جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای مخ سوخته

جویم | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز مخ سوخته


اذان صبح: ٠٤:٢٦:٠١
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٧:٠٣
اذان ظهر: ١٢:٥٣:٢٢
غروب آفتاب: ١٩:٤٩:٥٠
اذان مغرب: ٢٠:٠٨:٤٠
نیمه شب: ٠٠:٠٧:٥٠

شنبه ١٧ خرداد ١٣٩٩
١٤ شوال ١٤٤١ قمری
٠٦ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای مخ سوخته (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٧ خرداد ٩٩ روستای مخ سوخته)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای مخ سوخته)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای مخ سوخته)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

مثل یونانی
همه چیز زاده ی نابخردی است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای مخ سوخته

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای مخ سوخته در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای مخ سوخته ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای مخ سوخته (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای مخ سوخته ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان مخ سوخته ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٠:٤١٠٦:٣٠:٣٢١٢:٥٤:٥٣١٩:١٩:٣٩١٩:٣٦:٤٣٠٠:١٤:٣٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٩:٢٨٠٦:٢٩:٢٩١٢:٥٤:٣٨١٩:٢٠:١٣١٩:٣٧:١٩٠٠:١٤:١٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٨:١٥٠٦:٢٨:٢٧١٢:٥٤:٢٤١٩:٢٠:٤٧١٩:٣٧:٥٤٠٠:١٣:٥٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٧:٠٢٠٦:٢٧:٢٦١٢:٥٤:١٠١٩:٢١:٢١١٩:٣٨:٣٠٠٠:١٣:٣٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٥:٥٠٠٦:٢٦:٢٥١٢:٥٣:٥٧١٩:٢١:٥٥١٩:٣٩:٠٦٠٠:١٣:١٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٤:٣٨٠٦:٢٥:٢٤١٢:٥٣:٤٤١٩:٢٢:٢٩١٩:٣٩:٤٢٠٠:١٢:٥٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٣:٢٦٠٦:٢٤:٢٥١٢:٥٣:٣١١٩:٢٣:٠٣١٩:٤٠:١٨٠٠:١٢:٣٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٢:١٥٠٦:٢٣:٢٦١٢:٥٣:١٩١٩:٢٣:٣٨١٩:٤٠:٥٤٠٠:١٢:٢١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠١:٠٥٠٦:٢٢:٢٧١٢:٥٣:٠٧١٩:٢٤:١٢١٩:٤١:٣٠٠٠:١٢:٠٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٩:٥٥٠٦:٢١:٣٠١٢:٥٢:٥٦١٩:٢٤:٤٧١٩:٤٢:٠٧٠٠:١١:٤٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٨:٤٦٠٦:٢٠:٣٣١٢:٥٢:٤٥١٩:٢٥:٢١١٩:٤٢:٤٤٠٠:١١:٢٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٧:٣٧٠٦:١٩:٣٧١٢:٥٢:٣٤١٩:٢٥:٥٦١٩:٤٣:٢١٠٠:١١:١٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٢٩٠٦:١٨:٤٢١٢:٥٢:٢٤١٩:٢٦:٣١١٩:٤٣:٥٨٠٠:١٠:٥٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٢١٠٦:١٧:٤٨١٢:٥٢:١٥١٩:٢٧:٠٦١٩:٤٤:٣٥٠٠:١٠:٤٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:١٥٠٦:١٦:٥٥١٢:٥٢:٠٦١٩:٢٧:٤١١٩:٤٥:١٢٠٠:١٠:٢٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٠٩٠٦:١٦:٠٢١٢:٥١:٥٧١٩:٢٨:١٧١٩:٤٥:٥٠٠٠:١٠:١٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٠٤٠٦:١٥:١١١٢:٥١:٤٩١٩:٢٨:٥٢١٩:٤٦:٢٧٠٠:٠٩:٥٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٠:٥٩٠٦:١٤:٢٠١٢:٥١:٤٢١٩:٢٩:٢٨١٩:٤٧:٠٥٠٠:٠٩:٤٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٩:٥٦٠٦:١٣:٣٠١٢:٥١:٣٥١٩:٣٠:٠٣١٩:٤٧:٤٣٠٠:٠٩:٢٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٨:٥٣٠٦:١٢:٤٢١٢:٥١:٢٩١٩:٣٠:٣٩١٩:٤٨:٢١٠٠:٠٩:١٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٥٢٠٦:١١:٥٤١٢:٥١:٢٣١٩:٣١:١٥١٩:٤٨:٥٩٠٠:٠٩:٠٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٥١٠٦:١١:٠٨١٢:٥١:١٨١٩:٣١:٥١١٩:٤٩:٣٧٠٠:٠٨:٥١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٥٢٠٦:١٠:٢٣١٢:٥١:١٣١٩:٣٢:٢٧١٩:٥٠:١٥٠٠:٠٨:٤٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٤:٥٣٠٦:٠٩:٣٨١٢:٥١:١٠١٩:٣٣:٠٣١٩:٥٠:٥٤٠٠:٠٨:٢٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٣:٥٥٠٦:٠٨:٥٥١٢:٥١:٠٦١٩:٣٣:٣٩١٩:٥١:٣٢٠٠:٠٨:١٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٢:٥٩٠٦:٠٨:١٣١٢:٥١:٠٣١٩:٣٤:١٥١٩:٥٢:١١٠٠:٠٨:١٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٠٤٠٦:٠٧:٣٢١٢:٥١:٠١١٩:٣٤:٥١١٩:٥٢:٤٩٠٠:٠٨:٠١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤١:١٠٠٦:٠٦:٥٢١٢:٥٠:٥٩١٩:٣٥:٢٨١٩:٥٣:٢٨٠٠:٠٧:٥٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:١٧٠٦:٠٦:١٤١٢:٥٠:٥٨١٩:٣٦:٠٤١٩:٥٤:٠٦٠٠:٠٧:٤٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای مخ سوخته

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای مخ سوخته در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای مخ سوخته بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مخ سوخته

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای مخ سوخته

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای مخ سوخته قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مخ سوخته دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای مخ سوخته

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای مخ سوخته

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای مخ سوخته در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای مخ سوخته بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای مخ سوخته را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مخ سوخته برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای مخ سوخته

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای مخ سوخته قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مخ سوخته دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای مخ سوخته

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٩٠٦:٠١:١٥١٢:٥١:١٥١٩:٤١:٣١١٩:٥٩:٥٤٠٠:٠٧:٠١
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣١٠٦:٠٠:٤٩١٢:٥١:١٩١٩:٤٢:٠٦٢٠:٠٠:٣٠٠٠:٠٦:٥٩
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٥٣٠٦:٠٠:٢٥١٢:٥١:٢٤١٩:٤٢:٤٠٢٠:٠١:٠٦٠٠:٠٦:٥٩
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:١٧٠٦:٠٠:٠٢١٢:٥١:٣٠١٩:٤٣:١٤٢٠:٠١:٤٢٠٠:٠٦:٥٨
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٣٠٥:٥٩:٤٠١٢:٥١:٣٦١٩:٤٣:٤٧٢٠:٠٢:١٨٠٠:٠٦:٥٩
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٠٠٥:٥٩:٢٠١٢:٥١:٤٣١٩:٤٤:٢٠٢٠:٠٢:٥٣٠٠:٠٧:٠٠
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٩٠٥:٥٩:٠١١٢:٥١:٥٠١٩:٤٤:٥٣٢٠:٠٣:٢٧٠٠:٠٧:٠١
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٠٠٥:٥٨:٤٣١٢:٥١:٥٧١٩:٤٥:٢٥٢٠:٠٤:٠١٠٠:٠٧:٠٤
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٢٠٥:٥٨:٢٧١٢:٥٢:٠٥١٩:٤٥:٥٧٢٠:٠٤:٣٥٠٠:٠٧:٠٧
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٦٠٥:٥٨:١٢١٢:٥٢:١٣١٩:٤٦:٢٨٢٠:٠٥:٠٨٠٠:٠٧:١٠
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥١٠٥:٥٧:٥٨١٢:٥٢:٢٢١٩:٤٦:٥٩٢٠:٠٥:٤٠٠٠:٠٧:١٤
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٩٠٥:٥٧:٤٥١٢:٥٢:٣١١٩:٤٧:٢٩٢٠:٠٦:١٢٠٠:٠٧:١٨
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٨٠٥:٥٧:٣٤١٢:٥٢:٤١١٩:٤٧:٥٩٢٠:٠٦:٤٣٠٠:٠٧:٢٤
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٨٠٥:٥٧:٢٤١٢:٥٢:٥١١٩:٤٨:٢٨٢٠:٠٧:١٣٠٠:٠٧:٢٩
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣١٠٥:٥٧:١٦١٢:٥٣:٠١١٩:٤٨:٥٦٢٠:٠٧:٤٣٠٠:٠٧:٣٥
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٥٠٥:٥٧:٠٩١٢:٥٣:١١١٩:٤٩:٢٤٢٠:٠٨:١٢٠٠:٠٧:٤٢
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٠١٠٥:٥٧:٠٣١٢:٥٣:٢٢١٩:٤٩:٥٠٢٠:٠٨:٤٠٠٠:٠٧:٥٠
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٩٠٥:٥٦:٥٩١٢:٥٣:٣٣١٩:٥٠:١٦٢٠:٠٩:٠٧٠٠:٠٧:٥٧
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٨٠٥:٥٦:٥٦١٢:٥٣:٤٥١٩:٥٠:٤٢٢٠:٠٩:٣٣٠٠:٠٨:٠٦
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٠٠٥:٥٦:٥٤١٢:٥٣:٥٦١٩:٥١:٠٦٢٠:٠٩:٥٩٠٠:٠٨:١٥
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٣٠٥:٥٦:٥٣١٢:٥٤:٠٨١٩:٥١:٣٠٢٠:١٠:٢٤٠٠:٠٨:٢٤
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٨٠٥:٥٦:٥٤١٢:٥٤:٢٠١٩:٥١:٥٣٢٠:١٠:٤٧٠٠:٠٨:٣٤
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٤٠٥:٥٦:٥٦١٢:٥٤:٣٣١٩:٥٢:١٥٢٠:١١:١٠٠٠:٠٨:٤٤
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٣٠٥:٥٦:٥٩١٢:٥٤:٤٥١٩:٥٢:٣٦٢٠:١١:٣٢٠٠:٠٨:٥٥
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٣٠٥:٥٧:٠٤١٢:٥٤:٥٨١٩:٥٢:٥٦٢٠:١١:٥٣٠٠:٠٩:٠٦
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٥٠٥:٥٧:١٠١٢:٥٥:١١١٩:٥٣:١٦٢٠:١٢:١٢٠٠:٠٩:١٧
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٩٠٥:٥٧:١٧١٢:٥٥:٢٤١٩:٥٣:٣٤٢٠:١٢:٣١٠٠:٠٩:٢٩
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٥٠٥:٥٧:٢٥١٢:٥٥:٣٧١٩:٥٣:٥١٢٠:١٢:٤٩٠٠:٠٩:٤٢
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٢٠٥:٥٧:٣٤١٢:٥٥:٥٠١٩:٥٤:٠٧٢٠:١٣:٠٥٠٠:٠٩:٥٤
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤١٠٥:٥٧:٤٥١٢:٥٦:٠٣١٩:٥٤:٢٢٢٠:١٣:٢٠٠٠:١٠:٠٧
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٢٠٥:٥٧:٥٧١٢:٥٦:١٦١٩:٥٤:٣٦٢٠:١٣:٣٤٠٠:١٠:٢١

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای مخ سوخته

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای مخ سوخته روستای مخ سوخته در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای مخ سوخته روستای مخ سوخته بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای مخ سوخته را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مخ سوخته برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای مخ سوخته

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای مخ سوخته موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای مخ سوخته برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای مخ سوخته

روستای مخ سوخته بر روی نقشه

روستای مخ سوخته بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای مخ سوخته

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای مخ سوخته است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای مخ سوخته
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای مخ سوخته + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای مخ سوخته + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای مخ سوخته + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای مخ سوخته

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای مخ سوخته رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ مخ سوخته دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق مخ سوخته
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق مخ سوخته
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ مخ سوخته دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق مخ سوخته ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق مخ سوخته
زمان پخش اذان آنلاین به افق مخ سوخته
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق مخ سوخته ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای مخ سوخته یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو