جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای محمودآباد

موسی آباد | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز محمودآباد


اذان صبح: ٠٤:٢٢:٥٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٨:٣١
اذان ظهر: ١٣:٠٠:٤٤
غروب آفتاب: ٢٠:٠٣:١٢
اذان مغرب: ٢٠:٢٢:٤٧
نیمه شب: ٠٠:١٢:٤٨

شنبه ١٠ خرداد ١٣٩٩
٠٧ شوال ١٤٤١ قمری
٣٠ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای محمودآباد (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٠ خرداد ٩٩ روستای محمودآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای محمودآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای محمودآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

؟
هر كه جور آموزگار نبیند، به جفای روزگار گرفتار آید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای محمودآباد

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای محمودآباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای محمودآباد ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای محمودآباد (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای محمودآباد ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان محمودآباد ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٢:١٣٠٦:٣٥:٣٨١٣:٠٣:٢٣١٩:٣١:٣٧١٩:٤٩:٢٣٠٠:٢١:١٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٠:٤٩٠٦:٣٤:٢٨١٣:٠٣:٠٨١٩:٣٢:١٩١٩:٥٠:٠٦٠٠:٢٠:٥٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٩:٢٧٠٦:٣٣:١٨١٣:٠٢:٥٤١٩:٣٣:٠٠١٩:٥٠:٤٩٠٠:٢٠:٣٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٨:٠٤٠٦:٣٢:٠٩١٣:٠٢:٤٠١٩:٣٣:٤٢١٩:٥١:٣٣٠٠:٢٠:١٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٦:٤٢٠٦:٣١:٠٠١٣:٠٢:٢٧١٩:٣٤:٢٣١٩:٥٢:١٦٠٠:١٩:٥٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٥:٢١٠٦:٢٩:٥٣١٣:٠٢:١٤١٩:٣٥:٠٥١٩:٥٣:٠٠٠٠:١٩:٣٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٣:٥٩٠٦:٢٨:٤٦١٣:٠٢:٠١١٩:٣٥:٤٧١٩:٥٣:٤٤٠٠:١٩:١٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٢:٣٩٠٦:٢٧:٣٩١٣:٠١:٤٩١٩:٣٦:٢٨١٩:٥٤:٢٨٠٠:١٨:٥٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠١:١٩٠٦:٢٦:٣٣١٣:٠١:٣٧١٩:٣٧:١٠١٩:٥٥:١٢٠٠:١٨:٣٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٩:٥٩٠٦:٢٥:٢٩١٣:٠١:٢٦١٩:٣٧:٥٢١٩:٥٥:٥٦٠٠:١٨:١٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٨:٤٠٠٦:٢٤:٢٥١٣:٠١:١٥١٩:٣٨:٣٤١٩:٥٦:٤٠٠٠:١٧:٥٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٧:٢١٠٦:٢٣:٢١١٣:٠١:٠٤١٩:٣٩:١٦١٩:٥٧:٢٥٠٠:١٧:٤٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٠٤٠٦:٢٢:١٩١٣:٠٠:٥٤١٩:٣٩:٥٨١٩:٥٨:٠٩٠٠:١٧:٢٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:٤٧٠٦:٢١:١٨١٣:٠٠:٤٥١٩:٤٠:٤١١٩:٥٨:٥٤٠٠:١٧:٠٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:٣٠٠٦:٢٠:١٧١٣:٠٠:٣٦١٩:٤١:٢٣١٩:٥٩:٣٩٠٠:١٦:٤٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:١٥٠٦:١٩:١٨١٣:٠٠:٢٧١٩:٤٢:٠٥٢٠:٠٠:٢٣٠٠:١٦:٣٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥١:٠٠٠٦:١٨:١٩١٣:٠٠:١٩١٩:٤٢:٤٨٢٠:٠١:٠٨٠٠:١٦:١٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٩:٤٦٠٦:١٧:٢٢١٣:٠٠:١٢١٩:٤٣:٣٠٢٠:٠١:٥٣٠٠:١٦:٠١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٨:٣٣٠٦:١٦:٢٥١٣:٠٠:٠٥١٩:٤٤:١٣٢٠:٠٢:٣٨٠٠:١٥:٤٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٧:٢١٠٦:١٥:٣٠١٢:٥٩:٥٩١٩:٤٤:٥٥٢٠:٠٣:٢٣٠٠:١٥:٣٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٦:١٠٠٦:١٤:٣٦١٢:٥٩:٥٣١٩:٤٥:٣٨٢٠:٠٤:٠٩٠٠:١٥:١٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٥:٠٠٠٦:١٣:٤٣١٢:٥٩:٤٨١٩:٤٦:٢٠٢٠:٠٤:٥٤٠٠:١٥:٠٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٣:٥٠٠٦:١٢:٥١١٢:٥٩:٤٤١٩:٤٧:٠٣٢٠:٠٥:٣٩٠٠:١٤:٥٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٢:٤٣٠٦:١٢:٠٠١٢:٥٩:٤٠١٩:٤٧:٤٥٢٠:٠٦:٢٤٠٠:١٤:٤١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤١:٣٦٠٦:١١:١٠١٢:٥٩:٣٦١٩:٤٨:٢٨٢٠:٠٧:٠٩٠٠:١٤:٢٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٠:٣٠٠٦:١٠:٢٢١٢:٥٩:٣٣١٩:٤٩:١٠٢٠:٠٧:٥٤٠٠:١٤:١٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:٢٥٠٦:٠٩:٣٥١٢:٥٩:٣١١٩:٤٩:٥٣٢٠:٠٨:٣٩٠٠:١٤:٠٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٨:٢٢٠٦:٠٨:٤٩١٢:٥٩:٢٩١٩:٥٠:٣٥٢٠:٠٩:٢٤٠٠:١٣:٥٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٢٠٠٦:٠٨:٠٤١٢:٥٩:٢٨١٩:٥١:١٧٢٠:١٠:٠٩٠٠:١٣:٤٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای محمودآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای محمودآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای محمودآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان محمودآباد

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای محمودآباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای محمودآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای محمودآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای محمودآباد

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای محمودآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای محمودآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای محمودآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای محمودآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای محمودآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای محمودآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای محمودآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای محمودآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای محمودآباد

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٤٠٦:٠٢:١٤١٢:٥٩:٤٥١٩:٥٧:٣٦٢٠:١٦:٥١٠٠:١٢:٥١
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٧٠٦:٠١:٤٤١٢:٥٩:٤٩١٩:٥٨:١٥٢٠:١٧:٣٣٠٠:١٢:٤٨
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٢٠٦:٠١:١٤١٢:٥٩:٥٤١٩:٥٨:٥٤٢٠:١٨:١٤٠٠:١٢:٤٦
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٨٠٦:٠٠:٤٧١٣:٠٠:٠٠١٩:٥٩:٣٣٢٠:١٨:٥٥٠٠:١٢:٤٤
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٦٠٦:٠٠:٢٠١٣:٠٠:٠٦٢٠:٠٠:١١٢٠:١٩:٣٥٠٠:١٢:٤٤
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٦٠٥:٥٩:٥٥١٣:٠٠:١٣٢٠:٠٠:٤٨٢٠:٢٠:١٥٠٠:١٢:٤٣
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٨٠٥:٥٩:٣٢١٣:٠٠:٢٠٢٠:٠١:٢٥٢٠:٢٠:٥٤٠٠:١٢:٤٣
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٢٠٥:٥٩:١٠١٣:٠٠:٢٧٢٠:٠٢:٠١٢٠:٢١:٣٢٠٠:١٢:٤٤
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٢٧٠٥:٥٨:٥٠١٣:٠٠:٣٥٢٠:٠٢:٣٧٢٠:٢٢:١٠٠٠:١٢:٤٦
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥٥٠٥:٥٨:٣١١٣:٠٠:٤٤٢٠:٠٣:١٢٢٠:٢٢:٤٧٠٠:١٢:٤٨
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢٤٠٥:٥٨:١٣١٣:٠٠:٥٢٢٠:٠٣:٤٦٢٠:٢٣:٢٣٠٠:١٢:٥١
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٥٠٥:٥٧:٥٧١٣:٠١:٠١٢٠:٠٤:٢٠٢٠:٢٣:٥٩٠٠:١٢:٥٤
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٩٠٥:٥٧:٤٣١٣:٠١:١١٢٠:٠٤:٥٣٢٠:٢٤:٣٣٠٠:١٢:٥٨
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٤٠٥:٥٧:٣٠١٣:٠١:٢١٢٠:٠٥:٢٥٢٠:٢٥:٠٧٠٠:١٣:٠٣
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٤١٠٥:٥٧:١٨١٣:٠١:٣١٢٠:٠٥:٥٦٢٠:٢٥:٤٠٠٠:١٣:٠٨
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٢٠٠٥:٥٧:٠٨١٣:٠١:٤١٢٠:٠٦:٢٧٢٠:٢٦:١٢٠٠:١٣:١٤
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠١٠٥:٥٦:٥٩١٣:٠١:٥٢٢٠:٠٦:٥٦٢٠:٢٦:٤٣٠٠:١٣:٢٠
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٥٠٥:٥٦:٥٢١٣:٠٢:٠٣٢٠:٠٧:٢٥٢٠:٢٧:١٣٠٠:١٣:٢٧
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٠٠٥:٥٦:٤٧١٣:٠٢:١٥٢٠:٠٧:٥٢٢٠:٢٧:٤١٠٠:١٣:٣٥
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:١٧٠٥:٥٦:٤٣١٣:٠٢:٢٧٢٠:٠٨:١٩٢٠:٢٨:٠٩٠٠:١٣:٤٣
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٠٧٠٥:٥٦:٤٠١٣:٠٢:٣٨٢٠:٠٨:٤٥٢٠:٢٨:٣٦٠٠:١٣:٥٢
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٩٠٥:٥٦:٣٩١٣:٠٢:٥١٢٠:٠٩:٠٩٢٠:٢٩:٠٢٠٠:١٤:٠١
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٢٠٥:٥٦:٣٩١٣:٠٣:٠٣٢٠:٠٩:٣٣٢٠:٢٩:٢٦٠٠:١٤:١١
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٨٠٥:٥٦:٤١١٣:٠٣:١٥٢٠:٠٩:٥٦٢٠:٢٩:٥٠٠٠:١٤:٢١
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٦٠٥:٥٦:٤٤١٣:٠٣:٢٨٢٠:١٠:١٧٢٠:٣٠:١٢٠٠:١٤:٣٢
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٦٠٥:٥٦:٤٩١٣:٠٣:٤١٢٠:١٠:٣٧٢٠:٣٠:٣٣٠٠:١٤:٤٣
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٨٠٥:٥٦:٥٥١٣:٠٣:٥٤٢٠:١٠:٥٦٢٠:٣٠:٥٢٠٠:١٤:٥٤
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٢٠٥:٥٧:٠٢١٣:٠٤:٠٧٢٠:١١:١٤٢٠:٣١:١٠٠٠:١٥:٠٦
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٩٠٥:٥٧:١١١٣:٠٤:٢٠٢٠:١١:٣١٢٠:٣١:٢٧٠٠:١٥:١٩
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٠٧٠٥:٥٧:٢١١٣:٠٤:٣٣٢٠:١١:٤٧٢٠:٣١:٤٣٠٠:١٥:٣٢
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:١٧٠٥:٥٧:٣٣١٣:٠٤:٤٦٢٠:١٢:٠١٢٠:٣١:٥٧٠٠:١٥:٤٥

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای محمودآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای محمودآباد روستای محمودآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای محمودآباد روستای محمودآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای محمودآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای محمودآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای محمودآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای محمودآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای محمودآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای محمودآباد

روستای محمودآباد بر روی نقشه

روستای محمودآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای محمودآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای محمودآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای محمودآباد
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای محمودآباد + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای محمودآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای محمودآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای محمودآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای محمودآباد رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق محمودآباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق محمودآباد
زمان پخش اذان مستقیم به افق محمودآباد
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ محمودآباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق محمودآباد
زمان پخش اذان آنلاین به افق محمودآباد
افق شرعی امروز فردا محمودآباد دانلود pdf
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ محمودآباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای محمودآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو