جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای محمدتقی ماغر

بهمیی گرمسیری جنوبی | بهمئی | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز محمدتقی ماغر


اذان صبح: ٠٤:٥٥:١٩
طلوع آفتاب: ٠٦:١٤:٣٥
اذان ظهر: ١١:٥٤:٣٦
غروب آفتاب: ١٧:٣٤:١٢
اذان مغرب: ١٧:٥١:٣٤
نیمه شب: ٢٣:١٥:٠٥

شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٨
٢٠ صفر ١٤٤١ قمری
١٩ اکتبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای محمدتقی ماغر (شهرستان بهمئی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ مهر ٩٨ روستای محمدتقی ماغر)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای محمدتقی ماغر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای محمدتقی ماغر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

اربعین حسینی

امام محمد باقر (ع)
زیارت قبر رسول خدا و زیارت مزار شهیدان و زیارت مرقد امام حسین(ع) معادل است با حج مقبولی که همراه رسول خدا(ص) به جا آورده شود».

اوقات شرعی ماه جاری روستای محمدتقی ماغر

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی صفر ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای محمدتقی ماغر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای محمدتقی ماغر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای محمدتقی ماغر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٨٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای محمدتقی ماغر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان محمدتقی ماغر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٥:٥٤٠٦:٣٠:٥١١٣:٠٧:٣٠١٩:٤٤:٣٨٢٠:٠٢:٣٥٠٠:٢٤:٣٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٤:٣٩٠٦:٢٩:٥١١٣:٠٧:٢١١٩:٤٥:١٨٢٠:٠٣:١٧٠٠:٢٤:٢١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٣:٢٥٠٦:٢٨:٥٢١٣:٠٧:١١١٩:٤٥:٥٩٢٠:٠٤:٠٠٠٠:٢٤:٠٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٢:١١٠٦:٢٧:٥٣١٣:٠٧:٠٣١٩:٤٦:٣٩٢٠:٠٤:٤٣٠٠:٢٣:٤٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٠:٥٩٠٦:٢٦:٥٦١٣:٠٦:٥٤١٩:٤٧:٢٠٢٠:٠٥:٢٦٠٠:٢٣:٣٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٩:٤٧٠٦:٢٦:٠٠١٣:٠٦:٤٧١٩:٤٨:٠١٢٠:٠٦:٠٩٠٠:٢٣:١٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٨:٣٦٠٦:٢٥:٠٤١٣:٠٦:٤٠١٩:٤٨:٤١٢٠:٠٦:٥٢٠٠:٢٣:٠٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٧:٢٦٠٦:٢٤:١٠١٣:٠٦:٣٣١٩:٤٩:٢٢٢٠:٠٧:٣٦٠٠:٢٢:٤٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٦:١٦٠٦:٢٣:١٧١٣:٠٦:٢٧١٩:٥٠:٠٣٢٠:٠٨:١٩٠٠:٢٢:٣٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٥:٠٨٠٦:٢٢:٢٥١٣:٠٦:٢١١٩:٥٠:٤٣٢٠:٠٩:٠٢٠٠:٢٢:٢٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٤:٠١٠٦:٢١:٣٤١٣:٠٦:١٦١٩:٥١:٢٤٢٠:٠٩:٤٥٠٠:٢٢:٠٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٢:٥٤٠٦:٢٠:٤٤١٣:٠٦:١١١٩:٥٢:٠٥٢٠:١٠:٢٨٠٠:٢١:٥٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥١:٤٩٠٦:١٩:٥٥١٣:٠٦:٠٧١٩:٥٢:٤٥٢٠:١١:١١٠٠:٢١:٤٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٠:٤٥٠٦:١٩:٠٧١٣:٠٦:٠٤١٩:٥٣:٢٦٢٠:١١:٥٥٠٠:٢١:٣٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٩:٤٢٠٦:١٨:٢٠١٣:٠٦:٠١١٩:٥٤:٠٧٢٠:١٢:٣٨٠٠:٢١:٢٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٨:٤٠٠٦:١٧:٣٥١٣:٠٥:٥٩١٩:٥٤:٤٧٢٠:١٣:٢١٠٠:٢١:١٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٧:٤٠٠٦:١٦:٥١١٣:٠٥:٥٧١٩:٥٥:٢٧٢٠:١٤:٠٤٠٠:٢١:٠٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٦:٤٠٠٦:١٦:٠٨١٣:٠٥:٥٦١٩:٥٦:٠٨٢٠:١٤:٤٦٠٠:٢٠:٥٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٥:٤٢٠٦:١٥:٢٧١٣:٠٥:٥٦١٩:٥٦:٤٨٢٠:١٥:٢٩٠٠:٢٠:٤٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٤:٤٦٠٦:١٤:٤٦١٣:٠٥:٥٦١٩:٥٧:٢٨٢٠:١٦:١٢٠٠:٢٠:٣٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٣:٥١٠٦:١٤:٠٧١٣:٠٥:٥٦١٩:٥٨:٠٨٢٠:١٦:٥٤٠٠:٢٠:٣٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٢:٥٧٠٦:١٣:٣٠١٣:٠٥:٥٨١٩:٥٨:٤٨٢٠:١٧:٣٦٠٠:٢٠:٢٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٢:٠٤٠٦:١٢:٥٣١٣:٠٦:٠٠١٩:٥٩:٢٧٢٠:١٨:١٨٠٠:٢٠:٢٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤١:١٣٠٦:١٢:١٨١٣:٠٦:٠٢٢٠:٠٠:٠٧٢٠:١٩:٠٠٠٠:٢٠:١٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٠:٢٤٠٦:١١:٤٥١٣:٠٦:٠٥٢٠:٠٠:٤٦٢٠:١٩:٤٢٠٠:٢٠:١١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٩:٣٦٠٦:١١:١٣١٣:٠٦:٠٨٢٠:٠١:٢٤٢٠:٢٠:٢٣٠٠:٢٠:٠٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٨:٥٠٠٦:١٠:٤٢١٣:٠٦:١٣٢٠:٠٢:٠٣٢٠:٢١:٠٣٠٠:٢٠:٠٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٨:٠٥٠٦:١٠:١٣١٣:٠٦:١٧٢٠:٠٢:٤١٢٠:٢١:٤٤٠٠:٢٠:٠٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٧:٢٢٠٦:٠٩:٤٥١٣:٠٦:٢٢٢٠:٠٣:١٩٢٠:٢٢:٢٤٠٠:٢٠:٠٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای محمدتقی ماغر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای محمدتقی ماغر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای محمدتقی ماغر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان محمدتقی ماغر

اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای محمدتقی ماغر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای محمدتقی ماغر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای محمدتقی ماغر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای محمدتقی ماغر

ربیع الاول
صفر ١٤٤١ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق
روستای محمدتقی ماغر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای محمدتقی ماغر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای محمدتقی ماغر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای محمدتقی ماغر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای محمدتقی ماغر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای محمدتقی ماغر

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش روستای محمدتقی ماغر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای محمدتقی ماغر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای محمدتقی ماغر

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٤٨٠٥:٥٨:٠٤١٢:٠٢:٠٤١٨:٠٥:٣٧١٨:٢٢:٤٣٢٣:٢٢:٣٢
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٢٧٠٥:٥٨:٣٩١٢:٠١:٤٣١٨:٠٤:٢٠١٨:٢١:٢٦٢٣:٢٢:١٣
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٠٦٠٥:٥٩:١٤١٢:٠١:٢٣١٨:٠٣:٠٣١٨:٢٠:٠٩٢٣:٢١:٥٣
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٤٤٠٥:٥٩:٥٠١٢:٠١:٠٢١٨:٠١:٤٦١٨:١٨:٥٢٢٣:٢١:٣٤
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٤١:٢٣٠٦:٠٠:٢٥١٢:٠٠:٤١١٨:٠٠:٢٩١٨:١٧:٣٥٢٣:٢١:١٥
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٠١٠٦:٠١:٠١١٢:٠٠:٢١١٧:٥٩:١٣١٨:١٦:١٩٢٣:٢٠:٥٦
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٣٩٠٦:٠١:٣٧١٢:٠٠:٠١١٧:٥٧:٥٧١٨:١٥:٠٣٢٣:٢٠:٣٧
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٣:١٨٠٦:٠٢:١٤١١:٥٩:٤١١٧:٥٦:٤١١٨:١٣:٤٨٢٣:٢٠:١٩
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٥٦٠٦:٠٢:٥٠١١:٥٩:٢٢١٧:٥٥:٢٦١٨:١٢:٣٢٢٣:٢٠:٠٠
١٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٣٤٠٦:٠٣:٢٧١١:٥٩:٠٣١٧:٥٤:١١١٨:١١:١٨٢٣:١٩:٤١
١١ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٥:١٢٠٦:٠٤:٠٤١١:٥٨:٤٤١٧:٥٢:٥٦١٨:١٠:٠٣٢٣:١٩:٢٣
١٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤٩٠٦:٠٤:٤١١١:٥٨:٢٥١٧:٥١:٤٢١٨:٠٨:٤٩٢٣:١٩:٠٤
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٢٧٠٦:٠٥:١٨١١:٥٨:٠٧١٧:٥٠:٢٨١٨:٠٧:٣٦٢٣:١٨:٤٦
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٠٥٠٦:٠٥:٥٦١١:٥٧:٤٩١٧:٤٩:١٤١٨:٠٦:٢٣٢٣:١٨:٢٨
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٤٣٠٦:٠٦:٣٤١١:٥٧:٣١١٧:٤٨:٠١١٨:٠٥:١١٢٣:١٨:١١
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢٠٠٦:٠٧:١٢١١:٥٧:١٤١٧:٤٦:٤٨١٨:٠٣:٥٩٢٣:١٧:٥٣
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥٨٠٦:٠٧:٥١١١:٥٦:٥٧١٧:٤٥:٣٦١٨:٠٢:٤٧٢٣:١٧:٣٦
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣٦٠٦:٠٨:٣٠١١:٥٦:٤١١٧:٤٤:٢٥١٨:٠١:٣٧٢٣:١٧:١٩
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٠:١٣٠٦:٠٩:٠٩١١:٥٦:٢٥١٧:٤٣:١٤١٨:٠٠:٢٧٢٣:١٧:٠٣
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥١٠٦:٠٩:٤٨١١:٥٦:٠٩١٧:٤٢:٠٤١٧:٥٩:١٧٢٣:١٦:٤٦
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:٥١:٢٩٠٦:١٠:٢٨١١:٥٥:٥٤١٧:٤٠:٥٤١٧:٥٨:٠٩٢٣:١٦:٣١
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠٧٠٦:١١:٠٨١١:٥٥:٤٠١٧:٣٩:٤٥١٧:٥٧:٠١٢٣:١٦:١٥
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٥٠٦:١١:٤٩١١:٥٥:٢٦١٧:٣٨:٣٧١٧:٥٥:٥٤٢٣:١٦:٠٠
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢٣٠٦:١٢:٣٠١١:٥٥:١٣١٧:٣٧:٢٩١٧:٥٤:٤٨٢٣:١٥:٤٥
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠٢٠٦:١٣:١١١١:٥٥:٠٠١٧:٣٦:٢٣١٧:٥٣:٤٢٢٣:١٥:٣١
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٠٠٦:١٣:٥٣١١:٥٤:٤٨١٧:٣٥:١٧١٧:٥٢:٣٨٢٣:١٥:١٨
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٥:١٩٠٦:١٤:٣٥١١:٥٤:٣٦١٧:٣٤:١٢١٧:٥١:٣٤٢٣:١٥:٠٥
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٧٠٦:١٥:١٨١١:٥٤:٢٥١٧:٣٣:٠٨١٧:٥٠:٣١٢٣:١٤:٥٢
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣٦٠٦:١٦:٠١١١:٥٤:١٥١٧:٣٢:٠٤١٧:٤٩:٢٩٢٣:١٤:٤٠
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٥٠٦:١٦:٤٤١١:٥٤:٠٥١٧:٣١:٠٢١٧:٤٨:٢٨٢٣:١٤:٢٨

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای محمدتقی ماغر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای محمدتقی ماغر روستای محمدتقی ماغر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای محمدتقی ماغر روستای محمدتقی ماغر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای محمدتقی ماغر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای محمدتقی ماغر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای محمدتقی ماغر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای محمدتقی ماغر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای محمدتقی ماغر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای محمدتقی ماغر

روستای محمدتقی ماغر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای محمدتقی ماغر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای محمدتقی ماغر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای محمدتقی ماغر
اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای محمدتقی ماغر + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤١ روستای محمدتقی ماغر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای محمدتقی ماغر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای محمدتقی ماغر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای محمدتقی ماغر رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق محمدتقی ماغر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ محمدتقی ماغر دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا محمدتقی ماغر دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق محمدتقی ماغر
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق محمدتقی ماغر
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق محمدتقی ماغر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا محمدتقی ماغر دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق محمدتقی ماغر

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای محمدتقی ماغر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو