جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر محمداباد ادیمی

زابل | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز محمداباد ادیمی

اذان صبح: ٠٣:٥٢:٤٤
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٧:٤٤
اذان ظهر: ١٢:٢٩:٣٢
غروب آفتاب: ١٩:٣١:٠٦
اذان مغرب: ١٩:٥٠:٣٢
نیمه شب شرعی: ٢٣:٤٢:١٦

پنج شنبه ١٩ تیر ١٣٩٩
١٧ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٩ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر محمداباد ادیمی (شهرستان زابل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٩ تیر ٩٩ شهر محمداباد ادیمی)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر محمداباد ادیمی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر محمداباد ادیمی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

فلورانس اسكاول شین
تنها آن چیزهایی را به سوی خود می كشید كه بسیار به آن می اندیشید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر محمداباد ادیمی

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر محمداباد ادیمی در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر محمداباد ادیمی ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر محمداباد ادیمی (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر محمداباد ادیمی ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان محمداباد ادیمی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣٥:٠٢٠٥:٥٧:٣٥١٢:٢٤:٣١١٨:٥١:٥٥١٩:٠٩:٣١٢٣:٤٢:٤٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٣:٤١٠٥:٥٦:٢٦١٢:٢٤:١٦١٨:٥٢:٣٥١٩:١٠:١٢٢٣:٤٢:٢٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٢:٢١٠٥:٥٥:١٨١٢:٢٤:٠٢١٨:٥٣:١٤١٩:١٠:٥٣٢٣:٤٢:٠٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣١:٠٠٠٥:٥٤:١١١٢:٢٣:٤٨١٨:٥٣:٥٤١٩:١١:٣٥٢٣:٤١:٤٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٩:٤١٠٥:٥٣:٠٤١٢:٢٣:٣٥١٨:٥٤:٣٤١٩:١٢:١٧٢٣:٤١:٢٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٨:٢١٠٥:٥١:٥٨١٢:٢٣:٢٢١٨:٥٥:١٤١٩:١٢:٥٩٢٣:٤١:٠٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٧:٠٢٠٥:٥٠:٥٢١٢:٢٣:٠٩١٨:٥٥:٥٤١٩:١٣:٤١٢٣:٤٠:٤٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٥:٤٤٠٥:٤٩:٤٨١٢:٢٢:٥٧١٨:٥٦:٣٤١٩:١٤:٢٣٢٣:٤٠:٣٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٤:٢٦٠٥:٤٨:٤٤١٢:٢٢:٤٥١٨:٥٧:١٤١٩:١٥:٠٥٢٣:٤٠:١١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٣:٠٩٠٥:٤٧:٤١١٢:٢٢:٣٣١٨:٥٧:٥٤١٩:١٥:٤٨٢٣:٣٩:٥٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢١:٥٢٠٥:٤٦:٣٨١٢:٢٢:٢٢١٨:٥٨:٣٤١٩:١٦:٣٠٢٣:٣٩:٣٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٠:٣٦٠٥:٤٥:٣٧١٢:٢٢:١٢١٨:٥٩:١٥١٩:١٧:١٣٢٣:٣٩:١٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٩:٢٠٠٥:٤٤:٣٦١٢:٢٢:٠٢١٨:٥٩:٥٥١٩:١٧:٥٥٢٣:٣٩:٠٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٨:٠٦٠٥:٤٣:٣٧١٢:٢١:٥٢١٩:٠٠:٣٦١٩:١٨:٣٨٢٣:٣٨:٤٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٦:٥١٠٥:٤٢:٣٨١٢:٢١:٤٣١٩:٠١:١٦١٩:١٩:٢١٢٣:٣٨:٢٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٥:٣٨٠٥:٤١:٤٠١٢:٢١:٣٥١٩:٠١:٥٧١٩:٢٠:٠٤٢٣:٣٨:١١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٤:٢٦٠٥:٤٠:٤٣١٢:٢١:٢٧١٩:٠٢:٣٨١٩:٢٠:٤٨٢٣:٣٧:٥٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٣:١٤٠٥:٣٩:٤٧١٢:٢١:٢٠١٩:٠٣:١٩١٩:٢١:٣١٢٣:٣٧:٤١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١٢:٠٣٠٥:٣٨:٥٢١٢:٢١:١٣١٩:٠٤:٠٠١٩:٢٢:١٤٢٣:٣٧:٢٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٠:٥٣٠٥:٣٧:٥٨١٢:٢١:٠٦١٩:٠٤:٤١١٩:٢٢:٥٨٢٣:٣٧:١٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٩:٤٥٠٥:٣٧:٠٦١٢:٢١:٠١١٩:٠٥:٢٢١٩:٢٣:٤١٢٣:٣٦:٥٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٨:٣٧٠٥:٣٦:١٤١٢:٢٠:٥٥١٩:٠٦:٠٣١٩:٢٤:٢٥٢٣:٣٦:٤٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٧:٣٠٠٥:٣٥:٢٤١٢:٢٠:٥١١٩:٠٦:٤٤١٩:٢٥:٠٨٢٣:٣٦:٣٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٦:٢٤٠٥:٣٤:٣٤١٢:٢٠:٤٧١٩:٠٧:٢٥١٩:٢٥:٥٢٢٣:٣٦:٢٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٥:٢٠٠٥:٣٣:٤٦١٢:٢٠:٤٤١٩:٠٨:٠٦١٩:٢٦:٣٥٢٣:٣٦:١١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٤:١٦٠٥:٣٢:٥٩١٢:٢٠:٤١١٩:٠٨:٤٧١٩:٢٧:١٩٢٣:٣٦:٠٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٣:١٤٠٥:٣٢:١٤١٢:٢٠:٣٨١٩:٠٩:٢٨١٩:٢٨:٠٢٢٣:٣٥:٥٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠٢:١٣٠٥:٣١:٢٩١٢:٢٠:٣٧١٩:١٠:٠٩١٩:٢٨:٤٦٢٣:٣٥:٤١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠١:١٣٠٥:٣٠:٤٦١٢:٢٠:٣٦١٩:١٠:٤٩١٩:٢٩:٢٩٢٣:٣٥:٣٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر محمداباد ادیمی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر محمداباد ادیمی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر محمداباد ادیمی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان محمداباد ادیمی

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر محمداباد ادیمی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر محمداباد ادیمی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر محمداباد ادیمی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر محمداباد ادیمی

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر محمداباد ادیمی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر محمداباد ادیمی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر محمداباد ادیمی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر محمداباد ادیمی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر محمداباد ادیمی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر محمداباد ادیمی

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر محمداباد ادیمی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر محمداباد ادیمی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر محمداباد ادیمی

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر محمداباد ادیمی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر محمداباد ادیمی شهر محمداباد ادیمی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر محمداباد ادیمی شهر محمداباد ادیمی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر محمداباد ادیمی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر محمداباد ادیمی برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر محمداباد ادیمی

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر محمداباد ادیمی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر محمداباد ادیمی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر محمداباد ادیمی

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٤:١٤٠٥:٢٠:٥٧١٢:٢٦:٠٦١٩:٣١:١٦١٩:٥٠:٥٨٢٣:٣٧:٥٢
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٤:٢٨٠٥:٢١:١١١٢:٢٦:٢٠١٩:٣١:٢٧١٩:٥١:٠٩٢٣:٣٨:٠٦
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٤:٤٤٠٥:٢١:٢٦١٢:٢٦:٣٣١٩:٣١:٣٨١٩:٥١:١٩٢٣:٣٨:٢٠
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٥:٠٢٠٥:٢١:٤٢١٢:٢٦:٤٦١٩:٣١:٤٦١٩:٥١:٢٨٢٣:٣٨:٣٤
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٥:٢٢٠٥:٢٢:٠٠١٢:٢٦:٥٨١٩:٣١:٥٤١٩:٥١:٣٥٢٣:٣٨:٤٨
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٥:٤٣٠٥:٢٢:١٨١٢:٢٧:١١١٩:٣٢:٠٠١٩:٥١:٤٠٢٣:٣٩:٠٣
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٦:٠٦٠٥:٢٢:٣٨١٢:٢٧:٢٤١٩:٣٢:٠٥١٩:٥١:٤٤٢٣:٣٩:١٨
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٦:٣١٠٥:٢٢:٥٨١٢:٢٧:٣٦١٩:٣٢:٠٨١٩:٥١:٤٧٢٣:٣٩:٣٣
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٦:٥٨٠٥:٢٣:٢٠١٢:٢٧:٤٨١٩:٣٢:١٠١٩:٥١:٤٨٢٣:٣٩:٤٨
١٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٧:٢٦٠٥:٢٣:٤٢١٢:٢٨:٠٠١٩:٣٢:١٠١٩:٥١:٤٧٢٣:٤٠:٠٣
١١ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٧:٥٥٠٥:٢٤:٠٦١٢:٢٨:١١١٩:٣٢:٠٩١٩:٥١:٤٥٢٣:٤٠:١٨
١٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٨:٢٦٠٥:٢٤:٣٠١٢:٢٨:٢٢١٩:٣٢:٠٦١٩:٥١:٤٢٢٣:٤٠:٣٣
١٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٨:٥٩٠٥:٢٤:٥٥١٢:٢٨:٣٣١٩:٣٢:٠٢١٩:٥١:٣٦٢٣:٤٠:٤٨
١٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٩:٣٣٠٥:٢٥:٢٢١٢:٢٨:٤٤١٩:٣١:٥٧١٩:٥١:٢٩٢٣:٤١:٠٣
١٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٠:٠٩٠٥:٢٥:٤٨١٢:٢٨:٥٤١٩:٣١:٥٠١٩:٥١:٢١٢٣:٤١:١٨
١٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٠:٤٦٠٥:٢٦:١٦١٢:٢٩:٠٤١٩:٣١:٤١١٩:٥١:١١٢٣:٤١:٣٢
١٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٥١:٢٤٠٥:٢٦:٤٥١٢:٢٩:١٤١٩:٣١:٣١١٩:٥١:٠٠٢٣:٤١:٤٧
١٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٢:٠٣٠٥:٢٧:١٤١٢:٢٩:٢٣١٩:٣١:٢٠١٩:٥٠:٤٦٢٣:٤٢:٠٢
١٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٢:٤٤٠٥:٢٧:٤٤١٢:٢٩:٣٢١٩:٣١:٠٦١٩:٥٠:٣٢٢٣:٤٢:١٦
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٣:٢٥٠٥:٢٨:١٥١٢:٢٩:٤٠١٩:٣٠:٥٢١٩:٥٠:١٥٢٣:٤٢:٣٠
٢١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٤:٠٨٠٥:٢٨:٤٦١٢:٢٩:٤٨١٩:٣٠:٣٦١٩:٤٩:٥٨٢٣:٤٢:٤٤
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٤:٥٢٠٥:٢٩:١٨١٢:٢٩:٥٦١٩:٣٠:١٨١٩:٤٩:٣٨٢٣:٤٢:٥٨
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٥:٣٧٠٥:٢٩:٥١١٢:٣٠:٠٣١٩:٢٩:٥٩١٩:٤٩:١٧٢٣:٤٣:١١
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٦:٢٣٠٥:٣٠:٢٤١٢:٣٠:٠٩١٩:٢٩:٣٩١٩:٤٨:٥٥٢٣:٤٣:٢٤
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٧:١٠٠٥:٣٠:٥٧١٢:٣٠:١٥١٩:٢٩:١٧١٩:٤٨:٣١٢٣:٤٣:٣٧
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٧:٥٨٠٥:٣١:٣١١٢:٣٠:٢١١٩:٢٨:٥٣١٩:٤٨:٠٥٢٣:٤٣:٥٠
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٨:٤٦٠٥:٣٢:٠٦١٢:٣٠:٢٦١٩:٢٨:٢٩١٩:٤٧:٣٨٢٣:٤٤:٠٢
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٣٥٠٥:٣٢:٤١١٢:٣٠:٣١١٩:٢٨:٠٢١٩:٤٧:١٠٢٣:٤٤:١٤
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٢٥٠٥:٣٣:١٧١٢:٣٠:٣٥١٩:٢٧:٣٤١٩:٤٦:٤٠٢٣:٤٤:٢٥
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:١٦٠٥:٣٣:٥٢١٢:٣٠:٣٨١٩:٢٧:٠٥١٩:٤٦:٠٨٢٣:٤٤:٣٦
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٠٧٠٥:٣٤:٢٩١٢:٣٠:٤١١٩:٢٦:٣٤١٩:٤٥:٣٥٢٣:٤٤:٤٧

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر محمداباد ادیمی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر محمداباد ادیمی شهر محمداباد ادیمی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر محمداباد ادیمی شهر محمداباد ادیمی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر محمداباد ادیمی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر محمداباد ادیمی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر محمداباد ادیمی

اَدیمی یکی از شهرهای کوچک استان سیستان و بلوچستان ایران و مرکز شهرستان نیمروز است. به موجب تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۷۸ روستای ادیمی مرکز بخش پشت آب از توابع شهرستان زابل به شهر تبدیل و به عنوان شهر ادیمی شناخته شد

شهر محمداباد ادیمی در ویکیپدیا

شهر محمداباد ادیمی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر محمداباد ادیمی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر محمداباد ادیمی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر محمداباد ادیمی بر روی نقشه

شهر محمداباد ادیمی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر محمداباد ادیمی

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر محمداباد ادیمی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر محمداباد ادیمی
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر محمداباد ادیمی + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر محمداباد ادیمی + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر محمداباد ادیمی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر محمداباد ادیمی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر محمداباد ادیمی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر محمداباد ادیمی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر محمداباد ادیمی رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق محمداباد ادیمی
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ محمداباد ادیمی دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق محمداباد ادیمی
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق محمداباد ادیمی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق محمداباد ادیمی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ محمداباد ادیمی دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا محمداباد ادیمی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ محمداباد ادیمی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر محمداباد ادیمی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٨ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو