جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر محمودآبادزنجان

خدابنده | زنجان | ایران

اوقات شرعی امروز محمودآبادزنجان

اذان صبح: ٠٥:٠٧:٣٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٢:١٢
اذان ظهر: ١١:٥٩:١٠
غروب آفتاب: ١٧:٢٥:٣٩
اذان مغرب: ١٧:٤٤:١٩
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٧:٠٢

دوشنبه ٠٥ آبان ١٣٩٩
٠٩ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٢٦ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر محمودآبادزنجان (شهرستان خدابنده) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٥ آبان ٩٩ شهر محمودآبادزنجان)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر محمودآبادزنجان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر محمودآبادزنجان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

افلاطون
اگر كسی در آب بیفتد، خواه در حوض افتاده باشد، خواه در میان دریا، به ناچار باید شنا كند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر محمودآبادزنجان

اوقات شرعی آبان ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر محمودآبادزنجان در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر محمودآبادزنجان ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر محمودآبادزنجان (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٧٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر محمودآبادزنجان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان محمودآبادزنجان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٥:١٠٠٦:٤٣:٣٥١٣:١٥:٣٠١٩:٤٨:٠١٢٠:٠٦:٤٢٠٠:٣٠:٤٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٣:٣٤٠٦:٤٢:١٥١٣:١٥:١٦١٩:٤٨:٥١٢٠:٠٧:٣٥٠٠:٣٠:٢٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١١:٥٩٠٦:٤٠:٥٦١٣:١٥:٠١١٩:٤٩:٤٢٢٠:٠٨:٢٨٠٠:٣٠:٠٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٠:٢٤٠٦:٣٩:٣٨١٣:١٤:٤٨١٩:٥٠:٣٣٢٠:٠٩:٢٢٠٠:٢٩:٤١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٨:٥٠٠٦:٣٨:٢٠١٣:١٤:٣٤١٩:٥١:٢٤٢٠:١٠:١٥٠٠:٢٩:٢٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٧:١٥٠٦:٣٧:٠٣١٣:١٤:٢١١٩:٥٢:١٥٢٠:١١:٠٨٠٠:٢٨:٥٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٥:٤١٠٦:٣٥:٤٦١٣:١٤:٠٨١٩:٥٣:٠٦٢٠:١٢:٠٢٠٠:٢٨:٣٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٤:٠٨٠٦:٣٤:٣١١٣:١٣:٥٦١٩:٥٣:٥٧٢٠:١٢:٥٥٠٠:٢٨:١٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٢:٣٥٠٦:٣٣:١٦١٣:١٣:٤٤١٩:٥٤:٤٧٢٠:١٣:٤٩٠٠:٢٧:٥٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠١:٠٣٠٦:٣٢:٠٢١٣:١٣:٣٣١٩:٥٥:٣٨٢٠:١٤:٤٢٠٠:٢٧:٣٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٩:٣١٠٦:٣٠:٤٩١٣:١٣:٢٢١٩:٥٦:٢٩٢٠:١٥:٣٦٠٠:٢٧:١٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٨:٠٠٠٦:٢٩:٣٧١٣:١٣:١٢١٩:٥٧:٢٠٢٠:١٦:٣٠٠٠:٢٦:٥٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٢٩٠٦:٢٨:٢٦١٣:١٣:٠٢١٩:٥٨:١١٢٠:١٧:٢٤٠٠:٢٦:٣٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:٥٩٠٦:٢٧:١٦١٣:١٢:٥٢١٩:٥٩:٠٣٢٠:١٨:١٨٠٠:٢٦:١٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:٣٠٠٦:٢٦:٠٦١٣:١٢:٤٣١٩:٥٩:٥٤٢٠:١٩:١٢٠٠:٢٥:٥٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:٠١٠٦:٢٤:٥٨١٣:١٢:٣٥٢٠:٠٠:٤٥٢٠:٢٠:٠٦٠٠:٢٥:٣٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٠:٣٤٠٦:٢٣:٥١١٣:١٢:٢٧٢٠:٠١:٣٦٢٠:٢١:٠٠٠٠:٢٥:٢١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٩:٠٧٠٦:٢٢:٤٥١٣:١٢:١٩٢٠:٠٢:٢٧٢٠:٢١:٥٤٠٠:٢٥:٠٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٧:٤١٠٦:٢١:٤٠١٣:١٢:١٢٢٠:٠٣:١٨٢٠:٢٢:٤٨٠٠:٢٤:٤٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٦:١٦٠٦:٢٠:٣٦١٣:١٢:٠٦٢٠:٠٤:٠٩٢٠:٢٣:٤٢٠٠:٢٤:٣٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٤:٥٢٠٦:١٩:٣٤١٣:١٢:٠٠٢٠:٠٤:٥٩٢٠:٢٤:٣٦٠٠:٢٤:١٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٣:٢٩٠٦:١٨:٣٢١٣:١١:٥٥٢٠:٠٥:٥٠٢٠:٢٥:٣٠٠٠:٢٣:٥٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٢:٠٧٠٦:١٧:٣٢١٣:١١:٥١٢٠:٠٦:٤١٢٠:٢٦:٢٣٠٠:٢٣:٤٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٠:٤٦٠٦:١٦:٣٣١٣:١١:٤٧٢٠:٠٧:٣٢٢٠:٢٧:١٧٠٠:٢٣:٢٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٩:٢٧٠٦:١٥:٣٦١٣:١١:٤٣٢٠:٠٨:٢٢٢٠:٢٨:١١٠٠:٢٣:١٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٨:٠٨٠٦:١٤:٣٩١٣:١١:٤١٢٠:٠٩:١٢٢٠:٢٩:٠٤٠٠:٢٣:٠٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٦:٥١٠٦:١٣:٤٤١٣:١١:٣٨٢٠:١٠:٠٣٢٠:٢٩:٥٨٠٠:٢٢:٤٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٥:٣٥٠٦:١٢:٥١١٣:١١:٣٧٢٠:١٠:٥٣٢٠:٣٠:٥١٠٠:٢٢:٣٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٤:٢١٠٦:١١:٥٨١٣:١١:٣٦٢٠:١١:٤٢٢٠:٣١:٤٣٠٠:٢٢:٢٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر محمودآبادزنجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر محمودآبادزنجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر محمودآبادزنجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان محمودآبادزنجان

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر محمودآبادزنجان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر محمودآبادزنجان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر محمودآبادزنجان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر محمودآبادزنجان

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر محمودآبادزنجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر محمودآبادزنجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر محمودآبادزنجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر محمودآبادزنجان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر محمودآبادزنجان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر محمودآبادزنجان

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر محمودآبادزنجان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر محمودآبادزنجان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر محمودآبادزنجان

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر محمودآبادزنجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر محمودآبادزنجان شهر محمودآبادزنجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر محمودآبادزنجان شهر محمودآبادزنجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر محمودآبادزنجان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر محمودآبادزنجان برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر محمودآبادزنجان

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ هـ.ش شهر محمودآبادزنجان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر محمودآبادزنجان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر محمودآبادزنجان

آذر
آبان ١٣٩٩ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٤:١٣٠٦:٢٨:٢٩١١:٥٩:٣٩١٧:٣٠:٢١١٧:٤٨:٥٢٢٣:١٧:٤٢
٠٢ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٥:٠٣٠٦:٢٩:٢٤١١:٥٩:٣١١٧:٢٩:٠٩١٧:٤٧:٤٢٢٣:١٧:٣١
٠٣ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٥:٥٤٠٦:٣٠:٢٠١١:٥٩:٢٣١٧:٢٧:٥٨١٧:٤٦:٣٣٢٣:١٧:٢١
٠٤ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٦:٤٤٠٦:٣١:١٦١١:٥٩:١٦١٧:٢٦:٤٨١٧:٤٥:٢٦٢٣:١٧:١١
٠٥ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٧:٣٥٠٦:٣٢:١٢١١:٥٩:١٠١٧:٢٥:٣٩١٧:٤٤:١٩٢٣:١٧:٠٢
٠٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٨:٢٥٠٦:٣٣:٠٩١١:٥٩:٠٥١٧:٢٤:٣٢١٧:٤٣:١٣٢٣:١٦:٥٤
٠٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٠٩:١٦٠٦:٣٤:٠٦١١:٥٩:٠٠١٧:٢٣:٢٥١٧:٤٢:٠٩٢٣:١٦:٤٦
٠٨ آبان ١٣٩٩٠٥:١٠:٠٧٠٦:٣٥:٠٣١١:٥٨:٥٦١٧:٢٢:٢٠١٧:٤١:٠٦٢٣:١٦:٣٩
٠٩ آبان ١٣٩٩٠٥:١٠:٥٨٠٦:٣٦:٠١١١:٥٨:٥٢١٧:٢١:١٦١٧:٤٠:٠٤٢٣:١٦:٣٣
١٠ آبان ١٣٩٩٠٥:١١:٤٩٠٦:٣٦:٥٩١١:٥٨:٥٠١٧:٢٠:١٤١٧:٣٩:٠٤٢٣:١٦:٢٧
١١ آبان ١٣٩٩٠٥:١٢:٤٠٠٦:٣٧:٥٧١١:٥٨:٤٨١٧:١٩:١٢١٧:٣٨:٠٥٢٣:١٦:٢٢
١٢ آبان ١٣٩٩٠٥:١٣:٣١٠٦:٣٨:٥٦١١:٥٨:٤٧١٧:١٨:١٢١٧:٣٧:٠٧٢٣:١٦:١٨
١٣ آبان ١٣٩٩٠٥:١٤:٢٣٠٦:٣٩:٥٥١١:٥٨:٤٧١٧:١٧:١٤١٧:٣٦:١١٢٣:١٦:١٤
١٤ آبان ١٣٩٩٠٥:١٥:١٤٠٦:٤٠:٥٤١١:٥٨:٤٨١٧:١٦:١٦١٧:٣٥:١٦٢٣:١٦:١١
١٥ آبان ١٣٩٩٠٥:١٦:٠٦٠٦:٤١:٥٣١١:٥٨:٤٩١٧:١٥:٢١١٧:٣٤:٢٣٢٣:١٦:٠٩
١٦ آبان ١٣٩٩٠٥:١٦:٥٧٠٦:٤٢:٥٢١١:٥٨:٥٢١٧:١٤:٢٦١٧:٣٣:٣١٢٣:١٦:٠٨
١٧ آبان ١٣٩٩٠٥:١٧:٤٩٠٦:٤٣:٥٢١١:٥٨:٥٥١٧:١٣:٣٣١٧:٣٢:٤٠٢٣:١٦:٠٧
١٨ آبان ١٣٩٩٠٥:١٨:٤١٠٦:٤٤:٥٢١١:٥٨:٥٩١٧:١٢:٤٢١٧:٣١:٥١٢٣:١٦:٠٨
١٩ آبان ١٣٩٩٠٥:١٩:٣٣٠٦:٤٥:٥٢١١:٥٩:٠٤١٧:١١:٥٢١٧:٣١:٠٤٢٣:١٦:٠٩
٢٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٠:٢٥٠٦:٤٦:٥٢١١:٥٩:١٠١٧:١١:٠٤١٧:٣٠:١٩٢٣:١٦:١١
٢١ آبان ١٣٩٩٠٥:٢١:١٧٠٦:٤٧:٥٣١١:٥٩:١٧١٧:١٠:١٨١٧:٢٩:٣٥٢٣:١٦:١٣
٢٢ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٢:٠٩٠٦:٤٨:٥٣١١:٥٩:٢٤١٧:٠٩:٣٣١٧:٢٨:٥٢٢٣:١٦:١٧
٢٣ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٣:٠١٠٦:٤٩:٥٤١١:٥٩:٣٣١٧:٠٨:٥٠١٧:٢٨:١٢٢٣:١٦:٢١
٢٤ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٣:٥٣٠٦:٥٠:٥٤١١:٥٩:٤٢١٧:٠٨:٠٨١٧:٢٧:٣٣٢٣:١٦:٢٧
٢٥ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٤:٤٥٠٦:٥١:٥٥١١:٥٩:٥٢١٧:٠٧:٢٨١٧:٢٦:٥٦٢٣:١٦:٣٣
٢٦ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٥:٣٧٠٦:٥٢:٥٥١٢:٠٠:٠٣١٧:٠٦:٥٠١٧:٢٦:٢٠٢٣:١٦:٤٠
٢٧ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٦:٢٩٠٦:٥٣:٥٦١٢:٠٠:١٥١٧:٠٦:١٤١٧:٢٥:٤٦٢٣:١٦:٤٧
٢٨ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٧:٢١٠٦:٥٤:٥٦١٢:٠٠:٢٨١٧:٠٥:٤٠١٧:٢٥:١٤٢٣:١٦:٥٦
٢٩ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٨:١٢٠٦:٥٥:٥٦١٢:٠٠:٤١١٧:٠٥:٠٧١٧:٢٤:٤٤٢٣:١٧:٠٥
٣٠ آبان ١٣٩٩٠٥:٢٩:٠٤٠٦:٥٦:٥٦١٢:٠٠:٥٦١٧:٠٤:٣٦١٧:٢٤:١٦٢٣:١٧:١٦

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٩ - ١٣٩٩ شهر محمودآبادزنجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر محمودآبادزنجان شهر محمودآبادزنجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر محمودآبادزنجان شهر محمودآبادزنجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر محمودآبادزنجان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر محمودآبادزنجان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر محمودآبادزنجان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر محمودآبادزنجان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر محمودآبادزنجان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر محمودآبادزنجان

شهر محمودآبادزنجان بر روی نقشه

شهر محمودآبادزنجان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر محمودآبادزنجان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر محمودآبادزنجان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر محمودآبادزنجان
اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر محمودآبادزنجان + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر محمودآبادزنجان + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر محمودآبادزنجان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر محمودآبادزنجان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر محمودآبادزنجان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر محمودآبادزنجان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر محمودآبادزنجان رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا محمودآبادزنجان دانلود pdf
افق شرعی آبان ٩٩ / ١٣٩٩ محمودآبادزنجان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق محمودآبادزنجان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ محمودآبادزنجان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق محمودآبادزنجان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق محمودآبادزنجان
جدول اوقات شرعی آبان ٩٩ / ١٣٩٩ محمودآبادزنجان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق محمودآبادزنجان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر محمودآبادزنجان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٥ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو