جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای محمودآباد

قهاب رستاق | دامغان | سمنان | ایران

اوقات شرعی امروز محمودآباد


اذان صبح: ٠٥:١١:٣٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٥:٥٤
اذان ظهر: ١٢:٤٦:٤٨
غروب آفتاب: ١٨:٥٧:٠٨
اذان مغرب: ١٩:١٥:١٠
نیمه شب: ٠٠:٠٤:٤٩

سه شنبه ٢٦ شهریور ١٣٩٨
١٧ محرم ١٤٤١ قمری
١٧ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای محمودآباد (شهرستان دامغان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ شهریور ٩٨ روستای محمودآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای محمودآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای محمودآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ویكتور هوگو
خشك سالی و بیماری در مقام مقایسه با جنگ، چیزی نیست زیرا خود این دو نیز ناشی از پیامدهای دشوار و ناهنجار جنگ هستند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای محمودآباد

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای محمودآباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای محمودآباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای محمودآباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای محمودآباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان محمودآباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٤:٥١٠٦:٠٥:٥٩١٢:٤٩:٥٦١٩:٣٤:٢٦١٩:٥٣:٣٠٠٠:٠٣:٥٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٣:٢٣٠٦:٠٤:٥٠١٢:٤٩:٤٧١٩:٣٥:١٦١٩:٥٤:٢٢٠٠:٠٣:٣٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣١:٥٦٠٦:٠٣:٤٣١٢:٤٩:٣٨١٩:٣٦:٠٦١٩:٥٥:١٥٠٠:٠٣:١٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٠:٣٠٠٦:٠٢:٣٦١٢:٤٩:٣٠١٩:٣٦:٥٦١٩:٥٦:٠٨٠٠:٠٣:٠٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٩:٠٤٠٦:٠١:٣١١٢:٤٩:٢٢١٩:٣٧:٤٦١٩:٥٧:٠١٠٠:٠٢:٤٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٧:٣٩٠٦:٠٠:٢٦١٢:٤٩:١٥١٩:٣٨:٣٦١٩:٥٧:٥٣٠٠:٠٢:٢٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٦:١٦٠٥:٥٩:٢٣١٢:٤٩:٠٨١٩:٣٩:٢٥١٩:٥٨:٤٦٠٠:٠٢:٠٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٤:٥٣٠٥:٥٨:٢٠١٢:٤٩:٠٢١٩:٤٠:١٥١٩:٥٩:٣٩٠٠:٠١:٥٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٣:٣١٠٥:٥٧:١٩١٢:٤٨:٥٦١٩:٤١:٠٤٢٠:٠٠:٣١٠٠:٠١:٣٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٢:١٠٠٥:٥٦:١٩١٢:٤٨:٥١١٩:٤١:٥٤٢٠:٠١:٢٤٠٠:٠١:٢٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٠:٥١٠٥:٥٥:٢١١٢:٤٨:٤٧١٩:٤٢:٤٣٢٠:٠٢:١٦٠٠:٠١:٠٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٩:٣٢٠٥:٥٤:٢٣١٢:٤٨:٤٣١٩:٤٣:٣٣٢٠:٠٣:٠٨٠٠:٠٠:٥٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٨:١٤٠٥:٥٣:٢٧١٢:٤٨:٣٩١٩:٤٤:٢٢٢٠:٠٤:٠١٠٠:٠٠:٤٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٦:٥٨٠٥:٥٢:٣٢١٢:٤٨:٣٦١٩:٤٥:١١٢٠:٠٤:٥٣٠٠:٠٠:٢٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٥:٤٣٠٥:٥١:٣٨١٢:٤٨:٣٤١٩:٤٥:٥٩٢٠:٠٥:٤٤٠٠:٠٠:١٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٤:٢٩٠٥:٥٠:٤٦١٢:٤٨:٣٢١٩:٤٦:٤٨٢٠:٠٦:٣٦٠٠:٠٠:٠٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٣:١٧٠٥:٤٩:٥٥١٢:٤٨:٣١١٩:٤٧:٣٦٢٠:٠٧:٢٨٢٣:٥٩:٥١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٢:٠٦٠٥:٤٩:٠٥١٢:٤٨:٣١١٩:٤٨:٢٤٢٠:٠٨:١٩٢٣:٥٩:٤٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٠:٥٦٠٥:٤٨:١٧١٢:٤٨:٣١١٩:٤٩:١٢٢٠:٠٩:١٠٢٣:٥٩:٣٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٩:٤٨٠٥:٤٧:٣١١٢:٤٨:٣٢١٩:٥٠:٠٠٢٠:١٠:٠٠٢٣:٥٩:٢١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٨:٤٢٠٥:٤٦:٤٥١٢:٤٨:٣٣١٩:٥٠:٤٧٢٠:١٠:٥٠٢٣:٥٩:١٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٧:٣٧٠٥:٤٦:٠٢١٢:٤٨:٣٥١٩:٥١:٣٤٢٠:١١:٤٠٢٣:٥٩:٠٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٦:٣٣٠٥:٤٥:١٩١٢:٤٨:٣٧١٩:٥٢:٢٠٢٠:١٢:٣٠٢٣:٥٨:٥٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٥:٣٢٠٥:٤٤:٣٩١٢:٤٨:٤٠١٩:٥٣:٠٧٢٠:١٣:١٩٢٣:٥٨:٤٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٤:٣٢٠٥:٤٣:٥٩١٢:٤٨:٤٤١٩:٥٣:٥٢٢٠:١٤:٠٧٢٣:٥٨:٤٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٣:٣٣٠٥:٤٣:٢٢١٢:٤٨:٤٨١٩:٥٤:٣٧٢٠:١٤:٥٥٢٣:٥٨:٣٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٢:٣٧٠٥:٤٢:٤٦١٢:٤٨:٥٢١٩:٥٥:٢٢٢٠:١٥:٤٣٢٣:٥٨:٣٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠١:٤٢٠٥:٤٢:١١١٢:٤٨:٥٧١٩:٥٦:٠٦٢٠:١٦:٣٠٢٣:٥٨:٢٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٠٠:٥٠٠٥:٤١:٣٨١٢:٤٩:٠٣١٩:٥٦:٥٠٢٠:١٧:١٦٢٣:٥٨:٢٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای محمودآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای محمودآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای محمودآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان محمودآباد

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای محمودآباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای محمودآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای محمودآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای محمودآباد

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای محمودآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای محمودآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای محمودآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای محمودآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای محمودآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای محمودآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای محمودآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای محمودآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای محمودآباد

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٧:٤٣٠٦:١٧:١٠١٢:٥٤:٥٤١٩:٣٢:٠٣١٩:٥٠:٤٦٠٠:١٠:٢٥
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٨:٤٦٠٦:١٧:٥٦١٢:٥٤:٣٨١٩:٣٠:٤٦١٩:٤٩:٢٦٠٠:١٠:١٧
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤٨٠٦:١٨:٤٢١٢:٥٤:٢٢١٩:٢٩:٢٨١٩:٤٨:٠٦٠٠:١٠:٠٩
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥٠٠٦:١٩:٢٧١٢:٥٤:٠٥١٩:٢٨:٠٩١٩:٤٦:٤٥٠٠:١٠:٠٠
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:٥١٠٦:٢٠:١٣١٢:٥٣:٤٨١٩:٢٦:٤٩١٩:٤٥:٢٣٠٠:٠٩:٥١
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٢٠٦:٢٠:٥٨١٢:٥٣:٣١١٩:٢٥:٢٩١٩:٤٤:٠١٠٠:٠٩:٤١
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٢٠٦:٢١:٤٤١٢:٥٣:١٣١٩:٢٤:٠٨١٩:٤٢:٣٨٠٠:٠٩:٣٠
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٢٠٦:٢٢:٢٩١٢:٥٢:٥٥١٩:٢٢:٤٧١٩:٤١:١٤٠٠:٠٩:١٩
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٢٠٦:٢٣:١٤١٢:٥٢:٣٧١٩:٢١:٢٥١٩:٣٩:٥٠٠٠:٠٩:٠٨
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥١٠٦:٢٣:٥٩١٢:٥٢:١٨١٩:٢٠:٠٢١٩:٣٨:٢٦٠٠:٠٨:٥٦
١١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٠٠٦:٢٤:٤٤١٢:٥١:٥٩١٩:١٨:٣٩١٩:٣٧:٠١٠٠:٠٨:٤٣
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٨٠٦:٢٥:٢٩١٢:٥١:٤٠١٩:١٧:١٥١٩:٣٥:٣٥٠٠:٠٨:٣٠
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٦٠٦:٢٦:١٤١٢:٥١:٢٠١٩:١٥:٥١١٩:٣٤:٠٩٠٠:٠٨:١٧
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٤٣٠٦:٢٦:٥٩١٢:٥١:٠٠١٩:١٤:٢٧١٩:٣٢:٤٣٠٠:٠٨:٠٣
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٠٠٦:٢٧:٤٤١٢:٥٠:٤٠١٩:١٣:٠٢١٩:٣١:١٧٠٠:٠٧:٤٩
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٦٠٦:٢٨:٢٨١٢:٥٠:٢٠١٩:١١:٣٦١٩:٢٩:٥٠٠٠:٠٧:٣٤
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣٢٠٦:٢٩:١٣١٢:٤٩:٥٩١٩:١٠:١١١٩:٢٨:٢٣٠٠:٠٧:١٩
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٨٠٦:٢٩:٥٧١٢:٤٩:٣٨١٩:٠٨:٤٤١٩:٢٦:٥٥٠٠:٠٧:٠٤
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٣٠٦:٣٠:٤٢١٢:٤٩:١٧١٩:٠٧:١٨١٩:٢٥:٢٨٠٠:٠٦:٤٨
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٧٠٦:٣١:٢٦١٢:٤٨:٥٦١٩:٠٥:٥١١٩:٢٤:٠٠٠٠:٠٦:٣٢
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٢٠٦:٣٢:١١١٢:٤٨:٣٥١٩:٠٤:٢٥١٩:٢٢:٣٢٠٠:٠٦:١٥
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠٥٠٦:٣٢:٥٥١٢:٤٨:١٤١٩:٠٢:٥٨١٩:٢١:٠٤٠٠:٠٥:٥٨
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٥٩٠٦:٣٣:٤٠١٢:٤٧:٥٢١٩:٠١:٣٠١٩:١٩:٣٥٠٠:٠٥:٤١
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥٢٠٦:٣٤:٢٤١٢:٤٧:٣١١٩:٠٠:٠٣١٩:١٨:٠٧٠٠:٠٥:٢٤
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٤٥٠٦:٣٥:٠٩١٢:٤٧:٠٩١٨:٥٨:٣٥١٩:١٦:٣٩٠٠:٠٥:٠٦
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٣٧٠٦:٣٥:٥٤١٢:٤٦:٤٨١٨:٥٧:٠٨١٩:١٥:١٠٠٠:٠٤:٤٩
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٣٠٠٦:٣٦:٣٨١٢:٤٦:٢٦١٨:٥٥:٤٠١٩:١٣:٤٢٠٠:٠٤:٣١
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٢١٠٦:٣٧:٢٣١٢:٤٦:٠٥١٨:٥٤:١٢١٩:١٢:١٤٠٠:٠٤:١٣
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:١٣٠٦:٣٨:٠٨١٢:٤٥:٤٣١٨:٥٢:٤٥١٩:١٠:٤٦٠٠:٠٣:٥٤
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٤٠٦:٣٨:٥٣١٢:٤٥:٢٢١٨:٥١:١٧١٩:٠٩:١٧٢٣:٣٣:٣٦
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:١٥:٥٥٠٥:٣٩:٣٨١١:٤٥:٠١١٧:٤٩:٤٩١٨:٠٧:٤٩٢٣:٠٣:١٨

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای محمودآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای محمودآباد روستای محمودآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای محمودآباد روستای محمودآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای محمودآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای محمودآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای محمودآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای محمودآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای محمودآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای محمودآباد

روستای محمودآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای محمودآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای محمودآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای محمودآباد
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای محمودآباد + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای محمودآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای محمودآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای محمودآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای محمودآباد رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ محمودآباد دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق محمودآباد
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق محمودآباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق محمودآباد
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ محمودآباد دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق محمودآباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق محمودآباد
افق شرعی امروز فردا محمودآباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای محمودآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو