جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای محمودآباد

قمبوان | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز محمودآباد


اذان صبح: ٠٤:٣٦:٣٠
طلوع آفتاب: ٠٦:١٠:٣٨
اذان ظهر: ١٣:٠٩:٢٤
غروب آفتاب: ٢٠:٠٧:٥٠
اذان مغرب: ٢٠:٢٧:٠٨
نیمه شب: ٠٠:٢٢:٣٧

یکشنبه ٣٠ تیر ١٣٩٨
١٧ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢١ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای محمودآباد (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ تیر ٩٨ روستای محمودآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای محمودآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای محمودآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
زبان خود را تحت سلطه‌ی خودت قرا بده. (نه اینكه بدون توجّه تو، ‌به حركت در بیابید.)

اوقات شرعی ماه جاری روستای محمودآباد

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای محمودآباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای محمودآباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای محمودآباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای محمودآباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان محمودآباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٢٩٠٦:٢٢:٤٦١٣:٠٠:٥٥١٩:٣٩:٣٤١٩:٥٧:٤٥٠٠:١٧:٢٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:١١٠٦:٢١:٤٣١٣:٠٠:٤٥١٩:٤٠:١٧١٩:٥٨:٣٠٠٠:١٧:٠٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:٥٤٠٦:٢٠:٤٢١٣:٠٠:٣٦١٩:٤٠:٥٩١٩:٥٩:١٦٠٠:١٦:٤٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٣٨٠٦:١٩:٤١١٣:٠٠:٢٧١٩:٤١:٤٢٢٠:٠٠:٠١٠٠:١٦:٣٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥١:٢٢٠٦:١٨:٤٢١٣:٠٠:١٩١٩:٤٢:٢٥٢٠:٠٠:٤٦٠٠:١٦:١٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٠:٠٧٠٦:١٧:٤٣١٣:٠٠:١٢١٩:٤٣:٠٨٢٠:٠١:٣١٠٠:١٦:٠٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٨:٥٣٠٦:١٦:٤٦١٣:٠٠:٠٤١٩:٤٣:٥١٢٠:٠٢:١٧٠٠:١٥:٤٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٧:٣٩٠٦:١٥:٥٠١٢:٥٩:٥٨١٩:٤٤:٣٣٢٠:٠٣:٠٢٠٠:١٥:٣٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٦:٢٧٠٦:١٤:٥٤١٢:٥٩:٥١١٩:٤٥:١٦٢٠:٠٣:٤٨٠٠:١٥:١٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٥:١٦٠٦:١٤:٠٠١٢:٥٩:٤٦١٩:٤٥:٥٩٢٠:٠٤:٣٣٠٠:١٥:٠٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٠٥٠٦:١٣:٠٧١٢:٥٩:٤١١٩:٤٦:٤٢٢٠:٠٥:١٨٠٠:١٤:٤٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٢:٥٦٠٦:١٢:١٤١٢:٥٩:٣٦١٩:٤٧:٢٥٢٠:٠٦:٠٤٠٠:١٤:٣٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤١:٤٨٠٦:١١:٢٣١٢:٥٩:٣٢١٩:٤٨:٠٧٢٠:٠٦:٤٩٠٠:١٤:٢٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٠:٤١٠٦:١٠:٣٤١٢:٥٩:٢٩١٩:٤٨:٥٠٢٠:٠٧:٣٤٠٠:١٤:١٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:٣٥٠٦:٠٩:٤٥١٢:٥٩:٢٦١٩:٤٩:٣٢٢٠:٠٨:٢٠٠٠:١٤:٠١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٨:٣٠٠٦:٠٨:٥٨١٢:٥٩:٢٤١٩:٥٠:١٥٢٠:٠٩:٠٥٠٠:١٣:٥١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٢٦٠٦:٠٨:١٢١٢:٥٩:٢٢١٩:٥٠:٥٧٢٠:٠٩:٥٠٠٠:١٣:٤١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٦:٢٤٠٦:٠٧:٢٧١٢:٥٩:٢١١٩:٥١:٣٩٢٠:١٠:٣٥٠٠:١٣:٣١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٥:٢٣٠٦:٠٦:٤٤١٢:٥٩:٢٠١٩:٥٢:٢٢٢٠:١١:١٩٠٠:١٣:٢٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٤:٢٣٠٦:٠٦:٠١١٢:٥٩:٢١١٩:٥٣:٠٤٢٠:١٢:٠٤٠٠:١٣:١٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٣:٢٥٠٦:٠٥:٢١١٢:٥٩:٢١١٩:٥٣:٤٥٢٠:١٢:٤٨٠٠:١٣:٠٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٢:٢٩٠٦:٠٤:٤١١٢:٥٩:٢٢١٩:٥٤:٢٧٢٠:١٣:٣٢٠٠:١٣:٠٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣١:٣٣٠٦:٠٤:٠٣١٢:٥٩:٢٤١٩:٥٥:٠٨٢٠:١٤:١٦٠٠:١٢:٥٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٠:٤٠٠٦:٠٣:٢٧١٢:٥٩:٢٧١٩:٥٥:٤٩٢٠:١٥:٠٠٠٠:١٢:٤٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٩:٤٧٠٦:٠٢:٥١١٢:٥٩:٣٠١٩:٥٦:٣٠٢٠:١٥:٤٣٠٠:١٢:٤٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٨:٥٧٠٦:٠٢:١٧١٢:٥٩:٣٣١٩:٥٧:١٠٢٠:١٦:٢٦٠٠:١٢:٣٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٨:٠٨٠٦:٠١:٤٥١٢:٥٩:٣٧١٩:٥٧:٥٠٢٠:١٧:٠٨٠٠:١٢:٣٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٧:٢١٠٦:٠١:١٤١٢:٥٩:٤٢١٩:٥٨:٣٠٢٠:١٧:٥٠٠٠:١٢:٣٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٦:٣٥٠٦:٠٠:٤٥١٢:٥٩:٤٧١٩:٥٩:٠٩٢٠:١٨:٣٢٠٠:١٢:٣٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای محمودآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای محمودآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای محمودآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان محمودآباد

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای محمودآباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای محمودآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای محمودآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای محمودآباد

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای محمودآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای محمودآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای محمودآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای محمودآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای محمودآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای محمودآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای محمودآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای محمودآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای محمودآباد

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:١٨:٤٠٠٥:٥٧:١٥١٣:٠٤:٥٥٢٠:١٢:٣٥٢٠:٣٢:٣٤٠٠:١٥:٤٥
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:١٨:٥٥٠٥:٥٧:٣٠١٣:٠٥:٠٨٢٠:١٢:٤٦٢٠:٣٢:٤٥٠٠:١٥:٥٨
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:١٩:١١٠٥:٥٧:٤٥١٣:٠٥:٢١٢٠:١٢:٥٥٢٠:٣٢:٥٤٠٠:١٦:١٣
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:١٩:٣٠٠٥:٥٨:٠٢١٣:٠٥:٣٤٢٠:١٣:٠٣٢٠:٣٣:٠٢٠٠:١٦:٢٧
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:١٩:٥٠٠٥:٥٨:١٩١٣:٠٥:٤٧٢٠:١٣:١٠٢٠:٣٣:٠٨٠٠:١٦:٤٢
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:١٣٠٥:٥٨:٣٨١٣:٠٥:٥٩٢٠:١٣:١٦٢٠:٣٣:١٣٠٠:١٦:٥٦
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٣٧٠٥:٥٨:٥٨١٣:٠٦:١٢٢٠:١٣:٢٠٢٠:٣٣:١٧٠٠:١٧:١١
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٠٣٠٥:٥٩:٢٠١٣:٠٦:٢٤٢٠:١٣:٢٢٢٠:٣٣:١٨٠٠:١٧:٢٦
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٣١٠٥:٥٩:٤٢١٣:٠٦:٣٦٢٠:١٣:٢٣٢٠:٣٣:١٩٠٠:١٧:٤٢
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٠٠٠٦:٠٠:٠٥١٣:٠٦:٤٨٢٠:١٣:٢٣٢٠:٣٣:١٧٠٠:١٧:٥٧
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٣١٠٦:٠٠:٣٠١٣:٠٧:٠٠٢٠:١٣:٢١٢٠:٣٣:١٤٠٠:١٨:١٣
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٠٤٠٦:٠٠:٥٥١٣:٠٧:١١٢٠:١٣:١٨٢٠:٣٣:١٠٠٠:١٨:٢٨
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٣٨٠٦:٠١:٢٢١٣:٠٧:٢٢٢٠:١٣:١٣٢٠:٣٣:٠٣٠٠:١٨:٤٣
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:١٤٠٦:٠١:٤٩١٣:٠٧:٣٣٢٠:١٣:٠٦٢٠:٣٢:٥٦٠٠:١٨:٥٩
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٥٢٠٦:٠٢:١٧١٣:٠٧:٤٣٢٠:١٢:٥٨٢٠:٣٢:٤٦٠٠:١٩:١٤
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٣٠٠٦:٠٢:٤٦١٣:٠٧:٥٣٢٠:١٢:٤٩٢٠:٣٢:٣٥٠٠:١٩:٢٩
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:١٠٠٦:٠٣:١٥١٣:٠٨:٠٣٢٠:١٢:٣٧٢٠:٣٢:٢٢٠٠:١٩:٤٥
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٥٢٠٦:٠٣:٤٦١٣:٠٨:١٢٢٠:١٢:٢٥٢٠:٣٢:٠٨٠٠:١٩:٥٩
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٣٤٠٦:٠٤:١٧١٣:٠٨:٢٠٢٠:١٢:١٠٢٠:٣١:٥٢٠٠:٢٠:١٤
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:١٨٠٦:٠٤:٤٩١٣:٠٨:٢٩٢٠:١١:٥٤٢٠:٣١:٣٤٠٠:٢٠:٢٩
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٠٣٠٦:٠٥:٢١١٣:٠٨:٣٧٢٠:١١:٣٧٢٠:٣١:١٤٠٠:٢٠:٤٣
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٤٩٠٦:٠٥:٥٤١٣:٠٨:٤٤٢٠:١١:١٨٢٠:٣٠:٥٣٠٠:٢٠:٥٧
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٣٦٠٦:٠٦:٢٨١٣:٠٨:٥١٢٠:١٠:٥٧٢٠:٣٠:٣١٠٠:٢١:١١
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٢٤٠٦:٠٧:٠٢١٣:٠٨:٥٧٢٠:١٠:٣٥٢٠:٣٠:٠٧٠٠:٢١:٢٤
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:١٣٠٦:٠٧:٣٧١٣:٠٩:٠٣٢٠:١٠:١١٢٠:٢٩:٤١٠٠:٢١:٣٧
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٠٣٠٦:٠٨:١٢١٣:٠٩:٠٨٢٠:٠٩:٤٦٢٠:٢٩:١٣٠٠:٢١:٥٠
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٥٣٠٦:٠٨:٤٨١٣:٠٩:١٣٢٠:٠٩:١٩٢٠:٢٨:٤٤٠٠:٢٢:٠٢
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٤٥٠٦:٠٩:٢٤١٣:٠٩:١٧٢٠:٠٨:٥١٢٠:٢٨:١٤٠٠:٢٢:١٤
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٣٧٠٦:١٠:٠١١٣:٠٩:٢١٢٠:٠٨:٢٢٢٠:٢٧:٤٢٠٠:٢٢:٢٦
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٣٠٠٦:١٠:٣٨١٣:٠٩:٢٤٢٠:٠٧:٥٠٢٠:٢٧:٠٨٠٠:٢٢:٣٧
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٢٣٠٦:١١:١٦١٣:٠٩:٢٧٢٠:٠٧:١٨٢٠:٢٦:٣٣٠٠:٢٢:٤٧

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای محمودآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای محمودآباد روستای محمودآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای محمودآباد روستای محمودآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای محمودآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای محمودآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای محمودآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای محمودآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای محمودآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای محمودآباد

روستای محمودآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای محمودآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای محمودآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای محمودآباد
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای محمودآباد + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای محمودآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای محمودآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای محمودآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای محمودآباد رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا محمودآباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق محمودآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ محمودآباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا محمودآباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق محمودآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ محمودآباد دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ محمودآباد دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق محمودآباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای محمودآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو