جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای محمودآباد

صالحان | خمین | مرکزی | ایران

اوقات شرعی امروز محمودآباد


اذان صبح: ٠٤:٣٥:١٠
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٧:٠٢
اذان ظهر: ١٢:٠٢:١٣
غروب آفتاب: ١٨:٠٦:٥٣
اذان مغرب: ١٨:٢٤:٣٠
نیمه شب: ٢٣:٢١:٢٤

یکشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٨
٢٢ محرم ١٤٤١ قمری
٢٢ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای محمودآباد (شهرستان خمین) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٨ روستای محمودآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای محمودآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای محمودآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

حضرت محمد (ص)
سه چیز است كه در هر كس باشد، ایمانش كامل است: مردی كه در راه خدا از سرزنش ملامت كننده ترسی ندارد و در چیزی از عملش، ریا نمی‌كند و زمانی كه دو كار بر او پیش آمد كه یكی برای دنیا و دیگری برای آخرت باشد، كار مربوط به آخرت را بر دنیا اختیار می‌كند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای محمودآباد

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای محمودآباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای محمودآباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای محمودآباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای محمودآباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان محمودآباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:١٣٠٦:٢٥:٤٩١٣:٠٧:٠٨١٩:٤٨:٥٨٢٠:٠٧:٣٥٠٠:٢٢:٢٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٥١٠٦:٢٤:٤٤١٣:٠٦:٥٩١٩:٤٩:٤٤٢٠:٠٨:٢٣٠٠:٢٢:٠٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٣٠٠٦:٢٣:٤١١٣:٠٦:٥٠١٩:٥٠:٣١٢٠:٠٩:١٢٠٠:٢١:٥٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٠٩٠٦:٢٢:٣٨١٣:٠٦:٤٢١٩:٥١:١٧٢٠:١٠:٠١٠٠:٢١:٣٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥١:٤٩٠٦:٢١:٣٦١٣:٠٦:٣٤١٩:٥٢:٠٣٢٠:١٠:٥٠٠٠:٢١:١٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٣١٠٦:٢٠:٣٥١٣:٠٦:٢٧١٩:٥٢:٤٩٢٠:١١:٣٨٠٠:٢١:٠١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٩:١٣٠٦:١٩:٣٦١٣:٠٦:٢٠١٩:٥٣:٣٥٢٠:١٢:٢٧٠٠:٢٠:٤٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٥٦٠٦:١٨:٣٧١٣:٠٦:١٤١٩:٥٤:٢١٢٠:١٣:١٦٠٠:٢٠:٣٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٣٩٠٦:١٧:٤٠١٣:٠٦:٠٩١٩:٥٥:٠٧٢٠:١٤:٠٥٠٠:٢٠:١٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٥:٢٤٠٦:١٦:٤٣١٣:٠٦:٠٤١٩:٥٥:٥٣٢٠:١٤:٥٣٠٠:٢٠:٠١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٤:١٠٠٦:١٥:٤٨١٣:٠٥:٥٩١٩:٥٦:٣٨٢٠:١٥:٤٢٠٠:١٩:٤٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٢:٥٧٠٦:١٤:٥٤١٣:٠٥:٥٥١٩:٥٧:٢٤٢٠:١٦:٣٠٠٠:١٩:٣٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤١:٤٦٠٦:١٤:٠٢١٣:٠٥:٥٢١٩:٥٨:١٠٢٠:١٧:١٩٠٠:١٩:٢٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:٣٥٠٦:١٣:١٠١٣:٠٥:٤٩١٩:٥٨:٥٥٢٠:١٨:٠٧٠٠:١٩:١٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٩:٢٦٠٦:١٢:٢٠١٣:٠٥:٤٧١٩:٥٩:٤١٢٠:١٨:٥٥٠٠:١٨:٥٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:١٧٠٦:١١:٣١١٣:٠٥:٤٥٢٠:٠٠:٢٦٢٠:١٩:٤٣٠٠:١٨:٤٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٧:١١٠٦:١٠:٤٣١٣:٠٥:٤٤٢٠:٠١:١١٢٠:٢٠:٣١٠٠:١٨:٣٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٦:٠٥٠٦:٠٩:٥٧١٣:٠٥:٤٣٢٠:٠١:٥٦٢٠:٢١:١٩٠٠:١٨:٢٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٥:٠١٠٦:٠٩:١٢١٣:٠٥:٤٣٢٠:٠٢:٤٠٢٠:٢٢:٠٦٠٠:١٨:١٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٣:٥٩٠٦:٠٨:٢٩١٣:٠٥:٤٤٢٠:٠٣:٢٥٢٠:٢٢:٥٤٠٠:١٨:١١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٢:٥٧٠٦:٠٧:٤٧١٣:٠٥:٤٥٢٠:٠٤:٠٩٢٠:٢٣:٤٠٠٠:١٨:٠٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣١:٥٨٠٦:٠٧:٠٦١٣:٠٥:٤٧٢٠:٠٤:٥٣٢٠:٢٤:٢٧٠٠:١٧:٥٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣١:٠٠٠٦:٠٦:٢٧١٣:٠٥:٥٠٢٠:٠٥:٣٦٢٠:٢٥:١٣٠٠:١٧:٥٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٠:٠٣٠٦:٠٥:٤٩١٣:٠٥:٥٣٢٠:٠٦:٢٠٢٠:٢٥:٥٩٠٠:١٧:٤٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٩:٠٩٠٦:٠٥:١٣١٣:٠٥:٥٦٢٠:٠٧:٠٢٢٠:٢٦:٤٥٠٠:١٧:٣٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٨:١٦٠٦:٠٤:٣٨١٣:٠٦:٠٠٢٠:٠٧:٤٥٢٠:٢٧:٣٠٠٠:١٧:٣٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٧:٢٤٠٦:٠٤:٠٥١٣:٠٦:٠٥٢٠:٠٨:٢٧٢٠:٢٨:١٤٠٠:١٧:٣١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٦:٣٥٠٦:٠٣:٣٣١٣:٠٦:١٠٢٠:٠٩:٠٨٢٠:٢٨:٥٨٠٠:١٧:٢٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٢٥:٤٧٠٦:٠٣:٠٢١٣:٠٦:١٦٢٠:٠٩:٤٩٢٠:٢٩:٤٢٠٠:١٧:٢٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای محمودآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای محمودآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای محمودآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان محمودآباد

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای محمودآباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای محمودآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای محمودآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای محمودآباد

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای محمودآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای محمودآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای محمودآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای محمودآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای محمودآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای محمودآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای محمودآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای محمودآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای محمودآباد

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٤٠٦:٣٦:٣٨١٣:١٢:٠٦١٩:٤٧:٠٣٢٠:٠٥:٢٠٠٠:٢٨:٤٧
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٣١٠٦:٣٧:٢٠١٣:١١:٥٠١٩:٤٥:٤٩٢٠:٠٤:٠٤٠٠:٢٨:٣٩
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٢٨٠٦:٣٨:٠١١٣:١١:٣٤١٩:٤٤:٣٥٢٠:٠٢:٤٨٠٠:٢٨:٣٠
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٢٤٠٦:٣٨:٤٣١٣:١١:١٨١٩:٤٣:٢٠٢٠:٠١:٣١٠٠:٢٨:٢٠
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٠٠٦:٣٩:٢٤١٣:١١:٠١١٩:٤٢:٠٥٢٠:٠٠:١٣٠٠:٢٨:١٠
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:١٥٠٦:٤٠:٠٦١٣:١٠:٤٣١٩:٤٠:٤٩١٩:٥٨:٥٥٠٠:٢٧:٥٩
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:١٠٠٦:٤٠:٤٧١٣:١٠:٢٥١٩:٣٩:٣٢١٩:٥٧:٣٦٠٠:٢٧:٤٨
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٥٠٦:٤١:٢٨١٣:١٠:٠٧١٩:٣٨:١٤١٩:٥٦:١٧٠٠:٢٧:٣٧
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٥٩٠٦:٤٢:٠٩١٣:٠٩:٤٩١٩:٣٦:٥٦١٩:٥٤:٥٧٠٠:٢٧:٢٥
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٥٣٠٦:٤٢:٥٠١٣:٠٩:٣٠١٩:٣٥:٣٨١٩:٥٣:٣٧٠٠:٢٧:١٢
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٤٦٠٦:٤٣:٣١١٣:٠٩:١١١٩:٣٤:١٩١٩:٥٢:١٦٠٠:٢٦:٥٩
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٣٩٠٦:٤٤:١٢١٣:٠٨:٥٢١٩:٣٢:٥٩١٩:٥٠:٥٥٠٠:٢٦:٤٥
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣١٠٦:٤٤:٥٣١٣:٠٨:٣٢١٩:٣١:٣٩١٩:٤٩:٣٤٠٠:٢٦:٣١
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٣٠٦:٤٥:٣٤١٣:٠٨:١٢١٩:٣٠:١٩١٩:٤٨:١٢٠٠:٢٦:١٧
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٥٠٦:٤٦:١٤١٣:٠٧:٥٢١٩:٢٨:٥٨١٩:٤٦:٤٩٠٠:٢٦:٠٢
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٠٦٠٦:٤٦:٥٥١٣:٠٧:٣٢١٩:٢٧:٣٧١٩:٤٥:٢٧٠٠:٢٥:٤٧
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٧٠٦:٤٧:٣٥١٣:٠٧:١١١٩:٢٦:١٥١٩:٤٤:٠٤٠٠:٢٥:٣١
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤٧٠٦:٤٨:١٥١٣:٠٦:٥٠١٩:٢٤:٥٣١٩:٤٢:٤١٠٠:٢٥:١٥
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٣٧٠٦:٤٨:٥٦١٣:٠٦:٣٠١٩:٢٣:٣١١٩:٤١:١٧٠٠:٢٤:٥٩
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٢٧٠٦:٤٩:٣٦١٣:٠٦:٠٨١٩:٢٢:٠٩١٩:٣٩:٥٤٠٠:٢٤:٤٢
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:١٦٠٦:٥٠:١٦١٣:٠٥:٤٧١٩:٢٠:٤٦١٩:٣٨:٣٠٠٠:٢٤:٢٥
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٠٥٠٦:٥٠:٥٧١٣:٠٥:٢٦١٩:١٩:٢٣١٩:٣٧:٠٦٠٠:٢٤:٠٨
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٥٣٠٦:٥١:٣٧١٣:٠٥:٠٤١٩:١٨:٠٠١٩:٣٥:٤٢٠٠:٢٣:٥١
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٤١٠٦:٥٢:١٧١٣:٠٤:٤٣١٩:١٦:٣٧١٩:٣٤:١٨٠٠:٢٣:٣٣
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٢٩٠٦:٥٢:٥٨١٣:٠٤:٢٢١٩:١٥:١٣١٩:٣٢:٥٤٠٠:٢٣:١٥
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:١٦٠٦:٥٣:٣٨١٣:٠٤:٠٠١٩:١٣:٥٠١٩:٣١:٣٠٠٠:٢٢:٥٧
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٠٤٠٦:٥٤:١٩١٣:٠٣:٣٩١٩:١٢:٢٧١٩:٣٠:٠٦٠٠:٢٢:٣٩
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٥١٠٦:٥٤:٥٩١٣:٠٣:١٧١٩:١١:٠٣١٩:٢٨:٤٢٠٠:٢٢:٢٠
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٣٧٠٦:٥٥:٤٠١٣:٠٢:٥٦١٩:٠٩:٤٠١٩:٢٧:١٨٠٠:٢٢:٠٢
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٢٤٠٦:٥٦:٢١١٣:٠٢:٣٤١٩:٠٨:١٦١٩:٢٥:٥٤٢٣:٥١:٤٣
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٥:١٠٠٥:٥٧:٠٢١٢:٠٢:١٣١٨:٠٦:٥٣١٨:٢٤:٣٠٢٣:٢١:٢٤

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای محمودآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای محمودآباد روستای محمودآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای محمودآباد روستای محمودآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای محمودآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای محمودآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای محمودآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای محمودآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای محمودآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای محمودآباد

روستای محمودآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای محمودآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای محمودآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای محمودآباد
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای محمودآباد + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای محمودآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای محمودآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای محمودآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای محمودآباد رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق محمودآباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق محمودآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ محمودآباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق محمودآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ محمودآباد دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا محمودآباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق محمودآباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق محمودآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای محمودآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو