قمری
٠٥ اوت ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای مدانی (شهرستان فردوس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ مرداد ٩٩ روستای مدانی)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای مدانی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای مدانی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت امام علی النقی الهادی علیهالسلام (212 ه ق)

امام علی النقی(ع)
همانا برای خداوند بقعه‌های است که دوست دارد در آنها به درگاه او دعا شود و دعای دعا کننده را به اجابت برساند، و حائر حسین(ع) یکی از آنهاست.

اوقات شرعی ماه جاری روستای مدانی

اوقات شرعی مرداد ٩٩ | اوقات شرعی اوت ٢٠ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای مدانی در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای مدانی ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای مدانی (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای مدانی ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان مدانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٤١:٣٢٠٦:٠٧:٣٢١٢:٣٧:٢٨١٩:٠٧:٥٧١٩:٢٦:١١٢٣:٥٤:٠٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٠:٠٣٠٦:٠٦:١٧١٢:٣٧:١٣١٩:٠٨:٤٣١٩:٢٦:٥٩٢٣:٥٣:٣٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٨:٣٤٠٦:٠٥:٠٢١٢:٣٦:٥٩١٩:٠٩:٢٩١٩:٢٧:٤٨٢٣:٥٣:١٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٧:٠٥٠٦:٠٣:٤٨١٢:٣٦:٤٥١٩:١٠:١٦١٩:٢٨:٣٦٢٣:٥٢:٥٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٥:٣٦٠٦:٠٢:٣٤١٢:٣٦:٣٢١٩:١١:٠٢١٩:٢٩:٢٥٢٣:٥٢:٣٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣٤:٠٨٠٦:٠١:٢١١٢:٣٦:١٩١٩:١١:٤٩١٩:٣٠:١٤٢٣:٥٢:١٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣٢:٤٠٠٦:٠٠:٠٩١٢:٣٦:٠٦١٩:١٢:٣٥١٩:٣١:٠٣٢٣:٥١:٥٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣١:١٣٠٥:٥٨:٥٨١٢:٣٥:٥٤١٩:١٣:٢٢١٩:٣١:٥٢٢٣:٥١:٣٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٩:٤٦٠٥:٥٧:٤٨١٢:٣٥:٤٢١٩:١٤:٠٩١٩:٣٢:٤١٢٣:٥١:١٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٨:٢٠٠٥:٥٦:٣٨١٢:٣٥:٣١١٩:١٤:٥٥١٩:٣٣:٣٠٢٣:٥٠:٥٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢٦:٥٤٠٥:٥٥:٢٩١٢:٣٥:٢٠١٩:١٥:٤٢١٩:٣٤:١٩٢٣:٥٠:٣٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٥:٢٩٠٥:٥٤:٢١١٢:٣٥:٠٩١٩:١٦:٢٩١٩:٣٥:٠٩٢٣:٥٠:١٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢٤:٠٤٠٥:٥٣:١٤١٢:٣٤:٥٩١٩:١٧:١٦١٩:٣٥:٥٨٢٣:٤٩:٥٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢٢:٤١٠٥:٥٢:٠٨١٢:٣٤:٥٠١٩:١٨:٠٣١٩:٣٦:٤٨٢٣:٤٩:٤٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢١:١٨٠٥:٥١:٠٣١٢:٣٤:٤١١٩:١٨:٤٩١٩:٣٧:٣٧٢٣:٤٩:٢٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٩:٥٥٠٥:٤٩:٥٩١٢:٣٤:٣٢١٩:١٩:٣٦١٩:٣٨:٢٧٢٣:٤٩:٠٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٨:٣٤٠٥:٤٨:٥٦١٢:٣٤:٢٤١٩:٢٠:٢٣١٩:٣٩:١٧٢٣:٤٨:٤٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٧:١٣٠٥:٤٧:٥٤١٢:٣٤:١٧١٩:٢١:١٠١٩:٤٠:٠٦٢٣:٤٨:٣٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١٥:٥٣٠٥:٤٦:٥٣١٢:٣٤:١٠١٩:٢١:٥٧١٩:٤٠:٥٦٢٣:٤٨:١٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٤:٣٥٠٥:٤٥:٥٣١٢:٣٤:٠٤١٩:٢٢:٤٤١٩:٤١:٤٦٢٣:٤٨:٠١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:١٣:١٧٠٥:٤٤:٥٤١٢:٣٣:٥٨١٩:٢٣:٣١١٩:٤٢:٣٦٢٣:٤٧:٤٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:١٢:٠٠٠٥:٤٣:٥٧١٢:٣٣:٥٣١٩:٢٤:١٨١٩:٤٣:٢٥٢٣:٤٧:٣١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:١٠:٤٤٠٥:٤٣:٠١١٢:٣٣:٤٨١٩:٢٥:٠٥١٩:٤٤:١٥٢٣:٤٧:١٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٩:٣٠٠٥:٤٢:٠٥١٢:٣٣:٤٤١٩:٢٥:٥٢١٩:٤٥:٠٥٢٣:٤٧:٠٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٨:١٦٠٥:٤١:١٢١٢:٣٣:٤١١٩:٢٦:٣٩١٩:٤٥:٥٥٢٣:٤٦:٥١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٧:٠٤٠٥:٤٠:١٩١٢:٣٣:٣٨١٩:٢٧:٢٥١٩:٤٦:٤٤٢٣:٤٦:٣٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٥:٥٣٠٥:٣٩:٢٨١٢:٣٣:٣٦١٩:٢٨:١٢١٩:٤٧:٣٣٢٣:٤٦:٢٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠٤:٤٣٠٥:٣٨:٣٨١٢:٣٣:٣٤١٩:٢٨:٥٨١٩:٤٨:٢٣٢٣:٤٦:١٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠٣:٣٥٠٥:٣٧:٤٩١٢:٣٣:٣٣١٩:٢٩:٤٤١٩:٤٩:١٢٢٣:٤٦:٠٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای مدانی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای مدانی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای مدانی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مدانی

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای مدانی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای مدانی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مدانی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای مدانی

محرم
ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
روستای مدانی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای مدانی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای مدانی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای مدانی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مدانی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای مدانی

در این قسمت جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ م روستای مدانی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مدانی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای مدانی

سپتامبر
اوت ٢٠٢٠ م
ژوئیه

دانلود اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای مدانی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای مدانی روستای مدانی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای مدانی روستای مدانی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای مدانی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مدانی برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای مدانی

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای مدانی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مدانی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای مدانی

شهریور
مرداد ١٣٩٩ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٤:٠٥٠٥:٤١:٢٣١٢:٤٣:٤١١٩:٤٥:٣٦٢٠:٠٥:٢٤٢٣:٥٥:٢٠
٠٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:٠٥٠٥:٤٢:٠٥١٢:٤٣:٤٣١٩:٤٤:٥٧٢٠:٠٤:٤٣٢٣:٥٥:٣١
٠٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:٠٥٠٥:٤٢:٤٦١٢:٤٣:٤٤١٩:٤٤:١٨٢٠:٠٤:٠١٢٣:٥٥:٤٢
٠٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٧:٠٦٠٥:٤٣:٢٨١٢:٤٣:٤٥١٩:٤٣:٣٦٢٠:٠٣:١٧٢٣:٥٥:٥٢
٠٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٨:٠٨٠٥:٤٤:١٠١٢:٤٣:٤٥١٩:٤٢:٥٤٢٠:٠٢:٣١٢٣:٥٦:٠٢
٠٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:٠٩٠٥:٤٤:٥٣١٢:٤٣:٤٤١٩:٤٢:٠٩٢٠:٠١:٤٤٢٣:٥٦:١٠
٠٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:١١٠٥:٤٥:٣٥١٢:٤٣:٤٣١٩:٤١:٢٤٢٠:٠٠:٥٦٢٣:٥٦:١٩
٠٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:١١:١٤٠٥:٤٦:١٨١٢:٤٣:٤١١٩:٤٠:٣٧٢٠:٠٠:٠٦٢٣:٥٦:٢٦
٠٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:١٦٠٥:٤٧:٠١١٢:٤٣:٣٨١٩:٣٩:٤٨١٩:٥٩:١٤٢٣:٥٦:٣٤
١٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:١٩٠٥:٤٧:٤٤١٢:٤٣:٣٥١٩:٣٨:٥٨١٩:٥٨:٢٢٢٣:٥٦:٤٠
١١ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٢٢٠٥:٤٨:٢٨١٢:٤٣:٣١١٩:٣٨:٠٧١٩:٥٧:٢٨٢٣:٥٦:٤٦
١٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٢٥٠٥:٤٩:١١١٢:٤٣:٢٧١٩:٣٧:١٥١٩:٥٦:٣٢٢٣:٥٦:٥١
١٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٢٨٠٥:٤٩:٥٥١٢:٤٣:٢٢١٩:٣٦:٢١١٩:٥٥:٣٥٢٣:٥٦:٥٦
١٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٣١٠٥:٥٠:٣٨١٢:٤٣:١٦١٩:٣٥:٢٦١٩:٥٤:٣٧٢٣:٥٧:٠٠
١٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٣٤٠٥:٥١:٢٢١٢:٤٣:١٠١٩:٣٤:٢٩١٩:٥٣:٣٨٢٣:٥٧:٠٣
١٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٦٠٥:٥٢:٠٦١٢:٤٣:٠٣١٩:٣٣:٣٢١٩:٥٢:٣٨٢٣:٥٧:٠٦
١٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣٩٠٥:٥٢:٤٩١٢:٤٢:٥٦١٩:٣٢:٣٣١٩:٥١:٣٦٢٣:٥٧:٠٨
١٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٢٠٥:٥٣:٣٣١٢:٤٢:٤٨١٩:٣١:٣٣١٩:٥٠:٣٤٢٣:٥٧:٠٩
١٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤٥٠٥:٥٤:١٧١٢:٤٢:٣٩١٩:٣٠:٣٢١٩:٤٩:٣٠٢٣:٥٧:١٠
٢٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤٧٠٥:٥٥:٠٠١٢:٤٢:٣٠١٩:٢٩:٣٠١٩:٤٨:٢٥٢٣:٥٧:١٠
٢١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٠٠٥:٥٥:٤٤١٢:٤٢:٢١١٩:٢٨:٢٧١٩:٤٧:١٩٢٣:٥٧:٠٩
٢٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٢٠٥:٥٦:٢٨١٢:٤٢:١٠١٩:٢٧:٢٢١٩:٤٦:١٢٢٣:٥٧:٠٨
٢٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥٤٠٥:٥٧:١٢١٢:٤٢:٠٠١٩:٢٦:١٧١٩:٤٥:٠٤٢٣:٥٧:٠٦
٢٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٦٠٥:٥٧:٥٥١٢:٤١:٤٨١٩:٢٥:١١١٩:٤٣:٥٥٢٣:٥٧:٠٤
٢٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٧٠٥:٥٨:٣٩١٢:٤١:٣٧١٩:٢٤:٠٣١٩:٤٢:٤٥٢٣:٥٧:٠١
٢٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٨٠٥:٥٩:٢٣١٢:٤١:٢٤١٩:٢٢:٥٥١٩:٤١:٣٤٢٣:٥٦:٥٧
٢٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٩٠٦:٠٠:٠٦١٢:٤١:١٢١٩:٢١:٤٦١٩:٤٠:٢٢٢٣:٥٦:٥٣
٢٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٠٠٦:٠٠:٤٩١٢:٤٠:٥٨١٩:٢٠:٣٦١٩:٣٩:٠٩٢٣:٥٦:٤٨
٢٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٠٠٦:٠١:٣٣١٢:٤٠:٤٥١٩:١٩:٢٥١٩:٣٧:٥٦٢٣:٥٦:٤٢
٣٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥٩٠٦:٠٢:١٦١٢:٤٠:٣٠١٩:١٨:١٣١٩:٣٦:٤٢٢٣:٥٦:٣٦
٣١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٥٩٠٦:٠٢:٥٩١٢:٤٠:١٦١٩:١٧:٠٠١٩:٣٥:٢٧٢٣:٥٦:٢٩

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای مدانی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای مدانی روستای مدانی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای مدانی روستای مدانی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای مدانی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مدانی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای مدانی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای مدانی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای مدانی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای مدانی

روستای مدانی بر روی نقشه

روستای مدانی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای مدانی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای مدانی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای مدانی
اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای مدانی + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ روستای مدانی + دانلود
اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای مدانی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای مدانی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای مدانی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای مدانی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای مدانی رسیده اید.

جدول اوقات شرعی مرداد ٩٩ / ١٣٩٩ مدانی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق مدانی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ مدانی دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق مدانی
جدول اوقات شرعی امروز فردا مدانی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق مدانی
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق مدانی
زمان پخش اذان آنلاین به افق مدانی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای مدانی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو