جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای محمداسماعیل

بنجار | زابل | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز محمداسماعیل


اذان صبح: ٠٣:٤٥:٢٦
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٠:١٨
اذان ظهر: ١٢:٢٢:٠٨
غروب آفتاب: ١٩:٢٤:٠٩
اذان مغرب: ١٩:٤٣:٣٦
نیمه شب: ٢٣:٣٤:٣٨

پنج شنبه ١٥ خرداد ١٣٩٩
١٢ شوال ١٤٤١ قمری
٠٤ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای محمداسماعیل (شهرستان زابل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ خرداد ٩٩ روستای محمداسماعیل)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای محمداسماعیل)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای محمداسماعیل)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

قیام خونین 15 خرداد (1342 هـ ش)

گای فینلی
ترسیدن از اینكه ممكن است دیگران را آزرده كنید، به هیچ وجه خوشایند نیست.

اوقات شرعی ماه جاری روستای محمداسماعیل

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای محمداسماعیل در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای محمداسماعیل ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای محمداسماعیل (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای محمداسماعیل ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان محمداسماعیل ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣٤:٥١٠٥:٥٧:١٤١٢:٢٤:٠٠١٨:٥١:١٥١٩:٠٨:٤٩٢٣:٤٢:٢٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٣:٣١٠٥:٥٦:٠٦١٢:٢٣:٤٦١٨:٥١:٥٥١٩:٠٩:٣٠٢٣:٤٢:٠٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٢:١١٠٥:٥٤:٥٨١٢:٢٣:٣٢١٨:٥٢:٣٤١٩:١٠:١١٢٣:٤١:٤٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٠:٥١٠٥:٥٣:٥١١٢:٢٣:١٨١٨:٥٣:١٣١٩:١٠:٥٢٢٣:٤١:٢٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٩:٣٢٠٥:٥٢:٤٥١٢:٢٣:٠٤١٨:٥٣:٥٣١٩:١١:٣٣٢٣:٤١:٠٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٨:١٣٠٥:٥١:٣٩١٢:٢٢:٥١١٨:٥٤:٣٢١٩:١٢:١٥٢٣:٤٠:٤٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٦:٥٥٠٥:٥٠:٣٤١٢:٢٢:٣٩١٨:٥٥:١٢١٩:١٢:٥٧٢٣:٤٠:٢٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٥:٣٧٠٥:٤٩:٣٠١٢:٢٢:٢٦١٨:٥٥:٥١١٩:١٣:٣٨٢٣:٤٠:٠٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٤:١٩٠٥:٤٨:٢٦١٢:٢٢:١٥١٨:٥٦:٣١١٩:١٤:٢٠٢٣:٣٩:٤٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٣:٠٣٠٥:٤٧:٢٣١٢:٢٢:٠٣١٨:٥٧:١١١٩:١٥:٠٢٢٣:٣٩:٢٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢١:٤٦٠٥:٤٦:٢١١٢:٢١:٥٢١٨:٥٧:٥١١٩:١٥:٤٥٢٣:٣٩:١١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٠:٣١٠٥:٤٥:٢٠١٢:٢١:٤٢١٨:٥٨:٣١١٩:١٦:٢٧٢٣:٣٨:٥٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٩:١٦٠٥:٤٤:٢٠١٢:٢١:٣٢١٨:٥٩:١١١٩:١٧:٠٩٢٣:٣٨:٣٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٨:٠١٠٥:٤٣:٢٠١٢:٢١:٢٢١٨:٥٩:٥١١٩:١٧:٥٢٢٣:٣٨:١٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٦:٤٨٠٥:٤٢:٢٢١٢:٢١:١٣١٩:٠٠:٣٢١٩:١٨:٣٤٢٣:٣٨:٠٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٥:٣٥٠٥:٤١:٢٤١٢:٢١:٠٥١٩:٠١:١٢١٩:١٩:١٧٢٣:٣٧:٤٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٤:٢٣٠٥:٤٠:٢٨١٢:٢٠:٥٧١٩:٠١:٥٣١٩:٢٠:٠٠٢٣:٣٧:٣٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٣:١٢٠٥:٣٩:٣٢١٢:٢٠:٤٩١٩:٠٢:٣٣١٩:٢٠:٤٣٢٣:٣٧:١٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١٢:٠١٠٥:٣٨:٣٨١٢:٢٠:٤٢١٩:٠٣:١٤١٩:٢١:٢٦٢٣:٣٧:٠٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٠:٥٢٠٥:٣٧:٤٤١٢:٢٠:٣٦١٩:٠٣:٥٤١٩:٢٢:٠٩٢٣:٣٦:٤٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٩:٤٣٠٥:٣٦:٥٢١٢:٢٠:٣٠١٩:٠٤:٣٥١٩:٢٢:٥٢٢٣:٣٦:٣٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٨:٣٦٠٥:٣٦:٠١١٢:٢٠:٢٥١٩:٠٥:١٦١٩:٢٣:٣٥٢٣:٣٦:٢٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٧:٣٠٠٥:٣٥:١٠١٢:٢٠:٢١١٩:٠٥:٥٦١٩:٢٤:١٩٢٣:٣٦:١٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٦:٢٤٠٥:٣٤:٢١١٢:٢٠:١٧١٩:٠٦:٣٧١٩:٢٥:٠٢٢٣:٣٥:٥٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٥:٢٠٠٥:٣٣:٣٤١٢:٢٠:١٣١٩:٠٧:١٨١٩:٢٥:٤٥٢٣:٣٥:٤٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٤:١٧٠٥:٣٢:٤٧١٢:٢٠:١٠١٩:٠٧:٥٩١٩:٢٦:٢٨٢٣:٣٥:٣٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٣:١٥٠٥:٣٢:٠١١٢:٢٠:٠٨١٩:٠٨:٣٩١٩:٢٧:١١٢٣:٣٥:٢٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠٢:١٥٠٥:٣١:١٧١٢:٢٠:٠٧١٩:٠٩:٢٠١٩:٢٧:٥٥٢٣:٣٥:١٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠١:١٥٠٥:٣٠:٣٤١٢:٢٠:٠٥١٩:١٠:٠٠١٩:٢٨:٣٨٢٣:٣٥:٠٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای محمداسماعیل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای محمداسماعیل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای محمداسماعیل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان محمداسماعیل

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای محمداسماعیل

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای محمداسماعیل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای محمداسماعیل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای محمداسماعیل

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای محمداسماعیل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای محمداسماعیل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای محمداسماعیل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای محمداسماعیل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای محمداسماعیل برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای محمداسماعیل

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای محمداسماعیل قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای محمداسماعیل دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای محمداسماعیل

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٣:١١٠٥:٢٤:٥٨١٢:٢٠:٢٢١٩:١٦:٠٤١٩:٣٥:٠٤٢٣:٣٤:١٦
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:٢٧٠٥:٢٤:٢٩١٢:٢٠:٢٦١٩:١٦:٤٢١٩:٣٥:٤٥٢٣:٣٤:١٣
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:٤٤٠٥:٢٤:٠١١٢:٢٠:٣١١٩:١٧:٢٠١٩:٣٦:٢٤٢٣:٣٤:١١
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:٠٣٠٥:٢٣:٣٥١٢:٢٠:٣٧١٩:١٧:٥٧١٩:٣٧:٠٤٢٣:٣٤:١٠
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٠:٢٣٠٥:٢٣:١٠١٢:٢٠:٤٣١٩:١٨:٣٤١٩:٣٧:٤٣٢٣:٣٤:١٠
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:٤٥٠٥:٢٢:٤٦١٢:٢٠:٥٠١٩:١٩:١٠١٩:٣٨:٢١٢٣:٣٤:١٠
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:٠٩٠٥:٢٢:٢٤١٢:٢٠:٥٧١٩:١٩:٤٦١٩:٣٨:٥٩٢٣:٣٤:١٠
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٨:٣٥٠٥:٢٢:٠٣١٢:٢١:٠٤١٩:٢٠:٢١١٩:٣٩:٣٦٢٣:٣٤:١٢
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٨:٠٢٠٥:٢١:٤٤١٢:٢١:١٢١٩:٢٠:٥٦١٩:٤٠:١٣٢٣:٣٤:١٤
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:٣١٠٥:٢١:٢٦١٢:٢١:٢٠١٩:٢١:٣٠١٩:٤٠:٤٩٢٣:٣٤:١٦
١١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:٠٢٠٥:٢١:٠٩١٢:٢١:٢٩١٩:٢٢:٠٣١٩:٤١:٢٤٢٣:٣٤:١٩
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:٣٥٠٥:٢٠:٥٤١٢:٢١:٣٨١٩:٢٢:٣٦١٩:٤١:٥٨٢٣:٣٤:٢٣
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:١٠٠٥:٢٠:٤١١٢:٢١:٤٨١٩:٢٣:٠٨١٩:٤٢:٣٢٢٣:٣٤:٢٧
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٤٧٠٥:٢٠:٢٨١٢:٢١:٥٨١٩:٢٣:٣٩١٩:٤٣:٠٤٢٣:٣٤:٣٢
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٢٦٠٥:٢٠:١٨١٢:٢٢:٠٨١٩:٢٤:٠٩١٩:٤٣:٣٦٢٣:٣٤:٣٨
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٠٦٠٥:٢٠:٠٨١٢:٢٢:١٨١٩:٢٤:٣٩١٩:٤٤:٠٧٢٣:٣٤:٤٤
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٤٩٠٥:٢٠:٠١١٢:٢٢:٢٩١٩:٢٥:٠٨١٩:٤٤:٣٨٢٣:٣٤:٥١
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٣٣٠٥:١٩:٥٤١٢:٢٢:٤٠١٩:٢٥:٣٦١٩:٤٥:٠٧٢٣:٣٤:٥٨
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٢٠٠٥:١٩:٤٩١٢:٢٢:٥٢١٩:٢٦:٠٣١٩:٤٥:٣٥٢٣:٣٥:٠٦
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٠٨٠٥:١٩:٤٦١٢:٢٣:٠٣١٩:٢٦:٢٩١٩:٤٦:٠٢٢٣:٣٥:١٤
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٥٩٠٥:١٩:٤٤١٢:٢٣:١٥١٩:٢٦:٥٤١٩:٤٦:٢٨٢٣:٣٥:٢٣
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٥١٠٥:١٩:٤٣١٢:٢٣:٢٧١٩:٢٧:١٨١٩:٤٦:٥٤٢٣:٣٥:٣٢
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٤٦٠٥:١٩:٤٤١٢:٢٣:٤٠١٩:٢٧:٤٢١٩:٤٧:١٨٢٣:٣٥:٤٢
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٤٣٠٥:١٩:٤٦١٢:٢٣:٥٢١٩:٢٨:٠٤١٩:٤٧:٤١٢٣:٣٥:٥٢
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٤١٠٥:١٩:٥٠١٢:٢٤:٠٥١٩:٢٨:٢٥١٩:٤٨:٠٢٢٣:٣٦:٠٣
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٤٢٠٥:١٩:٥٥١٢:٢٤:١٨١٩:٢٨:٤٥١٩:٤٨:٢٣٢٣:٣٦:١٥
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٤٤٠٥:٢٠:٠١١٢:٢٤:٣١١٩:٢٩:٠٤١٩:٤٨:٤٢٢٣:٣٦:٢٦
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٤٩٠٥:٢٠:٠٨١٢:٢٤:٤٤١٩:٢٩:٢٢١٩:٤٩:٠٠٢٣:٣٦:٣٨
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٥٥٠٥:٢٠:١٧١٢:٢٤:٥٧١٩:٢٩:٣٨١٩:٤٩:١٧٢٣:٣٦:٥١
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٠٤٠٥:٢٠:٢٨١٢:٢٥:١٠١٩:٢٩:٥٣١٩:٤٩:٣٣٢٣:٣٧:٠٤
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:١٤٠٥:٢٠:٣٩١٢:٢٥:٢٣١٩:٣٠:٠٨١٩:٤٩:٤٧٢٣:٣٧:١٧

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای محمداسماعیل

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای محمداسماعیل روستای محمداسماعیل در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای محمداسماعیل روستای محمداسماعیل بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای محمداسماعیل را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای محمداسماعیل برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای محمداسماعیل

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای محمداسماعیل موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای محمداسماعیل برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای محمداسماعیل

روستای محمداسماعیل بر روی نقشه

روستای محمداسماعیل بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای محمداسماعیل

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای محمداسماعیل است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای محمداسماعیل
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای محمداسماعیل + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای محمداسماعیل + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای محمداسماعیل + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای محمداسماعیل

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای محمداسماعیل رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق محمداسماعیل
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق محمداسماعیل ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ محمداسماعیل دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق محمداسماعیل ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق محمداسماعیل
زمان پخش اذان مستقیم به افق محمداسماعیل
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ محمداسماعیل دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ محمداسماعیل دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای محمداسماعیل یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو