جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای محمدجهانگیر

بنجار | زابل | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز محمدجهانگیر


اذان صبح: ٠٤:٠٩:٢٣
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٨:٣٧
اذان ظهر: ١١:٠٨:٤٢
غروب آفتاب: ١٦:٤٨:٢٣
اذان مغرب: ١٧:٠٥:٤٤
نیمه شب: ٢٢:٢٩:١٢

شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٨
٢٠ صفر ١٤٤١ قمری
١٩ اکتبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای محمدجهانگیر (شهرستان زابل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ مهر ٩٨ روستای محمدجهانگیر)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای محمدجهانگیر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای محمدجهانگیر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

اربعین حسینی

امام حسن عسکری(ع)
نشانه‌های مؤمن پنج چیز است: پنجاه رکعت نماز (نماز یومیه و نمازهای نافله)، زیارت اربعین، انگشتر به دست راست کردن، جبین را در سجده بر خاک گذاردن، بسم‌الله الرحمن الرحیم را در نماز بلند گفتن»

اوقات شرعی ماه جاری روستای محمدجهانگیر

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی صفر ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای محمدجهانگیر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای محمدجهانگیر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای محمدجهانگیر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٨٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای محمدجهانگیر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان محمدجهانگیر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٠:١٠٠٥:٤٥:٠٣١٢:٢١:٣٧١٨:٥٨:٣٨١٩:١٦:٣٤٢٣:٣٨:٤٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٨:٥٥٠٥:٤٤:٠٣١٢:٢١:٢٧١٨:٥٩:١٨١٩:١٧:١٧٢٣:٣٨:٣٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٧:٤١٠٥:٤٣:٠٤١٢:٢١:١٨١٨:٥٩:٥٩١٩:١٨:٠٠٢٣:٣٨:١٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٦:٢٨٠٥:٤٢:٠٦١٢:٢١:٠٩١٩:٠٠:٣٩١٩:١٨:٤٢٢٣:٣٧:٥٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٥:١٥٠٥:٤١:٠٨١٢:٢١:٠١١٩:٠١:٢٠١٩:١٩:٢٥٢٣:٣٧:٤٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٤:٠٣٠٥:٤٠:١٢١٢:٢٠:٥٣١٩:٠٢:٠٠١٩:٢٠:٠٨٢٣:٣٧:٢٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٢:٥٣٠٥:٣٩:١٧١٢:٢٠:٤٦١٩:٠٢:٤١١٩:٢٠:٥١٢٣:٣٧:١٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١١:٤٣٠٥:٣٨:٢٣١٢:٢٠:٣٩١٩:٠٣:٢١١٩:٢١:٣٤٢٣:٣٦:٥٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٠:٣٣٠٥:٣٧:٢٩١٢:٢٠:٣٣١٩:٠٤:٠٢١٩:٢٢:١٧٢٣:٣٦:٤٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٩:٢٥٠٥:٣٦:٣٧١٢:٢٠:٢٧١٩:٠٤:٤٣١٩:٢٣:٠٠٢٣:٣٦:٣٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٨:١٨٠٥:٣٥:٤٦١٢:٢٠:٢٢١٩:٠٥:٢٣١٩:٢٣:٤٣٢٣:٣٦:١٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٧:١٢٠٥:٣٤:٥٦١٢:٢٠:١٧١٩:٠٦:٠٤١٩:٢٤:٢٧٢٣:٣٦:٠٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٦:٠٧٠٥:٣٤:٠٧١٢:٢٠:١٣١٩:٠٦:٤٤١٩:٢٥:١٠٢٣:٣٥:٥٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٥:٠٣٠٥:٣٣:٢٠١٢:٢٠:١٠١٩:٠٧:٢٥١٩:٢٥:٥٣٢٣:٣٥:٤٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٤:٠٠٠٥:٣٢:٣٣١٢:٢٠:٠٧١٩:٠٨:٠٥١٩:٢٦:٣٦٢٣:٣٥:٣٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٢:٥٨٠٥:٣١:٤٨١٢:٢٠:٠٥١٩:٠٨:٤٦١٩:٢٧:١٩٢٣:٣٥:٢٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠١:٥٨٠٥:٣١:٠٤١٢:٢٠:٠٣١٩:٠٩:٢٦١٩:٢٨:٠١٢٣:٣٥:١٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٠:٥٨٠٥:٣٠:٢١١٢:٢٠:٠٢١٩:١٠:٠٦١٩:٢٨:٤٤٢٣:٣٥:٠٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٠:٠١٠٥:٢٩:٤٠١٢:٢٠:٠٢١٩:١٠:٤٦١٩:٢٩:٢٧٢٣:٣٤:٥٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٩:٠٤٠٥:٢٨:٥٩١٢:٢٠:٠٢١٩:١١:٢٦١٩:٣٠:٠٩٢٣:٣٤:٤٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٨:٠٩٠٥:٢٨:٢١١٢:٢٠:٠٢١٩:١٢:٠٦١٩:٣٠:٥٢٢٣:٣٤:٤١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٧:١٥٠٥:٢٧:٤٣١٢:٢٠:٠٤١٩:١٢:٤٦١٩:٣١:٣٤٢٣:٣٤:٣٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٦:٢٣٠٥:٢٧:٠٧١٢:٢٠:٠٥١٩:١٣:٢٥١٩:٣٢:١٦٢٣:٣٤:٢٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٥:٣٢٠٥:٢٦:٣٢١٢:٢٠:٠٨١٩:١٤:٠٥١٩:٣٢:٥٧٢٣:٣٤:٢٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٤:٤٣٠٥:٢٥:٥٨١٢:٢٠:١١١٩:١٤:٤٤١٩:٣٣:٣٩٢٣:٣٤:١٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٣:٥٥٠٥:٢٥:٢٦١٢:٢٠:١٤١٩:١٥:٢٢١٩:٣٤:٢٠٢٣:٣٤:١٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٣:٠٩٠٥:٢٤:٥٥١٢:٢٠:١٨١٩:١٦:٠١١٩:٣٥:٠٠٢٣:٣٤:١٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٢:٢٤٠٥:٢٤:٢٦١٢:٢٠:٢٣١٩:١٦:٣٩١٩:٣٥:٤١٢٣:٣٤:١٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥١:٤١٠٥:٢٣:٥٨١٢:٢٠:٢٨١٩:١٧:١٦١٩:٣٦:٢١٢٣:٣٤:٠٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای محمدجهانگیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای محمدجهانگیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای محمدجهانگیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان محمدجهانگیر

اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای محمدجهانگیر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای محمدجهانگیر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای محمدجهانگیر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای محمدجهانگیر

ربیع الاول
صفر ١٤٤١ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق
روستای محمدجهانگیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای محمدجهانگیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای محمدجهانگیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای محمدجهانگیر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای محمدجهانگیر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای محمدجهانگیر

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش روستای محمدجهانگیر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای محمدجهانگیر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای محمدجهانگیر

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٢:٥٥٠٥:١٢:٠٩١١:١٦:١١١٧:١٩:٤٥١٧:٣٦:٥٠٢٢:٣٦:٣٩
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٣:٣٤٠٥:١٢:٤٤١١:١٥:٥٠١٧:١٨:٢٨١٧:٣٥:٣٣٢٢:٣٦:٢٠
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٤:١٣٠٥:١٣:١٩١١:١٥:٢٩١٧:١٧:١١١٧:٣٤:١٦٢٢:٣٦:٠١
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٤:٥١٠٥:١٣:٥٤١١:١٥:٠٨١٧:١٥:٥٤١٧:٣٣:٠٠٢٢:٣٥:٤٢
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٥:٣٠٠٥:١٤:٣٠١١:١٤:٤٨١٧:١٤:٣٨١٧:٣١:٤٣٢٢:٣٥:٢٣
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٦:٠٨٠٥:١٥:٠٥١١:١٤:٢٨١٧:١٣:٢٢١٧:٣٠:٢٧٢٢:٣٥:٠٤
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٦:٤٦٠٥:١٥:٤١١١:١٤:٠٨١٧:١٢:٠٦١٧:٢٩:١١٢٢:٣٤:٤٥
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٧:٢٤٠٥:١٦:١٧١١:١٣:٤٨١٧:١٠:٥٠١٧:٢٧:٥٦٢٢:٣٤:٢٦
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٨:٠٢٠٥:١٦:٥٤١١:١٣:٢٨١٧:٠٩:٣٥١٧:٢٦:٤١٢٢:٣٤:٠٨
١٠ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٨:٤٠٠٥:١٧:٣٠١١:١٣:٠٩١٧:٠٨:٢٠١٧:٢٥:٢٦٢٢:٣٣:٤٩
١١ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٩:١٨٠٥:١٨:٠٧١١:١٢:٥٠١٧:٠٧:٠٥١٧:٢٤:١٢٢٢:٣٣:٣٠
١٢ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٩:٥٦٠٥:١٨:٤٤١١:١٢:٣١١٧:٠٥:٥١١٧:٢٢:٥٨٢٢:٣٣:١٢
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٠:٣٣٠٥:١٩:٢٢١١:١٢:١٣١٧:٠٤:٣٧١٧:٢١:٤٥٢٢:٣٢:٥٤
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٠١:١١٠٥:١٩:٥٩١١:١١:٥٥١٧:٠٣:٢٤١٧:٢٠:٣٢٢٢:٣٢:٣٦
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٠١:٤٨٠٥:٢٠:٣٧١١:١١:٣٧١٧:٠٢:١١١٧:١٩:٢٠٢٢:٣٢:١٨
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٢:٢٦٠٥:٢١:١٥١١:١١:٢٠١٧:٠٠:٥٨١٧:١٨:٠٨٢٢:٣٢:٠١
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٣:٠٤٠٥:٢١:٥٤١١:١١:٠٣١٦:٥٩:٤٦١٧:١٦:٥٧٢٢:٣١:٤٤
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٣:٤١٠٥:٢٢:٣٢١١:١٠:٤٧١٦:٥٨:٣٥١٧:١٥:٤٦٢٢:٣١:٢٧
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٤:١٩٠٥:٢٣:١١١١:١٠:٣١١٦:٥٧:٢٤١٧:١٤:٣٦٢٢:٣١:١٠
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٤:٥٦٠٥:٢٣:٥١١١:١٠:١٥١٦:٥٦:١٤١٧:١٣:٢٧٢٢:٣٠:٥٤
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٥:٣٤٠٥:٢٤:٣١١١:١٠:٠١١٦:٥٥:٠٤١٧:١٢:١٨٢٢:٣٠:٣٨
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٦:١٢٠٥:٢٥:١١١١:٠٩:٤٦١٦:٥٣:٥٥١٧:١١:١١٢٢:٣٠:٢٣
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٦:٥٠٠٥:٢٥:٥١١١:٠٩:٣٢١٦:٥٢:٤٧١٧:١٠:٠٤٢٢:٣٠:٠٨
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٧:٢٨٠٥:٢٦:٣٢١١:٠٩:١٩١٦:٥١:٤٠١٧:٠٨:٥٧٢٢:٢٩:٥٣
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٨:٠٦٠٥:٢٧:١٣١١:٠٩:٠٦١٦:٥٠:٣٣١٧:٠٧:٥٢٢٢:٢٩:٣٩
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٨:٤٤٠٥:٢٧:٥٥١١:٠٨:٥٤١٦:٤٩:٢٧١٧:٠٦:٤٨٢٢:٢٩:٢٥
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٢٣٠٥:٢٨:٣٧١١:٠٨:٤٢١٦:٤٨:٢٣١٧:٠٥:٤٤٢٢:٢٩:١٢
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٤:١٠:٠١٠٥:٢٩:١٩١١:٠٨:٣١١٦:٤٧:١٨١٧:٠٤:٤١٢٢:٢٨:٥٩
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٤:١٠:٤٠٠٥:٣٠:٠٢١١:٠٨:٢١١٦:٤٦:١٥١٧:٠٣:٣٩٢٢:٢٨:٤٧
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٤:١١:١٩٠٥:٣٠:٤٥١١:٠٨:١٢١٦:٤٥:١٣١٧:٠٢:٣٩٢٢:٢٨:٣٦

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای محمدجهانگیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای محمدجهانگیر روستای محمدجهانگیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای محمدجهانگیر روستای محمدجهانگیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای محمدجهانگیر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای محمدجهانگیر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای محمدجهانگیر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای محمدجهانگیر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای محمدجهانگیر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای محمدجهانگیر

روستای محمدجهانگیر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای محمدجهانگیر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای محمدجهانگیر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای محمدجهانگیر
اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای محمدجهانگیر + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤١ روستای محمدجهانگیر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای محمدجهانگیر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای محمدجهانگیر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای محمدجهانگیر رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق محمدجهانگیر
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق محمدجهانگیر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ محمدجهانگیر دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق محمدجهانگیر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا محمدجهانگیر دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا محمدجهانگیر دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق محمدجهانگیر
زمان پخش اذان زنده به افق محمدجهانگیر

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای محمدجهانگیر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو