جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر محمودآبادزنجان

خدابنده | زنجان | ایران

اوقات شرعی امروز محمودآبادزنجان

اذان صبح: ٠٤:٥٧:٥٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٣١:٢٥
اذان ظهر: ١٣:٢٠:١٣
غروب آفتاب: ٢٠:٠٨:٢٨
اذان مغرب: ٢٠:٢٧:٤٧
نیمه شب شرعی: ٠٠:٣٣:٤٤

چهارشنبه ٢٢ مرداد ١٣٩٩
٢٢ ذیحجه ١٤٤١ قمری
١٢ اوت ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر محمودآبادزنجان (شهرستان خدابنده) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٢ مرداد ٩٩ شهر محمودآبادزنجان)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٩ شهر محمودآبادزنجان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر محمودآبادزنجان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تشکلها و مشارکتهای اجتماعی

مثل آفریقائی
وجدان بد، انسان را ترسو بار می آورد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر محمودآبادزنجان

اوقات شرعی مرداد ٩٩ | اوقات شرعی اوت ٢٠ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر محمودآبادزنجان در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر محمودآبادزنجان ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر محمودآبادزنجان (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر محمودآبادزنجان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان محمودآبادزنجان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٥:١٠٠٦:٤٣:٣٥١٣:١٥:٣٠١٩:٤٨:٠١٢٠:٠٦:٤٢٠٠:٣٠:٤٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٣:٣٤٠٦:٤٢:١٥١٣:١٥:١٦١٩:٤٨:٥١٢٠:٠٧:٣٥٠٠:٣٠:٢٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١١:٥٩٠٦:٤٠:٥٦١٣:١٥:٠١١٩:٤٩:٤٢٢٠:٠٨:٢٨٠٠:٣٠:٠٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٠:٢٤٠٦:٣٩:٣٨١٣:١٤:٤٨١٩:٥٠:٣٣٢٠:٠٩:٢٢٠٠:٢٩:٤١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٨:٥٠٠٦:٣٨:٢٠١٣:١٤:٣٤١٩:٥١:٢٤٢٠:١٠:١٥٠٠:٢٩:٢٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٧:١٥٠٦:٣٧:٠٣١٣:١٤:٢١١٩:٥٢:١٥٢٠:١١:٠٨٠٠:٢٨:٥٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٥:٤١٠٦:٣٥:٤٦١٣:١٤:٠٨١٩:٥٣:٠٦٢٠:١٢:٠٢٠٠:٢٨:٣٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٤:٠٨٠٦:٣٤:٣١١٣:١٣:٥٦١٩:٥٣:٥٧٢٠:١٢:٥٥٠٠:٢٨:١٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٢:٣٥٠٦:٣٣:١٦١٣:١٣:٤٤١٩:٥٤:٤٧٢٠:١٣:٤٩٠٠:٢٧:٥٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠١:٠٣٠٦:٣٢:٠٢١٣:١٣:٣٣١٩:٥٥:٣٨٢٠:١٤:٤٢٠٠:٢٧:٣٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٩:٣١٠٦:٣٠:٤٩١٣:١٣:٢٢١٩:٥٦:٢٩٢٠:١٥:٣٦٠٠:٢٧:١٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٨:٠٠٠٦:٢٩:٣٧١٣:١٣:١٢١٩:٥٧:٢٠٢٠:١٦:٣٠٠٠:٢٦:٥٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٢٩٠٦:٢٨:٢٦١٣:١٣:٠٢١٩:٥٨:١١٢٠:١٧:٢٤٠٠:٢٦:٣٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:٥٩٠٦:٢٧:١٦١٣:١٢:٥٢١٩:٥٩:٠٣٢٠:١٨:١٨٠٠:٢٦:١٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:٣٠٠٦:٢٦:٠٦١٣:١٢:٤٣١٩:٥٩:٥٤٢٠:١٩:١٢٠٠:٢٥:٥٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٠١٠٦:٢٤:٥٨١٣:١٢:٣٥٢٠:٠٠:٤٥٢٠:٢٠:٠٦٠٠:٢٥:٣٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٠:٣٤٠٦:٢٣:٥١١٣:١٢:٢٧٢٠:٠١:٣٦٢٠:٢١:٠٠٠٠:٢٥:٢١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٩:٠٧٠٦:٢٢:٤٥١٣:١٢:١٩٢٠:٠٢:٢٧٢٠:٢١:٥٤٠٠:٢٥:٠٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٧:٤١٠٦:٢١:٤٠١٣:١٢:١٢٢٠:٠٣:١٨٢٠:٢٢:٤٨٠٠:٢٤:٤٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٦:١٦٠٦:٢٠:٣٦١٣:١٢:٠٦٢٠:٠٤:٠٩٢٠:٢٣:٤٢٠٠:٢٤:٣٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٤:٥٢٠٦:١٩:٣٤١٣:١٢:٠٠٢٠:٠٤:٥٩٢٠:٢٤:٣٦٠٠:٢٤:١٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٣:٢٩٠٦:١٨:٣٢١٣:١١:٥٥٢٠:٠٥:٥٠٢٠:٢٥:٣٠٠٠:٢٣:٥٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٢:٠٧٠٦:١٧:٣٢١٣:١١:٥١٢٠:٠٦:٤١٢٠:٢٦:٢٣٠٠:٢٣:٤٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٠:٤٦٠٦:١٦:٣٣١٣:١١:٤٧٢٠:٠٧:٣٢٢٠:٢٧:١٧٠٠:٢٣:٢٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٩:٢٧٠٦:١٥:٣٦١٣:١١:٤٣٢٠:٠٨:٢٢٢٠:٢٨:١١٠٠:٢٣:١٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٨:٠٨٠٦:١٤:٣٩١٣:١١:٤١٢٠:٠٩:١٢٢٠:٢٩:٠٤٠٠:٢٣:٠٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٦:٥١٠٦:١٣:٤٤١٣:١١:٣٨٢٠:١٠:٠٣٢٠:٢٩:٥٨٠٠:٢٢:٤٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٥:٣٥٠٦:١٢:٥١١٣:١١:٣٧٢٠:١٠:٥٣٢٠:٣٠:٥١٠٠:٢٢:٣٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٤:٢١٠٦:١١:٥٨١٣:١١:٣٦٢٠:١١:٤٢٢٠:٣١:٤٣٠٠:٢٢:٢٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر محمودآبادزنجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر محمودآبادزنجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر محمودآبادزنجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان محمودآبادزنجان

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری شهر محمودآبادزنجان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر محمودآبادزنجان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر محمودآبادزنجان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری شهر محمودآبادزنجان

محرم
ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
شهر محمودآبادزنجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق شهر محمودآبادزنجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق شهر محمودآبادزنجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر محمودآبادزنجان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر محمودآبادزنجان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی شهر محمودآبادزنجان

در این قسمت جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ م شهر محمودآبادزنجان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر محمودآبادزنجان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی شهر محمودآبادزنجان

سپتامبر
اوت ٢٠٢٠ م
ژوئیه

دانلود اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ شهر محمودآبادزنجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی شهر محمودآبادزنجان شهر محمودآبادزنجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی شهر محمودآبادزنجان شهر محمودآبادزنجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر محمودآبادزنجان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر محمودآبادزنجان برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی شهر محمودآبادزنجان

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ هـ.ش شهر محمودآبادزنجان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر محمودآبادزنجان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی شهر محمودآبادزنجان

شهریور
مرداد ١٣٩٩ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥٩٠٦:١٥:٠٥١٣:٢١:٤٤٢٠:٢٧:٥٧٢٠:٤٨:٢١٠٠:٣١:٣١
٠٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٠٥٠٦:١٥:٤٩١٣:٢١:٤٥٢٠:٢٧:١٦٢٠:٤٧:٣٧٠٠:٣١:٤٣
٠٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:١١٠٦:١٦:٣٤١٣:٢١:٤٧٢٠:٢٦:٣٣٢٠:٤٦:٥١٠٠:٣١:٥٥
٠٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:١٨٠٦:١٧:١٩١٣:٢١:٤٧٢٠:٢٥:٤٩٢٠:٤٦:٠٤٠٠:٣٢:٠٧
٠٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٢٥٠٦:١٨:٠٥١٣:٢١:٤٧٢٠:٢٥:٠٢٢٠:٤٥:١٤٠٠:٣٢:١٧
٠٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:٣٢٠٦:١٨:٥٠١٣:٢١:٤٦٢٠:٢٤:١٥٢٠:٤٤:٢٤٠٠:٣٢:٢٨
٠٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٠:٤٠٠٦:١٩:٣٦١٣:٢١:٤٥٢٠:٢٣:٢٦٢٠:٤٣:٣٢٠٠:٣٢:٣٧
٠٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤١:٤٩٠٦:٢٠:٢٣١٣:٢١:٤٣٢٠:٢٢:٣٥٢٠:٤٢:٣٨٠٠:٣٢:٤٦
٠٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٢:٥٧٠٦:٢١:٠٩١٣:٢١:٤١٢٠:٢١:٤٣٢٠:٤١:٤٣٠٠:٣٢:٥٥
١٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٤:٠٦٠٦:٢١:٥٦١٣:٢١:٣٨٢٠:٢٠:٥٠٢٠:٤٠:٤٦٠٠:٣٣:٠٢
١١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٥:١٥٠٦:٢٢:٤٣١٣:٢١:٣٤٢٠:١٩:٥٥٢٠:٣٩:٤٨٠٠:٣٣:٠٩
١٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٦:٢٤٠٦:٢٣:٣٠١٣:٢١:٢٩٢٠:١٨:٥٩٢٠:٣٨:٤٩٠٠:٣٣:١٦
١٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٧:٣٣٠٦:٢٤:١٧١٣:٢١:٢٤٢٠:١٨:٠١٢٠:٣٧:٤٨٠٠:٣٣:٢٢
١٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٨:٤٢٠٦:٢٥:٠٤١٣:٢١:١٩٢٠:١٧:٠٣٢٠:٣٦:٤٦٠٠:٣٣:٢٧
١٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٩:٥١٠٦:٢٥:٥١١٣:٢١:١٢٢٠:١٦:٠٢٢٠:٣٥:٤٣٠٠:٣٣:٣١
١٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥١:٠٠٠٦:٢٦:٣٩١٣:٢١:٠٦٢٠:١٥:٠١٢٠:٣٤:٣٩٠٠:٣٣:٣٥
١٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٢:٠٩٠٦:٢٧:٢٦١٣:٢٠:٥٨٢٠:١٣:٥٨٢٠:٣٣:٣٣٠٠:٣٣:٣٨
١٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٣:١٨٠٦:٢٨:١٤١٣:٢٠:٥٠٢٠:١٢:٥٥٢٠:٣٢:٢٦٠٠:٣٣:٤١
١٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٤:٢٧٠٦:٢٩:٠٢١٣:٢٠:٤٢٢٠:١١:٥٠٢٠:٣١:١٨٠٠:٣٣:٤٣
٢٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٥:٣٦٠٦:٢٩:٤٩١٣:٢٠:٣٣٢٠:١٠:٤٣٢٠:٣٠:٠٩٠٠:٣٣:٤٤
٢١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٦:٤٤٠٦:٣٠:٣٧١٣:٢٠:٢٣٢٠:٠٩:٣٦٢٠:٢٨:٥٩٠٠:٣٣:٤٤
٢٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٧:٥٣٠٦:٣١:٢٥١٣:٢٠:١٣٢٠:٠٨:٢٨٢٠:٢٧:٤٧٠٠:٣٣:٤٤
٢٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٩:٠١٠٦:٣٢:١٣١٣:٢٠:٠٢٢٠:٠٧:١٨٢٠:٢٦:٣٥٠٠:٣٣:٤٤
٢٤ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٠:٠٩٠٦:٣٣:٠٠١٣:١٩:٥١٢٠:٠٦:٠٨٢٠:٢٥:٢٢٠٠:٣٣:٤٢
٢٥ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠١:١٦٠٦:٣٣:٤٨١٣:١٩:٣٩٢٠:٠٤:٥٦٢٠:٢٤:٠٧٠٠:٣٣:٤٠
٢٦ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٢:٢٤٠٦:٣٤:٣٦١٣:١٩:٢٧٢٠:٠٣:٤٤٢٠:٢٢:٥٢٠٠:٣٣:٣٧
٢٧ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٣:٣١٠٦:٣٥:٢٣١٣:١٩:١٤٢٠:٠٢:٣١٢٠:٢١:٣٦٠٠:٣٣:٣٤
٢٨ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٤:٣٧٠٦:٣٦:١١١٣:١٩:٠١٢٠:٠١:١٦٢٠:٢٠:١٩٠٠:٣٣:٣٠
٢٩ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٥:٤٤٠٦:٣٦:٥٨١٣:١٨:٤٧٢٠:٠٠:٠١٢٠:١٩:٠١٠٠:٣٣:٢٥
٣٠ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٦:٤٩٠٦:٣٧:٤٦١٣:١٨:٣٣١٩:٥٨:٤٥٢٠:١٧:٤٢٠٠:٣٣:٢٠
٣١ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٧:٥٥٠٦:٣٨:٣٣١٣:١٨:١٨١٩:٥٧:٢٨٢٠:١٦:٢٣٠٠:٣٣:١٤

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٩ - ١٣٩٩ شهر محمودآبادزنجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی شهر محمودآبادزنجان شهر محمودآبادزنجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی شهر محمودآبادزنجان شهر محمودآبادزنجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر محمودآبادزنجان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر محمودآبادزنجان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر محمودآبادزنجان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر محمودآبادزنجان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر محمودآبادزنجان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر محمودآبادزنجان

شهر محمودآبادزنجان بر روی نقشه

شهر محمودآبادزنجان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر محمودآبادزنجان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر محمودآبادزنجان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر محمودآبادزنجان
اوقات شرعی مرداد ٩٩ شهر محمودآبادزنجان + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ شهر محمودآبادزنجان + دانلود
اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ شهر محمودآبادزنجان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر محمودآبادزنجان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر محمودآبادزنجان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر محمودآبادزنجان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر محمودآبادزنجان رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق محمودآبادزنجان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق محمودآبادزنجان
جدول اوقات شرعی امروز فردا محمودآبادزنجان دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ محمودآبادزنجان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق محمودآبادزنجان
زمان پخش اذان آنلاین به افق محمودآبادزنجان
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ محمودآبادزنجان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق محمودآبادزنجان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر محمودآبادزنجان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٥ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو