جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای محمودآباد

قمبوان | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز محمودآباد


اذان صبح: ٠٤:٢٠:١٤
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٦:٥٨
اذان ظهر: ١٣:٠١:١٣
غروب آفتاب: ٢٠:٠٥:٤٢
اذان مغرب: ٢٠:٢٥:٢٧
نیمه شب: ٠٠:١٢:٤٦

چهارشنبه ١٤ خرداد ١٣٩٩
١١ شوال ١٤٤١ قمری
٠٣ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای محمودآباد (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ خرداد ٩٩ روستای محمودآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای محمودآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای محمودآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

رحلت حضرت امام خمینی (رحمة االله علیه) رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (1368 هـ ش)
انتخاب حضرت آیت االله امام خامنه ای به رهبری (1368 هـ ش)

آندره ژید
من بر این باورم كه عشق به یك شخص ِبزرگوار، بیش از هر چیز دیگر به انسان فروتنی می آموزد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای محمودآباد

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای محمودآباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای محمودآباد ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای محمودآباد (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای محمودآباد ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان محمودآباد ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١١:٤٤٠٦:٣٥:٢١١٣:٠٣:١٦١٩:٣١:٤٠١٩:٤٩:٢٧٠٠:٢١:٠٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٠:٢١٠٦:٣٤:١٠١٣:٠٣:٠١١٩:٣٢:٢٢١٩:٥٠:١١٠٠:٢٠:٤٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٨:٥٨٠٦:٣٣:٠٠١٣:٠٢:٤٧١٩:٣٣:٠٤١٩:٥٠:٥٥٠٠:٢٠:١٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٧:٣٥٠٦:٣١:٥١١٣:٠٢:٣٣١٩:٣٣:٤٥١٩:٥١:٣٩٠٠:١٩:٥٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٦:١٢٠٦:٣٠:٤٢١٣:٠٢:٢٠١٩:٣٤:٢٧١٩:٥٢:٢٣٠٠:١٩:٣٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٤:٥٠٠٦:٢٩:٣٤١٣:٠٢:٠٦١٩:٣٥:٠٩١٩:٥٣:٠٧٠٠:١٩:١٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٣:٢٨٠٦:٢٨:٢٦١٣:٠١:٥٤١٩:٣٥:٥١١٩:٥٣:٥١٠٠:١٨:٥٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٢:٠٧٠٦:٢٧:١٩١٣:٠١:٤٢١٩:٣٦:٣٤١٩:٥٤:٣٥٠٠:١٨:٤٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٠:٤٧٠٦:٢٦:١٣١٣:٠١:٣٠١٩:٣٧:١٦١٩:٥٥:٢٠٠٠:١٨:٢١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٩:٢٦٠٦:٢٥:٠٨١٣:٠١:١٨١٩:٣٧:٥٨١٩:٥٦:٠٤٠٠:١٨:٠٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٨:٠٧٠٦:٢٤:٠٤١٣:٠١:٠٧١٩:٣٨:٤٠١٩:٥٦:٤٩٠٠:١٧:٤٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٦:٤٨٠٦:٢٣:٠٠١٣:٠٠:٥٧١٩:٣٩:٢٣١٩:٥٧:٣٤٠٠:١٧:٢٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٥:٣٠٠٦:٢١:٥٨١٣:٠٠:٤٧١٩:٤٠:٠٥١٩:٥٨:١٩٠٠:١٧:٠٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:١٢٠٦:٢٠:٥٦١٣:٠٠:٣٧١٩:٤٠:٤٨١٩:٥٩:٠٣٠٠:١٦:٥٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٢:٥٥٠٦:١٩:٥٥١٣:٠٠:٢٨١٩:٤١:٣٠١٩:٥٩:٤٩٠٠:١٦:٣٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥١:٣٩٠٦:١٨:٥٥١٣:٠٠:٢٠١٩:٤٢:١٣٢٠:٠٠:٣٤٠٠:١٦:١٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٠:٢٤٠٦:١٧:٥٦١٣:٠٠:١٢١٩:٤٢:٥٦٢٠:٠١:١٩٠٠:١٦:٠٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٩:١٠٠٦:١٦:٥٩١٣:٠٠:٠٥١٩:٤٣:٣٩٢٠:٠٢:٠٤٠٠:١٥:٤٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٧:٥٦٠٦:١٦:٠٢١٢:٥٩:٥٨١٩:٤٤:٢١٢٠:٠٢:٥٠٠٠:١٥:٣٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٦:٤٣٠٦:١٥:٠٦١٢:٥٩:٥٢١٩:٤٥:٠٤٢٠:٠٣:٣٥٠٠:١٥:١٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٥:٣٢٠٦:١٤:١٢١٢:٥٩:٤٦١٩:٤٥:٤٧٢٠:٠٤:٢١٠٠:١٥:٠٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٤:٢١٠٦:١٣:١٨١٢:٥٩:٤١١٩:٤٦:٣٠٢٠:٠٥:٠٦٠٠:١٤:٥١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٣:١٢٠٦:١٢:٢٦١٢:٥٩:٣٦١٩:٤٧:١٣٢٠:٠٥:٥٢٠٠:١٤:٣٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٢:٠٣٠٦:١١:٣٥١٢:٥٩:٣٢١٩:٤٧:٥٦٢٠:٠٦:٣٧٠٠:١٤:٢٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٠:٥٦٠٦:١٠:٤٥١٢:٥٩:٢٩١٩:٤٨:٣٩٢٠:٠٧:٢٣٠٠:١٤:١٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٩:٥٠٠٦:٠٩:٥٦١٢:٥٩:٢٦١٩:٤٩:٢٢٢٠:٠٨:٠٨٠٠:١٤:٠٣
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٨:٤٥٠٦:٠٩:٠٩١٢:٥٩:٢٤١٩:٥٠:٠٤٢٠:٠٨:٥٣٠٠:١٣:٥٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٧:٤١٠٦:٠٨:٢٢١٢:٥٩:٢٢١٩:٥٠:٤٧٢٠:٠٩:٣٩٠٠:١٣:٤٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٦:٣٩٠٦:٠٧:٣٧١٢:٥٩:٢١١٩:٥١:٢٩٢٠:١٠:٢٤٠٠:١٣:٣٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای محمودآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای محمودآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای محمودآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان محمودآباد

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای محمودآباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای محمودآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای محمودآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای محمودآباد

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای محمودآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای محمودآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای محمودآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای محمودآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای محمودآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای محمودآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای محمودآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای محمودآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای محمودآباد

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٨٠٦:٠١:٤٥١٢:٥٩:٣٧١٩:٥٧:٥٠٢٠:١٧:٠٨٠٠:١٢:٣٥
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢١٠٦:٠١:١٤١٢:٥٩:٤٢١٩:٥٨:٣٠٢٠:١٧:٥٠٠٠:١٢:٣٢
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٥٠٦:٠٠:٤٥١٢:٥٩:٤٧١٩:٥٩:٠٩٢٠:١٨:٣٢٠٠:١٢:٣٠
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥١٠٦:٠٠:١٧١٢:٥٩:٥٣١٩:٥٩:٤٨٢٠:١٩:١٣٠٠:١٢:٢٨
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٩٠٥:٥٩:٥٠١٢:٥٩:٥٩٢٠:٠٠:٢٦٢٠:١٩:٥٣٠٠:١٢:٢٧
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٢٩٠٥:٥٩:٢٥١٣:٠٠:٠٥٢٠:٠١:٠٤٢٠:٢٠:٣٣٠٠:١٢:٢٧
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٥٠٠٥:٥٩:٠١١٣:٠٠:١٢٢٠:٠١:٤١٢٠:٢١:١٣٠٠:١٢:٢٧
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:١٤٠٥:٥٨:٣٩١٣:٠٠:٢٠٢٠:٠٢:١٧٢٠:٢١:٥١٠٠:١٢:٢٨
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٣٩٠٥:٥٨:١٩١٣:٠٠:٢٨٢٠:٠٢:٥٣٢٠:٢٢:٢٩٠٠:١٢:٣٠
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٦٠٥:٥٧:٥٩١٣:٠٠:٣٦٢٠:٠٣:٢٩٢٠:٢٣:٠٦٠٠:١٢:٣٢
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٥٠٥:٥٧:٤٢١٣:٠٠:٤٥٢٠:٠٤:٠٣٢٠:٢٣:٤٣٠٠:١٢:٣٤
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٦٠٥:٥٧:٢٦١٣:٠٠:٥٤٢٠:٠٤:٣٧٢٠:٢٤:١٨٠٠:١٢:٣٨
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣٩٠٥:٥٧:١١١٣:٠١:٠٤٢٠:٠٥:١٠٢٠:٢٤:٥٣٠٠:١٢:٤٢
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:١٤٠٥:٥٦:٥٨١٣:٠١:١٣٢٠:٠٥:٤٢٢٠:٢٥:٢٧٠٠:١٢:٤٦
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٠٠٥:٥٦:٤٦١٣:٠١:٢٤٢٠:٠٦:١٣٢٠:٢٦:٠٠٠٠:١٢:٥١
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٩٠٥:٥٦:٣٦١٣:٠١:٣٤٢٠:٠٦:٤٤٢٠:٢٦:٣٢٠٠:١٢:٥٧
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:١٠٠٥:٥٦:٢٧١٣:٠١:٤٥٢٠:٠٧:١٤٢٠:٢٧:٠٣٠٠:١٣:٠٣
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٣٠٥:٥٦:٢٠١٣:٠١:٥٦٢٠:٠٧:٤٢٢٠:٢٧:٣٣٠٠:١٣:١٠
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٣٨٠٥:٥٦:١٤١٣:٠٢:٠٧٢٠:٠٨:١٠٢٠:٢٨:٠٢٠٠:١٣:١٨
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٢٦٠٥:٥٦:١٠١٣:٠٢:١٩٢٠:٠٨:٣٧٢٠:٢٨:٣٠٠٠:١٣:٢٦
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:١٥٠٥:٥٦:٠٧١٣:٠٢:٣١٢٠:٠٩:٠٣٢٠:٢٨:٥٧٠٠:١٣:٣٥
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٠٦٠٥:٥٦:٠٦١٣:٠٢:٤٣٢٠:٠٩:٢٨٢٠:٢٩:٢٣٠٠:١٣:٤٤
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٠٠٠٥:٥٦:٠٦١٣:٠٢:٥٦٢٠:٠٩:٥١٢٠:٢٩:٤٧٠٠:١٣:٥٣
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٥٦٠٥:٥٦:٠٨١٣:٠٣:٠٨٢٠:١٠:١٤٢٠:٣٠:١١٠٠:١٤:٠٤
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٥٣٠٥:٥٦:١١١٣:٠٣:٢١٢٠:١٠:٣٥٢٠:٣٠:٣٣٠٠:١٤:١٤
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٥٣٠٥:٥٦:١٦١٣:٠٣:٣٤٢٠:١٠:٥٦٢٠:٣٠:٥٤٠٠:١٤:٢٦
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٥٥٠٥:٥٦:٢٢١٣:٠٣:٤٧٢٠:١١:١٥٢٠:٣١:١٤٠٠:١٤:٣٧
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٠٠٠٥:٥٦:٢٩١٣:٠٤:٠٠٢٠:١١:٣٣٢٠:٣١:٣٢٠٠:١٤:٤٩
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٠٦٠٥:٥٦:٣٨١٣:٠٤:١٣٢٠:١١:٥٠٢٠:٣١:٤٩٠٠:١٥:٠٢
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:١٤٠٥:٥٦:٤٨١٣:٠٤:٢٦٢٠:١٢:٠٥٢٠:٣٢:٠٤٠٠:١٥:١٥
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٢٤٠٥:٥٦:٥٩١٣:٠٤:٣٩٢٠:١٢:١٩٢٠:٣٢:١٩٠٠:١٥:٢٨

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای محمودآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای محمودآباد روستای محمودآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای محمودآباد روستای محمودآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای محمودآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای محمودآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای محمودآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای محمودآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای محمودآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای محمودآباد

روستای محمودآباد بر روی نقشه

روستای محمودآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای محمودآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای محمودآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای محمودآباد
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای محمودآباد + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای محمودآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای محمودآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای محمودآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای محمودآباد رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق محمودآباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق محمودآباد
جدول اوقات شرعی امروز فردا محمودآباد دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق محمودآباد
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ محمودآباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق محمودآباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ محمودآباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق محمودآباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای محمودآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو