جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر محمودآبادزنجان

خدابنده | زنجان | ایران

اوقات شرعی امروز محمودآبادزنجان


اذان صبح: ٠٥:٥٥:٣٣
طلوع آفتاب: ٠٧:٢٣:٣٩
اذان ظهر: ١٢:٢٦:٠٣
غروب آفتاب: ١٧:٢٨:٤٦
اذان مغرب: ١٧:٤٨:٣٠
نیمه شب: ٢٣:٤٢:٠١

دوشنبه ٣٠ دی ١٣٩٨
٢٤ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢٠ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر محمودآبادزنجان (شهرستان خدابنده) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ دی ٩٨ شهر محمودآبادزنجان)، ماه جاری (اوقات شرعی دی ٩٨ شهر محمودآبادزنجان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر محمودآبادزنجان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

مادر ترزا
كار بزرگ عبارت است از انجام كار كوچك با عشق زیاد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر محمودآبادزنجان

اوقات شرعی دی ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر محمودآبادزنجان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر محمودآبادزنجان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر محمودآبادزنجان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر محمودآبادزنجان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان محمودآبادزنجان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٩:٠٩٠٦:٣٠:٣٢١٣:١٣:٢٠١٩:٥٦:٤٢٢٠:١٥:٥٠٠٠:٢٧:١٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٣٨٠٦:٢٩:٢٠١٣:١٣:١٠١٩:٥٧:٣٤٢٠:١٦:٤٤٠٠:٢٦:٥١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٦:٠٨٠٦:٢٨:٠٩١٣:١٣:٠٠١٩:٥٨:٢٥٢٠:١٧:٣٨٠٠:٢٦:٣٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٣٨٠٦:٢٧:٠٠١٣:١٢:٥١١٩:٥٩:١٦٢٠:١٨:٣٢٠٠:٢٦:١٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٠٩٠٦:٢٥:٥١١٣:١٢:٤٢٢٠:٠٠:٠٧٢٠:١٩:٢٦٠٠:٢٥:٥٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥١:٤١٠٦:٢٤:٤٣١٣:١٢:٣٤٢٠:٠٠:٥٨٢٠:٢٠:٢٠٠٠:٢٥:٣٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٠:١٤٠٦:٢٣:٣٦١٣:١٢:٢٦٢٠:٠١:٥٠٢٠:٢١:١٤٠٠:٢٥:١٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٨:٤٧٠٦:٢٢:٣٠١٣:١٢:١٩٢٠:٠٢:٤١٢٠:٢٢:٠٨٠٠:٢٥:٠١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٧:٢١٠٦:٢١:٢٦١٣:١٢:١٢٢٠:٠٣:٣٢٢٠:٢٣:٠٢٠٠:٢٤:٤٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٥:٥٧٠٦:٢٠:٢٢١٣:١٢:٠٦٢٠:٠٤:٢٢٢٠:٢٣:٥٦٠٠:٢٤:٢٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٤:٣٣٠٦:١٩:٢٠١٣:١٢:٠٠٢٠:٠٥:١٣٢٠:٢٤:٥٠٠٠:٢٤:١٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٣:١٠٠٦:١٨:١٩١٣:١١:٥٥٢٠:٠٦:٠٤٢٠:٢٥:٤٤٠٠:٢٣:٥٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤١:٤٨٠٦:١٧:١٩١٣:١١:٥١٢٠:٠٦:٥٤٢٠:٢٦:٣٨٠٠:٢٣:٤١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٠:٢٨٠٦:١٦:٢٠١٣:١١:٤٧٢٠:٠٧:٤٥٢٠:٢٧:٣١٠٠:٢٣:٢٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٩:٠٨٠٦:١٥:٢٣١٣:١١:٤٣٢٠:٠٨:٣٥٢٠:٢٨:٢٤٠٠:٢٣:١٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٧:٥٠٠٦:١٤:٢٧١٣:١١:٤١٢٠:٠٩:٢٥٢٠:٢٩:١٨٠٠:٢٢:٥٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٦:٣٣٠٦:١٣:٣٢١٣:١١:٣٨٢٠:١٠:١٥٢٠:٣٠:١١٠٠:٢٢:٤٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٥:١٧٠٦:١٢:٣٨١٣:١١:٣٧٢٠:١١:٠٥٢٠:٣١:٠٤٠٠:٢٢:٣٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٤:٠٣٠٦:١١:٤٦١٣:١١:٣٦٢٠:١١:٥٤٢٠:٣١:٥٦٠٠:٢٢:٢٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٢:٥٠٠٦:١٠:٥٦١٣:١١:٣٥٢٠:١٢:٤٣٢٠:٣٢:٤٩٠٠:٢٢:١١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣١:٣٩٠٦:١٠:٠٧١٣:١١:٣٥٢٠:١٣:٣٢٢٠:٣٣:٤١٠٠:٢٢:٠٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٠:٢٩٠٦:٠٩:١٩١٣:١١:٣٦٢٠:١٤:٢١٢٠:٣٤:٣٢٠٠:٢١:٥١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٩:٢٠٠٦:٠٨:٣٣١٣:١١:٣٧٢٠:١٥:٠٩٢٠:٣٥:٢٤٠٠:٢١:٤١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٨:١٣٠٦:٠٧:٤٨١٣:١١:٣٩٢٠:١٥:٥٧٢٠:٣٦:١٥٠٠:٢١:٣٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٧:٠٨٠٦:٠٧:٠٥١٣:١١:٤١٢٠:١٦:٤٥٢٠:٣٧:٠٥٠٠:٢١:٢٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٦:٠٥٠٦:٠٦:٢٣١٣:١١:٤٤٢٠:١٧:٣٢٢٠:٣٧:٥٥٠٠:٢١:١٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٥:٠٣٠٦:٠٥:٤٣١٣:١١:٤٨٢٠:١٨:١٨٢٠:٣٨:٤٥٠٠:٢١:١١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٤:٠٣٠٦:٠٥:٠٤١٣:١١:٥٢٢٠:١٩:٠٤٢٠:٣٩:٣٤٠٠:٢١:٠٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٣:٠٥٠٦:٠٤:٢٧١٣:١١:٥٧٢٠:١٩:٥٠٢٠:٤٠:٢٢٠٠:٢٠:٥٩
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٢:٠٨٠٦:٠٣:٥٢١٣:١٢:٠٢٢٠:٢٠:٣٥٢٠:٤١:١٠٠٠:٢٠:٥٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر محمودآبادزنجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر محمودآبادزنجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر محمودآبادزنجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان محمودآبادزنجان

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر محمودآبادزنجان

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر محمودآبادزنجان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر محمودآبادزنجان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر محمودآبادزنجان

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:٥٤:٢٠٠٧:٢٤:٤٢١٢:١٦:٣٤١٧:٠٨:٢٩١٧:٢٨:٥٢٢٣:٣١:٣٥
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:٥٤:٤٢٠٧:٢٥:٠١١٢:١٧:٠٣١٧:٠٩:١٠١٧:٢٩:٣٢٢٣:٣٢:٠٦
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:٥٥:٠١٠٧:٢٥:١٧١٢:١٧:٣٢١٧:٠٩:٥٣١٧:٣٠:١٤٢٣:٣٢:٣٦
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:٥٥:١٩٠٧:٢٥:٣٢١٢:١٨:٠١١٧:١٠:٣٦١٧:٣٠:٥٦٢٣:٣٣:٠٦
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:٥٥:٣٦٠٧:٢٥:٤٥١٢:١٨:٣٠١٧:١١:٢١١٧:٣١:٤٠٢٣:٣٣:٣٦
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:٥٥:٥١٠٧:٢٥:٥٦١٢:١٨:٥٨١٧:١٢:٠٨١٧:٣٢:٢٦٢٣:٣٤:٠٦
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:٥٦:٠٤٠٧:٢٦:٠٥١٢:١٩:٢٦١٧:١٢:٥٥١٧:٣٣:١٢٢٣:٣٤:٣٦
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:٥٦:١٦٠٧:٢٦:١٢١٢:١٩:٥٤١٧:١٣:٤٤١٧:٣٣:٥٩٢٣:٣٥:٠٥
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:٥٦:٢٦٠٧:٢٦:١٧١٢:٢٠:٢١١٧:١٤:٣٤١٧:٣٤:٤٨٢٣:٣٥:٣٤
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:٥٦:٣٥٠٧:٢٦:٢١١٢:٢٠:٤٨١٧:١٥:٢٥١٧:٣٥:٣٧٢٣:٣٦:٠٣
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:٥٦:٤٢٠٧:٢٦:٢٢١٢:٢١:١٤١٧:١٦:١٧١٧:٣٦:٢٨٢٣:٣٦:٣٢
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:٥٦:٤٧٠٧:٢٦:٢١١٢:٢١:٤٠١٧:١٧:١٠١٧:٣٧:١٩٢٣:٣٧:٠٠
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:٥٦:٥٠٠٧:٢٦:١٨١٢:٢٢:٠٥١٧:١٨:٠٤١٧:٣٨:١١٢٣:٣٧:٢٨
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:٥٦:٥٢٠٧:٢٦:١٣١٢:٢٢:٣٠١٧:١٨:٥٨١٧:٣٩:٠٤٢٣:٣٧:٥٥
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:٥٦:٥٢٠٧:٢٦:٠٧١٢:٢٢:٥٤١٧:١٩:٥٤١٧:٣٩:٥٨٢٣:٣٨:٢٢
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:٥٦:٥٠٠٧:٢٥:٥٨١٢:٢٣:١٧١٧:٢٠:٥١١٧:٤٠:٥٢٢٣:٣٨:٤٨
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:٥٦:٤٦٠٧:٢٥:٤٧١٢:٢٣:٤٠١٧:٢١:٤٨١٧:٤١:٤٧٢٣:٣٩:١٤
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:٥٦:٤١٠٧:٢٥:٣٥١٢:٢٤:٠٣١٧:٢٢:٤٦١٧:٤٢:٤٣٢٣:٣٩:٤٠
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:٥٦:٣٤٠٧:٢٥:٢٠١٢:٢٤:٢٥١٧:٢٣:٤٤١٧:٤٣:٤٠٢٣:٤٠:٠٥
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:٥٦:٢٥٠٧:٢٥:٠٤١٢:٢٤:٤٦١٧:٢٤:٤٤١٧:٤٤:٣٧٢٣:٤٠:٢٩
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:٥٦:١٥٠٧:٢٤:٤٥١٢:٢٥:٠٦١٧:٢٥:٤٣١٧:٤٥:٣٤٢٣:٤٠:٥٣
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:٥٦:٠٣٠٧:٢٤:٢٥١٢:٢٥:٢٦١٧:٢٦:٤٤١٧:٤٦:٣٢٢٣:٤١:١٦
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:٥٥:٤٩٠٧:٢٤:٠٣١٢:٢٥:٤٥١٧:٢٧:٤٥١٧:٤٧:٣١٢٣:٤١:٣٩
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:٥٥:٣٣٠٧:٢٣:٣٩١٢:٢٦:٠٣١٧:٢٨:٤٦١٧:٤٨:٣٠٢٣:٤٢:٠١
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:٥٥:١٥٠٧:٢٣:١٣١٢:٢٦:٢١١٧:٢٩:٤٨١٧:٤٩:٢٩٢٣:٤٢:٢٢
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:٥٤:٥٦٠٧:٢٢:٤٥١٢:٢٦:٣٨١٧:٣٠:٥٠١٧:٥٠:٢٩٢٣:٤٢:٤٢
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:٥٤:٣٥٠٧:٢٢:١٥١٢:٢٦:٥٤١٧:٣١:٥٢١٧:٥١:٢٩٢٣:٤٣:٠٢
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:٥٤:١٢٠٧:٢١:٤٤١٢:٢٧:٠٩١٧:٣٢:٥٥١٧:٥٢:٢٩٢٣:٤٣:٢١
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:٥٣:٤٨٠٧:٢١:١١١٢:٢٧:٢٤١٧:٣٣:٥٨١٧:٥٣:٢٩٢٣:٤٣:٤٠
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:٥٣:٢١٠٧:٢٠:٣٦١٢:٢٧:٣٨١٧:٣٥:٠١١٧:٥٤:٣٠٢٣:٤٣:٥٧

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر محمودآبادزنجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر محمودآبادزنجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر محمودآبادزنجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر محمودآبادزنجان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر محمودآبادزنجان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی شهر محمودآبادزنجان

در این قسمت جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ هـ.ش شهر محمودآبادزنجان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر محمودآبادزنجان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی شهر محمودآبادزنجان

بهمن
دی ١٣٩٨ هـ.ش
آذر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ دی ١٣٩٨٠٥:٥١:٤٤٠٧:٢٢:١٣١٢:١٣:٣٤١٧:٠٤:٥٦١٧:٢٥:٢١٢٣:٢٨:٣٥
٠٢ دی ١٣٩٨٠٥:٥٢:١٣٠٧:٢٢:٤٢١٢:١٤:٠٤١٧:٠٥:٢٨١٧:٢٥:٥٢٢٣:٢٩:٠٥
٠٣ دی ١٣٩٨٠٥:٥٢:٤١٠٧:٢٣:١٠١٢:١٤:٣٤١٧:٠٦:٠١١٧:٢٦:٢٥٢٣:٢٩:٣٤
٠٤ دی ١٣٩٨٠٥:٥٣:٠٨٠٧:٢٣:٣٥١٢:١٥:٠٤١٧:٠٦:٣٥١٧:٢٧:٠٠٢٣:٣٠:٠٥
٠٥ دی ١٣٩٨٠٥:٥٣:٣٤٠٧:٢٣:٥٩١٢:١٥:٣٤١٧:٠٧:١٢١٧:٢٧:٣٦٢٣:٣٠:٣٥
٠٦ دی ١٣٩٨٠٥:٥٣:٥٨٠٧:٢٤:٢٢١٢:١٦:٠٤١٧:٠٧:٥٠١٧:٢٨:١٣٢٣:٣١:٠٥
٠٧ دی ١٣٩٨٠٥:٥٤:٢٠٠٧:٢٤:٤٢١٢:١٦:٣٤١٧:٠٨:٢٩١٧:٢٨:٥٢٢٣:٣١:٣٥
٠٨ دی ١٣٩٨٠٥:٥٤:٤٢٠٧:٢٥:٠١١٢:١٧:٠٣١٧:٠٩:١٠١٧:٢٩:٣٢٢٣:٣٢:٠٦
٠٩ دی ١٣٩٨٠٥:٥٥:٠١٠٧:٢٥:١٧١٢:١٧:٣٢١٧:٠٩:٥٣١٧:٣٠:١٤٢٣:٣٢:٣٦
١٠ دی ١٣٩٨٠٥:٥٥:١٩٠٧:٢٥:٣٢١٢:١٨:٠١١٧:١٠:٣٦١٧:٣٠:٥٦٢٣:٣٣:٠٦
١١ دی ١٣٩٨٠٥:٥٥:٣٦٠٧:٢٥:٤٥١٢:١٨:٣٠١٧:١١:٢١١٧:٣١:٤٠٢٣:٣٣:٣٦
١٢ دی ١٣٩٨٠٥:٥٥:٥١٠٧:٢٥:٥٦١٢:١٨:٥٨١٧:١٢:٠٨١٧:٣٢:٢٦٢٣:٣٤:٠٦
١٣ دی ١٣٩٨٠٥:٥٦:٠٤٠٧:٢٦:٠٥١٢:١٩:٢٦١٧:١٢:٥٥١٧:٣٣:١٢٢٣:٣٤:٣٦
١٤ دی ١٣٩٨٠٥:٥٦:١٦٠٧:٢٦:١٢١٢:١٩:٥٤١٧:١٣:٤٤١٧:٣٣:٥٩٢٣:٣٥:٠٥
١٥ دی ١٣٩٨٠٥:٥٦:٢٦٠٧:٢٦:١٧١٢:٢٠:٢١١٧:١٤:٣٤١٧:٣٤:٤٨٢٣:٣٥:٣٤
١٦ دی ١٣٩٨٠٥:٥٦:٣٥٠٧:٢٦:٢١١٢:٢٠:٤٨١٧:١٥:٢٥١٧:٣٥:٣٧٢٣:٣٦:٠٣
١٧ دی ١٣٩٨٠٥:٥٦:٤٢٠٧:٢٦:٢٢١٢:٢١:١٤١٧:١٦:١٧١٧:٣٦:٢٨٢٣:٣٦:٣٢
١٨ دی ١٣٩٨٠٥:٥٦:٤٧٠٧:٢٦:٢١١٢:٢١:٤٠١٧:١٧:١٠١٧:٣٧:١٩٢٣:٣٧:٠٠
١٩ دی ١٣٩٨٠٥:٥٦:٥٠٠٧:٢٦:١٨١٢:٢٢:٠٥١٧:١٨:٠٤١٧:٣٨:١١٢٣:٣٧:٢٨
٢٠ دی ١٣٩٨٠٥:٥٦:٥٢٠٧:٢٦:١٣١٢:٢٢:٣٠١٧:١٨:٥٨١٧:٣٩:٠٤٢٣:٣٧:٥٥
٢١ دی ١٣٩٨٠٥:٥٦:٥٢٠٧:٢٦:٠٧١٢:٢٢:٥٤١٧:١٩:٥٤١٧:٣٩:٥٨٢٣:٣٨:٢٢
٢٢ دی ١٣٩٨٠٥:٥٦:٥٠٠٧:٢٥:٥٨١٢:٢٣:١٧١٧:٢٠:٥١١٧:٤٠:٥٢٢٣:٣٨:٤٨
٢٣ دی ١٣٩٨٠٥:٥٦:٤٦٠٧:٢٥:٤٧١٢:٢٣:٤٠١٧:٢١:٤٨١٧:٤١:٤٧٢٣:٣٩:١٤
٢٤ دی ١٣٩٨٠٥:٥٦:٤١٠٧:٢٥:٣٥١٢:٢٤:٠٣١٧:٢٢:٤٦١٧:٤٢:٤٣٢٣:٣٩:٤٠
٢٥ دی ١٣٩٨٠٥:٥٦:٣٤٠٧:٢٥:٢٠١٢:٢٤:٢٥١٧:٢٣:٤٤١٧:٤٣:٤٠٢٣:٤٠:٠٥
٢٦ دی ١٣٩٨٠٥:٥٦:٢٥٠٧:٢٥:٠٤١٢:٢٤:٤٦١٧:٢٤:٤٤١٧:٤٤:٣٧٢٣:٤٠:٢٩
٢٧ دی ١٣٩٨٠٥:٥٦:١٥٠٧:٢٤:٤٥١٢:٢٥:٠٦١٧:٢٥:٤٣١٧:٤٥:٣٤٢٣:٤٠:٥٣
٢٨ دی ١٣٩٨٠٥:٥٦:٠٣٠٧:٢٤:٢٥١٢:٢٥:٢٦١٧:٢٦:٤٤١٧:٤٦:٣٢٢٣:٤١:١٦
٢٩ دی ١٣٩٨٠٥:٥٥:٤٩٠٧:٢٤:٠٣١٢:٢٥:٤٥١٧:٢٧:٤٥١٧:٤٧:٣١٢٣:٤١:٣٩
٣٠ دی ١٣٩٨٠٥:٥٥:٣٣٠٧:٢٣:٣٩١٢:٢٦:٠٣١٧:٢٨:٤٦١٧:٤٨:٣٠٢٣:٤٢:٠١

دانلود اوقات شرعی دی ٩٨ - ١٣٩٨ شهر محمودآبادزنجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی شهر محمودآبادزنجان شهر محمودآبادزنجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی شهر محمودآبادزنجان شهر محمودآبادزنجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر محمودآبادزنجان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر محمودآبادزنجان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر محمودآبادزنجان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر محمودآبادزنجان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر محمودآبادزنجان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر محمودآبادزنجان

شهر محمودآبادزنجان بر روی نقشه

شهر محمودآبادزنجان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر محمودآبادزنجان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر محمودآبادزنجان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر محمودآبادزنجان
اوقات شرعی دی ٩٨ شهر محمودآبادزنجان + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ شهر محمودآبادزنجان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر محمودآبادزنجان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر محمودآبادزنجان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر محمودآبادزنجان رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا محمودآبادزنجان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا محمودآبادزنجان دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق محمودآبادزنجان
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق محمودآبادزنجان
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ محمودآبادزنجان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق محمودآبادزنجان
افق شرعی دی ٩٨ / ١٣٩٨ محمودآبادزنجان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق محمودآبادزنجان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر محمودآبادزنجان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٥ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو