جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر محمدیار

نقده | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز محمدیار

اذان صبح: ٠٤:٢٧:٠٢
طلوع آفتاب: ٠٦:١٥:١٤
اذان ظهر: ١٣:٣٢:٥٥
غروب آفتاب: ٢٠:٥٠:٢١
اذان مغرب: ٢١:١١:٤٥
نیمه شب شرعی: ٠٠:٣٩:٠٧

سه شنبه ١٧ تیر ١٣٩٩
١٥ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٧ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر محمدیار (شهرستان نقده) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٧ تیر ٩٩ شهر محمدیار)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر محمدیار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر محمدیار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

پوشگین
كسی كه برای محبت حدودی قایل می شود، هرگز معنای محبت را نفهمیده است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر محمدیار

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر محمدیار در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر محمدیار ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر محمدیار (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨١ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر محمدیار ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان محمدیار
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٥:٢٤٠٦:٥٥:١١١٣:٢٨:١١٢٠:٠١:٤٧٢٠:٢٠:٤٤٠٠:٤٢:٤٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٣:٤٥٠٦:٥٣:٤٩١٣:٢٧:٥٦٢٠:٠٢:٤٠٢٠:٢١:٤٠٠٠:٤٢:٢٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٢:٠٧٠٦:٥٢:٢٨١٣:٢٧:٤٢٢٠:٠٣:٣٣٢٠:٢٢:٣٥٠٠:٤٢:٠١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٠:٢٨٠٦:٥١:٠٧١٣:٢٧:٢٨٢٠:٠٤:٢٦٢٠:٢٣:٣١٠٠:٤١:٣٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٨:٥١٠٦:٤٩:٤٧١٣:٢٧:١٥٢٠:٠٥:٢٠٢٠:٢٤:٢٦٠٠:٤١:١٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٧:١٣٠٦:٤٨:٢٧١٣:٢٧:٠٢٢٠:٠٦:١٣٢٠:٢٥:٢٢٠٠:٤٠:٥٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٥:٣٦٠٦:٤٧:٠٩١٣:٢٦:٤٩٢٠:٠٧:٠٦٢٠:٢٦:١٨٠٠:٤٠:٣٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٣:٥٩٠٦:٤٥:٥١١٣:٢٦:٣٧٢٠:٠٧:٥٩٢٠:٢٧:١٤٠٠:٤٠:١١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٢:٢٣٠٦:٤٤:٣٤١٣:٢٦:٢٥٢٠:٠٨:٥٣٢٠:٢٨:١٠٠٠:٣٩:٥٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٠:٤٧٠٦:٤٣:١٧١٣:٢٦:١٤٢٠:٠٩:٤٦٢٠:٢٩:٠٦٠٠:٣٩:٢٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٩:١١٠٦:٤٢:٠٢١٣:٢٦:٠٣٢٠:١٠:٣٩٢٠:٣٠:٠٢٠٠:٣٩:٠٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٧:٣٧٠٦:٤٠:٤٨١٣:٢٥:٥٢٢٠:١١:٣٣٢٠:٣٠:٥٩٠٠:٣٨:٤٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٦:٠٣٠٦:٣٩:٣٤١٣:٢٥:٤٢٢٠:١٢:٢٦٢٠:٣١:٥٥٠٠:٣٨:٢٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٤:٢٩٠٦:٣٨:٢٢١٣:٢٥:٣٣٢٠:١٣:١٩٢٠:٣٢:٥١٠٠:٣٨:٠٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:٥٧٠٦:٣٧:١٠١٣:٢٥:٢٤٢٠:١٤:١٢٢٠:٣٣:٤٧٠٠:٣٧:٤٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠١:٢٥٠٦:٣٦:٠٠١٣:٢٥:١٥٢٠:١٥:٠٦٢٠:٣٤:٤٤٠٠:٣٧:٣٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٥٣٠٦:٣٤:٥١١٣:٢٥:٠٧٢٠:١٥:٥٩٢٠:٣٥:٤٠٠٠:٣٧:١١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٨:٢٣٠٦:٣٣:٤٢١٣:٢٥:٠٠٢٠:١٦:٥٢٢٠:٣٦:٣٦٠٠:٣٦:٥٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٦:٥٤٠٦:٣٢:٣٥١٣:٢٤:٥٣٢٠:١٧:٤٥٢٠:٣٧:٣٣٠٠:٣٦:٣٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٥:٢٥٠٦:٣١:٢٩١٣:٢٤:٤٧٢٠:١٨:٣٨٢٠:٣٨:٢٩٠٠:٣٦:١٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٣:٥٨٠٦:٣٠:٢٥١٣:٢٤:٤١٢٠:١٩:٣١٢٠:٣٩:٢٥٠٠:٣٦:٠١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٢:٣١٠٦:٢٩:٢١١٣:٢٤:٣٦٢٠:٢٠:٢٤٢٠:٤٠:٢٢٠٠:٣٥:٤٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥١:٠٦٠٦:٢٨:١٩١٣:٢٤:٣٢٢٠:٢١:١٧٢٠:٤١:١٨٠٠:٣٥:٢٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٩:٤١٠٦:٢٧:١٨١٣:٢٤:٢٨٢٠:٢٢:١٠٢٠:٤٢:١٤٠٠:٣٥:١٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٨:١٨٠٦:٢٦:١٨١٣:٢٤:٢٤٢٠:٢٣:٠٢٢٠:٤٣:١٠٠٠:٣٤:٥٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٦:٥٦٠٦:٢٥:٢٠١٣:٢٤:٢١٢٠:٢٣:٥٥٢٠:٤٤:٠٥٠٠:٣٤:٤٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٥:٣٥٠٦:٢٤:٢٣١٣:٢٤:١٩٢٠:٢٤:٤٧٢٠:٤٥:٠١٠٠:٣٤:٣١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٤:١٦٠٦:٢٣:٢٧١٣:٢٤:١٨٢٠:٢٥:٣٩٢٠:٤٥:٥٦٠٠:٣٤:١٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٢:٥٨٠٦:٢٢:٣٣١٣:٢٤:١٦٢٠:٢٦:٣٠٢٠:٤٦:٥١٠٠:٣٤:٠٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر محمدیار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر محمدیار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر محمدیار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان محمدیار

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر محمدیار

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر محمدیار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر محمدیار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر محمدیار

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر محمدیار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر محمدیار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر محمدیار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر محمدیار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر محمدیار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر محمدیار

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر محمدیار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر محمدیار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر محمدیار

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر محمدیار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر محمدیار شهر محمدیار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر محمدیار شهر محمدیار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر محمدیار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر محمدیار برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر محمدیار

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر محمدیار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر محمدیار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر محمدیار

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٢٢٠٦:٠٨:٤٢١٣:٢٩:٤٨٢٠:٥٠:٥٤٢١:١٢:٣٧٠٠:٣٤:٤٥
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٣٧٠٦:٠٨:٥٦١٣:٣٠:٠١٢٠:٥١:٠٥٢١:١٢:٤٨٠٠:٣٤:٥٩
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٤٠٦:٠٩:١٢١٣:٣٠:١٤٢٠:٥١:١٤٢١:١٢:٥٧٠٠:٣٥:١٤
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:١٤٠٦:٠٩:٢٩١٣:٣٠:٢٧٢٠:٥١:٢٢٢١:١٣:٠٤٠٠:٣٥:٢٩
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٦٠٦:٠٩:٤٧١٣:٣٠:٤٠٢٠:٥١:٢٨٢١:١٣:٠٩٠٠:٣٥:٤٤
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠١٠٦:١٠:٠٧١٣:٣٠:٥٢٢٠:٥١:٣٢٢١:١٣:١٣٠٠:٣٦:٠٠
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٢٨٠٦:١٠:٢٩١٣:٣١:٠٥٢٠:٥١:٣٤٢١:١٣:١٤٠٠:٣٦:١٦
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٨٠٦:١٠:٥٢١٣:٣١:١٧٢٠:٥١:٣٥٢١:١٣:١٤٠٠:٣٦:٣٢
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٠٠٦:١١:١٦١٣:٣١:٢٩٢٠:٥١:٣٤٢١:١٣:١٢٠٠:٣٦:٤٩
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٤٠٦:١١:٤٢١٣:٣١:٤١٢٠:٥١:٣١٢١:١٣:٠٨٠٠:٣٧:٠٦
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤٠٠٦:١٢:٠٨١٣:٣١:٥٢٢٠:٥١:٢٧٢١:١٣:٠٢٠٠:٣٧:٢٣
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:١٩٠٦:١٢:٣٦١٣:٣٢:٠٤٢٠:٥١:٢٠٢١:١٢:٥٤٠٠:٣٧:٤٠
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٥٩٠٦:١٣:٠٥١٣:٣٢:١٥٢٠:٥١:١٢٢١:١٢:٤٤٠٠:٣٧:٥٧
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٢٠٦:١٣:٣٦١٣:٣٢:٢٥٢٠:٥١:٠٢٢١:١٢:٣٢٠٠:٣٨:١٤
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٧٠٦:١٤:٠٧١٣:٣٢:٣٥٢٠:٥٠:٥٠٢١:١٢:١٩٠٠:٣٨:٣٢
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٣٠٦:١٤:٤٠١٣:٣٢:٤٥٢٠:٥٠:٣٦٢١:١٢:٠٣٠٠:٣٨:٤٩
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٢٠٦:١٥:١٤١٣:٣٢:٥٥٢٠:٥٠:٢١٢١:١١:٤٥٠٠:٣٩:٠٧
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٢٠٦:١٥:٤٨١٣:٣٣:٠٤٢٠:٥٠:٠٤٢١:١١:٢٦٠٠:٣٩:٢٤
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٤٠٦:١٦:٢٤١٣:٣٣:١٣٢٠:٤٩:٤٥٢١:١١:٠٥٠٠:٣٩:٤١
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٨٠٦:١٧:٠١١٣:٣٣:٢١٢٠:٤٩:٢٤٢١:١٠:٤٢٠٠:٣٩:٥٩
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٣٠٦:١٧:٣٩١٣:٣٣:٢٩٢٠:٤٩:٠١٢١:١٠:١٧٠٠:٤٠:١٦
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٠٠٦:١٨:١٧١٣:٣٣:٣٧٢٠:٤٨:٣٧٢١:٠٩:٥٠٠٠:٤٠:٣٣
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢٨٠٦:١٨:٥٧١٣:٣٣:٤٤٢٠:٤٨:١١٢١:٠٩:٢١٠٠:٤٠:٤٩
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٨٠٦:١٩:٣٧١٣:٣٣:٥٠٢٠:٤٧:٤٣٢١:٠٨:٥١٠٠:٤١:٠٦
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٩٠٦:٢٠:١٨١٣:٣٣:٥٦٢٠:٤٧:١٣٢١:٠٨:١٨٠٠:٤١:٢٢
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣١٠٦:٢١:٠٠١٣:٣٤:٠٢٢٠:٤٦:٤٢٢١:٠٧:٤٤٠٠:٤١:٣٨
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٣٥٠٦:٢١:٤٢١٣:٣٤:٠٧٢٠:٤٦:٠٩٢١:٠٧:٠٨٠٠:٤١:٥٤
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٣٩٠٦:٢٢:٢٥١٣:٣٤:١٢٢٠:٤٥:٣٤٢١:٠٦:٣١٠٠:٤٢:٠٩
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٤٥٠٦:٢٣:٠٩١٣:٣٤:١٦٢٠:٤٤:٥٨٢١:٠٥:٥١٠٠:٤٢:٢٤
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٥١٠٦:٢٣:٥٤١٣:٣٤:١٩٢٠:٤٤:٢٠٢١:٠٥:١٠٠٠:٤٢:٣٩
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٥٨٠٦:٢٤:٣٩١٣:٣٤:٢٢٢٠:٤٣:٤٠٢١:٠٤:٢٨٠٠:٤٢:٥٣

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر محمدیار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر محمدیار شهر محمدیار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر محمدیار شهر محمدیار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر محمدیار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر محمدیار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر محمدیار

مُحَمَّدیار یکی از شهرهای شهرستان نقده در استان آذربایجان غربی ایران است

شهر محمدیار در ویکیپدیا

شهر محمدیار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر محمدیار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر محمدیار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر محمدیار بر روی نقشه

شهر محمدیار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر محمدیار

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر محمدیار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر محمدیار
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر محمدیار + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر محمدیار + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر محمدیار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر محمدیار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر محمدیار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر محمدیار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر محمدیار رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق محمدیار ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق محمدیار
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق محمدیار
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ محمدیار دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا محمدیار دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق محمدیار
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق محمدیار ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق محمدیار

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر محمدیار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٩ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو