جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر محمودآبادزنجان

خدابنده | زنجان | ایران

اوقات شرعی امروز محمودآبادزنجان


اذان صبح: ٠٥:٢١:٢٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٨:٠٧
اذان ظهر: ١١:٥٩:١٨
غروب آفتاب: ١٧:١٠:٠٧
اذان مغرب: ١٧:٢٩:٢٤
نیمه شب: ٢٣:١٦:١٤

سه شنبه ٢١ آبان ١٣٩٨
١٤ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٢ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر محمودآبادزنجان (شهرستان خدابنده) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ آبان ٩٨ شهر محمودآبادزنجان)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر محمودآبادزنجان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر محمودآبادزنجان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

اُرد بزرگ
بدبخت كسی است كه نمی تواند ناراستی خویش را درست كند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر محمودآبادزنجان

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر محمودآبادزنجان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر محمودآبادزنجان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر محمودآبادزنجان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر محمودآبادزنجان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان محمودآبادزنجان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٠٨٠٦:٢٨:٠٩١٣:١٣:٠٠١٩:٥٨:٢٥٢٠:١٧:٣٨٠٠:٢٦:٣٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٣٨٠٦:٢٧:٠٠١٣:١٢:٥١١٩:٥٩:١٦٢٠:١٨:٣٢٠٠:٢٦:١٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٠٩٠٦:٢٥:٥١١٣:١٢:٤٢٢٠:٠٠:٠٧٢٠:١٩:٢٦٠٠:٢٥:٥٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥١:٤١٠٦:٢٤:٤٣١٣:١٢:٣٤٢٠:٠٠:٥٨٢٠:٢٠:٢٠٠٠:٢٥:٣٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٠:١٤٠٦:٢٣:٣٦١٣:١٢:٢٦٢٠:٠١:٥٠٢٠:٢١:١٤٠٠:٢٥:١٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٨:٤٧٠٦:٢٢:٣٠١٣:١٢:١٩٢٠:٠٢:٤١٢٠:٢٢:٠٨٠٠:٢٥:٠١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٧:٢١٠٦:٢١:٢٦١٣:١٢:١٢٢٠:٠٣:٣٢٢٠:٢٣:٠٢٠٠:٢٤:٤٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٥:٥٧٠٦:٢٠:٢٢١٣:١٢:٠٦٢٠:٠٤:٢٢٢٠:٢٣:٥٦٠٠:٢٤:٢٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٤:٣٣٠٦:١٩:٢٠١٣:١٢:٠٠٢٠:٠٥:١٣٢٠:٢٤:٥٠٠٠:٢٤:١٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٣:١٠٠٦:١٨:١٩١٣:١١:٥٥٢٠:٠٦:٠٤٢٠:٢٥:٤٤٠٠:٢٣:٥٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤١:٤٨٠٦:١٧:١٩١٣:١١:٥١٢٠:٠٦:٥٤٢٠:٢٦:٣٨٠٠:٢٣:٤١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٠:٢٨٠٦:١٦:٢٠١٣:١١:٤٧٢٠:٠٧:٤٥٢٠:٢٧:٣١٠٠:٢٣:٢٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٩:٠٨٠٦:١٥:٢٣١٣:١١:٤٣٢٠:٠٨:٣٥٢٠:٢٨:٢٤٠٠:٢٣:١٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٧:٥٠٠٦:١٤:٢٧١٣:١١:٤١٢٠:٠٩:٢٥٢٠:٢٩:١٨٠٠:٢٢:٥٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٦:٣٣٠٦:١٣:٣٢١٣:١١:٣٨٢٠:١٠:١٥٢٠:٣٠:١١٠٠:٢٢:٤٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٥:١٧٠٦:١٢:٣٨١٣:١١:٣٧٢٠:١١:٠٥٢٠:٣١:٠٤٠٠:٢٢:٣٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٤:٠٣٠٦:١١:٤٦١٣:١١:٣٦٢٠:١١:٥٤٢٠:٣١:٥٦٠٠:٢٢:٢٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٢:٥٠٠٦:١٠:٥٦١٣:١١:٣٥٢٠:١٢:٤٣٢٠:٣٢:٤٩٠٠:٢٢:١١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣١:٣٩٠٦:١٠:٠٧١٣:١١:٣٥٢٠:١٣:٣٢٢٠:٣٣:٤١٠٠:٢٢:٠٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٠:٢٩٠٦:٠٩:١٩١٣:١١:٣٦٢٠:١٤:٢١٢٠:٣٤:٣٢٠٠:٢١:٥١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٩:٢٠٠٦:٠٨:٣٣١٣:١١:٣٧٢٠:١٥:٠٩٢٠:٣٥:٢٤٠٠:٢١:٤١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٨:١٣٠٦:٠٧:٤٨١٣:١١:٣٩٢٠:١٥:٥٧٢٠:٣٦:١٥٠٠:٢١:٣٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٧:٠٨٠٦:٠٧:٠٥١٣:١١:٤١٢٠:١٦:٤٥٢٠:٣٧:٠٥٠٠:٢١:٢٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٦:٠٥٠٦:٠٦:٢٣١٣:١١:٤٤٢٠:١٧:٣٢٢٠:٣٧:٥٥٠٠:٢١:١٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٥:٠٣٠٦:٠٥:٤٣١٣:١١:٤٨٢٠:١٨:١٨٢٠:٣٨:٤٥٠٠:٢١:١١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٤:٠٣٠٦:٠٥:٠٤١٣:١١:٥٢٢٠:١٩:٠٤٢٠:٣٩:٣٤٠٠:٢١:٠٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٣:٠٥٠٦:٠٤:٢٧١٣:١١:٥٧٢٠:١٩:٥٠٢٠:٤٠:٢٢٠٠:٢٠:٥٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٢:٠٨٠٦:٠٣:٥٢١٣:١٢:٠٢٢٠:٢٠:٣٥٢٠:٤١:١٠٠٠:٢٠:٥٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٢١:١٤٠٦:٠٣:١٨١٣:١٢:٠٧٢٠:٢١:١٩٢٠:٤١:٥٧٠٠:٢٠:٥١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر محمودآبادزنجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر محمودآبادزنجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر محمودآبادزنجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان محمودآبادزنجان

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر محمودآبادزنجان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر محمودآبادزنجان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر محمودآبادزنجان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر محمودآبادزنجان

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر محمودآبادزنجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر محمودآبادزنجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر محمودآبادزنجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر محمودآبادزنجان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر محمودآبادزنجان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر محمودآبادزنجان

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر محمودآبادزنجان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر محمودآبادزنجان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر محمودآبادزنجان

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٣٠٦:٢٨:٤٠١١:٥٩:٣٦١٧:٣٠:٠٢١٧:٤٨:٣٤٢٣:١٧:٣٨
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:١٤٠٦:٢٩:٣٦١١:٥٩:٢٨١٧:٢٨:٥١١٧:٤٧:٢٥٢٣:١٧:٢٧
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٤٠٦:٣٠:٣٢١١:٥٩:٢٠١٧:٢٧:٤٠١٧:٤٦:١٦٢٣:١٧:١٧
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٥٠٦:٣١:٢٨١١:٥٩:١٤١٧:٢٦:٣١١٧:٤٥:٠٩٢٣:١٧:٠٨
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٦٠٦:٣٢:٢٥١١:٥٩:٠٨١٧:٢٥:٢٢١٧:٤٤:٠٢٢٣:١٦:٥٩
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣٦٠٦:٣٣:٢٢١١:٥٩:٠٢١٧:٢٤:١٥١٧:٤٢:٥٧٢٣:١٦:٥١
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢٧٠٦:٣٤:١٩١١:٥٨:٥٨١٧:٢٣:٠٩١٧:٤١:٥٣٢٣:١٦:٤٤
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:١٩٠٦:٣٥:١٧١١:٥٨:٥٤١٧:٢٢:٠٤١٧:٤٠:٥١٢٣:١٦:٣٧
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:١٠٠٦:٣٦:١٤١١:٥٨:٥١١٧:٢١:٠١١٧:٣٩:٤٩٢٣:١٦:٣١
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٠١٠٦:٣٧:١٣١١:٥٨:٤٩١٧:١٩:٥٩١٧:٣٨:٤٩٢٣:١٦:٢٥
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٥٢٠٦:٣٨:١١١١:٥٨:٤٨١٧:١٨:٥٨١٧:٣٧:٥١٢٣:١٦:٢١
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:٤٤٠٦:٣٩:١٠١١:٥٨:٤٧١٧:١٧:٥٨١٧:٣٦:٥٣٢٣:١٦:١٧
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٣٥٠٦:٤٠:٠٩١١:٥٨:٤٧١٧:١٧:٠٠١٧:٣٥:٥٨٢٣:١٦:١٣
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٢٧٠٦:٤١:٠٨١١:٥٨:٤٨١٧:١٦:٠٣١٧:٣٥:٠٣٢٣:١٦:١١
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:١٨٠٦:٤٢:٠٧١١:٥٨:٥٠١٧:١٥:٠٨١٧:٣٤:١٠٢٣:١٦:٠٩
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:١٠٠٦:٤٣:٠٧١١:٥٨:٥٣١٧:١٤:١٤١٧:٣٣:١٩٢٣:١٦:٠٨
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:٠٢٠٦:٤٤:٠٧١١:٥٨:٥٦١٧:١٣:٢١١٧:٣٢:٢٩٢٣:١٦:٠٧
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٤٠٦:٤٥:٠٧١١:٥٩:٠٠١٧:١٢:٣٠١٧:٣١:٤٠٢٣:١٦:٠٨
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٥٠٦:٤٦:٠٧١١:٥٩:٠٥١٧:١١:٤١١٧:٣٠:٥٣٢٣:١٦:٠٩
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣٧٠٦:٤٧:٠٧١١:٥٩:١١١٧:١٠:٥٣١٧:٣٠:٠٨٢٣:١٦:١١
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٩٠٦:٤٨:٠٧١١:٥٩:١٨١٧:١٠:٠٧١٧:٢٩:٢٤٢٣:١٦:١٤
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢١٠٦:٤٩:٠٧١١:٥٩:٢٦١٧:٠٩:٢٢١٧:٢٨:٤٢٢٣:١٦:١٧
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٣٠٦:٥٠:٠٨١١:٥٩:٣٤١٧:٠٨:٣٩١٧:٢٨:٠٢٢٣:١٦:٢٢
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠٥٠٦:٥١:٠٨١١:٥٩:٤٤١٧:٠٧:٥٨١٧:٢٧:٢٣٢٣:١٦:٢٧
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٤:٥٦٠٦:٥٢:٠٨١١:٥٩:٥٤١٧:٠٧:١٨١٧:٢٦:٤٦٢٣:١٦:٣٣
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤٨٠٦:٥٣:٠٨١٢:٠٠:٠٥١٧:٠٦:٤١١٧:٢٦:١١٢٣:١٦:٤٠
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٦:٤٠٠٦:٥٤:٠٩١٢:٠٠:١٧١٧:٠٦:٠٥١٧:٢٥:٣٨٢٣:١٦:٤٨
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٧:٣٢٠٦:٥٥:٠٩١٢:٠٠:٣٠١٧:٠٥:٣١١٧:٢٥:٠٦٢٣:١٦:٥٧
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٨:٢٣٠٦:٥٦:٠٩١٢:٠٠:٤٣١٧:٠٤:٥٩١٧:٢٤:٣٦٢٣:١٧:٠٧
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٩:١٤٠٦:٥٧:٠٨١٢:٠٠:٥٨١٧:٠٤:٢٨١٧:٢٤:٠٨٢٣:١٧:١٧

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر محمودآبادزنجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر محمودآبادزنجان شهر محمودآبادزنجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر محمودآبادزنجان شهر محمودآبادزنجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر محمودآبادزنجان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر محمودآبادزنجان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر محمودآبادزنجان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر محمودآبادزنجان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر محمودآبادزنجان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر محمودآبادزنجان

شهر محمودآبادزنجان بر روی نقشه

شهر محمودآبادزنجان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر محمودآبادزنجان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر محمودآبادزنجان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر محمودآبادزنجان
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر محمودآبادزنجان + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر محمودآبادزنجان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر محمودآبادزنجان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر محمودآبادزنجان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر محمودآبادزنجان رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق محمودآبادزنجان
جدول اوقات شرعی امروز فردا محمودآبادزنجان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق محمودآبادزنجان
زمان پخش اذان زنده به افق محمودآبادزنجان
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق محمودآبادزنجان
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق محمودآبادزنجان
زمان پخش اذان مستقیم به افق محمودآبادزنجان
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق محمودآبادزنجان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر محمودآبادزنجان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٥ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو