جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای محمودآباد

موسی آباد | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز محمودآباد


اذان صبح: ٠٤:٣٩:٥٧
طلوع آفتاب: ٠٦:١٣:٠٠
اذان ظهر: ١٣:٠٩:٣٨
غروب آفتاب: ٢٠:٠٥:٥٤
اذان مغرب: ٢٠:٢٥:٠٢
نیمه شب: ٠٠:٢٣:٢٣

چهارشنبه ٠٢ مرداد ١٣٩٨
٢٠ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٤ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای محمودآباد (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مرداد ٩٨ روستای محمودآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای محمودآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای محمودآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

رودلف فلش
اندیشه‌ی آفریننده، ممكن است فقط برای دریافتن این امر باشد كه دلیلی ندارد همان گونه رفتار كنیم كه پیش از این، رفتار می‌شده است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای محمودآباد

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای محمودآباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای محمودآباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای محمودآباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای محمودآباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان محمودآباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٠٣٠٦:٢٣:٠٧١٣:٠١:٠٣١٩:٣٩:٢٧١٩:٥٧:٣٦٠٠:١٧:٣٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٤٦٠٦:٢٢:٠٥١٣:٠٠:٥٣١٩:٤٠:١٠١٩:٥٨:٢١٠٠:١٧:١٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٢٩٠٦:٢١:٠٤١٣:٠٠:٤٤١٩:٤٠:٥٢١٩:٥٩:٠٦٠٠:١٧:٠٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:١٣٠٦:٢٠:٠٤١٣:٠٠:٣٥١٩:٤١:٣٤١٩:٥٩:٥١٠٠:١٦:٤٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥١:٥٧٠٦:١٩:٠٥١٣:٠٠:٢٧١٩:٤٢:١٧٢٠:٠٠:٣٦٠٠:١٦:٣٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٠:٤٣٠٦:١٨:٠٦١٣:٠٠:١٩١٩:٤٢:٥٩٢٠:٠١:٢١٠٠:١٦:١٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٩:٢٩٠٦:١٧:٠٩١٣:٠٠:١٢١٩:٤٣:٤٢٢٠:٠٢:٠٦٠٠:١٥:٥٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٨:١٦٠٦:١٦:١٣١٣:٠٠:٠٥١٩:٤٤:٢٤٢٠:٠٢:٥١٠٠:١٥:٤٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٠٥٠٦:١٥:١٨١٢:٥٩:٥٩١٩:٤٥:٠٧٢٠:٠٣:٣٦٠٠:١٥:٣٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٥:٥٤٠٦:١٤:٢٤١٢:٥٩:٥٣١٩:٤٥:٤٩٢٠:٠٤:٢١٠٠:١٥:١٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٤٤٠٦:١٣:٣١١٢:٥٩:٤٨١٩:٤٦:٣٢٢٠:٠٥:٠٦٠٠:١٥:٠٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٣٥٠٦:١٢:٣٩١٢:٥٩:٤٤١٩:٤٧:١٤٢٠:٠٥:٥١٠٠:١٤:٥١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٢:٢٧٠٦:١١:٤٩١٢:٥٩:٤٠١٩:٤٧:٥٧٢٠:٠٦:٣٦٠٠:١٤:٣٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤١:٢٠٠٦:١٠:٥٩١٢:٥٩:٣٦١٩:٤٨:٣٩٢٠:٠٧:٢١٠٠:١٤:٢٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:١٥٠٦:١٠:١١١٢:٥٩:٣٣١٩:٤٩:٢١٢٠:٠٨:٠٦٠٠:١٤:١٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٩:١١٠٦:٠٩:٢٤١٢:٥٩:٣١١٩:٥٠:٠٣٢٠:٠٨:٥١٠٠:١٤:٠٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:٠٧٠٦:٠٨:٣٨١٢:٥٩:٢٩١٩:٥٠:٤٥٢٠:٠٩:٣٥٠٠:١٣:٥٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٧:٠٦٠٦:٠٧:٥٤١٢:٥٩:٢٨١٩:٥١:٢٧٢٠:١٠:٢٠٠٠:١٣:٤٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٦:٠٥٠٦:٠٧:١١١٢:٥٩:٢٨١٩:٥٢:٠٩٢٠:١١:٠٤٠٠:١٣:٣٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٥:٠٦٠٦:٠٦:٢٩١٢:٥٩:٢٨١٩:٥٢:٥١٢٠:١١:٤٨٠٠:١٣:٣٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٤:٠٨٠٦:٠٥:٤٨١٢:٥٩:٢٩١٩:٥٣:٣٢٢٠:١٢:٣٣٠٠:١٣:٢٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٣:١٢٠٦:٠٥:٠٩١٢:٥٩:٣٠١٩:٥٤:١٣٢٠:١٣:١٦٠٠:١٣:١٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٢:١٧٠٦:٠٤:٣١١٢:٥٩:٣٢١٩:٥٤:٥٥٢٠:١٤:٠٠٠٠:١٣:٠٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣١:٢٤٠٦:٠٣:٥٥١٢:٥٩:٣٤١٩:٥٥:٣٥٢٠:١٤:٤٣٠٠:١٣:٠٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٠:٣٢٠٦:٠٣:٢٠١٢:٥٩:٣٧١٩:٥٦:١٦٢٠:١٥:٢٦٠٠:١٢:٥٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٩:٤٢٠٦:٠٢:٤٦١٢:٥٩:٤١١٩:٥٦:٥٦٢٠:١٦:٠٩٠٠:١٢:٥٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٨:٥٤٠٦:٠٢:١٤١٢:٥٩:٤٥١٩:٥٧:٣٦٢٠:١٦:٥١٠٠:١٢:٥١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٨:٠٧٠٦:٠١:٤٤١٢:٥٩:٤٩١٩:٥٨:١٥٢٠:١٧:٣٣٠٠:١٢:٤٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٧:٢٢٠٦:٠١:١٤١٢:٥٩:٥٤١٩:٥٨:٥٤٢٠:١٨:١٤٠٠:١٢:٤٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای محمودآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای محمودآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای محمودآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان محمودآباد

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای محمودآباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای محمودآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای محمودآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای محمودآباد

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای محمودآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای محمودآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای محمودآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای محمودآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای محمودآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای محمودآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای محمودآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای محمودآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای محمودآباد

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٩:٠٣٠٦:١٢:٢٣١٣:٠٩:٣٦٢٠:٠٦:٢٩٢٠:٢٥:٤٠٠٠:٢٣:١٣
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٩:٥٧٠٦:١٣:٠٠١٣:٠٩:٣٨٢٠:٠٥:٥٤٢٠:٢٥:٠٢٠٠:٢٣:٢٣
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:٥١٠٦:١٣:٣٩١٣:٠٩:٣٩٢٠:٠٥:١٧٢٠:٢٤:٢٣٠٠:٢٣:٣٢
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:٤٦٠٦:١٤:١٧١٣:٠٩:٣٩٢٠:٠٤:٣٩٢٠:٢٣:٤٢٠٠:٢٣:٤٠
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٤١٠٦:١٤:٥٦١٣:٠٩:٣٩٢٠:٠٤:٠٠٢٠:٢٣:٠٠٠٠:٢٣:٤٩
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٣٧٠٦:١٥:٣٤١٣:٠٩:٣٨٢٠:٠٣:١٩٢٠:٢٢:١٧٠٠:٢٣:٥٦
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٣٣٠٦:١٦:١٣١٣:٠٩:٣٧٢٠:٠٢:٣٧٢٠:٢١:٣٢٠٠:٢٤:٠٣
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٢٩٠٦:١٦:٥٣١٣:٠٩:٣٥٢٠:٠١:٥٣٢٠:٢٠:٤٦٠٠:٢٤:١٠
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:٢٦٠٦:١٧:٣٢١٣:٠٩:٣٢٢٠:٠١:٠٩٢٠:١٩:٥٩٠٠:٢٤:١٥
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٢٢٠٦:١٨:١١١٣:٠٩:٢٩٢٠:٠٠:٢٢٢٠:١٩:١٠٠٠:٢٤:٢١
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:١٩٠٦:١٨:٥١١٣:٠٩:٢٥١٩:٥٩:٣٥٢٠:١٨:٢٠٠٠:٢٤:٢٥
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٦٠٦:١٩:٣١١٣:٠٩:٢١١٩:٥٨:٤٦٢٠:١٧:٢٩٠٠:٢٤:٢٩
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:١٢٠٦:٢٠:١٠١٣:٠٩:١٦١٩:٥٧:٥٦٢٠:١٦:٣٦٠٠:٢٤:٣٣
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٩٠٦:٢٠:٥٠١٣:٠٩:١٠١٩:٥٧:٠٥٢٠:١٥:٤٢٠٠:٢٤:٣٥
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠٦٠٦:٢١:٢٩١٣:٠٩:٠٤١٩:٥٦:١٣٢٠:١٤:٤٧٠٠:٢٤:٣٨
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٢٠٦:٢٢:٠٩١٣:٠٨:٥٧١٩:٥٥:١٩٢٠:١٣:٥١٠٠:٢٤:٣٩
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٩٠٦:٢٢:٤٨١٣:٠٨:٥٠١٩:٥٤:٢٥٢٠:١٢:٥٤٠٠:٢٤:٤٠
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٥٠٦:٢٣:٢٨١٣:٠٨:٤٢١٩:٥٣:٢٩٢٠:١١:٥٥٠٠:٢٤:٤٠
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥١٠٦:٢٤:٠٧١٣:٠٨:٣٣١٩:٥٢:٣٢٢٠:١٠:٥٦٠٠:٢٤:٣٩
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٧٠٦:٢٤:٤٧١٣:٠٨:٢٤١٩:٥١:٣٤٢٠:٠٩:٥٥٠٠:٢٤:٣٨
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٢٠٦:٢٥:٢٦١٣:٠٨:١٤١٩:٥٠:٣٥٢٠:٠٨:٥٤٠٠:٢٤:٣٦
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٨٠٦:٢٦:٠٥١٣:٠٨:٠٤١٩:٤٩:٣٤٢٠:٠٧:٥١٠٠:٢٤:٣٤
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٣٠٦:٢٦:٤٤١٣:٠٧:٥٣١٩:٤٨:٣٣٢٠:٠٦:٤٧٠٠:٢٤:٣٠
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٨٠٦:٢٧:٢٣١٣:٠٧:٤١١٩:٤٧:٣١٢٠:٠٥:٤٣٠٠:٢٤:٢٧
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٢٠٦:٢٨:٠٢١٣:٠٧:٢٩١٩:٤٦:٢٨٢٠:٠٤:٣٧٠٠:٢٤:٢٢
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٦٠٦:٢٨:٤٠١٣:٠٧:١٦١٩:٤٥:٢٤٢٠:٠٣:٣١٠٠:٢٤:١٧
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٠٠٦:٢٩:١٩١٣:٠٧:٠٣١٩:٤٤:١٩٢٠:٠٢:٢٤٠٠:٢٤:١٢
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٤٠٦:٢٩:٥٧١٣:٠٦:٥٠١٩:٤٣:١٣٢٠:٠١:١٦٠٠:٢٤:٠٥
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٧٠٦:٣٠:٣٦١٣:٠٦:٣٦١٩:٤٢:٠٧٢٠:٠٠:٠٧٠٠:٢٣:٥٨
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥٠٠٦:٣١:١٤١٣:٠٦:٢١١٩:٤٠:٥٩١٩:٥٨:٥٧٠٠:٢٣:٥١
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٣٠٦:٣١:٥٢١٣:٠٦:٠٦١٩:٣٩:٥١١٩:٥٧:٤٧٠٠:٢٣:٤٣

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای محمودآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای محمودآباد روستای محمودآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای محمودآباد روستای محمودآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای محمودآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای محمودآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای محمودآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای محمودآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای محمودآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای محمودآباد

روستای محمودآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای محمودآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای محمودآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای محمودآباد
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای محمودآباد + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای محمودآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای محمودآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای محمودآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای محمودآباد رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ محمودآباد دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا محمودآباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا محمودآباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق محمودآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ محمودآباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق محمودآباد
زمان پخش اذان زنده به افق محمودآباد
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ محمودآباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای محمودآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو