جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر محمودآباد

قزوین | قزوین | ایران

اوقات شرعی امروز محمودآباد


اذان صبح: ٠٥:٢٣:٥٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٥١:٥٥
اذان ظهر: ١١:٥٥:٥٣
غروب آفتاب: ١٦:٥٩:٣١
اذان مغرب: ١٧:١٩:١٤
نیمه شب: ٢٣:١٢:٠٦

چهارشنبه ٢٩ آبان ١٣٩٨
٢٢ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٠ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر محمودآباد (شهرستان قزوین) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ آبان ٩٨ شهر محمودآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر محمودآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر محمودآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

سیسیل رورس
وقتی به رودخانه ای می رسیم، تمام عمر در انتظار می نشینیم تا شاید شخص دیگری بیاید و روی آن پلی برای ما بسازد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر محمودآباد

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر محمودآباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر محمودآباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر محمودآباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر محمودآباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان محمودآباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٠:٢٥٠٦:٢٢:٥٣١٣:٠٨:١٠١٩:٥٤:٠١٢٠:١٣:١٩٠٠:٢١:٢٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٨:٥٤٠٦:٢١:٤٢١٣:٠٨:٠٠١٩:٥٤:٥٣٢٠:١٤:١٤٠٠:٢١:٠٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٧:٢٤٠٦:٢٠:٣٣١٣:٠٧:٥٢١٩:٥٥:٤٥٢٠:١٥:٠٨٠٠:٢٠:٥٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٥:٥٥٠٦:١٩:٢٤١٣:٠٧:٤٣١٩:٥٦:٣٧٢٠:١٦:٠٣٠٠:٢٠:٣١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٤:٢٦٠٦:١٨:١٧١٣:٠٧:٣٦١٩:٥٧:٢٨٢٠:١٦:٥٨٠٠:٢٠:١٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٢:٥٩٠٦:١٧:١١١٣:٠٧:٢٩١٩:٥٨:٢٠٢٠:١٧:٥٣٠٠:١٩:٥٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤١:٣٢٠٦:١٦:٠٥١٣:٠٧:٢٢١٩:٥٩:١٢٢٠:١٨:٤٧٠٠:١٩:٣٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٠:٠٦٠٦:١٥:٠١١٣:٠٧:١٦٢٠:٠٠:٠٣٢٠:١٩:٤٢٠٠:١٩:٢٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٨:٤٢٠٦:١٣:٥٨١٣:٠٧:١٠٢٠:٠٠:٥٤٢٠:٢٠:٣٦٠٠:١٩:٠٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٧:١٨٠٦:١٢:٥٦١٣:٠٧:٠٥٢٠:٠١:٤٦٢٠:٢١:٣١٠٠:١٨:٥٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٥:٥٥٠٦:١١:٥٦١٣:٠٧:٠٠٢٠:٠٢:٣٧٢٠:٢٢:٢٥٠٠:١٨:٣٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٤:٣٣٠٦:١٠:٥٧١٣:٠٦:٥٦٢٠:٠٣:٢٨٢٠:٢٣:١٩٠٠:١٨:٢٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٣:١٣٠٦:٠٩:٥٩١٣:٠٦:٥٣٢٠:٠٤:١٩٢٠:٢٤:١٣٠٠:١٨:٠٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣١:٥٤٠٦:٠٩:٠٢١٣:٠٦:٥٠٢٠:٠٥:٠٩٢٠:٢٥:٠٧٠٠:١٧:٥٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٠:٣٦٠٦:٠٨:٠٧١٣:٠٦:٤٨٢٠:٠٦:٠٠٢٠:٢٦:٠١٠٠:١٧:٣٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٩:١٩٠٦:٠٧:١٣١٣:٠٦:٤٦٢٠:٠٦:٥٠٢٠:٢٦:٥٤٠٠:١٧:٢٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٨:٠٤٠٦:٠٦:٢٠١٣:٠٦:٤٥٢٠:٠٧:٤٠٢٠:٢٧:٤٧٠٠:١٧:١٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٦:٥٠٠٦:٠٥:٢٩١٣:٠٦:٤٥٢٠:٠٨:٣٠٢٠:٢٨:٤٠٠٠:١٧:٠٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٥:٣٧٠٦:٠٤:٣٩١٣:٠٦:٤٥٢٠:٠٩:١٩٢٠:٢٩:٣٣٠٠:١٦:٥٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٤:٢٦٠٦:٠٣:٥١١٣:٠٦:٤٥٢٠:١٠:٠٨٢٠:٣٠:٢٥٠٠:١٦:٤٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٣:١٧٠٦:٠٣:٠٤١٣:٠٦:٤٧٢٠:١٠:٥٧٢٠:٣١:١٧٠٠:١٦:٣٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٢:٠٩٠٦:٠٢:١٩١٣:٠٦:٤٩٢٠:١١:٤٦٢٠:٣٢:٠٩٠٠:١٦:٢٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢١:٠٣٠٦:٠١:٣٥١٣:٠٦:٥١٢٠:١٢:٣٤٢٠:٣٣:٠٠٠٠:١٦:١٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٩:٥٩٠٦:٠٠:٥٣١٣:٠٦:٥٤٢٠:١٣:٢١٢٠:٣٣:٥١٠٠:١٦:٠٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٨:٥٦٠٦:٠٠:١٢١٣:٠٦:٥٨٢٠:١٤:٠٨٢٠:٣٤:٤١٠٠:١٦:٠٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٧:٥٥٠٥:٥٩:٣٣١٣:٠٧:٠٢٢٠:١٤:٥٥٢٠:٣٥:٣٠٠٠:١٥:٥٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٦:٥٦٠٥:٥٨:٥٦١٣:٠٧:٠٦٢٠:١٥:٤١٢٠:٣٦:١٩٠٠:١٥:٥٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٥:٥٩٠٥:٥٨:٢٠١٣:٠٧:١١٢٠:١٦:٢٦٢٠:٣٧:٠٧٠٠:١٥:٤٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٥:٠٣٠٥:٥٧:٤٦١٣:٠٧:١٧٢٠:١٧:١١٢٠:٣٧:٥٥٠٠:١٥:٤١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر محمودآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر محمودآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر محمودآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان محمودآباد

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر محمودآباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر محمودآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر محمودآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر محمودآباد

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر محمودآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر محمودآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر محمودآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر محمودآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر محمودآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر محمودآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر محمودآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر محمودآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر محمودآباد

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٤٠٦:٢٤:١٠١١:٥٤:٤٦١٧:٢٤:٥٢١٧:٤٣:٢٨٢٣:١٢:٣٩
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٥٠٦:٢٥:٠٦١١:٥٤:٣٧١٧:٢٣:٤٠١٧:٤٢:١٨٢٣:١٢:٢٨
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:١٧٠٦:٢٦:٠٢١١:٥٤:٣٠١٧:٢٢:٢٨١٧:٤١:٠٩٢٣:١٢:١٨
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:٠٨٠٦:٢٦:٥٩١١:٥٤:٢٣١٧:٢١:١٨١٧:٤٠:٠٠٢٣:١٢:٠٩
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٩٠٦:٢٧:٥٧١١:٥٤:١٧١٧:٢٠:٠٩١٧:٣٨:٥٤٢٣:١٢:٠٠
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥١٠٦:٢٨:٥٤١١:٥٤:١٢١٧:١٩:٠٢١٧:٣٧:٤٨٢٣:١١:٥٢
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٢٠٦:٢٩:٥٢١١:٥٤:٠٨١٧:١٧:٥٥١٧:٣٦:٤٣٢٣:١١:٤٤
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣٤٠٦:٣٠:٥٠١١:٥٤:٠٤١٧:١٦:٥٠١٧:٣٥:٤٠٢٣:١١:٣٨
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٦٠٦:٣١:٤٩١١:٥٤:٠١١٧:١٥:٤٥١٧:٣٤:٣٨٢٣:١١:٣٢
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٨٠٦:٣٢:٤٨١١:٥٣:٥٩١٧:١٤:٤٢١٧:٣٣:٣٨٢٣:١١:٢٦
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:١٠٠٦:٣٣:٤٧١١:٥٣:٥٧١٧:١٣:٤١١٧:٣٢:٣٨٢٣:١١:٢١
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠٢٠٦:٣٤:٤٦١١:٥٣:٥٧١٧:١٢:٤١١٧:٣١:٤٠٢٣:١١:١٧
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥٤٠٦:٣٥:٤٦١١:٥٣:٥٧١٧:١١:٤٢١٧:٣٠:٤٤٢٣:١١:١٤
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٤٦٠٦:٣٦:٤٦١١:٥٣:٥٨١٧:١٠:٤٤١٧:٢٩:٤٩٢٣:١١:١١
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٣٨٠٦:٣٧:٤٦١١:٥٤:٠٠١٧:٠٩:٤٨١٧:٢٨:٥٥٢٣:١١:٠٩
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٣٠٠٦:٣٨:٤٦١١:٥٤:٠٢١٧:٠٨:٥٤١٧:٢٨:٠٣٢٣:١١:٠٨
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٣٠٦:٣٩:٤٦١١:٥٤:٠٦١٧:٠٨:٠٠١٧:٢٧:١٢٢٣:١١:٠٨
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:١٥٠٦:٤٠:٤٧١١:٥٤:١٠١٧:٠٧:٠٩١٧:٢٦:٢٣٢٣:١١:٠٨
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٧٠٦:٤١:٤٧١١:٥٤:١٥١٧:٠٦:١٩١٧:٢٥:٣٦٢٣:١١:٠٩
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٠٠٦:٤٢:٤٨١١:٥٤:٢١١٧:٠٥:٣٠١٧:٢٤:٥٠٢٣:١١:١١
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:٥٢٠٦:٤٣:٤٩١١:٥٤:٢٨١٧:٠٤:٤٤١٧:٢٤:٠٦٢٣:١١:١٤
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:٤٤٠٦:٤٤:٥٠١١:٥٤:٣٥١٧:٠٣:٥٩١٧:٢٣:٢٣٢٣:١١:١٨
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:٣٧٠٦:٤٥:٥١١١:٥٤:٤٤١٧:٠٣:١٥١٧:٢٢:٤٢٢٣:١١:٢٢
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:٢٩٠٦:٤٦:٥١١١:٥٤:٥٣١٧:٠٢:٣٣١٧:٢٢:٠٣٢٣:١١:٢٧
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢١٠٦:٤٧:٥٢١١:٥٥:٠٣١٧:٠١:٥٣١٧:٢١:٢٦٢٣:١١:٣٣
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٢١:١٤٠٦:٤٨:٥٣١١:٥٥:١٥١٧:٠١:١٥١٧:٢٠:٥٠٢٣:١١:٤٠
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠٦٠٦:٤٩:٥٤١١:٥٥:٢٦١٧:٠٠:٣٩١٧:٢٠:١٦٢٣:١١:٤٨
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥٨٠٦:٥٠:٥٥١١:٥٥:٣٩١٧:٠٠:٠٤١٧:١٩:٤٤٢٣:١١:٥٧
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٠٠٦:٥١:٥٥١١:٥٥:٥٣١٦:٥٩:٣١١٧:١٩:١٤٢٣:١٢:٠٦
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤٢٠٦:٥٢:٥٥١١:٥٦:٠٧١٦:٥٩:٠٠١٧:١٨:٤٥٢٣:١٢:١٧

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر محمودآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر محمودآباد شهر محمودآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر محمودآباد شهر محمودآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر محمودآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر محمودآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر محمودآباد

محمودآباد نمونه شهری زیبا وآرام در استان قزوین ایران. این شهر در ۷کیلومتری مرکزاستان قزوین بخش مرکزی شهرستان قزوین قرار دارد.جمعیت محمودآباد نمونه در سال ۱۳۹۰، برابر با ۲۸۰۰۰ نفر بوده‌است

شهر محمودآباد در ویکیپدیا

شهر محمودآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر محمودآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر محمودآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر محمودآباد بر روی نقشه

شهر محمودآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر محمودآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر محمودآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر محمودآباد
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر محمودآباد + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر محمودآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر محمودآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر محمودآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر محمودآباد رسیده اید.

افق شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ محمودآباد دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق محمودآباد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ محمودآباد دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق محمودآباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق محمودآباد
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ محمودآباد دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق محمودآباد
جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ محمودآباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر محمودآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو