جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر محمودآباد

قزوین | قزوین | ایران

اوقات شرعی امروز محمودآباد

اذان صبح: ٠٤:٠٩:٤٠
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٧:٠٣
اذان ظهر: ١٣:١٤:٣٢
غروب آفتاب: ٢٠:٣١:٥١
اذان مغرب: ٢٠:٥٣:٠٨
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢١:٠٥

پنج شنبه ١٢ تیر ١٣٩٩
١٠ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٢ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر محمودآباد (شهرستان قزوین) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٢ تیر ٩٩ شهر محمودآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر محمودآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر محمودآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

حمله ددمنشانة ناوگان آمریکای جنایتکار به هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی ایران (1367 هـ ش)
روز افشای حقوق بشر آمریکایی

زیگموند فروید
رابطه ی بین خود (ego) و نهاد (id) را می توان با رابطه ی بین سوار و اسب مقایسه كرد. اسب، تامین كننده ی انرژی و سوار، هدف گذار و راهنما است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر محمودآباد

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر محمودآباد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر محمودآباد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر محمودآباد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر محمودآباد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان محمودآباد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٩:٣٨٠٦:٣٨:٢٧١٣:١٠:٤٠١٩:٤٣:٢٩٢٠:٠٢:١٥٠٠:٢٥:٤٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٨:٠٢٠٦:٣٧:٠٦١٣:١٠:٢٥١٩:٤٤:٢٠٢٠:٠٣:٠٨٠٠:٢٥:٢٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٦:٢٦٠٦:٣٥:٤٦١٣:١٠:١١١٩:٤٥:١٢٢٠:٠٤:٠٢٠٠:٢٥:٠١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٤:٥٠٠٦:٣٤:٢٧١٣:٠٩:٥٧١٩:٤٦:٠٣٢٠:٠٤:٥٦٠٠:٢٤:٣٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٣:١٤٠٦:٣٣:٠٩١٣:٠٩:٤٤١٩:٤٦:٥٥٢٠:٠٥:٥٠٠٠:٢٤:١٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠١:٣٩٠٦:٣١:٥١١٣:٠٩:٣١١٩:٤٧:٤٦٢٠:٠٦:٤٤٠٠:٢٣:٥٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٠:٠٤٠٦:٣٠:٣٤١٣:٠٩:١٨١٩:٤٨:٣٨٢٠:٠٧:٣٨٠٠:٢٣:٣٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٨:٣٠٠٦:٢٩:١٨١٣:٠٩:٠٦١٩:٤٩:٢٩٢٠:٠٨:٣٢٠٠:٢٣:١٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٦:٥٦٠٦:٢٨:٠٢١٣:٠٨:٥٤١٩:٥٠:٢١٢٠:٠٩:٢٧٠٠:٢٢:٥٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٥:٢٣٠٦:٢٦:٤٨١٣:٠٨:٤٣١٩:٥١:١٣٢٠:١٠:٢١٠٠:٢٢:٣١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٣:٥٠٠٦:٢٥:٣٤١٣:٠٨:٣٢١٩:٥٢:٠٤٢٠:١١:١٦٠٠:٢٢:١١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٢:١٨٠٦:٢٤:٢١١٣:٠٨:٢١١٩:٥٢:٥٦٢٠:١٢:١٠٠٠:٢١:٥١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٠:٤٦٠٦:٢٣:٠٩١٣:٠٨:١١١٩:٥٣:٤٨٢٠:١٣:٠٤٠٠:٢١:٣١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٩:١٥٠٦:٢١:٥٩١٣:٠٨:٠٢١٩:٥٤:٣٩٢٠:١٣:٥٩٠٠:٢١:١٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٧:٤٥٠٦:٢٠:٤٩١٣:٠٧:٥٣١٩:٥٥:٣١٢٠:١٤:٥٤٠٠:٢٠:٥٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٦:١٥٠٦:١٩:٤٠١٣:٠٧:٤٤١٩:٥٦:٢٣٢٠:١٥:٤٨٠٠:٢٠:٣٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٤:٤٧٠٦:١٨:٣٢١٣:٠٧:٣٦١٩:٥٧:١٤٢٠:١٦:٤٣٠٠:٢٠:١٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٣:١٩٠٦:١٧:٢٥١٣:٠٧:٢٩١٩:٥٨:٠٦٢٠:١٧:٣٨٠٠:١٩:٥٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤١:٥٢٠٦:١٦:٢٠١٣:٠٧:٢٢١٩:٥٨:٥٧٢٠:١٨:٣٢٠٠:١٩:٤٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٠:٢٦٠٦:١٥:١٥١٣:٠٧:١٦١٩:٥٩:٤٩٢٠:١٩:٢٧٠٠:١٩:٢٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٩:٠١٠٦:١٤:١٢١٣:٠٧:١٠٢٠:٠٠:٤١٢٠:٢٠:٢٢٠٠:١٩:٠٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٧:٣٧٠٦:١٣:١٠١٣:٠٧:٠٥٢٠:٠١:٣٢٢٠:٢١:١٦٠٠:١٨:٥٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٦:١٤٠٦:١٢:١٠١٣:٠٧:٠٠٢٠:٠٢:٢٣٢٠:٢٢:١١٠٠:١٨:٣٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٤:٥٢٠٦:١١:١٠١٣:٠٦:٥٦٢٠:٠٣:١٥٢٠:٢٣:٠٥٠٠:١٨:٢٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٣:٣٢٠٦:١٠:١٢١٣:٠٦:٥٣٢٠:٠٤:٠٦٢٠:٢٣:٥٩٠٠:١٨:٠٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٢:١٢٠٦:٠٩:١٥١٣:٠٦:٥٠٢٠:٠٤:٥٧٢٠:٢٤:٥٤٠٠:١٧:٥٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٠:٥٤٠٦:٠٨:١٩١٣:٠٦:٤٨٢٠:٠٥:٤٧٢٠:٢٥:٤٧٠٠:١٧:٤٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٩:٣٧٠٦:٠٧:٢٥١٣:٠٦:٤٦٢٠:٠٦:٣٨٢٠:٢٦:٤١٠٠:١٧:٣٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٨:٢٢٠٦:٠٦:٣٢١٣:٠٦:٤٥٢٠:٠٧:٢٨٢٠:٢٧:٣٥٠٠:١٧:١٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر محمودآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر محمودآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر محمودآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان محمودآباد

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر محمودآباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر محمودآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر محمودآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر محمودآباد

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر محمودآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر محمودآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر محمودآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر محمودآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر محمودآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر محمودآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر محمودآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر محمودآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر محمودآباد

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر محمودآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر محمودآباد شهر محمودآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر محمودآباد شهر محمودآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر محمودآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر محمودآباد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر محمودآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر محمودآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر محمودآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر محمودآباد

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٥٠٠٥:٥٣:١٢١٣:١٢:١٧٢٠:٣١:٢١٢٠:٥٢:٤٧٠٠:١٨:١٣
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٠٥٠٥:٥٣:٢٦١٣:١٢:٣٠٢٠:٣١:٣٢٢٠:٥٢:٥٨٠٠:١٨:٢٧
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٢٢٠٥:٥٣:٤١١٣:١٢:٤٣٢٠:٣١:٤٢٢٠:٥٣:٠٨٠٠:١٨:٤٢
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٤١٠٥:٥٣:٥٨١٣:١٢:٥٦٢٠:٣١:٥٠٢٠:٥٣:١٥٠٠:١٨:٥٦
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٠٣٠٥:٥٤:١٧١٣:١٣:٠٨٢٠:٣١:٥٦٢٠:٥٣:٢١٠٠:١٩:١٢
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٢٨٠٥:٥٤:٣٧١٣:١٣:٢١٢٠:٣٢:٠٠٢٠:٥٣:٢٤٠٠:١٩:٢٧
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٥٤٠٥:٥٤:٥٨١٣:١٣:٣٤٢٠:٣٢:٠٣٢٠:٥٣:٢٦٠٠:١٩:٤٣
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٢٣٠٥:٥٥:٢١١٣:١٣:٤٦٢٠:٣٢:٠٤٢٠:٥٣:٢٦٠٠:١٩:٥٩
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٥٤٠٥:٥٥:٤٤١٣:١٣:٥٨٢٠:٣٢:٠٣٢٠:٥٣:٢٥٠٠:٢٠:١٥
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٢٧٠٥:٥٦:٠٩١٣:١٤:١٠٢٠:٣٢:٠١٢٠:٥٣:٢١٠٠:٢٠:٣٢
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٠٣٠٥:٥٦:٣٦١٣:١٤:٢١٢٠:٣١:٥٧٢٠:٥٣:١٦٠٠:٢٠:٤٩
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٤٠٠٥:٥٧:٠٣١٣:١٤:٣٢٢٠:٣١:٥١٢٠:٥٣:٠٨٠٠:٢١:٠٥
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٢٠٠٥:٥٧:٣٢١٣:١٤:٤٣٢٠:٣١:٤٣٢٠:٥٢:٥٩٠٠:٢١:٢٢
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٠١٠٥:٥٨:٠٢١٣:١٤:٥٤٢٠:٣١:٣٤٢٠:٥٢:٤٨٠٠:٢١:٣٩
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٤٥٠٥:٥٨:٣٣١٣:١٥:٠٤٢٠:٣١:٢٢٢٠:٥٢:٣٥٠٠:٢١:٥٦
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٣٠٠٥:٥٩:٠٥١٣:١٥:١٤٢٠:٣١:٠٩٢٠:٥٢:٢٠٠٠:٢٢:١٣
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:١٧٠٥:٥٩:٣٨١٣:١٥:٢٤٢٠:٣٠:٥٥٢٠:٥٢:٠٣٠٠:٢٢:٣٠
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٠٥٠٦:٠٠:١٢١٣:١٥:٣٣٢٠:٣٠:٣٨٢٠:٥١:٤٥٠٠:٢٢:٤٧
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٥٦٠٦:٠٠:٤٧١٣:١٥:٤٢٢٠:٣٠:٢٠٢٠:٥١:٢٤٠٠:٢٣:٠٤
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٤٨٠٦:٠١:٢٣١٣:١٥:٥٠٢٠:٣٠:٠٠٢٠:٥١:٠٢٠٠:٢٣:٢١
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٤١٠٦:٠٢:٠٠١٣:١٥:٥٨٢٠:٢٩:٣٨٢٠:٥٠:٣٨٠٠:٢٣:٣٧
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٣٦٠٦:٠٢:٣٧١٣:١٦:٠٥٢٠:٢٩:١٥٢٠:٥٠:١٢٠٠:٢٣:٥٤
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٣٣٠٦:٠٣:١٦١٣:١٦:١٢٢٠:٢٨:٥٠٢٠:٤٩:٤٥٠٠:٢٤:١٠
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٠٠٦:٠٣:٥٥١٣:١٦:١٩٢٠:٢٨:٢٣٢٠:٤٩:١٥٠٠:٢٤:٢٦
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٢٩٠٦:٠٤:٣٥١٣:١٦:٢٥٢٠:٢٧:٥٤٢٠:٤٨:٤٤٠٠:٢٤:٤٢
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٩٠٦:٠٥:١٦١٣:١٦:٣١٢٠:٢٧:٢٤٢٠:٤٨:١١٠٠:٢٤:٥٧
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٣١٠٦:٠٥:٥٨١٣:١٦:٣٦٢٠:٢٦:٥٢٢٠:٤٧:٣٦٠٠:٢٥:١٢
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٣٣٠٦:٠٦:٤٠١٣:١٦:٤٠٢٠:٢٦:١٨٢٠:٤٧:٠٠٠٠:٢٥:٢٧
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٦٠٦:٠٧:٢٢١٣:١٦:٤٤٢٠:٢٥:٤٣٢٠:٤٦:٢٢٠٠:٢٥:٤٢
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٤٠٠٦:٠٨:٠٦١٣:١٦:٤٨٢٠:٢٥:٠٦٢٠:٤٥:٤٢٠٠:٢٥:٥٦
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٤٥٠٦:٠٨:٥٠١٣:١٦:٥١٢٠:٢٤:٢٧٢٠:٤٥:٠٠٠٠:٢٦:٠٩

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر محمودآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر محمودآباد شهر محمودآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر محمودآباد شهر محمودآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر محمودآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر محمودآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر محمودآباد

محمودآباد نمونه شهری زیبا وآرام در استان قزوین ایران. این شهر در ۷کیلومتری مرکزاستان قزوین بخش مرکزی شهرستان قزوین قرار دارد.جمعیت محمودآباد نمونه در سال ۱۳۹۰، برابر با ۲۸۰۰۰ نفر بوده‌است

شهر محمودآباد در ویکیپدیا

شهر محمودآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر محمودآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر محمودآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر محمودآباد بر روی نقشه

شهر محمودآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر محمودآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر محمودآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر محمودآباد
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر محمودآباد + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر محمودآباد + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر محمودآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر محمودآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر محمودآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر محمودآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر محمودآباد رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق محمودآباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق محمودآباد
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق محمودآباد
زمان پخش اذان مستقیم به افق محمودآباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق محمودآباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق محمودآباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق محمودآباد
افق شرعی امروز فردا محمودآباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر محمودآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو