جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای محمدآباد

ینقاق | گالیکش | گلستان | ایران

اوقات شرعی امروز محمدآباد


اذان صبح: ٠٣:٤٠:١٦
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٨:٥٠
اذان ظهر: ١٢:٤٦:٤٤
غروب آفتاب: ٢٠:٠٤:٥٤
اذان مغرب: ٢٠:٢٦:٢٦
نیمه شب: ٢٣:٥٢:١٨

چهارشنبه ١٤ خرداد ١٣٩٩
١١ شوال ١٤٤١ قمری
٠٣ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای محمدآباد (شهرستان گالیکش) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ خرداد ٩٩ روستای محمدآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای محمدآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای محمدآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

رحلت حضرت امام خمینی (رحمة االله علیه) رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (1368 هـ ش)
انتخاب حضرت آیت االله امام خامنه ای به رهبری (1368 هـ ش)

جان ماكسول
رویای بزرگ با یك تیم بد چیزی فراتر از یك كابوس نیست.

اوقات شرعی ماه جاری روستای محمدآباد

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای محمدآباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای محمدآباد ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای محمدآباد (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای محمدآباد ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان محمدآباد ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٤٥:٠٩٠٦:١٥:٢٦١٢:٤٨:٤٦١٩:٢٢:٤٤١٩:٤١:٤٦٠٠:٠٣:٠٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٣:٢٩٠٦:١٤:٠٣١٢:٤٨:٣١١٩:٢٣:٣٨١٩:٤٢:٤٣٠٠:٠٢:٤٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٤١:٤٩٠٦:١٢:٤٠١٢:٤٨:١٧١٩:٢٤:٣٢١٩:٤٣:٣٩٠٠:٠٢:٢١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤٠:١٠٠٦:١١:١٩١٢:٤٨:٠٣١٩:٢٥:٢٦١٩:٤٤:٣٦٠٠:٠١:٥٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٨:٣٠٠٦:٠٩:٥٧١٢:٤٧:٥٠١٩:٢٦:٢٠١٩:٤٥:٣٢٠٠:٠١:٣٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣٦:٥٢٠٦:٠٨:٣٧١٢:٤٧:٣٧١٩:٢٧:١٤١٩:٤٦:٢٩٠٠:٠١:١٤
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣٥:١٣٠٦:٠٧:١٨١٢:٤٧:٢٤١٩:٢٨:٠٨١٩:٤٧:٢٦٠٠:٠٠:٥٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣٣:٣٥٠٦:٠٥:٥٩١٢:٤٧:١٢١٩:٢٩:٠٢١٩:٤٨:٢٣٠٠:٠٠:٣٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٣١:٥٨٠٦:٠٤:٤١١٢:٤٧:٠٠١٩:٢٩:٥٦١٩:٤٩:١٩٠٠:٠٠:٠٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٣٠:٢٠٠٦:٠٣:٢٤١٢:٤٦:٤٩١٩:٣٠:٥٠١٩:٥٠:١٦٢٣:٥٩:٤٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢٨:٤٤٠٦:٠٢:٠٨١٢:٤٦:٣٨١٩:٣١:٤٤١٩:٥١:١٣٢٣:٥٩:٢٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٧:٠٨٠٦:٠٠:٥٣١٢:٤٦:٢٧١٩:٣٢:٣٩١٩:٥٢:١١٢٣:٥٩:٠٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢٥:٣٣٠٥:٥٩:٣٨١٢:٤٦:١٧١٩:٣٣:٣٣١٩:٥٣:٠٨٢٣:٥٨:٤٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢٣:٥٨٠٥:٥٨:٢٥١٢:٤٦:٠٨١٩:٣٤:٢٧١٩:٥٤:٠٥٢٣:٥٨:٢٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢٢:٢٤٠٥:٥٧:١٣١٢:٤٥:٥٩١٩:٣٥:٢١١٩:٥٥:٠٢٢٣:٥٨:٠٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٢٠:٥١٠٥:٥٦:٠١١٢:٤٥:٥٠١٩:٣٦:١٥١٩:٥٥:٥٩٢٣:٥٧:٤٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٩:١٨٠٥:٥٤:٥١١٢:٤٥:٤٢١٩:٣٧:٠٩١٩:٥٦:٥٦٢٣:٥٧:٢٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٧:٤٦٠٥:٥٣:٤٢١٢:٤٥:٣٥١٩:٣٨:٠٣١٩:٥٧:٥٤٢٣:٥٧:٠٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١٦:١٦٠٥:٥٢:٣٤١٢:٤٥:٢٨١٩:٣٨:٥٧١٩:٥٨:٥١٢٣:٥٦:٥١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٤:٤٦٠٥:٥١:٢٨١٢:٤٥:٢٢١٩:٣٩:٥١١٩:٥٩:٤٨٢٣:٥٦:٣٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:١٣:١٧٠٥:٥٠:٢٢١٢:٤٥:١٦١٩:٤٠:٤٥٢٠:٠٠:٤٥٢٣:٥٦:١٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:١١:٤٩٠٥:٤٩:١٨١٢:٤٥:١١١٩:٤١:٣٨٢٠:٠١:٤٢٢٣:٥٦:٠٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:١٠:٢٢٠٥:٤٨:١٥١٢:٤٥:٠٧١٩:٤٢:٣٢٢٠:٠٢:٣٩٢٣:٥٥:٤٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٨:٥٧٠٥:٤٧:١٣١٢:٤٥:٠٣١٩:٤٣:٢٥٢٠:٠٣:٣٦٢٣:٥٥:٢٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٧:٣٢٠٥:٤٦:١٣١٢:٤٤:٥٩١٩:٤٤:١٩٢٠:٠٤:٣٢٢٣:٥٥:١٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٦:٠٩٠٥:٤٥:١٣١٢:٤٤:٥٦١٩:٤٥:١٢٢٠:٠٥:٢٩٢٣:٥٤:٥٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٤:٤٧٠٥:٤٤:١٦١٢:٤٤:٥٤١٩:٤٦:٠٥٢٠:٠٦:٢٥٢٣:٥٤:٤٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠٣:٢٦٠٥:٤٣:١٩١٢:٤٤:٥٢١٩:٤٦:٥٧٢٠:٠٧:٢١٢٣:٥٤:٣٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠٢:٠٧٠٥:٤٢:٢٤١٢:٤٤:٥١١٩:٤٧:٤٩٢٠:٠٨:١٧٢٣:٥٤:١٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای محمدآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای محمدآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای محمدآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان محمدآباد

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای محمدآباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای محمدآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای محمدآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای محمدآباد

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای محمدآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای محمدآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای محمدآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای محمدآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای محمدآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای محمدآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای محمدآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای محمدآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای محمدآباد

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:٠٦٠٥:٣٥:٠٧١٢:٤٥:٠٨١٩:٥٥:٣٤٢٠:١٦:٣٢٢٣:٥٢:٤٩
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٠:٠٣٠٥:٣٤:٢٨١٢:٤٥:١٢١٩:٥٦:٢٢٢٠:١٧:٢٣٢٣:٥٢:٤٢
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:٠٢٠٥:٣٣:٥٠١٢:٤٥:١٧١٩:٥٧:٠٩٢٠:١٨:١٣٢٣:٥٢:٣٦
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٨:٠٤٠٥:٣٣:١٥١٢:٤٥:٢٣١٩:٥٧:٥٦٢٠:١٩:٠٢٢٣:٥٢:٣١
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:٠٧٠٥:٣٢:٤٠١٢:٤٥:٢٩١٩:٥٨:٤١٢٠:١٩:٥١٢٣:٥٢:٢٧
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:١٢٠٥:٣٢:٠٨١٢:٤٥:٣٦١٩:٥٩:٢٦٢٠:٢٠:٣٩٢٣:٥٢:٢٣
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٢٠٠٥:٣١:٣٧١٢:٤٥:٤٣٢٠:٠٠:١٠٢٠:٢١:٢٦٢٣:٥٢:٢٠
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٢٩٠٥:٣١:٠٨١٢:٤٥:٥٠٢٠:٠٠:٥٤٢٠:٢٢:١٢٢٣:٥٢:١٨
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٤١٠٥:٣٠:٤١١٢:٤٥:٥٨٢٠:٠١:٣٦٢٠:٢٢:٥٧٢٣:٥٢:١٦
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٢:٥٥٠٥:٣٠:١٥١٢:٤٦:٠٦٢٠:٠٢:١٨٢٠:٢٣:٤١٢٣:٥٢:١٥
١١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٢:١٢٠٥:٢٩:٥١١٢:٤٦:١٥٢٠:٠٢:٥٨٢٠:٢٤:٢٤٢٣:٥٢:١٥
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤١:٣١٠٥:٢٩:٢٩١٢:٤٦:٢٤٢٠:٠٣:٣٨٢٠:٢٥:٠٦٢٣:٥٢:١٥
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٠:٥٢٠٥:٢٩:٠٩١٢:٤٦:٣٤٢٠:٠٤:١٦٢٠:٢٥:٤٧٢٣:٥٢:١٦
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٠:١٦٠٥:٢٨:٥٠١٢:٤٦:٤٤٢٠:٠٤:٥٤٢٠:٢٦:٢٦٢٣:٥٢:١٨
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٩:٤٢٠٥:٢٨:٣٣١٢:٤٦:٥٤٢٠:٠٥:٣٠٢٠:٢٧:٠٥٢٣:٥٢:٢٠
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٩:١١٠٥:٢٨:١٨١٢:٤٧:٠٤٢٠:٠٦:٠٦٢٠:٢٧:٤٢٢٣:٥٢:٢٤
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٨:٤٢٠٥:٢٨:٠٥١٢:٤٧:١٥٢٠:٠٦:٤٠٢٠:٢٨:١٨٢٣:٥٢:٢٨
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٨:١٦٠٥:٢٧:٥٣١٢:٤٧:٢٦٢٠:٠٧:١٣٢٠:٢٨:٥٣٢٣:٥٢:٣٢
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٧:٥٢٠٥:٢٧:٤٣١٢:٤٧:٣٨٢٠:٠٧:٤٤٢٠:٢٩:٢٦٢٣:٥٢:٣٨
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٧:٣١٠٥:٢٧:٣٥١٢:٤٧:٤٩٢٠:٠٨:١٥٢٠:٢٩:٥٨٢٣:٥٢:٤٤
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٧:١٣٠٥:٢٧:٢٩١٢:٤٨:٠١٢٠:٠٨:٤٤٢٠:٣٠:٢٩٢٣:٥٢:٥١
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٦:٥٨٠٥:٢٧:٢٥١٢:٤٨:١٣٢٠:٠٩:١٢٢٠:٣٠:٥٨٢٣:٥٢:٥٨
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٦:٤٥٠٥:٢٧:٢٢١٢:٤٨:٢٦٢٠:٠٩:٣٨٢٠:٣١:٢٥٢٣:٥٣:٠٦
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٦:٣٥٠٥:٢٧:٢١١٢:٤٨:٣٨٢٠:١٠:٠٣٢٠:٣١:٥١٢٣:٥٣:١٥
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٦:٢٨٠٥:٢٧:٢٢١٢:٤٨:٥١٢٠:١٠:٢٧٢٠:٣٢:١٦٢٣:٥٣:٢٥
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٦:٢٣٠٥:٢٧:٢٤١٢:٤٩:٠٤٢٠:١٠:٤٩٢٠:٣٢:٣٩٢٣:٥٣:٣٥
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٦:٢٢٠٥:٢٧:٢٩١٢:٤٩:١٧٢٠:١١:٠٩٢٠:٣٣:٠٠٢٣:٥٣:٤٦
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٦:٢٣٠٥:٢٧:٣٥١٢:٤٩:٣٠٢٠:١١:٢٨٢٠:٣٣:١٩٢٣:٥٣:٥٧
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٦:٢٦٠٥:٢٧:٤٢١٢:٤٩:٤٣٢٠:١١:٤٦٢٠:٣٣:٣٧٢٣:٥٤:٠٩
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٦:٣٣٠٥:٢٧:٥٢١٢:٤٩:٥٦٢٠:١٢:٠٢٢٠:٣٣:٥٤٢٣:٥٤:٢٢
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٦:٤٢٠٥:٢٨:٠٣١٢:٥٠:٠٩٢٠:١٢:١٦٢٠:٣٤:٠٨٢٣:٥٤:٣٥

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای محمدآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای محمدآباد روستای محمدآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای محمدآباد روستای محمدآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای محمدآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای محمدآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای محمدآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای محمدآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای محمدآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای محمدآباد

روستای محمدآباد بر روی نقشه

روستای محمدآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای محمدآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای محمدآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای محمدآباد
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای محمدآباد + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای محمدآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای محمدآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای محمدآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای محمدآباد رسیده اید.

افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ محمدآباد دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق محمدآباد
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ محمدآباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق محمدآباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق محمدآباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق محمدآباد
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ محمدآباد دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق محمدآباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای محمدآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو