جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر محمداباد ادیمی

زابل | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز محمداباد ادیمی

اذان صبح: ٠٣:٥٥:٤٨
طلوع آفتاب: ٠٥:١٤:٥٧
اذان ظهر: ١١:١٥:٢٧
غروب آفتاب: ١٧:١٥:٣٠
اذان مغرب: ١٧:٣٢:٣٧
نیمه شب شرعی: ٢٢:٣٥:٥٨

شنبه ٠٥ مهر ١٣٩٩
٠٨ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٦ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر محمداباد ادیمی (شهرستان زابل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٥ مهر ٩٩ شهر محمداباد ادیمی)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر محمداباد ادیمی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر محمداباد ادیمی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

شکست حصر آبادان در عملیات ثامن الایمه علیهالسلام (1360 هـ ش)

مثل آفریقایی
دروغ شكوفه می آورد، اما میوه ندارد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر محمداباد ادیمی

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر محمداباد ادیمی در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر محمداباد ادیمی ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر محمداباد ادیمی (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠١ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر محمداباد ادیمی ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان محمداباد ادیمی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٣:٤١٠٥:٥٦:٢٦١٢:٢٤:١٦١٨:٥٢:٣٥١٩:١٠:١٢٢٣:٤٢:٢٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٢:٢١٠٥:٥٥:١٨١٢:٢٤:٠٢١٨:٥٣:١٤١٩:١٠:٥٣٢٣:٤٢:٠٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣١:٠٠٠٥:٥٤:١١١٢:٢٣:٤٨١٨:٥٣:٥٤١٩:١١:٣٥٢٣:٤١:٤٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٢٩:٤١٠٥:٥٣:٠٤١٢:٢٣:٣٥١٨:٥٤:٣٤١٩:١٢:١٧٢٣:٤١:٢٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٨:٢١٠٥:٥١:٥٨١٢:٢٣:٢٢١٨:٥٥:١٤١٩:١٢:٥٩٢٣:٤١:٠٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٧:٠٢٠٥:٥٠:٥٢١٢:٢٣:٠٩١٨:٥٥:٥٤١٩:١٣:٤١٢٣:٤٠:٤٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٥:٤٤٠٥:٤٩:٤٨١٢:٢٢:٥٧١٨:٥٦:٣٤١٩:١٤:٢٣٢٣:٤٠:٣٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٤:٢٦٠٥:٤٨:٤٤١٢:٢٢:٤٥١٨:٥٧:١٤١٩:١٥:٠٥٢٣:٤٠:١١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٣:٠٩٠٥:٤٧:٤١١٢:٢٢:٣٣١٨:٥٧:٥٤١٩:١٥:٤٨٢٣:٣٩:٥٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢١:٥٢٠٥:٤٦:٣٨١٢:٢٢:٢٢١٨:٥٨:٣٤١٩:١٦:٣٠٢٣:٣٩:٣٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٠:٣٦٠٥:٤٥:٣٧١٢:٢٢:١٢١٨:٥٩:١٥١٩:١٧:١٣٢٣:٣٩:١٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٩:٢٠٠٥:٤٤:٣٦١٢:٢٢:٠٢١٨:٥٩:٥٥١٩:١٧:٥٥٢٣:٣٩:٠٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٨:٠٦٠٥:٤٣:٣٧١٢:٢١:٥٢١٩:٠٠:٣٦١٩:١٨:٣٨٢٣:٣٨:٤٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٦:٥١٠٥:٤٢:٣٨١٢:٢١:٤٣١٩:٠١:١٦١٩:١٩:٢١٢٣:٣٨:٢٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٥:٣٨٠٥:٤١:٤٠١٢:٢١:٣٥١٩:٠١:٥٧١٩:٢٠:٠٤٢٣:٣٨:١١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٤:٢٦٠٥:٤٠:٤٣١٢:٢١:٢٧١٩:٠٢:٣٨١٩:٢٠:٤٨٢٣:٣٧:٥٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٣:١٤٠٥:٣٩:٤٧١٢:٢١:٢٠١٩:٠٣:١٩١٩:٢١:٣١٢٣:٣٧:٤١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١٢:٠٣٠٥:٣٨:٥٢١٢:٢١:١٣١٩:٠٤:٠٠١٩:٢٢:١٤٢٣:٣٧:٢٧
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٠:٥٣٠٥:٣٧:٥٨١٢:٢١:٠٦١٩:٠٤:٤١١٩:٢٢:٥٨٢٣:٣٧:١٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٩:٤٥٠٥:٣٧:٠٦١٢:٢١:٠١١٩:٠٥:٢٢١٩:٢٣:٤١٢٣:٣٦:٥٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٨:٣٧٠٥:٣٦:١٤١٢:٢٠:٥٥١٩:٠٦:٠٣١٩:٢٤:٢٥٢٣:٣٦:٤٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٧:٣٠٠٥:٣٥:٢٤١٢:٢٠:٥١١٩:٠٦:٤٤١٩:٢٥:٠٨٢٣:٣٦:٣٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٦:٢٤٠٥:٣٤:٣٤١٢:٢٠:٤٧١٩:٠٧:٢٥١٩:٢٥:٥٢٢٣:٣٦:٢٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٥:٢٠٠٥:٣٣:٤٦١٢:٢٠:٤٤١٩:٠٨:٠٦١٩:٢٦:٣٥٢٣:٣٦:١١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٤:١٦٠٥:٣٢:٥٩١٢:٢٠:٤١١٩:٠٨:٤٧١٩:٢٧:١٩٢٣:٣٦:٠٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٣:١٤٠٥:٣٢:١٤١٢:٢٠:٣٨١٩:٠٩:٢٨١٩:٢٨:٠٢٢٣:٣٥:٥٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠٢:١٣٠٥:٣١:٢٩١٢:٢٠:٣٧١٩:١٠:٠٩١٩:٢٨:٤٦٢٣:٣٥:٤١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠١:١٣٠٥:٣٠:٤٦١٢:٢٠:٣٦١٩:١٠:٤٩١٩:٢٩:٢٩٢٣:٣٥:٣٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٠٠:١٤٠٥:٣٠:٠٤١٢:٢٠:٣٥١٩:١١:٣٠١٩:٣٠:١٢٢٣:٣٥:٢٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر محمداباد ادیمی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر محمداباد ادیمی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر محمداباد ادیمی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان محمداباد ادیمی

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر محمداباد ادیمی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر محمداباد ادیمی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر محمداباد ادیمی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر محمداباد ادیمی

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر محمداباد ادیمی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر محمداباد ادیمی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر محمداباد ادیمی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر محمداباد ادیمی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر محمداباد ادیمی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر محمداباد ادیمی

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر محمداباد ادیمی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر محمداباد ادیمی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر محمداباد ادیمی

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر محمداباد ادیمی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر محمداباد ادیمی شهر محمداباد ادیمی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر محمداباد ادیمی شهر محمداباد ادیمی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر محمداباد ادیمی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر محمداباد ادیمی برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر محمداباد ادیمی

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر محمداباد ادیمی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر محمداباد ادیمی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر محمداباد ادیمی

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٣:١٢٠٥:١٢:٣٥١١:١٦:٥١١٧:٢٠:٣٨١٧:٣٧:٤٦٢٢:٣٧:١٥
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٣:٥١٠٥:١٣:١٠١١:١٦:٣٠١٧:١٩:٢١١٧:٣٦:٢٨٢٢:٣٦:٥٦
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٤:٣٠٠٥:١٣:٤٦١١:١٦:٠٩١٧:١٨:٠٤١٧:٣٥:١١٢٢:٣٦:٣٦
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٥:٠٩٠٥:١٤:٢١١١:١٥:٤٨١٧:١٦:٤٧١٧:٣٣:٥٤٢٢:٣٦:١٧
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٥:٤٨٠٥:١٤:٥٧١١:١٥:٢٧١٧:١٥:٣٠١٧:٣٢:٣٧٢٢:٣٥:٥٨
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٦:٢٦٠٥:١٥:٣٣١١:١٥:٠٧١٧:١٤:١٣١٧:٣١:٢٠٢٢:٣٥:٣٩
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٧:٠٥٠٥:١٦:٠٩١١:١٤:٤٧١٧:١٢:٥٧١٧:٣٠:٠٤٢٢:٣٥:٢٠
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٧:٤٣٠٥:١٦:٤٥١١:١٤:٢٧١٧:١١:٤٠١٧:٢٨:٤٨٢٢:٣٥:٠١
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٨:٢١٠٥:١٧:٢٢١١:١٤:٠٧١٧:١٠:٢٤١٧:٢٧:٣٢٢٢:٣٤:٤٢
١٠ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٨:٥٩٠٥:١٧:٥٨١١:١٣:٤٨١٧:٠٩:٠٩١٧:٢٦:١٧٢٢:٣٤:٢٣
١١ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٣٧٠٥:١٨:٣٥١١:١٣:٢٨١٧:٠٧:٥٤١٧:٢٥:٠٢٢٢:٣٤:٠٤
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٠:١٥٠٥:١٩:١٣١١:١٣:١٠١٧:٠٦:٣٩١٧:٢٣:٤٨٢٢:٣٣:٤٦
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٥٣٠٥:١٩:٥٠١١:١٢:٥١١٧:٠٥:٢٤١٧:٢٢:٣٤٢٢:٣٣:٢٨
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٠١:٣١٠٥:٢٠:٢٨١١:١٢:٣٣١٧:٠٤:١٠١٧:٢١:٢٠٢٢:٣٣:١٠
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٠٩٠٥:٢١:٠٦١١:١٢:١٥١٧:٠٢:٥٧١٧:٢٠:٠٨٢٢:٣٢:٥٢
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٤٧٠٥:٢١:٤٤١١:١١:٥٨١٧:٠١:٤٤١٧:١٨:٥٥٢٢:٣٢:٣٤
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٢٥٠٥:٢٢:٢٣١١:١١:٤١١٧:٠٠:٣٢١٧:١٧:٤٤٢٢:٣٢:١٧
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٠٣٠٥:٢٣:٠٢١١:١١:٢٤١٦:٥٩:٢٠١٧:١٦:٣٣٢٢:٣٢:٠٠
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٤١٠٥:٢٣:٤٢١١:١١:٠٨١٦:٥٨:٠٨١٧:١٥:٢٢٢٢:٣١:٤٤
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٥:١٩٠٥:٢٤:٢٢١١:١٠:٥٣١٦:٥٦:٥٨١٧:١٤:١٣٢٢:٣١:٢٨
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٥٧٠٥:٢٥:٠٢١١:١٠:٣٨١٦:٥٥:٤٨١٧:١٣:٠٤٢٢:٣١:١٢
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٣٦٠٥:٢٥:٤٢١١:١٠:٢٣١٦:٥٤:٣٩١٧:١١:٥٥٢٢:٣٠:٥٦
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٧:١٤٠٥:٢٦:٢٣١١:١٠:١٠١٦:٥٣:٣٠١٧:١٠:٤٨٢٢:٣٠:٤١
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٥٣٠٥:٢٧:٠٤١١:٠٩:٥٦١٦:٥٢:٢٢١٧:٠٩:٤١٢٢:٣٠:٢٧
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٣١٠٥:٢٧:٤٦١١:٠٩:٤٣١٦:٥١:١٥١٧:٠٨:٣٥٢٢:٣٠:١٣
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٩:١٠٠٥:٢٨:٢٨١١:٠٩:٣١١٦:٥٠:٠٩١٧:٠٧:٣٠٢٢:٢٩:٥٩
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٤٩٠٥:٢٩:١١١١:٠٩:٢٠١٦:٤٩:٠٣١٧:٠٦:٢٦٢٢:٢٩:٤٦
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:١٠:٢٨٠٥:٢٩:٥٤١١:٠٩:٠٩١٦:٤٧:٥٩١٧:٠٥:٢٣٢٢:٢٩:٣٣
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:١١:٠٨٠٥:٣٠:٣٧١١:٠٨:٥٨١٦:٤٦:٥٥١٧:٠٤:٢١٢٢:٢٩:٢١
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:١١:٤٧٠٥:٣١:٢٠١١:٠٨:٤٩١٦:٤٥:٥٢١٧:٠٣:١٩٢٢:٢٩:٠٩

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر محمداباد ادیمی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر محمداباد ادیمی شهر محمداباد ادیمی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر محمداباد ادیمی شهر محمداباد ادیمی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر محمداباد ادیمی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر محمداباد ادیمی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر محمداباد ادیمی

اَدیمی یکی از شهرهای کوچک استان سیستان و بلوچستان ایران و مرکز شهرستان نیمروز است. به موجب تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۷۸ روستای ادیمی مرکز بخش پشت آب از توابع شهرستان زابل به شهر تبدیل و به عنوان شهر ادیمی شناخته شد

شهر محمداباد ادیمی در ویکیپدیا

شهر محمداباد ادیمی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر محمداباد ادیمی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر محمداباد ادیمی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر محمداباد ادیمی بر روی نقشه

شهر محمداباد ادیمی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر محمداباد ادیمی

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر محمداباد ادیمی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر محمداباد ادیمی
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر محمداباد ادیمی + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر محمداباد ادیمی + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر محمداباد ادیمی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر محمداباد ادیمی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر محمداباد ادیمی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر محمداباد ادیمی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر محمداباد ادیمی رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ محمداباد ادیمی دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق محمداباد ادیمی
افق شرعی امروز فردا محمداباد ادیمی دانلود pdf
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ محمداباد ادیمی دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق محمداباد ادیمی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق محمداباد ادیمی
زمان پخش اذان آنلاین به افق محمداباد ادیمی
جدول اوقات شرعی امروز فردا محمداباد ادیمی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر محمداباد ادیمی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٨ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو