جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر محمدیار

نقده | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز محمدیار


اذان صبح: ٠٥:٤٢:٥٧
طلوع آفتاب: ٠٧:١٢:٠١
اذان ظهر: ١٢:١٣:٣٩
غروب آفتاب: ١٧:١٤:٥٧
اذان مغرب: ١٧:٣٤:٥٥
نیمه شب: ٢٣:٢٩:٢٣

پنج شنبه ٣٠ آبان ١٣٩٨
٢٣ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢١ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر محمدیار (شهرستان نقده) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ آبان ٩٨ شهر محمدیار)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر محمدیار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر محمدیار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
‌هر كسی كه مورد حساب قرار گیرد، عذاب می‌شود. (‌ترازوی عدالت خداوند الهی به گونه‌ای است كه ریزترین اعمال را هم حساب می‌كند، پس افراد كمی هستند كه در حساب قرار گرفته و بدون عذاب خارج شوند.)

اوقات شرعی ماه جاری شهر محمدیار

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر محمدیار در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر محمدیار ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر محمدیار (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر محمدیار ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان محمدیار ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٥:٤١٠٦:٣٩:١٧١٣:٢٥:٤١٢٠:١٢:٤٠٢٠:٣٢:٠٩٠٠:٣٨:٢٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٤:٠٨٠٦:٣٨:٠٥١٣:٢٥:٣٢٢٠:١٣:٣٣٢٠:٣٣:٠٦٠٠:٣٨:٠٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٢:٣٥٠٦:٣٦:٥٤١٣:٢٥:٢٣٢٠:١٤:٢٧٢٠:٣٤:٠٢٠٠:٣٧:٤٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠١:٠٣٠٦:٣٥:٤٤١٣:٢٥:١٥٢٠:١٥:٢٠٢٠:٣٤:٥٩٠٠:٣٧:٢٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٩:٣٢٠٦:٣٤:٣٥١٣:٢٥:٠٧٢٠:١٦:١٣٢٠:٣٥:٥٥٠٠:٣٧:٠٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٨:٠٢٠٦:٣٣:٢٧١٣:٢٥:٠٠٢٠:١٧:٠٧٢٠:٣٦:٥٢٠٠:٣٦:٥٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٦:٣٣٠٦:٣٢:٢٠١٣:٢٤:٥٣٢٠:١٨:٠٠٢٠:٣٧:٤٨٠٠:٣٦:٣٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٥:٠٥٠٦:٣١:١٥١٣:٢٤:٤٧٢٠:١٨:٥٣٢٠:٣٨:٤٤٠٠:٣٦:١٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٣:٣٨٠٦:٣٠:١٠١٣:٢٤:٤١٢٠:١٩:٤٦٢٠:٣٩:٤١٠٠:٣٥:٥٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٢:١١٠٦:٢٩:٠٧١٣:٢٤:٣٦٢٠:٢٠:٣٩٢٠:٤٠:٣٧٠٠:٣٥:٤٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٠:٤٦٠٦:٢٨:٠٥١٣:٢٤:٣٢٢٠:٢١:٣١٢٠:٤١:٣٢٠٠:٣٥:٢٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٩:٢٢٠٦:٢٧:٠٤١٣:٢٤:٢٨٢٠:٢٢:٢٤٢٠:٤٢:٢٨٠٠:٣٥:١١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٧:٥٩٠٦:٢٦:٠٥١٣:٢٤:٢٤٢٠:٢٣:١٦٢٠:٤٣:٢٤٠٠:٣٤:٥٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٦:٣٧٠٦:٢٥:٠٧١٣:٢٤:٢١٢٠:٢٤:٠٨٢٠:٤٤:١٩٠٠:٣٤:٤٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٥:١٧٠٦:٢٤:١٠١٣:٢٤:١٩٢٠:٢٥:٠٠٢٠:٤٥:١٤٠٠:٣٤:٢٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٣:٥٧٠٦:٢٣:١٤١٣:٢٤:١٧٢٠:٢٥:٥٢٢٠:٤٦:٠٩٠٠:٣٤:١٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٢:٤٠٠٦:٢٢:٢٠١٣:٢٤:١٦٢٠:٢٦:٤٣٢٠:٤٧:٠٤٠٠:٣٤:٠٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤١:٢٣٠٦:٢١:٢٨١٣:٢٤:١٦٢٠:٢٧:٣٤٢٠:٤٧:٥٨٠٠:٣٣:٥١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٠:٠٨٠٦:٢٠:٣٧١٣:٢٤:١٦٢٠:٢٨:٢٥٢٠:٤٨:٥٣٠٠:٣٣:٤٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٨:٥٥٠٦:١٩:٤٧١٣:٢٤:١٧٢٠:٢٩:١٥٢٠:٤٩:٤٦٠٠:٣٣:٢٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٧:٤٣٠٦:١٨:٥٩١٣:٢٤:١٨٢٠:٣٠:٠٥٢٠:٥٠:٤٠٠٠:٣٣:١٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٦:٣٣٠٦:١٨:١٣١٣:٢٤:٢٠٢٠:٣٠:٥٥٢٠:٥١:٣٣٠٠:٣٣:١٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٥:٢٤٠٦:١٧:٢٨١٣:٢٤:٢٢٢٠:٣١:٤٤٢٠:٥٢:٢٥٠٠:٣٣:٠١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٤:١٧٠٦:١٦:٤٤١٣:٢٤:٢٥٢٠:٣٢:٣٣٢٠:٥٣:١٧٠٠:٣٢:٥٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٣:١٢٠٦:١٦:٠٣١٣:٢٤:٢٩٢٠:٣٣:٢١٢٠:٥٤:٠٨٠٠:٣٢:٤٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٢:٠٩٠٦:١٥:٢٢١٣:٢٤:٣٣٢٠:٣٤:٠٩٢٠:٥٤:٥٩٠٠:٣٢:٣٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣١:٠٨٠٦:١٤:٤٤١٣:٢٤:٣٧٢٠:٣٤:٥٦٢٠:٥٥:٤٩٠٠:٣٢:٣٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٠:٠٨٠٦:١٤:٠٧١٣:٢٤:٤٣٢٠:٣٥:٤٣٢٠:٥٦:٣٩٠٠:٣٢:٢٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٢٩:١١٠٦:١٣:٣٢١٣:٢٤:٤٨٢٠:٣٦:٢٩٢٠:٥٧:٢٨٠٠:٣٢:٢٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر محمدیار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر محمدیار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر محمدیار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان محمدیار

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر محمدیار

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر محمدیار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر محمدیار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر محمدیار

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر محمدیار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر محمدیار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر محمدیار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر محمدیار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر محمدیار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر محمدیار

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر محمدیار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر محمدیار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر محمدیار

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:١٠٠٦:٤٢:٣١١٢:١٢:١٧١٧:٤١:٣٢١٨:٠٠:١٩٢٣:٢٩:٤٧
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:٠٢٠٦:٤٣:٢٩١٢:١٢:٠٨١٧:٤٠:١٨١٧:٥٩:٠٧٢٣:٢٩:٣٧
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٥٠٦:٤٤:٢٧١٢:١٢:٠١١٧:٣٩:٠٥١٧:٥٧:٥٦٢٣:٢٩:٢٧
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٨٠٦:٤٥:٢٦١٢:١١:٥٤١٧:٣٧:٥٤١٧:٥٦:٤٦٢٣:٢٩:١٧
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤١٠٦:٤٦:٢٥١٢:١١:٤٨١٧:٣٦:٤٣١٧:٥٥:٣٨٢٣:٢٩:٠٩
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٢١:٣٤٠٦:٤٧:٢٤١٢:١١:٤٣١٧:٣٥:٣٤١٧:٥٤:٣٠٢٣:٢٩:٠٠
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢٧٠٦:٤٨:٢٣١٢:١١:٣٩١٧:٣٤:٢٥١٧:٥٣:٢٤٢٣:٢٨:٥٣
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢١٠٦:٤٩:٢٣١٢:١١:٣٥١٧:٣٣:١٨١٧:٥٢:٢٠٢٣:٢٨:٤٦
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٤:١٤٠٦:٥٠:٢٤١٢:١١:٣٢١٧:٣٢:١٢١٧:٥١:١٦٢٣:٢٨:٤٠
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٥:٠٧٠٦:٥١:٢٤١٢:١١:٣٠١٧:٣١:٠٨١٧:٥٠:١٤٢٣:٢٨:٣٤
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٦:٠١٠٦:٥٢:٢٥١٢:١١:٢٨١٧:٣٠:٠٥١٧:٤٩:١٣٢٣:٢٨:٢٩
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥٤٠٦:٥٣:٢٦١٢:١١:٢٨١٧:٢٩:٠٣١٧:٤٨:١٤٢٣:٢٨:٢٥
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٧:٤٨٠٦:٥٤:٢٧١٢:١١:٢٨١٧:٢٨:٠٣١٧:٤٧:١٦٢٣:٢٨:٢٢
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٨:٤١٠٦:٥٥:٢٨١٢:١١:٢٩١٧:٢٧:٠٤١٧:٤٦:١٩٢٣:٢٨:١٩
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٢٩:٣٥٠٦:٥٦:٣٠١٢:١١:٣١١٧:٢٦:٠٦١٧:٤٥:٢٤٢٣:٢٨:١٧
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٠:٢٨٠٦:٥٧:٣١١٢:١١:٣٣١٧:٢٥:١٠١٧:٤٤:٣١٢٣:٢٨:١٦
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٣١:٢٢٠٦:٥٨:٣٣١٢:١١:٣٧١٧:٢٤:١٥١٧:٤٣:٣٩٢٣:٢٨:١٦
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٢:١٦٠٦:٥٩:٣٥١٢:١١:٤١١٧:٢٣:٢٢١٧:٤٢:٤٨٢٣:٢٨:١٦
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٣:٠٩٠٧:٠٠:٣٧١٢:١١:٤٦١٧:٢٢:٣١١٧:٤١:٥٩٢٣:٢٨:١٧
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٤:٠٣٠٧:٠١:٤٠١٢:١١:٥٢١٧:٢١:٤١١٧:٤١:١٢٢٣:٢٨:١٩
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٤:٥٧٠٧:٠٢:٤٢١٢:١١:٥٩١٧:٢٠:٥٣١٧:٤٠:٢٦٢٣:٢٨:٢٢
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٥:٥٠٠٧:٠٣:٤٤١٢:١٢:٠٧١٧:٢٠:٠٦١٧:٣٩:٤٢٢٣:٢٨:٢٥
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٦:٤٤٠٧:٠٤:٤٧١٢:١٢:١٥١٧:١٩:٢١١٧:٣٩:٠٠٢٣:٢٨:٢٩
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٧:٣٨٠٧:٠٥:٤٩١٢:١٢:٢٥١٧:١٨:٣٨١٧:٣٨:٢٠٢٣:٢٨:٣٥
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٨:٣١٠٧:٠٦:٥١١٢:١٢:٣٥١٧:١٧:٥٧١٧:٣٧:٤١٢٣:٢٨:٤١
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٣٩:٢٤٠٧:٠٧:٥٣١٢:١٢:٤٦١٧:١٧:١٧١٧:٣٧:٠٤٢٣:٢٨:٤٧
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٤٠:١٨٠٧:٠٨:٥٥١٢:١٢:٥٨١٧:١٦:٣٩١٧:٣٦:٢٩٢٣:٢٨:٥٥
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٤١:١١٠٧:٠٩:٥٧١٢:١٣:١١١٧:١٦:٠٤١٧:٣٥:٥٦٢٣:٢٩:٠٤
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٤٢:٠٤٠٧:١٠:٥٩١٢:١٣:٢٤١٧:١٥:٣٠١٧:٣٥:٢٤٢٣:٢٩:١٣
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٤٢:٥٧٠٧:١٢:٠١١٢:١٣:٣٩١٧:١٤:٥٧١٧:٣٤:٥٥٢٣:٢٩:٢٣

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر محمدیار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر محمدیار شهر محمدیار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر محمدیار شهر محمدیار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر محمدیار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر محمدیار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر محمدیار

مُحَمَّدیار یکی از شهرهای شهرستان نقده در استان آذربایجان غربی ایران است

شهر محمدیار در ویکیپدیا

شهر محمدیار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر محمدیار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر محمدیار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر محمدیار بر روی نقشه

شهر محمدیار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر محمدیار

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر محمدیار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر محمدیار
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر محمدیار + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر محمدیار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر محمدیار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر محمدیار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر محمدیار رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق محمدیار
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق محمدیار ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق محمدیار
افق شرعی امروز فردا محمدیار دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق محمدیار
جدول اوقات شرعی امروز فردا محمدیار دانلود pdf
جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ محمدیار دانلود pdf
افق شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ محمدیار دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر محمدیار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٩ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو