جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر محمداباد ادیمی

زابل | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز محمداباد ادیمی


اذان صبح: ٠٤:٥٢:٢٩
طلوع آفتاب: ٠٦:١٢:٥٤
اذان ظهر: ١٢:٢٨:٠٢
غروب آفتاب: ١٨:٤٣:٣٩
اذان مغرب: ١٩:٠٠:٥٦
نیمه شب: ٢٣:٤٧:٢٣

چهارشنبه ١٣ فروردین ١٣٩٩
٠٧ شعبان ١٤٤١ قمری
٠١ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر محمداباد ادیمی (شهرستان زابل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٣ فروردین ٩٩ شهر محمداباد ادیمی)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر محمداباد ادیمی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر محمداباد ادیمی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز طبیعت

استیو چندلر
برای شكست‌های زندگی، برنامه‌ریزی كنید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر محمداباد ادیمی

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر محمداباد ادیمی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر محمداباد ادیمی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر محمداباد ادیمی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر محمداباد ادیمی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان محمداباد ادیمی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٠:١٨٠٥:٤٥:٢٣١٢:٢٢:١٠١٨:٥٩:٢٥١٩:١٧:٢٤٢٣:٣٩:١٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٩:٠٣٠٥:٤٤:٢٢١٢:٢٢:٠٠١٩:٠٠:٠٦١٩:١٨:٠٧٢٣:٣٨:٥٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٧:٤٨٠٥:٤٣:٢٣١٢:٢١:٥١١٩:٠٠:٤٧١٩:١٨:٥٠٢٣:٣٨:٤١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٦:٣٥٠٥:٤٢:٢٥١٢:٢١:٤٢١٩:٠١:٢٨١٩:١٩:٣٣٢٣:٣٨:٢٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٥:٢٢٠٥:٤١:٢٧١٢:٢١:٣٤١٩:٠٢:٠٨١٩:٢٠:١٦٢٣:٣٨:٠٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٤:٠٩٠٥:٤٠:٣٠١٢:٢١:٢٦١٩:٠٢:٤٩١٩:٢١:٠٠٢٣:٣٧:٥٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٢:٥٨٠٥:٣٩:٣٥١٢:٢١:١٩١٩:٠٣:٣٠١٩:٢١:٤٣٢٣:٣٧:٣٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١١:٤٧٠٥:٣٨:٤٠١٢:٢١:١٢١٩:٠٤:١١١٩:٢٢:٢٦٢٣:٣٧:٢٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٠:٣٨٠٥:٣٧:٤٧١٢:٢١:٠٦١٩:٠٤:٥٢١٩:٢٣:١٠٢٣:٣٧:١١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٩:٢٩٠٥:٣٦:٥٤١٢:٢١:٠١١٩:٠٥:٣٣١٩:٢٣:٥٣٢٣:٣٦:٥٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٨:٢١٠٥:٣٦:٠٣١٢:٢٠:٥٦١٩:٠٦:١٤١٩:٢٤:٣٧٢٣:٣٦:٤٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٧:١٥٠٥:٣٥:١٣١٢:٢٠:٥١١٩:٠٦:٥٥١٩:٢٥:٢٠٢٣:٣٦:٣٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٦:٠٩٠٥:٣٤:٢٣١٢:٢٠:٤٧١٩:٠٧:٣٦١٩:٢٦:٠٣٢٣:٣٦:٢٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٥:٠٥٠٥:٣٣:٣٥١٢:٢٠:٤٤١٩:٠٨:١٧١٩:٢٦:٤٧٢٣:٣٦:٠٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٤:٠١٠٥:٣٢:٤٩١٢:٢٠:٤١١٩:٠٨:٥٧١٩:٢٧:٣٠٢٣:٣٥:٥٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٢:٥٩٠٥:٣٢:٠٣١٢:٢٠:٣٨١٩:٠٩:٣٨١٩:٢٨:١٣٢٣:٣٥:٤٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠١:٥٨٠٥:٣١:١٩١٢:٢٠:٣٧١٩:١٠:١٩١٩:٢٨:٥٦٢٣:٣٥:٣٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٠:٥٩٠٥:٣٠:٣٦١٢:٢٠:٣٦١٩:١٠:٥٩١٩:٢٩:٣٩٢٣:٣٥:٣٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٠:٠٠٠٥:٢٩:٥٤١٢:٢٠:٣٥١٩:١١:٤٠١٩:٣٠:٢٢٢٣:٣٥:٢٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٩:٠٣٠٥:٢٩:١٣١٢:٢٠:٣٥١٩:١٢:٢٠١٩:٣١:٠٥٢٣:٣٥:١٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٨:٠٨٠٥:٢٨:٣٤١٢:٢٠:٣٦١٩:١٣:٠٠١٩:٣١:٤٨٢٣:٣٥:٠٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٧:١٤٠٥:٢٧:٥٦١٢:٢٠:٣٧١٩:١٣:٤٠١٩:٣٢:٣٠٢٣:٣٥:٠٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٦:٢١٠٥:٢٧:٢٠١٢:٢٠:٣٩١٩:١٤:٢٠١٩:٣٣:١٢٢٣:٣٤:٥٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٥:٣٠٠٥:٢٦:٤٥١٢:٢٠:٤١١٩:١٤:٥٩١٩:٣٣:٥٤٢٣:٣٤:٥٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٤:٤٠٠٥:٢٦:١١١٢:٢٠:٤٤١٩:١٥:٣٨١٩:٣٤:٣٦٢٣:٣٤:٤٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٣:٥٢٠٥:٢٥:٣٩١٢:٢٠:٤٨١٩:١٦:١٧١٩:٣٥:١٧٢٣:٣٤:٤١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٣:٠٥٠٥:٢٥:٠٨١٢:٢٠:٥٢١٩:١٦:٥٦١٩:٣٥:٥٨٢٣:٣٤:٣٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٢:٢٠٠٥:٢٤:٣٨١٢:٢٠:٥٦١٩:١٧:٣٤١٩:٣٦:٣٩٢٣:٣٤:٣٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥١:٣٧٠٥:٢٤:١٠١٢:٢١:٠٢١٩:١٨:١٢١٩:٣٧:١٩٢٣:٣٤:٣٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر محمداباد ادیمی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر محمداباد ادیمی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر محمداباد ادیمی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان محمداباد ادیمی

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر محمداباد ادیمی

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر محمداباد ادیمی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر محمداباد ادیمی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر محمداباد ادیمی

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٠٠:٣٨٠٦:٢٠:٢٢١٢:٢٩:٥٠١٨:٣٩:٤٦١٨:٥٦:٥٨٢٣:٤٩:٣٢
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٤:٥٩:١٧٠٦:١٩:٠٧١٢:٢٩:٣٢١٨:٤٠:٢٥١٨:٥٧:٣٨٢٣:٤٩:١١
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٤:٥٧:٥٦٠٦:١٧:٥٢١٢:٢٩:١٤١٨:٤١:٠٤١٨:٥٨:١٧٢٣:٤٨:٤٩
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٤:٥٦:٣٤٠٦:١٦:٣٨١٢:٢٨:٥٦١٨:٤١:٤٣١٨:٥٨:٥٧٢٣:٤٨:٢٨
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٤:٥٥:١٣٠٦:١٥:٢٣١٢:٢٨:٣٨١٨:٤٢:٢٢١٨:٥٩:٣٧٢٣:٤٨:٠٦
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٤:٥٣:٥١٠٦:١٤:٠٨١٢:٢٨:٢٠١٨:٤٣:٠٠١٩:٠٠:١٦٢٣:٤٧:٤٥
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٤:٥٢:٢٩٠٦:١٢:٥٤١٢:٢٨:٠٢١٨:٤٣:٣٩١٩:٠٠:٥٦٢٣:٤٧:٢٣
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٤:٥١:٠٦٠٦:١١:٤٠١٢:٢٧:٤٤١٨:٤٤:١٨١٩:٠١:٣٦٢٣:٤٧:٠١
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٤:٤٩:٤٤٠٦:١٠:٢٦١٢:٢٧:٢٧١٨:٤٤:٥٧١٩:٠٢:١٦٢٣:٤٦:٣٩
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٤:٤٨:٢٢٠٦:٠٩:١٣١٢:٢٧:٠٩١٨:٤٥:٣٥١٩:٠٢:٥٦٢٣:٤٦:١٧
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٤:٤٦:٥٩٠٦:٠٧:٥٩١٢:٢٦:٥٢١٨:٤٦:١٤١٩:٠٣:٣٦٢٣:٤٥:٥٥
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٤:٤٥:٣٧٠٦:٠٦:٤٦١٢:٢٦:٣٥١٨:٤٦:٥٣١٩:٠٤:١٦٢٣:٤٥:٣٤
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٤:٤٤:١٥٠٦:٠٥:٣٤١٢:٢٦:١٨١٨:٤٧:٣١١٩:٠٤:٥٦٢٣:٤٥:١٢
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٤:٤٢:٥٢٠٦:٠٤:٢٢١٢:٢٦:٠١١٨:٤٨:١٠١٩:٠٥:٣٦٢٣:٤٤:٥٠
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٤:٤١:٣٠٠٦:٠٣:١٠١٢:٢٥:٤٥١٨:٤٨:٤٩١٩:٠٦:١٦٢٣:٤٤:٢٩
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٤:٤٠:٠٨٠٦:٠١:٥٩١٢:٢٥:٢٩١٨:٤٩:٢٨١٩:٠٦:٥٧٢٣:٤٤:٠٧
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٤:٣٨:٤٦٠٦:٠٠:٤٨١٢:٢٥:١٣١٨:٥٠:٠٧١٩:٠٧:٣٨٢٣:٤٣:٤٦
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٤:٣٧:٢٥٠٥:٥٩:٣٧١٢:٢٤:٥٧١٨:٥٠:٤٦١٩:٠٨:١٨٢٣:٤٣:٢٥
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٤:٣٦:٠٣٠٥:٥٨:٢٨١٢:٢٤:٤٢١٨:٥١:٢٥١٩:٠٨:٥٩٢٣:٤٣:٠٤
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٤:٣٤:٤٢٠٥:٥٧:١٨١٢:٢٤:٢٧١٨:٥٢:٠٥١٩:٠٩:٤٠٢٣:٤٢:٤٣
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٤:٣٣:٢٢٠٥:٥٦:١٠١٢:٢٤:١٣١٨:٥٢:٤٤١٩:١٠:٢٢٢٣:٤٢:٢٣
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٤:٣٢:٠١٠٥:٥٥:٠٢١٢:٢٣:٥٨١٨:٥٣:٢٤١٩:١١:٠٣٢٣:٤٢:٠٢
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٤:٣٠:٤١٠٥:٥٣:٥٥١٢:٢٣:٤٥١٨:٥٤:٠٤١٩:١١:٤٥٢٣:٤١:٤٣
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٤:٢٩:٢١٠٥:٥٢:٤٨١٢:٢٣:٣١١٨:٥٤:٤٣١٩:١٢:٢٧٢٣:٤١:٢٣
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٢٨:٠٢٠٥:٥١:٤٢١٢:٢٣:١٨١٨:٥٥:٢٣١٩:١٣:٠٩٢٣:٤١:٠٣
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٢٦:٤٣٠٥:٥٠:٣٧١٢:٢٣:٠٦١٨:٥٦:٠٣١٩:١٣:٥١٢٣:٤٠:٤٤
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٢٥:٢٥٠٥:٤٩:٣٢١٢:٢٢:٥٤١٨:٥٦:٤٤١٩:١٤:٣٣٢٣:٤٠:٢٦
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٢٤:٠٨٠٥:٤٨:٢٩١٢:٢٢:٤٢١٨:٥٧:٢٤١٩:١٥:١٦٢٣:٤٠:٠٧
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٢٢:٥٠٠٥:٤٧:٢٦١٢:٢٢:٣١١٨:٥٨:٠٤١٩:١٥:٥٨٢٣:٣٩:٤٩
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٢١:٣٤٠٥:٤٦:٢٤١٢:٢٢:٢٠١٨:٥٨:٤٥١٩:١٦:٤١٢٣:٣٩:٣١

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر محمداباد ادیمی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر محمداباد ادیمی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر محمداباد ادیمی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر محمداباد ادیمی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر محمداباد ادیمی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر محمداباد ادیمی

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر محمداباد ادیمی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر محمداباد ادیمی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر محمداباد ادیمی

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٠٨:٣٨٠٥:٢٧:٥٣١١:٣١:٣٧١٧:٣٥:٥١١٧:٥٣:٠٠٢٣:٢١:٣٥
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:١٩٠٦:٢٦:٣٨١٢:٣١:٢٠١٨:٣٦:٣٠١٨:٥٣:٤٠٢٣:٥١:١٥
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:٠٠٠٦:٢٥:٢٣١٢:٣١:٠٢١٨:٣٧:١٠١٨:٥٤:١٩٢٣:٥٠:٥٥
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٤:٤٠٠٦:٢٤:٠٨١٢:٣٠:٤٤١٨:٣٧:٤٩١٨:٥٤:٥٩٢٣:٥٠:٣٤
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٣:٢٠٠٦:٢٢:٥٣١٢:٣٠:٢٦١٨:٣٨:٢٨١٨:٥٥:٣٩٢٣:٥٠:١٤
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠١:٥٩٠٦:٢١:٣٧١٢:٣٠:٠٨١٨:٣٩:٠٧١٨:٥٦:١٨٢٣:٤٩:٥٣
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٠:٣٨٠٦:٢٠:٢٢١٢:٢٩:٥٠١٨:٣٩:٤٦١٨:٥٦:٥٨٢٣:٤٩:٣٢
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٩:١٧٠٦:١٩:٠٧١٢:٢٩:٣٢١٨:٤٠:٢٥١٨:٥٧:٣٨٢٣:٤٩:١١
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٧:٥٦٠٦:١٧:٥٢١٢:٢٩:١٤١٨:٤١:٠٤١٨:٥٨:١٧٢٣:٤٨:٤٩
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٦:٣٤٠٦:١٦:٣٨١٢:٢٨:٥٦١٨:٤١:٤٣١٨:٥٨:٥٧٢٣:٤٨:٢٨
١١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٥:١٣٠٦:١٥:٢٣١٢:٢٨:٣٨١٨:٤٢:٢٢١٨:٥٩:٣٧٢٣:٤٨:٠٦
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٣:٥١٠٦:١٤:٠٨١٢:٢٨:٢٠١٨:٤٣:٠٠١٩:٠٠:١٦٢٣:٤٧:٤٥
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٢:٢٩٠٦:١٢:٥٤١٢:٢٨:٠٢١٨:٤٣:٣٩١٩:٠٠:٥٦٢٣:٤٧:٢٣
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥١:٠٦٠٦:١١:٤٠١٢:٢٧:٤٤١٨:٤٤:١٨١٩:٠١:٣٦٢٣:٤٧:٠١
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٩:٤٤٠٦:١٠:٢٦١٢:٢٧:٢٧١٨:٤٤:٥٧١٩:٠٢:١٦٢٣:٤٦:٣٩
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٨:٢٢٠٦:٠٩:١٣١٢:٢٧:٠٩١٨:٤٥:٣٥١٩:٠٢:٥٦٢٣:٤٦:١٧
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٦:٥٩٠٦:٠٧:٥٩١٢:٢٦:٥٢١٨:٤٦:١٤١٩:٠٣:٣٦٢٣:٤٥:٥٥
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٥:٣٧٠٦:٠٦:٤٦١٢:٢٦:٣٥١٨:٤٦:٥٣١٩:٠٤:١٦٢٣:٤٥:٣٤
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٤:١٥٠٦:٠٥:٣٤١٢:٢٦:١٨١٨:٤٧:٣١١٩:٠٤:٥٦٢٣:٤٥:١٢
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٢:٥٢٠٦:٠٤:٢٢١٢:٢٦:٠١١٨:٤٨:١٠١٩:٠٥:٣٦٢٣:٤٤:٥٠
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤١:٣٠٠٦:٠٣:١٠١٢:٢٥:٤٥١٨:٤٨:٤٩١٩:٠٦:١٦٢٣:٤٤:٢٩
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٠:٠٨٠٦:٠١:٥٩١٢:٢٥:٢٩١٨:٤٩:٢٨١٩:٠٦:٥٧٢٣:٤٤:٠٧
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٨:٤٦٠٦:٠٠:٤٨١٢:٢٥:١٣١٨:٥٠:٠٧١٩:٠٧:٣٨٢٣:٤٣:٤٦
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٧:٢٥٠٥:٥٩:٣٧١٢:٢٤:٥٧١٨:٥٠:٤٦١٩:٠٨:١٨٢٣:٤٣:٢٥
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠٣٠٥:٥٨:٢٨١٢:٢٤:٤٢١٨:٥١:٢٥١٩:٠٨:٥٩٢٣:٤٣:٠٤
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٢٠٥:٥٧:١٨١٢:٢٤:٢٧١٨:٥٢:٠٥١٩:٠٩:٤٠٢٣:٤٢:٤٣
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٢٠٥:٥٦:١٠١٢:٢٤:١٣١٨:٥٢:٤٤١٩:١٠:٢٢٢٣:٤٢:٢٣
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠١٠٥:٥٥:٠٢١٢:٢٣:٥٨١٨:٥٣:٢٤١٩:١١:٠٣٢٣:٤٢:٠٢
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤١٠٥:٥٣:٥٥١٢:٢٣:٤٥١٨:٥٤:٠٤١٩:١١:٤٥٢٣:٤١:٤٣
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢١٠٥:٥٢:٤٨١٢:٢٣:٣١١٨:٥٤:٤٣١٩:١٢:٢٧٢٣:٤١:٢٣
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٢٠٥:٥١:٤٢١٢:٢٣:١٨١٨:٥٥:٢٣١٩:١٣:٠٩٢٣:٤١:٠٣

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر محمداباد ادیمی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر محمداباد ادیمی شهر محمداباد ادیمی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر محمداباد ادیمی شهر محمداباد ادیمی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر محمداباد ادیمی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر محمداباد ادیمی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر محمداباد ادیمی

اَدیمی یکی از شهرهای کوچک استان سیستان و بلوچستان ایران و مرکز شهرستان نیمروز است. به موجب تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۷۸ روستای ادیمی مرکز بخش پشت آب از توابع شهرستان زابل به شهر تبدیل و به عنوان شهر ادیمی شناخته شد

شهر محمداباد ادیمی در ویکیپدیا

شهر محمداباد ادیمی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر محمداباد ادیمی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر محمداباد ادیمی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر محمداباد ادیمی بر روی نقشه

شهر محمداباد ادیمی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر محمداباد ادیمی

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر محمداباد ادیمی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر محمداباد ادیمی
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر محمداباد ادیمی + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر محمداباد ادیمی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر محمداباد ادیمی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر محمداباد ادیمی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر محمداباد ادیمی رسیده اید.

افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ محمداباد ادیمی دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق محمداباد ادیمی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق محمداباد ادیمی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ محمداباد ادیمی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق محمداباد ادیمی
جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ محمداباد ادیمی دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق محمداباد ادیمی
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق محمداباد ادیمی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر محمداباد ادیمی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٨ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو