جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر محمداباد ادیمی

زابل | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز محمداباد ادیمی


اذان صبح: ٠٤:٥٨:٥٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٢١:٥٥
اذان ظهر: ١١:٣٥:٢٠
غروب آفتاب: ١٦:٤٩:٠١
اذان مغرب: ١٧:٠٧:٢٩
نیمه شب: ٢٢:٥٣:٥٣

سه شنبه ٠١ بهمن ١٣٩٨
٢٥ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢١ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر محمداباد ادیمی (شهرستان زابل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ بهمن ٩٨ شهر محمداباد ادیمی)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر محمداباد ادیمی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر محمداباد ادیمی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

مثل فرانسوی
خانه ات را برای ترساندن موش آتش مزن.

اوقات شرعی ماه جاری شهر محمداباد ادیمی

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر محمداباد ادیمی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر محمداباد ادیمی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر محمداباد ادیمی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر محمداباد ادیمی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان محمداباد ادیمی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٢١:٣٤٠٥:٤٦:٢٤١٢:٢٢:٢٠١٨:٥٨:٤٥١٩:١٦:٤١٢٣:٣٩:٣١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٠:١٨٠٥:٤٥:٢٣١٢:٢٢:١٠١٨:٥٩:٢٥١٩:١٧:٢٤٢٣:٣٩:١٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٩:٠٣٠٥:٤٤:٢٢١٢:٢٢:٠٠١٩:٠٠:٠٦١٩:١٨:٠٧٢٣:٣٨:٥٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٧:٤٨٠٥:٤٣:٢٣١٢:٢١:٥١١٩:٠٠:٤٧١٩:١٨:٥٠٢٣:٣٨:٤١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٦:٣٥٠٥:٤٢:٢٥١٢:٢١:٤٢١٩:٠١:٢٨١٩:١٩:٣٣٢٣:٣٨:٢٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٥:٢٢٠٥:٤١:٢٧١٢:٢١:٣٤١٩:٠٢:٠٨١٩:٢٠:١٦٢٣:٣٨:٠٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٤:٠٩٠٥:٤٠:٣٠١٢:٢١:٢٦١٩:٠٢:٤٩١٩:٢١:٠٠٢٣:٣٧:٥٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٢:٥٨٠٥:٣٩:٣٥١٢:٢١:١٩١٩:٠٣:٣٠١٩:٢١:٤٣٢٣:٣٧:٣٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١١:٤٧٠٥:٣٨:٤٠١٢:٢١:١٢١٩:٠٤:١١١٩:٢٢:٢٦٢٣:٣٧:٢٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٠:٣٨٠٥:٣٧:٤٧١٢:٢١:٠٦١٩:٠٤:٥٢١٩:٢٣:١٠٢٣:٣٧:١١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٩:٢٩٠٥:٣٦:٥٤١٢:٢١:٠١١٩:٠٥:٣٣١٩:٢٣:٥٣٢٣:٣٦:٥٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٨:٢١٠٥:٣٦:٠٣١٢:٢٠:٥٦١٩:٠٦:١٤١٩:٢٤:٣٧٢٣:٣٦:٤٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٧:١٥٠٥:٣٥:١٣١٢:٢٠:٥١١٩:٠٦:٥٥١٩:٢٥:٢٠٢٣:٣٦:٣٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٦:٠٩٠٥:٣٤:٢٣١٢:٢٠:٤٧١٩:٠٧:٣٦١٩:٢٦:٠٣٢٣:٣٦:٢٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٥:٠٥٠٥:٣٣:٣٥١٢:٢٠:٤٤١٩:٠٨:١٧١٩:٢٦:٤٧٢٣:٣٦:٠٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٤:٠١٠٥:٣٢:٤٩١٢:٢٠:٤١١٩:٠٨:٥٧١٩:٢٧:٣٠٢٣:٣٥:٥٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٢:٥٩٠٥:٣٢:٠٣١٢:٢٠:٣٨١٩:٠٩:٣٨١٩:٢٨:١٣٢٣:٣٥:٤٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠١:٥٨٠٥:٣١:١٩١٢:٢٠:٣٧١٩:١٠:١٩١٩:٢٨:٥٦٢٣:٣٥:٣٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٠:٥٩٠٥:٣٠:٣٦١٢:٢٠:٣٦١٩:١٠:٥٩١٩:٢٩:٣٩٢٣:٣٥:٣٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٠:٠٠٠٥:٢٩:٥٤١٢:٢٠:٣٥١٩:١١:٤٠١٩:٣٠:٢٢٢٣:٣٥:٢٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٩:٠٣٠٥:٢٩:١٣١٢:٢٠:٣٥١٩:١٢:٢٠١٩:٣١:٠٥٢٣:٣٥:١٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٨:٠٨٠٥:٢٨:٣٤١٢:٢٠:٣٦١٩:١٣:٠٠١٩:٣١:٤٨٢٣:٣٥:٠٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٧:١٤٠٥:٢٧:٥٦١٢:٢٠:٣٧١٩:١٣:٤٠١٩:٣٢:٣٠٢٣:٣٥:٠٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٦:٢١٠٥:٢٧:٢٠١٢:٢٠:٣٩١٩:١٤:٢٠١٩:٣٣:١٢٢٣:٣٤:٥٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٥:٣٠٠٥:٢٦:٤٥١٢:٢٠:٤١١٩:١٤:٥٩١٩:٣٣:٥٤٢٣:٣٤:٥٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٤:٤٠٠٥:٢٦:١١١٢:٢٠:٤٤١٩:١٥:٣٨١٩:٣٤:٣٦٢٣:٣٤:٤٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٣:٥٢٠٥:٢٥:٣٩١٢:٢٠:٤٨١٩:١٦:١٧١٩:٣٥:١٧٢٣:٣٤:٤١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٣:٠٥٠٥:٢٥:٠٨١٢:٢٠:٥٢١٩:١٦:٥٦١٩:٣٥:٥٨٢٣:٣٤:٣٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٢:٢٠٠٥:٢٤:٣٨١٢:٢٠:٥٦١٩:١٧:٣٤١٩:٣٦:٣٩٢٣:٣٤:٣٦
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥١:٣٧٠٥:٢٤:١٠١٢:٢١:٠٢١٩:١٨:١٢١٩:٣٧:١٩٢٣:٣٤:٣٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر محمداباد ادیمی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر محمداباد ادیمی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر محمداباد ادیمی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان محمداباد ادیمی

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر محمداباد ادیمی

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر محمداباد ادیمی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر محمداباد ادیمی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر محمداباد ادیمی

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٤:٥٦:١٨٠٦:٢١:٢٠١١:٢٥:٣٢١٦:٢٩:٤٩١٦:٤٨:٥٠٢٢:٤٣:١٥
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٤:٥٦:٤١٠٦:٢١:٤١١١:٢٦:٠٢١٦:٣٠:٢٧١٦:٤٩:٢٨٢٢:٤٣:٤٥
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٤:٥٧:٠٢٠٦:٢٢:٠٠١١:٢٦:٣١١٦:٣١:٠٧١٦:٥٠:٠٨٢٢:٤٤:١٥
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٤:٥٧:٢٣٠٦:٢٢:١٧١١:٢٧:٠٠١٦:٣١:٤٨١٦:٥٠:٤٨٢٢:٤٤:٤٥
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٤:٥٧:٤٢٠٦:٢٢:٣٣١١:٢٧:٢٩١٦:٣٢:٣٠١٦:٥١:٢٩٢٢:٤٥:١٥
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٤:٥٧:٥٩٠٦:٢٢:٤٧١١:٢٧:٥٧١٦:٣٣:١٣١٦:٥٢:١١٢٢:٤٥:٤٥
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٤:٥٨:١٦٠٦:٢٣:٠٠١١:٢٨:٢٥١٦:٣٣:٥٧١٦:٥٢:٥٤٢٢:٤٦:١٤
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٤:٥٨:٣١٠٦:٢٣:١١١١:٢٨:٥٣١٦:٣٤:٤٢١٦:٥٣:٣٨٢٢:٤٦:٤٣
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٤:٥٨:٤٤٠٦:٢٣:٢٠١١:٢٩:٢٠١٦:٣٥:٢٨١٦:٥٤:٢٢٢٢:٤٧:١٢
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٤:٥٨:٥٦٠٦:٢٣:٢٨١١:٢٩:٤٧١٦:٣٦:١٤١٦:٥٥:٠٨٢٢:٤٧:٤١
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٤:٥٩:٠٧٠٦:٢٣:٣٣١١:٣٠:١٣١٦:٣٧:٠٢١٦:٥٥:٥٤٢٢:٤٨:٠٩
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٤:٥٩:١٦٠٦:٢٣:٣٨١١:٣٠:٣٩١٦:٣٧:٥٠١٦:٥٦:٤٠٢٢:٤٨:٣٧
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٤:٥٩:٢٤٠٦:٢٣:٤٠١١:٣١:٠٤١٦:٣٨:٣٨١٦:٥٧:٢٧٢٢:٤٩:٠٤
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٤:٥٩:٣٠٠٦:٢٣:٤١١١:٣١:٢٩١٦:٣٩:٢٨١٦:٥٨:١٥٢٢:٤٩:٣١
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٤:٥٩:٣٥٠٦:٢٣:٤٠١١:٣١:٥٣١٦:٤٠:١٧١٦:٥٩:٠٤٢٢:٤٩:٥٨
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٤:٥٩:٣٨٠٦:٢٣:٣٧١١:٣٢:١٧١٦:٤١:٠٨١٦:٥٩:٥٢٢٢:٥٠:٢٤
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٤:٥٩:٤٠٠٦:٢٣:٣٢١١:٣٢:٤٠١٦:٤١:٥٩١٧:٠٠:٤٢٢٢:٥٠:٥٠
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٤:٥٩:٤٠٠٦:٢٣:٢٦١١:٣٣:٠٢١٦:٤٢:٥٠١٧:٠١:٣١٢٢:٥١:١٥
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٤:٥٩:٣٩٠٦:٢٣:١٨١١:٣٣:٢٤١٦:٤٣:٤٢١٧:٠٢:٢٢٢٢:٥١:٣٩
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٤:٥٩:٣٦٠٦:٢٣:٠٩١١:٣٣:٤٥١٦:٤٤:٣٥١٧:٠٣:١٢٢٢:٥٢:٠٣
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٤:٥٩:٣١٠٦:٢٢:٥٧١١:٣٤:٠٥١٦:٤٥:٢٧١٧:٠٤:٠٣٢٢:٥٢:٢٦
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٤:٥٩:٢٥٠٦:٢٢:٤٤١١:٣٤:٢٥١٦:٤٦:٢١١٧:٠٤:٥٤٢٢:٥٢:٤٩
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٤:٥٩:١٨٠٦:٢٢:٣٠١١:٣٤:٤٤١٦:٤٧:١٤١٧:٠٥:٤٥٢٢:٥٣:١١
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٤:٥٩:٠٩٠٦:٢٢:١٣١١:٣٥:٠٣١٦:٤٨:٠٧١٧:٠٦:٣٧٢٢:٥٣:٣٣
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٤:٥٨:٥٨٠٦:٢١:٥٥١١:٣٥:٢٠١٦:٤٩:٠١١٧:٠٧:٢٩٢٢:٥٣:٥٣
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٤:٥٨:٤٦٠٦:٢١:٣٦١١:٣٥:٣٧١٦:٤٩:٥٥١٧:٠٨:٢١٢٢:٥٤:١٤
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٤:٥٨:٣٢٠٦:٢١:١٤١١:٣٥:٥٣١٦:٥٠:٤٩١٧:٠٩:١٣٢٢:٥٤:٣٣
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٤:٥٨:١٦٠٦:٢٠:٥١١١:٣٦:٠٩١٦:٥١:٤٤١٧:١٠:٠٥٢٢:٥٤:٥١
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٤:٥٧:٥٩٠٦:٢٠:٢٧١١:٣٦:٢٤١٦:٥٢:٣٨١٧:١٠:٥٧٢٢:٥٥:٠٩
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٤:٥٧:٤١٠٦:٢٠:٠٠١١:٣٦:٣٧١٦:٥٣:٣٢١٧:١١:٤٩٢٢:٥٥:٢٦

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر محمداباد ادیمی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر محمداباد ادیمی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر محمداباد ادیمی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر محمداباد ادیمی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر محمداباد ادیمی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر محمداباد ادیمی

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر محمداباد ادیمی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر محمداباد ادیمی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر محمداباد ادیمی

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٨٠٦:٢١:٥٥١١:٣٥:٢٠١٦:٤٩:٠١١٧:٠٧:٢٩٢٢:٥٣:٥٣
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٦٠٦:٢١:٣٦١١:٣٥:٣٧١٦:٤٩:٥٥١٧:٠٨:٢١٢٢:٥٤:١٤
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٢٠٦:٢١:١٤١١:٣٥:٥٣١٦:٥٠:٤٩١٧:٠٩:١٣٢٢:٥٤:٣٣
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٨:١٦٠٦:٢٠:٥١١١:٣٦:٠٩١٦:٥١:٤٤١٧:١٠:٠٥٢٢:٥٤:٥١
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٩٠٦:٢٠:٢٧١١:٣٦:٢٤١٦:٥٢:٣٨١٧:١٠:٥٧٢٢:٥٥:٠٩
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤١٠٦:٢٠:٠٠١١:٣٦:٣٧١٦:٥٣:٣٢١٧:١١:٤٩٢٢:٥٥:٢٦
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢١٠٦:١٩:٣٣١١:٣٦:٥٠١٦:٥٤:٢٦١٧:١٢:٤١٢٢:٥٥:٤٣
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٩٠٦:١٩:٠٣١١:٣٧:٠٣١٦:٥٥:٢١١٧:١٣:٣٤٢٢:٥٥:٥٨
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣٦٠٦:١٨:٣٢١١:٣٧:١٤١٦:٥٦:١٥١٧:١٤:٢٦٢٢:٥٦:١٣
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٦:١١٠٦:١٨:٠٠١١:٣٧:٢٥١٦:٥٧:٠٩١٧:١٥:١٧٢٢:٥٦:٢٦
١١ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٤٠٦:١٧:٢٦١١:٣٧:٣٤١٦:٥٨:٠٣١٧:١٦:٠٩٢٢:٥٦:٣٩
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٥:١٦٠٦:١٦:٥٠١١:٣٧:٤٣١٦:٥٨:٥٦١٧:١٧:٠١٢٢:٥٦:٥١
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٧٠٦:١٦:١٣١١:٣٧:٥١١٦:٥٩:٥٠١٧:١٧:٥٢٢٢:٥٧:٠٣
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٦٠٦:١٥:٣٥١١:٣٧:٥٨١٧:٠٠:٤٣١٧:١٨:٤٣٢٢:٥٧:١٣
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٣٠٦:١٤:٥٥١١:٣٨:٠٥١٧:٠١:٣٦١٧:١٩:٣٤٢٢:٥٧:٢٢
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٩٠٦:١٤:١٣١١:٣٨:١٠١٧:٠٢:٢٩١٧:٢٠:٢٥٢٢:٥٧:٣١
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٣٠٦:١٣:٣١١١:٣٨:١٥١٧:٠٣:٢١١٧:٢١:١٥٢٢:٥٧:٣٩
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٦٠٦:١٢:٤٦١١:٣٨:١٩١٧:٠٤:١٤١٧:٢٢:٠٦٢٢:٥٧:٤٦
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥١:١٨٠٦:١٢:٠١١١:٣٨:٢٢١٧:٠٥:٠٦١٧:٢٢:٥٦٢٢:٥٧:٥٢
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٨٠٦:١١:١٤١١:٣٨:٢٤١٧:٠٥:٥٧١٧:٢٣:٤٥٢٢:٥٧:٥٧
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٧٠٦:١٠:٢٦١١:٣٨:٢٦١٧:٠٦:٤٩١٧:٢٤:٣٥٢٢:٥٨:٠١
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٤٠٦:٠٩:٣٧١١:٣٨:٢٧١٧:٠٧:٤٠١٧:٢٥:٢٤٢٢:٥٨:٠٥
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٠٠٦:٠٨:٤٧١١:٣٨:٢٧١٧:٠٨:٣٠١٧:٢٦:١٣٢٢:٥٨:٠٧
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٧:٤٤٠٦:٠٧:٥٥١١:٣٨:٢٦١٧:٠٩:٢١١٧:٢٧:٠١٢٢:٥٨:٠٩
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٦:٥٨٠٦:٠٧:٠٢١١:٣٨:٢٥١٧:١٠:١١١٧:٢٧:٤٩٢٢:٥٨:١٠
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٦:٠٩٠٦:٠٦:٠٨١١:٣٨:٢٢١٧:١١:٠٠١٧:٢٨:٣٧٢٢:٥٨:١٠
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٥:٢٠٠٦:٠٥:١٣١١:٣٨:١٩١٧:١١:٥٠١٧:٢٩:٢٥٢٢:٥٨:١٠
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٤:٣٠٠٦:٠٤:١٧١١:٣٨:١٦١٧:١٢:٣٩١٧:٣٠:١٢٢٢:٥٨:٠٨
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٣:٣٨٠٦:٠٣:٢٠١١:٣٨:١٢١٧:١٣:٢٨١٧:٣٠:٥٩٢٢:٥٨:٠٦
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٢:٤٥٠٦:٠٢:٢٢١١:٣٨:٠٧١٧:١٤:١٦١٧:٣١:٤٦٢٢:٥٨:٠٣

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ شهر محمداباد ادیمی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر محمداباد ادیمی شهر محمداباد ادیمی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر محمداباد ادیمی شهر محمداباد ادیمی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر محمداباد ادیمی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر محمداباد ادیمی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر محمداباد ادیمی

اَدیمی یکی از شهرهای کوچک استان سیستان و بلوچستان ایران و مرکز شهرستان نیمروز است. به موجب تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۷۸ روستای ادیمی مرکز بخش پشت آب از توابع شهرستان زابل به شهر تبدیل و به عنوان شهر ادیمی شناخته شد

شهر محمداباد ادیمی در ویکیپدیا

شهر محمداباد ادیمی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر محمداباد ادیمی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر محمداباد ادیمی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر محمداباد ادیمی بر روی نقشه

شهر محمداباد ادیمی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر محمداباد ادیمی

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر محمداباد ادیمی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر محمداباد ادیمی
اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر محمداباد ادیمی + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ شهر محمداباد ادیمی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر محمداباد ادیمی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر محمداباد ادیمی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر محمداباد ادیمی رسیده اید.

جدول اوقات شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ محمداباد ادیمی دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق محمداباد ادیمی
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق محمداباد ادیمی
افق شرعی امروز فردا محمداباد ادیمی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق محمداباد ادیمی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ محمداباد ادیمی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق محمداباد ادیمی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق محمداباد ادیمی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر محمداباد ادیمی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٨ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو