جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای محمودآبادفردوس

فردوس | شهریار | تهران | ایران

اوقات شرعی امروز محمودآبادفردوس


اذان صبح: ٠٥:٢٤:٠٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٧:٤٥
اذان ظهر: ١٢:١٩:٣٢
غروب آفتاب: ١٧:٥١:٤٩
اذان مغرب: ١٨:١٠:١٤
نیمه شب: ٢٣:٣٧:٢٣

پنج شنبه ٠١ اسفند ١٣٩٨
٢٥ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٠ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای محمودآبادفردوس (شهرستان شهریار) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ اسفند ٩٨ روستای محمودآبادفردوس)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای محمودآبادفردوس)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای محمودآبادفردوس)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
سپاس و تشكر بر نعمت (نزد خداوند) آن را از نابودی در امان می‌دارد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای محمودآبادفردوس

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای محمودآبادفردوس در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای محمودآبادفردوس ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای محمودآبادفردوس (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای محمودآبادفردوس ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان محمودآبادفردوس ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٠:٥٦٠٦:٢١:٤١١٣:٠٣:٥٢١٩:٤٦:٣٦٢٠:٠٥:٣٧٠٠:١٨:٠٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٩:٢٧٠٦:٢٠:٣٠١٣:٠٣:٤١١٩:٤٧:٢٦٢٠:٠٦:٣٠٠٠:١٧:٤٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٧:٥٨٠٦:١٩:٢٠١٣:٠٣:٣٢١٩:٤٨:١٧٢٠:٠٧:٢٣٠٠:١٧:٢٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٦:٣٠٠٦:١٨:١١١٣:٠٣:٢٢١٩:٤٩:٠٧٢٠:٠٨:١٦٠٠:١٧:٠٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٥:٠٢٠٦:١٧:٠٣١٣:٠٣:١٤١٩:٤٩:٥٧٢٠:٠٩:٠٩٠٠:١٦:٤٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٣:٣٥٠٦:١٥:٥٧١٣:٠٣:٠٦١٩:٥٠:٤٧٢٠:١٠:٠٢٠٠:١٦:٢٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٢:٠٩٠٦:١٤:٥١١٣:٠٢:٥٨١٩:٥١:٣٨٢٠:١٠:٥٥٠٠:١٦:١١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٠:٤٤٠٦:١٣:٤٦١٣:٠٢:٥١١٩:٥٢:٢٨٢٠:١١:٤٨٠٠:١٥:٥٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٩:٢٠٠٦:١٢:٤٢١٣:٠٢:٤٤١٩:٥٣:١٨٢٠:١٢:٤١٠٠:١٥:٣٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٧:٥٧٠٦:١١:٤٠١٣:٠٢:٣٨١٩:٥٤:٠٨٢٠:١٣:٣٤٠٠:١٥:٢١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٦:٣٤٠٦:١٠:٣٨١٣:٠٢:٣٢١٩:٥٤:٥٨٢٠:١٤:٢٧٠٠:١٥:٠٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٥:١٣٠٦:٠٩:٣٨١٣:٠٢:٢٧١٩:٥٥:٤٧٢٠:١٥:٢٠٠٠:١٤:٥٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٣:٥٣٠٦:٠٨:٣٩١٣:٠٢:٢٢١٩:٥٦:٣٧٢٠:١٦:١٣٠٠:١٤:٣٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٢:٣٤٠٦:٠٧:٤١١٣:٠٢:١٨١٩:٥٧:٢٧٢٠:١٧:٠٥٠٠:١٤:٢١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣١:١٦٠٦:٠٦:٤٤١٣:٠٢:١٥١٩:٥٨:١٦٢٠:١٧:٥٨٠٠:١٤:٠٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:٥٩٠٦:٠٥:٤٩١٣:٠٢:١٢١٩:٥٩:٠٥٢٠:١٨:٥٠٠٠:١٣:٥٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٨:٤٣٠٦:٠٤:٥٥١٣:٠٢:١٠١٩:٥٩:٥٤٢٠:١٩:٤٢٠٠:١٣:٤٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٧:٢٩٠٦:٠٤:٠٣١٣:٠٢:٠٨٢٠:٠٠:٤٣٢٠:٢٠:٣٤٠٠:١٣:٣٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٦:١٦٠٦:٠٣:١١١٣:٠٢:٠٧٢٠:٠١:٣٢٢٠:٢١:٢٦٠٠:١٣:١٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٥:٠٥٠٦:٠٢:٢٢١٣:٠٢:٠٧٢٠:٠٢:٢٠٢٠:٢٢:١٧٠٠:١٣:٠٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٣:٥٥٠٦:٠١:٣٣١٣:٠٢:٠٧٢٠:٠٣:٠٨٢٠:٢٣:٠٩٠٠:١٢:٥٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٢:٤٦٠٦:٠٠:٤٦١٣:٠٢:٠٧٢٠:٠٣:٥٦٢٠:٢٤:٠٠٠٠:١٢:٤٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢١:٣٩٠٦:٠٠:٠١١٣:٠٢:٠٩٢٠:٠٤:٤٤٢٠:٢٤:٥٠٠٠:١٢:٣٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٠:٣٣٠٥:٥٩:١٧١٣:٠٢:١١٢٠:٠٥:٣١٢٠:٢٥:٤٠٠٠:١٢:٣٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٩:٣٠٠٥:٥٨:٣٤١٣:٠٢:١٣٢٠:٠٦:١٨٢٠:٢٦:٣٠٠٠:١٢:٢٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٨:٢٨٠٥:٥٧:٥٣١٣:٠٢:١٦٢٠:٠٧:٠٤٢٠:٢٧:١٩٠٠:١٢:١٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٧:٢٧٠٥:٥٧:١٤١٣:٠٢:١٩٢٠:٠٧:٥٠٢٠:٢٨:٠٨٠٠:١٢:٠٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٦:٢٨٠٥:٥٦:٣٦١٣:٠٢:٢٤٢٠:٠٨:٣٥٢٠:٢٨:٥٦٠٠:١٢:٠٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٥:٣٢٠٥:٥٦:٠٠١٣:٠٢:٢٨٢٠:٠٩:٢٠٢٠:٢٩:٤٤٠٠:١١:٥٨
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٤:٣٧٠٥:٥٥:٢٥١٣:٠٢:٣٣٢٠:١٠:٠٥٢٠:٣٠:٣١٠٠:١١:٥٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای محمودآبادفردوس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای محمودآبادفردوس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای محمودآبادفردوس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان محمودآبادفردوس

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای محمودآبادفردوس

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای محمودآبادفردوس قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای محمودآبادفردوس دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای محمودآبادفردوس

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٤٣:٠٢٠٧:٠٩:٤٠١٢:١٨:٢٢١٧:٢٧:٢٦١٧:٤٦:٤٦٢٣:٣٥:٠٠
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٤٢:٣٣٠٧:٠٩:٠٢١٢:١٨:٣٥١٧:٢٨:٢٩١٧:٤٧:٤٦٢٣:٣٥:١٥
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٤٢:٠٢٠٧:٠٨:٢٣١٢:١٨:٤٦١٧:٢٩:٣١١٧:٤٨:٤٦٢٣:٣٥:٣٠
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٤١:٣٠٠٧:٠٧:٤٢١٢:١٨:٥٦١٧:٣٠:٣٤١٧:٤٩:٤٦٢٣:٣٥:٤٥
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٤٠:٥٦٠٧:٠٦:٥٩١٢:١٩:٠٦١٧:٣١:٣٦١٧:٥٠:٤٦٢٣:٣٥:٥٨
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٤٠:٢٠٠٧:٠٦:١٥١٢:١٩:١٥١٧:٣٢:٣٨١٧:٥١:٤٦٢٣:٣٦:١٠
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٣٩:٤٢٠٧:٠٥:٢٩١٢:١٩:٢٣١٧:٣٣:٤١١٧:٥٢:٤٦٢٣:٣٦:٢٢
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٣٩:٠٣٠٧:٠٤:٤٢١٢:١٩:٣٠١٧:٣٤:٤٣١٧:٥٣:٤٥٢٣:٣٦:٣٣
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٣٨:٢٢٠٧:٠٣:٥٣١٢:١٩:٣٧١٧:٣٥:٤٥١٧:٥٤:٤٥٢٣:٣٦:٤٢
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٣٧:٤٠٠٧:٠٣:٠٢١٢:١٩:٤٢١٧:٣٦:٤٧١٧:٥٥:٤٥٢٣:٣٦:٥١
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٣٦:٥٦٠٧:٠٢:١٠١٢:١٩:٤٧١٧:٣٧:٤٩١٧:٥٦:٤٤٢٣:٣٦:٥٩
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٣٦:١٠٠٧:٠١:١٧١٢:١٩:٥١١٧:٣٨:٥١١٧:٥٧:٤٣٢٣:٣٧:٠٧
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٣٥:٢٣٠٧:٠٠:٢٢١٢:١٩:٥٤١٧:٣٩:٥٢١٧:٥٨:٤٢٢٣:٣٧:١٣
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٣٤:٣٤٠٦:٥٩:٢٥١٢:١٩:٥٦١٧:٤٠:٥٣١٧:٥٩:٤١٢٣:٣٧:١٨
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٣٣:٤٤٠٦:٥٨:٢٨١٢:١٩:٥٨١٧:٤١:٥٤١٨:٠٠:٤٠٢٣:٣٧:٢٣
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٣٢:٥٢٠٦:٥٧:٢٩١٢:١٩:٥٨١٧:٤٢:٥٥١٨:٠١:٣٨٢٣:٣٧:٢٧
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٣١:٥٩٠٦:٥٦:٢٩١٢:١٩:٥٨١٧:٤٣:٥٥١٨:٠٢:٣٦٢٣:٣٧:٣٠
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٣١:٠٤٠٦:٥٥:٢٧١٢:١٩:٥٨١٧:٤٤:٥٥١٨:٠٣:٣٥٢٣:٣٧:٣٢
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٣٠:٠٨٠٦:٥٤:٢٥١٢:١٩:٥٦١٧:٤٥:٥٥١٨:٠٤:٣٢٢٣:٣٧:٣٣
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٢٩:١١٠٦:٥٣:٢١١٢:١٩:٥٤١٧:٤٦:٥٥١٨:٠٥:٣٠٢٣:٣٧:٣٣
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٢٨:١٢٠٦:٥٢:١٦١٢:١٩:٥١١٧:٤٧:٥٤١٨:٠٦:٢٧٢٣:٣٧:٣٣
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٢٧:١١٠٦:٥١:١٠١٢:١٩:٤٧١٧:٤٨:٥٣١٨:٠٧:٢٥٢٣:٣٧:٣٢
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٢٦:١٠٠٦:٥٠:٠٣١٢:١٩:٤٣١٧:٤٩:٥٢١٨:٠٨:٢١٢٣:٣٧:٣٠
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٢٥:٠٧٠٦:٤٨:٥٥١٢:١٩:٣٨١٧:٥٠:٥١١٨:٠٩:١٨٢٣:٣٧:٢٧
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٢٤:٠٣٠٦:٤٧:٤٥١٢:١٩:٣٢١٧:٥١:٤٩١٨:١٠:١٤٢٣:٣٧:٢٣
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٢٢:٥٨٠٦:٤٦:٣٥١٢:١٩:٢٦١٧:٥٢:٤٧١٨:١١:١١٢٣:٣٧:١٩
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٢١:٥١٠٦:٤٥:٢٤١٢:١٩:١٩١٧:٥٣:٤٤١٨:١٢:٠٦٢٣:٣٧:١٤
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٢٠:٤٣٠٦:٤٤:١٢١٢:١٩:١٢١٧:٥٤:٤١١٨:١٣:٠٢٢٣:٣٧:٠٨
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:١٩:٣٤٠٦:٤٢:٥٩١٢:١٩:٠٣١٧:٥٥:٣٨١٨:١٣:٥٧٢٣:٣٧:٠١

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای محمودآبادفردوس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای محمودآبادفردوس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای محمودآبادفردوس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای محمودآبادفردوس را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای محمودآبادفردوس برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای محمودآبادفردوس

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای محمودآبادفردوس قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای محمودآبادفردوس دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای محمودآبادفردوس

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠٣٠٦:٤٧:٤٥١٢:١٩:٣٢١٧:٥١:٤٩١٨:١٠:١٤٢٣:٣٧:٢٣
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥٨٠٦:٤٦:٣٥١٢:١٩:٢٦١٧:٥٢:٤٧١٨:١١:١١٢٣:٣٧:١٩
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢١:٥١٠٦:٤٥:٢٤١٢:١٩:١٩١٧:٥٣:٤٤١٨:١٢:٠٦٢٣:٣٧:١٤
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٣٠٦:٤٤:١٢١٢:١٩:١٢١٧:٥٤:٤١١٨:١٣:٠٢٢٣:٣٧:٠٨
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٩:٣٤٠٦:٤٢:٥٩١٢:١٩:٠٣١٧:٥٥:٣٨١٨:١٣:٥٧٢٣:٣٧:٠١
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٨:٢٤٠٦:٤١:٤٥١٢:١٨:٥٥١٧:٥٦:٣٥١٨:١٤:٥٢٢٣:٣٦:٥٤
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٧:١٢٠٦:٤٠:٣٠١٢:١٨:٤٥١٧:٥٧:٣١١٨:١٥:٤٧٢٣:٣٦:٤٥
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٠٠٦:٣٩:١٥١٢:١٨:٣٥١٧:٥٨:٢٧١٨:١٦:٤٢٢٣:٣٦:٣٧
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٦٠٦:٣٧:٥٨١٢:١٨:٢٥١٧:٥٩:٢٢١٨:١٧:٣٦٢٣:٣٦:٢٧
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٢٠٦:٣٦:٤١١٢:١٨:١٤١٨:٠٠:١٨١٨:١٨:٣٠٢٣:٣٦:١٧
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:١٦٠٦:٣٥:٢٤١٢:١٨:٠٢١٨:٠١:١٢١٨:١٩:٢٣٢٣:٣٦:٠٦
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٠:٥٩٠٦:٣٤:٠٥١٢:١٧:٥٠١٨:٠٢:٠٧١٨:٢٠:١٧٢٣:٣٥:٥٤
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤١٠٦:٣٢:٤٦١٢:١٧:٣٧١٨:٠٣:٠١١٨:٢١:١٠٢٣:٣٥:٤٢
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٢٠٦:٣١:٢٦١٢:١٧:٢٤١٨:٠٣:٥٥١٨:٢٢:٠٣٢٣:٣٥:٢٩
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٣٠٦:٣٠:٠٦١٢:١٧:١١١٨:٠٤:٤٨١٨:٢٢:٥٥٢٣:٣٥:١٥
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٢٠٦:٢٨:٤٥١٢:١٦:٥٧١٨:٠٥:٤١١٨:٢٣:٤٨٢٣:٣٥:٠١
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢١٠٦:٢٧:٢٣١٢:١٦:٤٢١٨:٠٦:٣٤١٨:٢٤:٤٠٢٣:٣٤:٤٦
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٨٠٦:٢٦:٠١١٢:١٦:٢٨١٨:٠٧:٢٧١٨:٢٥:٣٢٢٣:٣٤:٣١
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠١:٣٥٠٦:٢٤:٣٩١٢:١٦:١٢١٨:٠٨:١٩١٨:٢٦:٢٤٢٣:٣٤:١٥
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:١١٠٦:٢٣:١٦١٢:١٥:٥٧١٨:٠٩:١١١٨:٢٧:١٥٢٣:٣٣:٥٩
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٦٠٦:٢١:٥٣١٢:١٥:٤١١٨:١٠:٠٣١٨:٢٨:٠٧٢٣:٣٣:٤٢
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٠٠٦:٢٠:٢٩١٢:١٥:٢٥١٨:١٠:٥٥١٨:٢٨:٥٨٢٣:٣٣:٢٤
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٤٠٦:١٩:٠٥١٢:١٥:٠٩١٨:١١:٤٦١٨:٢٩:٤٩٢٣:٣٣:٠٧
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢٧٠٦:١٧:٤١١٢:١٤:٥٢١٨:١٢:٣٧١٨:٣٠:٤٠٢٣:٣٢:٤٨
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٠٠٦:١٦:١٦١٢:١٤:٣٥١٨:١٣:٢٨١٨:٣١:٣١٢٣:٣٢:٣٠
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥١:٣١٠٦:١٤:٥١١٢:١٤:١٨١٨:١٤:١٩١٨:٣٢:٢٢٢٣:٣٢:١١
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٢٠٦:١٣:٢٦١٢:١٤:٠١١٨:١٥:١٠١٨:٣٣:١٣٢٣:٣١:٥١
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٣٠٦:١٢:٠١١٢:١٣:٤٤١٨:١٦:٠٠١٨:٣٤:٠٣٢٣:٣١:٣٢
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٧:٠٣٠٦:١٠:٣٦١٢:١٣:٢٦١٨:١٦:٥١١٨:٣٤:٥٤٢٣:٣١:١٢

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای محمودآبادفردوس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای محمودآبادفردوس روستای محمودآبادفردوس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای محمودآبادفردوس روستای محمودآبادفردوس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای محمودآبادفردوس را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای محمودآبادفردوس برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای محمودآبادفردوس

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای محمودآبادفردوس موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای محمودآبادفردوس برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای محمودآبادفردوس

روستای محمودآبادفردوس بر روی نقشه

روستای محمودآبادفردوس بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای محمودآبادفردوس

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای محمودآبادفردوس است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای محمودآبادفردوس
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای محمودآبادفردوس + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای محمودآبادفردوس + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای محمودآبادفردوس + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای محمودآبادفردوس

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای محمودآبادفردوس رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق محمودآبادفردوس
زمان پخش اذان مستقیم به افق محمودآبادفردوس
جدول اوقات شرعی امروز فردا محمودآبادفردوس دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق محمودآبادفردوس
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق محمودآبادفردوس
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ محمودآبادفردوس دانلود pdf
افق شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ محمودآبادفردوس دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق محمودآبادفردوس ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای محمودآبادفردوس یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو