جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای محمدقاسمی

بالاده | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز محمدقاسمی


اذان صبح: ٠٥:١٢:٠٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٣١:٤٥
اذان ظهر: ١٢:٥٧:٤١
غروب آفتاب: ١٩:٢٣:١٣
اذان مغرب: ١٩:٤٠:١١
نیمه شب: ٠٠:١٧:٥٨

دوشنبه ٠٤ شهریور ١٣٩٨
٢٤ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٦ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای محمدقاسمی (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ شهریور ٩٨ روستای محمدقاسمی)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای محمدقاسمی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای محمدقاسمی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز مباهله پیامبر اسلامصلی الله علیهوآله (10 ه ق)
روزکارمند

امام محمد باقر (ع)
زمان مباهله، از طلوع فجر تا طلوع خورشيد است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای محمدقاسمی

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای محمدقاسمی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای محمدقاسمی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای محمدقاسمی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای محمدقاسمی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان محمدقاسمی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٠:٣٢٠٦:٢١:٤٢١٢:٥٣:٤٢١٩:٢٦:٠٥١٩:٤٣:٢٠٠٠:١٢:٤٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٩:٢٦٠٦:٢٠:٤٩١٢:٥٣:٣٢١٩:٢٦:٣٨١٩:٤٣:٥٥٠٠:١٢:٣٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٨:٢١٠٦:١٩:٥٧١٢:٥٣:٢٣١٩:٢٧:١٢١٩:٤٤:٣١٠٠:١٢:١٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٧:١٧٠٦:١٩:٠٦١٢:٥٣:١٤١٩:٢٧:٤٦١٩:٤٥:٠٧٠٠:١١:٥٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٦:١٣٠٦:١٨:١٥١٢:٥٣:٠٦١٩:٢٨:١٩١٩:٤٥:٤٣٠٠:١١:٤٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٥:١١٠٦:١٧:٢٦١٢:٥٢:٥٨١٩:٢٨:٥٣١٩:٤٦:١٩٠٠:١١:٣١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٤:٠٩٠٦:١٦:٣٧١٢:٥٢:٥١١٩:٢٩:٢٧١٩:٤٦:٥٥٠٠:١١:١٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٣:٠٨٠٦:١٥:٤٩١٢:٥٢:٤٤١٩:٣٠:٠١١٩:٤٧:٣١٠٠:١١:٠٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٢:٠٨٠٦:١٥:٠٣١٢:٥٢:٣٨١٩:٣٠:٣٥١٩:٤٨:٠٧٠٠:١٠:٥٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥١:٠٩٠٦:١٤:١٧١٢:٥٢:٣٢١٩:٣١:١٠١٩:٤٨:٤٤٠٠:١٠:٤٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٠:١٠٠٦:١٣:٣٢١٢:٥٢:٢٧١٩:٣١:٤٤١٩:٤٩:٢٠٠٠:١٠:٢٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٩:١٣٠٦:١٢:٤٩١٢:٥٢:٢٣١٩:٣٢:١٨١٩:٤٩:٥٧٠٠:١٠:١٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٨:١٧٠٦:١٢:٠٦١٢:٥٢:١٩١٩:٣٢:٥٣١٩:٥٠:٣٣٠٠:١٠:٠٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٧:٢٢٠٦:١١:٢٥١٢:٥٢:١٥١٩:٣٣:٢٧١٩:٥١:١٠٠٠:٠٩:٥٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٦:٢٧٠٦:١٠:٤٤١٢:٥٢:١٢١٩:٣٤:٠١١٩:٥١:٤٧٠٠:٠٩:٤٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٥:٣٤٠٦:١٠:٠٥١٢:٥٢:١٠١٩:٣٤:٣٦١٩:٥٢:٢٣٠٠:٠٩:٣٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٤:٤٣٠٦:٠٩:٢٧١٢:٥٢:٠٩١٩:٣٥:١٠١٩:٥٣:٠٠٠٠:٠٩:٣١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٣:٥٢٠٦:٠٨:٥٠١٢:٥٢:٠٧١٩:٣٥:٤٥١٩:٥٣:٣٧٠٠:٠٩:٢٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٣:٠٢٠٦:٠٨:١٤١٢:٥٢:٠٧١٩:٣٦:١٩١٩:٥٤:١٣٠٠:٠٩:١٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٢:١٤٠٦:٠٧:٣٩١٢:٥٢:٠٧١٩:٣٦:٥٤١٩:٥٤:٥٠٠٠:٠٩:١١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤١:٢٧٠٦:٠٧:٠٦١٢:٥٢:٠٨١٩:٣٧:٢٨١٩:٥٥:٢٧٠٠:٠٩:٠٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٠:٤٢٠٦:٠٦:٣٤١٢:٥٢:٠٩١٩:٣٨:٠٣١٩:٥٦:٠٣٠٠:٠٩:٠٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٩:٥٧٠٦:٠٦:٠٣١٢:٥٢:١١١٩:٣٨:٣٧١٩:٥٦:٣٩٠٠:٠٨:٥٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٩:١٤٠٦:٠٥:٣٣١٢:٥٢:١٣١٩:٣٩:١١١٩:٥٧:١٦٠٠:٠٨:٥٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٨:٣٣٠٦:٠٥:٠٥١٢:٥٢:١٦١٩:٣٩:٤٥١٩:٥٧:٥٢٠٠:٠٨:٤٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٧:٥٣٠٦:٠٤:٣٨١٢:٥٢:٢٠١٩:٤٠:١٩١٩:٥٨:٢٧٠٠:٠٨:٤٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٧:١٤٠٦:٠٤:١٢١٢:٥٢:٢٤١٩:٤٠:٥٢١٩:٥٩:٠٣٠٠:٠٨:٤٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٦:٣٧٠٦:٠٣:٤٧١٢:٥٢:٢٨١٩:٤١:٢٥١٩:٥٩:٣٨٠٠:٠٨:٤٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٦:٠١٠٦:٠٣:٢٤١٢:٥٢:٣٣١٩:٤١:٥٨٢٠:٠٠:١٣٠٠:٠٨:٤٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای محمدقاسمی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای محمدقاسمی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای محمدقاسمی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان محمدقاسمی

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای محمدقاسمی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای محمدقاسمی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای محمدقاسمی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای محمدقاسمی

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای محمدقاسمی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای محمدقاسمی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای محمدقاسمی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای محمدقاسمی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای محمدقاسمی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای محمدقاسمی

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای محمدقاسمی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای محمدقاسمی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای محمدقاسمی

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٠٤٠٦:٣٠:١٩١٢:٥٨:٣٠١٩:٢٦:١٧١٩:٤٣:١٩٠٠:١٨:٣٠
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٤٤٠٦:٣٠:٤٨١٢:٥٨:١٤١٩:٢٥:١٧١٩:٤٢:١٧٠٠:١٨:٢٠
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٢٣٠٦:٣١:١٦١٢:٥٧:٥٨١٩:٢٤:١٥١٩:٤١:١٤٠٠:١٨:٠٩
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٠٣٠٦:٣١:٤٥١٢:٥٧:٤١١٩:٢٣:١٣١٩:٤٠:١١٠٠:١٧:٥٨
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٤٢٠٦:٣٢:١٣١٢:٥٧:٢٤١٩:٢٢:١١١٩:٣٩:٠٧٠٠:١٧:٤٦
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٢٠٠٦:٣٢:٤١١٢:٥٧:٠٧١٩:٢١:٠٨١٩:٣٨:٠٢٠٠:١٧:٣٣
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٥٩٠٦:٣٣:١٠١٢:٥٦:٤٩١٩:٢٠:٠٤١٩:٣٦:٥٧٠٠:١٧:٢٠
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٣٦٠٦:٣٣:٣٧١٢:٥٦:٣١١٩:١٩:٠٠١٩:٣٥:٥١٠٠:١٧:٠٧
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:١٤٠٦:٣٤:٠٥١٢:٥٦:١٣١٩:١٧:٥٦١٩:٣٤:٤٥٠٠:١٦:٥٣
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٥١٠٦:٣٤:٣٣١٢:٥٥:٥٤١٩:١٦:٥٠١٩:٣٣:٣٨٠٠:١٦:٣٩
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٨٠٦:٣٥:٠٠١٢:٥٥:٣٥١٩:١٥:٤٥١٩:٣٢:٣١٠٠:١٦:٢٤
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٠٤٠٦:٣٥:٢٨١٢:٥٥:١٦١٩:١٤:٣٩١٩:٣١:٢٤٠٠:١٦:٠٩
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٤٠٠٦:٣٥:٥٥١٢:٥٤:٥٦١٩:١٣:٣٢١٩:٣٠:١٦٠٠:١٥:٥٤
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:١٥٠٦:٣٦:٢٢١٢:٥٤:٣٦١٩:١٢:٢٥١٩:٢٩:٠٨٠٠:١٥:٣٨
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٠٠٦:٣٦:٤٩١٢:٥٤:١٦١٩:١١:١٨١٩:٢٨:٠٠٠٠:١٥:٢٢
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٢٥٠٦:٣٧:١٦١٢:٥٣:٥٦١٩:١٠:١٠١٩:٢٦:٥١٠٠:١٥:٠٥
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠٠٠٦:٣٧:٤٣١٢:٥٣:٣٥١٩:٠٩:٠٢١٩:٢٥:٤٢٠٠:١٤:٤٨
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣٤٠٦:٣٨:١٠١٢:٥٣:١٤١٩:٠٧:٥٤١٩:٢٤:٣٣٠٠:١٤:٣١
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٠٧٠٦:٣٨:٣٦١٢:٥٢:٥٣١٩:٠٦:٤٥١٩:٢٣:٢٣٠٠:١٤:١٣
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٤١٠٦:٣٩:٠٣١٢:٥٢:٣٢١٩:٠٥:٣٧١٩:٢٢:١٣٠٠:١٣:٥٥
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٤٠٦:٣٩:٣٠١٢:٥٢:١١١٩:٠٤:٢٨١٩:٢١:٠٤٠٠:١٣:٣٧
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤٧٠٦:٣٩:٥٦١٢:٥١:٥٠١٩:٠٣:١٨١٩:١٩:٥٤٠٠:١٣:١٩
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٩٠٦:٤٠:٢٣١٢:٥١:٢٨١٩:٠٢:٠٩١٩:١٨:٤٤٠٠:١٣:٠٠
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥١٠٦:٤٠:٤٩١٢:٥١:٠٧١٩:٠١:٠٠١٩:١٧:٣٣٠٠:١٢:٤١
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢٣٠٦:٤١:١٦١٢:٥٠:٤٥١٨:٥٩:٥٠١٩:١٦:٢٣٠٠:١٢:٢٢
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٥٥٠٦:٤١:٤٣١٢:٥٠:٢٤١٨:٥٨:٤٠١٩:١٥:١٣٠٠:١٢:٠٣
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٢٦٠٦:٤٢:٠٩١٢:٥٠:٠٢١٨:٥٧:٣١١٩:١٤:٠٣٠٠:١١:٤٤
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٥٨٠٦:٤٢:٣٦١٢:٤٩:٤١١٨:٥٦:٢١١٩:١٢:٥٣٠٠:١١:٢٥
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٢٩٠٦:٤٣:٠٣١٢:٤٩:١٩١٨:٥٥:١١١٩:١١:٤٣٠٠:١١:٠٥
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٠٠٠٦:٤٣:٣٠١٢:٤٨:٥٨١٨:٥٤:٠٢١٩:١٠:٣٣٢٣:٤٠:٤٦
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٧:٣٠٠٥:٤٣:٥٧١١:٤٨:٣٧١٧:٥٢:٥٢١٨:٠٩:٢٣٢٣:١٠:٢٧

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای محمدقاسمی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای محمدقاسمی روستای محمدقاسمی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای محمدقاسمی روستای محمدقاسمی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای محمدقاسمی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای محمدقاسمی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای محمدقاسمی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای محمدقاسمی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای محمدقاسمی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای محمدقاسمی

روستای محمدقاسمی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای محمدقاسمی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای محمدقاسمی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای محمدقاسمی
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای محمدقاسمی + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای محمدقاسمی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای محمدقاسمی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای محمدقاسمی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای محمدقاسمی رسیده اید.

جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ محمدقاسمی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق محمدقاسمی
زمان پخش اذان زنده به افق محمدقاسمی
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق محمدقاسمی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا محمدقاسمی دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا محمدقاسمی دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق محمدقاسمی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق محمدقاسمی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای محمدقاسمی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو