جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای محمودآبادفردوس

فردوس | شهریار | تهران | ایران

اوقات شرعی امروز محمودآبادفردوس

اذان صبح: ٠٤:٣٤:١٤
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٧:٤١
اذان ظهر: ١١:٥٦:٣٨
غروب آفتاب: ١٧:٥٥:٠٢
اذان مغرب: ١٨:١٣:٠٣
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٥:٠٣

یکشنبه ٠٦ مهر ١٣٩٩
٠٩ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٧ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای محمودآبادفردوس (شهرستان شهریار) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ مهر ٩٩ روستای محمودآبادفردوس)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای محمودآبادفردوس)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای محمودآبادفردوس)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی جهانگردی

سعید نفیسی
بالاترین رمز كامیابی اینست كه انسان چیزی بگوید و كاری بكند و چیزی را بخواهد كه دیگران معمولاً آنرا نمی گویند و نمی كنند و نمی خواهند، یا در گفتن و كردن و خواستن آن تردید دارند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای محمودآبادفردوس

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای محمودآبادفردوس در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای محمودآبادفردوس ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای محمودآبادفردوس (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای محمودآبادفردوس ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان محمودآبادفردوس
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٥:٠٩٠٦:٣٣:١٥١٣:٠٥:٤٧١٩:٣٨:٥٤١٩:٥٧:٣٢٠٠:٢١:١٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٣:٣٥٠٦:٣١:٥٧١٣:٠٥:٣٣١٩:٣٩:٤٤١٩:٥٨:٢٤٠٠:٢٠:٥٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٢:٠١٠٦:٣٠:٣٩١٣:٠٥:١٩١٩:٤٠:٣٤١٩:٥٩:١٦٠٠:٢٠:٣١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٠:٢٨٠٦:٢٩:٢٣١٣:٠٥:٠٦١٩:٤١:٢٤٢٠:٠٠:٠٨٠٠:٢٠:٠٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٨:٥٥٠٦:٢٨:٠٧١٣:٠٤:٥٣١٩:٤٢:١٤٢٠:٠١:٠٠٠٠:١٩:٤٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٧:٢٣٠٦:٢٦:٥١١٣:٠٤:٤٠١٩:٤٣:٠٣٢٠:٠١:٥٣٠٠:١٩:٢٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٥:٥١٠٦:٢٥:٣٧١٣:٠٤:٢٨١٩:٤٣:٥٣٢٠:٠٢:٤٥٠٠:١٩:٠٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٤:١٩٠٦:٢٤:٢٣١٣:٠٤:١٦١٩:٤٤:٤٣٢٠:٠٣:٣٨٠٠:١٨:٤٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٢:٤٨٠٦:٢٣:١٠١٣:٠٤:٠٥١٩:٤٥:٣٣٢٠:٠٤:٣١٠٠:١٨:٢٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥١:١٨٠٦:٢١:٥٨١٣:٠٣:٥٤١٩:٤٦:٢٣٢٠:٠٥:٢٣٠٠:١٨:٠٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٩:٤٨٠٦:٢٠:٤٧١٣:٠٣:٤٣١٩:٤٧:١٣٢٠:٠٦:١٦٠٠:١٧:٤٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٨:١٩٠٦:١٩:٣٧١٣:٠٣:٣٣١٩:٤٨:٠٤٢٠:٠٧:٠٩٠٠:١٧:٢٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٦:٥٠٠٦:١٨:٢٧١٣:٠٣:٢٤١٩:٤٨:٥٤٢٠:٠٨:٠٢٠٠:١٧:٠٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٥:٢٢٠٦:١٧:١٩١٣:٠٣:١٥١٩:٤٩:٤٤٢٠:٠٨:٥٥٠٠:١٦:٥٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٣:٥٥٠٦:١٦:١٢١٣:٠٣:٠٦١٩:٥٠:٣٤٢٠:٠٩:٤٨٠٠:١٦:٣١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٢:٢٩٠٦:١٥:٠٥١٣:٠٢:٥٨١٩:٥١:٢٤٢٠:١٠:٤١٠٠:١٦:١٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤١:٠٤٠٦:١٤:٠٠١٣:٠٢:٥١١٩:٥٢:١٤٢٠:١١:٣٤٠٠:١٥:٥٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٩:٣٩٠٦:١٢:٥٦١٣:٠٢:٤٤١٩:٥٣:٠٤٢٠:١٢:٢٧٠٠:١٥:٤٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٨:١٦٠٦:١١:٥٣١٣:٠٢:٣٨١٩:٥٣:٥٤٢٠:١٣:٢٠٠٠:١٥:٢٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٦:٥٣٠٦:١٠:٥٢١٣:٠٢:٣٢١٩:٥٤:٤٤٢٠:١٤:١٣٠٠:١٥:٠٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٥:٣٢٠٦:٠٩:٥١١٣:٠٢:٢٧١٩:٥٥:٣٤٢٠:١٥:٠٦٠٠:١٤:٥٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٤:١١٠٦:٠٨:٥٢١٣:٠٢:٢٢١٩:٥٦:٢٤٢٠:١٥:٥٩٠٠:١٤:٣٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٢:٥٢٠٦:٠٧:٥٤١٣:٠٢:١٨١٩:٥٧:١٤٢٠:١٦:٥٢٠٠:١٤:٢٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣١:٣٤٠٦:٠٦:٥٧١٣:٠٢:١٥١٩:٥٨:٠٣٢٠:١٧:٤٤٠٠:١٤:١٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٠:١٧٠٦:٠٦:٠٢١٣:٠٢:١٢١٩:٥٨:٥٣٢٠:١٨:٣٧٠٠:١٣:٥٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:٠١٠٦:٠٥:٠٨١٣:٠٢:١٠١٩:٥٩:٤٢٢٠:١٩:٢٩٠٠:١٣:٤٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٧:٤٦٠٦:٠٤:١٥١٣:٠٢:٠٨٢٠:٠٠:٣١٢٠:٢٠:٢١٠٠:١٣:٣٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٦:٣٣٠٦:٠٣:٢٣١٣:٠٢:٠٧٢٠:٠١:٢٠٢٠:٢١:١٣٠٠:١٣:٢١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٢٥:٢٢٠٦:٠٢:٣٣١٣:٠٢:٠٧٢٠:٠٢:٠٩٢٠:٢٢:٠٥٠٠:١٣:١٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای محمودآبادفردوس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای محمودآبادفردوس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای محمودآبادفردوس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان محمودآبادفردوس

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای محمودآبادفردوس

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای محمودآبادفردوس قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای محمودآبادفردوس دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای محمودآبادفردوس

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای محمودآبادفردوس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای محمودآبادفردوس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای محمودآبادفردوس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای محمودآبادفردوس را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای محمودآبادفردوس برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای محمودآبادفردوس

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای محمودآبادفردوس قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای محمودآبادفردوس دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای محمودآبادفردوس

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای محمودآبادفردوس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای محمودآبادفردوس روستای محمودآبادفردوس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای محمودآبادفردوس روستای محمودآبادفردوس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای محمودآبادفردوس را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای محمودآبادفردوس برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای محمودآبادفردوس

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش روستای محمودآبادفردوس قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای محمودآبادفردوس دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای محمودآبادفردوس

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠١٠٥:٥٣:٥٠١١:٥٨:٢٢١٨:٠٢:٢٠١٨:٢٠:٢١٢٣:١٦:٣٦
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٢٠٥:٥٤:٣٦١١:٥٨:٠١١٨:٠٠:٥٢١٨:١٨:٥٣٢٣:١٦:١٧
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣١:٤٣٠٥:٥٥:٢٢١١:٥٧:٤٠١٧:٥٩:٢٤١٨:١٧:٢٥٢٣:١٥:٥٩
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٤٠٥:٥٦:٠٨١١:٥٧:١٩١٧:٥٧:٥٧١٨:١٥:٥٨٢٣:١٥:٤٠
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٤٠٥:٥٦:٥٤١١:٥٦:٥٨١٧:٥٦:٢٩١٨:١٤:٣٠٢٣:١٥:٢٢
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٤٠٥:٥٧:٤١١١:٥٦:٣٨١٧:٥٥:٠٢١٨:١٣:٠٣٢٣:١٥:٠٣
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٠٤٠٥:٥٨:٢٧١١:٥٦:١٨١٧:٥٣:٣٥١٨:١١:٣٦٢٣:١٤:٤٤
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٥٤٠٥:٥٩:١٤١١:٥٥:٥٨١٧:٥٢:٠٨١٨:١٠:١٠٢٣:١٤:٢٦
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤٣٠٦:٠٠:٠١١١:٥٥:٣٨١٧:٥٠:٤٢١٨:٠٨:٤٤٢٣:١٤:٠٧
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٣٣٠٦:٠٠:٤٨١١:٥٥:١٩١٧:٤٩:١٦١٨:٠٧:١٨٢٣:١٣:٤٩
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٢٢٠٦:٠١:٣٦١١:٥٤:٥٩١٧:٤٧:٥١١٨:٠٥:٥٣٢٣:١٣:٣١
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:١١٠٦:٠٢:٢٣١١:٥٤:٤١١٧:٤٦:٢٥١٨:٠٤:٢٨٢٣:١٣:١٣
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٠٠٠٦:٠٣:١١١١:٥٤:٢٢١٧:٤٥:٠٠١٨:٠٣:٠٤٢٣:١٢:٥٥
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٤٩٠٦:٠٤:٠٠١١:٥٤:٠٤١٧:٤٣:٣٦١٨:٠١:٤٠٢٣:١٢:٣٧
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٣٨٠٦:٠٤:٤٨١١:٥٣:٤٦١٧:٤٢:١٢١٨:٠٠:١٧٢٣:١٢:١٩
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٢٧٠٦:٠٥:٣٧١١:٥٣:٢٩١٧:٤٠:٤٩١٧:٥٨:٥٥٢٣:١٢:٠٢
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:١٦٠٦:٠٦:٢٦١١:٥٣:١٢١٧:٣٩:٢٦١٧:٥٧:٣٣٢٣:١١:٤٥
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٠٤٠٦:٠٧:١٦١١:٥٢:٥٦١٧:٣٨:٠٤١٧:٥٦:١١٢٣:١١:٢٨
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٥٣٠٦:٠٨:٠٥١١:٥٢:٤٠١٧:٣٦:٤٢١٧:٥٤:٥١٢٣:١١:١٢
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٤٢٠٦:٠٨:٥٦١١:٥٢:٢٤١٧:٣٥:٢١١٧:٥٣:٣١٢٣:١٠:٥٦
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٣١٠٦:٠٩:٤٦١١:٥٢:٠٩١٧:٣٤:٠١١٧:٥٢:١٢٢٣:١٠:٤٠
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:٢٠٠٦:١٠:٣٧١١:٥١:٥٥١٧:٣٢:٤١١٧:٥٠:٥٣٢٣:١٠:٢٥
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٠٨٠٦:١١:٢٨١١:٥١:٤١١٧:٣١:٢٣١٧:٤٩:٣٦٢٣:١٠:١٠
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٥٧٠٦:١٢:٢٠١١:٥١:٢٧١٧:٣٠:٠٥١٧:٤٨:١٩٢٣:٠٩:٥٥
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٤٦٠٦:١٣:١٢١١:٥١:١٥١٧:٢٨:٤٧١٧:٤٧:٠٣٢٣:٠٩:٤١
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٣٥٠٦:١٤:٠٤١١:٥١:٠٣١٧:٢٧:٣١١٧:٤٥:٤٨٢٣:٠٩:٢٨
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٢٤٠٦:١٤:٥٧١١:٥٠:٥١١٧:٢٦:١٥١٧:٤٤:٣٤٢٣:٠٩:١٤
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:١٤٠٦:١٥:٥٠١١:٥٠:٤٠١٧:٢٥:٠١١٧:٤٣:٢١٢٣:٠٩:٠٢
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٠٣٠٦:١٦:٤٣١١:٥٠:٣٠١٧:٢٣:٤٧١٧:٤٢:٠٩٢٣:٠٨:٤٩
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٥٢٠٦:١٧:٣٧١١:٥٠:٢٠١٧:٢٢:٣٤١٧:٤٠:٥٨٢٣:٠٨:٣٨

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای محمودآبادفردوس

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای محمودآبادفردوس روستای محمودآبادفردوس در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای محمودآبادفردوس روستای محمودآبادفردوس بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای محمودآبادفردوس را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای محمودآبادفردوس برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای محمودآبادفردوس

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای محمودآبادفردوس موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای محمودآبادفردوس برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای محمودآبادفردوس

روستای محمودآبادفردوس بر روی نقشه

روستای محمودآبادفردوس بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای محمودآبادفردوس

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای محمودآبادفردوس است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای محمودآبادفردوس
اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای محمودآبادفردوس + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای محمودآبادفردوس + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای محمودآبادفردوس + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای محمودآبادفردوس + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای محمودآبادفردوس + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای محمودآبادفردوس

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای محمودآبادفردوس رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ محمودآبادفردوس دانلود pdf
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ محمودآبادفردوس دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا محمودآبادفردوس دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق محمودآبادفردوس
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق محمودآبادفردوس ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ محمودآبادفردوس دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق محمودآبادفردوس ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق محمودآبادفردوس ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای محمودآبادفردوس یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو