جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای محمودآبادخرزان

ایلات قاقازان غربی | قزوین | قزوین | ایران

اوقات شرعی امروز محمودآبادخرزان


اذان صبح: ٠٥:٢٢:٤٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٧:٠٢
اذان ظهر: ١٢:٢٤:٢٨
غروب آفتاب: ١٨:٠٢:٢٦
اذان مغرب: ١٨:٢٠:٥٥
نیمه شب: ٢٣:٤١:٥٩

چهارشنبه ٠٧ اسفند ١٣٩٨
٠٢ رجب ١٤٤١ قمری
٢٦ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای محمودآبادخرزان (شهرستان قزوین) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٧ اسفند ٩٨ روستای محمودآبادخرزان)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای محمودآبادخرزان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای محمودآبادخرزان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

كارل سند برگ
بدون داشتن یك آرزو، هیچ تغییری به وجود نمی آید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای محمودآبادخرزان

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی رجب ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای محمودآبادخرزان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای محمودآبادخرزان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای محمودآبادخرزان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٥٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای محمودآبادخرزان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان محمودآبادخرزان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٣:٥٦٠٦:٢٦:٠٤١٣:٠٩:٣٥١٩:٥٣:٤١٢٠:١٢:٥٦٠٠:٢٣:٠٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٢:٢٣٠٦:٢٤:٥١١٣:٠٩:٢٥١٩:٥٤:٣٣٢٠:١٣:٥٢٠٠:٢٢:٤٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٠:٥١٠٦:٢٣:٣٩١٣:٠٩:١٥١٩:٥٥:٢٦٢٠:١٤:٤٧٠٠:٢٢:٢٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٩:٢٠٠٦:٢٢:٢٨١٣:٠٩:٠٦١٩:٥٦:١٨٢٠:١٥:٤٢٠٠:٢٢:٠٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٧:٤٩٠٦:٢١:١٨١٣:٠٨:٥٧١٩:٥٧:١٠٢٠:١٦:٣٧٠٠:٢١:٤٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٦:١٩٠٦:٢٠:٠٩١٣:٠٨:٤٩١٩:٥٨:٠٣٢٠:١٧:٣٣٠٠:٢١:٢٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٤:٥٠٠٦:١٩:٠١١٣:٠٨:٤١١٩:٥٨:٥٥٢٠:١٨:٢٨٠٠:٢١:٠٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٣:٢٢٠٦:١٧:٥٤١٣:٠٨:٣٤١٩:٥٩:٤٧٢٠:١٩:٢٣٠٠:٢٠:٥٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤١:٥٤٠٦:١٦:٤٩١٣:٠٨:٢٧٢٠:٠٠:٣٩٢٠:٢٠:١٨٠٠:٢٠:٣٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٠:٢٨٠٦:١٥:٤٤١٣:٠٨:٢١٢٠:٠١:٣١٢٠:٢١:١٣٠٠:٢٠:١٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٩:٠٢٠٦:١٤:٤١١٣:٠٨:١٥٢٠:٠٢:٢٣٢٠:٢٢:٠٨٠٠:٢٠:٠٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٧:٣٨٠٦:١٣:٣٨١٣:٠٨:١٠٢٠:٠٣:١٤٢٠:٢٣:٠٣٠٠:١٩:٤٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٦:١٤٠٦:١٢:٣٧١٣:٠٨:٠٦٢٠:٠٤:٠٦٢٠:٢٣:٥٨٠٠:١٩:٢٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٤:٥٢٠٦:١١:٣٨١٣:٠٨:٠٢٢٠:٠٤:٥٧٢٠:٢٤:٥٣٠٠:١٩:١٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٣:٣١٠٦:١٠:٣٩١٣:٠٧:٥٨٢٠:٠٥:٤٩٢٠:٢٥:٤٧٠٠:١٩:٠٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٢:١١٠٦:٠٩:٤٢١٣:٠٧:٥٥٢٠:٠٦:٤٠٢٠:٢٦:٤١٠٠:١٨:٤٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٠:٥٢٠٦:٠٨:٤٦١٣:٠٧:٥٣٢٠:٠٧:٣١٢٠:٢٧:٣٥٠٠:١٨:٣٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٩:٣٥٠٦:٠٧:٥٢١٣:٠٧:٥١٢٠:٠٨:٢١٢٠:٢٨:٢٩٠٠:١٨:٢٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٨:١٨٠٦:٠٦:٥٩١٣:٠٧:٥٠٢٠:٠٩:١٢٢٠:٢٩:٢٣٠٠:١٨:٠٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٧:٠٤٠٦:٠٦:٠٧١٣:٠٧:٥٠٢٠:١٠:٠٢٢٠:٣٠:١٦٠٠:١٧:٥٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٥:٥١٠٦:٠٥:١٧١٣:٠٧:٥٠٢٠:١٠:٥٢٢٠:٣١:٠٩٠٠:١٧:٤٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٤:٣٩٠٦:٠٤:٢٩١٣:٠٧:٥١٢٠:١١:٤١٢٠:٣٢:٠٢٠٠:١٧:٣٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٣:٢٩٠٦:٠٣:٤١١٣:٠٧:٥٢٢٠:١٢:٣٠٢٠:٣٢:٥٤٠٠:١٧:٢٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٢:٢٠٠٦:٠٢:٥٦١٣:٠٧:٥٤٢٠:١٣:١٩٢٠:٣٣:٤٦٠٠:١٧:١٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢١:١٣٠٦:٠٢:١٢١٣:٠٧:٥٦٢٠:١٤:٠٨٢٠:٣٤:٣٨٠٠:١٧:٠٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٠:٠٨٠٦:٠١:٢٩١٣:٠٧:٥٩٢٠:١٤:٥٥٢٠:٣٥:٢٩٠٠:١٧:٠٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٩:٠٥٠٦:٠٠:٤٨١٣:٠٨:٠٣٢٠:١٥:٤٣٢٠:٣٦:١٩٠٠:١٦:٥٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٨:٠٣٠٦:٠٠:٠٩١٣:٠٨:٠٧٢٠:١٦:٣٠٢٠:٣٧:٠٩٠٠:١٦:٤٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٧:٠٤٠٥:٥٩:٣١١٣:٠٨:١١٢٠:١٧:١٦٢٠:٣٧:٥٩٠٠:١٦:٤١
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٦:٠٦٠٥:٥٨:٥٥١٣:٠٨:١٦٢٠:١٨:٠٢٢٠:٣٨:٤٧٠٠:١٦:٣٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای محمودآبادخرزان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای محمودآبادخرزان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای محمودآبادخرزان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان محمودآبادخرزان

اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری روستای محمودآبادخرزان

اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رجب ١٤٤١ هـ.ق برابر با اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای محمودآبادخرزان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای محمودآبادخرزان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری روستای محمودآبادخرزان

شعبان
رجب ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رجب | ٩٨/١٢/٠٦٠٥:٢٤:٠١٠٦:٤٨:١٩١٢:٢٤:٣٨١٨:٠١:٢٨١٨:١٩:٥٨٢٣:٤٢:٠٧
٠٢ رجب | ٩٨/١٢/٠٧٠٥:٢٢:٤٧٠٦:٤٧:٠٢١٢:٢٤:٢٨١٨:٠٢:٢٦١٨:٢٠:٥٥٢٣:٤١:٥٩
٠٣ رجب | ٩٨/١٢/٠٨٠٥:٢١:٣٢٠٦:٤٥:٤٥١٢:٢٤:١٨١٨:٠٣:٢٤١٨:٢١:٥٢٢٣:٤١:٥٠
٠٤ رجب | ٩٨/١٢/٠٩٠٥:٢٠:١٧٠٦:٤٤:٢٦١٢:٢٤:٠٨١٨:٠٤:٢٢١٨:٢٢:٤٨٢٣:٤١:٤١
٠٥ رجب | ٩٨/١٢/١٠٠٥:١٩:٠٠٠٦:٤٣:٠٧١٢:٢٣:٥٧١٨:٠٥:١٩١٨:٢٣:٤٤٢٣:٤١:٣٠
٠٦ رجب | ٩٨/١٢/١١٠٥:١٧:٤٢٠٦:٤١:٤٧١٢:٢٣:٤٥١٨:٠٦:١٦١٨:٢٤:٤٠٢٣:٤١:١٩
٠٧ رجب | ٩٨/١٢/١٢٠٥:١٦:٢٣٠٦:٤٠:٢٦١٢:٢٣:٣٣١٨:٠٧:١٣١٨:٢٥:٣٦٢٣:٤١:٠٨
٠٨ رجب | ٩٨/١٢/١٣٠٥:١٥:٠٢٠٦:٣٩:٠٥١٢:٢٣:٢٠١٨:٠٨:٠٩١٨:٢٦:٣١٢٣:٤٠:٥٥
٠٩ رجب | ٩٨/١٢/١٤٠٥:١٣:٤١٠٦:٣٧:٤٢١٢:٢٣:٠٧١٨:٠٩:٠٦١٨:٢٧:٢٦٢٣:٤٠:٤٢
١٠ رجب | ٩٨/١٢/١٥٠٥:١٢:١٩٠٦:٣٦:٢٠١٢:٢٢:٥٤١٨:١٠:٠١١٨:٢٨:٢١٢٣:٤٠:٢٩
١١ رجب | ٩٨/١٢/١٦٠٥:١٠:٥٦٠٦:٣٤:٥٧١٢:٢٢:٤٠١٨:١٠:٥٧١٨:٢٩:١٦٢٣:٤٠:١٥
١٢ رجب | ٩٨/١٢/١٧٠٥:٠٩:٣٢٠٦:٣٣:٣٣١٢:٢٢:٢٥١٨:١١:٥٢١٨:٣٠:١٠٢٣:٤٠:٠٠
١٣ رجب | ٩٨/١٢/١٨٠٥:٠٨:٠٨٠٦:٣٢:٠٩١٢:٢٢:١١١٨:١٢:٤٧١٨:٣١:٠٤٢٣:٣٩:٤٤
١٤ رجب | ٩٨/١٢/١٩٠٥:٠٦:٤٢٠٦:٣٠:٤٤١٢:٢١:٥٦١٨:١٣:٤١١٨:٣١:٥٨٢٣:٣٩:٢٨
١٥ رجب | ٩٨/١٢/٢٠٠٥:٠٥:١٥٠٦:٢٩:١٩١٢:٢١:٤٠١٨:١٤:٣٦١٨:٣٢:٥٢٢٣:٣٩:١٢
١٦ رجب | ٩٨/١٢/٢١٠٥:٠٣:٤٨٠٦:٢٧:٥٣١٢:٢١:٢٤١٨:١٥:٣٠١٨:٣٣:٤٦٢٣:٣٨:٥٥
١٧ رجب | ٩٨/١٢/٢٢٠٥:٠٢:٢٠٠٦:٢٦:٢٧١٢:٢١:٠٨١٨:١٦:٢٤١٨:٣٤:٣٩٢٣:٣٨:٣٧
١٨ رجب | ٩٨/١٢/٢٣٠٥:٠٠:٥١٠٦:٢٥:٠١١٢:٢٠:٥٢١٨:١٧:١٧١٨:٣٥:٣٣٢٣:٣٨:٢٠
١٩ رجب | ٩٨/١٢/٢٤٠٤:٥٩:٢٢٠٦:٢٣:٣٤١٢:٢٠:٣٥١٨:١٨:١١١٨:٣٦:٢٦٢٣:٣٨:٠١
٢٠ رجب | ٩٨/١٢/٢٥٠٤:٥٧:٥٢٠٦:٢٢:٠٨١٢:٢٠:١٨١٨:١٩:٠٤١٨:٣٧:١٩٢٣:٣٧:٤٢
٢١ رجب | ٩٨/١٢/٢٦٠٤:٥٦:٢١٠٦:٢٠:٤١١٢:٢٠:٠١١٨:١٩:٥٧١٨:٣٨:١٢٢٣:٣٧:٢٣
٢٢ رجب | ٩٨/١٢/٢٧٠٤:٥٤:٥٠٠٦:١٩:١٣١٢:١٩:٤٤١٨:٢٠:٥٠١٨:٣٩:٠٦٢٣:٣٧:٠٤
٢٣ رجب | ٩٨/١٢/٢٨٠٤:٥٣:١٨٠٦:١٧:٤٦١٢:١٩:٢٧١٨:٢١:٤٣١٨:٣٩:٥٨٢٣:٣٦:٤٤
٢٤ رجب | ٩٨/١٢/٢٩٠٤:٥١:٤٥٠٦:١٦:١٨١٢:١٩:٠٩١٨:٢٢:٣٦١٨:٤٠:٥١٢٣:٣٦:٢٤
٢٥ رجب | ٩٩/٠١/٠١٠٤:٥٠:١٢٠٦:١٤:٥٠١٢:١٨:٥١١٨:٢٣:٢٨١٨:٤١:٤٤٠٠:٠٦:٠٣
٢٦ رجب | ٩٩/٠١/٠٢٠٥:٤٨:٣٨٠٧:١٣:٢٣١٣:١٨:٣٤١٩:٢٤:٢٠١٩:٤٢:٣٧٠٠:٣٥:٤٢
٢٧ رجب | ٩٩/٠١/٠٣٠٥:٤٧:٠٤٠٧:١١:٥٥١٣:١٨:١٦١٩:٢٥:١٣١٩:٤٣:٣٠٠٠:٣٥:٢١
٢٨ رجب | ٩٩/٠١/٠٤٠٥:٤٥:٣٠٠٧:١٠:٢٧١٣:١٧:٥٨١٩:٢٦:٠٥١٩:٤٤:٢٣٠٠:٣٥:٠٠
٢٩ رجب | ٩٩/٠١/٠٥٠٥:٤٣:٥٥٠٧:٠٨:٥٩١٣:١٧:٤٠١٩:٢٦:٥٧١٩:٤٥:١٥٠٠:٣٤:٣٨

دانلود اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق
روستای محمودآبادخرزان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق روستای محمودآبادخرزان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق روستای محمودآبادخرزان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای محمودآبادخرزان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای محمودآبادخرزان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای محمودآبادخرزان

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای محمودآبادخرزان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای محمودآبادخرزان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای محمودآبادخرزان

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٩:٥١٠٦:٥٤:٣١١٢:٢٥:١٥١٧:٥٦:٣١١٨:١٥:٠٩٢٣:٤٢:٣٧
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٨:٤٣٠٦:٥٣:١٨١٢:٢٥:٠٩١٧:٥٧:٣١١٨:١٦:٠٨٢٣:٤٢:٣٣
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٧:٣٥٠٦:٥٢:٠٥١٢:٢٥:٠٢١٧:٥٨:٣٠١٨:١٧:٠٦٢٣:٤٢:٢٧
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٦:٢٥٠٦:٥٠:٥١١٢:٢٤:٥٥١٧:٥٩:٣٠١٨:١٨:٠٣٢٣:٤٢:٢٢
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٥:١٣٠٦:٤٩:٣٥١٢:٢٤:٤٦١٨:٠٠:٢٩١٨:١٩:٠١٢٣:٤٢:١٥
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠١٠٦:٤٨:١٩١٢:٢٤:٣٨١٨:٠١:٢٨١٨:١٩:٥٨٢٣:٤٢:٠٧
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤٧٠٦:٤٧:٠٢١٢:٢٤:٢٨١٨:٠٢:٢٦١٨:٢٠:٥٥٢٣:٤١:٥٩
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢١:٣٢٠٦:٤٥:٤٥١٢:٢٤:١٨١٨:٠٣:٢٤١٨:٢١:٥٢٢٣:٤١:٥٠
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:١٧٠٦:٤٤:٢٦١٢:٢٤:٠٨١٨:٠٤:٢٢١٨:٢٢:٤٨٢٣:٤١:٤١
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٩:٠٠٠٦:٤٣:٠٧١٢:٢٣:٥٧١٨:٠٥:١٩١٨:٢٣:٤٤٢٣:٤١:٣٠
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٧:٤٢٠٦:٤١:٤٧١٢:٢٣:٤٥١٨:٠٦:١٦١٨:٢٤:٤٠٢٣:٤١:١٩
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٣٠٦:٤٠:٢٦١٢:٢٣:٣٣١٨:٠٧:١٣١٨:٢٥:٣٦٢٣:٤١:٠٨
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٢٠٦:٣٩:٠٥١٢:٢٣:٢٠١٨:٠٨:٠٩١٨:٢٦:٣١٢٣:٤٠:٥٥
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:٤١٠٦:٣٧:٤٢١٢:٢٣:٠٧١٨:٠٩:٠٦١٨:٢٧:٢٦٢٣:٤٠:٤٢
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:١٩٠٦:٣٦:٢٠١٢:٢٢:٥٤١٨:١٠:٠١١٨:٢٨:٢١٢٣:٤٠:٢٩
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٠:٥٦٠٦:٣٤:٥٧١٢:٢٢:٤٠١٨:١٠:٥٧١٨:٢٩:١٦٢٣:٤٠:١٥
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٢٠٦:٣٣:٣٣١٢:٢٢:٢٥١٨:١١:٥٢١٨:٣٠:١٠٢٣:٤٠:٠٠
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠٨٠٦:٣٢:٠٩١٢:٢٢:١١١٨:١٢:٤٧١٨:٣١:٠٤٢٣:٣٩:٤٤
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٢٠٦:٣٠:٤٤١٢:٢١:٥٦١٨:١٣:٤١١٨:٣١:٥٨٢٣:٣٩:٢٨
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٥:١٥٠٦:٢٩:١٩١٢:٢١:٤٠١٨:١٤:٣٦١٨:٣٢:٥٢٢٣:٣٩:١٢
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٨٠٦:٢٧:٥٣١٢:٢١:٢٤١٨:١٥:٣٠١٨:٣٣:٤٦٢٣:٣٨:٥٥
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٠٠٦:٢٦:٢٧١٢:٢١:٠٨١٨:١٦:٢٤١٨:٣٤:٣٩٢٣:٣٨:٣٧
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥١٠٦:٢٥:٠١١٢:٢٠:٥٢١٨:١٧:١٧١٨:٣٥:٣٣٢٣:٣٨:٢٠
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٢٠٦:٢٣:٣٤١٢:٢٠:٣٥١٨:١٨:١١١٨:٣٦:٢٦٢٣:٣٨:٠١
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٢٠٦:٢٢:٠٨١٢:٢٠:١٨١٨:١٩:٠٤١٨:٣٧:١٩٢٣:٣٧:٤٢
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢١٠٦:٢٠:٤١١٢:٢٠:٠١١٨:١٩:٥٧١٨:٣٨:١٢٢٣:٣٧:٢٣
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٠٠٦:١٩:١٣١٢:١٩:٤٤١٨:٢٠:٥٠١٨:٣٩:٠٦٢٣:٣٧:٠٤
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٣:١٨٠٦:١٧:٤٦١٢:١٩:٢٧١٨:٢١:٤٣١٨:٣٩:٥٨٢٣:٣٦:٤٤
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥١:٤٥٠٦:١٦:١٨١٢:١٩:٠٩١٨:٢٢:٣٦١٨:٤٠:٥١٢٣:٣٦:٢٤

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای محمودآبادخرزان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای محمودآبادخرزان روستای محمودآبادخرزان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای محمودآبادخرزان روستای محمودآبادخرزان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای محمودآبادخرزان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای محمودآبادخرزان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای محمودآبادخرزان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای محمودآبادخرزان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای محمودآبادخرزان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای محمودآبادخرزان

روستای محمودآبادخرزان بر روی نقشه

روستای محمودآبادخرزان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای محمودآبادخرزان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای محمودآبادخرزان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای محمودآبادخرزان
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای محمودآبادخرزان + دانلود
اوقات شرعی رجب ١٤٤١ روستای محمودآبادخرزان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای محمودآبادخرزان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای محمودآبادخرزان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای محمودآبادخرزان رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق محمودآبادخرزان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ محمودآبادخرزان دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق محمودآبادخرزان
جدول اوقات شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ محمودآبادخرزان دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق محمودآبادخرزان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق محمودآبادخرزان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ محمودآبادخرزان دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا محمودآبادخرزان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای محمودآبادخرزان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو