جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای محمداسماعیل

بنجار | زابل | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز محمداسماعیل


اذان صبح: ٠٤:٠٩:٢٦
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٨:٤٠
اذان ظهر: ١١:٠٨:٤٦
غروب آفتاب: ١٦:٤٨:٢٦
اذان مغرب: ١٧:٠٥:٤٧
نیمه شب: ٢٢:٢٩:١٥

شنبه ٢٧ مهر ١٣٩٨
٢٠ صفر ١٤٤١ قمری
١٩ اکتبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای محمداسماعیل (شهرستان زابل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ مهر ٩٨ روستای محمداسماعیل)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای محمداسماعیل)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای محمداسماعیل)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

اربعین حسینی

امام محمد باقر (ع)
زیارت قبر رسول خدا و زیارت مزار شهیدان و زیارت مرقد امام حسین(ع) معادل است با حج مقبولی که همراه رسول خدا(ص) به جا آورده شود».

اوقات شرعی ماه جاری روستای محمداسماعیل

اوقات شرعی مهر ٩٨ | اوقات شرعی صفر ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای محمداسماعیل در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای محمداسماعیل ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای محمداسماعیل (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٨٩ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای محمداسماعیل ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان محمداسماعیل ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٠:١٣٠٥:٤٥:٠٦١٢:٢١:٤٠١٨:٥٨:٤٢١٩:١٦:٣٨٢٣:٣٨:٥٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٨:٥٨٠٥:٤٤:٠٦١٢:٢١:٣٠١٨:٥٩:٢٢١٩:١٧:٢٠٢٣:٣٨:٣٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٧:٤٤٠٥:٤٣:٠٧١٢:٢١:٢١١٩:٠٠:٠٢١٩:١٨:٠٣٢٣:٣٨:١٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٦:٣١٠٥:٤٢:٠٩١٢:٢١:١٢١٩:٠٠:٤٣١٩:١٨:٤٦٢٣:٣٨:٠٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٥:١٨٠٥:٤١:١٢١٢:٢١:٠٤١٩:٠١:٢٣١٩:١٩:٢٩٢٣:٣٧:٤٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٤:٠٦٠٥:٤٠:١٥١٢:٢٠:٥٦١٩:٠٢:٠٤١٩:٢٠:١٢٢٣:٣٧:٣٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٢:٥٦٠٥:٣٩:٢٠١٢:٢٠:٤٩١٩:٠٢:٤٤١٩:٢٠:٥٥٢٣:٣٧:١٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١١:٤٥٠٥:٣٨:٢٦١٢:٢٠:٤٢١٩:٠٣:٢٥١٩:٢١:٣٨٢٣:٣٧:٠١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٠:٣٦٠٥:٣٧:٣٣١٢:٢٠:٣٦١٩:٠٤:٠٦١٩:٢٢:٢١٢٣:٣٦:٤٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٩:٢٨٠٥:٣٦:٤٠١٢:٢٠:٣٠١٩:٠٤:٤٦١٩:٢٣:٠٤٢٣:٣٦:٣٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٨:٢١٠٥:٣٥:٤٩١٢:٢٠:٢٥١٩:٠٥:٢٧١٩:٢٣:٤٧٢٣:٣٦:٢١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٧:١٥٠٥:٣٤:٥٩١٢:٢٠:٢١١٩:٠٦:٠٧١٩:٢٤:٣٠٢٣:٣٦:٠٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٦:١٠٠٥:٣٤:١١١٢:٢٠:١٧١٩:٠٦:٤٨١٩:٢٥:١٣٢٣:٣٥:٥٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٥:٠٦٠٥:٣٣:٢٣١٢:٢٠:١٣١٩:٠٧:٢٩١٩:٢٥:٥٦٢٣:٣٥:٤٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٤:٠٣٠٥:٣٢:٣٦١٢:٢٠:١٠١٩:٠٨:٠٩١٩:٢٦:٣٩٢٣:٣٥:٣٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٣:٠١٠٥:٣١:٥١١٢:٢٠:٠٨١٩:٠٨:٤٩١٩:٢٧:٢٢٢٣:٣٥:٢٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٢:٠١٠٥:٣١:٠٧١٢:٢٠:٠٧١٩:٠٩:٣٠١٩:٢٨:٠٥٢٣:٣٥:١٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠١:٠١٠٥:٣٠:٢٤١٢:٢٠:٠٥١٩:١٠:١٠١٩:٢٨:٤٨٢٣:٣٥:٠٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٠:٠٣٠٥:٢٩:٤٣١٢:٢٠:٠٥١٩:١٠:٥٠١٩:٢٩:٣١٢٣:٣٤:٥٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٩:٠٧٠٥:٢٩:٠٢١٢:٢٠:٠٥١٩:١١:٣٠١٩:٣٠:١٣٢٣:٣٤:٥١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٨:١٢٠٥:٢٨:٢٤١٢:٢٠:٠٦١٩:١٢:١٠١٩:٣٠:٥٥٢٣:٣٤:٤٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٧:١٨٠٥:٢٧:٤٦١٢:٢٠:٠٧١٩:١٢:٥٠١٩:٣١:٣٨٢٣:٣٤:٣٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٦:٢٦٠٥:٢٧:١٠١٢:٢٠:٠٩١٩:١٣:٢٩١٩:٣٢:١٩٢٣:٣٤:٣٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٥:٣٥٠٥:٢٦:٣٥١٢:٢٠:١١١٩:١٤:٠٨١٩:٣٣:٠١٢٣:٣٤:٢٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٤:٤٥٠٥:٢٦:٠١١٢:٢٠:١٤١٩:١٤:٤٧١٩:٣٣:٤٢٢٣:٣٤:٢٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٣:٥٨٠٥:٢٥:٢٩١٢:٢٠:١٨١٩:١٥:٢٦١٩:٣٤:٢٤٢٣:٣٤:١٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٣:١١٠٥:٢٤:٥٨١٢:٢٠:٢٢١٩:١٦:٠٤١٩:٣٥:٠٤٢٣:٣٤:١٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٢:٢٧٠٥:٢٤:٢٩١٢:٢٠:٢٦١٩:١٦:٤٢١٩:٣٥:٤٥٢٣:٣٤:١٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥١:٤٤٠٥:٢٤:٠١١٢:٢٠:٣١١٩:١٧:٢٠١٩:٣٦:٢٤٢٣:٣٤:١١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای محمداسماعیل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای محمداسماعیل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای محمداسماعیل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان محمداسماعیل

اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای محمداسماعیل

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای محمداسماعیل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای محمداسماعیل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤١ قمری روستای محمداسماعیل

ربیع الاول
صفر ١٤٤١ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق
روستای محمداسماعیل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای محمداسماعیل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤١ هـ.ق روستای محمداسماعیل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای محمداسماعیل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای محمداسماعیل برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای محمداسماعیل

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ هـ.ش روستای محمداسماعیل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای محمداسماعیل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای محمداسماعیل

آبان
مهر ١٣٩٨ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٢:٥٩٠٥:١٢:١٢١١:١٦:١٤١٧:١٩:٤٨١٧:٣٦:٥٤٢٢:٣٦:٤٣
٠٢ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٣:٣٧٠٥:١٢:٤٧١١:١٥:٥٣١٧:١٨:٣١١٧:٣٥:٣٧٢٢:٣٦:٢٤
٠٣ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٤:١٦٠٥:١٣:٢٢١١:١٥:٣٢١٧:١٧:١٤١٧:٣٤:٢٠٢٢:٣٦:٠٥
٠٤ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٤:٥٥٠٥:١٣:٥٨١١:١٥:١٢١٧:١٥:٥٨١٧:٣٣:٠٣٢٢:٣٥:٤٥
٠٥ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٥:٣٣٠٥:١٤:٣٣١١:١٤:٥١١٧:١٤:٤١١٧:٣١:٤٧٢٢:٣٥:٢٦
٠٦ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٦:١١٠٥:١٥:٠٩١١:١٤:٣١١٧:١٣:٢٥١٧:٣٠:٣١٢٢:٣٥:٠٧
٠٧ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٦:٥٠٠٥:١٥:٤٥١١:١٤:١١١٧:١٢:٠٩١٧:٢٩:١٥٢٢:٣٤:٤٨
٠٨ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٧:٢٨٠٥:١٦:٢١١١:١٣:٥١١٧:١٠:٥٤١٧:٢٧:٥٩٢٢:٣٤:٣٠
٠٩ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٨:٠٦٠٥:١٦:٥٧١١:١٣:٣٢١٧:٠٩:٣٨١٧:٢٦:٤٤٢٢:٣٤:١١
١٠ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٨:٤٣٠٥:١٧:٣٤١١:١٣:١٢١٧:٠٨:٢٣١٧:٢٥:٣٠٢٢:٣٣:٥٢
١١ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٩:٢١٠٥:١٨:١١١١:١٢:٥٣١٧:٠٧:٠٩١٧:٢٤:١٥٢٢:٣٣:٣٤
١٢ مهر ١٣٩٨٠٣:٥٩:٥٩٠٥:١٨:٤٨١١:١٢:٣٥١٧:٠٥:٥٤١٧:٢٣:٠٢٢٢:٣٣:١٥
١٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٠:٣٧٠٥:١٩:٢٥١١:١٢:١٦١٧:٠٤:٤٠١٧:٢١:٤٨٢٢:٣٢:٥٧
١٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٠١:١٤٠٥:٢٠:٠٣١١:١١:٥٨١٧:٠٣:٢٧١٧:٢٠:٣٥٢٢:٣٢:٣٩
١٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٠١:٥٢٠٥:٢٠:٤١١١:١١:٤١١٧:٠٢:١٤١٧:١٩:٢٣٢٢:٣٢:٢٢
١٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٢:٢٩٠٥:٢١:١٩١١:١١:٢٤١٧:٠١:٠٢١٧:١٨:١١٢٢:٣٢:٠٤
١٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٣:٠٧٠٥:٢١:٥٧١١:١١:٠٧١٦:٥٩:٥٠١٧:١٧:٠٠٢٢:٣١:٤٧
١٨ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٣:٤٤٠٥:٢٢:٣٦١١:١٠:٥٠١٦:٥٨:٣٨١٧:١٥:٤٩٢٢:٣١:٣٠
١٩ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٤:٢٢٠٥:٢٣:١٥١١:١٠:٣٤١٦:٥٧:٢٧١٧:١٤:٤٠٢٢:٣١:١٤
٢٠ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٥:٠٠٠٥:٢٣:٥٤١١:١٠:١٩١٦:٥٦:١٧١٧:١٣:٣٠٢٢:٣٠:٥٧
٢١ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٥:٣٨٠٥:٢٤:٣٤١١:١٠:٠٤١٦:٥٥:٠٨١٧:١٢:٢٢٢٢:٣٠:٤١
٢٢ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٦:١٥٠٥:٢٥:١٤١١:٠٩:٤٩١٦:٥٣:٥٩١٧:١١:١٤٢٢:٣٠:٢٦
٢٣ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٦:٥٣٠٥:٢٥:٥٥١١:٠٩:٣٦١٦:٥٢:٥١١٧:١٠:٠٧٢٢:٣٠:١١
٢٤ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٧:٣١٠٥:٢٦:٣٥١١:٠٩:٢٢١٦:٥١:٤٣١٧:٠٩:٠١٢٢:٢٩:٥٦
٢٥ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٨:٠٩٠٥:٢٧:١٧١١:٠٩:٠٩١٦:٥٠:٣٧١٧:٠٧:٥٥٢٢:٢٩:٤٢
٢٦ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٨:٤٨٠٥:٢٧:٥٨١١:٠٨:٥٧١٦:٤٩:٣١١٧:٠٦:٥١٢٢:٢٩:٢٨
٢٧ مهر ١٣٩٨٠٤:٠٩:٢٦٠٥:٢٨:٤٠١١:٠٨:٤٦١٦:٤٨:٢٦١٧:٠٥:٤٧٢٢:٢٩:١٥
٢٨ مهر ١٣٩٨٠٤:١٠:٠٥٠٥:٢٩:٢٣١١:٠٨:٣٥١٦:٤٧:٢٢١٧:٠٤:٤٤٢٢:٢٩:٠٣
٢٩ مهر ١٣٩٨٠٤:١٠:٤٤٠٥:٣٠:٠٦١١:٠٨:٢٤١٦:٤٦:١٨١٧:٠٣:٤٣٢٢:٢٨:٥١
٣٠ مهر ١٣٩٨٠٤:١١:٢٣٠٥:٣٠:٤٩١١:٠٨:١٥١٦:٤٥:١٦١٧:٠٢:٤٢٢٢:٢٨:٣٩

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای محمداسماعیل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای محمداسماعیل روستای محمداسماعیل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٨ شمسی روستای محمداسماعیل روستای محمداسماعیل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای محمداسماعیل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای محمداسماعیل برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای محمداسماعیل

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای محمداسماعیل موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای محمداسماعیل برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای محمداسماعیل

روستای محمداسماعیل بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای محمداسماعیل

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای محمداسماعیل است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای محمداسماعیل
اوقات شرعی مهر ٩٨ روستای محمداسماعیل + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤١ روستای محمداسماعیل + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای محمداسماعیل + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای محمداسماعیل

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای محمداسماعیل رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق محمداسماعیل ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق محمداسماعیل
زمان پخش اذان زنده به افق محمداسماعیل
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق محمداسماعیل
زمان پخش اذان مستقیم به افق محمداسماعیل
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق محمداسماعیل ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق محمداسماعیل ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی مهر ٩٨ / ١٣٩٨ محمداسماعیل دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای محمداسماعیل یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو