جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای محمدتقی ماغر

بهمیی گرمسیری جنوبی | بهمیی | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز محمدتقی ماغر


اذان صبح: ٠٤:٣١:٠٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٦:٠١
اذان ظهر: ١٣:٠٧:٥٩
غروب آفتاب: ٢٠:١٠:٠٨
اذان مغرب: ٢٠:٢٩:٣٦
نیمه شب: ٠٠:٢٠:٢٦

پنج شنبه ١٥ خرداد ١٣٩٩
١٢ شوال ١٤٤١ قمری
٠٤ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای محمدتقی ماغر (شهرستان بهمیی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ خرداد ٩٩ روستای محمدتقی ماغر)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای محمدتقی ماغر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای محمدتقی ماغر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

قیام خونین 15 خرداد (1342 هـ ش)

كریستین بوبن
یك نویسنده بیشتر اسیر وظیفه است تا حق.

اوقات شرعی ماه جاری روستای محمدتقی ماغر

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای محمدتقی ماغر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای محمدتقی ماغر ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای محمدتقی ماغر (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای محمدتقی ماغر ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان محمدتقی ماغر ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٠:٣٤٠٦:٤٣:٠٠١٣:٠٩:٥١١٩:٣٧:١٠١٩:٥٤:٤٤٠٠:٢٨:١٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٩:١٣٠٦:٤١:٥٢١٣:٠٩:٣٦١٩:٣٧:٥٠١٩:٥٥:٢٥٠٠:٢٧:٥١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٧:٥٣٠٦:٤٠:٤٤١٣:٠٩:٢٢١٩:٣٨:٢٩١٩:٥٦:٠٧٠٠:٢٧:٣١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٦:٣٣٠٦:٣٩:٣٧١٣:٠٩:٠٨١٩:٣٩:٠٨١٩:٥٦:٤٨٠٠:٢٧:١١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٥:١٤٠٦:٣٨:٣٠١٣:٠٨:٥٥١٩:٣٩:٤٨١٩:٥٧:٢٩٠٠:٢٦:٥١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٣:٥٥٠٦:٣٧:٢٤١٣:٠٨:٤٢١٩:٤٠:٢٨١٩:٥٨:١١٠٠:٢٦:٣٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٢:٣٦٠٦:٣٦:١٩١٣:٠٨:٢٩١٩:٤١:٠٧١٩:٥٨:٥٣٠٠:٢٦:١٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١١:١٨٠٦:٣٥:١٥١٣:٠٨:١٧١٩:٤١:٤٧١٩:٥٩:٣٥٠٠:٢٥:٥٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٠:٠١٠٦:٣٤:١١١٣:٠٨:٠٥١٩:٤٢:٢٧٢٠:٠٠:١٧٠٠:٢٥:٣٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٨:٤٤٠٦:٣٣:٠٨١٣:٠٧:٥٤١٩:٤٣:٠٧٢٠:٠٠:٥٩٠٠:٢٥:١٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٧:٢٧٠٦:٣٢:٠٦١٣:٠٧:٤٣١٩:٤٣:٤٧٢٠:٠١:٤١٠٠:٢٤:٥٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٦:١١٠٦:٣١:٠٥١٣:٠٧:٣٢١٩:٤٤:٢٧٢٠:٠٢:٢٤٠٠:٢٤:٤٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٤:٥٦٠٦:٣٠:٠٥١٣:٠٧:٢٢١٩:٤٥:٠٧٢٠:٠٣:٠٦٠٠:٢٤:٢٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:٤٢٠٦:٢٩:٠٥١٣:٠٧:١٣١٩:٤٥:٤٨٢٠:٠٣:٤٩٠٠:٢٤:٠٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:٢٨٠٦:٢٨:٠٧١٣:٠٧:٠٤١٩:٤٦:٢٨٢٠:٠٤:٣٢٠٠:٢٣:٥٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠١:١٥٠٦:٢٧:٠٩١٣:٠٦:٥٥١٩:٤٧:٠٩٢٠:٠٥:١٤٠٠:٢٣:٣٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٠:٠٣٠٦:٢٦:١٢١٣:٠٦:٤٧١٩:٤٧:٤٩٢٠:٠٥:٥٧٠٠:٢٣:٢٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٨:٥٢٠٦:٢٥:١٧١٣:٠٦:٤٠١٩:٤٨:٣٠٢٠:٠٦:٤٠٠٠:٢٣:٠٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٧:٤١٠٦:٢٤:٢٢١٣:٠٦:٣٣١٩:٤٩:١٠٢٠:٠٧:٢٣٠٠:٢٢:٥١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٦:٣٢٠٦:٢٣:٢٩١٣:٠٦:٢٧١٩:٤٩:٥١٢٠:٠٨:٠٧٠٠:٢٢:٣٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٥:٢٣٠٦:٢٢:٣٦١٣:٠٦:٢١١٩:٥٠:٣٢٢٠:٠٨:٥٠٠٠:٢٢:٢٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٤:١٦٠٦:٢١:٤٥١٣:٠٦:١٦١٩:٥١:١٣٢٠:٠٩:٣٣٠٠:٢٢:١١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٣:٠٩٠٦:٢٠:٥٥١٣:٠٦:١١١٩:٥١:٥٤٢٠:١٠:١٧٠٠:٢١:٥٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٢:٠٤٠٦:٢٠:٠٥١٣:٠٦:٠٧١٩:٥٢:٣٥٢٠:١١:٠٠٠٠:٢١:٤٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥١:٠٠٠٦:١٩:١٨١٣:٠٦:٠٤١٩:٥٣:١٥٢٠:١١:٤٣٠٠:٢١:٣٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٩:٥٧٠٦:١٨:٣١١٣:٠٦:٠١١٩:٥٣:٥٦٢٠:١٢:٢٧٠٠:٢١:٢٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:٥٥٠٦:١٧:٤٥١٣:٠٥:٥٩١٩:٥٤:٣٧٢٠:١٣:١٠٠٠:٢١:١٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٧:٥٤٠٦:١٧:٠١١٣:٠٥:٥٧١٩:٥٥:١٧٢٠:١٣:٥٣٠٠:٢١:٠٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:٥٤٠٦:١٦:١٨١٣:٠٥:٥٦١٩:٥٥:٥٨٢٠:١٤:٣٦٠٠:٢٠:٥٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای محمدتقی ماغر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای محمدتقی ماغر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای محمدتقی ماغر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان محمدتقی ماغر

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای محمدتقی ماغر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای محمدتقی ماغر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای محمدتقی ماغر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای محمدتقی ماغر

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای محمدتقی ماغر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای محمدتقی ماغر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای محمدتقی ماغر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای محمدتقی ماغر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای محمدتقی ماغر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای محمدتقی ماغر

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای محمدتقی ماغر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای محمدتقی ماغر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای محمدتقی ماغر

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٥٠٠٦:١٠:٤٢١٣:٠٦:١٣٢٠:٠٢:٠٣٢٠:٢١:٠٣٠٠:٢٠:٠٤
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٠٥٠٦:١٠:١٣١٣:٠٦:١٧٢٠:٠٢:٤١٢٠:٢١:٤٤٠٠:٢٠:٠٢
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٢٢٠٦:٠٩:٤٥١٣:٠٦:٢٢٢٠:٠٣:١٩٢٠:٢٢:٢٤٠٠:٢٠:٠٠
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤١٠٦:٠٩:١٨١٣:٠٦:٢٨٢٠:٠٣:٥٦٢٠:٢٣:٠٣٠٠:١٩:٥٩
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠١٠٦:٠٨:٥٣١٣:٠٦:٣٤٢٠:٠٤:٣٣٢٠:٢٣:٤٢٠٠:١٩:٥٨
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٢٣٠٦:٠٨:٢٩١٣:٠٦:٤١٢٠:٠٥:٠٩٢٠:٢٤:٢١٠٠:١٩:٥٨
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٧٠٦:٠٨:٠٧١٣:٠٦:٤٨٢٠:٠٥:٤٥٢٠:٢٤:٥٩٠٠:١٩:٥٩
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٣٠٦:٠٧:٤٦١٣:٠٦:٥٥٢٠:٠٦:٢٠٢٠:٢٥:٣٦٠٠:٢٠:٠٠
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤٠٠٦:٠٧:٢٧١٣:٠٧:٠٣٢٠:٠٦:٥٥٢٠:٢٦:١٢٠٠:٢٠:٠٢
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٩٠٦:٠٧:٠٩١٣:٠٧:١٢٢٠:٠٧:٢٩٢٠:٢٦:٤٨٠٠:٢٠:٠٥
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٠٠٦:٠٦:٥٣١٣:٠٧:٢٠٢٠:٠٨:٠٢٢٠:٢٧:٢٣٠٠:٢٠:٠٨
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٣٠٦:٠٦:٣٧١٣:٠٧:٢٩٢٠:٠٨:٣٥٢٠:٢٧:٥٨٠٠:٢٠:١١
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٤٨٠٦:٠٦:٢٤١٣:٠٧:٣٩٢٠:٠٩:٠٧٢٠:٢٨:٣١٠٠:٢٠:١٦
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٥٠٦:٠٦:١٢١٣:٠٧:٤٩٢٠:٠٩:٣٨٢٠:٢٩:٠٤٠٠:٢٠:٢١
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٣٠٦:٠٦:٠١١٣:٠٧:٥٩٢٠:١٠:٠٨٢٠:٢٩:٣٦٠٠:٢٠:٢٦
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٤٠٦:٠٥:٥٢١٣:٠٨:٠٩٢٠:١٠:٣٨٢٠:٣٠:٠٧٠٠:٢٠:٣٢
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٧٠٦:٠٥:٤٤١٣:٠٨:٢٠٢٠:١١:٠٧٢٠:٣٠:٣٧٠٠:٢٠:٣٩
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:١١٠٦:٠٥:٣٨١٣:٠٨:٣١٢٠:١١:٣٥٢٠:٣١:٠٧٠٠:٢٠:٤٦
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٨٠٦:٠٥:٣٣١٣:٠٨:٤٣٢٠:١٢:٠٢٢٠:٣١:٣٥٠٠:٢٠:٥٤
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٦٠٦:٠٥:٢٩١٣:٠٨:٥٤٢٠:١٢:٢٨٢٠:٣٢:٠٢٠٠:٢١:٠٢
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٧٠٦:٠٥:٢٧١٣:٠٩:٠٦٢٠:١٢:٥٣٢٠:٣٢:٢٨٠٠:٢١:١١
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٩٠٦:٠٥:٢٧١٣:٠٩:١٨٢٠:١٣:١٧٢٠:٣٢:٥٣٠٠:٢١:٢١
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٤٠٦:٠٥:٢٧١٣:٠٩:٣١٢٠:١٣:٤٠٢٠:٣٣:١٧٠٠:٢١:٣٠
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٠٠٦:٠٥:٣٠١٣:٠٩:٤٣٢٠:١٤:٠٣٢٠:٣٣:٤٠٠٠:٢١:٤١
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٩٠٦:٠٥:٣٣١٣:٠٩:٥٦٢٠:١٤:٢٤٢٠:٣٤:٠٢٠٠:٢١:٥٢
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٠٠٦:٠٥:٣٨١٣:١٠:٠٩٢٠:١٤:٤٤٢٠:٣٤:٢٣٠٠:٢٢:٠٣
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٢٠٦:٠٥:٤٤١٣:١٠:٢٢٢٠:١٥:٠٣٢٠:٣٤:٤٢٠٠:٢٢:١٥
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٧٠٦:٠٥:٥٢١٣:١٠:٣٥٢٠:١٥:٢٠٢٠:٣٥:٠٠٠٠:٢٢:٢٧
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٤٠٦:٠٦:٠١١٣:١٠:٤٨٢٠:١٥:٣٧٢٠:٣٥:١٧٠٠:٢٢:٤٠
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٢٠٦:٠٦:١١١٣:١١:٠١٢٠:١٥:٥٢٢٠:٣٥:٣٢٠٠:٢٢:٥٢
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٣٠٦:٠٦:٢٣١٣:١١:١٤٢٠:١٦:٠٦٢٠:٣٥:٤٦٠٠:٢٣:٠٦

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای محمدتقی ماغر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای محمدتقی ماغر روستای محمدتقی ماغر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای محمدتقی ماغر روستای محمدتقی ماغر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای محمدتقی ماغر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای محمدتقی ماغر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای محمدتقی ماغر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای محمدتقی ماغر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای محمدتقی ماغر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای محمدتقی ماغر

روستای محمدتقی ماغر بر روی نقشه

روستای محمدتقی ماغر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای محمدتقی ماغر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای محمدتقی ماغر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای محمدتقی ماغر
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای محمدتقی ماغر + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای محمدتقی ماغر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای محمدتقی ماغر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای محمدتقی ماغر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای محمدتقی ماغر رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق محمدتقی ماغر
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ محمدتقی ماغر دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق محمدتقی ماغر
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق محمدتقی ماغر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ محمدتقی ماغر دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا محمدتقی ماغر دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق محمدتقی ماغر
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق محمدتقی ماغر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای محمدتقی ماغر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو