جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای محمودآبادخرزان

ایلات قاقازان غربی | قزوین | قزوین | ایران

اوقات شرعی امروز محمودآبادخرزان


اذان صبح: ٠٥:٢٩:٢٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٤:٥٤
اذان ظهر: ١٣:٠٦:٠٧
غروب آفتاب: ١٩:١٦:٤٤
اذان مغرب: ١٩:٣٥:٠١
نیمه شب: ٠٠:٢٣:٣١

سه شنبه ٢٦ شهریور ١٣٩٨
١٧ محرم ١٤٤١ قمری
١٧ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای محمودآبادخرزان (شهرستان قزوین) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ شهریور ٩٨ روستای محمودآبادخرزان)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای محمودآبادخرزان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای محمودآبادخرزان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

زیگ زیگلار
تهیدست ترین انسان، كسی است كه رؤیایی در سر ندارد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای محمودآبادخرزان

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای محمودآبادخرزان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای محمودآبادخرزان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای محمودآبادخرزان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای محمودآبادخرزان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان محمودآبادخرزان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٠:٥١٠٦:٢٣:٣٩١٣:٠٩:١٥١٩:٥٥:٢٦٢٠:١٤:٤٧٠٠:٢٢:٢٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٩:٢٠٠٦:٢٢:٢٨١٣:٠٩:٠٦١٩:٥٦:١٨٢٠:١٥:٤٢٠٠:٢٢:٠٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٧:٤٩٠٦:٢١:١٨١٣:٠٨:٥٧١٩:٥٧:١٠٢٠:١٦:٣٧٠٠:٢١:٤٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٦:١٩٠٦:٢٠:٠٩١٣:٠٨:٤٩١٩:٥٨:٠٣٢٠:١٧:٣٣٠٠:٢١:٢٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٤:٥٠٠٦:١٩:٠١١٣:٠٨:٤١١٩:٥٨:٥٥٢٠:١٨:٢٨٠٠:٢١:٠٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٣:٢٢٠٦:١٧:٥٤١٣:٠٨:٣٤١٩:٥٩:٤٧٢٠:١٩:٢٣٠٠:٢٠:٥٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤١:٥٤٠٦:١٦:٤٩١٣:٠٨:٢٧٢٠:٠٠:٣٩٢٠:٢٠:١٨٠٠:٢٠:٣٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٠:٢٨٠٦:١٥:٤٤١٣:٠٨:٢١٢٠:٠١:٣١٢٠:٢١:١٣٠٠:٢٠:١٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٩:٠٢٠٦:١٤:٤١١٣:٠٨:١٥٢٠:٠٢:٢٣٢٠:٢٢:٠٨٠٠:٢٠:٠٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٧:٣٨٠٦:١٣:٣٨١٣:٠٨:١٠٢٠:٠٣:١٤٢٠:٢٣:٠٣٠٠:١٩:٤٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٦:١٤٠٦:١٢:٣٧١٣:٠٨:٠٦٢٠:٠٤:٠٦٢٠:٢٣:٥٨٠٠:١٩:٢٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٤:٥٢٠٦:١١:٣٨١٣:٠٨:٠٢٢٠:٠٤:٥٧٢٠:٢٤:٥٣٠٠:١٩:١٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٣:٣١٠٦:١٠:٣٩١٣:٠٧:٥٨٢٠:٠٥:٤٩٢٠:٢٥:٤٧٠٠:١٩:٠٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٢:١١٠٦:٠٩:٤٢١٣:٠٧:٥٥٢٠:٠٦:٤٠٢٠:٢٦:٤١٠٠:١٨:٤٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٠:٥٢٠٦:٠٨:٤٦١٣:٠٧:٥٣٢٠:٠٧:٣١٢٠:٢٧:٣٥٠٠:١٨:٣٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٩:٣٥٠٦:٠٧:٥٢١٣:٠٧:٥١٢٠:٠٨:٢١٢٠:٢٨:٢٩٠٠:١٨:٢٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٨:١٨٠٦:٠٦:٥٩١٣:٠٧:٥٠٢٠:٠٩:١٢٢٠:٢٩:٢٣٠٠:١٨:٠٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٧:٠٤٠٦:٠٦:٠٧١٣:٠٧:٥٠٢٠:١٠:٠٢٢٠:٣٠:١٦٠٠:١٧:٥٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٥:٥١٠٦:٠٥:١٧١٣:٠٧:٥٠٢٠:١٠:٥٢٢٠:٣١:٠٩٠٠:١٧:٤٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٤:٣٩٠٦:٠٤:٢٩١٣:٠٧:٥١٢٠:١١:٤١٢٠:٣٢:٠٢٠٠:١٧:٣٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٣:٢٩٠٦:٠٣:٤١١٣:٠٧:٥٢٢٠:١٢:٣٠٢٠:٣٢:٥٤٠٠:١٧:٢٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٢:٢٠٠٦:٠٢:٥٦١٣:٠٧:٥٤٢٠:١٣:١٩٢٠:٣٣:٤٦٠٠:١٧:١٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢١:١٣٠٦:٠٢:١٢١٣:٠٧:٥٦٢٠:١٤:٠٨٢٠:٣٤:٣٨٠٠:١٧:٠٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٠:٠٨٠٦:٠١:٢٩١٣:٠٧:٥٩٢٠:١٤:٥٥٢٠:٣٥:٢٩٠٠:١٧:٠٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٩:٠٥٠٦:٠٠:٤٨١٣:٠٨:٠٣٢٠:١٥:٤٣٢٠:٣٦:١٩٠٠:١٦:٥٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٨:٠٣٠٦:٠٠:٠٩١٣:٠٨:٠٧٢٠:١٦:٣٠٢٠:٣٧:٠٩٠٠:١٦:٤٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٧:٠٤٠٥:٥٩:٣١١٣:٠٨:١١٢٠:١٧:١٦٢٠:٣٧:٥٩٠٠:١٦:٤١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٦:٠٦٠٥:٥٨:٥٥١٣:٠٨:١٦٢٠:١٨:٠٢٢٠:٣٨:٤٧٠٠:١٦:٣٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٥:١٠٠٥:٥٨:٢٠١٣:٠٨:٢٢٢٠:١٨:٤٧٢٠:٣٩:٣٥٠٠:١٦:٣١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای محمودآبادخرزان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای محمودآبادخرزان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای محمودآبادخرزان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان محمودآبادخرزان

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای محمودآبادخرزان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای محمودآبادخرزان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای محمودآبادخرزان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای محمودآبادخرزان

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای محمودآبادخرزان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای محمودآبادخرزان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای محمودآبادخرزان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای محمودآبادخرزان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای محمودآبادخرزان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای محمودآبادخرزان

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای محمودآبادخرزان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای محمودآبادخرزان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای محمودآبادخرزان

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٧٠٦:٣٥:٠٧١٣:١٤:١٣١٩:٥٢:٤٣٢٠:١١:٤٣٠٠:٢٨:٥٨
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:١٣٠٦:٣٥:٥٥١٣:١٣:٥٧١٩:٥١:٢٣٢٠:١٠:٢٠٠٠:٢٨:٥١
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٩٠٦:٣٦:٤٣١٣:١٣:٤١١٩:٥٠:٠٣٢٠:٠٨:٥٧٠٠:٢٨:٤٣
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٤٠٦:٣٧:٣١١٣:١٣:٢٤١٩:٤٨:٤١٢٠:٠٧:٣٣٠٠:٢٨:٣٥
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٩٠٦:٣٨:١٩١٣:١٣:٠٧١٩:٤٧:١٩٢٠:٠٦:٠٩٠٠:٢٨:٢٦
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٣٠٦:٣٩:٠٧١٣:١٢:٥٠١٩:٤٥:٥٦٢٠:٠٤:٤٤٠٠:٢٨:١٧
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٣٧٠٦:٣٩:٥٥١٣:١٢:٣٢١٩:٤٤:٣٣٢٠:٠٣:١٨٠٠:٢٨:٠٧
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٤٠٠٦:٤٠:٤٣١٣:١٢:١٤١٩:٤٣:٠٩٢٠:٠١:٥٢٠٠:٢٧:٥٦
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٤٣٠٦:٤١:٣١١٣:١١:٥٥١٩:٤١:٤٤٢٠:٠٠:٢٦٠٠:٢٧:٤٥
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٤٦٠٦:٤٢:١٨١٣:١١:٣٧١٩:٤٠:١٩١٩:٥٨:٥٩٠٠:٢٧:٣٤
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٨٠٦:٤٣:٠٦١٣:١١:١٨١٩:٣٨:٥٤١٩:٥٧:٣١٠٠:٢٧:٢٢
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٠٠٦:٤٣:٥٣١٣:١٠:٥٨١٩:٣٧:٢٧١٩:٥٦:٠٣٠٠:٢٧:٠٩
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٥١٠٦:٤٤:٤١١٣:١٠:٣٩١٩:٣٦:٠١١٩:٥٤:٣٤٠٠:٢٦:٥٦
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٥١٠٦:٤٥:٢٨١٣:١٠:١٩١٩:٣٤:٣٤١٩:٥٣:٠٦٠٠:٢٦:٤٣
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٥١٠٦:٤٦:١٥١٣:٠٩:٥٩١٩:٣٣:٠٦١٩:٥١:٣٦٠٠:٢٦:٢٩
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٥١٠٦:٤٧:٠٣١٣:٠٩:٣٨١٩:٣١:٣٨١٩:٥٠:٠٧٠٠:٢٦:١٤
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٠٠٦:٤٧:٥٠١٣:٠٩:١٨١٩:٣٠:١٠١٩:٤٨:٣٧٠٠:٢٥:٥٩
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٤٩٠٦:٤٨:٣٧١٣:٠٨:٥٧١٩:٢٨:٤١١٩:٤٧:٠٧٠٠:٢٥:٤٤
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤٧٠٦:٤٩:٢٤١٣:٠٨:٣٦١٩:٢٧:١٢١٩:٤٥:٣٧٠٠:٢٥:٢٩
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٤٥٠٦:٥٠:١١١٣:٠٨:١٥١٩:٢٥:٤٣١٩:٤٤:٠٦٠٠:٢٥:١٣
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤٣٠٦:٥٠:٥٨١٣:٠٧:٥٤١٩:٢٤:١٤١٩:٤٢:٣٦٠٠:٢٤:٥٧
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤٠٠٦:٥١:٤٥١٣:٠٧:٣٢١٩:٢٢:٤٤١٩:٤١:٠٥٠٠:٢٤:٤٠
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٣٦٠٦:٥٢:٣٢١٣:٠٧:١١١٩:٢١:١٤١٩:٣٩:٣٤٠٠:٢٤:٢٣
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٣٣٠٦:٥٣:١٩١٣:٠٦:٥٠١٩:١٩:٤٤١٩:٣٨:٠٣٠٠:٢٤:٠٦
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٢٨٠٦:٥٤:٠٧١٣:٠٦:٢٨١٩:١٨:١٤١٩:٣٦:٣٢٠٠:٢٣:٤٩
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٢٤٠٦:٥٤:٥٤١٣:٠٦:٠٧١٩:١٦:٤٤١٩:٣٥:٠١٠٠:٢٣:٣١
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:١٩٠٦:٥٥:٤١١٣:٠٥:٤٥١٩:١٥:١٤١٩:٣٣:٣٠٠٠:٢٣:١٤
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:١٤٠٦:٥٦:٢٩١٣:٠٥:٢٤١٩:١٣:٤٣١٩:٣١:٥٩٠٠:٢٢:٥٦
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٠٩٠٦:٥٧:١٦١٣:٠٥:٠٢١٩:١٢:١٣١٩:٣٠:٢٨٠٠:٢٢:٣٨
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٠٣٠٦:٥٨:٠٤١٣:٠٤:٤١١٩:١٠:٤٣١٩:٢٨:٥٨٢٣:٥٢:٢٠
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٣:٥٧٠٥:٥٨:٥٢١٢:٠٤:٢٠١٨:٠٩:١٢١٨:٢٧:٢٧٢٣:٢٢:٠٢

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای محمودآبادخرزان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای محمودآبادخرزان روستای محمودآبادخرزان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای محمودآبادخرزان روستای محمودآبادخرزان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای محمودآبادخرزان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای محمودآبادخرزان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای محمودآبادخرزان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای محمودآبادخرزان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای محمودآبادخرزان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای محمودآبادخرزان

روستای محمودآبادخرزان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای محمودآبادخرزان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای محمودآبادخرزان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای محمودآبادخرزان
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای محمودآبادخرزان + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای محمودآبادخرزان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای محمودآبادخرزان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای محمودآبادخرزان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای محمودآبادخرزان رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق محمودآبادخرزان
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق محمودآبادخرزان
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ محمودآبادخرزان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق محمودآبادخرزان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق محمودآبادخرزان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق محمودآبادخرزان
زمان پخش اذان مستقیم به افق محمودآبادخرزان
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ محمودآبادخرزان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای محمودآبادخرزان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو