جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای محمدجهانگیر

بنجار | زابل | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز محمدجهانگیر


اذان صبح: ٠٣:٤٩:٤٢
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٢:٤٣
اذان ظهر: ١٢:٢٠:٤٦
غروب آفتاب: ١٩:١٩:٠٧
اذان مغرب: ١٩:٣٨:١٧
نیمه شب: ٢٣:٣٤:٠٦

سه شنبه ٠٦ خرداد ١٣٩٩
٠٣ شوال ١٤٤١ قمری
٢٦ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای محمدجهانگیر (شهرستان زابل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ خرداد ٩٩ روستای محمدجهانگیر)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای محمدجهانگیر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای محمدجهانگیر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام علی (ع)
برای فرزند بر پدر حقی است و برای پدر بر فرزند، حقی. حق پدر بر فرزند این است كه: او را در همه چیز اطاعت كند، جز در معصیتِ خداوند سبحان. و حق فرزند بر پدر آن است كه: نام زیبا بر او بگذارد و فرهنگِ سازنده‌ی او را نیكو كند و قرآن را به او تعلیم دهد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای محمدجهانگیر

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای محمدجهانگیر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای محمدجهانگیر ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای محمدجهانگیر (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٢٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای محمدجهانگیر ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان محمدجهانگیر ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣٤:٤٨٠٥:٥٧:١١١٢:٢٣:٥٧١٨:٥١:١٢١٩:٠٨:٤٥٢٣:٤٢:٢٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٣:٢٨٠٥:٥٦:٠٣١٢:٢٣:٤٢١٨:٥١:٥١١٩:٠٩:٢٦٢٣:٤٢:٠٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٢:٠٨٠٥:٥٤:٥٥١٢:٢٣:٢٨١٨:٥٢:٣٠١٩:١٠:٠٧٢٣:٤١:٣٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٠:٤٨٠٥:٥٣:٤٨١٢:٢٣:١٤١٨:٥٣:١٠١٩:١٠:٤٨٢٣:٤١:١٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٩:٢٩٠٥:٥٢:٤٢١٢:٢٣:٠١١٨:٥٣:٤٩١٩:١١:٣٠٢٣:٤١:٠٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٨:١٠٠٥:٥١:٣٦١٢:٢٢:٤٨١٨:٥٤:٢٩١٩:١٢:١١٢٣:٤٠:٤٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٦:٥٢٠٥:٥٠:٣١١٢:٢٢:٣٥١٨:٥٥:٠٨١٩:١٢:٥٣٢٣:٤٠:٢١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٥:٣٤٠٥:٤٩:٢٦١٢:٢٢:٢٣١٨:٥٥:٤٨١٩:١٣:٣٥٢٣:٤٠:٠٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٤:١٦٠٥:٤٨:٢٣١٢:٢٢:١١١٨:٥٦:٢٨١٩:١٤:١٧٢٣:٣٩:٤٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٣:٠٠٠٥:٤٧:٢٠١٢:٢٢:٠٠١٨:٥٧:٠٨١٩:١٤:٥٩٢٣:٣٩:٢٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢١:٤٣٠٥:٤٦:١٨١٢:٢١:٤٩١٨:٥٧:٤٧١٩:١٥:٤١٢٣:٣٩:٠٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٠:٢٨٠٥:٤٥:١٧١٢:٢١:٣٨١٨:٥٨:٢٧١٩:١٦:٢٣٢٣:٣٨:٥٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٩:١٣٠٥:٤٤:١٧١٢:٢١:٢٨١٨:٥٩:٠٨١٩:١٧:٠٦٢٣:٣٨:٣٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٧:٥٨٠٥:٤٣:١٧١٢:٢١:١٩١٨:٥٩:٤٨١٩:١٧:٤٨٢٣:٣٨:١٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٦:٤٥٠٥:٤٢:١٩١٢:٢١:١٠١٩:٠٠:٢٨١٩:١٨:٣١٢٣:٣٨:٠٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٥:٣٢٠٥:٤١:٢١١٢:٢١:٠١١٩:٠١:٠٨١٩:١٩:١٣٢٣:٣٧:٤٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٤:٢٠٠٥:٤٠:٢٥١٢:٢٠:٥٣١٩:٠١:٤٩١٩:١٩:٥٦٢٣:٣٧:٢٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٣:٠٩٠٥:٣٩:٢٩١٢:٢٠:٤٦١٩:٠٢:٢٩١٩:٢٠:٣٩٢٣:٣٧:١٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١١:٥٨٠٥:٣٨:٣٥١٢:٢٠:٣٩١٩:٠٣:١٠١٩:٢١:٢٢٢٣:٣٦:٥٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٠:٤٩٠٥:٣٧:٤١١٢:٢٠:٣٣١٩:٠٣:٥١١٩:٢٢:٠٥٢٣:٣٦:٤٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٩:٤١٠٥:٣٦:٤٩١٢:٢٠:٢٧١٩:٠٤:٣١١٩:٢٢:٤٨٢٣:٣٦:٣٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٨:٣٣٠٥:٣٥:٥٧١٢:٢٠:٢٢١٩:٠٥:١٢١٩:٢٣:٣٢٢٣:٣٦:١٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٧:٢٧٠٥:٣٥:٠٧١٢:٢٠:١٧١٩:٠٥:٥٣١٩:٢٤:١٥٢٣:٣٦:٠٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٦:٢١٠٥:٣٤:١٨١٢:٢٠:١٣١٩:٠٦:٣٣١٩:٢٤:٥٨٢٣:٣٥:٥٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٥:١٧٠٥:٣٣:٣٠١٢:٢٠:١٠١٩:٠٧:١٤١٩:٢٥:٤١٢٣:٣٥:٤٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٤:١٤٠٥:٣٢:٤٤١٢:٢٠:٠٧١٩:٠٧:٥٥١٩:٢٦:٢٥٢٣:٣٥:٣٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٣:١٢٠٥:٣١:٥٨١٢:٢٠:٠٥١٩:٠٨:٣٦١٩:٢٧:٠٨٢٣:٣٥:٢٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠٢:١٢٠٥:٣١:١٤١٢:٢٠:٠٣١٩:٠٩:١٦١٩:٢٧:٥١٢٣:٣٥:١٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠١:١٢٠٥:٣٠:٣١١٢:٢٠:٠٢١٩:٠٩:٥٦١٩:٢٨:٣٤٢٣:٣٥:٠٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای محمدجهانگیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای محمدجهانگیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای محمدجهانگیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان محمدجهانگیر

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای محمدجهانگیر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای محمدجهانگیر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای محمدجهانگیر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای محمدجهانگیر

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای محمدجهانگیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای محمدجهانگیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای محمدجهانگیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای محمدجهانگیر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای محمدجهانگیر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای محمدجهانگیر

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای محمدجهانگیر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای محمدجهانگیر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای محمدجهانگیر

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٣:٠٩٠٥:٢٤:٥٥١٢:٢٠:١٨١٩:١٦:٠١١٩:٣٥:٠٠٢٣:٣٤:١٢
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:٢٤٠٥:٢٤:٢٦١٢:٢٠:٢٣١٩:١٦:٣٩١٩:٣٥:٤١٢٣:٣٤:١٠
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:٤١٠٥:٢٣:٥٨١٢:٢٠:٢٨١٩:١٧:١٦١٩:٣٦:٢١٢٣:٣٤:٠٨
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:٠٠٠٥:٢٣:٣٢١٢:٢٠:٣٤١٩:١٧:٥٤١٩:٣٧:٠٠٢٣:٣٤:٠٧
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٠:٢٠٠٥:٢٣:٠٧١٢:٢٠:٤٠١٩:١٨:٣٠١٩:٣٧:٣٩٢٣:٣٤:٠٦
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:٤٢٠٥:٢٢:٤٣١٢:٢٠:٤٦١٩:١٩:٠٧١٩:٣٨:١٧٢٣:٣٤:٠٦
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:٠٦٠٥:٢٢:٢١١٢:٢٠:٥٣١٩:١٩:٤٢١٩:٣٨:٥٥٢٣:٣٤:٠٧
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٨:٣٢٠٥:٢٢:٠٠١٢:٢١:٠١١٩:٢٠:١٨١٩:٣٩:٣٢٢٣:٣٤:٠٨
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:٥٩٠٥:٢١:٤١١٢:٢١:٠٩١٩:٢٠:٥٢١٩:٤٠:٠٩٢٣:٣٤:١٠
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:٢٩٠٥:٢١:٢٣١٢:٢١:١٧١٩:٢١:٢٦١٩:٤٠:٤٥٢٣:٣٤:١٣
١١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:٠٠٠٥:٢١:٠٦١٢:٢١:٢٦١٩:٢٢:٠٠١٩:٤١:٢٠٢٣:٣٤:١٦
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:٣٣٠٥:٢٠:٥١١٢:٢١:٣٥١٩:٢٢:٣٢١٩:٤١:٥٤٢٣:٣٤:٢٠
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:٠٧٠٥:٢٠:٣٨١٢:٢١:٤٤١٩:٢٣:٠٤١٩:٤٢:٢٨٢٣:٣٤:٢٤
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٤٤٠٥:٢٠:٢٥١٢:٢١:٥٤١٩:٢٣:٣٥١٩:٤٣:٠١٢٣:٣٤:٢٩
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٢٣٠٥:٢٠:١٥١٢:٢٢:٠٤١٩:٢٤:٠٦١٩:٤٣:٣٣٢٣:٣٤:٣٥
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٠٣٠٥:٢٠:٠٥١٢:٢٢:١٥١٩:٢٤:٣٥١٩:٤٤:٠٤٢٣:٣٤:٤١
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٤٦٠٥:١٩:٥٨١٢:٢٢:٢٦١٩:٢٥:٠٤١٩:٤٤:٣٤٢٣:٣٤:٤٧
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٣١٠٥:١٩:٥١١٢:٢٢:٣٧١٩:٢٥:٣٢١٩:٤٥:٠٣٢٣:٣٤:٥٥
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:١٧٠٥:١٩:٤٦١٢:٢٢:٤٨١٩:٢٥:٥٩١٩:٤٥:٣١٢٣:٣٥:٠٢
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٠٦٠٥:١٩:٤٣١٢:٢٣:٠٠١٩:٢٦:٢٥١٩:٤٥:٥٨٢٣:٣٥:١١
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٥٦٠٥:١٩:٤١١٢:٢٣:١٢١٩:٢٦:٥٠١٩:٤٦:٢٥٢٣:٣٥:٢٠
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٤٩٠٥:١٩:٤٠١٢:٢٣:٢٤١٩:٢٧:١٥١٩:٤٦:٥٠٢٣:٣٥:٢٩
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٤٣٠٥:١٩:٤١١٢:٢٣:٣٦١٩:٢٧:٣٨١٩:٤٧:١٤٢٣:٣٥:٣٩
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٤٠٠٥:١٩:٤٣١٢:٢٣:٤٩١٩:٢٨:٠٠١٩:٤٧:٣٧٢٣:٣٥:٤٩
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٣٨٠٥:١٩:٤٧١٢:٢٤:٠١١٩:٢٨:٢١١٩:٤٧:٥٨٢٣:٣٦:٠٠
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٣٩٠٥:١٩:٥٢١٢:٢٤:١٤١٩:٢٨:٤١١٩:٤٨:١٩٢٣:٣٦:١١
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٤٢٠٥:١٩:٥٨١٢:٢٤:٢٧١٩:٢٩:٠٠١٩:٤٨:٣٨٢٣:٣٦:٢٣
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٤٦٠٥:٢٠:٠٦١٢:٢٤:٤٠١٩:٢٩:١٨١٩:٤٨:٥٦٢٣:٣٦:٣٥
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٥٣٠٥:٢٠:١٤١٢:٢٤:٥٣١٩:٢٩:٣٤١٩:٤٩:١٣٢٣:٣٦:٤٨
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٠١٠٥:٢٠:٢٥١٢:٢٥:٠٧١٩:٢٩:٥٠١٩:٤٩:٢٩٢٣:٣٧:٠١
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:١٢٠٥:٢٠:٣٦١٢:٢٥:٢٠١٩:٣٠:٠٤١٩:٤٩:٤٣٢٣:٣٧:١٤

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای محمدجهانگیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای محمدجهانگیر روستای محمدجهانگیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای محمدجهانگیر روستای محمدجهانگیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای محمدجهانگیر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای محمدجهانگیر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای محمدجهانگیر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای محمدجهانگیر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای محمدجهانگیر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای محمدجهانگیر

روستای محمدجهانگیر بر روی نقشه

روستای محمدجهانگیر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای محمدجهانگیر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای محمدجهانگیر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای محمدجهانگیر
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای محمدجهانگیر + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای محمدجهانگیر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای محمدجهانگیر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای محمدجهانگیر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای محمدجهانگیر رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق محمدجهانگیر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ محمدجهانگیر دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا محمدجهانگیر دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا محمدجهانگیر دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق محمدجهانگیر
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق محمدجهانگیر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق محمدجهانگیر
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ محمدجهانگیر دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای محمدجهانگیر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو