جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای محمودیان

بشاریات شرقی | آبیک | قزوین | ایران

اوقات شرعی امروز محمودیان


اذان صبح: ٠٥:٢١:٠٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٧:٤٣
اذان ظهر: ١٣:١١:٠٥
غروب آفتاب: ١٩:٣٥:٠٣
اذان مغرب: ١٩:٥٣:٣٠
نیمه شب: ٠٠:٢٧:١٤

دوشنبه ١٨ فروردین ١٣٩٩
١٢ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٦ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای محمودیان (شهرستان آبیک) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٨ فروردین ٩٩ روستای محمودیان)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای محمودیان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای محمودیان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ارد بزرگ
برای آنكه به پایین پرتاب نشوی، دست گیر آدمیان شو.

اوقات شرعی ماه جاری روستای محمودیان

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای محمودیان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای محمودیان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای محمودیان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای محمودیان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان محمودیان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥١:٠١٠٦:٢٢:٤٧١٣:٠٦:٤٠١٩:٥١:٠٨٢٠:١٠:١٩٠٠:٢٠:١٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٩:٣٠٠٦:٢١:٣٦١٣:٠٦:٣١١٩:٥٢:٠٠٢٠:١١:١٣٠٠:٢٠:٠٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٨:٠٠٠٦:٢٠:٢٦١٣:٠٦:٢١١٩:٥٢:٥١٢٠:١٢:٠٨٠٠:١٩:٤١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٦:٣١٠٦:١٩:١٧١٣:٠٦:١٣١٩:٥٣:٤٢٢٠:١٣:٠٢٠٠:١٩:٢٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٥:٠٣٠٦:١٨:٠٩١٣:٠٦:٠٤١٩:٥٤:٣٤٢٠:١٣:٥٦٠٠:١٩:٠٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٣:٣٥٠٦:١٧:٠٢١٣:٠٥:٥٧١٩:٥٥:٢٥٢٠:١٤:٥٠٠٠:١٨:٤٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٢:٠٨٠٦:١٥:٥٦١٣:٠٥:٥٠١٩:٥٦:١٦٢٠:١٥:٤٤٠٠:١٨:٢٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٠:٤٣٠٦:١٤:٥٢١٣:٠٥:٤٣١٩:٥٧:٠٧٢٠:١٦:٣٨٠٠:١٨:١٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٩:١٨٠٦:١٣:٤٨١٣:٠٥:٣٧١٩:٥٧:٥٨٢٠:١٧:٣٣٠٠:١٧:٥٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٧:٥٤٠٦:١٢:٤٦١٣:٠٥:٣١١٩:٥٨:٤٩٢٠:١٨:٢٧٠٠:١٧:٤٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٦:٣١٠٦:١١:٤٤١٣:٠٥:٢٦١٩:٥٩:٤٠٢٠:١٩:٢٠٠٠:١٧:٢٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٥:٠٩٠٦:١٠:٤٤١٣:٠٥:٢١٢٠:٠٠:٣٠٢٠:٢٠:١٤٠٠:١٧:٠٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٣:٤٨٠٦:٠٩:٤٥١٣:٠٥:١٧٢٠:٠١:٢١٢٠:٢١:٠٨٠٠:١٦:٥٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٢:٢٩٠٦:٠٨:٤٨١٣:٠٥:١٤٢٠:٠٢:١١٢٠:٢٢:٠١٠٠:١٦:٤١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣١:١٠٠٦:٠٧:٥٢١٣:٠٥:١١٢٠:٠٣:٠١٢٠:٢٢:٥٥٠٠:١٦:٢٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٩:٥٣٠٦:٠٦:٥٧١٣:٠٥:٠٩٢٠:٠٣:٥١٢٠:٢٣:٤٨٠٠:١٦:١٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٨:٣٧٠٦:٠٦:٠٣١٣:٠٥:٠٧٢٠:٠٤:٤١٢٠:٢٤:٤١٠٠:١٦:٠٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٧:٢٣٠٦:٠٥:١١١٣:٠٥:٠٦٢٠:٠٥:٣١٢٠:٢٥:٣٣٠٠:١٥:٥٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٦:١٠٠٦:٠٤:٢١١٣:٠٥:٠٦٢٠:٠٦:٢٠٢٠:٢٦:٢٦٠٠:١٥:٣٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٤:٥٨٠٦:٠٣:٣١١٣:٠٥:٠٦٢٠:٠٧:٠٩٢٠:٢٧:١٨٠٠:١٥:٢٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٣:٤٨٠٦:٠٢:٤٣١٣:٠٥:٠٦٢٠:٠٧:٥٨٢٠:٢٨:١٠٠٠:١٥:١٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٢:٣٩٠٦:٠١:٥٧١٣:٠٥:٠٨٢٠:٠٨:٤٦٢٠:٢٩:٠١٠٠:١٥:٠٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢١:٣٢٠٦:٠١:١٢١٣:٠٥:١٠٢٠:٠٩:٣٤٢٠:٢٩:٥٢٠٠:١٥:٠٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٠:٢٧٠٦:٠٠:٢٩١٣:٠٥:١٢٢٠:١٠:٢٢٢٠:٣٠:٤٣٠٠:١٤:٥٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٩:٢٣٠٥:٥٩:٤٧١٣:٠٥:١٥٢٠:١١:٠٩٢٠:٣١:٣٣٠٠:١٤:٤٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٨:٢١٠٥:٥٩:٠٧١٣:٠٥:١٨٢٠:١١:٥٥٢٠:٣٢:٢٣٠٠:١٤:٣٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٧:٢١٠٥:٥٨:٢٨١٣:٠٥:٢٣٢٠:١٢:٤٢٢٠:٣٣:١٢٠٠:١٤:٣٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٦:٢٣٠٥:٥٧:٥١١٣:٠٥:٢٧٢٠:١٣:٢٧٢٠:٣٤:٠١٠٠:١٤:٢٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٥:٢٦٠٥:٥٧:١٦١٣:٠٥:٣٢٢٠:١٤:١٢٢٠:٣٤:٤٩٠٠:١٤:٢٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای محمودیان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای محمودیان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای محمودیان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان محمودیان

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای محمودیان

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای محمودیان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای محمودیان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای محمودیان

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٣٨:٣٨٠٧:٠٣:٢٧١٣:١٤:٢٠١٩:٢٥:٤٨١٩:٤٤:٠٢٠٠:٣١:٢٦
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٣٧:٠٤٠٧:٠٢:٠٠١٣:١٤:٠٢١٩:٢٦:٣٩١٩:٤٤:٥٣٠٠:٣١:٠٤
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٣٥:٢٨٠٧:٠٠:٣٤١٣:١٣:٤٤١٩:٢٧:٢٩١٩:٤٥:٤٥٠٠:٣٠:٤١
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٣٣:٥٣٠٦:٥٩:٠٧١٣:١٣:٢٦١٩:٢٨:٢٠١٩:٤٦:٣٦٠٠:٣٠:١٩
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٣٢:١٧٠٦:٥٧:٤١١٣:١٣:٠٨١٩:٢٩:١٠١٩:٤٧:٢٨٠٠:٢٩:٥٦
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٣٠:٤١٠٦:٥٦:١٥١٣:١٢:٥٠١٩:٣٠:٠١١٩:٤٨:٢٠٠٠:٢٩:٣٣
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٢٩:٠٥٠٦:٥٤:٤٩١٣:١٢:٣٢١٩:٣٠:٥١١٩:٤٩:١١٠٠:٢٩:١٠
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٢٧:٢٩٠٦:٥٣:٢٣١٣:١٢:١٤١٩:٣١:٤٢١٩:٥٠:٠٣٠٠:٢٨:٤٧
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٢٥:٥٢٠٦:٥١:٥٧١٣:١١:٥٧١٩:٣٢:٣٢١٩:٥٠:٥٥٠٠:٢٨:٢٤
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٢٤:١٦٠٦:٥٠:٣٢١٣:١١:٣٩١٩:٣٣:٢٢١٩:٥١:٤٦٠٠:٢٨:٠١
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٢٢:٣٩٠٦:٤٩:٠٧١٣:١١:٢٢١٩:٣٤:١٢١٩:٥٢:٣٨٠٠:٢٧:٣٧
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٢١:٠٣٠٦:٤٧:٤٣١٣:١١:٠٥١٩:٣٥:٠٣١٩:٥٣:٣٠٠٠:٢٧:١٤
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:١٩:٢٦٠٦:٤٦:١٩١٣:١٠:٤٨١٩:٣٥:٥٣١٩:٥٤:٢٢٠٠:٢٦:٥١
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:١٧:٤٩٠٦:٤٤:٥٥١٣:١٠:٣١١٩:٣٦:٤٣١٩:٥٥:١٤٠٠:٢٦:٢٨
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:١٦:١٢٠٦:٤٣:٣٢١٣:١٠:١٥١٩:٣٧:٣٤١٩:٥٦:٠٦٠٠:٢٦:٠٥
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:١٤:٣٦٠٦:٤٢:٠٩١٣:٠٩:٥٩١٩:٣٨:٢٤١٩:٥٦:٥٩٠٠:٢٥:٤٢
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:١٢:٥٩٠٦:٤٠:٤٧١٣:٠٩:٤٣١٩:٣٩:١٥١٩:٥٧:٥١٠٠:٢٥:١٩
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:١١:٢٣٠٦:٣٩:٢٥١٣:٠٩:٢٧١٩:٤٠:٠٥١٩:٥٨:٤٤٠٠:٢٤:٥٦
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:٠٩:٤٧٠٦:٣٨:٠٤١٣:٠٩:١٢١٩:٤٠:٥٦١٩:٥٩:٣٦٠٠:٢٤:٣٣
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:٠٨:١١٠٦:٣٦:٤٤١٣:٠٨:٥٧١٩:٤١:٤٦٢٠:٠٠:٢٩٠٠:٢٤:١١
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:٠٦:٣٥٠٦:٣٥:٢٤١٣:٠٨:٤٣١٩:٤٢:٣٧٢٠:٠١:٢٢٠٠:٢٣:٤٩
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:٠٥:٠٠٠٦:٣٤:٠٥١٣:٠٨:٢٩١٩:٤٣:٢٨٢٠:٠٢:١٦٠٠:٢٣:٢٦
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:٠٣:٢٥٠٦:٣٢:٤٦١٣:٠٨:١٥١٩:٤٤:١٩٢٠:٠٣:٠٩٠٠:٢٣:٠٥
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:٠١:٥٠٠٦:٣١:٢٨١٣:٠٨:٠١١٩:٤٥:١٠٢٠:٠٤:٠٢٠٠:٢٢:٤٣
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:٠٠:١٦٠٦:٣٠:١١١٣:٠٧:٤٩١٩:٤٦:٠١٢٠:٠٤:٥٦٠٠:٢٢:٢٢
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٥٨:٤٢٠٦:٢٨:٥٥١٣:٠٧:٣٦١٩:٤٦:٥٢٢٠:٠٥:٤٩٠٠:٢٢:٠٠
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٥٧:٠٩٠٦:٢٧:٤٠١٣:٠٧:٢٤١٩:٤٧:٤٣٢٠:٠٦:٤٣٠٠:٢١:٤٠
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٥٥:٣٦٠٦:٢٦:٢٥١٣:٠٧:١٢١٩:٤٨:٣٤٢٠:٠٧:٣٧٠٠:٢١:١٩
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٥٤:٠٤٠٦:٢٥:١٢١٣:٠٧:٠١١٩:٤٩:٢٦٢٠:٠٨:٣١٠٠:٢٠:٥٩
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٢:٣٢٠٦:٢٣:٥٩١٣:٠٦:٥١١٩:٥٠:١٧٢٠:٠٩:٢٥٠٠:٢٠:٣٩

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای محمودیان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای محمودیان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای محمودیان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای محمودیان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای محمودیان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای محمودیان

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای محمودیان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای محمودیان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای محمودیان

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٧:٥٩٠٦:١٢:٠٨١٢:١٦:٠٧١٨:٢٠:٤٢١٨:٣٨:٥٢٠٠:٠٣:٣٤
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٦:٢٧٠٧:١٠:٤١١٣:١٥:٥٠١٩:٢١:٣٣١٩:٣٩:٤٤٠٠:٣٣:١٤
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٤:٥٤٠٧:٠٩:١٤١٣:١٥:٣٢١٩:٢٢:٢٤١٩:٤٠:٣٥٠٠:٣٢:٥٣
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٣:٢١٠٧:٠٧:٤٧١٣:١٥:١٤١٩:٢٣:١٥١٩:٤١:٢٧٠٠:٣٢:٣١
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤١:٤٧٠٧:٠٦:٢١١٣:١٤:٥٦١٩:٢٤:٠٦١٩:٤٢:١٩٠٠:٣٢:١٠
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٠:١٣٠٧:٠٤:٥٤١٣:١٤:٣٨١٩:٢٤:٥٧١٩:٤٣:١٠٠٠:٣١:٤٨
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٨:٣٨٠٧:٠٣:٢٧١٣:١٤:٢٠١٩:٢٥:٤٨١٩:٤٤:٠٢٠٠:٣١:٢٦
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٧:٠٤٠٧:٠٢:٠٠١٣:١٤:٠٢١٩:٢٦:٣٩١٩:٤٤:٥٣٠٠:٣١:٠٤
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٥:٢٨٠٧:٠٠:٣٤١٣:١٣:٤٤١٩:٢٧:٢٩١٩:٤٥:٤٥٠٠:٣٠:٤١
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:٥٣٠٦:٥٩:٠٧١٣:١٣:٢٦١٩:٢٨:٢٠١٩:٤٦:٣٦٠٠:٣٠:١٩
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:١٧٠٦:٥٧:٤١١٣:١٣:٠٨١٩:٢٩:١٠١٩:٤٧:٢٨٠٠:٢٩:٥٦
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:٤١٠٦:٥٦:١٥١٣:١٢:٥٠١٩:٣٠:٠١١٩:٤٨:٢٠٠٠:٢٩:٣٣
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٩:٠٥٠٦:٥٤:٤٩١٣:١٢:٣٢١٩:٣٠:٥١١٩:٤٩:١١٠٠:٢٩:١٠
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:٢٩٠٦:٥٣:٢٣١٣:١٢:١٤١٩:٣١:٤٢١٩:٥٠:٠٣٠٠:٢٨:٤٧
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:٥٢٠٦:٥١:٥٧١٣:١١:٥٧١٩:٣٢:٣٢١٩:٥٠:٥٥٠٠:٢٨:٢٤
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:١٦٠٦:٥٠:٣٢١٣:١١:٣٩١٩:٣٣:٢٢١٩:٥١:٤٦٠٠:٢٨:٠١
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٣٩٠٦:٤٩:٠٧١٣:١١:٢٢١٩:٣٤:١٢١٩:٥٢:٣٨٠٠:٢٧:٣٧
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:٠٣٠٦:٤٧:٤٣١٣:١١:٠٥١٩:٣٥:٠٣١٩:٥٣:٣٠٠٠:٢٧:١٤
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:٢٦٠٦:٤٦:١٩١٣:١٠:٤٨١٩:٣٥:٥٣١٩:٥٤:٢٢٠٠:٢٦:٥١
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:٤٩٠٦:٤٤:٥٥١٣:١٠:٣١١٩:٣٦:٤٣١٩:٥٥:١٤٠٠:٢٦:٢٨
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:١٢٠٦:٤٣:٣٢١٣:١٠:١٥١٩:٣٧:٣٤١٩:٥٦:٠٦٠٠:٢٦:٠٥
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:٣٦٠٦:٤٢:٠٩١٣:٠٩:٥٩١٩:٣٨:٢٤١٩:٥٦:٥٩٠٠:٢٥:٤٢
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:٥٩٠٦:٤٠:٤٧١٣:٠٩:٤٣١٩:٣٩:١٥١٩:٥٧:٥١٠٠:٢٥:١٩
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:٢٣٠٦:٣٩:٢٥١٣:٠٩:٢٧١٩:٤٠:٠٥١٩:٥٨:٤٤٠٠:٢٤:٥٦
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٩:٤٧٠٦:٣٨:٠٤١٣:٠٩:١٢١٩:٤٠:٥٦١٩:٥٩:٣٦٠٠:٢٤:٣٣
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٨:١١٠٦:٣٦:٤٤١٣:٠٨:٥٧١٩:٤١:٤٦٢٠:٠٠:٢٩٠٠:٢٤:١١
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:٣٥٠٦:٣٥:٢٤١٣:٠٨:٤٣١٩:٤٢:٣٧٢٠:٠١:٢٢٠٠:٢٣:٤٩
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٥:٠٠٠٦:٣٤:٠٥١٣:٠٨:٢٩١٩:٤٣:٢٨٢٠:٠٢:١٦٠٠:٢٣:٢٦
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٣:٢٥٠٦:٣٢:٤٦١٣:٠٨:١٥١٩:٤٤:١٩٢٠:٠٣:٠٩٠٠:٢٣:٠٥
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠١:٥٠٠٦:٣١:٢٨١٣:٠٨:٠١١٩:٤٥:١٠٢٠:٠٤:٠٢٠٠:٢٢:٤٣
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٠:١٦٠٦:٣٠:١١١٣:٠٧:٤٩١٩:٤٦:٠١٢٠:٠٤:٥٦٠٠:٢٢:٢٢

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای محمودیان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای محمودیان روستای محمودیان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای محمودیان روستای محمودیان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای محمودیان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای محمودیان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای محمودیان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای محمودیان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای محمودیان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای محمودیان

روستای محمودیان بر روی نقشه

روستای محمودیان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای محمودیان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای محمودیان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای محمودیان
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای محمودیان + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای محمودیان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای محمودیان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای محمودیان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای محمودیان رسیده اید.

افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ محمودیان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق محمودیان
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق محمودیان
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ محمودیان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ محمودیان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق محمودیان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق محمودیان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق محمودیان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای محمودیان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو