جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای مخ سوخته

جویم | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز مخ سوخته


اذان صبح: ٠٤:٤٠:١٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٩:١٢
اذان ظهر: ١٣:٠٠:٥٥
غروب آفتاب: ١٩:٥٢:٢١
اذان مغرب: ٢٠:١٠:٤٧
نیمه شب: ٠٠:١٦:٤١

جمعه ٢٨ تیر ١٣٩٨
١٥ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
١٩ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای مخ سوخته (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ تیر ٩٨ روستای مخ سوخته)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای مخ سوخته)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای مخ سوخته)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه

جیمز آ. میشنر
سفر به دورن، همان چیزی است كه انسان‌ها، از زن و مرد، برای یافتن خویش باید انجام دهند و انجام آن، به مراتب مهم‌تر از كامیابی در آن است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای مخ سوخته

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای مخ سوخته در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای مخ سوخته ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای مخ سوخته (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای مخ سوخته ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان مخ سوخته ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٢١٠٦:١٩:٢٤١٢:٥٢:٣٣١٩:٢٦:٠٥١٩:٤٣:٣٠٠٠:١١:٠٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:١٣٠٦:١٨:٣٠١٢:٥٢:٢٣١٩:٢٦:٤١١٩:٤٤:٠٨٠٠:١٠:٥٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٠٦٠٦:١٧:٣٦١٢:٥٢:١٤١٩:٢٧:١٦١٩:٤٤:٤٥٠٠:١٠:٣٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٠٠٠٦:١٦:٤٣١٢:٥٢:٠٥١٩:٢٧:٥١١٩:٤٥:٢٣٠٠:١٠:٢٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٥٤٠٦:١٥:٥١١٢:٥١:٥٧١٩:٢٨:٢٧١٩:٤٦:٠٠٠٠:١٠:٠٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥١:٤٩٠٦:١٤:٥٩١٢:٥١:٤٩١٩:٢٩:٠٢١٩:٤٦:٣٨٠٠:٠٩:٥٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٤٥٠٦:١٤:٠٩١٢:٥١:٤٢١٩:٢٩:٣٨١٩:٤٧:١٦٠٠:٠٩:٤٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٩:٤٢٠٦:١٣:٢٠١٢:٥١:٣٥١٩:٣٠:١٤١٩:٤٧:٥٤٠٠:٠٩:٢٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٨:٣٩٠٦:١٢:٣١١٢:٥١:٢٩١٩:٣٠:٤٩١٩:٤٨:٣٢٠٠:٠٩:١٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٧:٣٨٠٦:١١:٤٤١٢:٥١:٢٣١٩:٣١:٢٥١٩:٤٩:١٠٠٠:٠٩:٠١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٦:٣٨٠٦:١٠:٥٨١٢:٥١:١٨١٩:٣٢:٠١١٩:٤٩:٤٨٠٠:٠٨:٥٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٣٨٠٦:١٠:١٣١٢:٥١:١٤١٩:٣٢:٣٧١٩:٥٠:٢٦٠٠:٠٨:٣٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٤٠٠٦:٠٩:٢٩١٢:٥١:١٠١٩:٣٣:١٣١٩:٥١:٠٤٠٠:٠٨:٢٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٤٢٠٦:٠٨:٤٦١٢:٥١:٠٦١٩:٣٣:٤٩١٩:٥١:٤٢٠٠:٠٨:١٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٤٦٠٦:٠٨:٠٤١٢:٥١:٠٣١٩:٣٤:٢٥١٩:٥٢:٢١٠٠:٠٨:٠٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:٥١٠٦:٠٧:٢٣١٢:٥١:٠١١٩:٣٥:٠١١٩:٥٢:٥٩٠٠:٠٧:٥٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٥٧٠٦:٠٦:٤٣١٢:٥٠:٥٩١٩:٣٥:٣٧١٩:٥٣:٣٧٠٠:٠٧:٥٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٠:٠٤٠٦:٠٦:٠٥١٢:٥٠:٥٨١٩:٣٦:١٢١٩:٥٤:١٥٠٠:٠٧:٤٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٩:١٣٠٦:٠٥:٢٨١٢:٥٠:٥٨١٩:٣٦:٤٨١٩:٥٤:٥٣٠٠:٠٧:٣٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٨:٢٣٠٦:٠٤:٥٢١٢:٥٠:٥٨١٩:٣٧:٢٤١٩:٥٥:٣١٠٠:٠٧:٢٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٧:٣٤٠٦:٠٤:١٧١٢:٥٠:٥٩١٩:٣٨:٠٠١٩:٥٦:٠٩٠٠:٠٧:٢٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٦:٤٦٠٦:٠٣:٤٣١٢:٥١:٠٠١٩:٣٨:٣٦١٩:٥٦:٤٧٠٠:٠٧:١٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٦:٠٠٠٦:٠٣:١١١٢:٥١:٠٢١٩:٣٩:١١١٩:٥٧:٢٥٠٠:٠٧:١٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٥:١٥٠٦:٠٢:٤٠١٢:٥١:٠٤١٩:٣٩:٤٦١٩:٥٨:٠٢٠٠:٠٧:٠٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٤:٣٢٠٦:٠٢:١١١٢:٥١:٠٧١٩:٤٠:٢٢١٩:٥٨:٤٠٠٠:٠٧:٠٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٣:٥٠٠٦:٠١:٤٢١٢:٥١:١١١٩:٤٠:٥٧١٩:٥٩:١٧٠٠:٠٧:٠٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٣:٠٩٠٦:٠١:١٥١٢:٥١:١٥١٩:٤١:٣١١٩:٥٩:٥٤٠٠:٠٧:٠١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٢:٣١٠٦:٠٠:٤٩١٢:٥١:١٩١٩:٤٢:٠٦٢٠:٠٠:٣٠٠٠:٠٦:٥٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣١:٥٣٠٦:٠٠:٢٥١٢:٥١:٢٤١٩:٤٢:٤٠٢٠:٠١:٠٦٠٠:٠٦:٥٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مخ سوخته

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مخ سوخته در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای مخ سوخته بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان مخ سوخته

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای مخ سوخته

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای مخ سوخته قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مخ سوخته دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای مخ سوخته

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای مخ سوخته

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای مخ سوخته در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای مخ سوخته بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای مخ سوخته را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مخ سوخته برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای مخ سوخته

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای مخ سوخته قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای مخ سوخته دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای مخ سوخته

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٠٨٠٥:٥٨:١٣١٢:٥٦:٣٣١٩:٥٤:٥٢٢٠:١٣:٥٠٠٠:١٠:٣٧
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٢٣٠٥:٥٨:٢٧١٢:٥٦:٤٥١٩:٥٥:٠٣٢٠:١٤:٠١٠٠:١٠:٥١
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٣٨٠٥:٥٨:٤٢١٢:٥٦:٥٨١٩:٥٥:١٣٢٠:١٤:١١٠٠:١١:٠٥
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٥٦٠٥:٥٨:٥٨١٢:٥٧:١١١٩:٥٥:٢٢٢٠:١٤:٢٠٠٠:١١:١٩
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:١٥٠٥:٥٩:١٥١٢:٥٧:٢٤١٩:٥٥:٣٠٢٠:١٤:٢٧٠٠:١١:٣٣
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٣٦٠٥:٥٩:٣٣١٢:٥٧:٣٧١٩:٥٥:٣٧٢٠:١٤:٣٣٠٠:١١:٤٧
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٥٨٠٥:٥٩:٥٢١٢:٥٧:٤٩١٩:٥٥:٤٢٢٠:١٤:٣٨٠٠:١٢:٠٢
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٢٢٠٦:٠٠:١٢١٢:٥٨:٠١١٩:٥٥:٤٦٢٠:١٤:٤١٠٠:١٢:١٦
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٤٧٠٦:٠٠:٣٢١٢:٥٨:١٣١٩:٥٥:٤٩٢٠:١٤:٤٣٠٠:١٢:٣١
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:١٣٠٦:٠٠:٥٤١٢:٥٨:٢٥١٩:٥٥:٥٠٢٠:١٤:٤٤٠٠:١٢:٤٦
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٤١٠٦:٠١:١٧١٢:٥٨:٣٧١٩:٥٥:٥٠٢٠:١٤:٤٣٠٠:١٣:٠٠
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:١٠٠٦:٠١:٤٠١٢:٥٨:٤٨١٩:٥٥:٤٩٢٠:١٤:٤١٠٠:١٣:١٥
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٤١٠٦:٠٢:٠٤١٢:٥٨:٥٩١٩:٥٥:٤٦٢٠:١٤:٣٧٠٠:١٣:٢٩
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:١٣٠٦:٠٢:٢٩١٢:٥٩:١٠١٩:٥٥:٤٣٢٠:١٤:٣٢٠٠:١٣:٤٤
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٤٥٠٦:٠٢:٥٤١٢:٥٩:٢٠١٩:٥٥:٣٧٢٠:١٤:٢٥٠٠:١٣:٥٨
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:١٩٠٦:٠٣:٢٠١٢:٥٩:٣٠١٩:٥٥:٣١٢٠:١٤:١٧٠٠:١٤:١٢
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٥٤٠٦:٠٣:٤٧١٢:٥٩:٤٠١٩:٥٥:٢٢٢٠:١٤:٠٨٠٠:١٤:٢٦
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٣٠٠٦:٠٤:١٤١٢:٥٩:٤٩١٩:٥٥:١٣٢٠:١٣:٥٧٠٠:١٤:٤٠
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٠٧٠٦:٠٤:٤٢١٢:٥٩:٥٨١٩:٥٥:٠٢٢٠:١٣:٤٥٠٠:١٤:٥٤
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٤٥٠٦:٠٥:١٠١٣:٠٠:٠٦١٩:٥٤:٥٠٢٠:١٣:٣١٠٠:١٥:٠٧
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٢٤٠٦:٠٥:٣٩١٣:٠٠:١٤١٩:٥٤:٣٦٢٠:١٣:١٥٠٠:١٥:٢٠
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٠٣٠٦:٠٦:٠٨١٣:٠٠:٢١١٩:٥٤:٢١٢٠:١٢:٥٩٠٠:١٥:٣٢
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٤٤٠٦:٠٦:٣٨١٣:٠٠:٢٨١٩:٥٤:٠٤٢٠:١٢:٤٠٠٠:١٥:٤٥
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٢٥٠٦:٠٧:٠٨١٣:٠٠:٣٤١٩:٥٣:٤٦٢٠:١٢:٢١٠٠:١٥:٥٧
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٠٧٠٦:٠٧:٣٩١٣:٠٠:٤٠١٩:٥٣:٢٧٢٠:١١:٥٩٠٠:١٦:٠٨
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٤٩٠٦:٠٨:١٠١٣:٠٠:٤٦١٩:٥٣:٠٦٢٠:١١:٣٧٠٠:١٦:١٩
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٣٢٠٦:٠٨:٤١١٣:٠٠:٥٠١٩:٥٢:٤٤٢٠:١١:١٣٠٠:١٦:٣٠
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:١٦٠٦:٠٩:١٢١٣:٠٠:٥٥١٩:٥٢:٢١٢٠:١٠:٤٧٠٠:١٦:٤١
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:٠٠٠٦:٠٩:٤٤١٣:٠٠:٥٨١٩:٥١:٥٦٢٠:١٠:٢١٠٠:١٦:٥١
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:٤٥٠٦:١٠:١٦١٣:٠١:٠٢١٩:٥١:٣٠٢٠:٠٩:٥٣٠٠:١٧:٠٠
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٣٠٠٦:١٠:٤٩١٣:٠١:٠٤١٩:٥١:٠٣٢٠:٠٩:٢٣٠٠:١٧:٠٩

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای مخ سوخته

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای مخ سوخته روستای مخ سوخته در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای مخ سوخته روستای مخ سوخته بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای مخ سوخته را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای مخ سوخته برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای مخ سوخته

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای مخ سوخته موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای مخ سوخته برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای مخ سوخته

روستای مخ سوخته بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای مخ سوخته

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای مخ سوخته است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای مخ سوخته
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای مخ سوخته + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای مخ سوخته + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای مخ سوخته + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای مخ سوخته

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای مخ سوخته رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق مخ سوخته
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق مخ سوخته ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق مخ سوخته
زمان پخش اذان مستقیم به افق مخ سوخته
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق مخ سوخته
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ مخ سوخته دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق مخ سوخته
جدول اوقات شرعی امروز فردا مخ سوخته دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای مخ سوخته یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو