جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای مدانی

برون | فردوس | خراسان جنوبی | ایران

اوقات شرعی امروز مدانی


اذان صبح: ٠٥:١٥:٤١
طلوع آفتاب: ٠٦:٤١:٥٠
اذان ظهر: ١١:٤٧:٤٢
غروب آفتاب: ١٦:٥٣:٥٠
اذان مغرب: ١٧:١٣:٠٥
نیمه شب: ٢٣:٠٤:٣٩

یکشنبه ٢٩ دی ١٣٩٨
٢٣ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
١٩ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای مدانی (شهرستان فردوس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ دی ٩٨ روستای مدانی)، ماه جاری (اوقات شرعی دی ٩٨ روستای مدانی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای مدانی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز غزه

حضرت محمد (ص)
هیچ مسلمانی نیست كه دو دختر داشته باشد و با آن‌ها نیكی كرده و همراهی نماید، مگر این كه (‌مهربانی)‌ آن دو دختر،‌ او را به بهشت داخل می‌كند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای مدانی

اوقات شرعی دی ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای مدانی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای مدانی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای مدانی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای مدانی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان مدانی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٢٦:٣٤٠٥:٥٥:١٣١٢:٣٥:١٨١٩:١٥:٥٤١٩:٣٤:٣٢٢٣:٥٠:٣١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٥:٠٩٠٥:٥٤:٠٦١٢:٣٥:٠٧١٩:١٦:٤١١٩:٣٥:٢٢٢٣:٥٠:١٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٣:٤٥٠٥:٥٢:٥٩١٢:٣٤:٥٨١٩:١٧:٢٨١٩:٣٦:١١٢٣:٤٩:٥٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٢:٢١٠٥:٥١:٥٣١٢:٣٤:٤٨١٩:١٨:١٥١٩:٣٧:٠١٢٣:٤٩:٣٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٠:٥٨٠٥:٥٠:٤٨١٢:٣٤:٤٠١٩:١٩:٠٢١٩:٣٧:٥١٢٣:٤٩:١٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٩:٣٦٠٥:٤٩:٤٥١٢:٣٤:٣١١٩:١٩:٤٩١٩:٣٨:٤٠٢٣:٤٩:٠٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٨:١٥٠٥:٤٨:٤٢١٢:٣٤:٢٤١٩:٢٠:٣٦١٩:٣٩:٣٠٢٣:٤٨:٤٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٦:٥٥٠٥:٤٧:٤٠١٢:٣٤:١٦١٩:٢١:٢٣١٩:٤٠:٢٠٢٣:٤٨:٢٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٥:٣٥٠٥:٤٦:٣٩١٢:٣٤:١٠١٩:٢٢:١٠١٩:٤١:١٠٢٣:٤٨:١٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٤:١٧٠٥:٤٥:٤٠١٢:٣٤:٠٤١٩:٢٢:٥٧١٩:٤١:٥٩٢٣:٤٧:٥٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٢:٥٩٠٥:٤٤:٤١١٢:٣٣:٥٨١٩:٢٣:٤٤١٩:٤٢:٤٩٢٣:٤٧:٤٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١١:٤٣٠٥:٤٣:٤٤١٢:٣٣:٥٣١٩:٢٤:٣١١٩:٤٣:٣٩٢٣:٤٧:٢٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٠:٢٧٠٥:٤٢:٤٨١٢:٣٣:٤٨١٩:٢٥:١٨١٩:٤٤:٢٨٢٣:٤٧:١٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٩:١٣٠٥:٤١:٥٣١٢:٣٣:٤٤١٩:٢٦:٠٤١٩:٤٥:١٨٢٣:٤٧:٠٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٨:٠٠٠٥:٤٠:٥٩١٢:٣٣:٤١١٩:٢٦:٥١١٩:٤٦:٠٧٢٣:٤٦:٤٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٦:٤٧٠٥:٤٠:٠٧١٢:٣٣:٣٨١٩:٢٧:٣٧١٩:٤٦:٥٧٢٣:٤٦:٣٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٥:٣٧٠٥:٣٩:١٦١٢:٣٣:٣٦١٩:٢٨:٢٣١٩:٤٧:٤٦٢٣:٤٦:٢٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٤:٢٧٠٥:٣٨:٢٦١٢:٣٣:٣٤١٩:٢٩:٠٩١٩:٤٨:٣٥٢٣:٤٦:١٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٣:١٩٠٥:٣٧:٣٨١٢:٣٣:٣٣١٩:٢٩:٥٥١٩:٤٩:٢٣٢٣:٤٦:٠٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٢:١٢٠٥:٣٦:٥٠١٢:٣٣:٣٢١٩:٣٠:٤١١٩:٥٠:١٢٢٣:٤٥:٥٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠١:٠٦٠٥:٣٦:٠٥١٢:٣٣:٣٣١٩:٣١:٢٧١٩:٥١:٠٠٢٣:٤٥:٤٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٠:٠٢٠٥:٣٥:٢٠١٢:٣٣:٣٣١٩:٣٢:١٢١٩:٥١:٤٨٢٣:٤٥:٣٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٩:٠٠٠٥:٣٤:٣٧١٢:٣٣:٣٤١٩:٣٢:٥٧١٩:٥٢:٣٦٢٣:٤٥:٢٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٧:٥٩٠٥:٣٣:٥٦١٢:٣٣:٣٦١٩:٣٣:٤١١٩:٥٣:٢٤٢٣:٤٥:٢٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٧:٠٠٠٥:٣٣:١٦١٢:٣٣:٣٩١٩:٣٤:٢٦١٩:٥٤:١١٢٣:٤٥:١٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٦:٠٢٠٥:٣٢:٣٧١٢:٣٣:٤٢١٩:٣٥:١٠١٩:٥٤:٥٨٢٣:٤٥:٠٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٥:٠٦٠٥:٣٢:٠٠١٢:٣٣:٤٥١٩:٣٥:٥٣١٩:٥٥:٤٤٢٣:٤٥:٠٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٤:١١٠٥:٣١:٢٥١٢:٣٣:٤٩١٩:٣٦:٣٦١٩:٥٦:٣٠٢٣:٤٤:٥٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٣:١٩٠٥:٣٠:٥١١٢:٣٣:٥٤١٩:٣٧:١٩١٩:٥٧:١٥٢٣:٤٤:٥٣
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٢:٢٨٠٥:٣٠:١٨١٢:٣٣:٥٩١٩:٣٨:٠١١٩:٥٨:٠٠٢٣:٤٤:٥٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مدانی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مدانی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مدانی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مدانی

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای مدانی

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای مدانی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مدانی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای مدانی

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:١٣:٣٦٠٦:٤١:٤٥١١:٣٨:٣٠١٦:٣٥:١٩١٦:٥٥:٠٨٢٢:٥٤:٣٨
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:١٣:٥٨٠٦:٤٢:٠٥١١:٣٩:٠٠١٦:٣٥:٥٩١٦:٥٥:٤٧٢٢:٥٥:٠٨
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:١٤:١٨٠٦:٤٢:٢٣١١:٣٩:٢٩١٦:٣٦:٤٠١٦:٥٦:٢٨٢٢:٥٥:٣٩
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:١٤:٣٧٠٦:٤٢:٣٨١١:٣٩:٥٨١٦:٣٧:٢٣١٦:٥٧:٠٩٢٢:٥٦:٠٩
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:١٤:٥٥٠٦:٤٢:٥٣١١:٤٠:٢٦١٦:٣٨:٠٧١٦:٥٧:٥٢٢٢:٥٦:٣٩
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:١٥:١١٠٦:٤٣:٠٥١١:٤٠:٥٥١٦:٣٨:٥٢١٦:٥٨:٣٦٢٢:٥٧:٠٨
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:١٥:٢٥٠٦:٤٣:١٥١١:٤١:٢٣١٦:٣٩:٣٨١٦:٥٩:٢١٢٢:٥٧:٣٨
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:١٥:٣٨٠٦:٤٣:٢٤١١:٤١:٥٠١٦:٤٠:٢٥١٧:٠٠:٠٧٢٢:٥٨:٠٧
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:١٥:٥٠٠٦:٤٣:٣١١١:٤٢:١٧١٦:٤١:١٣١٧:٠٠:٥٤٢٢:٥٨:٣٦
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:١٦:٠٠٠٦:٤٣:٣٦١١:٤٢:٤٤١٦:٤٢:٠٢١٧:٠١:٤٢٢٢:٥٩:٠٥
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:١٦:٠٨٠٦:٤٣:٣٩١١:٤٣:١١١٦:٤٢:٥٢١٧:٠٢:٣٠٢٢:٥٩:٣٤
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:١٦:١٥٠٦:٤٣:٤٠١١:٤٣:٣٦١٦:٤٣:٤٣١٧:٠٣:٢٠٢٣:٠٠:٠٢
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:١٦:٢٠٠٦:٤٣:٣٩١١:٤٤:٠٢١٦:٤٤:٣٥١٧:٠٤:١٠٢٣:٠٠:٢٩
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:١٦:٢٤٠٦:٤٣:٣٧١١:٤٤:٢٦١٦:٤٥:٢٨١٧:٠٥:٠١٢٣:٠٠:٥٧
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:١٦:٢٥٠٦:٤٣:٣٢١١:٤٤:٥١١٦:٤٦:٢١١٧:٠٥:٥٣٢٣:٠١:٢٣
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:١٦:٢٦٠٦:٤٣:٢٦١١:٤٥:١٤١٦:٤٧:١٥١٧:٠٦:٤٥٢٣:٠١:٥٠
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:١٦:٢٤٠٦:٤٣:١٨١١:٤٥:٣٧١٦:٤٨:١٠١٧:٠٧:٣٨٢٣:٠٢:١٥
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:١٦:٢١٠٦:٤٣:٠٨١١:٤٦:٠٠١٦:٤٩:٠٥١٧:٠٨:٣١٢٣:٠٢:٤١
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:١٦:١٦٠٦:٤٢:٥٦١١:٤٦:٢١١٦:٥٠:٠١١٧:٠٩:٢٥٢٣:٠٣:٠٥
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:١٦:١٠٠٦:٤٢:٤٢١١:٤٦:٤٢١٦:٥٠:٥٨١٧:١٠:١٩٢٣:٠٣:٣٠
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:١٦:٠٢٠٦:٤٢:٢٧١١:٤٧:٠٣١٦:٥١:٥٥١٧:١١:١٤٢٣:٠٣:٥٣
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:١٥:٥٢٠٦:٤٢:٠٩١١:٤٧:٢٣١٦:٥٢:٥٢١٧:١٢:١٠٢٣:٠٤:١٦
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:١٥:٤١٠٦:٤١:٥٠١١:٤٧:٤٢١٦:٥٣:٥٠١٧:١٣:٠٥٢٣:٠٤:٣٩
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:١٥:٢٧٠٦:٤١:٢٩١١:٤٨:٠٠١٦:٥٤:٤٨١٧:١٤:٠١٢٣:٠٥:٠٠
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:١٥:١٣٠٦:٤١:٠٧١١:٤٨:١٨١٦:٥٥:٤٧١٧:١٤:٥٨٢٣:٠٥:٢١
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:١٤:٥٦٠٦:٤٠:٤٢١١:٤٨:٣٥١٦:٥٦:٤٦١٧:١٥:٥٤٢٣:٠٥:٤٢
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:١٤:٣٨٠٦:٤٠:١٦١١:٤٨:٥١١٦:٥٧:٤٥١٧:١٦:٥١٢٣:٠٦:٠١
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:١٤:١٨٠٦:٣٩:٤٨١١:٤٩:٠٦١٦:٥٨:٤٤١٧:١٧:٤٨٢٣:٠٦:٢٠
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:١٣:٥٦٠٦:٣٩:١٨١١:٤٩:٢١١٦:٥٩:٤٣١٧:١٨:٤٥٢٣:٠٦:٣٨
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:١٣:٣٣٠٦:٣٨:٤٦١١:٤٩:٣٥١٧:٠٠:٤٣١٧:١٩:٤٢٢٣:٠٦:٥٦

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای مدانی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای مدانی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای مدانی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای مدانی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مدانی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای مدانی

در این قسمت جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای مدانی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مدانی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای مدانی

بهمن
دی ١٣٩٨ هـ.ش
آذر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ دی ١٣٩٨٠٥:١٠:٥٧٠٦:٣٩:١٤١١:٣٥:٣١١٦:٣١:٤٨١٦:٥١:٣٩٢٢:٥١:٣٨
٠٢ دی ١٣٩٨٠٥:١١:٢٧٠٦:٣٩:٤٣١١:٣٦:٠١١٦:٣٢:١٩١٦:٥٢:١٠٢٢:٥٢:٠٧
٠٣ دی ١٣٩٨٠٥:١١:٥٥٠٦:٤٠:١١١١:٣٦:٣١١٦:٣٢:٥٢١٦:٥٢:٤٣٢٢:٥٢:٣٧
٠٤ دی ١٣٩٨٠٥:١٢:٢٢٠٦:٤٠:٣٧١١:٣٧:٠١١٦:٣٣:٢٧١٦:٥٣:١٧٢٢:٥٣:٠٧
٠٥ دی ١٣٩٨٠٥:١٢:٤٨٠٦:٤١:٠١١١:٣٧:٣١١٦:٣٤:٠٣١٦:٥٣:٥٣٢٢:٥٣:٣٨
٠٦ دی ١٣٩٨٠٥:١٣:١٣٠٦:٤١:٢٤١١:٣٨:٠٠١٦:٣٤:٤٠١٦:٥٤:٣٠٢٢:٥٤:٠٨
٠٧ دی ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٦٠٦:٤١:٤٥١١:٣٨:٣٠١٦:٣٥:١٩١٦:٥٥:٠٨٢٢:٥٤:٣٨
٠٨ دی ١٣٩٨٠٥:١٣:٥٨٠٦:٤٢:٠٥١١:٣٩:٠٠١٦:٣٥:٥٩١٦:٥٥:٤٧٢٢:٥٥:٠٨
٠٩ دی ١٣٩٨٠٥:١٤:١٨٠٦:٤٢:٢٣١١:٣٩:٢٩١٦:٣٦:٤٠١٦:٥٦:٢٨٢٢:٥٥:٣٩
١٠ دی ١٣٩٨٠٥:١٤:٣٧٠٦:٤٢:٣٨١١:٣٩:٥٨١٦:٣٧:٢٣١٦:٥٧:٠٩٢٢:٥٦:٠٩
١١ دی ١٣٩٨٠٥:١٤:٥٥٠٦:٤٢:٥٣١١:٤٠:٢٦١٦:٣٨:٠٧١٦:٥٧:٥٢٢٢:٥٦:٣٩
١٢ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:١١٠٦:٤٣:٠٥١١:٤٠:٥٥١٦:٣٨:٥٢١٦:٥٨:٣٦٢٢:٥٧:٠٨
١٣ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:٢٥٠٦:٤٣:١٥١١:٤١:٢٣١٦:٣٩:٣٨١٦:٥٩:٢١٢٢:٥٧:٣٨
١٤ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٨٠٦:٤٣:٢٤١١:٤١:٥٠١٦:٤٠:٢٥١٧:٠٠:٠٧٢٢:٥٨:٠٧
١٥ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٠٠٦:٤٣:٣١١١:٤٢:١٧١٦:٤١:١٣١٧:٠٠:٥٤٢٢:٥٨:٣٦
١٦ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٠٠٦:٤٣:٣٦١١:٤٢:٤٤١٦:٤٢:٠٢١٧:٠١:٤٢٢٢:٥٩:٠٥
١٧ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٨٠٦:٤٣:٣٩١١:٤٣:١١١٦:٤٢:٥٢١٧:٠٢:٣٠٢٢:٥٩:٣٤
١٨ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:١٥٠٦:٤٣:٤٠١١:٤٣:٣٦١٦:٤٣:٤٣١٧:٠٣:٢٠٢٣:٠٠:٠٢
١٩ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٠٠٦:٤٣:٣٩١١:٤٤:٠٢١٦:٤٤:٣٥١٧:٠٤:١٠٢٣:٠٠:٢٩
٢٠ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٤٠٦:٤٣:٣٧١١:٤٤:٢٦١٦:٤٥:٢٨١٧:٠٥:٠١٢٣:٠٠:٥٧
٢١ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٥٠٦:٤٣:٣٢١١:٤٤:٥١١٦:٤٦:٢١١٧:٠٥:٥٣٢٣:٠١:٢٣
٢٢ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٦٠٦:٤٣:٢٦١١:٤٥:١٤١٦:٤٧:١٥١٧:٠٦:٤٥٢٣:٠١:٥٠
٢٣ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٤٠٦:٤٣:١٨١١:٤٥:٣٧١٦:٤٨:١٠١٧:٠٧:٣٨٢٣:٠٢:١٥
٢٤ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:٢١٠٦:٤٣:٠٨١١:٤٦:٠٠١٦:٤٩:٠٥١٧:٠٨:٣١٢٣:٠٢:٤١
٢٥ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:١٦٠٦:٤٢:٥٦١١:٤٦:٢١١٦:٥٠:٠١١٧:٠٩:٢٥٢٣:٠٣:٠٥
٢٦ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:١٠٠٦:٤٢:٤٢١١:٤٦:٤٢١٦:٥٠:٥٨١٧:١٠:١٩٢٣:٠٣:٣٠
٢٧ دی ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٢٠٦:٤٢:٢٧١١:٤٧:٠٣١٦:٥١:٥٥١٧:١١:١٤٢٣:٠٣:٥٣
٢٨ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٢٠٦:٤٢:٠٩١١:٤٧:٢٣١٦:٥٢:٥٢١٧:١٢:١٠٢٣:٠٤:١٦
٢٩ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:٤١٠٦:٤١:٥٠١١:٤٧:٤٢١٦:٥٣:٥٠١٧:١٣:٠٥٢٣:٠٤:٣٩
٣٠ دی ١٣٩٨٠٥:١٥:٢٧٠٦:٤١:٢٩١١:٤٨:٠٠١٦:٥٤:٤٨١٧:١٤:٠١٢٣:٠٥:٠٠

دانلود اوقات شرعی دی ٩٨ - ١٣٩٨ روستای مدانی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای مدانی روستای مدانی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای مدانی روستای مدانی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای مدانی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مدانی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای مدانی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای مدانی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای مدانی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای مدانی

روستای مدانی بر روی نقشه

روستای مدانی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای مدانی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای مدانی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای مدانی
اوقات شرعی دی ٩٨ روستای مدانی + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ روستای مدانی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای مدانی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای مدانی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای مدانی رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا مدانی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق مدانی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق مدانی
جدول اوقات شرعی دی ٩٨ / ١٣٩٨ مدانی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق مدانی
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ مدانی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق مدانی
زمان پخش اذان زنده به افق مدانی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای مدانی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو