جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر محمداباد ادیمی

زابل | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز محمداباد ادیمی


اذان صبح: ٠٤:٤٨:٣١
طلوع آفتاب: ٠٦:١٣:٢٦
اذان ظهر: ١١:١٨:١٠
غروب آفتاب: ١٦:٢٢:٤٩
اذان مغرب: ١٦:٤١:٤٩
نیمه شب: ٢٢:٣٥:٥٩

جمعه ٢٢ آذر ١٣٩٨
١٦ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٣ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر محمداباد ادیمی (شهرستان زابل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٢ آذر ٩٨ شهر محمداباد ادیمی)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر محمداباد ادیمی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر محمداباد ادیمی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
منفورترین خلق نزد خداوند كسی است كه (به خدا) ایمان آورده و بعد از آن كافر شده است. (زیرا باعث می¬شود كه دین و ارزش¬های آن را به مسخره بگیرد.)

اوقات شرعی ماه جاری شهر محمداباد ادیمی

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر محمداباد ادیمی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر محمداباد ادیمی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر محمداباد ادیمی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر محمداباد ادیمی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان محمداباد ادیمی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٠:١٨٠٥:٤٥:٢٣١٢:٢٢:١٠١٨:٥٩:٢٥١٩:١٧:٢٤٢٣:٣٩:١٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٩:٠٣٠٥:٤٤:٢٢١٢:٢٢:٠٠١٩:٠٠:٠٦١٩:١٨:٠٧٢٣:٣٨:٥٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٧:٤٨٠٥:٤٣:٢٣١٢:٢١:٥١١٩:٠٠:٤٧١٩:١٨:٥٠٢٣:٣٨:٤١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٦:٣٥٠٥:٤٢:٢٥١٢:٢١:٤٢١٩:٠١:٢٨١٩:١٩:٣٣٢٣:٣٨:٢٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٥:٢٢٠٥:٤١:٢٧١٢:٢١:٣٤١٩:٠٢:٠٨١٩:٢٠:١٦٢٣:٣٨:٠٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٤:٠٩٠٥:٤٠:٣٠١٢:٢١:٢٦١٩:٠٢:٤٩١٩:٢١:٠٠٢٣:٣٧:٥٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٢:٥٨٠٥:٣٩:٣٥١٢:٢١:١٩١٩:٠٣:٣٠١٩:٢١:٤٣٢٣:٣٧:٣٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١١:٤٧٠٥:٣٨:٤٠١٢:٢١:١٢١٩:٠٤:١١١٩:٢٢:٢٦٢٣:٣٧:٢٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٠:٣٨٠٥:٣٧:٤٧١٢:٢١:٠٦١٩:٠٤:٥٢١٩:٢٣:١٠٢٣:٣٧:١١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٩:٢٩٠٥:٣٦:٥٤١٢:٢١:٠١١٩:٠٥:٣٣١٩:٢٣:٥٣٢٣:٣٦:٥٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٨:٢١٠٥:٣٦:٠٣١٢:٢٠:٥٦١٩:٠٦:١٤١٩:٢٤:٣٧٢٣:٣٦:٤٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٧:١٥٠٥:٣٥:١٣١٢:٢٠:٥١١٩:٠٦:٥٥١٩:٢٥:٢٠٢٣:٣٦:٣٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٦:٠٩٠٥:٣٤:٢٣١٢:٢٠:٤٧١٩:٠٧:٣٦١٩:٢٦:٠٣٢٣:٣٦:٢٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٥:٠٥٠٥:٣٣:٣٥١٢:٢٠:٤٤١٩:٠٨:١٧١٩:٢٦:٤٧٢٣:٣٦:٠٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٤:٠١٠٥:٣٢:٤٩١٢:٢٠:٤١١٩:٠٨:٥٧١٩:٢٧:٣٠٢٣:٣٥:٥٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٢:٥٩٠٥:٣٢:٠٣١٢:٢٠:٣٨١٩:٠٩:٣٨١٩:٢٨:١٣٢٣:٣٥:٤٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠١:٥٨٠٥:٣١:١٩١٢:٢٠:٣٧١٩:١٠:١٩١٩:٢٨:٥٦٢٣:٣٥:٣٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٠:٥٩٠٥:٣٠:٣٦١٢:٢٠:٣٦١٩:١٠:٥٩١٩:٢٩:٣٩٢٣:٣٥:٣٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٠:٠٠٠٥:٢٩:٥٤١٢:٢٠:٣٥١٩:١١:٤٠١٩:٣٠:٢٢٢٣:٣٥:٢٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٩:٠٣٠٥:٢٩:١٣١٢:٢٠:٣٥١٩:١٢:٢٠١٩:٣١:٠٥٢٣:٣٥:١٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٨:٠٨٠٥:٢٨:٣٤١٢:٢٠:٣٦١٩:١٣:٠٠١٩:٣١:٤٨٢٣:٣٥:٠٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٧:١٤٠٥:٢٧:٥٦١٢:٢٠:٣٧١٩:١٣:٤٠١٩:٣٢:٣٠٢٣:٣٥:٠٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٦:٢١٠٥:٢٧:٢٠١٢:٢٠:٣٩١٩:١٤:٢٠١٩:٣٣:١٢٢٣:٣٤:٥٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٥:٣٠٠٥:٢٦:٤٥١٢:٢٠:٤١١٩:١٤:٥٩١٩:٣٣:٥٤٢٣:٣٤:٥٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٤:٤٠٠٥:٢٦:١١١٢:٢٠:٤٤١٩:١٥:٣٨١٩:٣٤:٣٦٢٣:٣٤:٤٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٣:٥٢٠٥:٢٥:٣٩١٢:٢٠:٤٨١٩:١٦:١٧١٩:٣٥:١٧٢٣:٣٤:٤١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٣:٠٥٠٥:٢٥:٠٨١٢:٢٠:٥٢١٩:١٦:٥٦١٩:٣٥:٥٨٢٣:٣٤:٣٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٢:٢٠٠٥:٢٤:٣٨١٢:٢٠:٥٦١٩:١٧:٣٤١٩:٣٦:٣٩٢٣:٣٤:٣٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥١:٣٧٠٥:٢٤:١٠١٢:٢١:٠٢١٩:١٨:١٢١٩:٣٧:١٩٢٣:٣٤:٣٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر محمداباد ادیمی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر محمداباد ادیمی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر محمداباد ادیمی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان محمداباد ادیمی

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر محمداباد ادیمی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر محمداباد ادیمی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر محمداباد ادیمی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری شهر محمداباد ادیمی

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر محمداباد ادیمی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر محمداباد ادیمی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر محمداباد ادیمی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر محمداباد ادیمی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر محمداباد ادیمی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر محمداباد ادیمی

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش شهر محمداباد ادیمی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر محمداباد ادیمی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر محمداباد ادیمی

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٤٧٠٥:٥٦:٤٧١١:١٠:١٢١٦:٢٣:٢٢١٦:٤١:٥١٢٢:٢٨:٥٧
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٣١٠٥:٥٧:٣٩١١:١٠:٢٩١٦:٢٣:٠٣١٦:٤١:٣٤٢٢:٢٩:٠٩
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٥:١٥٠٥:٥٨:٣٠١١:١٠:٤٥١٦:٢٢:٤٦١٦:٤١:١٩٢٢:٢٩:٢٣
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٥٩٠٥:٥٩:٢١١١:١١:٠٣١٦:٢٢:٣١١٦:٤١:٠٥٢٢:٢٩:٣٧
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٤٤٠٦:٠٠:١٢١١:١١:٢١١٦:٢٢:١٧١٦:٤٠:٥٣٢٢:٢٩:٥٢
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٢٨٠٦:٠١:٠٣١١:١١:٤١١٦:٢٢:٠٥١٦:٤٠:٤٣٢٢:٣٠:٠٨
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٨:١٢٠٦:٠١:٥٤١١:١٢:٠١١٦:٢١:٥٥١٦:٤٠:٣٤٢٢:٣٠:٢٥
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٥٥٠٦:٠٢:٤٤١١:١٢:٢١١٦:٢١:٤٦١٦:٤٠:٢٨٢٢:٣٠:٤٣
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٣٩٠٦:٠٣:٣٤١١:١٢:٤٢١٦:٢١:٣٩١٦:٤٠:٢٣٢٢:٣١:٠١
١٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٢٢٠٦:٠٤:٢٣١١:١٣:٠٤١٦:٢١:٣٤١٦:٤٠:١٩٢٢:٣١:٢٠
١١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤١:٠٥٠٦:٠٥:١٢١١:١٣:٢٧١٦:٢١:٣١١٦:٤٠:١٨٢٢:٣١:٤٠
١٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٤١:٤٨٠٦:٠٦:٠٠١١:١٣:٥٠١٦:٢١:٢٩١٦:٤٠:١٨٢٢:٣٢:٠٠
١٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٣٠٠٦:٠٦:٤٨١١:١٤:١٤١٦:٢١:٣٠١٦:٤٠:١٩٢٢:٣٢:٢١
١٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٣:١٢٠٦:٠٧:٣٥١١:١٤:٣٨١٦:٢١:٣٢١٦:٤٠:٢٣٢٢:٣٢:٤٣
١٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٥٤٠٦:٠٨:٢٢١١:١٥:٠٣١٦:٢١:٣٥١٦:٤٠:٢٨٢٢:٣٣:٠٥
١٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٣٥٠٦:٠٩:٠٨١١:١٥:٢٨١٦:٢١:٤١١٦:٤٠:٣٥٢٢:٣٣:٢٨
١٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٥:١٦٠٦:٠٩:٥٣١١:١٥:٥٤١٦:٢١:٤٨١٦:٤٠:٤٣٢٢:٣٣:٥٢
١٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥٦٠٦:١٠:٣٧١١:١٦:٢١١٦:٢١:٥٧١٦:٤٠:٥٣٢٢:٣٤:١٦
١٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٣٦٠٦:١١:٢١١١:١٦:٤٧١٦:٢٢:٠٧١٦:٤١:٠٥٢٢:٣٤:٤١
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٥٠٦:١٢:٠٣١١:١٧:١٥١٦:٢٢:٢٠١٦:٤١:١٨٢٢:٣٥:٠٦
٢١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٥٣٠٦:١٢:٤٥١١:١٧:٤٢١٦:٢٢:٣٤١٦:٤١:٣٣٢٢:٣٥:٣٢
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣١٠٦:١٣:٢٦١١:١٨:١٠١٦:٢٢:٤٩١٦:٤١:٤٩٢٢:٣٥:٥٩
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠٨٠٦:١٤:٠٦١١:١٨:٣٨١٦:٢٣:٠٧١٦:٤٢:٠٧٢٢:٣٦:٢٥
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤٤٠٦:١٤:٤٥١١:١٩:٠٧١٦:٢٣:٢٥١٦:٤٢:٢٧٢٢:٣٦:٥٣
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢٠٠٦:١٥:٢٣١١:١٩:٣٦١٦:٢٣:٤٦١٦:٤٢:٤٨٢٢:٣٧:٢٠
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥٥٠٦:١٥:٥٩١١:٢٠:٠٥١٦:٢٤:٠٨١٦:٤٣:١٠٢٢:٣٧:٤٩
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:٢٩٠٦:١٦:٣٥١١:٢٠:٣٤١٦:٢٤:٣٢١٦:٤٣:٣٥٢٢:٣٨:١٧
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠٢٠٦:١٧:٠٩١١:٢١:٠٤١٦:٢٤:٥٧١٦:٤٤:٠٠٢٢:٣٨:٤٦
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٥٠٦:١٧:٤٢١١:٢١:٣٤١٦:٢٥:٢٤١٦:٤٤:٢٧٢٢:٣٩:١٥
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٦٠٦:١٨:١٤١١:٢٢:٠٣١٦:٢٥:٥٢١٦:٤٤:٥٥٢٢:٣٩:٤٤

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر محمداباد ادیمی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر محمداباد ادیمی شهر محمداباد ادیمی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر محمداباد ادیمی شهر محمداباد ادیمی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر محمداباد ادیمی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر محمداباد ادیمی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر محمداباد ادیمی

اَدیمی یکی از شهرهای کوچک استان سیستان و بلوچستان ایران و مرکز شهرستان نیمروز است. به موجب تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۷۸ روستای ادیمی مرکز بخش پشت آب از توابع شهرستان زابل به شهر تبدیل و به عنوان شهر ادیمی شناخته شد

شهر محمداباد ادیمی در ویکیپدیا

شهر محمداباد ادیمی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر محمداباد ادیمی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر محمداباد ادیمی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر محمداباد ادیمی بر روی نقشه

شهر محمداباد ادیمی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر محمداباد ادیمی

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر محمداباد ادیمی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر محمداباد ادیمی
اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر محمداباد ادیمی + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ شهر محمداباد ادیمی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر محمداباد ادیمی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر محمداباد ادیمی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر محمداباد ادیمی رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق محمداباد ادیمی
جدول اوقات شرعی امروز فردا محمداباد ادیمی دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق محمداباد ادیمی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق محمداباد ادیمی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ محمداباد ادیمی دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا محمداباد ادیمی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ محمداباد ادیمی دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق محمداباد ادیمی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر محمداباد ادیمی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٨ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو