جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر محمودآباد

قزوین | قزوین | ایران

اوقات شرعی امروز محمودآباد


اذان صبح: ٠٥:٣٣:٣٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٩:١٣
اذان ظهر: ١٣:١٤:٤٧
غروب آفتاب: ١٩:٣٠:٥٦
اذان مغرب: ١٩:٤٩:١٧
نیمه شب: ٠٠:٣١:٢٦

دوشنبه ١١ فروردین ١٣٩٩
٠٥ شعبان ١٤٤١ قمری
٣٠ مارس ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر محمودآباد (شهرستان قزوین) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١١ فروردین ٩٩ شهر محمودآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر محمودآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر محمودآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت امام زین العابدین علیه السلام (38 هـ ق)

امام سجاد (ع)
هم نشینى با صالحان انسان را به سوى صلاح و خیر مى كشاند; و معاشرت و هم صحبت شدن با علماء، سبب افزایش شعور و بینش مى باشد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر محمودآباد

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر محمودآباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر محمودآباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر محمودآباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر محمودآباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان محمودآباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥١:٥٦٠٦:٢٤:٠٤١٣:٠٨:١٩١٩:٥٣:٠٩٢٠:١٢:٢٤٠٠:٢١:٤٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٠:٢٥٠٦:٢٢:٥٣١٣:٠٨:١٠١٩:٥٤:٠١٢٠:١٣:١٩٠٠:٢١:٢٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٨:٥٤٠٦:٢١:٤٢١٣:٠٨:٠٠١٩:٥٤:٥٣٢٠:١٤:١٤٠٠:٢١:٠٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٧:٢٤٠٦:٢٠:٣٣١٣:٠٧:٥٢١٩:٥٥:٤٥٢٠:١٥:٠٨٠٠:٢٠:٥٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٥:٥٥٠٦:١٩:٢٤١٣:٠٧:٤٣١٩:٥٦:٣٧٢٠:١٦:٠٣٠٠:٢٠:٣١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٤:٢٦٠٦:١٨:١٧١٣:٠٧:٣٦١٩:٥٧:٢٨٢٠:١٦:٥٨٠٠:٢٠:١٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٢:٥٩٠٦:١٧:١١١٣:٠٧:٢٩١٩:٥٨:٢٠٢٠:١٧:٥٣٠٠:١٩:٥٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤١:٣٢٠٦:١٦:٠٥١٣:٠٧:٢٢١٩:٥٩:١٢٢٠:١٨:٤٧٠٠:١٩:٣٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٠:٠٦٠٦:١٥:٠١١٣:٠٧:١٦٢٠:٠٠:٠٣٢٠:١٩:٤٢٠٠:١٩:٢٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٨:٤٢٠٦:١٣:٥٨١٣:٠٧:١٠٢٠:٠٠:٥٤٢٠:٢٠:٣٦٠٠:١٩:٠٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٧:١٨٠٦:١٢:٥٦١٣:٠٧:٠٥٢٠:٠١:٤٦٢٠:٢١:٣١٠٠:١٨:٥٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٥:٥٥٠٦:١١:٥٦١٣:٠٧:٠٠٢٠:٠٢:٣٧٢٠:٢٢:٢٥٠٠:١٨:٣٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٤:٣٣٠٦:١٠:٥٧١٣:٠٦:٥٦٢٠:٠٣:٢٨٢٠:٢٣:١٩٠٠:١٨:٢٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٣:١٣٠٦:٠٩:٥٩١٣:٠٦:٥٣٢٠:٠٤:١٩٢٠:٢٤:١٣٠٠:١٨:٠٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣١:٥٤٠٦:٠٩:٠٢١٣:٠٦:٥٠٢٠:٠٥:٠٩٢٠:٢٥:٠٧٠٠:١٧:٥٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٠:٣٦٠٦:٠٨:٠٧١٣:٠٦:٤٨٢٠:٠٦:٠٠٢٠:٢٦:٠١٠٠:١٧:٣٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٩:١٩٠٦:٠٧:١٣١٣:٠٦:٤٦٢٠:٠٦:٥٠٢٠:٢٦:٥٤٠٠:١٧:٢٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٨:٠٤٠٦:٠٦:٢٠١٣:٠٦:٤٥٢٠:٠٧:٤٠٢٠:٢٧:٤٧٠٠:١٧:١٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٦:٥٠٠٦:٠٥:٢٩١٣:٠٦:٤٥٢٠:٠٨:٣٠٢٠:٢٨:٤٠٠٠:١٧:٠٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٥:٣٧٠٦:٠٤:٣٩١٣:٠٦:٤٥٢٠:٠٩:١٩٢٠:٢٩:٣٣٠٠:١٦:٥٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٤:٢٦٠٦:٠٣:٥١١٣:٠٦:٤٥٢٠:١٠:٠٨٢٠:٣٠:٢٥٠٠:١٦:٤٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٣:١٧٠٦:٠٣:٠٤١٣:٠٦:٤٧٢٠:١٠:٥٧٢٠:٣١:١٧٠٠:١٦:٣٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٢:٠٩٠٦:٠٢:١٩١٣:٠٦:٤٩٢٠:١١:٤٦٢٠:٣٢:٠٩٠٠:١٦:٢٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢١:٠٣٠٦:٠١:٣٥١٣:٠٦:٥١٢٠:١٢:٣٤٢٠:٣٣:٠٠٠٠:١٦:١٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٩:٥٩٠٦:٠٠:٥٣١٣:٠٦:٥٤٢٠:١٣:٢١٢٠:٣٣:٥١٠٠:١٦:٠٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٨:٥٦٠٦:٠٠:١٢١٣:٠٦:٥٨٢٠:١٤:٠٨٢٠:٣٤:٤١٠٠:١٦:٠٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٧:٥٥٠٥:٥٩:٣٣١٣:٠٧:٠٢٢٠:١٤:٥٥٢٠:٣٥:٣٠٠٠:١٥:٥٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٦:٥٦٠٥:٥٨:٥٦١٣:٠٧:٠٦٢٠:١٥:٤١٢٠:٣٦:١٩٠٠:١٥:٥٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٥:٥٩٠٥:٥٨:٢٠١٣:٠٧:١١٢٠:١٦:٢٦٢٠:٣٧:٠٧٠٠:١٥:٤٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر محمودآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر محمودآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر محمودآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان محمودآباد

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر محمودآباد

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر محمودآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر محمودآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر محمودآباد

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٣٩:٥٧٠٧:٠٥:٠٢١٣:١٥:٥٩١٩:٢٧:٣٢١٩:٤٥:٤٩٠٠:٣٢:٥٦
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٣٨:٢١٠٧:٠٣:٣٤١٣:١٥:٤١١٩:٢٨:٢٣١٩:٤٦:٤١٠٠:٣٢:٣٤
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٣٦:٤٥٠٧:٠٢:٠٧١٣:١٥:٢٣١٩:٢٩:١٤١٩:٤٧:٣٣٠٠:٣٢:١٢
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٣٥:٠٩٠٧:٠٠:٤٠١٣:١٥:٠٥١٩:٣٠:٠٥١٩:٤٨:٢٥٠٠:٣١:٤٩
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٣٣:٣٣٠٦:٥٩:١٣١٣:١٤:٤٧١٩:٣٠:٥٦١٩:٤٩:١٧٠٠:٣١:٢٦
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٣١:٥٦٠٦:٥٧:٤٦١٣:١٤:٢٩١٩:٣١:٤٧١٩:٥٠:١٠٠٠:٣١:٠٣
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٣٠:١٩٠٦:٥٦:٢٠١٣:١٤:١١١٩:٣٢:٣٨١٩:٥١:٠٢٠٠:٣٠:٤٠
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٢٨:٤٢٠٦:٥٤:٥٣١٣:١٣:٥٣١٩:٣٣:٢٩١٩:٥١:٥٤٠٠:٣٠:١٧
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٢٧:٠٥٠٦:٥٣:٢٧١٣:١٣:٣٦١٩:٣٤:٢٠١٩:٥٢:٤٦٠٠:٢٩:٥٤
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٢٥:٢٨٠٦:٥٢:٠٢١٣:١٣:١٨١٩:٣٥:١١١٩:٥٣:٣٩٠٠:٢٩:٣١
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٢٣:٥٠٠٦:٥٠:٣٦١٣:١٣:٠١١٩:٣٦:٠٢١٩:٥٤:٣١٠٠:٢٩:٠٧
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٢٢:١٣٠٦:٤٩:١١١٣:١٢:٤٤١٩:٣٦:٥٣١٩:٥٥:٢٤٠٠:٢٨:٤٤
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٢٠:٣٥٠٦:٤٧:٤٦١٣:١٢:٢٧١٩:٣٧:٤٤١٩:٥٦:١٦٠٠:٢٨:٢١
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:١٨:٥٨٠٦:٤٦:٢٢١٣:١٢:١٠١٩:٣٨:٣٥١٩:٥٧:٠٩٠٠:٢٧:٥٧
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:١٧:٢٠٠٦:٤٤:٥٨١٣:١١:٥٤١٩:٣٩:٢٦١٩:٥٨:٠٢٠٠:٢٧:٣٤
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:١٥:٤٣٠٦:٤٣:٣٥١٣:١١:٣٨١٩:٤٠:١٧١٩:٥٨:٥٥٠٠:٢٧:١١
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:١٤:٠٦٠٦:٤٢:١٢١٣:١١:٢٢١٩:٤١:٠٨١٩:٥٩:٤٨٠٠:٢٦:٤٨
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:١٢:٢٩٠٦:٤٠:٥٠١٣:١١:٠٦١٩:٤١:٥٩٢٠:٠٠:٤١٠٠:٢٦:٢٥
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:١٠:٥٢٠٦:٣٩:٢٨١٣:١٠:٥١١٩:٤٢:٥٠٢٠:٠١:٣٤٠٠:٢٦:٠٢
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:٠٩:١٥٠٦:٣٨:٠٧١٣:١٠:٣٦١٩:٤٣:٤١٢٠:٠٢:٢٨٠٠:٢٥:٤٠
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:٠٧:٣٩٠٦:٣٦:٤٧١٣:١٠:٢٢١٩:٤٤:٣٢٢٠:٠٣:٢١٠٠:٢٥:١٧
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:٠٦:٠٣٠٦:٣٥:٢٧١٣:١٠:٠٨١٩:٤٥:٢٤٢٠:٠٤:١٥٠٠:٢٤:٥٥
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:٠٤:٢٧٠٦:٣٤:٠٨١٣:٠٩:٥٤١٩:٤٦:١٥٢٠:٠٥:٠٩٠٠:٢٤:٣٣
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:٠٢:٥١٠٦:٣٢:٥٠١٣:٠٩:٤٠١٩:٤٧:٠٧٢٠:٠٦:٠٣٠٠:٢٤:١٢
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:٠١:١٦٠٦:٣١:٣٢١٣:٠٩:٢٨١٩:٤٧:٥٨٢٠:٠٦:٥٧٠٠:٢٣:٥٠
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٥٩:٤٢٠٦:٣٠:١٥١٣:٠٩:١٥١٩:٤٨:٥٠٢٠:٠٧:٥١٠٠:٢٣:٢٩
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٥٨:٠٧٠٦:٢٨:٥٩١٣:٠٩:٠٣١٩:٤٩:٤٢٢٠:٠٨:٤٦٠٠:٢٣:٠٨
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٥٦:٣٤٠٦:٢٧:٤٤١٣:٠٨:٥١١٩:٥٠:٣٤٢٠:٠٩:٤٠٠٠:٢٢:٤٧
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٥٥:٠٠٠٦:٢٦:٣٠١٣:٠٨:٤٠١٩:٥١:٢٥٢٠:١٠:٣٥٠٠:٢٢:٢٧
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٣:٢٨٠٦:٢٥:١٧١٣:٠٨:٣٠١٩:٥٢:١٧٢٠:١١:٢٩٠٠:٢٢:٠٧

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر محمودآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر محمودآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر محمودآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر محمودآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر محمودآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر محمودآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر محمودآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر محمودآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر محمودآباد

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٩:٢١٠٦:١٣:٤٦١٢:١٧:٤٦١٨:٢٢:٢٢١٨:٤٠:٣٥٠٠:٠٥:٠٥
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٧:٤٨٠٧:١٢:١٩١٣:١٧:٢٩١٩:٢٣:١٤١٩:٤١:٢٨٠٠:٣٤:٤٤
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٦:١٥٠٧:١٠:٥١١٣:١٧:١١١٩:٢٤:٠٦١٩:٤٢:٢٠٠٠:٣٤:٢٣
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٤:٤١٠٧:٠٩:٢٤١٣:١٦:٥٣١٩:٢٤:٥٧١٩:٤٣:١٢٠٠:٣٤:٠٢
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٣:٠٦٠٧:٠٧:٥٦١٣:١٦:٣٥١٩:٢٥:٤٩١٩:٤٤:٠٤٠٠:٣٣:٤٠
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤١:٣٢٠٧:٠٦:٢٩١٣:١٦:١٧١٩:٢٦:٤٠١٩:٤٤:٥٦٠٠:٣٣:١٨
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٩:٥٧٠٧:٠٥:٠٢١٣:١٥:٥٩١٩:٢٧:٣٢١٩:٤٥:٤٩٠٠:٣٢:٥٦
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٨:٢١٠٧:٠٣:٣٤١٣:١٥:٤١١٩:٢٨:٢٣١٩:٤٦:٤١٠٠:٣٢:٣٤
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٦:٤٥٠٧:٠٢:٠٧١٣:١٥:٢٣١٩:٢٩:١٤١٩:٤٧:٣٣٠٠:٣٢:١٢
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٥:٠٩٠٧:٠٠:٤٠١٣:١٥:٠٥١٩:٣٠:٠٥١٩:٤٨:٢٥٠٠:٣١:٤٩
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:٣٣٠٦:٥٩:١٣١٣:١٤:٤٧١٩:٣٠:٥٦١٩:٤٩:١٧٠٠:٣١:٢٦
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:٥٦٠٦:٥٧:٤٦١٣:١٤:٢٩١٩:٣١:٤٧١٩:٥٠:١٠٠٠:٣١:٠٣
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:١٩٠٦:٥٦:٢٠١٣:١٤:١١١٩:٣٢:٣٨١٩:٥١:٠٢٠٠:٣٠:٤٠
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:٤٢٠٦:٥٤:٥٣١٣:١٣:٥٣١٩:٣٣:٢٩١٩:٥١:٥٤٠٠:٣٠:١٧
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:٠٥٠٦:٥٣:٢٧١٣:١٣:٣٦١٩:٣٤:٢٠١٩:٥٢:٤٦٠٠:٢٩:٥٤
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:٢٨٠٦:٥٢:٠٢١٣:١٣:١٨١٩:٣٥:١١١٩:٥٣:٣٩٠٠:٢٩:٣١
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:٥٠٠٦:٥٠:٣٦١٣:١٣:٠١١٩:٣٦:٠٢١٩:٥٤:٣١٠٠:٢٩:٠٧
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:١٣٠٦:٤٩:١١١٣:١٢:٤٤١٩:٣٦:٥٣١٩:٥٥:٢٤٠٠:٢٨:٤٤
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:٣٥٠٦:٤٧:٤٦١٣:١٢:٢٧١٩:٣٧:٤٤١٩:٥٦:١٦٠٠:٢٨:٢١
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:٥٨٠٦:٤٦:٢٢١٣:١٢:١٠١٩:٣٨:٣٥١٩:٥٧:٠٩٠٠:٢٧:٥٧
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:٢٠٠٦:٤٤:٥٨١٣:١١:٥٤١٩:٣٩:٢٦١٩:٥٨:٠٢٠٠:٢٧:٣٤
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:٤٣٠٦:٤٣:٣٥١٣:١١:٣٨١٩:٤٠:١٧١٩:٥٨:٥٥٠٠:٢٧:١١
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:٠٦٠٦:٤٢:١٢١٣:١١:٢٢١٩:٤١:٠٨١٩:٥٩:٤٨٠٠:٢٦:٤٨
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:٢٩٠٦:٤٠:٥٠١٣:١١:٠٦١٩:٤١:٥٩٢٠:٠٠:٤١٠٠:٢٦:٢٥
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٠:٥٢٠٦:٣٩:٢٨١٣:١٠:٥١١٩:٤٢:٥٠٢٠:٠١:٣٤٠٠:٢٦:٠٢
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٩:١٥٠٦:٣٨:٠٧١٣:١٠:٣٦١٩:٤٣:٤١٢٠:٠٢:٢٨٠٠:٢٥:٤٠
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:٣٩٠٦:٣٦:٤٧١٣:١٠:٢٢١٩:٤٤:٣٢٢٠:٠٣:٢١٠٠:٢٥:١٧
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:٠٣٠٦:٣٥:٢٧١٣:١٠:٠٨١٩:٤٥:٢٤٢٠:٠٤:١٥٠٠:٢٤:٥٥
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٤:٢٧٠٦:٣٤:٠٨١٣:٠٩:٥٤١٩:٤٦:١٥٢٠:٠٥:٠٩٠٠:٢٤:٣٣
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٢:٥١٠٦:٣٢:٥٠١٣:٠٩:٤٠١٩:٤٧:٠٧٢٠:٠٦:٠٣٠٠:٢٤:١٢
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠١:١٦٠٦:٣١:٣٢١٣:٠٩:٢٨١٩:٤٧:٥٨٢٠:٠٦:٥٧٠٠:٢٣:٥٠

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر محمودآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر محمودآباد شهر محمودآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر محمودآباد شهر محمودآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر محمودآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر محمودآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر محمودآباد

محمودآباد نمونه شهری زیبا وآرام در استان قزوین ایران. این شهر در ۷کیلومتری مرکزاستان قزوین بخش مرکزی شهرستان قزوین قرار دارد.جمعیت محمودآباد نمونه در سال ۱۳۹۰، برابر با ۲۸۰۰۰ نفر بوده‌است

شهر محمودآباد در ویکیپدیا

شهر محمودآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر محمودآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر محمودآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر محمودآباد بر روی نقشه

شهر محمودآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر محمودآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر محمودآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر محمودآباد
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر محمودآباد + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر محمودآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر محمودآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر محمودآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر محمودآباد رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق محمودآباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق محمودآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ محمودآباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق محمودآباد
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ محمودآباد دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق محمودآباد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ محمودآباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق محمودآباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر محمودآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو