جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای محمودآباد

فرمهین | فراهان | مرکزی | ایران

اوقات شرعی امروز محمودآباد

اذان صبح: ٠٤:٥٧:٥٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٩:٢٠
اذان ظهر: ١٣:١٦:٢٦
غروب آفتاب: ٢٠:٠٣:٠١
اذان مغرب: ٢٠:٢١:٥٨
نیمه شب شرعی: ٠٠:٣١:٠١

سه شنبه ٢١ مرداد ١٣٩٩
٢١ ذیحجه ١٤٤١ قمری
١١ اوت ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای محمودآباد (شهرستان فراهان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ مرداد ٩٩ روستای محمودآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای محمودآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای محمودآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز حمایت از صنایع کوچک

دیل كارنگی
فراموش نكنیم كه حق شناسی نشانه ای از آموزش درست است. پس اگر از فرزندانمان توقع حق شناسی داریم، باید آنها را حق شناس بار بیاوریم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای محمودآباد

اوقات شرعی مرداد ٩٩ | اوقات شرعی اوت ٢٠ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای محمودآباد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای محمودآباد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای محمودآباد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای محمودآباد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان محمودآباد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٤:٥٤٠٦:٤١:١٦١٣:١١:٣٣١٩:٤٢:٢٢٢٠:٠٠:٤١٠٠:٢٧:٥٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٣:٢٣٠٦:٤٠:٠٠١٣:١١:١٨١٩:٤٣:١٠٢٠:٠١:٣٠٠٠:٢٧:٣١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١١:٥٣٠٦:٣٨:٤٥١٣:١١:٠٤١٩:٤٣:٥٧٢٠:٠٢:٢٠٠٠:٢٧:١٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٠:٢٣٠٦:٣٧:٣٠١٣:١٠:٥٠١٩:٤٤:٤٤٢٠:٠٣:٠٩٠٠:٢٦:٤٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٨:٥٣٠٦:٣٦:١٦١٣:١٠:٣٧١٩:٤٥:٣١٢٠:٠٣:٥٨٠٠:٢٦:٢٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٧:٢٤٠٦:٣٥:٠٢١٣:١٠:٢٤١٩:٤٦:١٨٢٠:٠٤:٤٨٠٠:٢٦:٠٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٥:٥٦٠٦:٣٣:٥٠١٣:١٠:١١١٩:٤٧:٠٥٢٠:٠٥:٣٨٠٠:٢٥:٤٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٤:٢٧٠٦:٣٢:٣٨١٣:٠٩:٥٩١٩:٤٧:٥٣٢٠:٠٦:٢٧٠٠:٢٥:٢٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٣:٠٠٠٦:٣١:٢٧١٣:٠٩:٤٧١٩:٤٨:٤٠٢٠:٠٧:١٧٠٠:٢٥:٠٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠١:٣٢٠٦:٣٠:١٦١٣:٠٩:٣٦١٩:٤٩:٢٧٢٠:٠٨:٠٧٠٠:٢٤:٤٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٠:٠٦٠٦:٢٩:٠٧١٣:٠٩:٢٥١٩:٥٠:١٥٢٠:٠٨:٥٧٠٠:٢٤:٢٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٨:٤٠٠٦:٢٧:٥٨١٣:٠٩:١٤١٩:٥١:٠٢٢٠:٠٩:٤٧٠٠:٢٤:٠٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:١٤٠٦:٢٦:٥١١٣:٠٩:٠٤١٩:٥١:٥٠٢٠:١٠:٣٧٠٠:٢٣:٥٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٤٩٠٦:٢٥:٤٤١٣:٠٨:٥٥١٩:٥٢:٣٧٢٠:١١:٢٧٠٠:٢٣:٣١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٢٥٠٦:٢٤:٣٨١٣:٠٨:٤٦١٩:٥٣:٢٥٢٠:١٢:١٨٠٠:٢٣:١٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٠٢٠٦:٢٣:٣٣١٣:٠٨:٣٧١٩:٥٤:١٣٢٠:١٣:٠٨٠٠:٢٢:٥٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥١:٤٠٠٦:٢٢:٣٠١٣:٠٨:٢٩١٩:٥٥:٠٠٢٠:١٣:٥٨٠٠:٢٢:٣٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٠:١٨٠٦:٢١:٢٧١٣:٠٨:٢٢١٩:٥٥:٤٨٢٠:١٤:٤٩٠٠:٢٢:٢٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٨:٥٧٠٦:٢٠:٢٥١٣:٠٨:١٥١٩:٥٦:٣٦٢٠:١٥:٣٩٠٠:٢٢:٠٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٧:٣٨٠٦:١٩:٢٥١٣:٠٨:٠٩١٩:٥٧:٢٣٢٠:١٦:٣٠٠٠:٢١:٥١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٦:١٩٠٦:١٨:٢٦١٣:٠٨:٠٣١٩:٥٨:١١٢٠:١٧:٢٠٠٠:٢١:٣٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٥:٠١٠٦:١٧:٢٨١٣:٠٧:٥٨١٩:٥٨:٥٨٢٠:١٨:١١٠٠:٢١:٢١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٣:٤٥٠٦:١٦:٣١١٣:٠٧:٥٣١٩:٥٩:٤٦٢٠:١٩:٠١٠٠:٢١:٠٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٢:٢٩٠٦:١٥:٣٥١٣:٠٧:٤٩٢٠:٠٠:٣٣٢٠:١٩:٥١٠٠:٢٠:٥٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤١:١٥٠٦:١٤:٤١١٣:٠٧:٤٦٢٠:٠١:٢١٢٠:٢٠:٤٢٠٠:٢٠:٤١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٠:٠١٠٦:١٣:٤٧١٣:٠٧:٤٣٢٠:٠٢:٠٨٢٠:٢١:٣٢٠٠:٢٠:٢٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٨:٤٩٠٦:١٢:٥٥١٣:٠٧:٤١٢٠:٠٢:٥٥٢٠:٢٢:٢٢٠٠:٢٠:١٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٧:٣٩٠٦:١٢:٠٥١٣:٠٧:٣٩٢٠:٠٣:٤٢٢٠:٢٣:١٢٠٠:٢٠:٠٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٦:٢٩٠٦:١١:١٦١٣:٠٧:٣٨٢٠:٠٤:٢٨٢٠:٢٤:٠١٠٠:١٩:٥٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای محمودآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای محمودآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای محمودآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان محمودآباد

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای محمودآباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای محمودآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای محمودآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای محمودآباد

محرم
ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
روستای محمودآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای محمودآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای محمودآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای محمودآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای محمودآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای محمودآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ م روستای محمودآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای محمودآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای محمودآباد

سپتامبر
اوت ٢٠٢٠ م
ژوئیه

دانلود اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای محمودآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای محمودآباد روستای محمودآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای محمودآباد روستای محمودآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای محمودآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای محمودآباد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای محمودآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای محمودآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای محمودآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای محمودآباد

شهریور
مرداد ١٣٩٩ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥٤٠٦:١٤:٤٧١٣:١٧:٤٦٢٠:٢٠:٢٢٢٠:٤٠:١٦٠٠:٢٩:٠٨
٠٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٥٥٠٦:١٥:٢٩١٣:١٧:٤٨٢٠:١٩:٤٣٢٠:٣٩:٣٥٠٠:٢٩:٢٠
٠٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٥٦٠٦:١٦:١١١٣:١٧:٤٩٢٠:١٩:٠٣٢٠:٣٨:٥٢٠٠:٢٩:٣١
٠٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:٥٨٠٦:١٦:٥٤١٣:١٧:٥٠٢٠:١٨:٢١٢٠:٣٨:٠٧٠٠:٢٩:٤١
٠٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤١:٠٠٠٦:١٧:٣٦١٣:١٧:٥٠٢٠:١٧:٣٨٢٠:٣٧:٢١٠٠:٢٩:٥٠
٠٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٢:٠٣٠٦:١٨:١٩١٣:١٧:٤٩٢٠:١٦:٥٣٢٠:٣٦:٣٣٠٠:٢٩:٥٩
٠٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٣:٠٦٠٦:١٩:٠٣١٣:١٧:٤٨٢٠:١٦:٠٧٢٠:٣٥:٤٤٠٠:٣٠:٠٨
٠٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٤:٠٩٠٦:١٩:٤٦١٣:١٧:٤٦٢٠:١٥:١٩٢٠:٣٤:٥٣٠٠:٣٠:١٦
٠٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٥:١٢٠٦:٢٠:٣٠١٣:١٧:٤٣٢٠:١٤:٣٠٢٠:٣٤:٠٢٠٠:٣٠:٢٣
١٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٦:١٦٠٦:٢١:١٣١٣:١٧:٤٠٢٠:١٣:٤٠٢٠:٣٣:٠٨٠٠:٣٠:٣٠
١١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٧:٢٠٠٦:٢١:٥٧١٣:١٧:٣٦٢٠:١٢:٤٨٢٠:٣٢:١٣٠٠:٣٠:٣٦
١٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٨:٢٤٠٦:٢٢:٤١١٣:١٧:٣٢٢٠:١١:٥٥٢٠:٣١:١٧٠٠:٣٠:٤١
١٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٩:٢٨٠٦:٢٣:٢٥١٣:١٧:٢٧٢٠:١١:٠٠٢٠:٣٠:٢٠٠٠:٣٠:٤٦
١٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٠:٣٢٠٦:٢٤:٠٩١٣:١٧:٢١٢٠:١٠:٠٥٢٠:٢٩:٢١٠٠:٣٠:٥٠
١٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥١:٣٦٠٦:٢٤:٥٤١٣:١٧:١٥٢٠:٠٩:٠٨٢٠:٢٨:٢١٠٠:٣٠:٥٤
١٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٢:٣٩٠٦:٢٥:٣٨١٣:١٧:٠٨٢٠:٠٨:٠٩٢٠:٢٧:٢٠٠٠:٣٠:٥٦
١٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٣:٤٣٠٦:٢٦:٢٢١٣:١٧:٠١٢٠:٠٧:١٠٢٠:٢٦:١٨٠٠:٣٠:٥٩
١٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٤:٤٧٠٦:٢٧:٠٧١٣:١٦:٥٣٢٠:٠٦:٠٩٢٠:٢٥:١٥٠٠:٣١:٠٠
١٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٥:٥١٠٦:٢٧:٥١١٣:١٦:٤٤٢٠:٠٥:٠٨٢٠:٢٤:١٠٠٠:٣١:٠١
٢٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٦:٥٤٠٦:٢٨:٣٥١٣:١٦:٣٥٢٠:٠٤:٠٥٢٠:٢٣:٠٥٠٠:٣١:٠١
٢١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٧:٥٨٠٦:٢٩:٢٠١٣:١٦:٢٦٢٠:٠٣:٠١٢٠:٢١:٥٨٠٠:٣١:٠١
٢٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٩:٠١٠٦:٣٠:٠٤١٣:١٦:١٦٢٠:٠١:٥٦٢٠:٢٠:٥٠٠٠:٣١:٠٠
٢٣ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٠:٠٤٠٦:٣٠:٤٨١٣:١٦:٠٥٢٠:٠٠:٥٠٢٠:١٩:٤١٠٠:٣٠:٥٨
٢٤ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠١:٠٦٠٦:٣١:٣٣١٣:١٥:٥٤١٩:٥٩:٤٣٢٠:١٨:٣٢٠٠:٣٠:٥٦
٢٥ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٢:٠٩٠٦:٣٢:١٧١٣:١٥:٤٢١٩:٥٨:٣٥٢٠:١٧:٢١٠٠:٣٠:٥٣
٢٦ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٣:١١٠٦:٣٣:٠١١٣:١٥:٢٩١٩:٥٧:٢٦٢٠:١٦:٠٩٠٠:٣٠:٤٩
٢٧ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٤:١٣٠٦:٣٣:٤٥١٣:١٥:١٧١٩:٥٦:١٦٢٠:١٤:٥٧٠٠:٣٠:٤٥
٢٨ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٥:١٤٠٦:٣٤:٣٠١٣:١٥:٠٣١٩:٥٥:٠٥٢٠:١٣:٤٤٠٠:٣٠:٤٠
٢٩ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٦:١٥٠٦:٣٥:١٤١٣:١٤:٥٠١٩:٥٣:٥٣٢٠:١٢:٢٩٠٠:٣٠:٣٥
٣٠ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٧:١٦٠٦:٣٥:٥٧١٣:١٤:٣٥١٩:٥٢:٤١٢٠:١١:١٤٠٠:٣٠:٢٩
٣١ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٨:١٦٠٦:٣٦:٤١١٣:١٤:٢١١٩:٥١:٢٧٢٠:٠٩:٥٩٠٠:٣٠:٢٢

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای محمودآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای محمودآباد روستای محمودآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای محمودآباد روستای محمودآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای محمودآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای محمودآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای محمودآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای محمودآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای محمودآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای محمودآباد

روستای محمودآباد بر روی نقشه

روستای محمودآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای محمودآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای محمودآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای محمودآباد
اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای محمودآباد + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ روستای محمودآباد + دانلود
اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای محمودآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای محمودآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای محمودآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای محمودآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای محمودآباد رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق محمودآباد
افق شرعی امروز فردا محمودآباد دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق محمودآباد
جدول اوقات شرعی امروز فردا محمودآباد دانلود pdf
افق شرعی مرداد ٩٩ / ١٣٩٩ محمودآباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق محمودآباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق محمودآباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ محمودآباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای محمودآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو