جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر محمد شهر

کرج | البرز | ایران

اوقات شرعی امروز محمد شهر


اذان صبح: ٠٥:١٨:٥٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٢:٢٨
اذان ظهر: ١٢:١٩:٢٨
غروب آفتاب: ١٧:٥٦:٥٩
اذان مغرب: ١٨:١٥:١٩
نیمه شب: ٢٣:٣٧:٢١

سه شنبه ٠٦ اسفند ١٣٩٨
٠١ رجب ١٤٤١ قمری
٢٥ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر محمد شهر (شهرستان کرج) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ اسفند ٩٨ شهر محمد شهر)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر محمد شهر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر محمد شهر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت امام محمد باقر علیه الاسلام (27 ه ق)

امام محمد باقر (ع)
تو را به پنج چيز سفارش مي كنم : اگر مورد ستم واقع شدي ستم مكن ، اگر به تو خيانت كردند خيانت مكن ، اگر تكذيبت كردند خشمگين مشو ، اگر مدحت كنند شاد مشو ، و اگر نكوهشت كنند ، بيتابي مكن .

اوقات شرعی ماه جاری شهر محمد شهر

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی رجب ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر محمد شهر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر محمد شهر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر محمد شهر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٥٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر محمد شهر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان محمد شهر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥١:٠٠٠٦:٢١:٥٩١٣:٠٤:٢٥١٩:٤٧:٢٤٢٠:٠٦:٢٨٠٠:١٨:٢٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٩:٣٠٠٦:٢٠:٤٨١٣:٠٤:١٥١٩:٤٨:١٥٢٠:٠٧:٢١٠٠:١٨:٠٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٨:٠٠٠٦:١٩:٣٨١٣:٠٤:٠٥١٩:٤٩:٠٦٢٠:٠٨:١٤٠٠:١٧:٤٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٦:٣١٠٦:١٨:٢٩١٣:٠٣:٥٦١٩:٤٩:٥٦٢٠:٠٩:٠٨٠٠:١٧:٣٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٥:٠٣٠٦:١٧:٢٠١٣:٠٣:٤٧١٩:٥٠:٤٧٢٠:١٠:٠١٠٠:١٧:١١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٣:٣٦٠٦:١٦:١٣١٣:٠٣:٣٩١٩:٥١:٣٧٢٠:١٠:٥٥٠٠:١٦:٥٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٢:٠٩٠٦:١٥:٠٧١٣:٠٣:٣١١٩:٥٢:٢٨٢٠:١١:٤٨٠٠:١٦:٣٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٠:٤٤٠٦:١٤:٠٢١٣:٠٣:٢٤١٩:٥٣:١٩٢٠:١٢:٤٢٠٠:١٦:١٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٩:١٩٠٦:١٢:٥٨١٣:٠٣:١٧١٩:٥٤:٠٩٢٠:١٣:٣٥٠٠:١٦:٠٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٧:٥٥٠٦:١١:٥٥١٣:٠٣:١١١٩:٥٤:٥٩٢٠:١٤:٢٩٠٠:١٥:٤٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٦:٣٢٠٦:١٠:٥٣١٣:٠٣:٠٥١٩:٥٥:٥٠٢٠:١٥:٢٢٠٠:١٥:٣٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٥:١٠٠٦:٠٩:٥٢١٣:٠٣:٠٠١٩:٥٦:٤٠٢٠:١٦:١٥٠٠:١٥:١٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٣:٤٩٠٦:٠٨:٥٣١٣:٠٢:٥٦١٩:٥٧:٣٠٢٠:١٧:٠٨٠٠:١٥:٠٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٢:٣٠٠٦:٠٧:٥٥١٣:٠٢:٥٢١٩:٥٨:٢٠٢٠:١٨:٠١٠٠:١٤:٤٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣١:١١٠٦:٠٦:٥٨١٣:٠٢:٤٨١٩:٥٩:٠٩٢٠:١٨:٥٤٠٠:١٤:٣١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:٥٤٠٦:٠٦:٠٢١٣:٠٢:٤٥١٩:٥٩:٥٩٢٠:١٩:٤٧٠٠:١٤:١٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٨:٣٧٠٦:٠٥:٠٨١٣:٠٢:٤٣٢٠:٠٠:٤٨٢٠:٢٠:٣٩٠٠:١٤:٠٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٧:٢٣٠٦:٠٤:١٥١٣:٠٢:٤٢٢٠:٠١:٣٧٢٠:٢١:٣٢٠٠:١٣:٥٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٦:٠٩٠٦:٠٣:٢٣١٣:٠٢:٤٠٢٠:٠٢:٢٦٢٠:٢٢:٢٤٠٠:١٣:٤٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٤:٥٧٠٦:٠٢:٣٣١٣:٠٢:٤٠٢٠:٠٣:١٥٢٠:٢٣:١٦٠٠:١٣:٣١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٣:٤٦٠٦:٠١:٤٥١٣:٠٢:٤٠٢٠:٠٤:٠٤٢٠:٢٤:٠٧٠٠:١٣:٢٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٢:٣٧٠٦:٠٠:٥٧١٣:٠٢:٤١٢٠:٠٤:٥٢٢٠:٢٤:٥٨٠٠:١٣:١١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢١:٣٠٠٦:٠٠:١١١٣:٠٢:٤٢٢٠:٠٥:٤٠٢٠:٢٥:٤٩٠٠:١٣:٠٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٠:٢٤٠٥:٥٩:٢٧١٣:٠٢:٤٤٢٠:٠٦:٢٧٢٠:٢٦:٤٠٠٠:١٢:٥٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٩:١٩٠٥:٥٨:٤٤١٣:٠٢:٤٦٢٠:٠٧:١٤٢٠:٢٧:٣٠٠٠:١٢:٤٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٨:١٧٠٥:٥٨:٠٣١٣:٠٢:٤٩٢٠:٠٨:٠١٢٠:٢٨:١٩٠٠:١٢:٣٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٧:١٦٠٥:٥٧:٢٣١٣:٠٢:٥٣٢٠:٠٨:٤٧٢٠:٢٩:٠٨٠٠:١٢:٣٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٦:١٦٠٥:٥٦:٤٥١٣:٠٢:٥٧٢٠:٠٩:٣٣٢٠:٢٩:٥٧٠٠:١٢:٢٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٥:١٩٠٥:٥٦:٠٩١٣:٠٣:٠١٢٠:١٠:١٨٢٠:٣٠:٤٥٠٠:١٢:٢١
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٤:٢٤٠٥:٥٥:٣٤١٣:٠٣:٠٦٢٠:١١:٠٢٢٠:٣١:٣٣٠٠:١٢:١٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر محمد شهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر محمد شهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر محمد شهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان محمد شهر

اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری شهر محمد شهر

اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی رجب ١٤٤١ هـ.ق برابر با اسفند ١٣٩٨ و فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر محمد شهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر محمد شهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی رجب ١٤٤١ قمری شهر محمد شهر

شعبان
رجب ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رجب | ٩٨/١٢/٠٦٠٥:١٨:٥٦٠٦:٤٢:٢٨١٢:١٩:٢٨١٧:٥٦:٥٩١٨:١٥:١٩٢٣:٣٧:٢١
٠٢ رجب | ٩٨/١٢/٠٧٠٥:١٧:٤٤٠٦:٤١:١٣١٢:١٩:١٨١٧:٥٧:٥٥١٨:١٦:١٤٢٣:٣٧:١٣
٠٣ رجب | ٩٨/١٢/٠٨٠٥:١٦:٣١٠٦:٣٩:٥٧١٢:١٩:٠٨١٧:٥٨:٥٢١٨:١٧:٠٩٢٣:٣٧:٠٤
٠٤ رجب | ٩٨/١٢/٠٩٠٥:١٥:١٧٠٦:٣٨:٤٠١٢:١٨:٥٨١٧:٥٩:٤٨١٨:١٨:٠٣٢٣:٣٦:٥٥
٠٥ رجب | ٩٨/١٢/١٠٠٥:١٤:٠٢٠٦:٣٧:٢٢١٢:١٨:٤٧١٨:٠٠:٤٣١٨:١٨:٥٨٢٣:٣٦:٤٤
٠٦ رجب | ٩٨/١٢/١١٠٥:١٢:٤٦٠٦:٣٦:٠٤١٢:١٨:٣٥١٨:٠١:٣٨١٨:١٩:٥٢٢٣:٣٦:٣٤
٠٧ رجب | ٩٨/١٢/١٢٠٥:١١:٢٩٠٦:٣٤:٤٥١٢:١٨:٢٣١٨:٠٢:٣٣١٨:٢٠:٤٦٢٣:٣٦:٢٢
٠٨ رجب | ٩٨/١٢/١٣٠٥:١٠:١٠٠٦:٣٣:٢٦١٢:١٨:١١١٨:٠٣:٢٨١٨:٢١:٣٩٢٣:٣٦:١٠
٠٩ رجب | ٩٨/١٢/١٤٠٥:٠٨:٥١٠٦:٣٢:٠٥١٢:١٧:٥٨١٨:٠٤:٢٢١٨:٢٢:٣٢٢٣:٣٥:٥٧
١٠ رجب | ٩٨/١٢/١٥٠٥:٠٧:٣١٠٦:٣٠:٤٥١٢:١٧:٤٤١٨:٠٥:١٦١٨:٢٣:٢٥٢٣:٣٥:٤٣
١١ رجب | ٩٨/١٢/١٦٠٥:٠٦:١٠٠٦:٢٩:٢٣١٢:١٧:٣٠١٨:٠٦:٠٩١٨:٢٤:١٨٢٣:٣٥:٢٩
١٢ رجب | ٩٨/١٢/١٧٠٥:٠٤:٤٨٠٦:٢٨:٠١١٢:١٧:١٦١٨:٠٧:٠٣١٨:٢٥:١١٢٣:٣٥:١٤
١٣ رجب | ٩٨/١٢/١٨٠٥:٠٣:٢٥٠٦:٢٦:٣٩١٢:١٧:٠١١٨:٠٧:٥٦١٨:٢٦:٠٣٢٣:٣٤:٥٩
١٤ رجب | ٩٨/١٢/١٩٠٥:٠٢:٠٢٠٦:٢٥:١٦١٢:١٦:٤٦١٨:٠٨:٤٨١٨:٢٦:٥٥٢٣:٣٤:٤٣
١٥ رجب | ٩٨/١٢/٢٠٠٥:٠٠:٣٧٠٦:٢٣:٥٣١٢:١٦:٣٠١٨:٠٩:٤١١٨:٢٧:٤٧٢٣:٣٤:٢٦
١٦ رجب | ٩٨/١٢/٢١٠٤:٥٩:١٢٠٦:٢٢:٢٩١٢:١٦:١٤١٨:١٠:٣٣١٨:٢٨:٣٩٢٣:٣٤:٠٩
١٧ رجب | ٩٨/١٢/٢٢٠٤:٥٧:٤٦٠٦:٢١:٠٥١٢:١٥:٥٨١٨:١١:٢٥١٨:٢٩:٣١٢٣:٣٣:٥٢
١٨ رجب | ٩٨/١٢/٢٣٠٤:٥٦:١٩٠٦:١٩:٤١١٢:١٥:٤٢١٨:١٢:١٧١٨:٣٠:٢٢٢٣:٣٣:٣٤
١٩ رجب | ٩٨/١٢/٢٤٠٤:٥٤:٥٢٠٦:١٨:١٦١٢:١٥:٢٥١٨:١٣:٠٩١٨:٣١:١٤٢٣:٣٣:١٦
٢٠ رجب | ٩٨/١٢/٢٥٠٤:٥٣:٢٤٠٦:١٦:٥١١٢:١٥:٠٨١٨:١٤:٠٠١٨:٣٢:٠٥٢٣:٣٢:٥٧
٢١ رجب | ٩٨/١٢/٢٦٠٤:٥١:٥٥٠٦:١٥:٢٦١٢:١٤:٥١١٨:١٤:٥١١٨:٣٢:٥٦٢٣:٣٢:٣٨
٢٢ رجب | ٩٨/١٢/٢٧٠٤:٥٠:٢٥٠٦:١٤:٠٠١٢:١٤:٣٤١٨:١٥:٤٢١٨:٣٣:٤٨٢٣:٣٢:١٩
٢٣ رجب | ٩٨/١٢/٢٨٠٤:٤٨:٥٦٠٦:١٢:٣٥١٢:١٤:١٧١٨:١٦:٣٣١٨:٣٤:٣٩٢٣:٣١:٥٩
٢٤ رجب | ٩٨/١٢/٢٩٠٤:٤٧:٢٥٠٦:١١:٠٩١٢:١٣:٥٩١٨:١٧:٢٤١٨:٣٥:٣٠٢٣:٣١:٣٩
٢٥ رجب | ٩٩/٠١/٠١٠٤:٤٥:٥٤٠٦:٠٩:٤٣١٢:١٣:٤٢١٨:١٨:١٥١٨:٣٦:٢١٠٠:٠١:١٩
٢٦ رجب | ٩٩/٠١/٠٢٠٥:٤٤:٢٣٠٧:٠٨:١٧١٣:١٣:٢٤١٩:١٩:٠٥١٩:٣٧:١٢٠٠:٣٠:٥٨
٢٧ رجب | ٩٩/٠١/٠٣٠٥:٤٢:٥١٠٧:٠٦:٥١١٣:١٣:٠٦١٩:١٩:٥٦١٩:٣٨:٠٣٠٠:٣٠:٣٧
٢٨ رجب | ٩٩/٠١/٠٤٠٥:٤١:١٨٠٧:٠٥:٢٥١٣:١٢:٤٨١٩:٢٠:٤٦١٩:٣٨:٥٣٠٠:٣٠:١٦
٢٩ رجب | ٩٩/٠١/٠٥٠٥:٣٩:٤٥٠٧:٠٣:٥٩١٣:١٢:٣٠١٩:٢١:٣٦١٩:٣٩:٤٤٠٠:٢٩:٥٤

دانلود اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق
شهر محمد شهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق شهر محمد شهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رجب ١٤٤١ هـ.ق شهر محمد شهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر محمد شهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر محمد شهر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر محمد شهر

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر محمد شهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر محمد شهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر محمد شهر

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٤:٣٧٠٦:٤٨:٣٠١٢:٢٠:٠٦١٧:٥٢:١١١٨:١٠:٣٩٢٣:٣٧:٥١
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٣:٣١٠٦:٤٧:١٩١٢:١٩:٥٩١٧:٥٣:٠٩١٨:١١:٣٥٢٣:٣٧:٤٧
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢٤٠٦:٤٦:٠٨١٢:١٩:٥٢١٧:٥٤:٠٧١٨:١٢:٣٢٢٣:٣٧:٤٢
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢١:١٦٠٦:٤٤:٥٥١٢:١٩:٤٥١٧:٥٥:٠٥١٨:١٣:٢٨٢٣:٣٧:٣٦
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠٧٠٦:٤٣:٤٢١٢:١٩:٣٧١٧:٥٦:٠٢١٨:١٤:٢٣٢٣:٣٧:٢٩
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٦٠٦:٤٢:٢٨١٢:١٩:٢٨١٧:٥٦:٥٩١٨:١٥:١٩٢٣:٣٧:٢١
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٧:٤٤٠٦:٤١:١٣١٢:١٩:١٨١٧:٥٧:٥٥١٨:١٦:١٤٢٣:٣٧:١٣
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:٣١٠٦:٣٩:٥٧١٢:١٩:٠٨١٧:٥٨:٥٢١٨:١٧:٠٩٢٣:٣٧:٠٤
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٥:١٧٠٦:٣٨:٤٠١٢:١٨:٥٨١٧:٥٩:٤٨١٨:١٨:٠٣٢٣:٣٦:٥٥
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:٠٢٠٦:٣٧:٢٢١٢:١٨:٤٧١٨:٠٠:٤٣١٨:١٨:٥٨٢٣:٣٦:٤٤
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:٤٦٠٦:٣٦:٠٤١٢:١٨:٣٥١٨:٠١:٣٨١٨:١٩:٥٢٢٣:٣٦:٣٤
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:٢٩٠٦:٣٤:٤٥١٢:١٨:٢٣١٨:٠٢:٣٣١٨:٢٠:٤٦٢٣:٣٦:٢٢
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٠:١٠٠٦:٣٣:٢٦١٢:١٨:١١١٨:٠٣:٢٨١٨:٢١:٣٩٢٣:٣٦:١٠
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٨:٥١٠٦:٣٢:٠٥١٢:١٧:٥٨١٨:٠٤:٢٢١٨:٢٢:٣٢٢٣:٣٥:٥٧
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣١٠٦:٣٠:٤٥١٢:١٧:٤٤١٨:٠٥:١٦١٨:٢٣:٢٥٢٣:٣٥:٤٣
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٠٠٦:٢٩:٢٣١٢:١٧:٣٠١٨:٠٦:٠٩١٨:٢٤:١٨٢٣:٣٥:٢٩
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٨٠٦:٢٨:٠١١٢:١٧:١٦١٨:٠٧:٠٣١٨:٢٥:١١٢٣:٣٥:١٤
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٥٠٦:٢٦:٣٩١٢:١٧:٠١١٨:٠٧:٥٦١٨:٢٦:٠٣٢٣:٣٤:٥٩
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٢:٠٢٠٦:٢٥:١٦١٢:١٦:٤٦١٨:٠٨:٤٨١٨:٢٦:٥٥٢٣:٣٤:٤٣
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٧٠٦:٢٣:٥٣١٢:١٦:٣٠١٨:٠٩:٤١١٨:٢٧:٤٧٢٣:٣٤:٢٦
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٩:١٢٠٦:٢٢:٢٩١٢:١٦:١٤١٨:١٠:٣٣١٨:٢٨:٣٩٢٣:٣٤:٠٩
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٦٠٦:٢١:٠٥١٢:١٥:٥٨١٨:١١:٢٥١٨:٢٩:٣١٢٣:٣٣:٥٢
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٩٠٦:١٩:٤١١٢:١٥:٤٢١٨:١٢:١٧١٨:٣٠:٢٢٢٣:٣٣:٣٤
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٢٠٦:١٨:١٦١٢:١٥:٢٥١٨:١٣:٠٩١٨:٣١:١٤٢٣:٣٣:١٦
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢٤٠٦:١٦:٥١١٢:١٥:٠٨١٨:١٤:٠٠١٨:٣٢:٠٥٢٣:٣٢:٥٧
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٥٠٦:١٥:٢٦١٢:١٤:٥١١٨:١٤:٥١١٨:٣٢:٥٦٢٣:٣٢:٣٨
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢٥٠٦:١٤:٠٠١٢:١٤:٣٤١٨:١٥:٤٢١٨:٣٣:٤٨٢٣:٣٢:١٩
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥٦٠٦:١٢:٣٥١٢:١٤:١٧١٨:١٦:٣٣١٨:٣٤:٣٩٢٣:٣١:٥٩
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٧:٢٥٠٦:١١:٠٩١٢:١٣:٥٩١٨:١٧:٢٤١٨:٣٥:٣٠٢٣:٣١:٣٩

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ شهر محمد شهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر محمد شهر شهر محمد شهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر محمد شهر شهر محمد شهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر محمد شهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر محمد شهر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر محمد شهر

مُحَمَّدشَهر شهری است در استان البرز ایران. محمدشهر در بخش مرکزی شهرستان کرج قرار دارد. در قسمت جنوبی کرج در بین راه کرج و ماهدشت تشکیل شده با مهر شهرو ماهدشت و مشکین دشت همسایه‌است

شهر محمد شهر در ویکیپدیا

شهر محمد شهر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر محمد شهر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر محمد شهر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر محمد شهر بر روی نقشه

شهر محمد شهر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر محمد شهر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر محمد شهر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر محمد شهر
اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر محمد شهر + دانلود
اوقات شرعی رجب ١٤٤١ شهر محمد شهر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر محمد شهر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر محمد شهر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر محمد شهر رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق محمد شهر
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ محمد شهر دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق محمد شهر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا محمد شهر دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق محمد شهر
جدول اوقات شرعی امروز فردا محمد شهر دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق محمد شهر
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ محمد شهر دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر محمد شهر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٦ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو